Açıköğretim Ders Notları

Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Uygulaması Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Uygulaması Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Vektör Tabanlı Coğrafi Analiz Fonksiyonları

1. Soru

QGIS yazılımında coğrafi analiz araçları nerede yer almaktadır?

Cevap

Vektör menüsü altında Coğrafi İşlem Araçlarının içinde yer almaktadır.


2. Soru

Convex Hull Analizinde kullanılan girdi nasıl olmalıdır?

Cevap

Convex Hull Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi vektör katmanı noktasal özellikte olmalıdır.


3. Soru

Convex Hull Analizine bir örnek veriniz.

Cevap

Örneğin noktasal olarak toplanmış verilerden yerleşim yeri bulunmasına yönelik bir çalışmada dış sınırların belirlenmesinde veya bir havzaya yerleştirilen ölçüm istasyonlarının dış sınırlarının belirlenmesi gibi uygulamalarda bu fonksiyon kullanılabilir.


4. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında trafo.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye Convex Hull analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki trafo.shp vektör verisi görüntülenir. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Convex Hull fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Dısbükey gövde(ler) diyalogunda Girdi vektör katman olarak Trafo.shp seçilir. Bir dış bükey alan oluştur ifadesi işaretlenir. Çıktı shape dosyası olarak yeni bir isim tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.


5. Soru

Buffer analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Buier Analiz Fonksiyonu, nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanımlayacağınız mesafe kadar bir tampon bölge oluşturur ve bu tampon bölge alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydedilir. Girdi veri setinin öznitelik tablosunda tanımlı bir field’da yer alan değerlere göre faklı tampon bölgeler oluşturmak isterseniz, buffer analiz setinde yer alan tampon mesafe alanı fonksiyonunu işaretleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.


6. Soru

Multidistance Buffer Analiz fonksiyonunu açıklayınız.

Cevap

Bu fonksiyon nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanmlayacağınız mesafeler kadar tampon bölgeler oluşturur ve bu tampon bölgeleri alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydeder.


7. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında trafo.shp, bina.shp ve ada.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye Buffer analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki trafo.shp, bina.shp ve ada.shp vektör verisi görüntülenir. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Buier fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Tamponlar diyalogunda Girdi vektör katman olarak trafo seçilir. Tampon mesafesi 100 girilir. Tampon sonuçlarını birleştir ifadesi işaretsiz bırakılır. Bu ifade işaretlenirse buier analizin sonucunda tek bir tane poligon oluşturulur. Kesişen alanlar birleşir. Tampon sonuçlarını birleştir ifadesi işaretlenmez ise her bir özellik kadar poligon oluşturulur. Çıktı shape dosyası olarak yeni katman ismi tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.


8. Soru

Intersect analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Intersect analiz fonksiyonu girdi veri setine ait ortak alana düşen detaylar ya da detay parçalarını koruyan, tutan mekânsal veri setine ait bir geometrik birleşim olarak tanımlanabilir. Intersect Analiz fonksiyonunda kullanılan girdi vektör katmanı ile kesişim katmanının üst üste çakışan (kesişim kümesi) geometrileri ve buna bağlı öznitelikleri yeni bir çıktı shape dosyası olarak kaydedilir.


9. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında Imar.shp ve Jeoloji.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye Intersect analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki Imar.shp ve Jeoloji.shp vektör verisi görüntülenir. Jeoloji.shp ve Imar.shp vektör verilerinin öznitelik bilgileri incelenir. Jeoloji.shp verisi veritabanında bulunan YAS field’ına göre sınıflandırılır ve etiket olarak ekrana yazdırılır. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Intersect fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Kesisim (Intersect) diyalogunda Girdi vektör katman olarak imar seçilir. Kesişim katmanı olarak jeoloji seçilir. Çıktı shape dosyası olarak sonucu kesişim tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.


10. Soru

Imar.shp ve Jeoloji.shp katmanlarına intersect işlemi uygulanması sonucu nasıl bir sonuç elde edilmiştir?

