Açıköğretim Ders Notları

Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Depremde Arama Kurtarma

1. Soru

Depremde arama kurtarma çalışmalarının temel amacı nedir?

Cevap

Depremde arama kurtarma çalışmalarının temel amacı afetzedenin bulunduğu
yeri tespit etmek, afetzedeye ulaşmak, gerekiyorsa bulunduğu yerde ilk yardım uygulamak ve enkazdan çıkartarak güvenli alanlara ulaştırmaktır.


2. Soru

Duvarlarda ezilmeli büyük çatlaklar, kolon, kiriş ve perdelerde küçük ayrılmalar
var ise hangi hasar tespit işlemi uygulanır?

Cevap

Ağır Hasar: Duvarlarda ezilmeli büyük çatlaklar, kolon, kiriş ve perdelerde küçük ayrılmalar var ise ağır hasar tespit işlemi uygulanır.


3. Soru

Deprem nedir?

Cevap

Başlangıç noktası, yerin derinlerde bulunan katmanların kırılıp kıvrılarak yer değiştirmesi, yanardağların püskürme durumuna geçmesi gibi doğal olayların neden olduğu yerkabuğu sarsıntısıdır.


4. Soru

S dalgaları nedir ve özellikleri nelerdir?

Cevap

S dalgaları: Deprem odağından çevreye yayılan enine dalgalardır.
– Kayıtlara ikinci ulaşan dalgalardır.
– Hızı P dalgasının hızına göre değişir ve yaklaşık 1 km/s ile 6,4 km/s arasındadır.
– Sadece katı kütlelerde hareket ederler.
– Enine dalgalardır.


5. Soru

Deprem ile ilgili konuları inceleyip değerlendiren bilim dalına ne ad verilir?

Cevap

Deprem ile ilgili konuları inceleyip değerlendiren bilim dalına sismoloji adı verilir.


6. Soru

Depremin oluşturduğu ve yer kabuğu içinde her yöne yayılan dalgalara ne ad verilir?

Cevap

Depremin oluşturduğu ve yer kabuğu içinde her yöne yayılan dalgalara cisim dalgalar adı verilir. 


7. Soru

Odak derinliğine göre deprem çeşitleri hangileridir?

Cevap

Odak derinliğine göre;

1. Derinliği 60 Km’ye kadar olan depremlere sığ depremler.
2. Derinliği 60 ile 300 Km arasında olanlara orta derinlikte depremler.
3. Derinliği 300-700 Km arasında olanlara da derin depremler denir.


8. Soru

Deprem arama kurtarma operasyonları için genel olarak hangi çalışmalar yürütülür?

Cevap

Deprem arama kurtarma operasyonları için genel olarak şu çalışmalar yürütülür; Haber alma ve iletişim.


9. Soru

İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılar hangi deprem çeşidine örnektir?

Cevap

İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılara tektonik deprem adı verilir.


10. Soru

Taşıyıcı elemanda görünür çatlak yoksa, duvar ve duvar ile çerçevenin birleşim çizgilerinde çatlak varsa hangi hasar tespit işlemi uygulanır?

Cevap

Hasar Yok: Taşıyıcı elemanda görünür çatlak yoksa, duvar ve duvar ile çerçevenin birleşim çizgilerinde çatlak varsa ‘Hasar Yok’ tespit işlemi uygulanır. 


11. Soru

Kamu tesislerinde oluşan hasarlar sonucu kamu hizmetlerinin aksaması, elektrik, su, ve iletişimin kesilmesi ya da yolların zarar görmesi ile ulaşımın aksaması gibi hasarlar hangi hasarlara örnektir?

Cevap

Kamu tesislerinde oluşan hasarlar sonucu kamu hizmetlerinin aksaması, elektrik, su, ve iletişimin kesilmesi ya da yolların zarar görmesi ile ulaşımın aksaması gibi hasarlara ‘Altyapı hasarları’ denir.


12. Soru

Deprem arama kurtarma operasyonları nelerdir?

Cevap

Deprem arama kurtarma operasyonları:

1. Haber alma ve iletişimin sağlanması,
2. Ulaşımın sağlanması,
3. İhtiyaçların giderilmesi,
4. Bölgenin harita (kroki)’sının sağlanması,
5. Görev dağılımı,
6. Güvenliğin sağlanması,
7. Arama çalışmaları,
8. Kurtarma çalışmaları,
9. İlk yardım çalışmaları,
10. Altyapı çalışmaları,
11.Temel ihtiyaçların karşılanması,
12. Basın ve halkla ilişkiler,
13. Hasar tespiti ve enkazın ortadan kaldırılması, biçiminde yapılır ve yürütülür.


