Açıköğretim Ders Notları

Antropoloji Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Antropoloji Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnsanın Evrimi

1. Soru

Biyolojik uyarlanma nedir?

Cevap

Biyolojik uyarlanma:

Canlıların hayatlarını ve türlerinin devamını sağlamak için yaşadıkları çevreye biyolojik ve davranışsal olarak uyum sağlamaları sürecidir.


2. Soru

Makro evrim nedir?

Cevap

Evrim basitçe, zaman içerisinde bir türün genetik yapısında medana gelen değişimi ifade eder. Eğer bu değişim genetik yapıda bir kuşaktan diğerine olduysa mikro evrim olarak adlandırılır. Ancak türü oluşturan grupların üreme engeliyle birbirlerinden ayrılarak yeni türlerin ortaya çıkmasına olanak sağladıysa, değişim makro evrim olarak adlandırılır.


3. Soru

Thales’e göre her şeyin köke nedir?

Cevap

Yaşamın ilk ögesinin su olduğunu ileri süren Thales her şeyin kökenini suya dayandırmaktadır.


4. Soru

Transformizm nedir?

Cevap

Transformizm: Canlıların yapılarının sabit değil, değişebilir olduğu görüşüdür.


5. Soru

Canlıların sınıflandırılması anlamına gelen kavram nedir?

Cevap

Taksonomi: Canlıların sınıflandırılmasıdır.


6. Soru

Tufan kuramını geliştirmiş olan anatomist kimdir?

Cevap

Tabakalarda bulunan fosilleri inceleyen Cuvier, değişik katmanlarda saptanan fosiller arasındaki farklılıkların sel, deprem, volkanik patlama gibi tufanlarla açıklanabileceği tufan kuramını geliştirmiştir.


7. Soru

Canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan görüşe verilen ad nedir?

Cevap

Her ne kadar değişen dünya ve canlılar arasındaki farklılıkları açıklama çabaları 18. yüzyıla kadar uzansa da, bu döneme kadar inanılan temel görüş, canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan yaradılışçılıktır.


8. Soru

Yapay seçilim nedir?

Cevap

Yapay seçilim: Canlıların istenilen özelliklerinin seçilerek üretilmesi, böylece arzu edilen niteliklere sahip ürün elde edilmesidir.


9. Soru

Bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamış olan bilim insanı kimdir?

Cevap

Alman Biyolog August Weismann (1834-1914) bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamıştır.


10. Soru

Gen havuzu nedir?

Cevap

Gen havuzu: Bir neslin üyeler tarafından, bir sonraki nesle aktarılabilecek genlerin toplamıdır.


11. Soru

Primat nedir?

Cevap

Primat: Yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunların, kuyruksuz büyük maymunların ve insanı kapsayan, memelilerin birtakımıdır.


12. Soru

Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primatlar takımı içerisinde üst aileye verilen isim nedir?

Cevap

Hominoid: Primatlar takımı içerisinde bir üst ailedir. Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insan bu ailenin üyeleridir.


13. Soru

Australopiteklerin fosillerine hangi kıtada rastlanır? 

Cevap

Australopitekler, fosillerine yalnızca Afrika kıtasında rastlanan bir cinstir.


14. Soru

Evrimsel anlamda Homo cinsine dahil edilmek için hangi özelliklere sahip olunması gerekir?

Cevap

Evrimsel anlamda insan sayılmak ya da Homo cinsine dahil edilmek için, başta alet üretimi ve kullanımı olmak üzere, dik yürüme, iri bir beyin, konuşabilme yetisi gibi özelliklerin bütününe sahip olmak gerekmektedir.


15. Soru

İlk insan olarak değerlendirilen türe verilen isim hangisidir?

Cevap

İlk insan olarak değerlendirilen Homo habilis günümüzden önce yaklaşık 2,4–1,6 milyon yılları arasında Afrika’da yaşayan, yok olmuş bir türdür.


