Açıköğretim Ders Notları

Balık Yetiştiriciliği Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Balık Yetiştiriciliği Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Balık Yetiştiriciliğinde Hastalıklar Ve Koruyucu Önlemler

1. Soru

Dünyanın en büyük su ürünleri üreticisi hangi ülkedir?

Cevap

Su ürünleri alanındaki kökleri ve geçmişi bu kadar uzun bir pratiğe sahip olmasından olsa gerek, istatistiklere göre Çin bugün dünyanın en büyük su ürünleri üreticisi ünvanını elinde tutmaktadır.


2. Soru

Artan nüfusun gereksinim duyduğu proteinin biyolojik değeri ne anlam taşır?

Cevap

Bir protein tüketildiğinde bunu tüketen canlı türünün kendi vücut proteinini yapmak için tüketilen proteinin esansiyal aminoasitleri (türe özgü dışarıdan almak zorunda olduğu) içerme oranıdır.


3. Soru

Tatlısu ve deniz balıklarının diyetlerinde bulunması gereken esansiyal aminoasitler nelerdir?

Cevap

Tatlı su ve deniz balıklarının diyetlerinde (rasyonda: yemlerinde) bulunması gereken esansiyal aminoasitler 10 adettir. Bunlar arjinin, histidin, izolösin, lösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan ve valin olarak listelenmektedir.


4. Soru

Balık yetiştiriciğinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Yetiştiricilikte plastik orijinli tank, beton havuz ve ağ kafes sistemleri ile tutsaklık koşulları balık refahı gözetilerek dizayn edilmektedir.


5. Soru

Hayvan ve bitkilerde varyete/çeşit neyi ifade eder örnek veriniz?

Cevap

Hayvan ve bitkilerde aynı türden olduğu hâlde bazı dış özellikler bakımından farklılaşmış canlıları ifade eder. Örnek lepistes (Poecilia reticulata) varyeteleri: flamingo ve leopar lepistes gibi.


6. Soru

Doğanın fiziksel ve kimyasal parametrelerinin tam olarak anlaşılması için nelerin bilinmesi gerekir?

Cevap

Doğanın fiziksel ve kimyasal parametrelerinin tam olarak anlaşılması, yetiştiriciliği yapılacak türün normal anatomik, fizyolojik ve çevresel ihtiyaçlarının, beslenme istekleri ile birlikte rutin metabolik işleyişinin bilinmesi gerekmektedir.


7. Soru

Balık yetiştiriciliğinde çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

Çevresel parametreler; suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bir bütünüdür. Çevresel parametrelerin bu üç özelliği birbirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilir.


8. Soru

Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde hangi kriterler önem taşır?

Cevap

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde yumurta ve larva eldesi için su kalite kriterleri iyi olan soğuk ve yüksek debili akarsuya ihtiyaç vardır. Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğini iç sularda sınırlayan faktörlerin başında su kalitesinin debinin ve sıcaklığın olduğu bilinmelidir.


9. Soru

Tatlı suda büyüyen alabalığa ne ad verilir?

Cevap

Tatlı suda büyüyen bireylere gökkuşağı alabalığı adı verilirken deniz ortamında büyüyenlere çelikbaş alabalık adı verilmektedir.


10. Soru

Osmoregülasyon ne anlama gelir?

Cevap

Balığın vücudundaki su içeriğinin dengesini sağlamak için vücut sıvılarının osmotik basıncının dış ortama karşı aktif olarak düzenlenmesini ifade eder.


11. Soru

Karasal alana kurulmuş açık sisteme sahip kuluçkahane ve diğer büyütme tesislerinde balık sağlığının korunması için dikkate edilecek ilk nokta nedir?

Cevap

Karasal alana kurulmuş açık sisteme sahip kuluçkahane ve diğer büyütme tesislerinde balık sağlığının korunması için dikkate edilecek ilk nokta suyun havuz ve tanklar arasında bir havuzdan ya da bir tanktan diğerine geçmeyecek şekilde dağıtımının temin edilmesidir.


12. Soru

Kapalı sirkülasyonlu sistemlerde yapılan yetiştiriciliğin avantajları nelerdir?

Cevap

 • Suyun yeniden kullanımına olanak sağlar.
 • Yetiştiriciliği yapılacak türün istekleri optimum düzeyde karşılanır.
 • Mevsimsel farklılıklar izlenmez.
 • Su ürünleri sağlık yönetimi tam anlamıyla
 • Doğaya yapılacak deşarj çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığı bakımından risk oluşturmayacak düzeyde güvenilirdir.

13. Soru

Yetiştiricilik koşullarında ortaya çıkabilecek hastalıklar nasıl gruplanabilir?

Cevap

Yetiştiricilik koşullarında ortaya çıkabilecek hastalıklar; çevresel etkenlerden kaynaklanan, kalıtımsal yani genetik etkenlerden kaynaklanan ve canlı bir etkenden bir başka ifade ile hastalık yapıcı organizmalardan kaynaklanan hastalıklar olmak üzere gruplandırılabilir.


14. Soru

Ekofizyoloji nedir?

