Açıköğretim Ders Notları

Öğrenme Yönetim Sistemleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Öğrenme Yönetim Sistemleri Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Öğrenme Yönetim Sistemi Planlama Ve Yönetimi

1. Soru

ÖYS Kullanım gerekçelerini açıklayınız.

Cevap

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin amacı,
e-Öğrenme etkinliklerini daha sistematik ve planlı
bir şekilde gerçekleştirmektir. Öğrenme yönetim
sistemleri öğrenme süreçlerinin tamamını barındırabileceği
gibi destek amaçlı olarak da kullanılabilmektedir.
Öğrenme yönetim sistemleri kullanım
gerekçelerine cevap verir yeterlilikte tasarlanmış-
lardır. Nasıl ve ne şekilde kullanılacağı kurumun,
ders yürütücülerinin ve öğrenenlerin ihtiyaçlarına
göre şekillenmektedir. Ancak genel olarak öğrenme
yönetim sistemleri Yönetim, İçerik, İletişim ve
Değerlendirme katmanlarına sahip olduklarından
dolayı tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. 


2. Soru

ÖYS yönetim katmanını açıklayınız.

Cevap

Yönetim katmanında ÖYS’nin kullanım düzeyine
göre bütün aşamaların yönetimi yer almaktadır.
Eğer kurum düzeyinde kullanılıyorsa kurum düzeyinde
yönetime olanak tanıyacak alt modüllerle yö-
netimi sağlar. Program ve ders düzeyine inildiğinde
akademik başarı süreçlerinin yönetimi için değerlendirme
araçlarının yönetimi, iletişim ve etkileşim
araçlarından gelen bilgilerle iletişim süreçlerinin
yönetimi, her düzeydeki kullanıcıların bütün süreç-
lerinin yönetimi ÖYS’de yer alan yönetim katmanı
üzerinden yapılabilmektedir.


3. Soru

ÖYS içerik katmanını açıklayınız.

Cevap

İçerik, öğrenenin öğrenme süreçlerindeki gereksinimlerine
göre belirlenmiş amaçlar doğrultusunda
öğrenene içeriği sağlayan katmandır. Web sayfaları,
videolar, sesli öğeler, metin tabanlı öğeler, etkileşimli
öğeler farklı tipte hazırlanmış içeriklere örnek olarak
gösterilebilir. ÖYS üzerinde içerikler
rastgele havuz yapısında sunulabileceği gibi klasör
yapısıyla ya da modüler içerik organizasyonları şeklinde
de hazırlanabilir. Öğrenme yönetim sistemlerinde
içeriğin dinamik bir yapıya sahip olması,
sarmal bir döngüde öğrenene hizmet vermesi etkili
ders tasarımları için önerilmektedir. Sadece içeriğin
öğrenene yansıması yerine, yönetim katmanından
gelen yönlendirmelere göre; değerlendirme ve iletişim
araçlarının eklenebildiği, öğrenenin davranış-
larına göre farklı içeriklere yönlendirilebildiği içerik
organizasyonları tasarlamak öğrenme yönetim sisteminin
sağladığı avantajlar arasındadır.


4. Soru

ÖYS değerlendirme katmanını açıklayınız. 

Cevap

Öğrenme yönetim sistemini içerik yönetim sistemlerinden
ayıran, öğreneni sonraki aşamalara taşıyan,
akademik başarısının ne düzeyde olduğunu
belirleyen ve içeriğin ne şekilde değişebileceği konusunda
yönetim katmanını bilgilendiren değerlendirme
katmanıdır. Öğrenenin ders amaçlarını gerçekleştirme
aşamalarını ortaya çıkaran araçlar (test,
ödev, anket gibi) bu katmanda yer alır


5. Soru

ÖYS iletişim katmanını açıklayınız.