Cevap

Kesişim (Intersect) analiz sonucu incelendiğinde, imar katmanı sınırları dikkate alınarak üzerinden geçen jeoloji katmanı ile çakıştırılmıştır. Veri tabanları da kesişim sonucuna göre birleştirilmiştir. Böylece imar katmanının jeolojik yapısı tek katmanda analiz edilmiş olur. Sonuc_kesişim katmanı veritabanındaki YAS fieldına göre sınıflandırılır ve YAS field’ı etiket olarak ekrana yazdırılır.


11. Soru

Union analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Union analiz fonksiyonu girdi veri setlerinden herhangi birine ait mekânsal yayılım içine giren detayları koruyan iki poligonal mekansal veri setine ait bir topolojik çakışma olarak tanımlanabilir. Union analiz fonksiyonunda tüm katmanlarda tüm detaylar korunur. Union Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi detaylarındaki tüm geometriler birbirleri ile birleştirilir . Daha basit bir ifade ile iki girdi detayının birleşimi yeni çıktı detayına aktarılmış olur. Bu birleşmede üst üste çakışan tüm geometrik alanlar ve öznitelik bilgileri yeni çıktı detay sınıfına yazdırılır.


12. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında jeoloji.shp ve toprak.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye union analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki Toprak.shp ve Jeoloji.shp vektör verisi görüntülenir. Jeoloji.shp ve Toprak.shp vektör verilerin öznitelik bilgileri incelenir. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Union fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Birlesim (Union) diyalogunda Girdivektör katman olarak jeoloji seçilir. Birlesim katmanı olarak toprak seçilir. Çıktı shape dosyası ismi olarak sonuç_birleşim tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.


13. Soru

Jeoloji.shp ve Toprak.shp katmanlarına union işlemi uygulandığında elde edilen sonuç nasıldır?

Cevap

Birleşim sonucu incelendiğinde, toprak ve jeoloji katmanı hem geometri olarak hem de veritabanı olarak tek bir katmanda birleştirilmiştir. Sonuc_birlesim katmanı veritabanındaki Toprak_sin fieldına göre sınıflandırılır ve Toprak_sin field’ı etiket olarak ekrana yazdırılır.


14. Soru

Simetrik Fark Analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Symmetrical Difference Analiz fonksiyonunda, girdi vektör katmanı ve fark katmanı detayları arasındaki geometrik kesişim hesaplanır. Girdi içinde yer alan detaylar ya da detaylara ait bir kısım üzerine çakıştırılan güncelleme detayı için kesimi dışında kalan alan çıktı detay sınıfına kaydedilir. Yani girdi katmanı ile fark katmanı arasındaki kesişen kısımlar dışındaki alanlar yeni katmana kaydedilir.


15. Soru

Ada.shp ve yeniibina.shp adlı katmanlara simetrik fark analizi uygulandığında elde edilen sonucu açıklayınız.

Cevap

Simetrik fark incelendiğinde, ada katmanı üzerine gelen yeni_bina katmanı çıkarılmıştır. Bu analiz sonucunda girdi katmanından kesişen objeler çıkarılır, her iki katmanda kesişmeyenler aynen korunur.


16. Soru

Kırp analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Bir kapsam detayından bir diğer kapsam detayı tanımlanan alanı keserek çıkarma işlemi olup, kesilen tüm alan içinde kalan detaylar sonuç içine aktarılır. Nokta, çizgi ve alansal özellik tipine sahip bir girdi verisi üzerine çakıştırılan bir başka kırpma katmanı ile tanımlanan alana ait detaylar kesilerek farklı bir vektör shape dosyasına kaydedilir. Clip fonksiyonunu üç farklı girdi verisetini kullanarak uygulayabilirsiniz. Ancak Clip katmanı her zaman alansal özellik tipinde bir veri seti olmak zorundadır.


17. Soru

Ada.shp ve ata_mahallesi.shp katmanlarına kırp analizi uygulandığında elde edilen sonucu açıklayınız.

Cevap

Sonuç incelendiğinde, ada katmanından ataimahallesi katmanı sınırları kadar bir alan kırpılmış ve başka bir katmana kaydedilmiştir.


18. Soru

Difference (Fark) analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Nokta, çizgi ve alansal özellik tipine sahip bir girdi verisi üzerine çakıştırılan fark katmanı veri setine ait alan içerisine giren detaylar silinir ve kalan detaylar için yeni bir çıktı veriseti oluşturulur. Input (Girdi) veri setiniz nokta, çizgi ve alan tipinde olabilir. Ancak Difference (fark) veriniz her zaman alan özellik tipinde olmak durumundadır.


