Açıköğretim Ders Notları

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler 1 Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Çoklu Yetersizliği Olan Bireyler

1. Soru

Çoklu yetersizlik genel anlamıyla nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta
desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır.


2. Soru

Ülkemizde çoklu yetersizliği olan bireylerin tanımı hangi yönetmelikte ne şekilde yapılmıştır?

Cevap

Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nden (2006) birden fazla
yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır:
Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda
görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim
hizmetine ihtiyacı olan birey”dir. Bu bireyler, yasalarda ve
ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler”
in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler.
Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel,
eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım
gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle;
bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu
yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları
sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.


3. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin tanılanma süreçleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu
bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından
tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive
olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan
performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Bu bireylerin tanılanma süreçlerinde; genellikle ebeveynler evde çocuklarında gördükleri farklılıklardan
yola çıkarak bir uzmana başvurmakta ve uzmanlardan oluşan bir ekip te çoklu yetersizliği olan birey için gereken müdahaleleri planlayabilmek için bir değerlendirme süreci gerçekleştirmektedir. Çoklu yetersizliği olan bireylerin
tarama ve tanılama sürecinde kullanılabilecek bir standartlaştırılmış kontrol listesi bulunmamaktadır. Ancak; bireyin çoklu yetersizliğinin hangi farklı yetersizliklerin birleşimiyle oluştuğunu belirlemek üzere; tek bir
yetersizliği taramaya yönelik olarak geliştirilen kontrol listeleri kullanılabilir.


4. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin yaygınlık oranı nasıldır?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin tanılanmalarına
yönelik olarak evrensel olarak kabul görmüş bir tanı
ölçütü bulunmamaktadır. Bu nedenle; tanılanma
süreçlerinde genellikle birincil yetersizlikleriyle
tanılandıklarından, bu bireylerin genel nüfus içerisindeki
yaygınlık oranlarına yönelik olarak kesin bir bilgi
verebilmek oldukça zordur. Dünyada yapılan sınırlı
sayıdaki araştırmada; çoklu yetersizliği olan bireylerin,
toplam nüfusa göre oranının oldukça düşük olduğu
belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar, genel okul
çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 0,1-1’inin çoklu
yetersizliğe sahip olduğunu göstermektedir. Çoklu
yetersizliği olan bireylerin büyük kısmının, yaşamlarının
herhangi bir bölümünde bir genel eğitim sınıfına
kaydolmasının mümkün olmadığı düşünüldüğünde;
verilen oranın gerçekte daha fazla olduğu söylenebilir.
Çoklu yetersizliği olan bireylerin yaygınlığı, ülkemiz
açısından incelendiğinde; tanılamada yaşanan problemler
ile veri toplama ve raporlaştırma yetersizlikleri nedeniyle,
bu bireylerin genel nüfus içerisindeki oranlarını yönelik
kesin bir yargıda bulunulamamaktadır.


5. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili yaşadığı problemler nelerdir?

Cevap

Görmeyle ilgili problemler: Çoklu yetersizliği
olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve
yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her
zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin
görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim
açısından) olabilir.


6. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin işitmeyle ilgili yaşadığı problemler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme
sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli
düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları
ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara
alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden
karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda
bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde
problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler,
bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir
çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının
anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun
süre eğitim almak zorundadırlar.


7. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin öğrenme özellikleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha
fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu
bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin
çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir
desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği
olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle
çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda
sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.


8. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin iletişim alanında yaşadıkları problemler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en
fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler,
sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle;
iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.


9. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin duruş ve hareket etmeyle ilgili olarak yaşadıkları problemler nelerdir?

Cevap

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir
şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere
ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı
olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında
görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge
güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini
yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere
taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.


10. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin kendini uyarıcı davranışlar sergileme durumları nasıldır?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu, “kendini
uyarıcı davranışlar” olarak adlandırılan uygun olmayan
davranış biçimlerine sahiptir. Bu davranışlardan bazıları;
rutin biçimde kafasını sağa sola çevirme, parmaklarını
gözlerin önünde hareket ettirme, vücudunu öne arkaya
doğru sallama şeklinde sürekli olarak hareket ettirmedir.


11. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sağlık alanında yaşadıkları problemler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi,
sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum
bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan
ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri
bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği
olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta
ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum
sağlamalarını zorlaştırmaktadır.


12. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin grup olarak birbirlerine benzer özellikleri nelerdir?

Cevap

Her birey birbirinden farklıdır, benzer bir şekilde her çoklu yetersizliği olan birey de birbirinden farklıdır. Ancak; çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin grup olarak bazı benzer özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Çoklu yetersizlik, bireyin tüm gelişimini olumsuz etkiler.
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin algılamaları yavaştır.
 • Cümle kurarak iletişim kurma ciddi düzeyde olumsuz etkilenmiştir.
 • Bu bireylerin çevreleriyle etkileşime girme fırsatları oldukça sınırlıdır.
 • Büyük çoğunluğunda kendini uyarıcı davranışlar bulunmaktadır.
 • Çevrelerinde gerçekleştirdikleri fiziksel hareketler oldukça kısıtlıdır.
 • Sıklıkla ve ağır seyreden sağlık problemleri yaşarlar.
 • Basit günlük etkinlikleri (t-shirt giyme, kapı açma, oturacak bir sandalye bulma ve oturma gibi) gerçekleştirmek için düzenli olarak yardıma gereksinim duyarlar.
 • Günlük bakım ihtiyaçlarına yardımcı olmak için yüksek oranda yapılandırılmış bakım ve rehabilitasyon programlarına gereksinim bulunmaktadır.

13. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin fiziksel ve sağlıkla ilgili gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimleri şöyle sıralanabilir:
• Hareket Kısıtlılığı
• İskelet Deformasyonları
• Duyusal Bozukluklar


14. Soru

Hareket kısıtlılığı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen
ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü
serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket
kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz
etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar
nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme
yetisine sahip olamamaktadır.


15. Soru

İskelet deformasyonları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan
veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet
deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür
deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici
aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş
pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde
olmamasına dikkat edilmelidir.


16. Soru

Duyusal bozukluklar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun
diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen
görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle
durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine
göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.)
yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear
implant vb.) sağlanmalıdır.


17. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin eğitsel gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler şöyle sıralanabilir:
• Uygun pozisyonlama ve yerleştirme,
• İletişim için uygun yöntemler geliştirme,
• Uyarlamalara yer verme.


18. Soru

Uygun pozisyonlama ve yerleştirme nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders
sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri
ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından
önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan
birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders
materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere
katılımı daha da artacaktır.


19. Soru

İletişim için uygun yöntemler geliştirme nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim
kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler,
gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit
ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu
aramalıdırlar.


20. Soru

Uyarlamalara yer verme nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek
gerekmektedir.


21. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sosyal ve duygusal gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sağlıkla ve
bakımla ilgili gereksinimleri oldukça ciddi düzeylerdedir.
Ancak; ilk önce onların da birer birey, ebeveynleri için
birer kız/erkek çocuk olduklarını unutmamak
gerekmektedir. Diğer tüm bireyler gibi, çoklu yetersizliği
olanların da ilgi ve sevgiye gereksinimleri bulunmaktadır.
Uzmanlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin, ailelerinin
ilgilerinin yanı sıra arkadaşlık ilişkileri geliştirmeye de
gereksinimlerini olduğunu belirtmektedirler. Bunu
sağlayabilmek ve çoklu yetersizliği olan bireylerin
duygusal gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak
için; ebeveynler ve bakım personeline önemli roller
düşmektedir.


22. Soru

Çoklu yetersizliğin nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan etmenleri;
• Doğum öncesi nedenler,
• Doğum sırası nedenler ve
• Doğum sonrası nedenler olarak üç ayrı başlık altında toplamak mümkündür.


23. Soru

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenler şöyle sıralanabilir:
• Genetik bozukluklar,
• Kan uyuşmazlığı,
• Viral enfeksiyonlar,
• Beyin Felci (Serebral palsy),
• Toksoplazma,
• Hidrosefali,
• Mikrosefali.


24. Soru

Genetik bozukluklar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliklerin en önemli nedenlerinden
biri genetik bozukluklardır. Genlerde oluşan herhangi bir
bozukluk ya da zedelenme hücre ve kromozomlarda
anomalilere neden olmakta ve çoklu yetersizliklerin
olduğu sendromlar (Down sendromu, fragil x, Angelman
sendromu gibi.) oluşmaktadır.


25. Soru

Kan uyuşmazlığı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliklerin bir diğer nedeni olabilecek
kan uyuşmazlığı, anne ve bebeğin Rh faktörü farklı
olduğunda bebekte kan uyuşmazlığına neden olmaktadır.
Kan uyuşmazlığı bebekte işitsel, görsel ya da sinirsel
kayıplara neden olabilmektedir.


26. Soru

Viral enfeksiyonlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gebelik sırasında annenin geçireceği enfeksiyonlar bebekte çoklu yetersizliğe neden olabilir. Bunlardan en bilinen Sitomegalovirüs’tür. Annenin
gebelikte yakalanacağı bu virüs bebekte telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olabilmektedir.


27. Soru

Beyin Felci (Serebral palsy) nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin nedenlerinden biri olan beyin
felci beyinde gerçekleşen bir anomali sonucu anne
karnındaki bebeğin beyninde kalıcı hasar oluşması
durumudur. Beyin felci kas ve iskelet sisteminde yarattığı
tahribat nedeniyle bebeğin görsel, işitsel ve zihinsel
yetersizlikler yaşamasına neden olmaktadır.


28. Soru

Toksoplazma nasıl açıklanabilir?

