Açıköğretim Ders Notları

Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 1. Ünite Özet

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Odalar Bölümü Yönetimi Dersi 1. Ünite Özet için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Odalar Bölümünün Örgütsel Yapısı, Yeri, Önemi Ve Görevleri

Giriş

Otel işletmeleri, turizm olayının gerçekleşmesi için gerekli temel unsur olan konaklama gereksiniminin karşılanmasında akla ilk gelen işletmelerdir. Otel işletmelerinin sunduğu hizmetlerin tarihsel süreç içerisinde çeşitlenmesi ve gelişmesi, otel işletmeleri bünyesinde sunulan hizmetlerin ve yapılan işlerin belirli bölümler altında gruplandırılması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu gruplandırma bölüm adı verilen yapılanmaların ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Genel olarak, otel işletmesi içindeki bölümler ön planda yer alan ve arka planda yer alan bölümler olarak iki grup altında incelenebilir. Ancak otel işletmelerinin örgütsel yapılanmalarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntem de fonksiyonlara, diğer bir deyişle yerine getirilen işlevlere göre bölümlendirmedir. Müşteriye otelde konakladığı süre boyunca kaliteli bir konaklama hizmetinin sunulmasından sorumlu bölüm olan odalar bölümü de sözü edilen fonksiyonlara göre bölümlendirme sonucunda ortaya çıkan bölümlerden biridir. Bu bölümde otel işletmelerinde odalar bölümünün tanımı ve önemi, odalar bölümü kapsamında yer alan bölümler ve bu bölümlerin sorumluluk alanları açıklanacak, odalar bölümü çalışanlarının görevleri üzerinde durulacaktır.

Odalar Bölümü

Konaklama, otel işletmelerinin sunduğu hizmetin özünü oluşturan temel unsurdur. Diğer bir deyişle, otel işletmelerinin sunduğu çekirdek ürün (core product), konaklamadır. Odalar bölümü (rooms division) ise müşterilere, otelde kaldıkları süre boyunca gereksinim duydukları çekirdek ürün olan konaklama hizmetini sunan bölümleri ve bu bölümlerin personelini içeren bölümdür.

Odalar Bölümünün Otel İşletmeleri Açısından Önemi

Odalar bölümü, otel işletmeleri için ayrı bir öneme sahiptir. Yeme-içme, eğlence, animasyon gibi yan hizmet ünitelerinden yoksun bir otel işletmesi düşünülebilir, ancak konaklama hizmetinin sunulmadığı bir otel işletmesi olamaz. Odalar bölümünün sahip olduğu önem, büyük ölçüde buradan ileri gelmektedir. Ayrıca odalar bölümü otel bünyesindeki gelir yaratan bölümler arasında yer almaktadır. Konaklama, otel işletmeleri için en büyük gelir kalemini oluşturmaktadır. Otel işletmesi içerisinde diğer tüm bölümün toplamda yarattığı gelirin çok daha fazlası, odalar bölümü tarafından yaratılmaktadır. Büyük otellerde günlük oda satışı işlemleri sonucunda odalar bölümü tarafından bölüm bazında yaratılan gelir, otelin toplam gelirlerinin en az %70’lik bölümünü oluşturmaktadır.

Odalar bölümü, otel içerisindeki pek çok işin düzenli bir şekilde yürütülebilmesinde de kilit rol oynamaktadır. Öyle ki, odalar bölümü kapsamında yer alan bölümler, sıkı bir eşgüdüm içinde faaliyet göstermelidirler. Bu eşgüdüm, gerek ön büro, kat hizmetleri, üniformalı hizmetler gibi bölümler arasında gerekse bölümlerin kendi alt bölümleri düzeyinde kritik öneme sahip olmaktadır.

Otel içinde sunulan hizmetin aksamadan sunulabilmesi adına, odalar bölümünde yürütülen işlerin belirli bir sıra ile yapılması kaçınılmazdır. Örneğin; çamaşırhanedeki çamaşırlar zamanında yıkanıp ütülenmez ise, kat hizmetleri bölümü odaların temizliğini zamanında yetiştiremeyebilir. Ya da müşteri odasındaki çalışmayan bir ampul kat hizmetleri tarafından teknik servise bildirilmez ise, teknik servis bu sorunu gideremeyecek ve odanın müşteriye satışı yapılamayacaktır. Diğer bir deyişle, otel işletmelerinde müşterilere konaklama hizmetlerinin aksamaması ve müşterilere kaliteli bir konaklama hizmeti sunulabilmesi için, odalar bölümü kapsamında faaliyet gösteren bölümlerin eşgüdümlü çalışmaları gerekmektedir.

Odalar Bölümünün Organizasyon Yapısı

Odalar bölümünün organizasyon yapısı, otel işletmesinin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilmekle birlikte, odalar bölümü çoğu otelde benzer bir şekilde yapılandırılmaktadır. Büyük otellerde bu bölüm kapsamındaki bölüm sayısı ve her bölümde çalışan personel sayısı daha fazladır ancak bu durum, temelde yapılan işlerin niteliğini değiştirmemektedir. Küçük bir otel işletmesinde otelin genel yöneticisi, odalar bölümünün de yöneticisi olabilirken, büyük bir otel işletmesinde ise genel müdüre bağlı olarak çalışan bir odalar bölümü müdürüne yer verilmektedir. Büyük bir otel işletmesinde rastlanabilecek odalar bölümü organizasyon yapısına, kitabınızın 4. sayfasındaki Şekil 1.1’de yer verilmiştir.

Odalar bölümünün sorumluk alanları; rezervasyonların alınması, müşterilerin karşılanması, odaların müşterilere tahsis edilmesi, odaların boş ya da meşgul olma durumlarının takip edilmesi, telefon ve e-posta ile yürütülen iletişimin takip edilmesi, otelin tüm genel alanlarının ve odalarının temizliği, düzeni ve bakımı, müşterilerin gereksinim duydukları konularla ilgili olarak bilgilendirilmesi bunlardan bazılarıdır. Otel işletmelerinde odalar bölümü genellikle; ön büro, üniformalı hizmetler ve kat hizmetleri bölümlerinden oluşmaktadır.