Cevap

İletişim, öğrenenin ve diğer kullanıcıların (yö-
netici, tasarımcı, ders yöneticisi, kurum yöneticisi
vb.) birbirleriyle eş zamanlı ya da eş zamansız olarak
iletişim kurmalarına olanak veren katmandır.
Aynı zamanda tek yönlü bildirimler de bu katmanın
altında yer almaktadır. Etkileşim türlerinden
öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten etkileşimleri
iletişim katmanı araçları sayesinde öğrenme yönetim
sistemlerine eklenebilmektedir


6. Soru

ÖYS Planlama aşamaları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurum ve Hedef Kitle Analizi
ÖYS birçok farklı ölçeğe ve farklı öğretim türüne sahip kurumlara hizmet edebilir. Bu kurumların hangi türde öğrenenlere sahip olduğu da ÖYS geliştiricileri tarafından düşünülmüş ve bu yönde özellikler eklenmiştir. Bu doğrultuda yönetsel süreçler planlarken bu özelliklerin neler olduğunun iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı Türlerini Belirleme
Öğrenme yönetim sisteminde öğrenenler dışındaki kullanıcılar, teknik ve fonksiyonel kullanıcılar olarak ikiye ayrılır. Teknik kullanıcılar sistemin altyapısının arka ve ön planda sorunsuz çalıştırılmasından sorumludur. Bu doğrultuda asgari olarak veritabanı uzmanı, sunucu yöneticisi ve sistemin teknik kullanımlarına hakim altyapıyı bilen sistem yöneticisine ihtiyaç olacaktır.

Teknik Süreçleri Belirleme
Öğrenme Yönetim Sisteminde kullanıcılar belirlendikten sonra teknik süreçlerin başlangıçta, süreç boyunca ve sonuçlandırma aşamasında nasıl yol alacağı belirlenmelidir. Bu bağlamda, fonksiyonel sistem yöneticisi ve teknik sistem yöneticisinin altyapı organizasyonunda ve sürecin hatasız devamlılığını sağlamada nasıl bir yol alacağı üzerine bir planlama yapılması gerekmektedir.

Ders Süreçlerini Belirleme
Dersler öğrenme yönetim sistemlerinin ortaya çıkış nedenlerinin başında gelmektedir. Bütün ek modüller ve organizasyonlar eğitim içeriğinin planlı, programlı ve etkili bir şekilde aktarılmasına hizmet eder. Bu kapsamda ders süreçlerinin doğru ve etkili bir planlamayla tasarlanması gerekir.

Takvimleme
Öğrenme Yönetim Sistemi planlama sürecinde yönetsel süreçlerden sorumlu kişilerin yapılandırılmış bir takvime bağlanmaları sürecin bütününü görme ve organize etme anlamında büyük katkı sağlayacaktır

Raporlama ve Takip Süreçlerini Belirleme
Raporlama kurum, program, ders ve öğrenen düzeyinde geribildirim sisteminin somut halidir. Bu yönüyle raporun ulaştığı kişiye göre öz değerlendirme ya da genel değerlendirme yapılmasına olanak tanır. Öğrenen performanslarının, fonksiyonel ve teknik olarak arka ve ön yüz için sistem performanslarının, yönetici rolüne sahip kullanıcı performanslarının ve içerik etkinliğinin raporlanması ve rapor sonuçlarına göre iyileştirmeler, güçlendirmeler ya da yeni yönelimlere imkan yaratılması gerekir.

Planlama ve Hedefler
Sizce şeritli asfalt bir yolda mı araba sürmek daha kolaydır, yoksa düzensiz ve şeritsiz bir toprak yolda mı? Belki yolda tek bir araba gidiyorsa büyük bir fark olmadığını düşünebilirsiniz. Peki onlarca hatta yüzlerce arabanın olduğu bir trafiği düşünün. Asfalt ve çizgili yolda trafik düzenli akacak ve kaza riski düşecektir. Oysa toprak ve şeritsiz yolda trafik kazası riski artacak ve düzensizlik trafiği çekilmez hale getirecektir. Şimdi de hayatı bir yola benzetin. Bu yolda şeritler sizin hayat planınızı, yol kalitesi ise hedef koymayı sembolize etsin. Araçları da yapmanız gerekenler ve istedikleriniz olarak düşünün. Eğer yol kalitesi yüksek ise, yani mesela asfalt yolda iseniz, kaza yapma riskiniz düşüktür. Önünüze çıkacak engeller azdır ve tahmin edilebilirdir. Bu asfalt yola şerit de eklerseniz, yol konforu artar ve nereye, nasıl gideceğinizi bilir, yoldan çıkmazsınız. Aynı şekilde hayatta da hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası belirlerseniz, hedeflere ulaşmanız kolaylaşır. İşte bu nedenle hedefler ve planlama yalnız girişimci için değil, herkes için çok önemlidir.