Cevap

Toksoplazmozis olarak da adlandırılan toksoplazma, anneye gebelik sırasında çiğ et tüketmesi, bu mikrobu taşıyan kedilere ya da kedi dışkısına temas etmesiyle bulaşır ve bebeğe geçer. Bebekte gelişimsel yetersizliklere ya da epilepsiye neden olabilmektedir.


29. Soru

Hidrosefali nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin önemli nedenlerinden biri
olan hidrosefali, bebekte beyin omurilik sıvısının vücutta
emilmesi yerine beyin boşluğuna dolması nedeniyle
beynin fazla büyümesi ile kendini göstermektedir. Zihinsel
yetersizlikle birlikte görsel, işitsel ve nörolojik
bozukluklara da neden olabilmektedir.


30. Soru

Mikrosefali nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kalıtsal temelleri de olan mikrosefali bazen doğuştan olabilirken bazen de bebeğin bir viral enfeksiyon (örn. rubella) geçirmesi ile de olabilmektedir. Kafatasının olması gerekenden daha küçük olması ve beynin işlevlerini yeterince yerine getirememesine neden olur.


31. Soru

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sırası nedenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sırası nedenleri aşağıda kısaca açıklanmıştır:
• Travmatik Beyin Hasarı: Bebeğin kafasının doğum sırasında zarar görmesiyle meydana gelebilen ve beyinde hasara yol açabilen travmatik beyin hasarı, çoklu yetersizliklere neden olmaktadır.
• Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması: Doğum sırasında özellikle zor doğumlar bebeğin doğum kanalında uzun süre kalması, kordon dolanması gibi olumsuzluklar oksijensiz kalmasına neden olabilmektedir.


32. Soru

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sonrası nedenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sonrası
nedenleri aşağıda açıklanmıştır:
• Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk
enfeksiyonlar: Yaşamın erken döneminde
geçirilen ve beyin zarının iltihaplanması olarak
bilinen menenjit bireyde görme, işitme, nörolojik
yetersizliklere neden olmaktadır.
• Kaza sonucu oluşan travmatik beyin
zedelenmeleri: Travmatik beyin hasarı doğum
öncesi ve sırasında olabileceği gibi doğum
sonrasında hatta yaşamın sonraki dönemlerinde
de yaşanacak herhangi bir kaza sonucunda kafaya
alınacak bir darbeyle oluşabilmektedir.
Travmatik beyin hasarları kısa sürede
geçebileceği gibi ağır derecede bir hasar ise ömür
boyu bireyin yaşamına çoklu yetersizliğe sahip
olarak devam etmesine neden olmaktadır.
• Zehirlenmeler, Olumsuz Çevre Koşulları ve İlaca
Reaksiyon Gösterme: Bireyin içerisinde
bulunduğu olumsuz çevre koşulları, istismara
uğrama, şiddet görme, ağır metallere maruz
kalma ya da kullanılan bir ilaca aşırı reaksiyon
gösterme gibi nedenler nadiren de olsa çoklu
yetersizliklere neden olmaktadır.


33. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin içinde bulundukları çevrenin uyarlanması yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin günlük
yaşamlarını kolaylaştırmak için; yaşanılan çevrede bir
takım uyarlamalar yapma yoluna gidilmelidir. Çevrenin
uyarlanması ve değiştirilmesi konusunda; bakım
personelinin dikkat etmesi gereken nokta, kendi işini
kolaylaştıran değişiklikler yerine çoklu yetersizliği olan
bireyin daha bağımsız olmasını sağlayacak uyarlamaları
düşünmesi gerekliliğidir.


34. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşünülmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşünüllmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
• Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
• Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
• Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan
kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.


35. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerle; giyinme, tuvalet, banyo yapma ve yemek yeme becerileri çalışırken yapılabilecek uyarlamalar neler olabilir?

Cevap

Çeşitli becerileri sergilerken, çoklu yetersizliği olan bireyler için yapılabilecek başlıca uyarlamalar şöyle sıralanabilir:
• Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar,
• Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar,
• Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar,
• Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar.


36. Soru

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden
birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme
becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini
sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler
kullanılabilir. Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine
sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının
üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması
sağlanabilir. Oturma dengesine sahip olmayan çoklu
yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma
öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.


37. Soru

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini
yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol
dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi
kullanılabilir. Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik
becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı
olan bir fırça kullanılabilir. Eğer birey, su dökmek için
kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise;
çeşmenin ucuna bağlanacak bir su hortumundan
faydalanılabilir.


38. Soru

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken
sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi
durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma
yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına
ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş
banyo lifleri kullanılabilir.


39. Soru

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için
kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el
bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden
kullanılabilir. Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak
kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki
içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara
kullanılabilir.


40. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bakımından sorumlu personelin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Bakım personelinin dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin.
• Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın.
• Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun.
• Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın.
• Evinde çoklu yetersizliği olan bir birey bulunan kişilerle; bu bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için evlerinde ne tür çevresel uyarlamalar yaptıkları ve başka neler yapabilecekleri konusunda tartışın.
• Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin.
• Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun.
• Uyarlamalar yapın.
• Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın.
• Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin.


41. Soru

Çoklu yetersizlik nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)’nde birden fazla yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır: Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” dir. Bu bireyler, yasalarda ve ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler” in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler. Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel, eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle; bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.


42. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireyler nasıl tanılanmaktadırlar?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


43. Soru

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi neden önemlidir?

Cevap

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.


44. Soru

6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların çoklu yetersizliğin taranmasında kullanılan kontrol listesi ile hangi yetersizlikler tespit edilebilir?

Cevap

Aşağıdaki kontrol listesi; ebeveynler, bakım personeli veya erken müdahale öğretmenleri tarafından, birden fazla yetersizliğin erken tespitinde çoklu yetersizliği olan bireylerin gözlemlenmesi ve tanımlanması için kullanılabilir (Bu kontrol listesi; 6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların taranması için kullanılabilir).

İşitme yetersizliği

 • Sesin kaynağına doğru dönmüyor/yüksek bir sesten rahatsız olmuyor mu?
 • İletişim halindeyken aşırı jest/mimik kulla- nıyor mu?
 • Hiç konuşmuyor veya kusurlu konuşuyor mu?
 • Konuşulan dili anlamıyor mu?

Görme yetersizliği

 • Gözlerinin önünde hareket eden bir cismi takip etmediği oluyor mu?
 • Bir gözü diğerinden farklı hareket eder mi?
 • Gözler kırmızı/sarı renklidir veya gözyaşları sürekli olarak akar mı
 • Resimlere, kitaplara veya oyuncaklara gözlerini çok yaklaştırarak bakma eğilimi var mı?

Zihinsel yetersizlik

 • Adıyla seslenildiğinde yanıtlıyor mu?
 • Başını sabit bir şekilde tutuyor mu?
 • Yaşına göre iyi yürüyebilir mi?
 • Dördüncü yaşında tuvalet kontrolü, yeme ve içme becerilerini yapabilir mi?
 • Uyku düzeni var mı?

Lokomotor yetersizlik

 • Her iki kolunu da herhangi bir zorluk çekmeden tamamen kaldırması mümkün değil midir?
 • Herhangi bir zorluk çekmeden nesneleri kavrayamaz mı?
 • Ekstremitesinin herhangi bir bölümü bulunmuyor mu?
 • Yürümesinde zorluk çekiyor mu?

Beyin felci

 • Gelişiminde gecikmeler mi var?
 • Vücudundaki kas tonusu olması gerekenden daha sert/yumuşak mı?
 • Vücudun bir tarafı diğerine göre farklılık gösteriyor mu?
 • Vücut duruşu sıra dışı bir görünüm sergiliyor mu?


45. Soru

Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) hangi maddeleri içermektedir?

Cevap

Otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için; 18-36 aylık çocuklar için Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) kullanılmaktadır. Bu ölçekte yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sallanılmaktan veya dizde hoplatılmaktan hoşlanır mı?
 • Çevresindeki diğer çocuklarla ilgilenir/etkileşir mi?
 • Eşyalara (koltuk, kitaplık vb.) veya benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?
 • Saklambaç ve ce-e (yüzünüzü elinizle kapatıp açarken ce-e demek) oyunlarından hoşlanır mı?
 • Hayali oyun oynar mı? (örneğin, telefonu alıp karşısında birisi varmış gibi konuşması veya oyuncak bebeğin altını temizliyormuş gibi yapması)
 • Ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Küçük oyuncakları ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan (amacına uygun olarak) oynar mı?
 • Bazı şeyleri (eşyalar ve oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?
 • Karşısındaki kişiyle bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması kurabilir mi?
 • Bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olur mu?
 • Kendisine bakıldığında/gülündüğünde o da karşısındaki kişiye güler mi?
 • Karşısındaki kişiyi taklit eder mi?
 • İsmiyle çağırıldığında yanıt verir mi?
 • Aynı odada bulunan bir eşya işaret edildiğinde gösterilen eşyaya bakar mı?
 • Yürüyebilir mi?
 • Çevresindeki kişinin baktığı şeylere o da bakar mı?
 • Yüzünün önünde, parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak elini seyreder mi?
 • Bir şeyler yapmaya çalışırken karşısındaki kişinin dikkatini çekmek için çaba gösterir mi?
 • İyi işitmiyor gibi mi görünüyor?
 • Çevresindeki insanların neler konuştuğunu anlar mı?
 • Bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
 • Bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman karşısındaki kişinin davranışını anlamak amacıyla yüzüne bakar mı?


46. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim açısından) olabilir.


47. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin işitmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler, bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun süre eğitim almak zorundadırlar.


48. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin öğrenmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.


49. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin iletişimle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler, sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle; iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.


50. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin duruş ve hareket etmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.


51. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sağlıkla ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi, sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.


52. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Hareket Kısıtlılığı: Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme yetisine sahip olamamaktadır.
 • İskelet Deformasyonları: Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Duyusal Bozukluklar: Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.) yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear implant vb.) sağlanmalıdır.


53. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler aşağıda sıralanmıştır;

 • Uygun Pozisyonlama ve Yerleştirme: Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere katılımı daha da artacaktır.
 • İletişim İçin Uygun Yöntemler Geliştirme: Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler, gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu aramalıdırlar.
 • Uyarlamalara Yer Verme: Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek gerekmektedir.


54. Soru

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri:

 • Genetik bozukluklar
 • Kan uyuşmazlığı
 • Viral enfeksiyonlar
 • Beyin felci
 • Toksoplazma
 • Hidrosefali
 • Mikrosefali


55. Soru

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri:

 • Travmatik beyin hasarı
 • Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması


56. Soru

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri:

 • Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk enfeksiyonları
 • Kaza sonucu oluşan travmatik beyin zedelenmeleri
 • Zehirlenmeler
 • Olumsuz çevre koşulları
 • İlaca reaksiyon gösterme


57. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
 • Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
 • Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.


58. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler kullanılabilir.
 • Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.
 • Oturma dengesine sahip olmayan çoklu yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.


59. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi kullanılabilir.
 • Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı olan bir fırça kullanılabilir.
 • Eğer birey, su dökmek için kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise; çeşmeni ucuna bağlanacak bir su hortumundan faydalanılabilir.


60. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş banyo lifleri kullanılabilir.


61. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere yemek yeme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden kullanılabilir.
 • Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara kullanılabilir.


62. Soru

Bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri öneriler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin
 • Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın
 • Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun
 • Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin yeni beceriler kazanabilmeleri için; onlara fazlaca uygulama fırsatı sunun
 • Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin
 • Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun
 • Uyarlamalar yapın
 • Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın
 • Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin


1. Soru

Çoklu yetersizlik genel anlamıyla nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta
desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır.

2. Soru

Ülkemizde çoklu yetersizliği olan bireylerin tanımı hangi yönetmelikte ne şekilde yapılmıştır?

Cevap

Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nden (2006) birden fazla
yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır:
Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda
görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim
hizmetine ihtiyacı olan birey”dir. Bu bireyler, yasalarda ve
ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler”
in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler.
Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel,
eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım
gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle;
bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu
yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları
sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.

3. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin tanılanma süreçleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu
bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından
tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive
olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan
performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır. Bu bireylerin tanılanma süreçlerinde; genellikle ebeveynler evde çocuklarında gördükleri farklılıklardan
yola çıkarak bir uzmana başvurmakta ve uzmanlardan oluşan bir ekip te çoklu yetersizliği olan birey için gereken müdahaleleri planlayabilmek için bir değerlendirme süreci gerçekleştirmektedir. Çoklu yetersizliği olan bireylerin
tarama ve tanılama sürecinde kullanılabilecek bir standartlaştırılmış kontrol listesi bulunmamaktadır. Ancak; bireyin çoklu yetersizliğinin hangi farklı yetersizliklerin birleşimiyle oluştuğunu belirlemek üzere; tek bir
yetersizliği taramaya yönelik olarak geliştirilen kontrol listeleri kullanılabilir.

4. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin yaygınlık oranı nasıldır?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin tanılanmalarına
yönelik olarak evrensel olarak kabul görmüş bir tanı
ölçütü bulunmamaktadır. Bu nedenle; tanılanma
süreçlerinde genellikle birincil yetersizlikleriyle
tanılandıklarından, bu bireylerin genel nüfus içerisindeki
yaygınlık oranlarına yönelik olarak kesin bir bilgi
verebilmek oldukça zordur. Dünyada yapılan sınırlı
sayıdaki araştırmada; çoklu yetersizliği olan bireylerin,
toplam nüfusa göre oranının oldukça düşük olduğu
belirtilmektedir. Yapılan araştırmalar, genel okul
çağındaki nüfusun yaklaşık yüzde 0,1-1’inin çoklu
yetersizliğe sahip olduğunu göstermektedir. Çoklu
yetersizliği olan bireylerin büyük kısmının, yaşamlarının
herhangi bir bölümünde bir genel eğitim sınıfına
kaydolmasının mümkün olmadığı düşünüldüğünde;
verilen oranın gerçekte daha fazla olduğu söylenebilir.
Çoklu yetersizliği olan bireylerin yaygınlığı, ülkemiz
açısından incelendiğinde; tanılamada yaşanan problemler
ile veri toplama ve raporlaştırma yetersizlikleri nedeniyle,
bu bireylerin genel nüfus içerisindeki oranlarını yönelik
kesin bir yargıda bulunulamamaktadır.

5. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili yaşadığı problemler nelerdir?

Cevap

Görmeyle ilgili problemler: Çoklu yetersizliği
olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve
yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her
zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin
görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim
açısından) olabilir.

6. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin işitmeyle ilgili yaşadığı problemler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme
sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli
düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları
ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara
alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden
karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda
bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde
problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler,
bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir
çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının
anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun
süre eğitim almak zorundadırlar.

7. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin öğrenme özellikleri nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha
fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu
bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin
çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir
desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği
olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle
çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda
sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.

8. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin iletişim alanında yaşadıkları problemler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en
fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler,
sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle;
iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.

9. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin duruş ve hareket etmeyle ilgili olarak yaşadıkları problemler nelerdir?

Cevap

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir
şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere
ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı
olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında
görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge
güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini
yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere
taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.

10. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin kendini uyarıcı davranışlar sergileme durumları nasıldır?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu, “kendini
uyarıcı davranışlar” olarak adlandırılan uygun olmayan
davranış biçimlerine sahiptir. Bu davranışlardan bazıları;
rutin biçimde kafasını sağa sola çevirme, parmaklarını
gözlerin önünde hareket ettirme, vücudunu öne arkaya
doğru sallama şeklinde sürekli olarak hareket ettirmedir.

11. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sağlık alanında yaşadıkları problemler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi,
sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum
bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan
ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri
bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği
olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta
ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum
sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

12. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin grup olarak birbirlerine benzer özellikleri nelerdir?

Cevap

Her birey birbirinden farklıdır, benzer bir şekilde her çoklu yetersizliği olan birey de birbirinden farklıdır. Ancak; çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin grup olarak bazı benzer özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Çoklu yetersizlik, bireyin tüm gelişimini olumsuz etkiler.
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin algılamaları yavaştır.
 • Cümle kurarak iletişim kurma ciddi düzeyde olumsuz etkilenmiştir.
 • Bu bireylerin çevreleriyle etkileşime girme fırsatları oldukça sınırlıdır.
 • Büyük çoğunluğunda kendini uyarıcı davranışlar bulunmaktadır.
 • Çevrelerinde gerçekleştirdikleri fiziksel hareketler oldukça kısıtlıdır.
 • Sıklıkla ve ağır seyreden sağlık problemleri yaşarlar.
 • Basit günlük etkinlikleri (t-shirt giyme, kapı açma, oturacak bir sandalye bulma ve oturma gibi) gerçekleştirmek için düzenli olarak yardıma gereksinim duyarlar.
 • Günlük bakım ihtiyaçlarına yardımcı olmak için yüksek oranda yapılandırılmış bakım ve rehabilitasyon programlarına gereksinim bulunmaktadır.
13. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin fiziksel ve sağlıkla ilgili gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimleri şöyle sıralanabilir:
• Hareket Kısıtlılığı
• İskelet Deformasyonları
• Duyusal Bozukluklar

14. Soru

Hareket kısıtlılığı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen
ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü
serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket
kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz
etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar
nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme
yetisine sahip olamamaktadır.

15. Soru

İskelet deformasyonları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan
veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet
deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür
deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici
aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş
pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde
olmamasına dikkat edilmelidir.

16. Soru

Duyusal bozukluklar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun
diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen
görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle
durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine
göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.)
yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear
implant vb.) sağlanmalıdır.

17. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin eğitsel gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler şöyle sıralanabilir:
• Uygun pozisyonlama ve yerleştirme,
• İletişim için uygun yöntemler geliştirme,
• Uyarlamalara yer verme.

18. Soru

Uygun pozisyonlama ve yerleştirme nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders
sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri
ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından
önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan
birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders
materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere
katılımı daha da artacaktır.

19. Soru

İletişim için uygun yöntemler geliştirme nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim
kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler,
gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit
ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu
aramalıdırlar.

20. Soru

Uyarlamalara yer verme nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek
gerekmektedir.

21. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sosyal ve duygusal gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sağlıkla ve
bakımla ilgili gereksinimleri oldukça ciddi düzeylerdedir.
Ancak; ilk önce onların da birer birey, ebeveynleri için
birer kız/erkek çocuk olduklarını unutmamak
gerekmektedir. Diğer tüm bireyler gibi, çoklu yetersizliği
olanların da ilgi ve sevgiye gereksinimleri bulunmaktadır.
Uzmanlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin, ailelerinin
ilgilerinin yanı sıra arkadaşlık ilişkileri geliştirmeye de
gereksinimlerini olduğunu belirtmektedirler. Bunu
sağlayabilmek ve çoklu yetersizliği olan bireylerin
duygusal gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmak
için; ebeveynler ve bakım personeline önemli roller
düşmektedir.

22. Soru

Çoklu yetersizliğin nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan etmenleri;
• Doğum öncesi nedenler,
• Doğum sırası nedenler ve
• Doğum sonrası nedenler olarak üç ayrı başlık altında toplamak mümkündür.

23. Soru

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum öncesi nedenler şöyle sıralanabilir:
• Genetik bozukluklar,
• Kan uyuşmazlığı,
• Viral enfeksiyonlar,
• Beyin Felci (Serebral palsy),
• Toksoplazma,
• Hidrosefali,
• Mikrosefali.