16. Soru

Oldowan kültürü nedir?

Cevap

Oldowan kültürü: Taşın bir kenarının kırılarak elde edilen taş aletlerdir.


17. Soru

Fosil kalıntılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastlanan ilk tür hangisidir?

Cevap

Homo erectuslar, Australopitekler ve Homo habilisin tersine, fosil kalın- tılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastladığımız ilk türdür.


18. Soru

Aşölyen (Acheulean) nedir?

Cevap

Aşölyen (Acheulean): El baltalarını içeren taş alet topluluğudur. Fransa’daki buluntu yeri Saint Acheul’a atfen adlandırılmıştır.


19. Soru

Ateşi ilk kullanan tür hangisidir?

Cevap

Belki de Homo erectuslarla ilgili en önemli kültürel gelişim, ateşin kul- lanımıdır.


20. Soru

Tek merkezli evrim nedir?

Cevap

Tek merkezli evrim: Genetik araştırmalarla günümüzde yaşayan bütün insanların tek bir kökene sahip olduğunu tanımlayan hipotezdir.


1. Soru

Biyolojik uyarlanma nedir?

Biyolojik uyarlanma nedir?

Biyolojik uyarlanma nedir?

Biyolojik uyarlanma nedir?

Cevap

Biyolojik uyarlanma:

Canlıların hayatlarını ve türlerinin devamını sağlamak için yaşadıkları çevreye biyolojik ve davranışsal olarak uyum sağlamaları sürecidir.

Biyolojik uyarlanma:

Canlıların hayatlarını ve türlerinin devamını sağlamak için yaşadıkları çevreye biyolojik ve davranışsal olarak uyum sağlamaları sürecidir.

Biyolojik uyarlanma:

Canlıların hayatlarını ve türlerinin devamını sağlamak için yaşadıkları çevreye biyolojik ve davranışsal olarak uyum sağlamaları sürecidir.

Biyolojik uyarlanma:

Canlıların hayatlarını ve türlerinin devamını sağlamak için yaşadıkları çevreye biyolojik ve davranışsal olarak uyum sağlamaları sürecidir.

2. Soru

Makro evrim nedir?

Makro evrim nedir?

Makro evrim nedir?

Makro evrim nedir?

Cevap

Evrim basitçe, zaman içerisinde bir türün genetik yapısında medana gelen değişimi ifade eder. Eğer bu değişim genetik yapıda bir kuşaktan diğerine olduysa mikro evrim olarak adlandırılır. Ancak türü oluşturan grupların üreme engeliyle birbirlerinden ayrılarak yeni türlerin ortaya çıkmasına olanak sağladıysa, değişim makro evrim olarak adlandırılır.

Evrim basitçe, zaman içerisinde bir türün genetik yapısında medana gelen değişimi ifade eder. Eğer bu değişim genetik yapıda bir kuşaktan diğerine olduysa mikro evrim olarak adlandırılır. Ancak türü oluşturan grupların üreme engeliyle birbirlerinden ayrılarak yeni türlerin ortaya çıkmasına olanak sağladıysa, değişim makro evrim olarak adlandırılır.

Evrim basitçe, zaman içerisinde bir türün genetik yapısında medana gelen değişimi ifade eder. Eğer bu değişim genetik yapıda bir kuşaktan diğerine olduysa mikro evrim olarak adlandırılır. Ancak türü oluşturan grupların üreme engeliyle birbirlerinden ayrılarak yeni türlerin ortaya çıkmasına olanak sağladıysa, değişim makro evrim olarak adlandırılır.

Evrim basitçe, zaman içerisinde bir türün genetik yapısında medana gelen değişimi ifade eder. Eğer bu değişim genetik yapıda bir kuşaktan diğerine olduysa mikro evrim olarak adlandırılır. Ancak türü oluşturan grupların üreme engeliyle birbirlerinden ayrılarak yeni türlerin ortaya çıkmasına olanak sağladıysa, değişim makro evrim olarak adlandırılır.