Ön Büro Bölümü

Ön büro (front office), müşteri rezervasyonlarının alındığı, müşterilerin otele vardıklarında karşılandıkları, odalarının kendilerine tahsis edildiği, müşterilerin hesaplarının izlendiği ve otelden çıkış ile ilgili işlemlerinin yapıldığı yerdir. Ön büro, otelin en fazla göz önünde bulunan bölümüdür. Fiziki yerleşim olarak ön büro, otellerin giriş kapısına ve lobiye egemen bir konumda bulunmalıdır. Verilen hizmetlerin niteliği nedeniyle ön büronun fiziki konumu önem taşımaktadır. Ön büro, ayrıca otel ile ilgili ilk izlenimlerin de oluştuğu yerdir.

Odalar Bölümü Kapsamında Ön Büronun Önemi

Ön büro bölümünde çalışanlar, müşterilerin gözünde oteli temsil eden çalışanlardır. Müşterileri, otele varışlarında karşılayan, konakladıkları süre boyunca danışmak istedikleri her konuda, iletmek istedikleri her türlü şikâyette müşterileri dinleyen ve yönlendiren, ön büro personeli olmaktadır. Müşteriler, oteldeki deneyimleri ile ilgili olarak en fazla ön büro çalışanlarına dönüt vermektedirler.

Ön büro, konaklama faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer bölümlerle işbirliği yaparak bilginin toplanması ve dağıtılması işlemini yapmaktadır. Bu nedenle, bu bölüm “otelin beyni” olarak da tanımlanmaktadır. Ön büro, otelin müşterileri ve personeli arasındaki iletişimi sağlayan bir bölüm olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Ön büro bölümü çalışanları, bu amaçla hizmet içi eğitimlere tabi tutulmakta, çalışanların iletişim ve sorun çözme gibi becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Ön Büronun Görevleri ve Sorumlulukları

Ön büro; rezervasyon taleplerinin yanıtlanması, müşterilerin karşılanması, oda kaydının yapılması, müşterilere oda anahtarlarının verilmesi, müşterilere gelen mesajların kendilerine iletilmesi, müşterilere otelin mevcut hizmetleri ve çevre ile ilgili bilgilerin verilmesi, müşteri hesaplarının izlenmesi, müşterilerin çıkış işlemlerinin yapılması sayılabilir. Ön büro, aynı zamanda, müşterilerin kat hizmetleri ve teknik servis ile ilgili gereksinimleri için de bir kontrol merkezidir. Yabancı müşterilerin gereksinim duyabileceği para bozdurma, çeviri gibi hizmetler ile desteğe gereksinim duyulan diğer konulara ilişkin hizmetler de ön büronun sorumluluk alanları içerisinde yer almaktadır.

Ön büro bölümü tarafından yerine getirilen işlemler arasında; ayrıca iletişim amacıyla e-posta gönderme ve alma, faks gönderme, kasa işlemlerinin yürütülmesi de yer almaktadır. Ayrıca, ön büro bölümünde çalışan kasiyerler, müşterilerin hesaplarını düzenler, yapılan harcamaların müşteri hesaplarına yansıtılmasını sağlarlar. Tüm bu müşteri hesapları daha sonra ön büroda gece vardiyasında çalışan gece denetçilerince kontrol edilir. Ön büro bölümü, aynı zamanda yönetime gerek duyduğu konularla ilgili raporlar sunmakla da yükümlüdür.

Ön Büronun Organizasyon Yapısı

Otel işletmelerinde ön büro bölümü, bir ön büro müdürünün yöneticiliğinde; rezervasyon, resepsiyon, ön kasa, gece denetimi ve santral bölümlerinden oluşmaktadır.

Rezervasyon bölümü ; otel rezervasyonlarının telefon, faks ya da e-posta ile alındığı ve otelin gelecekteki rezervasyonlarının takip edildiği bölümdür.

Resepsiyon (Front Desk): Otelin lobisinde merkezi bir yerde konumlandırılan resepsiyon, müşterilerin otele vardıklarında ilk olarak ve otelden ayrılışlarında son olarak geldikleri yerdir. Burada müşteriler karşılanır, kayıtları yapılır, odaları kendilerine tahsis edilir, konaklamaları boyunca hesapları izlenir, çıkış yaparlarken hesapları kapatılır. Resepsiyon görevlileri, müşterilere oda anahtarlarını verir, müşterilerin gereksinim duydukları durumlarda bellboyu çağırır. Resepsiyon, aynı zamanda müşterilerin her türlü sorununu iletebileceği, bilgi edinebileceği bir danışma merkezi konumundadır.

Ön kasa (Cashier): Resepsiyondaki tüm parasal işlemlerin yürütülmesinden sorumlu bölümdür. Müşteri adisyonlarının müşteri hesaplarına işlenmesi ve tahsilatın takibi gibi işler, kasiyerin sorumluluğundadır.

Gece Denetimi (Night Audit): Müşteri hesaplarının ve kayıtlarının doğru tutulup tutulmadığını inceleyen, finansal verilerle ilgili raporlar hazırlayan, müşteri harcamalarını takip eden bölümdür.

Santral: Büyük otellerde ayrı bir bölüm olarak yapılandırılabilen santral, genellikle ön büro bölümünün altında yer almaktadır. Bu bölümün temel görevi, telefonların yanıtlanması ve aramaların ilgili kişilere aktarılması olmakla birlikte, yapılan işler bunlarla sınırlı değildir. Bu bölüm aynı zamanda müşterilerin uyandırılması, müşterilerin otelin hizmetleri ile ilgili sorularının yanıtlanması, kapı güvenlik alarmı, yangın alarmı gibi otomasyon sistemlerinin izlenmesi ve acil durumlarda gerekli iletişimin sağlanması gibi görevleri de yerine getirir.

Üniformalı Hizmetler Bölümü

Üniformalı hizmetler (uniformed services) bölümünün müşterilere sunduğu hizmet ve müşterilere gösterilen özen nedeniyle, bazı otellerde bu bölüm, üniformalı hizmetler yerine müşteri hizmetleri olarak da adlandırılmaktadır. Ön büro kapsamındaki rezervasyon, resepsiyon, santral gibi bölümler ile birlikte, üniformalı hizmetler personelinin sunduğu hizmet de müşterilerin hizmete ilişkin algılamalarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Üniformalı Hizmetlerin Organizasyon Yapısı

Üniformalı hizmetler bölümü kapsamında istihdam edilen kişiler; belboy, kapı görevlisi, park görevlisi, ulaştırma görevlisi ve danışma personelidir. Bu kişilerin görev ve sorumlulukları ile ilgili açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Belboy (Bellboy): Belboylar, özellikle büyük otellerde önemli bir görev üstlenirler. Bir müşterinin odasına yerleştirilmesi, esasında sadece bagajlarının taşınması ve odasının nerede olduğunun gösterilmesinden ibaret değildir. Bu görev, ön büro memurunun müşterinin odasını belirlemesi ile başlar. Bu andan itibaren, belboyun müşteriyi kibarca selamlayarak karşılaması ve kendisine odaya kadar eşlik etmesi gereklidir. Odaya girildiğinde ise, müşteriye odanın kısa bir tanıtımı yapılmalıdır.