24. Soru

Genetik bozukluklar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliklerin en önemli nedenlerinden
biri genetik bozukluklardır. Genlerde oluşan herhangi bir
bozukluk ya da zedelenme hücre ve kromozomlarda
anomalilere neden olmakta ve çoklu yetersizliklerin
olduğu sendromlar (Down sendromu, fragil x, Angelman
sendromu gibi.) oluşmaktadır.

25. Soru

Kan uyuşmazlığı nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliklerin bir diğer nedeni olabilecek
kan uyuşmazlığı, anne ve bebeğin Rh faktörü farklı
olduğunda bebekte kan uyuşmazlığına neden olmaktadır.
Kan uyuşmazlığı bebekte işitsel, görsel ya da sinirsel
kayıplara neden olabilmektedir.

26. Soru

Viral enfeksiyonlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Gebelik sırasında annenin geçireceği enfeksiyonlar bebekte çoklu yetersizliğe neden olabilir. Bunlardan en bilinen Sitomegalovirüs’tür. Annenin
gebelikte yakalanacağı bu virüs bebekte telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olabilmektedir.

27. Soru

Beyin Felci (Serebral palsy) nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin nedenlerinden biri olan beyin
felci beyinde gerçekleşen bir anomali sonucu anne
karnındaki bebeğin beyninde kalıcı hasar oluşması
durumudur. Beyin felci kas ve iskelet sisteminde yarattığı
tahribat nedeniyle bebeğin görsel, işitsel ve zihinsel
yetersizlikler yaşamasına neden olmaktadır.

28. Soru

Toksoplazma nasıl açıklanabilir?

Cevap

Toksoplazmozis olarak da adlandırılan toksoplazma, anneye gebelik sırasında çiğ et tüketmesi, bu mikrobu taşıyan kedilere ya da kedi dışkısına temas etmesiyle bulaşır ve bebeğe geçer. Bebekte gelişimsel yetersizliklere ya da epilepsiye neden olabilmektedir.

29. Soru

Hidrosefali nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin önemli nedenlerinden biri
olan hidrosefali, bebekte beyin omurilik sıvısının vücutta
emilmesi yerine beyin boşluğuna dolması nedeniyle
beynin fazla büyümesi ile kendini göstermektedir. Zihinsel
yetersizlikle birlikte görsel, işitsel ve nörolojik
bozukluklara da neden olabilmektedir.

30. Soru

Mikrosefali nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kalıtsal temelleri de olan mikrosefali bazen doğuştan olabilirken bazen de bebeğin bir viral enfeksiyon (örn. rubella) geçirmesi ile de olabilmektedir. Kafatasının olması gerekenden daha küçük olması ve beynin işlevlerini yeterince yerine getirememesine neden olur.

31. Soru

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sırası nedenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sırası nedenleri aşağıda kısaca açıklanmıştır:
• Travmatik Beyin Hasarı: Bebeğin kafasının doğum sırasında zarar görmesiyle meydana gelebilen ve beyinde hasara yol açabilen travmatik beyin hasarı, çoklu yetersizliklere neden olmaktadır.
• Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması: Doğum sırasında özellikle zor doğumlar bebeğin doğum kanalında uzun süre kalması, kordon dolanması gibi olumsuzluklar oksijensiz kalmasına neden olabilmektedir.

32. Soru

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sonrası nedenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe neden olan doğum sonrası
nedenleri aşağıda açıklanmıştır:
• Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk
enfeksiyonlar: Yaşamın erken döneminde
geçirilen ve beyin zarının iltihaplanması olarak
bilinen menenjit bireyde görme, işitme, nörolojik
yetersizliklere neden olmaktadır.
• Kaza sonucu oluşan travmatik beyin
zedelenmeleri: Travmatik beyin hasarı doğum
öncesi ve sırasında olabileceği gibi doğum
sonrasında hatta yaşamın sonraki dönemlerinde
de yaşanacak herhangi bir kaza sonucunda kafaya
alınacak bir darbeyle oluşabilmektedir.
Travmatik beyin hasarları kısa sürede
geçebileceği gibi ağır derecede bir hasar ise ömür
boyu bireyin yaşamına çoklu yetersizliğe sahip
olarak devam etmesine neden olmaktadır.
• Zehirlenmeler, Olumsuz Çevre Koşulları ve İlaca
Reaksiyon Gösterme: Bireyin içerisinde
bulunduğu olumsuz çevre koşulları, istismara
uğrama, şiddet görme, ağır metallere maruz
kalma ya da kullanılan bir ilaca aşırı reaksiyon
gösterme gibi nedenler nadiren de olsa çoklu
yetersizliklere neden olmaktadır.

33. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin içinde bulundukları çevrenin uyarlanması yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin günlük
yaşamlarını kolaylaştırmak için; yaşanılan çevrede bir
takım uyarlamalar yapma yoluna gidilmelidir. Çevrenin
uyarlanması ve değiştirilmesi konusunda; bakım
personelinin dikkat etmesi gereken nokta, kendi işini
kolaylaştıran değişiklikler yerine çoklu yetersizliği olan
bireyin daha bağımsız olmasını sağlayacak uyarlamaları
düşünmesi gerekliliğidir.

34. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşünülmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşünüllmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
• Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
• Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
• Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan
kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.

35. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerle; giyinme, tuvalet, banyo yapma ve yemek yeme becerileri çalışırken yapılabilecek uyarlamalar neler olabilir?

Cevap

Çeşitli becerileri sergilerken, çoklu yetersizliği olan bireyler için yapılabilecek başlıca uyarlamalar şöyle sıralanabilir:
• Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar,
• Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar,
• Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar,
• Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar.

36. Soru

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden
birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme
becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini
sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler
kullanılabilir. Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine
sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının
üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması
sağlanabilir. Oturma dengesine sahip olmayan çoklu
yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma
öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.

37. Soru

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini
yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol
dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi
kullanılabilir. Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik
becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı
olan bir fırça kullanılabilir. Eğer birey, su dökmek için
kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise;
çeşmenin ucuna bağlanacak bir su hortumundan
faydalanılabilir.

38. Soru

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken
sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi
durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma
yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına
ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş
banyo lifleri kullanılabilir.

39. Soru

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için
kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el
bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden
kullanılabilir. Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak
kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki
içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara
kullanılabilir.

40. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bakımından sorumlu personelin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

Cevap

Bakım personelinin dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:
• Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin.
• Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın.
• Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun.
• Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın.
• Evinde çoklu yetersizliği olan bir birey bulunan kişilerle; bu bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için evlerinde ne tür çevresel uyarlamalar yaptıkları ve başka neler yapabilecekleri konusunda tartışın.
• Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin.
• Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun.
• Uyarlamalar yapın.
• Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın.
• Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin.

41. Soru

Çoklu yetersizlik nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)’nde birden fazla yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır: Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” dir. Bu bireyler, yasalarda ve ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler” in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler. Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel, eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle; bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)’nde birden fazla yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır: Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” dir. Bu bireyler, yasalarda ve ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler” in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler. Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel, eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle; bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)’nde birden fazla yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır: Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” dir. Bu bireyler, yasalarda ve ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler” in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler. Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel, eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle; bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)’nde birden fazla yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır: Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” dir. Bu bireyler, yasalarda ve ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler” in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler. Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel, eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle; bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.

Çoklu yetersizlik en genel tanımıyla, “bir yetersizliğe başka bir yetersizliğin eşlik etmesi” durumudur. Çoklu yetersizlik, ileri düzeyde ve yoğunlukta desteğe gereksinim duyan iki veya daha fazla motor, duyusal bozukluk ve özel sağlık bakım gereksinimi olan bireyleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ülkemizde çoklu yetersizliğin tanımı; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)’nde birden fazla yetersizliği olan birey adı altında şu şekilde yapılmıştır: Birden fazla yetersizliği olan birey, “birden fazla alanda görülen yetersizlik nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey” dir. Bu bireyler, yasalarda ve ilgili alan yazında “ileri düzeyde yetersizliği olan bireyler” in önemli bir alt grubu olarak kabul edilmektedirler. Bunun sebebi, bu bireylerin sahip oldukları fiziksel, eğitimsel, sosyal-duygusal ile sağlık-bakım gereksinimlerinin kombinasyonu ve yoğunluğu nedeniyle; bu bireylerle çalışan uzmanların onların bu çoklu yetersizlik durumlarına uygun eğitim/bakım olanakları sunmada karşılaştıkları zorluklar olarak gösterilebilir.

42. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireyler nasıl tanılanmaktadırlar?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireyler; doğumda/yaşamın ilk evrelerinde ya da travmatik kazalar/hastalıklardan sonra tanılanmaktadırlar. Bu bireylerin yetersizlik durumları, tıp uzmanları tarafından tespit edilir. Bu bireylerin üzerinde yapılan değerlendirmeler, öncelikle bakım personelinin çoklu yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçlarını ve nasıl motive olduklarını anlamalarını sağlayarak; mümkün olan en iyi hizmetleri sunmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

43. Soru

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi neden önemlidir?

Cevap

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.

Yetersizliklerin zamanında ve erken dönemde tespit edilmesi; çoklu yetersizliği olan bireylerin var olan performans düzeylerinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte, sahip oldukları yetersizliklerin yaşamları için engelleyici bir durum haline gelmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.

44. Soru

6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların çoklu yetersizliğin taranmasında kullanılan kontrol listesi ile hangi yetersizlikler tespit edilebilir?

6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların çoklu yetersizliğin taranmasında kullanılan kontrol listesi ile hangi yetersizlikler tespit edilebilir?