7. Soru

Sadece uzaktan eğitim veren mega düzeyde bir kurum için ÖYS fonksiyonel kullanıcıları hangileri olabilir? Açıklayınız.

Cevap

Fonksiyonel Sistem Yöneticisi: Kurumun ihtiyaçlarına göre ÖYS’nin özelliklerini uyarlayan ve kullanıcılar arası koordinasyonu sağlayan kişidir. Aynı zamanda teknik süreçlerin raporlamasından ve takibinden sorumludur.

Kurum Yöneticisi: ÖYS kullanımında bütün süreci gözlemleyebilen ve kurumu takip edebilen kullanıcı türüdür.

Program Yöneticileri: Kurum yöneticisine bağlı alt birimlerde derslerin, kullanıcıların ve program düzeyindeki etkinlikleri gözlemlemekten sorumlu ve programı öğretim hedefleri bağlamında takip eden kullanıcı türüdür.

Analiz ve Raporlama Sorumlusu: Analiz ve raporlama, istatistik becerisi gerektirdiğinden her kullanıcının sorumluluğunda olmamalıdır. Kurum yöneticisinden, ders yöneticilerine kadar ihtiyaç duyulan bir alanda ilgili kişiye rapor vermekle sorumlu olduğu gibi kullanım öncesi, süreci ve sonrası raporlama aşamalarından sorumlu olan kullanıcıdır.

Ders Yürütücüsü / İçerik Sorumlusu: Derslerde öğretim hedeflerine göre hazırlanması gereken içerikten ve dersin yürütülmesinden sorumlu kullanıcı türüdür.

Ders Tasarımcısı: Kurum ve öğrenen özelliklerine bağlı olarak ders bileşenlerini organize eden, ders yürütücüsü kontrolünde dersi kullanıma hazırlayan kullanıcı türüdür.

Değerlendirme Araçları Sorumlusu: Ders altında kullanılan değerlendirme araçları her ne kadar ders yürütücüsü sorumluluğunda olsa da program ve kurum düzeyinde test ve anketlerin organizasyonundan sorumlu bir kullanıcı olmalıdır. Değerlendirme Araçları Sorumlusu, ölçme değerlendirme alanına ve ÖYS altyapısının değerlendirme araçlarına hakim olmalıdır. İlgili kişi aynı zamanda ders yürütücüsünün ihtiyaç duyduğunda yardım alabileceği bir sorumluluğa da sahip olmalıdır.

İletişim Araçları Sorumlusu: ÖYS’de öğrenenlerin ders sorumlularıyla ya da diğer kullanıcılarla bireysel olarak görüşmesine olanak tanıyan bir mesaj modülü vardır. Bunun yanında ders kapsamında kullanılacak eş zamanlı ve eş zamansız iletişim araçları da ÖYS bünyesinde mevcuttur. Bu araçların isteğe göre kullanıma açılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda ders, program ya da kurum düzeyinde organize edilmesinden sorumlu bir kullanıcı türüdür. Bu kullanıcı aynı zamanda farklı düzeylerde e-posta, duyuru ve bildirim gönderilmesinden de sorumlu olmalıdır.

Kullanıcı Sorumlusu: Farklı düzeylerde fonksiyonel kullanıcı türlerinin takibi, rollerin atanması ve öğrenenlerin kendilerine ayrılan alanlara ve derslere aktarılmasından sorumlu bir kullanıcı türü olmalıdır. Bu kullanıcı teknik altyapıdan sorumlu kişilerle doğrudan iletişime geçebilir ve bilgi sistemleriyle entegrasyonunu takip edebilir yeterlilikte olmalıdır.