Kapı Görevlisi (Door Attendant): Bu pozisyona genellikle üst sınıf hizmet sunan büyük ve lüks otellerde gereksinim duyulur. Müşterilerin karşılanması, selamlanması ve müşteriler için otelin kapısının açılması, müşterilerin bagajlarının arabadan indirilmesi, otelden ayrılma sırasında bagajların arabaya yerleştirilmesi, müşterilere resepsiyona kadar eşlik edilmesi, otelin girişindeki araç trafiğinin düzenlenmesi ve sıkışıklığın giderilmesi vb. gibi görevler üstlenirler.

Park Görevlisi (Valet Parking): Üst sınıf hizmet sunan büyük ve lüks otellerde gereksinim duyulan bir bölümdür. Bu pozisyonda çalışanlar, temelde müşterilerin ve otele gelen ziyaretçilerin araçlarının park edilmesinden sorumludurlar.

Ulaştırma Görevlisi (Transportation Personnel): Ulaştırma görevlisi, çoğu zaman müşterinin otele gelmeden önce karşılaştığı ilk görevlidir. Bu nedenle, ulaştırma görevlisinin müşteriye davranışı ve tutumu çok önemlidir. Müşterilerle olan iletişimde kibar olunmalı, müşterilerin otel ve otelin yakın çevresi ile ilgili soruları yanıtsız bırakılmamalıdır. Bazı durumlarda, yolculuk sırasında müşterilere bir bant kaydı izlettirilerek otel ile ilgili tanıtıcı bilgiler verilebilir. Müşterilerin bagajlarının dikkatlice taşınması ve araca yerleştirilmesi, müşterilere araca binme ve araçtan inme sırasında yardımcı olunması da ulaştırma görevlisinin görevleri arasındadır.

Danışma (Concierge): Lüks sınıftaki otel işletmelerinde yer verilen bir bölümdür. Bu bölüm, müşterilere kişiselleştirilmiş bir hizmet sunar. Örneğin; akşam yemeği için rezervasyon yapılması, tiyatro ve diğer etkinlikler için biletlerin satın alınması, ulaştırma araçlarında yer kaydının yapılması, bölgedeki etkinlikler ve yerel çevre ile ilgili bilgilerin sunulması, danışmanın görevleri arasındadır.

Kat Hizmetleri Bölümü

Günümüzde müşteriler, kendi istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan, kendilerine en kaliteli hizmeti sunan çok sayıda otel işletmesi arasından tercih yapmak durumundadırlar. Otel işletmelerinde sunulan hizmetin kalitesini ortaya çıkaran en önemli hizmet alanlarından biri de kat hizmetleri bölümüdür. Kat hizmetleri, müşteri odalarının ve otel içindeki genel alanların temizlik, bakım ve düzeninden sorumlu olan bölümdür.

Odalar Bölümü Kapsamında Kat Hizmetlerinin Önemi

Kat hizmetleri bölümü, müşterilerin otel işletmelerinde kaldıkları süre boyunca en fazla zaman geçirdikleri mekânlar olan odaların temizliğinden ve bakımından sorumlu olan bölüm olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Müşteriler, otel işletmelerinde kaldıkları süre içinde önemli oranda zamanlarını odalarında geçirmektedirler. Bu nedenle, otel işletmelerinin hizmetleri arasında konaklama ilk sırada yer almakta, diğer hizmetler ise bu temel hizmetin üzerine kurulmaktadır.

Otel işletmelerinde kat hizmetleri bölümünün dört temel sorumluluk alanı vardır. Bunlar; çalışanların, ekipmanların ve işletme kaynaklarının yönetimi, otel binasının bakımının sağlanması ve yıpranmasının geciktirilmesi, maliyetlerin kontrol altında tutulması ve yapılan iş ve işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasıdır. Sunulan hizmetler, otel işletmelerinde arka planda sunulan hizmetleri oluşturmakla birlikte, müşterilerin toplam hizmet deneyimini algılamaları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Çünkü müşterilere ön planda her ne kadar güler yüzlü bir hizmet sunulsa da müşteri rahat ve temiz bir odada kalamadığı takdirde sunulan hizmetin bütününden de memnun olmayacaktır.

Kat Hizmetlerinin Sorumluluk Alanları

Kat hizmetlerinin sorumluluk alanları; müşteri odaları, koridorlar, genel alanlar (lobi, genel tuvaletler gibi), havuzlar, bahçe, yönetim ofisleri, bölüm depoları ve personel kullanım alanlarıdır. Otelde bir çamaşırhanenin bulunması durumunda bu bölümün sorumluluğu da kat hizmetleri bölümüne verilmektedir. Daha büyük otel işletmelerinde, toplantı salonları, restoranlar ve diğer yeme içme alanları, sergi salonları, otel tarafından işletilen mağazalar, oyun salonları, fitness salonları da kat hizmetleri bölümünün sorumluluğu altındaki yerlerdir.

Kat Hizmetleri Bölümünün Organizasyon

Kat hizmetleri bölümünün organizasyonunda, otel işletmesinin büyüklüğüne bakılmaksızın; her çalışanın mutlaka bir denetçinin gözetiminde olması ve denetçi ya da şef olarak konumlandırılan personelin, kendi sorumluluğu altındaki çalışanların çabalarını yönlendirecek bilgi birikimine ve yetkiye sahip olması gerekliliği prensiplerine uyulmalıdır.