6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların çoklu yetersizliğin taranmasında kullanılan kontrol listesi ile hangi yetersizlikler tespit edilebilir?

6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların çoklu yetersizliğin taranmasında kullanılan kontrol listesi ile hangi yetersizlikler tespit edilebilir?

6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların çoklu yetersizliğin taranmasında kullanılan kontrol listesi ile hangi yetersizlikler tespit edilebilir?

Cevap

Aşağıdaki kontrol listesi; ebeveynler, bakım personeli veya erken müdahale öğretmenleri tarafından, birden fazla yetersizliğin erken tespitinde çoklu yetersizliği olan bireylerin gözlemlenmesi ve tanımlanması için kullanılabilir (Bu kontrol listesi; 6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların taranması için kullanılabilir).

İşitme yetersizliği

 • Sesin kaynağına doğru dönmüyor/yüksek bir sesten rahatsız olmuyor mu?
 • İletişim halindeyken aşırı jest/mimik kulla- nıyor mu?
 • Hiç konuşmuyor veya kusurlu konuşuyor mu?
 • Konuşulan dili anlamıyor mu?

Görme yetersizliği

 • Gözlerinin önünde hareket eden bir cismi takip etmediği oluyor mu?
 • Bir gözü diğerinden farklı hareket eder mi?
 • Gözler kırmızı/sarı renklidir veya gözyaşları sürekli olarak akar mı
 • Resimlere, kitaplara veya oyuncaklara gözlerini çok yaklaştırarak bakma eğilimi var mı?

Zihinsel yetersizlik

 • Adıyla seslenildiğinde yanıtlıyor mu?
 • Başını sabit bir şekilde tutuyor mu?
 • Yaşına göre iyi yürüyebilir mi?
 • Dördüncü yaşında tuvalet kontrolü, yeme ve içme becerilerini yapabilir mi?
 • Uyku düzeni var mı?

Lokomotor yetersizlik

 • Her iki kolunu da herhangi bir zorluk çekmeden tamamen kaldırması mümkün değil midir?
 • Herhangi bir zorluk çekmeden nesneleri kavrayamaz mı?
 • Ekstremitesinin herhangi bir bölümü bulunmuyor mu?
 • Yürümesinde zorluk çekiyor mu?

Beyin felci

 • Gelişiminde gecikmeler mi var?
 • Vücudundaki kas tonusu olması gerekenden daha sert/yumuşak mı?
 • Vücudun bir tarafı diğerine göre farklılık gösteriyor mu?
 • Vücut duruşu sıra dışı bir görünüm sergiliyor mu?

Aşağıdaki kontrol listesi; ebeveynler, bakım personeli veya erken müdahale öğretmenleri tarafından, birden fazla yetersizliğin erken tespitinde çoklu yetersizliği olan bireylerin gözlemlenmesi ve tanımlanması için kullanılabilir (Bu kontrol listesi; 6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların taranması için kullanılabilir).

İşitme yetersizliği

 • Sesin kaynağına doğru dönmüyor/yüksek bir sesten rahatsız olmuyor mu?
 • İletişim halindeyken aşırı jest/mimik kulla- nıyor mu?
 • Hiç konuşmuyor veya kusurlu konuşuyor mu?
 • Konuşulan dili anlamıyor mu?

Görme yetersizliği

 • Gözlerinin önünde hareket eden bir cismi takip etmediği oluyor mu?
 • Bir gözü diğerinden farklı hareket eder mi?
 • Gözler kırmızı/sarı renklidir veya gözyaşları sürekli olarak akar mı
 • Resimlere, kitaplara veya oyuncaklara gözlerini çok yaklaştırarak bakma eğilimi var mı?

Zihinsel yetersizlik

 • Adıyla seslenildiğinde yanıtlıyor mu?
 • Başını sabit bir şekilde tutuyor mu?
 • Yaşına göre iyi yürüyebilir mi?
 • Dördüncü yaşında tuvalet kontrolü, yeme ve içme becerilerini yapabilir mi?
 • Uyku düzeni var mı?

Lokomotor yetersizlik

 • Her iki kolunu da herhangi bir zorluk çekmeden tamamen kaldırması mümkün değil midir?
 • Herhangi bir zorluk çekmeden nesneleri kavrayamaz mı?
 • Ekstremitesinin herhangi bir bölümü bulunmuyor mu?
 • Yürümesinde zorluk çekiyor mu?

Beyin felci

 • Gelişiminde gecikmeler mi var?
 • Vücudundaki kas tonusu olması gerekenden daha sert/yumuşak mı?
 • Vücudun bir tarafı diğerine göre farklılık gösteriyor mu?
 • Vücut duruşu sıra dışı bir görünüm sergiliyor mu?

Aşağıdaki kontrol listesi; ebeveynler, bakım personeli veya erken müdahale öğretmenleri tarafından, birden fazla yetersizliğin erken tespitinde çoklu yetersizliği olan bireylerin gözlemlenmesi ve tanımlanması için kullanılabilir (Bu kontrol listesi; 6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların taranması için kullanılabilir).

İşitme yetersizliği

 • Sesin kaynağına doğru dönmüyor/yüksek bir sesten rahatsız olmuyor mu?
 • İletişim halindeyken aşırı jest/mimik kulla- nıyor mu?
 • Hiç konuşmuyor veya kusurlu konuşuyor mu?
 • Konuşulan dili anlamıyor mu?

Görme yetersizliği

 • Gözlerinin önünde hareket eden bir cismi takip etmediği oluyor mu?
 • Bir gözü diğerinden farklı hareket eder mi?
 • Gözler kırmızı/sarı renklidir veya gözyaşları sürekli olarak akar mı
 • Resimlere, kitaplara veya oyuncaklara gözlerini çok yaklaştırarak bakma eğilimi var mı?

Zihinsel yetersizlik

 • Adıyla seslenildiğinde yanıtlıyor mu?
 • Başını sabit bir şekilde tutuyor mu?
 • Yaşına göre iyi yürüyebilir mi?
 • Dördüncü yaşında tuvalet kontrolü, yeme ve içme becerilerini yapabilir mi?
 • Uyku düzeni var mı?

Lokomotor yetersizlik

 • Her iki kolunu da herhangi bir zorluk çekmeden tamamen kaldırması mümkün değil midir?
 • Herhangi bir zorluk çekmeden nesneleri kavrayamaz mı?
 • Ekstremitesinin herhangi bir bölümü bulunmuyor mu?
 • Yürümesinde zorluk çekiyor mu?

Beyin felci

 • Gelişiminde gecikmeler mi var?
 • Vücudundaki kas tonusu olması gerekenden daha sert/yumuşak mı?
 • Vücudun bir tarafı diğerine göre farklılık gösteriyor mu?
 • Vücut duruşu sıra dışı bir görünüm sergiliyor mu?

Aşağıdaki kontrol listesi; ebeveynler, bakım personeli veya erken müdahale öğretmenleri tarafından, birden fazla yetersizliğin erken tespitinde çoklu yetersizliği olan bireylerin gözlemlenmesi ve tanımlanması için kullanılabilir (Bu kontrol listesi; 6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların taranması için kullanılabilir).

İşitme yetersizliği

 • Sesin kaynağına doğru dönmüyor/yüksek bir sesten rahatsız olmuyor mu?
 • İletişim halindeyken aşırı jest/mimik kulla- nıyor mu?
 • Hiç konuşmuyor veya kusurlu konuşuyor mu?
 • Konuşulan dili anlamıyor mu?

Görme yetersizliği

 • Gözlerinin önünde hareket eden bir cismi takip etmediği oluyor mu?
 • Bir gözü diğerinden farklı hareket eder mi?
 • Gözler kırmızı/sarı renklidir veya gözyaşları sürekli olarak akar mı
 • Resimlere, kitaplara veya oyuncaklara gözlerini çok yaklaştırarak bakma eğilimi var mı?

Zihinsel yetersizlik

 • Adıyla seslenildiğinde yanıtlıyor mu?
 • Başını sabit bir şekilde tutuyor mu?
 • Yaşına göre iyi yürüyebilir mi?
 • Dördüncü yaşında tuvalet kontrolü, yeme ve içme becerilerini yapabilir mi?
 • Uyku düzeni var mı?

Lokomotor yetersizlik

 • Her iki kolunu da herhangi bir zorluk çekmeden tamamen kaldırması mümkün değil midir?
 • Herhangi bir zorluk çekmeden nesneleri kavrayamaz mı?
 • Ekstremitesinin herhangi bir bölümü bulunmuyor mu?
 • Yürümesinde zorluk çekiyor mu?

Beyin felci

 • Gelişiminde gecikmeler mi var?
 • Vücudundaki kas tonusu olması gerekenden daha sert/yumuşak mı?
 • Vücudun bir tarafı diğerine göre farklılık gösteriyor mu?
 • Vücut duruşu sıra dışı bir görünüm sergiliyor mu?

Aşağıdaki kontrol listesi; ebeveynler, bakım personeli veya erken müdahale öğretmenleri tarafından, birden fazla yetersizliğin erken tespitinde çoklu yetersizliği olan bireylerin gözlemlenmesi ve tanımlanması için kullanılabilir (Bu kontrol listesi; 6 aydan 2 yaşa kadar olan çocukların taranması için kullanılabilir).

İşitme yetersizliği

 • Sesin kaynağına doğru dönmüyor/yüksek bir sesten rahatsız olmuyor mu?
 • İletişim halindeyken aşırı jest/mimik kulla- nıyor mu?
 • Hiç konuşmuyor veya kusurlu konuşuyor mu?
 • Konuşulan dili anlamıyor mu?

Görme yetersizliği

 • Gözlerinin önünde hareket eden bir cismi takip etmediği oluyor mu?
 • Bir gözü diğerinden farklı hareket eder mi?
 • Gözler kırmızı/sarı renklidir veya gözyaşları sürekli olarak akar mı
 • Resimlere, kitaplara veya oyuncaklara gözlerini çok yaklaştırarak bakma eğilimi var mı?