Cevap

Çevresel parametreler ve buna bağlı fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişkenlerin balık fizyolojisi üzerine etkilerini inceleyen bilimsel çalışma alanıdır.


15. Soru

Esansiyal Aminoasit neyi ifade eder?

Cevap

Hayvansal organizmanın (balık türünün) kendiliğinden sentezleyemediği, dışarıdan besinle alması gereken aminoasiti ifade eder. Aminoasit proteinin yapı taşını oluşturan bileşiktir.


16. Soru

Simbiyotik yaşam ne demektir?

Cevap

Beraber yaşamadır. Farklı canlıların birlikte yaşamalarını ifade eder.


17. Soru

Patojen özellik taşıyan organizmaların genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Patojen özellik taşıyan organizmaların genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Patojen organizmalar asalaktır.
 • Konaklarını sömürürler.
 • Konaklarını besin kaynağı olarak kullanırlar.
 • Konaklarını yaşam alanı olarak kullanırlar.
 • Konaklarını üreme alanı olarak kullanırlar.
 • Konaklarında fizyolojik ve morfolojik değişikliler yaratabilir.
 • Normal dışı değişikliklere ve ölüme neden
 • Patojenler konaklarına özgü olabilir.
 • Konaklarında seçtikleri hedef dokulara özgü olabilirler.
 • Konak içerisinde bazen hastalık yapmaksızın varlıklarını sürdürebilirler.

18. Soru

Balıklarda bağışıklığın artırılması için ne yapılması gerekir?

Cevap

Balıklarda bağışıklığın artırılması için mümkünse çevresel koşulların düzenlenmesi veya balıkların stresten olabildiğince uzak kalmalarının sağlanması, uygun yem ve yem katkı maddeleri ile takviye edilmiş yemlerin kullanılması ve balıklara aşı yapılması gereklidir.


19. Soru

Balık yetiştiriciliğinde en çok karşılaşılan fungal orijinli hastalıklar hangileridir?

Cevap

Epizootik Ülseratif Sendrom, Saprolegnosis ve Ichthyophoniasis balık yetiştiriciliğinde en çok karşılaşılan fungal orijinli hastalıklardır.


20. Soru

Tatlı su balıkları için koruyucu (profilaktik) tedbirlerden biri olan tuzlu su banyosu yöntemi ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Balıklar bu banyo solüsyonunda 1,5 dakika süreyle bir kepçe içerisinde tutularak ektoparazit enfestasyonlarından ya da deri üzerindeki bakteri ve mantarlardan önemli ölçüde temizlenebilir.


1. Soru

Dünyanın en büyük su ürünleri üreticisi hangi ülkedir?

Cevap

Su ürünleri alanındaki kökleri ve geçmişi bu kadar uzun bir pratiğe sahip olmasından olsa gerek, istatistiklere göre Çin bugün dünyanın en büyük su ürünleri üreticisi ünvanını elinde tutmaktadır.

2. Soru

Artan nüfusun gereksinim duyduğu proteinin biyolojik değeri ne anlam taşır?

Cevap

Bir protein tüketildiğinde bunu tüketen canlı türünün kendi vücut proteinini yapmak için tüketilen proteinin esansiyal aminoasitleri (türe özgü dışarıdan almak zorunda olduğu) içerme oranıdır.

3. Soru

Tatlısu ve deniz balıklarının diyetlerinde bulunması gereken esansiyal aminoasitler nelerdir?

Cevap

Tatlı su ve deniz balıklarının diyetlerinde (rasyonda: yemlerinde) bulunması gereken esansiyal aminoasitler 10 adettir. Bunlar arjinin, histidin, izolösin, lösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan ve valin olarak listelenmektedir.

4. Soru

Balık yetiştiriciğinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Cevap

Yetiştiricilikte plastik orijinli tank, beton havuz ve ağ kafes sistemleri ile tutsaklık koşulları balık refahı gözetilerek dizayn edilmektedir.

5. Soru

Hayvan ve bitkilerde varyete/çeşit neyi ifade eder örnek veriniz?

Cevap

Hayvan ve bitkilerde aynı türden olduğu hâlde bazı dış özellikler bakımından farklılaşmış canlıları ifade eder. Örnek lepistes (Poecilia reticulata) varyeteleri: flamingo ve leopar lepistes gibi.

6. Soru

Doğanın fiziksel ve kimyasal parametrelerinin tam olarak anlaşılması için nelerin bilinmesi gerekir?

Cevap

Doğanın fiziksel ve kimyasal parametrelerinin tam olarak anlaşılması, yetiştiriciliği yapılacak türün normal anatomik, fizyolojik ve çevresel ihtiyaçlarının, beslenme istekleri ile birlikte rutin metabolik işleyişinin bilinmesi gerekmektedir.

7. Soru

Balık yetiştiriciliğinde çevresel faktörler nelerdir?

Cevap

Çevresel parametreler; suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bir bütünüdür. Çevresel parametrelerin bu üç özelliği birbirini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyebilir.

8. Soru

Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde hangi kriterler önem taşır?