Kat hizmetleri bölümü, en çok ön büro ile iletişim halinde olduğu için sıklıkla, kat hizmetleri ile ön büro birlikte yapılandırılır. Büyük otellerde ise kat hizmetleri bölümünün bağımsız bir bölüm olarak yapılandırılmaktadır. Çünkü kat hizmetleri, otel işletmesi içinde en fazla sayıda çalışanın istihdam edildiği bölüm olarak yer almaktadır. Kat hizmetleri bölümünde çalışanlar; genel kat yöneticisi, genel kat hizmetleri yöneticisi yardımcısı, kat şefi, gece şefi, ofis sekreteri, kat görevlisi, meydancı, çamaşırhane şefi, yıkayıcı, ütücü, markalayıcı, taşıyıcı olarak sıralanabilir. Çalışanlar ve görev alanları ile ilgili bilgilere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Genel Kat Yöneticisi (Executive Housekeeper) : Kat hizmetleri bölümünün başında yer alan tepe yönetici, genel kat hizmetleri yöneticisidir. Kat hizmetleri bölümünde bölüm çalışanlarını örgütleme, bölümü yapılandırma, çalışanların görev ve sorumluluklarını belirleme gibi işler, kat hizmetleri yöneticisinin sorumluluğu altındadır.

Genel Kat Yöneticisi Yardımcısı (Assistant Housekeeper): Genel yönetici ile birlikte bölüm kapsamındaki tüm işlerden sorumlu ikinci yöneticidir. Büyük otel işletmelerinde bir ya da birden fazla sayıda genel kat yöneticisi yardımcısı bulunur.

Kat Şefi (Floor Supervisor): Bir ya da birden fazla katta bulunan odaların denetiminden sorumlu denetçilerdir. Kat şefleri, bir günde ortalama 50 ila 70 odayı denetleyebilir. Kat şefleri, sorumlu oldukları katlarda bulunan koridorların, merdivenlerin ve kat ofislerinin de uygun şekilde temizlenip temizlenmediğinin denetlenmesinden sorumludurlar.

Gece Şefi (Night Supervisor): Kat hizmetleri bölümünün sorumluluk alanına düşen ve gece yürütülmesi gereken işlerden sorumlu olan kişidir. Sorumluluğunda çalışan oda görevlileri ve meydancılarla, müşterilerin gece boyunca talep edebilecekleri bebek yatağı, ilave çarşaf, yastık, havlu, battaniye gibi gereksinimlerin karşılanmasından sorumludur.

Ofis Sekreteri (Order Taker): Kat hizmetleri bölümünün yönetim ofisinde çalışan ve katlardaki operasyonun düzgün işlemesine yardımcı olan personeldir. Ofis sekreteri, aynı zamanda kat hizmetlerinin yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduğu iç birimlerle de iletişim sağlar.

Kat Görevlisi (Maid/Vale): Otelin belirli sayıdaki odasının temizlenmesinden sorumlu görevlidir. Kat görevlilerinin yerine getirdikleri belli başlı işler arasında; banyonun temizlenmesi, odanın tozunun alınması, yatakların yapımı, koridorların ve merdivenlerin süpürülmesi, kat ofislerinin temizlenmesi yer almaktadır.

Meydancı (Houseman): Otel bünyesinde bulunan genel alanların temizliğinden ve bakımından sorumlu kişilerdir. Lobi, müşterilerin yoğun olarak kullandıkları koridorlar, merdivenler, dinlenme alanları, ofisler, otel bünyesindeki satış alanları, havuzlar ve parklar, meydancıların sorumlu oldukları alanlar arasında yer almaktadır.

Çamaşırhane Şefi (Laundry Supervisor): Otel işletmesi içinde bir çamaşırhane bulunması durumunda burada yürütülen işlerden birinci derecede sorumlu olan kişidir. Genel kat yöneticisi ile eşgüdümlü olarak çalışır. Müşteri çamaşırlarının ve otel çamaşırlarının yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, çamaşırhane personelinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri gibi işler, çamaşırhane şefinin sorumluluk alanları içerisine girmektedir.

Yıkayıcı (Washer): Çamaşırhanedeki tüm yıkama makinelerini kullanan ve yıkamadan sorumlu olan kişilerdir. Yıkama, kurutma, durulama, gerekli alanlarda kolalama ve kaynatma işlerinden sorumludurlar.

Ütücü (Presser): Çamaşırhanede bulunan el ütüsü, silindir ütü, pres ütü, manken ütü gibi farklı türden ütüleri kullanabilen kişilerdir. Bazı otellerde ütücüler, kuru temizleme işlerinden de sorumlu olabilmektedir.

Markalayıcı (Seamstress): Çamaşırhanedeki tamir-bakım işlerini yürüten, otelin kullandığı çamaşırları diken ve markalama işlerini yapan kişilerdir. Terziler de bu grup personel içinde düşünülmektedir.

Taşıyıcı (Valet): Çamaşırhane personeli olmasına rağmen, bazı otellerde kat hizmetleri bölümünde meydancılarla birlikte istihdam edilir. Taşıyıcılar, çamaşırhaneden katlara, katlardan çamaşırhaneye çamaşır taşımaktan sorumludurlar.

Güvenlik Bölümü

Otel işletmeleri, güvenlik ile ilgili konuların sıklıkla gündeme geldiği yerlerdir. Otellerde güvenlik sorunları; müşterilerden ya da çalışanlardan kaynaklı olarak gündeme gelebilir. Hırsızlık, kötüye kullanma, kundakçılık gibi vakalara otel işletmelerinde sıkça rastlanmaktadır. Otel işletmesinin büyüklüğüne bağlı olarak, güvenlik kapsamında yer alan işler, ayrı bir bölüme verilebilir ya da güvenlik hizmetlerinin dışarıdan bir kuruluştan satın alınmasına başvurulabilir. Ancak, küçük ve orta büyüklükteki otel işletmelerinde güvenliğin sağlanması, odalar bölümünün sorumluluk alanlarından birini oluşturmaktadır.

Teknik Servis Bölümü

Bu bölüm altında; tesisatçılar, tamirciler, boya badana işleri ile uğraşanlar, elektrik teknisyenleri ve diğer teknisyenler istihdam edilmektedir. Bilindiği gibi, otel işletmeleri çok büyük miktarlarda sabit yatırım gerektiren işletmelerdir. Bu bölüm çalışanları, otel mobilyalarının ve demirbaşlarının önleyici bakımının yapılması, tamir ve değişim işleri, havalandırma, su ve elektrik tesisatının bakımının yapılması gibi işlerden sorumludurlar. Bazı durumlarda, otelin çeşitli aktivitelerinin sunulduğu alanlar da teknik servisin sorumluluğu altında yer alabilir. Yüzme havuzlarının bakımı ve filtrelerinin temizlenmesi de bu kapsamda düşünülebilir.