13. Soru

Taşıyıcı duvarlarda köşegen veya diğer çatlaklar, kolon, kiriş ve perdelerde büyük çatlaklar var ise hangi hasar tespit işlemi yapılır?

Cevap

Orta Hasar: (Taşıyıcı duvarlarda köşegen veya diğer çatlaklar. Kolon, kiriş ve perdelerde
büyük çatlaklar var) anlamına gelir. 


14. Soru

Oluş biçimine göre depremler kaç çeşittir?

Cevap

Oluş biçimine göre depremler 4 çeşittir:

1. Tektonik depremler 2. Volkanik depremler 3. Çöküntü depremleri 4. Heyelan ve gök taşları gibi nedenlerle olan diğer depremler.


15. Soru

Deprem arama kurtarma ekibinin kullandığı özel amaçlı ekipmanlar nelerdir?

Cevap

Deprem arama kurtarma ekibinin kullandığı özel amaçlı ekipmanlar 
• Özel koruyucu giysiler
• Gelişmiş ilk yardım çantası ve/veya Ambulans
• Çok amaçlı sedye
• İp, perlon, halat
• Karabina
• Kurtarma makara sistemi
• Arama köpeği
• Termal kamera
• Akustik dinleme cihazıdır. 


16. Soru

Depremin büyüklüğü, deprem sırasında oluşan sarsıntı nasıl ölçülür?

Cevap

Depremin büyüklüğü, deprem sırasında oluşan sarsıntı, sismografla ve Richter ölçeğiyle ile ölçülür.


17. Soru

Deprem öncesi yapısal olmayan hasarlara karşı alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Deprem Öncesi Yapısal Olmayan Hasarlara Karşı Alınacak Önlemler:

• Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerinin kayarak düşmesini önlemek için  plastik tutucu malzeme kullanmak.
• Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlemek.
• Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara tespit etmek.
• Duvar bölmeleri ve panoları zikzak düzende yerleştirip, yere tespit etmek.

• Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde tespit etmek.
• Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemek ve kırılmayacak bir şekilde depolamak.
• Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymak.
• Gaz vanası ve elektrik sigortalarını, olası yangına karşı otomatik hale getirmek.
• Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmak, bu
yolları işaretlemek, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamak.
• Bir deprem planı hazırlamak, bu plana göre nasıl davranmak gerektiğinin tatbikatını zaman zaman yapmak.
• Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne
göre uygun yangın söndürme cihazını bulundurmak ve periyodik bakımlarını da yaptırmak.
• Gerekli İlk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri,
sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde
her an hazır bir şekilde bulundurmak.

• Bir deprem planı hazırlamak.
• Kullandığımız kapalı alanlar içinde güvenli yerleri belirlemek.
• Acil durum telefon numaralarını bulundurmak.
• Gerekirse yakınlarımızla tatbikat ve antrenmanlar yapmak.


18. Soru

Rayleigh dalgaları hangi tür dalgalardır ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Rayleigh dalgaları yüzey dalgalarıdır. Yeryüzünde okyanus üzerinde ilerleyen su dalgası gibi ilerleyen dalgalardır.


19. Soru

Deprem öncesi yapısal hasarlara karşı alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Deprem Öncesi Yapısal Hasarlara Karşı Alınacak Önlemler:

• İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki
yerlere ev ve bina yapmamak.
• Ev ya da binalarımızı;
– Kaygan ve dere kenarlarına,
– Gevşek toprağa,
– Meyilli yerlere,
– Dik yarların yakınına,
– Boğaz ve vadilerin içine yapmamak.

• Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı
(Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine
uygun olarak) yapmak.
• Yapıları amacına uygun yapmak ve kullanmak.
• Mevcut yapıların dayanıklılıklarını arttırmak.


20. Soru

Depremlerin neden olduğu hangi hasarlar ‘Yapısal hasarlar’ biçiminde adlandırılır?

Cevap

Depremlerin neden olduğu hasarlar; kamu ya da özel yapıların (okul, fabrika, bina, ev, …vb.) hasar görmesi (hafif, orta, ağır) kısmen ya da tamamen çökmesi gibi ‘Yapısal hasarlar’ biçiminde olabilir.