19. Soru

Munhani.shp ve bina.shp katmanlarına fark analizi uygulandığında nasıl bir sonuç elde edilir?

Cevap

Fark analizi sonucunda evlerin içinden geçen münhaniler kesilmiştir. Yeni oluşturulan katmanda evlerin içinden münhani geçmemektedir.


20. Soru

Dissolve Analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Poligon vektör katmanın veri tabanındaki bir field’a göre aynı öznitelik bilgisini taşıyan komsu alanların otomatik birleştirilmesi işlemidir. CAD ortamından CBS ortamına dönüştürülen sayısal paftaların birleştirilmesi sonucunda pafta kenar çizgilerinin otomatik silinmesi için çok kullanılan bir fonksiyondur.


21. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında toprak.shp yer almaktadır. Toprak.shp katmanına dissolve analizi uygulandığı adımları ve sonuçlarını gösteriniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki toprak.shp vektör verisi görüntülenir. Menü bar’ da Vektör > CografiIslem Araçları > Dissolve fonksiyonu seçilir. Girdi vektör katman olarak toprak seçilir. Birleştir diyalogunda Birleştirme alanı olarak toprak veritabanında bulunan Durum field’ı seçilir. Çıktı shape dosyası ismi olarak sonuç_birlestir tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi isaretlenir ve OK butonuna basılır. Dissolve analizi sonucunda toprak vektör katmanının veritabanında olan Durum field’ının iyi, orta ve zayıf değerlerine göre ortak olan alanların aralarındaki çizgiler kaldırılarak poligonlar birleştirilmiştir.


22. Soru

Eliminate Sliver Polygons Analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Sayıllaştırma, CAD ortamından CBS ortamında dönüşümlerde veya rasterdan vektör formatına dönüşümlerde oluşan küçük önemsiz kıymık poligonların otomatik silinmesi için kullanılan bir fonksiyondur.


23. Soru

Coğrafi analiz araçları nedir ve bu araçlar sayesinde hangi işlemler yapılabilir?

Cevap

Coğrafi Analiz araçları, CBS sistemlerinin temel fonksiyonlarından biri olan coğrafi bilgilerin işlenmelerini sağlarlar. Bu işlemler ile mevcut girdi verisi alınır ve bir işleme tabi tutularak yeni bir çıktı verisi üretilir. Veri üzerinde yapılacak olan tüm işlemler, işlemi yapan araçlar tarafından belirlenen kurallara göre yapılırlar. Bu, bir verinin bir başka veri formatına dönüştürülmesi gibi basit bir işlem de olabilir ya da birbirini takip eden ve sırasıyla bir verinin kullanılmasını gerektiren işlemler zinciri gibi karışık işlemler de olabilir. Örneğin, bir veri setinin önce kesilmesi, ardından seçilmesi ve bir başka veri seti ile ağırlıklı olarak çakıştırılması sonucu ilgili alanlarının yeniden sınıflandırılması gibi.


24. Soru

QGIS yazılımında coğrafi analiz araçları nerede yer alır?

Cevap

QGIS yazılımında coğrafi analiz araçları Vektör menüsü altında Coğrafi İşlem Araçlarının içinde yer almaktadır.


25. Soru

Convex Hull Analiz nasıl bir analiz sistemidir?

Cevap

Convex Hull Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi vektör katmanı noktasal özellikte olmalıdır. Nokta vektör katmanın en dışarıdaki noktalardan geçecek şekilde poligon katman oluşturur. Ayrıca nokta katmanının veritabanda bulunan bilgilere göre dışarıdaki noktalardan geçen farklı poligonlar oluşturur. Oluşan poligon katmanının alanı ve çevresi otomatik veritabanına yazılır.


26. Soru

Baffer Analiz fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Buffer Analiz Fonksiyonu, nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanımlayacağınız mesafe kadar bir tampon bölge oluşturur ve bu tampon bölge alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydedilir. Girdi veri setinin öznitelik tablosunda tanımlı bir field’da yer alan değerlere göre faklı tampon bölgeler oluşturmak isterseniz, buffer analiz setinde yer alan tampon mesafe alanı fonksiyonunu işaretleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.