Zihinsel yetersizlik

 • Adıyla seslenildiğinde yanıtlıyor mu?
 • Başını sabit bir şekilde tutuyor mu?
 • Yaşına göre iyi yürüyebilir mi?
 • Dördüncü yaşında tuvalet kontrolü, yeme ve içme becerilerini yapabilir mi?
 • Uyku düzeni var mı?

Lokomotor yetersizlik

 • Her iki kolunu da herhangi bir zorluk çekmeden tamamen kaldırması mümkün değil midir?
 • Herhangi bir zorluk çekmeden nesneleri kavrayamaz mı?
 • Ekstremitesinin herhangi bir bölümü bulunmuyor mu?
 • Yürümesinde zorluk çekiyor mu?

Beyin felci

 • Gelişiminde gecikmeler mi var?
 • Vücudundaki kas tonusu olması gerekenden daha sert/yumuşak mı?
 • Vücudun bir tarafı diğerine göre farklılık gösteriyor mu?
 • Vücut duruşu sıra dışı bir görünüm sergiliyor mu?
45. Soru

Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) hangi maddeleri içermektedir?

Cevap

Otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için; 18-36 aylık çocuklar için Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) kullanılmaktadır. Bu ölçekte yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sallanılmaktan veya dizde hoplatılmaktan hoşlanır mı?
 • Çevresindeki diğer çocuklarla ilgilenir/etkileşir mi?
 • Eşyalara (koltuk, kitaplık vb.) veya benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?
 • Saklambaç ve ce-e (yüzünüzü elinizle kapatıp açarken ce-e demek) oyunlarından hoşlanır mı?
 • Hayali oyun oynar mı? (örneğin, telefonu alıp karşısında birisi varmış gibi konuşması veya oyuncak bebeğin altını temizliyormuş gibi yapması)
 • Ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Küçük oyuncakları ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan (amacına uygun olarak) oynar mı?
 • Bazı şeyleri (eşyalar ve oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?
 • Karşısındaki kişiyle bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması kurabilir mi?
 • Bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olur mu?
 • Kendisine bakıldığında/gülündüğünde o da karşısındaki kişiye güler mi?
 • Karşısındaki kişiyi taklit eder mi?
 • İsmiyle çağırıldığında yanıt verir mi?
 • Aynı odada bulunan bir eşya işaret edildiğinde gösterilen eşyaya bakar mı?
 • Yürüyebilir mi?
 • Çevresindeki kişinin baktığı şeylere o da bakar mı?
 • Yüzünün önünde, parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak elini seyreder mi?
 • Bir şeyler yapmaya çalışırken karşısındaki kişinin dikkatini çekmek için çaba gösterir mi?
 • İyi işitmiyor gibi mi görünüyor?
 • Çevresindeki insanların neler konuştuğunu anlar mı?
 • Bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
 • Bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman karşısındaki kişinin davranışını anlamak amacıyla yüzüne bakar mı?

Otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için; 18-36 aylık çocuklar için Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) kullanılmaktadır. Bu ölçekte yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sallanılmaktan veya dizde hoplatılmaktan hoşlanır mı?
 • Çevresindeki diğer çocuklarla ilgilenir/etkileşir mi?
 • Eşyalara (koltuk, kitaplık vb.) veya benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?
 • Saklambaç ve ce-e (yüzünüzü elinizle kapatıp açarken ce-e demek) oyunlarından hoşlanır mı?
 • Hayali oyun oynar mı? (örneğin, telefonu alıp karşısında birisi varmış gibi konuşması veya oyuncak bebeğin altını temizliyormuş gibi yapması)
 • Ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Küçük oyuncakları ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan (amacına uygun olarak) oynar mı?
 • Bazı şeyleri (eşyalar ve oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?
 • Karşısındaki kişiyle bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması kurabilir mi?
 • Bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olur mu?
 • Kendisine bakıldığında/gülündüğünde o da karşısındaki kişiye güler mi?
 • Karşısındaki kişiyi taklit eder mi?
 • İsmiyle çağırıldığında yanıt verir mi?
 • Aynı odada bulunan bir eşya işaret edildiğinde gösterilen eşyaya bakar mı?
 • Yürüyebilir mi?
 • Çevresindeki kişinin baktığı şeylere o da bakar mı?
 • Yüzünün önünde, parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak elini seyreder mi?
 • Bir şeyler yapmaya çalışırken karşısındaki kişinin dikkatini çekmek için çaba gösterir mi?
 • İyi işitmiyor gibi mi görünüyor?
 • Çevresindeki insanların neler konuştuğunu anlar mı?
 • Bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
 • Bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman karşısındaki kişinin davranışını anlamak amacıyla yüzüne bakar mı?

Otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için; 18-36 aylık çocuklar için Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) kullanılmaktadır. Bu ölçekte yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sallanılmaktan veya dizde hoplatılmaktan hoşlanır mı?
 • Çevresindeki diğer çocuklarla ilgilenir/etkileşir mi?
 • Eşyalara (koltuk, kitaplık vb.) veya benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?
 • Saklambaç ve ce-e (yüzünüzü elinizle kapatıp açarken ce-e demek) oyunlarından hoşlanır mı?
 • Hayali oyun oynar mı? (örneğin, telefonu alıp karşısında birisi varmış gibi konuşması veya oyuncak bebeğin altını temizliyormuş gibi yapması)
 • Ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Küçük oyuncakları ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan (amacına uygun olarak) oynar mı?
 • Bazı şeyleri (eşyalar ve oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?
 • Karşısındaki kişiyle bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması kurabilir mi?
 • Bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olur mu?
 • Kendisine bakıldığında/gülündüğünde o da karşısındaki kişiye güler mi?
 • Karşısındaki kişiyi taklit eder mi?
 • İsmiyle çağırıldığında yanıt verir mi?
 • Aynı odada bulunan bir eşya işaret edildiğinde gösterilen eşyaya bakar mı?
 • Yürüyebilir mi?
 • Çevresindeki kişinin baktığı şeylere o da bakar mı?
 • Yüzünün önünde, parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak elini seyreder mi?
 • Bir şeyler yapmaya çalışırken karşısındaki kişinin dikkatini çekmek için çaba gösterir mi?
 • İyi işitmiyor gibi mi görünüyor?
 • Çevresindeki insanların neler konuştuğunu anlar mı?
 • Bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
 • Bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman karşısındaki kişinin davranışını anlamak amacıyla yüzüne bakar mı?

Otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için; 18-36 aylık çocuklar için Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) kullanılmaktadır. Bu ölçekte yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sallanılmaktan veya dizde hoplatılmaktan hoşlanır mı?
 • Çevresindeki diğer çocuklarla ilgilenir/etkileşir mi?
 • Eşyalara (koltuk, kitaplık vb.) veya benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?
 • Saklambaç ve ce-e (yüzünüzü elinizle kapatıp açarken ce-e demek) oyunlarından hoşlanır mı?
 • Hayali oyun oynar mı? (örneğin, telefonu alıp karşısında birisi varmış gibi konuşması veya oyuncak bebeğin altını temizliyormuş gibi yapması)
 • Ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Küçük oyuncakları ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan (amacına uygun olarak) oynar mı?
 • Bazı şeyleri (eşyalar ve oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?
 • Karşısındaki kişiyle bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması kurabilir mi?
 • Bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olur mu?
 • Kendisine bakıldığında/gülündüğünde o da karşısındaki kişiye güler mi?
 • Karşısındaki kişiyi taklit eder mi?
 • İsmiyle çağırıldığında yanıt verir mi?
 • Aynı odada bulunan bir eşya işaret edildiğinde gösterilen eşyaya bakar mı?
 • Yürüyebilir mi?
 • Çevresindeki kişinin baktığı şeylere o da bakar mı?
 • Yüzünün önünde, parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak elini seyreder mi?
 • Bir şeyler yapmaya çalışırken karşısındaki kişinin dikkatini çekmek için çaba gösterir mi?
 • İyi işitmiyor gibi mi görünüyor?
 • Çevresindeki insanların neler konuştuğunu anlar mı?
 • Bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
 • Bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman karşısındaki kişinin davranışını anlamak amacıyla yüzüne bakar mı?

Otizm spektrum bozukluğu riskini değerlendirmek için; 18-36 aylık çocuklar için Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT) kullanılmaktadır. Bu ölçekte yer alan maddeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Sallanılmaktan veya dizde hoplatılmaktan hoşlanır mı?
 • Çevresindeki diğer çocuklarla ilgilenir/etkileşir mi?
 • Eşyalara (koltuk, kitaplık vb.) veya benzeri şeylere tırmanmayı sever mi?
 • Saklambaç ve ce-e (yüzünüzü elinizle kapatıp açarken ce-e demek) oyunlarından hoşlanır mı?
 • Hayali oyun oynar mı? (örneğin, telefonu alıp karşısında birisi varmış gibi konuşması veya oyuncak bebeğin altını temizliyormuş gibi yapması)
 • Ne olduğunu merak ettiği bir şeyi (sormak amacıyla) işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Bir şeyin ilgisini çektiğini belirtmek için işaret parmağıyla gösterir mi?
 • Küçük oyuncakları ağzına almadan, fırlatıp atmadan veya elinde sallamadan (amacına uygun olarak) oynar mı?
 • Bazı şeyleri (eşyalar ve oyuncaklar gibi) göstermek için size getirir mi?
 • Karşısındaki kişiyle bir-iki saniyeden daha uzun süreli göz teması kurabilir mi?
 • Bazı seslerden aşırı derecede rahatsız olur mu?
 • Kendisine bakıldığında/gülündüğünde o da karşısındaki kişiye güler mi?
 • Karşısındaki kişiyi taklit eder mi?
 • İsmiyle çağırıldığında yanıt verir mi?
 • Aynı odada bulunan bir eşya işaret edildiğinde gösterilen eşyaya bakar mı?
 • Yürüyebilir mi?
 • Çevresindeki kişinin baktığı şeylere o da bakar mı?
 • Yüzünün önünde, parmaklarıyla anlaşılmaz hareketler yaparak elini seyreder mi?
 • Bir şeyler yapmaya çalışırken karşısındaki kişinin dikkatini çekmek için çaba gösterir mi?
 • İyi işitmiyor gibi mi görünüyor?
 • Çevresindeki insanların neler konuştuğunu anlar mı?
 • Bazen boşluğa bakıyormuş gibi dalıp gider mi?
 • Bilmediği bir durumla karşılaştığı zaman karşısındaki kişinin davranışını anlamak amacıyla yüzüne bakar mı?
46. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Çoklu yetersizliği olan bireylerin görmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim açısından) olabilir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim açısından) olabilir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim açısından) olabilir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim açısından) olabilir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarının gözlerinde kaymalar bulunur ve yürürken çevrelerindeki eşyalara çarparlar. Gözleri her zaman çok fazla ışık varmış gibi kısıktır. Gözlerinin görünümü de normal gözlerden farklı (renk ve biçim açısından) olabilir.

47. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin işitmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler, bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun süre eğitim almak zorundadırlar.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler, bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun süre eğitim almak zorundadırlar.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler, bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun süre eğitim almak zorundadırlar.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler, bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun süre eğitim almak zorundadırlar.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin bir kısmı işitme sorunları yaşamaktadırlar. Bu bireyler, genellikle belirli düzeydeki sesleri duyarak cevap verebilir. Bulundukları ortamlardaki konuşmaları ‘tahmin ederek’ rutin olaylara alışmayı öğrenebilirler. Ancak; daha önceden karşılaşmadıkları yeni insanlar ve ortamlarda bulunduklarında konuşulanları anlamada ciddi düzeyde problemler yaşarlar. Bazen de işitme ile ilgili problemler, bu bireylerin bedenlerini dengede tutmaları ve düz bir çizgide yürümelerini zorlaştırmaktadır. Konuşmalarının anlaşılırlığı ve akıcılığının geliştirilebilmesi için; uzun süre eğitim almak zorundadırlar.

48. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin öğrenmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, iki veya daha fazla alanda yetersizliklerinin bulunması nedeniyle, bu bireylerin öğrenme hızları oldukça yavaştır. Bu bireylerin çevrelerindeki dünyayı keşfetme konusunda, özel bir desteğe gereksinimleri bulunmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireyler, çocukluk dönemlerinde genellikle çevrelerindeki nesne/oyuncaklarla oynama konusunda sınırlı ilgi ve yaratıcılıkları bulunmaktadır.

49. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin iletişimle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler, sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle; iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler, sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle; iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler, sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle; iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler, sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle; iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.

Çoklu yetersizliği bulunan bireylerde “iletişim” en fazla olumsuz etkilenen alanlardan birisidir. Bu bireyler, sahip oldukları birden fazla yetersizlik durumu nedeniyle; iletişim kurmada genellikle konuşmayı kullanamazlar.

50. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin duruş ve hareket etmeyle ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.

Görme ve işitme duyuları; vücudumuzun bir şeylere çarpmadan hareket etmesine ve bir yerden bir yere ulaşmada kullanacağımız yolu hatırlamamıza yardımcı olmaktadır. Çoklu yetersizliği olan bireylerin bazılarında görülen beyin felci, lokomotor yetersizlik ve denge güçlüğü; bu bireylerin kendi vücut hareketlerini yönetmesini zorlaştırır ve bedenlerini bir yerden bir yere taşımalarında güçlük yaşamalarına neden olur.

51. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sağlıkla ilgili problemleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi, sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi, sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi, sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi, sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

Çoklu yetersizliği olan birçok bireyin; epilepsi, sık görülen göz ve kulak enfeksiyonları, solunum bozuklukları, kas dejenerasyonu ve birden fazla olunan ameliyatlar gibi sağlıkla ilgili ciddi problemleri bulunmaktadır. Bu gibi tıbbi durumlar, çoklu yetersizliği olan bireylerin sık sık hastaneye yatmalara neden olmakta ve bu bireylerin bulundukları çevreye tekrar uyum sağlamalarını zorlaştırmaktadır.

52. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili gereksinimleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Hareket Kısıtlılığı: Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme yetisine sahip olamamaktadır.
 • İskelet Deformasyonları: Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Duyusal Bozukluklar: Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.) yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear implant vb.) sağlanmalıdır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Hareket Kısıtlılığı: Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme yetisine sahip olamamaktadır.
 • İskelet Deformasyonları: Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Duyusal Bozukluklar: Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.) yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear implant vb.) sağlanmalıdır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Hareket Kısıtlılığı: Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme yetisine sahip olamamaktadır.
 • İskelet Deformasyonları: Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Duyusal Bozukluklar: Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.) yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear implant vb.) sağlanmalıdır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Hareket Kısıtlılığı: Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme yetisine sahip olamamaktadır.
 • İskelet Deformasyonları: Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Duyusal Bozukluklar: Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.) yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear implant vb.) sağlanmalıdır.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin, fiziksel ve sağlıkla ilgili çeşitli gereksinimlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Hareket Kısıtlılığı: Çoklu yetersizliği olan bireylerde en sık görülen ve organik bulguları tanımlanabilen yetersizlik türü serebral palsidir. Serebral palsi, bireylerin hareket kabiliyeti ve postürlerini (duruş) olumsuz etkileyen/kısıtlayan bir bozukluktur. Beyinde oluşan hasar nedeniyle serebral palsisi olan birçok çocuk yürüme yetisine sahip olamamaktadır.
 • İskelet Deformasyonları: Çoklu yetersizliğe sahip birçok birey, doğuştan veya beyin hasarına bağlı olarak sonradan iskelet deformasyonu durumu geliştirmektedirler. Bu tür deformasyona sahip olan bireylerin iskelet destekleyici aparatlar kullanmaları sağlanmalı, ayrıca oturuş pozisyonlarının iskelet deformasyonunu arttıracak şekilde olmamasına dikkat edilmelidir.
 • Duyusal Bozukluklar: Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin birçoğunun diğer insanlar gibi bağımsız hareket etmelerini engelleyen görme veya işitme kayıpları bulunmaktadır. Böyle durumdaki bireylere yetersizliklerinin türü ve derecesine göre mutlaka cihazlandırma (işitme cihazı, gözlük vb.) yapılmalı gerekirse tıbbi müdahale (göz ameliyatı, koklear implant vb.) sağlanmalıdır.
53. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler aşağıda sıralanmıştır;

 • Uygun Pozisyonlama ve Yerleştirme: Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere katılımı daha da artacaktır.
 • İletişim İçin Uygun Yöntemler Geliştirme: Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler, gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu aramalıdırlar.
 • Uyarlamalara Yer Verme: Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek gerekmektedir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler aşağıda sıralanmıştır;

 • Uygun Pozisyonlama ve Yerleştirme: Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere katılımı daha da artacaktır.
 • İletişim İçin Uygun Yöntemler Geliştirme: Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler, gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu aramalıdırlar.
 • Uyarlamalara Yer Verme: Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek gerekmektedir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler aşağıda sıralanmıştır;

 • Uygun Pozisyonlama ve Yerleştirme: Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere katılımı daha da artacaktır.
 • İletişim İçin Uygun Yöntemler Geliştirme: Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler, gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu aramalıdırlar.
 • Uyarlamalara Yer Verme: Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek gerekmektedir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler aşağıda sıralanmıştır;

 • Uygun Pozisyonlama ve Yerleştirme: Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere katılımı daha da artacaktır.
 • İletişim İçin Uygun Yöntemler Geliştirme: Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler, gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu aramalıdırlar.
 • Uyarlamalara Yer Verme: Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek gerekmektedir.

Çoklu yetersizliği olan bireylerin sahip olduğu eğitsel gereksinimler aşağıda sıralanmıştır;

 • Uygun Pozisyonlama ve Yerleştirme: Çoklu yetersizliğe sahip olan bireylerin, ders sırasında uygun pozisyonlanmaları ve yerleştirmeleri ağrılarını azaltarak dikkatlerini derse vermeleri açısından önemlidir. Uygun pozisyonlanan çoklu yetersizliği olan birey, daha kolay görecek, daha kolay duyacak, ders materyallerine daha kolay ulaşacak ve böylece etkinliklere katılımı daha da artacaktır.
 • İletişim İçin Uygun Yöntemler Geliştirme: Çoklu yetersizliği olan bireylerin birçoğu iletişim kurmak için konuşmayı kullanamazlar. Eğitimciler, gerçekleştirecekleri öğretim fırsatlarıyla bu bireylerin basit ihtiyaçlarını dahi olsa ifade edebilmelerinin yolunu aramalıdırlar.
 • Uyarlamalara Yer Verme: Çoklu yetersizliği olan bireyleri tipik gelişim gösteren bireylerde kullanılan değerlendirme araçları ile değerlendirerek; genel eğitim müfredatındaki öğretim tekniklerini kullanarak eğitmek mümkün değildir. Bu nedenle çoklu yetersizliklerin türüne ve bireyin bireysel özelliklerine göre değerlendirme araçları ile öğretim araç-gereç ve yöntemlerinde uyarlamaya gitmek gerekmektedir.
54. Soru

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri:

 • Genetik bozukluklar
 • Kan uyuşmazlığı
 • Viral enfeksiyonlar
 • Beyin felci
 • Toksoplazma
 • Hidrosefali
 • Mikrosefali