3. Soru

Thales’e göre her şeyin köke nedir?

Thales’e göre her şeyin köke nedir?

Thales’e göre her şeyin köke nedir?

Thales’e göre her şeyin köke nedir?

Cevap

Yaşamın ilk ögesinin su olduğunu ileri süren Thales her şeyin kökenini suya dayandırmaktadır.

Yaşamın ilk ögesinin su olduğunu ileri süren Thales her şeyin kökenini suya dayandırmaktadır.

Yaşamın ilk ögesinin su olduğunu ileri süren Thales her şeyin kökenini suya dayandırmaktadır.

Yaşamın ilk ögesinin su olduğunu ileri süren Thales her şeyin kökenini suya dayandırmaktadır.

4. Soru

Transformizm nedir?

Transformizm nedir?

Transformizm nedir?

Transformizm nedir?

Cevap

Transformizm: Canlıların yapılarının sabit değil, değişebilir olduğu görüşüdür.

Transformizm: Canlıların yapılarının sabit değil, değişebilir olduğu görüşüdür.

Transformizm: Canlıların yapılarının sabit değil, değişebilir olduğu görüşüdür.

Transformizm: Canlıların yapılarının sabit değil, değişebilir olduğu görüşüdür.

5. Soru

Canlıların sınıflandırılması anlamına gelen kavram nedir?

Canlıların sınıflandırılması anlamına gelen kavram nedir?

Canlıların sınıflandırılması anlamına gelen kavram nedir?

Canlıların sınıflandırılması anlamına gelen kavram nedir?

Cevap

Taksonomi: Canlıların sınıflandırılmasıdır.

Taksonomi: Canlıların sınıflandırılmasıdır.

Taksonomi: Canlıların sınıflandırılmasıdır.

Taksonomi: Canlıların sınıflandırılmasıdır.

6. Soru

Tufan kuramını geliştirmiş olan anatomist kimdir?

Tufan kuramını geliştirmiş olan anatomist kimdir?

Tufan kuramını geliştirmiş olan anatomist kimdir?

Tufan kuramını geliştirmiş olan anatomist kimdir?

Cevap

Tabakalarda bulunan fosilleri inceleyen Cuvier, değişik katmanlarda saptanan fosiller arasındaki farklılıkların sel, deprem, volkanik patlama gibi tufanlarla açıklanabileceği tufan kuramını geliştirmiştir.

Tabakalarda bulunan fosilleri inceleyen Cuvier, değişik katmanlarda saptanan fosiller arasındaki farklılıkların sel, deprem, volkanik patlama gibi tufanlarla açıklanabileceği tufan kuramını geliştirmiştir.

Tabakalarda bulunan fosilleri inceleyen Cuvier, değişik katmanlarda saptanan fosiller arasındaki farklılıkların sel, deprem, volkanik patlama gibi tufanlarla açıklanabileceği tufan kuramını geliştirmiştir.

Tabakalarda bulunan fosilleri inceleyen Cuvier, değişik katmanlarda saptanan fosiller arasındaki farklılıkların sel, deprem, volkanik patlama gibi tufanlarla açıklanabileceği tufan kuramını geliştirmiştir.

7. Soru

Canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan görüşe verilen ad nedir?

Canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan görüşe verilen ad nedir?

Canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan görüşe verilen ad nedir?

Canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan görüşe verilen ad nedir?

Cevap

Her ne kadar değişen dünya ve canlılar arasındaki farklılıkları açıklama çabaları 18. yüzyıla kadar uzansa da, bu döneme kadar inanılan temel görüş, canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan yaradılışçılıktır.

Her ne kadar değişen dünya ve canlılar arasındaki farklılıkları açıklama çabaları 18. yüzyıla kadar uzansa da, bu döneme kadar inanılan temel görüş, canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan yaradılışçılıktır.