27. Soru

Multidistance Buffer Analiz Fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Multidistance Buffer Analiz Fonksiyonu, nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanımlayacağınız mesafeler kadar tampon bölgeler oluşturur ve bu tampon bölgeleri alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydeder. Multidistance Buffer penceresinde yer alan Distance bölümüne ekleyeceğiniz her mesafe, girdi veri setinde yer alan obje veya objelere olan uzaklık değeridir.


28. Soru

Intersect analiz fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Intersect analiz fonksiyonu girdi veri setine ait ortak alana düşen detaylar ya da detay parçalarını koruyan, tutan mekânsal veri setine ait bir geometrik birleşim olarak tanımlanabilir. Intersect Analiz fonksiyonunda kullanılan girdi vektör katmanı ile kesişim katmanının üst üste çakışan (kesişim kümesi) geometrileri ve buna bağlı öznitelikleri yeni bir çıktı shape dosyası olarak kaydedilir.


29. Soru

Union(birleşim) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Union analiz fonksiyonu girdi veri setlerinden herhangi birine ait mekânsal yayılım içine giren detayları koruyan iki poligonal mekansal veri setine ait bir topolojik çakışma olarak tanımlanabilir. Union analiz fonksiyonunda tüm katmanlarda tüm detaylar korunur. Union Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi detaylarındaki tüm geometriler birbirleri ile birleştirilir


30. Soru

Symmetrical Difference Analiz nasıl bir fonksiyondur?

Cevap

Symmetrical Difference Analiz fonksiyonunda, girdi vektör katmanı ve fark katmanı detayları arasındaki geometrik kesişim hesaplanır. Girdi içinde yer alan detaylar ya da detaylara ait bir kısım üzerine çakıştırılan güncelleme detayı için kesimi dışında kalan alan çıktı detay sınıfına kaydedilir. Yani girdi katmanı ile fark katmanı arasındaki kesişen kısımlar dışındaki alanlar yeni katmana kaydedilir.


31. Soru

Clip(Kırp) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir kapsam detayından bir diğer kapsam detayı tanımlanan alanı keserek çıkarma işlemi olup, kesilen tüm alan içinde kalan detaylar sonuç içine aktarılır.


32. Soru

Clip fonksiyonu kaç farklı veri seti kullanarak uygulanabilir?

Cevap

Clip fonksiyonunu üç farklı girdi veri setini kullanarak uygulayabilirsiniz. Ancak Clip katmanı her zaman alansal özellik tipinde bir veri seti olmak zorundadır.


33. Soru

Difference(fark) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Nokta, çizgi ve alansal özellik tipine sahip bir girdi verisi üzerine çakıştırılan fark katmanı veri setine ait alan içerisine giren detaylar silinir ve kalan detaylar için yeni bir çıktı veri seti oluşturulur.


34. Soru

Difference analizinde girdi ve fark verileriyle ilgili ne söylenebilir?

Cevap

Input (Girdi) veri setiniz nokta, çizgi ve alan tipinde olabilir. Ancak Difference (fark) veriniz her zaman alan özellik tipinde olmak durumundadır.


35. Soru

Dissolve(birleştir) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Poligon vektör katmanın veri tabanındaki bir field’a göre aynı öznitelik bilgisini taşıyan komşu alanların otomatik birleştirilmesi işlemidir. CAD ortamından CBS ortamına dönüştürülen sayısal paftaların birleştirilmesi sonucunda pafta kenar çizgilerinin otomatik silinmesi için çok kullanılan bir fonksiyondur.


36. Soru

Eliminate Sliver Polygons Analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sayıllaştırma, CAD ortamından CBS ortamında dönüşümlerde veya raster dan vektör formatına dönüşümlerde oluşan küçük önemsiz kıymık poligonların otomatik silinmesi için kullanılan bir fonksiyondur.


1. Soru

QGIS yazılımında coğrafi analiz araçları nerede yer almaktadır?

Cevap

Vektör menüsü altında Coğrafi İşlem Araçlarının içinde yer almaktadır.

2. Soru

Convex Hull Analizinde kullanılan girdi nasıl olmalıdır?