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri:

 • Genetik bozukluklar
 • Kan uyuşmazlığı
 • Viral enfeksiyonlar
 • Beyin felci
 • Toksoplazma
 • Hidrosefali
 • Mikrosefali

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri:

 • Genetik bozukluklar
 • Kan uyuşmazlığı
 • Viral enfeksiyonlar
 • Beyin felci
 • Toksoplazma
 • Hidrosefali
 • Mikrosefali

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri:

 • Genetik bozukluklar
 • Kan uyuşmazlığı
 • Viral enfeksiyonlar
 • Beyin felci
 • Toksoplazma
 • Hidrosefali
 • Mikrosefali

Çoklu yetersizliğin doğum öncesi nedenleri:

 • Genetik bozukluklar
 • Kan uyuşmazlığı
 • Viral enfeksiyonlar
 • Beyin felci
 • Toksoplazma
 • Hidrosefali
 • Mikrosefali
55. Soru

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri:

 • Travmatik beyin hasarı
 • Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri:

 • Travmatik beyin hasarı
 • Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri:

 • Travmatik beyin hasarı
 • Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri:

 • Travmatik beyin hasarı
 • Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması

Çoklu yetersizliğin doğum sırası nedenleri:

 • Travmatik beyin hasarı
 • Bebeğin beynine giden oksijen miktarının yetersiz kalması
56. Soru

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri:

 • Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk enfeksiyonları
 • Kaza sonucu oluşan travmatik beyin zedelenmeleri
 • Zehirlenmeler
 • Olumsuz çevre koşulları
 • İlaca reaksiyon gösterme

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri:

 • Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk enfeksiyonları
 • Kaza sonucu oluşan travmatik beyin zedelenmeleri
 • Zehirlenmeler
 • Olumsuz çevre koşulları
 • İlaca reaksiyon gösterme

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri:

 • Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk enfeksiyonları
 • Kaza sonucu oluşan travmatik beyin zedelenmeleri
 • Zehirlenmeler
 • Olumsuz çevre koşulları
 • İlaca reaksiyon gösterme

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri:

 • Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk enfeksiyonları
 • Kaza sonucu oluşan travmatik beyin zedelenmeleri
 • Zehirlenmeler
 • Olumsuz çevre koşulları
 • İlaca reaksiyon gösterme

Çoklu yetersizliğin doğum sonrası nedenleri:

 • Menenjit ve beyin iltihabı gibi çocukluk enfeksiyonları
 • Kaza sonucu oluşan travmatik beyin zedelenmeleri
 • Zehirlenmeler
 • Olumsuz çevre koşulları
 • İlaca reaksiyon gösterme
57. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
 • Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
 • Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
 • Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
 • Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
 • Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
 • Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
 • Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
 • Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.

Çoklu yetersizliği olan bireyin içinde bulunduğu çevreyi uyarlarken veya değiştirirken düşülmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin bağımsızlığını arttıracak değişikliklere yer verme.
 • Sadece çoklu yetersizliği olan bireye değil; çevresinde bulunan tüm bireylere fayda sağlayacak değişikliklere yer verme.
 • Uyarlamaları gerçekleştirmeden önce, çoklu yetersizliği olan bireyin bulunduğu çevre ve bu çevrenin değiştirilmesine alıştırılmasını sağlama.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, uyarlama yapılan konuda daha az desteğe gereksinim duymaya başladıkça; uyarlamayı silikleştirerek ortadan kaldırma ve böylece bireyin tam bağımsızlığını sağlama.
58. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler kullanılabilir.
 • Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.
 • Oturma dengesine sahip olmayan çoklu yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler kullanılabilir.
 • Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.
 • Oturma dengesine sahip olmayan çoklu yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler kullanılabilir.
 • Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.
 • Oturma dengesine sahip olmayan çoklu yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler kullanılabilir.
 • Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.
 • Oturma dengesine sahip olmayan çoklu yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.

Giyinme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan ve bu yetersizliklerden birisi de görme yetersizliği olan bir birey için; giyinme becerisinde giysilerin ön ve arkalarını ayırt etmelerini sağlayacak etiketler veya özel kabartmalı işaretler kullanılabilir.
 • Yürüyemeyen fakat iyi bir oturma dengesine sahip çoklu yetersizliği olan bir bireye; kalçasının üzerinde yürümesi öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.
 • Oturma dengesine sahip olmayan çoklu yetersizliği olan bir bireye ise; yana doğru yuvarlanma öğretilerek giysilerine ulaşması sağlanabilir.
59. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi kullanılabilir.
 • Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı olan bir fırça kullanılabilir.
 • Eğer birey, su dökmek için kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise; çeşmeni ucuna bağlanacak bir su hortumundan faydalanılabilir.

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi kullanılabilir.
 • Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı olan bir fırça kullanılabilir.
 • Eğer birey, su dökmek için kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise; çeşmeni ucuna bağlanacak bir su hortumundan faydalanılabilir.

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi kullanılabilir.
 • Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı olan bir fırça kullanılabilir.
 • Eğer birey, su dökmek için kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise; çeşmeni ucuna bağlanacak bir su hortumundan faydalanılabilir.

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi kullanılabilir.
 • Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı olan bir fırça kullanılabilir.
 • Eğer birey, su dökmek için kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise; çeşmeni ucuna bağlanacak bir su hortumundan faydalanılabilir.

Tuvalet becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Eğer çoklu yetersizliği olan birey, tuvaletini yapmak için çömelme pozisyonunu alamıyorsa; kol dayanakları olan bir tuvalet taburesi/sandalyesi kullanılabilir.
 • Eğer birey, tuvalet sonrası temizlik becerisini gerçekleştirmede zorluk yaşıyorsa uzun sapı olan bir fırça kullanılabilir.
 • Eğer birey, su dökmek için kulplu su kabını elleriyle kavrayamaz ve su dökemez ise; çeşmeni ucuna bağlanacak bir su hortumundan faydalanılabilir.
60. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş banyo lifleri kullanılabilir.

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş banyo lifleri kullanılabilir.

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş banyo lifleri kullanılabilir.

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş banyo lifleri kullanılabilir.

Banyo yapma becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, banyo yaparken sabunu tutamaması veya elinden kayıp düşürmesi durumunda; bireyin ulaşabileceği bir konuma yerleştirilmiş ve bir iple bağlanmış sabun kullanılabilir.
 • Çoklu yetersizliği olan birey, banyo yaparken sırtına ulaşamadığında; uzun bir sopanın ucuna sabitlenmiş banyo lifleri kullanılabilir.
61. Soru

Çoklu yetersizliği olan bireylere yemek yeme becerisi sergilenirken yapılabilecek uyarlamalar nelerdir?

Cevap

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden kullanılabilir.
 • Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara kullanılabilir.

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden kullanılabilir.
 • Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara kullanılabilir.

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden kullanılabilir.
 • Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara kullanılabilir.

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden kullanılabilir.
 • Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara kullanılabilir.

Yemek yeme becerisi gerçekleştirilirken yapılabilecek uyarlamalar:

 • Çoklu yetersizliği olan birey, yemek için kullanılan malzemeleri (çatal, kaşık vb.) tutamıyorsa; el bileğinden sabitlenmiş özel çatal, kaşık setlerinden kullanılabilir.
 • Bir şeyler içerken, bardağı tam olarak kavrayamayıp elinin titremesi sonucunda bardaktaki içecek dökülüyorsa; ağzı kapalı bardaklar veya matara kullanılabilir.
62. Soru

Bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri öneriler nelerdir?

Bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri öneriler nelerdir?

Bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri öneriler nelerdir?

Bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri öneriler nelerdir?

Bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri öneriler nelerdir?

Cevap

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin
 • Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın
 • Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun
 • Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin yeni beceriler kazanabilmeleri için; onlara fazlaca uygulama fırsatı sunun
 • Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin
 • Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun
 • Uyarlamalar yapın
 • Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın
 • Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin
 • Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın
 • Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun
 • Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin yeni beceriler kazanabilmeleri için; onlara fazlaca uygulama fırsatı sunun
 • Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin
 • Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun
 • Uyarlamalar yapın
 • Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın
 • Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin
 • Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın
 • Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun
 • Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin yeni beceriler kazanabilmeleri için; onlara fazlaca uygulama fırsatı sunun
 • Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin
 • Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun
 • Uyarlamalar yapın
 • Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın
 • Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin
 • Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın
 • Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun
 • Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin yeni beceriler kazanabilmeleri için; onlara fazlaca uygulama fırsatı sunun
 • Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin
 • Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun
 • Uyarlamalar yapın
 • Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın
 • Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

 • Çoklu yetersizliği olan bireyin, yetersizliği ile ilgili her ayrıntıyı öğrenin
 • Çoklu yetersizliği olan bireyin gereksinimlerini bilin ve onun güçlü yanlarına odaklanın
 • Çoklu yetersizliği olan bireyle çalışan diğer uzmanlarla bir takım olun
 • Çoklu yetersizliği olan birey için yardımcı/destekleyici teknolojileri araştırın
 • Çoklu yetersizliği olan bireylerin yeni beceriler kazanabilmeleri için; onlara fazlaca uygulama fırsatı sunun
 • Çalıştığınız bireye yerine getirebileceği günlük işler verin
 • Çalıştığınız çok engelli bireyin destek programına hakim olun
 • Uyarlamalar yapın
 • Çalıştığınız bireyin ihtiyacı olan destek hizmetlerinden faydalanmasını sağlayın
 • Çalıştığınız bireyin bağımsızlığını destekleyin

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin günlük yaşamlarında daha bağımsız olabilmeleri için; bakım personelleri tarafından desteklenmeleri gerekmektedir. Aşağıda bakım personellerine, çoklu yetersizliği olan bireyleri desteklemede kullanabilecekleri çeşitli önerilere yer verilmiştir;

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.