Her ne kadar değişen dünya ve canlılar arasındaki farklılıkları açıklama çabaları 18. yüzyıla kadar uzansa da, bu döneme kadar inanılan temel görüş, canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan yaradılışçılıktır.

Her ne kadar değişen dünya ve canlılar arasındaki farklılıkları açıklama çabaları 18. yüzyıla kadar uzansa da, bu döneme kadar inanılan temel görüş, canlıların Tanrı tarafından yaratıldığını ve değişmez niteliklere sahip olduklarını savunan yaradılışçılıktır.

8. Soru

Yapay seçilim nedir?

Yapay seçilim nedir?

Yapay seçilim nedir?

Yapay seçilim nedir?

Cevap

Yapay seçilim: Canlıların istenilen özelliklerinin seçilerek üretilmesi, böylece arzu edilen niteliklere sahip ürün elde edilmesidir.

Yapay seçilim: Canlıların istenilen özelliklerinin seçilerek üretilmesi, böylece arzu edilen niteliklere sahip ürün elde edilmesidir.

Yapay seçilim: Canlıların istenilen özelliklerinin seçilerek üretilmesi, böylece arzu edilen niteliklere sahip ürün elde edilmesidir.

Yapay seçilim: Canlıların istenilen özelliklerinin seçilerek üretilmesi, böylece arzu edilen niteliklere sahip ürün elde edilmesidir.

9. Soru

Bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamış olan bilim insanı kimdir?

Bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamış olan bilim insanı kimdir?

Bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamış olan bilim insanı kimdir?

Bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamış olan bilim insanı kimdir?

Cevap

Alman Biyolog August Weismann (1834-1914) bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamıştır.

Alman Biyolog August Weismann (1834-1914) bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamıştır.

Alman Biyolog August Weismann (1834-1914) bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamıştır.

Alman Biyolog August Weismann (1834-1914) bütün kalıtsal bilginin germ plasma adı verilen üreme hücrelerinde yer aldığını belirleyerek, üreme hücrelerini etkileyebilen çevresel özelliklerin vücut hücrelerini etkilemediklerini saptamıştır.

10. Soru

Gen havuzu nedir?

Gen havuzu nedir?

Gen havuzu nedir?

Gen havuzu nedir?

Cevap

Gen havuzu: Bir neslin üyeler tarafından, bir sonraki nesle aktarılabilecek genlerin toplamıdır.

Gen havuzu: Bir neslin üyeler tarafından, bir sonraki nesle aktarılabilecek genlerin toplamıdır.

Gen havuzu: Bir neslin üyeler tarafından, bir sonraki nesle aktarılabilecek genlerin toplamıdır.

Gen havuzu: Bir neslin üyeler tarafından, bir sonraki nesle aktarılabilecek genlerin toplamıdır.

11. Soru

Primat nedir?

Primat nedir?

Primat nedir?

Primat nedir?

Cevap

Primat: Yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunların, kuyruksuz büyük maymunların ve insanı kapsayan, memelilerin birtakımıdır.

Primat: Yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunların, kuyruksuz büyük maymunların ve insanı kapsayan, memelilerin birtakımıdır.

Primat: Yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunların, kuyruksuz büyük maymunların ve insanı kapsayan, memelilerin birtakımıdır.

Primat: Yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunların, kuyruksuz büyük maymunların ve insanı kapsayan, memelilerin birtakımıdır.

12. Soru

Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primatlar takımı içerisinde üst aileye verilen isim nedir?

Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primatlar takımı içerisinde üst aileye verilen isim nedir?

Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primatlar takımı içerisinde üst aileye verilen isim nedir?

Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insanın üyesi olduğu primatlar takımı içerisinde üst aileye verilen isim nedir?

Cevap

Hominoid: Primatlar takımı içerisinde bir üst ailedir. Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insan bu ailenin üyeleridir.