Cevap

Convex Hull Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi vektör katmanı noktasal özellikte olmalıdır.

3. Soru

Convex Hull Analizine bir örnek veriniz.

Cevap

Örneğin noktasal olarak toplanmış verilerden yerleşim yeri bulunmasına yönelik bir çalışmada dış sınırların belirlenmesinde veya bir havzaya yerleştirilen ölçüm istasyonlarının dış sınırlarının belirlenmesi gibi uygulamalarda bu fonksiyon kullanılabilir.

4. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında trafo.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye Convex Hull analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki trafo.shp vektör verisi görüntülenir. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Convex Hull fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Dısbükey gövde(ler) diyalogunda Girdi vektör katman olarak Trafo.shp seçilir. Bir dış bükey alan oluştur ifadesi işaretlenir. Çıktı shape dosyası olarak yeni bir isim tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.

5. Soru

Buffer analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Buier Analiz Fonksiyonu, nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanımlayacağınız mesafe kadar bir tampon bölge oluşturur ve bu tampon bölge alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydedilir. Girdi veri setinin öznitelik tablosunda tanımlı bir field’da yer alan değerlere göre faklı tampon bölgeler oluşturmak isterseniz, buffer analiz setinde yer alan tampon mesafe alanı fonksiyonunu işaretleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

6. Soru

Multidistance Buffer Analiz fonksiyonunu açıklayınız.

Cevap

Bu fonksiyon nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanmlayacağınız mesafeler kadar tampon bölgeler oluşturur ve bu tampon bölgeleri alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydeder.

7. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında trafo.shp, bina.shp ve ada.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye Buffer analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki trafo.shp, bina.shp ve ada.shp vektör verisi görüntülenir. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Buier fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Tamponlar diyalogunda Girdi vektör katman olarak trafo seçilir. Tampon mesafesi 100 girilir. Tampon sonuçlarını birleştir ifadesi işaretsiz bırakılır. Bu ifade işaretlenirse buier analizin sonucunda tek bir tane poligon oluşturulur. Kesişen alanlar birleşir. Tampon sonuçlarını birleştir ifadesi işaretlenmez ise her bir özellik kadar poligon oluşturulur. Çıktı shape dosyası olarak yeni katman ismi tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.

8. Soru

Intersect analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Intersect analiz fonksiyonu girdi veri setine ait ortak alana düşen detaylar ya da detay parçalarını koruyan, tutan mekânsal veri setine ait bir geometrik birleşim olarak tanımlanabilir. Intersect Analiz fonksiyonunda kullanılan girdi vektör katmanı ile kesişim katmanının üst üste çakışan (kesişim kümesi) geometrileri ve buna bağlı öznitelikleri yeni bir çıktı shape dosyası olarak kaydedilir.

9. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında Imar.shp ve Jeoloji.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye Intersect analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki Imar.shp ve Jeoloji.shp vektör verisi görüntülenir. Jeoloji.shp ve Imar.shp vektör verilerinin öznitelik bilgileri incelenir. Jeoloji.shp verisi veritabanında bulunan YAS field’ına göre sınıflandırılır ve etiket olarak ekrana yazdırılır. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Intersect fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Kesisim (Intersect) diyalogunda Girdi vektör katman olarak imar seçilir. Kesişim katmanı olarak jeoloji seçilir. Çıktı shape dosyası olarak sonucu kesişim tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.

10. Soru

Imar.shp ve Jeoloji.shp katmanlarına intersect işlemi uygulanması sonucu nasıl bir sonuç elde edilmiştir?

Cevap

Kesişim (Intersect) analiz sonucu incelendiğinde, imar katmanı sınırları dikkate alınarak üzerinden geçen jeoloji katmanı ile çakıştırılmıştır. Veri tabanları da kesişim sonucuna göre birleştirilmiştir. Böylece imar katmanının jeolojik yapısı tek katmanda analiz edilmiş olur. Sonuc_kesişim katmanı veritabanındaki YAS fieldına göre sınıflandırılır ve YAS field’ı etiket olarak ekrana yazdırılır.