1. Soru

Depremde arama kurtarma çalışmalarının temel amacı nedir?

Cevap

Depremde arama kurtarma çalışmalarının temel amacı afetzedenin bulunduğu
yeri tespit etmek, afetzedeye ulaşmak, gerekiyorsa bulunduğu yerde ilk yardım uygulamak ve enkazdan çıkartarak güvenli alanlara ulaştırmaktır.

2. Soru

Duvarlarda ezilmeli büyük çatlaklar, kolon, kiriş ve perdelerde küçük ayrılmalar
var ise hangi hasar tespit işlemi uygulanır?

Cevap

Ağır Hasar: Duvarlarda ezilmeli büyük çatlaklar, kolon, kiriş ve perdelerde küçük ayrılmalar var ise ağır hasar tespit işlemi uygulanır.

3. Soru

Deprem nedir?

Cevap

Başlangıç noktası, yerin derinlerde bulunan katmanların kırılıp kıvrılarak yer değiştirmesi, yanardağların püskürme durumuna geçmesi gibi doğal olayların neden olduğu yerkabuğu sarsıntısıdır.

4. Soru

S dalgaları nedir ve özellikleri nelerdir?

Cevap

S dalgaları: Deprem odağından çevreye yayılan enine dalgalardır.
– Kayıtlara ikinci ulaşan dalgalardır.
– Hızı P dalgasının hızına göre değişir ve yaklaşık 1 km/s ile 6,4 km/s arasındadır.
– Sadece katı kütlelerde hareket ederler.
– Enine dalgalardır.

5. Soru

Deprem ile ilgili konuları inceleyip değerlendiren bilim dalına ne ad verilir?

Cevap

Deprem ile ilgili konuları inceleyip değerlendiren bilim dalına sismoloji adı verilir.

6. Soru

Depremin oluşturduğu ve yer kabuğu içinde her yöne yayılan dalgalara ne ad verilir?

Cevap

Depremin oluşturduğu ve yer kabuğu içinde her yöne yayılan dalgalara cisim dalgalar adı verilir. 

7. Soru

Odak derinliğine göre deprem çeşitleri hangileridir?

Cevap

Odak derinliğine göre;

1. Derinliği 60 Km’ye kadar olan depremlere sığ depremler.
2. Derinliği 60 ile 300 Km arasında olanlara orta derinlikte depremler.
3. Derinliği 300-700 Km arasında olanlara da derin depremler denir.

8. Soru

Deprem arama kurtarma operasyonları için genel olarak hangi çalışmalar yürütülür?

Cevap

Deprem arama kurtarma operasyonları için genel olarak şu çalışmalar yürütülür; Haber alma ve iletişim.

9. Soru

İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılar hangi deprem çeşidine örnektir?

Cevap

İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılara tektonik deprem adı verilir.

10. Soru

Taşıyıcı elemanda görünür çatlak yoksa, duvar ve duvar ile çerçevenin birleşim çizgilerinde çatlak varsa hangi hasar tespit işlemi uygulanır?

Cevap

Hasar Yok: Taşıyıcı elemanda görünür çatlak yoksa, duvar ve duvar ile çerçevenin birleşim çizgilerinde çatlak varsa ‘Hasar Yok’ tespit işlemi uygulanır. 

11. Soru

Kamu tesislerinde oluşan hasarlar sonucu kamu hizmetlerinin aksaması, elektrik, su, ve iletişimin kesilmesi ya da yolların zarar görmesi ile ulaşımın aksaması gibi hasarlar hangi hasarlara örnektir?

Cevap

Kamu tesislerinde oluşan hasarlar sonucu kamu hizmetlerinin aksaması, elektrik, su, ve iletişimin kesilmesi ya da yolların zarar görmesi ile ulaşımın aksaması gibi hasarlara ‘Altyapı hasarları’ denir.

12. Soru

Deprem arama kurtarma operasyonları nelerdir?

Cevap

Deprem arama kurtarma operasyonları:

1. Haber alma ve iletişimin sağlanması,
2. Ulaşımın sağlanması,
3. İhtiyaçların giderilmesi,
4. Bölgenin harita (kroki)’sının sağlanması,
5. Görev dağılımı,
6. Güvenliğin sağlanması,
7. Arama çalışmaları,
8. Kurtarma çalışmaları,
9. İlk yardım çalışmaları,
10. Altyapı çalışmaları,
11.Temel ihtiyaçların karşılanması,
12. Basın ve halkla ilişkiler,
13. Hasar tespiti ve enkazın ortadan kaldırılması, biçiminde yapılır ve yürütülür.