Oryantasyon Eğitimleri Sorumlusu: ÖYS’nin kurumsal düzeyde kullanılması oldukça kapsamlı bir süreçtir. Bu aşamada fonksiyonel olarak kullanıcı türlerinin sistemi nasıl kullanacağına, ders yürütücüsü ve öğrenenlerin ÖYS’yi nasıl kullanacağına dair eğitim sınıflarından, dokümanlardan ve eğitimlerden sorumlu bir kullanıcı olmalıdır.

Destek Sorumlusu: Özellikle büyük yapılanmalarda süreç içerisinde yaşanabilecek teknik ve fonksiyonel sorunlar olabilir. Kullanıcı kaydından, içerik hatasına, mesaj içeriğinin kontrolüne ve ders kaydına kadar bir çok açıdan öğrenenlerin ve diğer kullanıcıların desteğe ihtiyacı olacaktır. Bu kullanıcıların sorunlarını kime bildireceği konusunda karmaşaya yaşanabilir. Bu doğrultuda belirlenmiş bir destek sorumlusu problemlerin tek elden dağıtılmasına ve sorunsuz yönetilmesine imkan tanıyacaktır.


8. Soru

fonksiyonel sistem yöneticisi ve teknik sistem yöneticisinin altyapı organizasyonunda ve sürecin hatasız devamlılığını sağlamada nasıl bir yol alacağı üzerine bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu planlama neleri içermelidir?

Cevap

Bu planlama;

• Hedef kitlenin büyüklüğüne göre veritabanı ve sunucu yönetim ve bakımının nasıl olacağı,

• Teknik aksaklıkların bildirilmesi ve çözüm süreçlerinin nasıl yapılandırılacağı,

• Donanımsal olarak yaşanacak herhangi bir sıkıntıda veri güvenliği ve hizmeti ayakta tutma planlarının nasıl yürürlüğe gireceği,

• Akademik takvime göre bilgi sistemlerinden gelecek verilerin nasıl ve ne şekilde aktarılacağı,

• Sistem güvenliği ve kişisel verilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı başlıklarını içermelidir.


9. Soru

Takvimlemeye ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri nelerdir?

Cevap

• Sistem kullanıcıları belirlenirken bazı kullanıcıların birden fazla rolü olabileceği gibi farklı görevleri de bulunabilmektedir.
• Akademik takvime göre kayıt, başlangıç ve sınav tarihleri mutlak yapılandırılmış olarak belirlenmiştir ve esnetilmesi genellikle mümkün olamamaktadır.
• Kurumsal stratejilerin yanında, program düzeyinde ve ders düzeyinde birçok farklı aşama gözetilmek durumundadır.
• Teknik ve fonksiyonel aşamaların birçok alt aşaması yer almakta ve çoğu zaman birbiri ardına ya da eş güdümlü olarak takip edilmek durumunda kalınmaktadır.


10. Soru

Sistem yöneticisinin kurumun istek ve beklentilerine bağlı olarak ÖYS’nin yeterlilikleri dahilinde rol analizini dikkatli yapması gerekir. Kurumsal olarak ÖYS’ye geçişte kurum rol taleplerinin nasıl olabileceğini örneklendiriniz.

Cevap

• Açık ve Uzaktan hizmet veren birimlere özel üst yönetim seçeneklerine sahip olma
(Yüksekokul / Fakülte / Enstitü Yöneticisi)
• Yüksekokul / Fakülte / Enstitü altında ön lisans / lisans / yüksek lisans /doktora / sertifika / özel (diğer) programların açılmasına olanak sağlama
• Programa özel program yöneticisi kullanıcı türü oluşturma
• Programlar altında ders yönetimlerini eğitmenlere ve eğitmen yardımcılarına verebilme
• Üniversite personellerinin ve öğrenenlerin dışında özel programlara ve danışmanlıklara üniversite dışından da kayıtların sağlanabilmesi için dışarıdan kayıt alımına imkan sağlayacak bir kullanıcı yönetimi sağlama
• Sadece içerik türüne özgü kullanıcı tipleri tanımlama
• Öğrenenlerin geçmiş oldukları dersleri pasif izleyici olarak takip etmelerine olanak tanıma
• Kişiler için çoklu yetkilendirme sağlama (Bir derste öğrenci olan kullanıcı herhangi bir programda program yöneticisi olabilmelidir.)