Giriş

Otel işletmeleri, turizm olayının gerçekleşmesi için gerekli temel unsur olan konaklama gereksiniminin karşılanmasında akla ilk gelen işletmelerdir. Otel işletmelerinin sunduğu hizmetlerin tarihsel süreç içerisinde çeşitlenmesi ve gelişmesi, otel işletmeleri bünyesinde sunulan hizmetlerin ve yapılan işlerin belirli bölümler altında gruplandırılması gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Bu gruplandırma bölüm adı verilen yapılanmaların ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Genel olarak, otel işletmesi içindeki bölümler ön planda yer alan ve arka planda yer alan bölümler olarak iki grup altında incelenebilir. Ancak otel işletmelerinin örgütsel yapılanmalarının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bir yöntem de fonksiyonlara, diğer bir deyişle yerine getirilen işlevlere göre bölümlendirmedir. Müşteriye otelde konakladığı süre boyunca kaliteli bir konaklama hizmetinin sunulmasından sorumlu bölüm olan odalar bölümü de sözü edilen fonksiyonlara göre bölümlendirme sonucunda ortaya çıkan bölümlerden biridir. Bu bölümde otel işletmelerinde odalar bölümünün tanımı ve önemi, odalar bölümü kapsamında yer alan bölümler ve bu bölümlerin sorumluluk alanları açıklanacak, odalar bölümü çalışanlarının görevleri üzerinde durulacaktır.

Odalar Bölümü

Konaklama, otel işletmelerinin sunduğu hizmetin özünü oluşturan temel unsurdur. Diğer bir deyişle, otel işletmelerinin sunduğu çekirdek ürün (core product), konaklamadır. Odalar bölümü (rooms division) ise müşterilere, otelde kaldıkları süre boyunca gereksinim duydukları çekirdek ürün olan konaklama hizmetini sunan bölümleri ve bu bölümlerin personelini içeren bölümdür.

Odalar Bölümünün Otel İşletmeleri Açısından Önemi

Odalar bölümü, otel işletmeleri için ayrı bir öneme sahiptir. Yeme-içme, eğlence, animasyon gibi yan hizmet ünitelerinden yoksun bir otel işletmesi düşünülebilir, ancak konaklama hizmetinin sunulmadığı bir otel işletmesi olamaz. Odalar bölümünün sahip olduğu önem, büyük ölçüde buradan ileri gelmektedir. Ayrıca odalar bölümü otel bünyesindeki gelir yaratan bölümler arasında yer almaktadır. Konaklama, otel işletmeleri için en büyük gelir kalemini oluşturmaktadır. Otel işletmesi içerisinde diğer tüm bölümün toplamda yarattığı gelirin çok daha fazlası, odalar bölümü tarafından yaratılmaktadır. Büyük otellerde günlük oda satışı işlemleri sonucunda odalar bölümü tarafından bölüm bazında yaratılan gelir, otelin toplam gelirlerinin en az %70’lik bölümünü oluşturmaktadır.

Odalar bölümü, otel içerisindeki pek çok işin düzenli bir şekilde yürütülebilmesinde de kilit rol oynamaktadır. Öyle ki, odalar bölümü kapsamında yer alan bölümler, sıkı bir eşgüdüm içinde faaliyet göstermelidirler. Bu eşgüdüm, gerek ön büro, kat hizmetleri, üniformalı hizmetler gibi bölümler arasında gerekse bölümlerin kendi alt bölümleri düzeyinde kritik öneme sahip olmaktadır.

Otel içinde sunulan hizmetin aksamadan sunulabilmesi adına, odalar bölümünde yürütülen işlerin belirli bir sıra ile yapılması kaçınılmazdır. Örneğin; çamaşırhanedeki çamaşırlar zamanında yıkanıp ütülenmez ise, kat hizmetleri bölümü odaların temizliğini zamanında yetiştiremeyebilir. Ya da müşteri odasındaki çalışmayan bir ampul kat hizmetleri tarafından teknik servise bildirilmez ise, teknik servis bu sorunu gideremeyecek ve odanın müşteriye satışı yapılamayacaktır. Diğer bir deyişle, otel işletmelerinde müşterilere konaklama hizmetlerinin aksamaması ve müşterilere kaliteli bir konaklama hizmeti sunulabilmesi için, odalar bölümü kapsamında faaliyet gösteren bölümlerin eşgüdümlü çalışmaları gerekmektedir.

Odalar Bölümünün Organizasyon Yapısı

Odalar bölümünün organizasyon yapısı, otel işletmesinin büyüklüğüne bağlı olarak değişebilmekle birlikte, odalar bölümü çoğu otelde benzer bir şekilde yapılandırılmaktadır. Büyük otellerde bu bölüm kapsamındaki bölüm sayısı ve her bölümde çalışan personel sayısı daha fazladır ancak bu durum, temelde yapılan işlerin niteliğini değiştirmemektedir. Küçük bir otel işletmesinde otelin genel yöneticisi, odalar bölümünün de yöneticisi olabilirken, büyük bir otel işletmesinde ise genel müdüre bağlı olarak çalışan bir odalar bölümü müdürüne yer verilmektedir. Büyük bir otel işletmesinde rastlanabilecek odalar bölümü organizasyon yapısına, kitabınızın 4. sayfasındaki Şekil 1.1’de yer verilmiştir.

Odalar bölümünün sorumluk alanları; rezervasyonların alınması, müşterilerin karşılanması, odaların müşterilere tahsis edilmesi, odaların boş ya da meşgul olma durumlarının takip edilmesi, telefon ve e-posta ile yürütülen iletişimin takip edilmesi, otelin tüm genel alanlarının ve odalarının temizliği, düzeni ve bakımı, müşterilerin gereksinim duydukları konularla ilgili olarak bilgilendirilmesi bunlardan bazılarıdır. Otel işletmelerinde odalar bölümü genellikle; ön büro, üniformalı hizmetler ve kat hizmetleri bölümlerinden oluşmaktadır.

Ön Büro Bölümü

Ön büro (front office), müşteri rezervasyonlarının alındığı, müşterilerin otele vardıklarında karşılandıkları, odalarının kendilerine tahsis edildiği, müşterilerin hesaplarının izlendiği ve otelden çıkış ile ilgili işlemlerinin yapıldığı yerdir. Ön büro, otelin en fazla göz önünde bulunan bölümüdür. Fiziki yerleşim olarak ön büro, otellerin giriş kapısına ve lobiye egemen bir konumda bulunmalıdır. Verilen hizmetlerin niteliği nedeniyle ön büronun fiziki konumu önem taşımaktadır. Ön büro, ayrıca otel ile ilgili ilk izlenimlerin de oluştuğu yerdir.