13. Soru

Taşıyıcı duvarlarda köşegen veya diğer çatlaklar, kolon, kiriş ve perdelerde büyük çatlaklar var ise hangi hasar tespit işlemi yapılır?

Cevap

Orta Hasar: (Taşıyıcı duvarlarda köşegen veya diğer çatlaklar. Kolon, kiriş ve perdelerde
büyük çatlaklar var) anlamına gelir. 

14. Soru

Oluş biçimine göre depremler kaç çeşittir?

Cevap

Oluş biçimine göre depremler 4 çeşittir:

1. Tektonik depremler 2. Volkanik depremler 3. Çöküntü depremleri 4. Heyelan ve gök taşları gibi nedenlerle olan diğer depremler.

15. Soru

Deprem arama kurtarma ekibinin kullandığı özel amaçlı ekipmanlar nelerdir?

Cevap

Deprem arama kurtarma ekibinin kullandığı özel amaçlı ekipmanlar 
• Özel koruyucu giysiler
• Gelişmiş ilk yardım çantası ve/veya Ambulans
• Çok amaçlı sedye
• İp, perlon, halat
• Karabina
• Kurtarma makara sistemi
• Arama köpeği
• Termal kamera
• Akustik dinleme cihazıdır. 

16. Soru

Depremin büyüklüğü, deprem sırasında oluşan sarsıntı nasıl ölçülür?

Cevap

Depremin büyüklüğü, deprem sırasında oluşan sarsıntı, sismografla ve Richter ölçeğiyle ile ölçülür.

17. Soru

Deprem öncesi yapısal olmayan hasarlara karşı alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Deprem Öncesi Yapısal Olmayan Hasarlara Karşı Alınacak Önlemler:

• Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerinin kayarak düşmesini önlemek için  plastik tutucu malzeme kullanmak.
• Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlemek.
• Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara tespit etmek.
• Duvar bölmeleri ve panoları zikzak düzende yerleştirip, yere tespit etmek.

• Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde tespit etmek.
• Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemek ve kırılmayacak bir şekilde depolamak.
• Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymak.
• Gaz vanası ve elektrik sigortalarını, olası yangına karşı otomatik hale getirmek.
• Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmak, bu
yolları işaretlemek, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamak.
• Bir deprem planı hazırlamak, bu plana göre nasıl davranmak gerektiğinin tatbikatını zaman zaman yapmak.
• Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne
göre uygun yangın söndürme cihazını bulundurmak ve periyodik bakımlarını da yaptırmak.
• Gerekli İlk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri,
sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde
her an hazır bir şekilde bulundurmak.

• Bir deprem planı hazırlamak.
• Kullandığımız kapalı alanlar içinde güvenli yerleri belirlemek.
• Acil durum telefon numaralarını bulundurmak.
• Gerekirse yakınlarımızla tatbikat ve antrenmanlar yapmak.

18. Soru

Rayleigh dalgaları hangi tür dalgalardır ve özellikleri nelerdir?

Cevap

Rayleigh dalgaları yüzey dalgalarıdır. Yeryüzünde okyanus üzerinde ilerleyen su dalgası gibi ilerleyen dalgalardır.

19. Soru

Deprem öncesi yapısal hasarlara karşı alınacak önlemler nelerdir?

Cevap

Deprem Öncesi Yapısal Hasarlara Karşı Alınacak Önlemler:

• İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki
yerlere ev ve bina yapmamak.
• Ev ya da binalarımızı;
– Kaygan ve dere kenarlarına,
– Gevşek toprağa,
– Meyilli yerlere,
– Dik yarların yakınına,
– Boğaz ve vadilerin içine yapmamak.

• Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı
(Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine
uygun olarak) yapmak.
• Yapıları amacına uygun yapmak ve kullanmak.
• Mevcut yapıların dayanıklılıklarını arttırmak.

20. Soru

Depremlerin neden olduğu hangi hasarlar ‘Yapısal hasarlar’ biçiminde adlandırılır?

Cevap

Depremlerin neden olduğu hasarlar; kamu ya da özel yapıların (okul, fabrika, bina, ev, …vb.) hasar görmesi (hafif, orta, ağır) kısmen ya da tamamen çökmesi gibi ‘Yapısal hasarlar’ biçiminde olabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.