11. Soru

Başlıca sistem rollerini ve sahip olacakları özellikleri açıklayınız.

Cevap

• Sistem Yöneticisi: Yönetim yetkilerinin tümüne sahiptir.

• Dersler Sorumlusu: Sadece ders ekleme, düzenleme ve silme yetkilerine sahiptir.

• Kullanıcılar Sorumlusu: Sadece kullanıcı ekleme, derse kaydetme, düzenleme ve silme yetkilerine sahiptir.

• Anketler Sorumlusu: Sistem düzeyinde anket oluşturulmasını sağlayan ve analizlerin yapılmasını sağlayan yetkilere sahiptir.

• Tema Sorumlusu: ÖYS’nin görünen tasarımını organize edebilecek, değiştirebilecek yetkilere sahiptir.

• İçerik Sorumlusu: Sisteme yüklenen içeriklerin erişim haklarının organizasyonunu sağlayacak yetkilere sahiptir.


12. Soru

Ders Rolü kayıtlı olunan derste kullanıcılara sağlanan yetkilerden oluşur. Ders rolününgenel olarak sahip olduğu yetkiler nelerdir?

Cevap

Ders Rolü kayıtlı olunan derste kullanıcılara sağlanan yetkilerden oluşur. Genel olarak,
• Öğrenci: İçerik, ya da araç organizasyonunda değişiklik yapamayan ancak görüntüleme yetkisine genelde sahip olan yetkilere sahiptir. Kendisi ile ilgili olan kısımları görüntüleyebilir.
• Eğitmen: İçerik organizasyonunu yapabilecek, öğrenci kontrolünü yapabilecek ve ders yapısını değiştirebilecek yetkilere sahiptir.
• Puanlama Sorumlusu: Öğrenci performanslarını değerlendirmek için yetkilendirilmiş kullanıcıdır.
• Gözlemci/Misafir: İletişim araçları dahil hiçbir yetkisi olmayan sadece görüntüleme yetkilerine sahip olan rol türüdür.


13. Soru

Erişim hakkı kavramını açıklayınız.

Cevap

Yetki, rollendirme ve erişim hakkı çoğu zaman birbiri yerine kullanılsa da birbirinden farklı şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Daha önce de vurgulandığı gibi yetki tek bir işleme karşılık gelirken, roller yetkilerin birleşiminden oluşan kümeleri simgelemektedir. Erişim hakkı ise bu kümelerin bütünsel olarak değerlendirilmesi ve bu bütünlüğe herhangi bir dosyaya ya da klasöre erişilip erişilmemesine karşı yapılan ayarlamadır. Herhangi bir rol adına herhangi bir içerikte erişim hakkı verilirse, ilgili rol adından bazı yetkiler çıkarılsa bile kullanıcıda erişim verilmiş olan alana ulaşma izni mevcut kalır. Benzer şekilde ders içeriği ekleme tek bir yetkidir. Ancak ders içeriği olarak sisteme eklenmiş olan yüzlerce dosya olabilir. Bu dosyaların herhangi birine ders içeriği ekleme yetkisi verilmiş olan bir rolün erişim hakkı kısıtlanırsa rol sahibi içerik ekleyebilir ancak görünümü kapatılmış olan içeriği görüntüleyemez. Bu doğrultuda üç kavramın neden birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır.


14. Soru

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde erişim yönetimi eylemlerini açıklayınız.

Cevap

çerik üzerindeki Erişim Hakkı yönetimi genel olarak Okuma, Yazma ve Çalıştırma olmak üzere üç eyleme sahiptir. Bu eylemler rollerle eşleştirilerek farklılaştırılabilmektedir. Bazı ÖYS’lerde ise Oku, Yaz, Kaldır ve Yönet şeklinde dört eylem olarak ifade edilmektedir :
• Oku, içeriğin sadece açılmasına olanak tanır ve herhangi bir değişim yapılmasına izin vermez.
• Yaz, erişim hakkı verilen içeriğe yeni içerik eklemeyi ya da var olanı değiştirmeyi olanaklı
kılan erişim hakkıdır.
• Kaldır, içeriğin bulunduğu dizinden kaldırılmasını sağlayan erişim hakkıdır.
• Yönet, diğer bütün haklara sahip olduğu gibi içeriğin erişim hakkı ayarlamasını da yapabilecek eylemdir


15. Soru

Kurumsal düzeyde ÖYS kullanımlarında kullanıcıların topluluk gereksinimlerini açıklayınız.