Hominoid: Primatlar takımı içerisinde bir üst ailedir. Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insan bu ailenin üyeleridir.

Hominoid: Primatlar takımı içerisinde bir üst ailedir. Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insan bu ailenin üyeleridir.

Hominoid: Primatlar takımı içerisinde bir üst ailedir. Orangutan, goril, şempanze gibi büyük maymunlar ve insan bu ailenin üyeleridir.

13. Soru

Australopiteklerin fosillerine hangi kıtada rastlanır? 

Australopiteklerin fosillerine hangi kıtada rastlanır? 

Australopiteklerin fosillerine hangi kıtada rastlanır? 

Australopiteklerin fosillerine hangi kıtada rastlanır? 

Cevap

Australopitekler, fosillerine yalnızca Afrika kıtasında rastlanan bir cinstir.

Australopitekler, fosillerine yalnızca Afrika kıtasında rastlanan bir cinstir.

Australopitekler, fosillerine yalnızca Afrika kıtasında rastlanan bir cinstir.

Australopitekler, fosillerine yalnızca Afrika kıtasında rastlanan bir cinstir.

14. Soru

Evrimsel anlamda Homo cinsine dahil edilmek için hangi özelliklere sahip olunması gerekir?

Evrimsel anlamda Homo cinsine dahil edilmek için hangi özelliklere sahip olunması gerekir?

Evrimsel anlamda Homo cinsine dahil edilmek için hangi özelliklere sahip olunması gerekir?

Evrimsel anlamda Homo cinsine dahil edilmek için hangi özelliklere sahip olunması gerekir?

Cevap

Evrimsel anlamda insan sayılmak ya da Homo cinsine dahil edilmek için, başta alet üretimi ve kullanımı olmak üzere, dik yürüme, iri bir beyin, konuşabilme yetisi gibi özelliklerin bütününe sahip olmak gerekmektedir.

Evrimsel anlamda insan sayılmak ya da Homo cinsine dahil edilmek için, başta alet üretimi ve kullanımı olmak üzere, dik yürüme, iri bir beyin, konuşabilme yetisi gibi özelliklerin bütününe sahip olmak gerekmektedir.

Evrimsel anlamda insan sayılmak ya da Homo cinsine dahil edilmek için, başta alet üretimi ve kullanımı olmak üzere, dik yürüme, iri bir beyin, konuşabilme yetisi gibi özelliklerin bütününe sahip olmak gerekmektedir.

Evrimsel anlamda insan sayılmak ya da Homo cinsine dahil edilmek için, başta alet üretimi ve kullanımı olmak üzere, dik yürüme, iri bir beyin, konuşabilme yetisi gibi özelliklerin bütününe sahip olmak gerekmektedir.

15. Soru

İlk insan olarak değerlendirilen türe verilen isim hangisidir?

İlk insan olarak değerlendirilen türe verilen isim hangisidir?

İlk insan olarak değerlendirilen türe verilen isim hangisidir?

İlk insan olarak değerlendirilen türe verilen isim hangisidir?

Cevap

İlk insan olarak değerlendirilen Homo habilis günümüzden önce yaklaşık 2,4–1,6 milyon yılları arasında Afrika’da yaşayan, yok olmuş bir türdür.

İlk insan olarak değerlendirilen Homo habilis günümüzden önce yaklaşık 2,4–1,6 milyon yılları arasında Afrika’da yaşayan, yok olmuş bir türdür.

İlk insan olarak değerlendirilen Homo habilis günümüzden önce yaklaşık 2,4–1,6 milyon yılları arasında Afrika’da yaşayan, yok olmuş bir türdür.

İlk insan olarak değerlendirilen Homo habilis günümüzden önce yaklaşık 2,4–1,6 milyon yılları arasında Afrika’da yaşayan, yok olmuş bir türdür.

16. Soru

Oldowan kültürü nedir?