11. Soru

Union analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Union analiz fonksiyonu girdi veri setlerinden herhangi birine ait mekânsal yayılım içine giren detayları koruyan iki poligonal mekansal veri setine ait bir topolojik çakışma olarak tanımlanabilir. Union analiz fonksiyonunda tüm katmanlarda tüm detaylar korunur. Union Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi detaylarındaki tüm geometriler birbirleri ile birleştirilir . Daha basit bir ifade ile iki girdi detayının birleşimi yeni çıktı detayına aktarılmış olur. Bu birleşmede üst üste çakışan tüm geometrik alanlar ve öznitelik bilgileri yeni çıktı detay sınıfına yazdırılır.

12. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında jeoloji.shp ve toprak.shp yer almaktadır. Bu eldeki veriye union analizinin gerçekleştirme adımlarını belirtiniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki Toprak.shp ve Jeoloji.shp vektör verisi görüntülenir. Jeoloji.shp ve Toprak.shp vektör verilerin öznitelik bilgileri incelenir. Menü bar’ da Vektör > Cografi Islem Araçları > Union fonksiyonu seçilir. Ekrana açılan Birlesim (Union) diyalogunda Girdivektör katman olarak jeoloji seçilir. Birlesim katmanı olarak toprak seçilir. Çıktı shape dosyası ismi olarak sonuç_birleşim tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi işaretlenir ve OK butonuna basılır.

13. Soru

Jeoloji.shp ve Toprak.shp katmanlarına union işlemi uygulandığında elde edilen sonuç nasıldır?

Cevap

Birleşim sonucu incelendiğinde, toprak ve jeoloji katmanı hem geometri olarak hem de veritabanı olarak tek bir katmanda birleştirilmiştir. Sonuc_birlesim katmanı veritabanındaki Toprak_sin fieldına göre sınıflandırılır ve Toprak_sin field’ı etiket olarak ekrana yazdırılır.

14. Soru

Simetrik Fark Analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Symmetrical Difference Analiz fonksiyonunda, girdi vektör katmanı ve fark katmanı detayları arasındaki geometrik kesişim hesaplanır. Girdi içinde yer alan detaylar ya da detaylara ait bir kısım üzerine çakıştırılan güncelleme detayı için kesimi dışında kalan alan çıktı detay sınıfına kaydedilir. Yani girdi katmanı ile fark katmanı arasındaki kesişen kısımlar dışındaki alanlar yeni katmana kaydedilir.

15. Soru

Ada.shp ve yeniibina.shp adlı katmanlara simetrik fark analizi uygulandığında elde edilen sonucu açıklayınız.

Cevap

Simetrik fark incelendiğinde, ada katmanı üzerine gelen yeni_bina katmanı çıkarılmıştır. Bu analiz sonucunda girdi katmanından kesişen objeler çıkarılır, her iki katmanda kesişmeyenler aynen korunur.

16. Soru

Kırp analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Bir kapsam detayından bir diğer kapsam detayı tanımlanan alanı keserek çıkarma işlemi olup, kesilen tüm alan içinde kalan detaylar sonuç içine aktarılır. Nokta, çizgi ve alansal özellik tipine sahip bir girdi verisi üzerine çakıştırılan bir başka kırpma katmanı ile tanımlanan alana ait detaylar kesilerek farklı bir vektör shape dosyasına kaydedilir. Clip fonksiyonunu üç farklı girdi verisetini kullanarak uygulayabilirsiniz. Ancak Clip katmanı her zaman alansal özellik tipinde bir veri seti olmak zorundadır.

17. Soru

Ada.shp ve ata_mahallesi.shp katmanlarına kırp analizi uygulandığında elde edilen sonucu açıklayınız.

Cevap

Sonuç incelendiğinde, ada katmanından ataimahallesi katmanı sınırları kadar bir alan kırpılmış ve başka bir katmana kaydedilmiştir.

18. Soru

Difference (Fark) analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Nokta, çizgi ve alansal özellik tipine sahip bir girdi verisi üzerine çakıştırılan fark katmanı veri setine ait alan içerisine giren detaylar silinir ve kalan detaylar için yeni bir çıktı veriseti oluşturulur. Input (Girdi) veri setiniz nokta, çizgi ve alan tipinde olabilir. Ancak Difference (fark) veriniz her zaman alan özellik tipinde olmak durumundadır.