Odalar Bölümü Kapsamında Ön Büronun Önemi

Ön büro bölümünde çalışanlar, müşterilerin gözünde oteli temsil eden çalışanlardır. Müşterileri, otele varışlarında karşılayan, konakladıkları süre boyunca danışmak istedikleri her konuda, iletmek istedikleri her türlü şikâyette müşterileri dinleyen ve yönlendiren, ön büro personeli olmaktadır. Müşteriler, oteldeki deneyimleri ile ilgili olarak en fazla ön büro çalışanlarına dönüt vermektedirler.

Ön büro, konaklama faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer bölümlerle işbirliği yaparak bilginin toplanması ve dağıtılması işlemini yapmaktadır. Bu nedenle, bu bölüm “otelin beyni” olarak da tanımlanmaktadır. Ön büro, otelin müşterileri ve personeli arasındaki iletişimi sağlayan bir bölüm olması nedeniyle de ayrı bir öneme sahiptir. Ön büro bölümü çalışanları, bu amaçla hizmet içi eğitimlere tabi tutulmakta, çalışanların iletişim ve sorun çözme gibi becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Ön Büronun Görevleri ve Sorumlulukları

Ön büro; rezervasyon taleplerinin yanıtlanması, müşterilerin karşılanması, oda kaydının yapılması, müşterilere oda anahtarlarının verilmesi, müşterilere gelen mesajların kendilerine iletilmesi, müşterilere otelin mevcut hizmetleri ve çevre ile ilgili bilgilerin verilmesi, müşteri hesaplarının izlenmesi, müşterilerin çıkış işlemlerinin yapılması sayılabilir. Ön büro, aynı zamanda, müşterilerin kat hizmetleri ve teknik servis ile ilgili gereksinimleri için de bir kontrol merkezidir. Yabancı müşterilerin gereksinim duyabileceği para bozdurma, çeviri gibi hizmetler ile desteğe gereksinim duyulan diğer konulara ilişkin hizmetler de ön büronun sorumluluk alanları içerisinde yer almaktadır.

Ön büro bölümü tarafından yerine getirilen işlemler arasında; ayrıca iletişim amacıyla e-posta gönderme ve alma, faks gönderme, kasa işlemlerinin yürütülmesi de yer almaktadır. Ayrıca, ön büro bölümünde çalışan kasiyerler, müşterilerin hesaplarını düzenler, yapılan harcamaların müşteri hesaplarına yansıtılmasını sağlarlar. Tüm bu müşteri hesapları daha sonra ön büroda gece vardiyasında çalışan gece denetçilerince kontrol edilir. Ön büro bölümü, aynı zamanda yönetime gerek duyduğu konularla ilgili raporlar sunmakla da yükümlüdür.

Ön Büronun Organizasyon Yapısı

Otel işletmelerinde ön büro bölümü, bir ön büro müdürünün yöneticiliğinde; rezervasyon, resepsiyon, ön kasa, gece denetimi ve santral bölümlerinden oluşmaktadır.

Rezervasyon bölümü ; otel rezervasyonlarının telefon, faks ya da e-posta ile alındığı ve otelin gelecekteki rezervasyonlarının takip edildiği bölümdür.

Resepsiyon (Front Desk): Otelin lobisinde merkezi bir yerde konumlandırılan resepsiyon, müşterilerin otele vardıklarında ilk olarak ve otelden ayrılışlarında son olarak geldikleri yerdir. Burada müşteriler karşılanır, kayıtları yapılır, odaları kendilerine tahsis edilir, konaklamaları boyunca hesapları izlenir, çıkış yaparlarken hesapları kapatılır. Resepsiyon görevlileri, müşterilere oda anahtarlarını verir, müşterilerin gereksinim duydukları durumlarda bellboyu çağırır. Resepsiyon, aynı zamanda müşterilerin her türlü sorununu iletebileceği, bilgi edinebileceği bir danışma merkezi konumundadır.

Ön kasa (Cashier): Resepsiyondaki tüm parasal işlemlerin yürütülmesinden sorumlu bölümdür. Müşteri adisyonlarının müşteri hesaplarına işlenmesi ve tahsilatın takibi gibi işler, kasiyerin sorumluluğundadır.

Gece Denetimi (Night Audit): Müşteri hesaplarının ve kayıtlarının doğru tutulup tutulmadığını inceleyen, finansal verilerle ilgili raporlar hazırlayan, müşteri harcamalarını takip eden bölümdür.

Santral: Büyük otellerde ayrı bir bölüm olarak yapılandırılabilen santral, genellikle ön büro bölümünün altında yer almaktadır. Bu bölümün temel görevi, telefonların yanıtlanması ve aramaların ilgili kişilere aktarılması olmakla birlikte, yapılan işler bunlarla sınırlı değildir. Bu bölüm aynı zamanda müşterilerin uyandırılması, müşterilerin otelin hizmetleri ile ilgili sorularının yanıtlanması, kapı güvenlik alarmı, yangın alarmı gibi otomasyon sistemlerinin izlenmesi ve acil durumlarda gerekli iletişimin sağlanması gibi görevleri de yerine getirir.

Üniformalı Hizmetler Bölümü

Üniformalı hizmetler (uniformed services) bölümünün müşterilere sunduğu hizmet ve müşterilere gösterilen özen nedeniyle, bazı otellerde bu bölüm, üniformalı hizmetler yerine müşteri hizmetleri olarak da adlandırılmaktadır. Ön büro kapsamındaki rezervasyon, resepsiyon, santral gibi bölümler ile birlikte, üniformalı hizmetler personelinin sunduğu hizmet de müşterilerin hizmete ilişkin algılamalarını önemli ölçüde etkilemektedir.

Üniformalı Hizmetlerin Organizasyon Yapısı

Üniformalı hizmetler bölümü kapsamında istihdam edilen kişiler; belboy, kapı görevlisi, park görevlisi, ulaştırma görevlisi ve danışma personelidir. Bu kişilerin görev ve sorumlulukları ile ilgili açıklamalara aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Belboy (Bellboy): Belboylar, özellikle büyük otellerde önemli bir görev üstlenirler. Bir müşterinin odasına yerleştirilmesi, esasında sadece bagajlarının taşınması ve odasının nerede olduğunun gösterilmesinden ibaret değildir. Bu görev, ön büro memurunun müşterinin odasını belirlemesi ile başlar. Bu andan itibaren, belboyun müşteriyi kibarca selamlayarak karşılaması ve kendisine odaya kadar eşlik etmesi gereklidir. Odaya girildiğinde ise, müşteriye odanın kısa bir tanıtımı yapılmalıdır.