Oldowan kültürü nedir?

Oldowan kültürü nedir?

Oldowan kültürü nedir?

Cevap

Oldowan kültürü: Taşın bir kenarının kırılarak elde edilen taş aletlerdir.

Oldowan kültürü: Taşın bir kenarının kırılarak elde edilen taş aletlerdir.

Oldowan kültürü: Taşın bir kenarının kırılarak elde edilen taş aletlerdir.

Oldowan kültürü: Taşın bir kenarının kırılarak elde edilen taş aletlerdir.

17. Soru

Fosil kalıntılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastlanan ilk tür hangisidir?

Fosil kalıntılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastlanan ilk tür hangisidir?

Fosil kalıntılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastlanan ilk tür hangisidir?

Fosil kalıntılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastlanan ilk tür hangisidir?

Cevap

Homo erectuslar, Australopitekler ve Homo habilisin tersine, fosil kalın- tılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastladığımız ilk türdür.

Homo erectuslar, Australopitekler ve Homo habilisin tersine, fosil kalın- tılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastladığımız ilk türdür.

Homo erectuslar, Australopitekler ve Homo habilisin tersine, fosil kalın- tılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastladığımız ilk türdür.

Homo erectuslar, Australopitekler ve Homo habilisin tersine, fosil kalın- tılarına Afrika dışındaki kıtalarda da rastladığımız ilk türdür.

18. Soru

Aşölyen (Acheulean) nedir?

Aşölyen (Acheulean) nedir?

Aşölyen (Acheulean) nedir?

Aşölyen (Acheulean) nedir?

Cevap

Aşölyen (Acheulean): El baltalarını içeren taş alet topluluğudur. Fransa’daki buluntu yeri Saint Acheul’a atfen adlandırılmıştır.

Aşölyen (Acheulean): El baltalarını içeren taş alet topluluğudur. Fransa’daki buluntu yeri Saint Acheul’a atfen adlandırılmıştır.

Aşölyen (Acheulean): El baltalarını içeren taş alet topluluğudur. Fransa’daki buluntu yeri Saint Acheul’a atfen adlandırılmıştır.

Aşölyen (Acheulean): El baltalarını içeren taş alet topluluğudur. Fransa’daki buluntu yeri Saint Acheul’a atfen adlandırılmıştır.

19. Soru

Ateşi ilk kullanan tür hangisidir?

Ateşi ilk kullanan tür hangisidir?

Ateşi ilk kullanan tür hangisidir?

Ateşi ilk kullanan tür hangisidir?

Cevap

Belki de Homo erectuslarla ilgili en önemli kültürel gelişim, ateşin kul- lanımıdır.

Belki de Homo erectuslarla ilgili en önemli kültürel gelişim, ateşin kul- lanımıdır.

Belki de Homo erectuslarla ilgili en önemli kültürel gelişim, ateşin kul- lanımıdır.

Belki de Homo erectuslarla ilgili en önemli kültürel gelişim, ateşin kul- lanımıdır.

20. Soru

Tek merkezli evrim nedir?

Tek merkezli evrim nedir?

Tek merkezli evrim nedir?

Tek merkezli evrim nedir?

Cevap

Tek merkezli evrim: Genetik araştırmalarla günümüzde yaşayan bütün insanların tek bir kökene sahip olduğunu tanımlayan hipotezdir.

Tek merkezli evrim: Genetik araştırmalarla günümüzde yaşayan bütün insanların tek bir kökene sahip olduğunu tanımlayan hipotezdir.

Tek merkezli evrim: Genetik araştırmalarla günümüzde yaşayan bütün insanların tek bir kökene sahip olduğunu tanımlayan hipotezdir.

Tek merkezli evrim: Genetik araştırmalarla günümüzde yaşayan bütün insanların tek bir kökene sahip olduğunu tanımlayan hipotezdir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.