19. Soru

Munhani.shp ve bina.shp katmanlarına fark analizi uygulandığında nasıl bir sonuç elde edilir?

Cevap

Fark analizi sonucunda evlerin içinden geçen münhaniler kesilmiştir. Yeni oluşturulan katmanda evlerin içinden münhani geçmemektedir.

20. Soru

Dissolve Analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Poligon vektör katmanın veri tabanındaki bir field’a göre aynı öznitelik bilgisini taşıyan komsu alanların otomatik birleştirilmesi işlemidir. CAD ortamından CBS ortamına dönüştürülen sayısal paftaların birleştirilmesi sonucunda pafta kenar çizgilerinin otomatik silinmesi için çok kullanılan bir fonksiyondur.

21. Soru

C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altında toprak.shp yer almaktadır. Toprak.shp katmanına dissolve analizi uygulandığı adımları ve sonuçlarını gösteriniz.

Cevap

Kısayol butonlarından Vektör Katman Ekle veya Katman menüsünün altında Katman Ekle > Vektör Katmanı Ekle ifadesi seçilir. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_6 dizini altındaki toprak.shp vektör verisi görüntülenir. Menü bar’ da Vektör > CografiIslem Araçları > Dissolve fonksiyonu seçilir. Girdi vektör katman olarak toprak seçilir. Birleştir diyalogunda Birleştirme alanı olarak toprak veritabanında bulunan Durum field’ı seçilir. Çıktı shape dosyası ismi olarak sonuç_birlestir tanımlanır. Sonuçları kanavaya ekle ifadesi isaretlenir ve OK butonuna basılır. Dissolve analizi sonucunda toprak vektör katmanının veritabanında olan Durum field’ının iyi, orta ve zayıf değerlerine göre ortak olan alanların aralarındaki çizgiler kaldırılarak poligonlar birleştirilmiştir.

22. Soru

Eliminate Sliver Polygons Analizini kısaca açıklayınız.

Cevap

Sayıllaştırma, CAD ortamından CBS ortamında dönüşümlerde veya rasterdan vektör formatına dönüşümlerde oluşan küçük önemsiz kıymık poligonların otomatik silinmesi için kullanılan bir fonksiyondur.

23. Soru

Coğrafi analiz araçları nedir ve bu araçlar sayesinde hangi işlemler yapılabilir?

Cevap

Coğrafi Analiz araçları, CBS sistemlerinin temel fonksiyonlarından biri olan coğrafi bilgilerin işlenmelerini sağlarlar. Bu işlemler ile mevcut girdi verisi alınır ve bir işleme tabi tutularak yeni bir çıktı verisi üretilir. Veri üzerinde yapılacak olan tüm işlemler, işlemi yapan araçlar tarafından belirlenen kurallara göre yapılırlar. Bu, bir verinin bir başka veri formatına dönüştürülmesi gibi basit bir işlem de olabilir ya da birbirini takip eden ve sırasıyla bir verinin kullanılmasını gerektiren işlemler zinciri gibi karışık işlemler de olabilir. Örneğin, bir veri setinin önce kesilmesi, ardından seçilmesi ve bir başka veri seti ile ağırlıklı olarak çakıştırılması sonucu ilgili alanlarının yeniden sınıflandırılması gibi.

24. Soru

QGIS yazılımında coğrafi analiz araçları nerede yer alır?

Cevap

QGIS yazılımında coğrafi analiz araçları Vektör menüsü altında Coğrafi İşlem Araçlarının içinde yer almaktadır.

25. Soru

Convex Hull Analiz nasıl bir analiz sistemidir?

Cevap

Convex Hull Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi vektör katmanı noktasal özellikte olmalıdır. Nokta vektör katmanın en dışarıdaki noktalardan geçecek şekilde poligon katman oluşturur. Ayrıca nokta katmanının veritabanda bulunan bilgilere göre dışarıdaki noktalardan geçen farklı poligonlar oluşturur. Oluşan poligon katmanının alanı ve çevresi otomatik veritabanına yazılır.