Kapı Görevlisi (Door Attendant): Bu pozisyona genellikle üst sınıf hizmet sunan büyük ve lüks otellerde gereksinim duyulur. Müşterilerin karşılanması, selamlanması ve müşteriler için otelin kapısının açılması, müşterilerin bagajlarının arabadan indirilmesi, otelden ayrılma sırasında bagajların arabaya yerleştirilmesi, müşterilere resepsiyona kadar eşlik edilmesi, otelin girişindeki araç trafiğinin düzenlenmesi ve sıkışıklığın giderilmesi vb. gibi görevler üstlenirler.

Park Görevlisi (Valet Parking): Üst sınıf hizmet sunan büyük ve lüks otellerde gereksinim duyulan bir bölümdür. Bu pozisyonda çalışanlar, temelde müşterilerin ve otele gelen ziyaretçilerin araçlarının park edilmesinden sorumludurlar.

Ulaştırma Görevlisi (Transportation Personnel): Ulaştırma görevlisi, çoğu zaman müşterinin otele gelmeden önce karşılaştığı ilk görevlidir. Bu nedenle, ulaştırma görevlisinin müşteriye davranışı ve tutumu çok önemlidir. Müşterilerle olan iletişimde kibar olunmalı, müşterilerin otel ve otelin yakın çevresi ile ilgili soruları yanıtsız bırakılmamalıdır. Bazı durumlarda, yolculuk sırasında müşterilere bir bant kaydı izlettirilerek otel ile ilgili tanıtıcı bilgiler verilebilir. Müşterilerin bagajlarının dikkatlice taşınması ve araca yerleştirilmesi, müşterilere araca binme ve araçtan inme sırasında yardımcı olunması da ulaştırma görevlisinin görevleri arasındadır.

Danışma (Concierge): Lüks sınıftaki otel işletmelerinde yer verilen bir bölümdür. Bu bölüm, müşterilere kişiselleştirilmiş bir hizmet sunar. Örneğin; akşam yemeği için rezervasyon yapılması, tiyatro ve diğer etkinlikler için biletlerin satın alınması, ulaştırma araçlarında yer kaydının yapılması, bölgedeki etkinlikler ve yerel çevre ile ilgili bilgilerin sunulması, danışmanın görevleri arasındadır.

Kat Hizmetleri Bölümü

Günümüzde müşteriler, kendi istek ve gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan, kendilerine en kaliteli hizmeti sunan çok sayıda otel işletmesi arasından tercih yapmak durumundadırlar. Otel işletmelerinde sunulan hizmetin kalitesini ortaya çıkaran en önemli hizmet alanlarından biri de kat hizmetleri bölümüdür. Kat hizmetleri, müşteri odalarının ve otel içindeki genel alanların temizlik, bakım ve düzeninden sorumlu olan bölümdür.

Odalar Bölümü Kapsamında Kat Hizmetlerinin Önemi

Kat hizmetleri bölümü, müşterilerin otel işletmelerinde kaldıkları süre boyunca en fazla zaman geçirdikleri mekânlar olan odaların temizliğinden ve bakımından sorumlu olan bölüm olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Müşteriler, otel işletmelerinde kaldıkları süre içinde önemli oranda zamanlarını odalarında geçirmektedirler. Bu nedenle, otel işletmelerinin hizmetleri arasında konaklama ilk sırada yer almakta, diğer hizmetler ise bu temel hizmetin üzerine kurulmaktadır.

Otel işletmelerinde kat hizmetleri bölümünün dört temel sorumluluk alanı vardır. Bunlar; çalışanların, ekipmanların ve işletme kaynaklarının yönetimi, otel binasının bakımının sağlanması ve yıpranmasının geciktirilmesi, maliyetlerin kontrol altında tutulması ve yapılan iş ve işlemlere ilişkin kayıtların tutulmasıdır. Sunulan hizmetler, otel işletmelerinde arka planda sunulan hizmetleri oluşturmakla birlikte, müşterilerin toplam hizmet deneyimini algılamaları üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Çünkü müşterilere ön planda her ne kadar güler yüzlü bir hizmet sunulsa da müşteri rahat ve temiz bir odada kalamadığı takdirde sunulan hizmetin bütününden de memnun olmayacaktır.

Kat Hizmetlerinin Sorumluluk Alanları

Kat hizmetlerinin sorumluluk alanları; müşteri odaları, koridorlar, genel alanlar (lobi, genel tuvaletler gibi), havuzlar, bahçe, yönetim ofisleri, bölüm depoları ve personel kullanım alanlarıdır. Otelde bir çamaşırhanenin bulunması durumunda bu bölümün sorumluluğu da kat hizmetleri bölümüne verilmektedir. Daha büyük otel işletmelerinde, toplantı salonları, restoranlar ve diğer yeme içme alanları, sergi salonları, otel tarafından işletilen mağazalar, oyun salonları, fitness salonları da kat hizmetleri bölümünün sorumluluğu altındaki yerlerdir.

Kat Hizmetleri Bölümünün Organizasyon

Kat hizmetleri bölümünün organizasyonunda, otel işletmesinin büyüklüğüne bakılmaksızın; her çalışanın mutlaka bir denetçinin gözetiminde olması ve denetçi ya da şef olarak konumlandırılan personelin, kendi sorumluluğu altındaki çalışanların çabalarını yönlendirecek bilgi birikimine ve yetkiye sahip olması gerekliliği prensiplerine uyulmalıdır.

Kat hizmetleri bölümü, en çok ön büro ile iletişim halinde olduğu için sıklıkla, kat hizmetleri ile ön büro birlikte yapılandırılır. Büyük otellerde ise kat hizmetleri bölümünün bağımsız bir bölüm olarak yapılandırılmaktadır. Çünkü kat hizmetleri, otel işletmesi içinde en fazla sayıda çalışanın istihdam edildiği bölüm olarak yer almaktadır. Kat hizmetleri bölümünde çalışanlar; genel kat yöneticisi, genel kat hizmetleri yöneticisi yardımcısı, kat şefi, gece şefi, ofis sekreteri, kat görevlisi, meydancı, çamaşırhane şefi, yıkayıcı, ütücü, markalayıcı, taşıyıcı olarak sıralanabilir. Çalışanlar ve görev alanları ile ilgili bilgilere aşağıda kısaca yer verilmiştir.