Cevap

Kurumsal düzeyde ÖYS kullanımlarında kullanıcıların tek beklentisinin sadece eğitim içeriklerine ve etkinliklerine ulaşmak olduğu düşünülmemelidir. Kullanıcılar akranlarıyla görüşmeyi, ortak bir konu hakkında görüş alışverişinde bulunmayı, yaşadıkları bir sorunla ilgili alan uzmanlarıyla iletişim kurmayı ya da sosyal bir aktivite kapsamında bir araya gelmeyi tercih etmektedir. Bu ihtiyacı farklı ortamlarda gidermeye çalışmakta, sosyal ağlarla sanal ortamda buluşmaktadırlar. Ancak bu durum öğrenenlerin ve diğer kullanıcıların ÖYS’yi tam olarak içselleştirmesine engel olmaktadır. Kullanıcıların sadece eğitim içerikleri için ÖYS’ye gelmeleri, duyuşsal ve sosyal ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaları ÖYS’de geçirdikleri zamanı kısaltmaktadır. Dolaylı yoldan bu eksikliğin akademik başarıyı ve doğrudan aidiyeti de olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda ÖYS’lerin akademik beklentiler dışında öğrenenleri bir araya getirebilecek bir kümeleme yöntemini geliştirmesi zorunluluk haline gelmiştir. Topluluk olarak isimlendirilen bu kümeleme amaca göre kullanıcıların seçilmesi anlamına gelir.


16. Soru

ÖYS bağlamında topluluk yönetimi aşamalarında takip edilmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Topluluklar gereksinim sonucu ortaya çıkan yapılardır. ÖYS bağlamında topluluk yönetimi aşamalarında aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

• Gereksinim analizi yapılmalı,
• Topluluk uzmanı ve sistem yetkilisi belirlenmeli,
• Belirlenen gereksinimler doğrultusunda amaçlar yazılmalı,
• Kimlerin katılması gerektiği belirlenmeli,
• ÖYS topluluk alanı açılmalı,
• Topluluk alanı tasarımı yapılmalı ve
• Kullanıcılar bilgilendirilmelidir.


17. Soru

Örgün ya da uzaktan öğrenene etkili bir öğrenme ortamı yaratılması için tercih edilmelidir.
Bu bağlamda ders süreçlerinin belirlenmesi örneklendirilirken öğreticinin yaklaşımından bağımsız genel bir strateji üzerine yoğunlaşılmıştır. Buna göre, ÖYS ders süreçleri planlanırken neler göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

ÖYS ders süreçleri planlanırken;
• Kullanıcı türleri ve rolleri belirlenmeli,
• Ders şablonu oluşturulmalı,
• İçerik organizasyonu yapılmalı,
• Raporlama ve takip aşamaları planlanmalı,
• Öğrenen ataması aşamaları planlanmalı ve yayınlama takvimi oluşturulmalıdır.


18. Soru

Öğrenme stratejilerine göre farklı ders şablonu oluşturma aşamalarında farklı stratejiler izlenebilir. Gagne’nin öğrenme modeline göre şekillendirilecek bir ders şablonu hangi adımları içermelidir?