26. Soru

Baffer Analiz fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Buffer Analiz Fonksiyonu, nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanımlayacağınız mesafe kadar bir tampon bölge oluşturur ve bu tampon bölge alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydedilir. Girdi veri setinin öznitelik tablosunda tanımlı bir field’da yer alan değerlere göre faklı tampon bölgeler oluşturmak isterseniz, buffer analiz setinde yer alan tampon mesafe alanı fonksiyonunu işaretleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

27. Soru

Multidistance Buffer Analiz Fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Multidistance Buffer Analiz Fonksiyonu, nokta, çizgi ve alan özellik tipindeki girdi veri setine tanımlayacağınız mesafeler kadar tampon bölgeler oluşturur ve bu tampon bölgeleri alansal özellik tipinde bir çıktı veri setine kaydeder. Multidistance Buffer penceresinde yer alan Distance bölümüne ekleyeceğiniz her mesafe, girdi veri setinde yer alan obje veya objelere olan uzaklık değeridir.

28. Soru

Intersect analiz fonksiyonunun özellikleri nelerdir?

Cevap

Intersect analiz fonksiyonu girdi veri setine ait ortak alana düşen detaylar ya da detay parçalarını koruyan, tutan mekânsal veri setine ait bir geometrik birleşim olarak tanımlanabilir. Intersect Analiz fonksiyonunda kullanılan girdi vektör katmanı ile kesişim katmanının üst üste çakışan (kesişim kümesi) geometrileri ve buna bağlı öznitelikleri yeni bir çıktı shape dosyası olarak kaydedilir.

29. Soru

Union(birleşim) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Union analiz fonksiyonu girdi veri setlerinden herhangi birine ait mekânsal yayılım içine giren detayları koruyan iki poligonal mekansal veri setine ait bir topolojik çakışma olarak tanımlanabilir. Union analiz fonksiyonunda tüm katmanlarda tüm detaylar korunur. Union Analiz fonksiyonunda kullanılan, girdi detaylarındaki tüm geometriler birbirleri ile birleştirilir

30. Soru

Symmetrical Difference Analiz nasıl bir fonksiyondur?

Cevap

Symmetrical Difference Analiz fonksiyonunda, girdi vektör katmanı ve fark katmanı detayları arasındaki geometrik kesişim hesaplanır. Girdi içinde yer alan detaylar ya da detaylara ait bir kısım üzerine çakıştırılan güncelleme detayı için kesimi dışında kalan alan çıktı detay sınıfına kaydedilir. Yani girdi katmanı ile fark katmanı arasındaki kesişen kısımlar dışındaki alanlar yeni katmana kaydedilir.

31. Soru

Clip(Kırp) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Bir kapsam detayından bir diğer kapsam detayı tanımlanan alanı keserek çıkarma işlemi olup, kesilen tüm alan içinde kalan detaylar sonuç içine aktarılır.

32. Soru

Clip fonksiyonu kaç farklı veri seti kullanarak uygulanabilir?

Cevap

Clip fonksiyonunu üç farklı girdi veri setini kullanarak uygulayabilirsiniz. Ancak Clip katmanı her zaman alansal özellik tipinde bir veri seti olmak zorundadır.

33. Soru

Difference(fark) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Nokta, çizgi ve alansal özellik tipine sahip bir girdi verisi üzerine çakıştırılan fark katmanı veri setine ait alan içerisine giren detaylar silinir ve kalan detaylar için yeni bir çıktı veri seti oluşturulur.

34. Soru

Difference analizinde girdi ve fark verileriyle ilgili ne söylenebilir?

Cevap

Input (Girdi) veri setiniz nokta, çizgi ve alan tipinde olabilir. Ancak Difference (fark) veriniz her zaman alan özellik tipinde olmak durumundadır.

35. Soru

Dissolve(birleştir) analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Poligon vektör katmanın veri tabanındaki bir field’a göre aynı öznitelik bilgisini taşıyan komşu alanların otomatik birleştirilmesi işlemidir. CAD ortamından CBS ortamına dönüştürülen sayısal paftaların birleştirilmesi sonucunda pafta kenar çizgilerinin otomatik silinmesi için çok kullanılan bir fonksiyondur.

36. Soru

Eliminate Sliver Polygons Analizinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Sayıllaştırma, CAD ortamından CBS ortamında dönüşümlerde veya raster dan vektör formatına dönüşümlerde oluşan küçük önemsiz kıymık poligonların otomatik silinmesi için kullanılan bir fonksiyondur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.