Genel Kat Yöneticisi (Executive Housekeeper) : Kat hizmetleri bölümünün başında yer alan tepe yönetici, genel kat hizmetleri yöneticisidir. Kat hizmetleri bölümünde bölüm çalışanlarını örgütleme, bölümü yapılandırma, çalışanların görev ve sorumluluklarını belirleme gibi işler, kat hizmetleri yöneticisinin sorumluluğu altındadır.

Genel Kat Yöneticisi Yardımcısı (Assistant Housekeeper): Genel yönetici ile birlikte bölüm kapsamındaki tüm işlerden sorumlu ikinci yöneticidir. Büyük otel işletmelerinde bir ya da birden fazla sayıda genel kat yöneticisi yardımcısı bulunur.

Kat Şefi (Floor Supervisor): Bir ya da birden fazla katta bulunan odaların denetiminden sorumlu denetçilerdir. Kat şefleri, bir günde ortalama 50 ila 70 odayı denetleyebilir. Kat şefleri, sorumlu oldukları katlarda bulunan koridorların, merdivenlerin ve kat ofislerinin de uygun şekilde temizlenip temizlenmediğinin denetlenmesinden sorumludurlar.

Gece Şefi (Night Supervisor): Kat hizmetleri bölümünün sorumluluk alanına düşen ve gece yürütülmesi gereken işlerden sorumlu olan kişidir. Sorumluluğunda çalışan oda görevlileri ve meydancılarla, müşterilerin gece boyunca talep edebilecekleri bebek yatağı, ilave çarşaf, yastık, havlu, battaniye gibi gereksinimlerin karşılanmasından sorumludur.

Ofis Sekreteri (Order Taker): Kat hizmetleri bölümünün yönetim ofisinde çalışan ve katlardaki operasyonun düzgün işlemesine yardımcı olan personeldir. Ofis sekreteri, aynı zamanda kat hizmetlerinin yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduğu iç birimlerle de iletişim sağlar.

Kat Görevlisi (Maid/Vale): Otelin belirli sayıdaki odasının temizlenmesinden sorumlu görevlidir. Kat görevlilerinin yerine getirdikleri belli başlı işler arasında; banyonun temizlenmesi, odanın tozunun alınması, yatakların yapımı, koridorların ve merdivenlerin süpürülmesi, kat ofislerinin temizlenmesi yer almaktadır.

Meydancı (Houseman): Otel bünyesinde bulunan genel alanların temizliğinden ve bakımından sorumlu kişilerdir. Lobi, müşterilerin yoğun olarak kullandıkları koridorlar, merdivenler, dinlenme alanları, ofisler, otel bünyesindeki satış alanları, havuzlar ve parklar, meydancıların sorumlu oldukları alanlar arasında yer almaktadır.

Çamaşırhane Şefi (Laundry Supervisor): Otel işletmesi içinde bir çamaşırhane bulunması durumunda burada yürütülen işlerden birinci derecede sorumlu olan kişidir. Genel kat yöneticisi ile eşgüdümlü olarak çalışır. Müşteri çamaşırlarının ve otel çamaşırlarının yıkanması, kurutulması, ütülenmesi, çamaşırhane personelinin görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmeleri gibi işler, çamaşırhane şefinin sorumluluk alanları içerisine girmektedir.

Yıkayıcı (Washer): Çamaşırhanedeki tüm yıkama makinelerini kullanan ve yıkamadan sorumlu olan kişilerdir. Yıkama, kurutma, durulama, gerekli alanlarda kolalama ve kaynatma işlerinden sorumludurlar.

Ütücü (Presser): Çamaşırhanede bulunan el ütüsü, silindir ütü, pres ütü, manken ütü gibi farklı türden ütüleri kullanabilen kişilerdir. Bazı otellerde ütücüler, kuru temizleme işlerinden de sorumlu olabilmektedir.

Markalayıcı (Seamstress): Çamaşırhanedeki tamir-bakım işlerini yürüten, otelin kullandığı çamaşırları diken ve markalama işlerini yapan kişilerdir. Terziler de bu grup personel içinde düşünülmektedir.

Taşıyıcı (Valet): Çamaşırhane personeli olmasına rağmen, bazı otellerde kat hizmetleri bölümünde meydancılarla birlikte istihdam edilir. Taşıyıcılar, çamaşırhaneden katlara, katlardan çamaşırhaneye çamaşır taşımaktan sorumludurlar.

Güvenlik Bölümü

Otel işletmeleri, güvenlik ile ilgili konuların sıklıkla gündeme geldiği yerlerdir. Otellerde güvenlik sorunları; müşterilerden ya da çalışanlardan kaynaklı olarak gündeme gelebilir. Hırsızlık, kötüye kullanma, kundakçılık gibi vakalara otel işletmelerinde sıkça rastlanmaktadır. Otel işletmesinin büyüklüğüne bağlı olarak, güvenlik kapsamında yer alan işler, ayrı bir bölüme verilebilir ya da güvenlik hizmetlerinin dışarıdan bir kuruluştan satın alınmasına başvurulabilir. Ancak, küçük ve orta büyüklükteki otel işletmelerinde güvenliğin sağlanması, odalar bölümünün sorumluluk alanlarından birini oluşturmaktadır.

Teknik Servis Bölümü

Bu bölüm altında; tesisatçılar, tamirciler, boya badana işleri ile uğraşanlar, elektrik teknisyenleri ve diğer teknisyenler istihdam edilmektedir. Bilindiği gibi, otel işletmeleri çok büyük miktarlarda sabit yatırım gerektiren işletmelerdir. Bu bölüm çalışanları, otel mobilyalarının ve demirbaşlarının önleyici bakımının yapılması, tamir ve değişim işleri, havalandırma, su ve elektrik tesisatının bakımının yapılması gibi işlerden sorumludurlar. Bazı durumlarda, otelin çeşitli aktivitelerinin sunulduğu alanlar da teknik servisin sorumluluğu altında yer alabilir. Yüzme havuzlarının bakımı ve filtrelerinin temizlenmesi de bu kapsamda düşünülebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.