Cevap

Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliğinde yumurta ve larva eldesi için su kalite kriterleri iyi olan soğuk ve yüksek debili akarsuya ihtiyaç vardır. Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğini iç sularda sınırlayan faktörlerin başında su kalitesinin debinin ve sıcaklığın olduğu bilinmelidir.

9. Soru

Tatlı suda büyüyen alabalığa ne ad verilir?

Cevap

Tatlı suda büyüyen bireylere gökkuşağı alabalığı adı verilirken deniz ortamında büyüyenlere çelikbaş alabalık adı verilmektedir.

10. Soru

Osmoregülasyon ne anlama gelir?

Cevap

Balığın vücudundaki su içeriğinin dengesini sağlamak için vücut sıvılarının osmotik basıncının dış ortama karşı aktif olarak düzenlenmesini ifade eder.

11. Soru

Karasal alana kurulmuş açık sisteme sahip kuluçkahane ve diğer büyütme tesislerinde balık sağlığının korunması için dikkate edilecek ilk nokta nedir?

Cevap

Karasal alana kurulmuş açık sisteme sahip kuluçkahane ve diğer büyütme tesislerinde balık sağlığının korunması için dikkate edilecek ilk nokta suyun havuz ve tanklar arasında bir havuzdan ya da bir tanktan diğerine geçmeyecek şekilde dağıtımının temin edilmesidir.

12. Soru

Kapalı sirkülasyonlu sistemlerde yapılan yetiştiriciliğin avantajları nelerdir?

Cevap

 • Suyun yeniden kullanımına olanak sağlar.
 • Yetiştiriciliği yapılacak türün istekleri optimum düzeyde karşılanır.
 • Mevsimsel farklılıklar izlenmez.
 • Su ürünleri sağlık yönetimi tam anlamıyla
 • Doğaya yapılacak deşarj çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığı bakımından risk oluşturmayacak düzeyde güvenilirdir.
13. Soru

Yetiştiricilik koşullarında ortaya çıkabilecek hastalıklar nasıl gruplanabilir?

Cevap

Yetiştiricilik koşullarında ortaya çıkabilecek hastalıklar; çevresel etkenlerden kaynaklanan, kalıtımsal yani genetik etkenlerden kaynaklanan ve canlı bir etkenden bir başka ifade ile hastalık yapıcı organizmalardan kaynaklanan hastalıklar olmak üzere gruplandırılabilir.

14. Soru

Ekofizyoloji nedir?

Cevap

Çevresel parametreler ve buna bağlı fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişkenlerin balık fizyolojisi üzerine etkilerini inceleyen bilimsel çalışma alanıdır.

15. Soru

Esansiyal Aminoasit neyi ifade eder?

Cevap

Hayvansal organizmanın (balık türünün) kendiliğinden sentezleyemediği, dışarıdan besinle alması gereken aminoasiti ifade eder. Aminoasit proteinin yapı taşını oluşturan bileşiktir.

16. Soru

Simbiyotik yaşam ne demektir?

Cevap

Beraber yaşamadır. Farklı canlıların birlikte yaşamalarını ifade eder.

17. Soru

Patojen özellik taşıyan organizmaların genel özellikleri nelerdir?

Cevap

Patojen özellik taşıyan organizmaların genel özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Patojen organizmalar asalaktır.
 • Konaklarını sömürürler.
 • Konaklarını besin kaynağı olarak kullanırlar.
 • Konaklarını yaşam alanı olarak kullanırlar.
 • Konaklarını üreme alanı olarak kullanırlar.
 • Konaklarında fizyolojik ve morfolojik değişikliler yaratabilir.
 • Normal dışı değişikliklere ve ölüme neden
 • Patojenler konaklarına özgü olabilir.
 • Konaklarında seçtikleri hedef dokulara özgü olabilirler.
 • Konak içerisinde bazen hastalık yapmaksızın varlıklarını sürdürebilirler.
18. Soru

Balıklarda bağışıklığın artırılması için ne yapılması gerekir?

Cevap

Balıklarda bağışıklığın artırılması için mümkünse çevresel koşulların düzenlenmesi veya balıkların stresten olabildiğince uzak kalmalarının sağlanması, uygun yem ve yem katkı maddeleri ile takviye edilmiş yemlerin kullanılması ve balıklara aşı yapılması gereklidir.

19. Soru

Balık yetiştiriciliğinde en çok karşılaşılan fungal orijinli hastalıklar hangileridir?

Cevap

Epizootik Ülseratif Sendrom, Saprolegnosis ve Ichthyophoniasis balık yetiştiriciliğinde en çok karşılaşılan fungal orijinli hastalıklardır.

20. Soru

Tatlı su balıkları için koruyucu (profilaktik) tedbirlerden biri olan tuzlu su banyosu yöntemi ile ne amaçlanmaktadır?

Cevap

Balıklar bu banyo solüsyonunda 1,5 dakika süreyle bir kepçe içerisinde tutularak ektoparazit enfestasyonlarından ya da deri üzerindeki bakteri ve mantarlardan önemli ölçüde temizlenebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.