Cevap

Gagne’nin öğrenme modeline göre şekillendirilecek bir ders şablonu aşağıdaki adımları içermelidir:
1. Dikkat Çekme: Dersle ilgili görsel, işitsel ya
da metin tabanlı örnek olaylarla ya da anlatımlarla
öğrenen karşılanır.
2. Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme: Dersin
kapsamı ve amaçları öğrenene ulaştırılır.
3. Ön Öğrenmelerin Hatırlanmasını Sağlama:
Ders izlencesinde ve içeriklerde daha önceden
gerçekleşmiş öğrenmelerin neler olabileceğine
dair ısındırma içerikleri sunulur.
4. Uyarıcıları Sunma: Amaçlar doğrultusunda
hazırlanmış olan içerikler doğru araçlarla
öğrenene sunulur.
5. Öğrenme Rehberi Sağlama: Öğrenene anlamlı
öğrenme sağlaması için rehberlik edilir.
6. Performansı Ortaya Çıkarma: Öğrenene
iletişim, etkileşim ve değerlendirme araçları
ile öğrendiklerini ortaya koyma şansı verilir.
7. Dönüt Sağlama: Öğrenenin öğrenme düzeyi
tespit edilir ve geri bildirimlerle öğrenen
ilgili eksik öğrenmelere yönlendirilir.
8. Performansı Değerlendirme: Öğrenenin
öğrenmeyi tam olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğine
bakılır.
9. Kalıcılığı Sağlama ve Transferi Güçlendirme:
Sonraki dersler için öğrenmeleri güç-
lendirebilecek araçlarla öğrenen desteklenir.


19. Soru

ÖYS’lerde rol oluşturma süreçlerini açıklayınız.

Cevap

ÖYS’lerde birçok farklı türde rol tanımlanabilir. Örnek olarak verilen roller varsayılan tipte rollerdir. Ancak yetkilere müdahale ederek arttırılabilir ya da azaltılabilir. Benzer şekilde ‘yetki ekle çıkar’ yöntemiyle yeni roller de oluşturulabilir. Ancak sürdürülebilir bir altyapı oluşturabilmek ve karmaşaya yol açmamak adına yetkiler ilişkili olabildiği sürece kümelenmelidir. Aksi durumda kişilerin sorumlulukları dışında alanları görmelerine, değiştirmelerine ve sistemin aksamasına neden olunabilir. Bu doğrultuda rol oluşturma işleminin uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Öğrenme yönetim sistemlerinde rol oluşturma aşamaları arayüz üzerinde farklılık gösterse de algoritmik mimarisi benzerdir. Yetkiler kümelenmeden önce kağıt üzerinde rol adları ve yetkilerinin belirlenmesi gerekir.


20. Soru

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde kullanıcı rollerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Öğrenme Yönetim Sistemi yönetsel, eğitsel ve teknik açıdan tüm süreçleri kapsayıcı bir altyapıyla oluşturulur ve bütünsel bir sistem olma özelliğine sahiptir. Bu sistemin farklı aşamalarında birbirinden farklı kişiler görevlendirilebilir. Sistemin genel yapısı itibariyle birbiri için işlem yapan ancak birbirinin işine müdahale etmeyen farklı modüller
olmak durumundadır. Bu modüllerin yöneticileri ya da kullanıcıları kendilerine özel yetkilere sahip olabilmelidir. Yetki, öğrenme yönetim sistemlerinde görme, ekleme, düzenleme, silme gibi herhangi bir aşama için belirlenen izinlerdir. Yetki, bazı öğrenme yönetim sistemlerinde ayrıcalık (privilege) olarak da ifade edilir


1. Soru

ÖYS Kullanım gerekçelerini açıklayınız.

Cevap

Öğrenme Yönetim Sistemlerinin amacı,
e-Öğrenme etkinliklerini daha sistematik ve planlı
bir şekilde gerçekleştirmektir. Öğrenme yönetim
sistemleri öğrenme süreçlerinin tamamını barındırabileceği
gibi destek amaçlı olarak da kullanılabilmektedir.
Öğrenme yönetim sistemleri kullanım
gerekçelerine cevap verir yeterlilikte tasarlanmış-
lardır. Nasıl ve ne şekilde kullanılacağı kurumun,
ders yürütücülerinin ve öğrenenlerin ihtiyaçlarına
göre şekillenmektedir. Ancak genel olarak öğrenme
yönetim sistemleri Yönetim, İçerik, İletişim ve
Değerlendirme katmanlarına sahip olduklarından
dolayı tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. 

2. Soru

ÖYS yönetim katmanını açıklayınız.

Cevap

Yönetim katmanında ÖYS’nin kullanım düzeyine
göre bütün aşamaların yönetimi yer almaktadır.
Eğer kurum düzeyinde kullanılıyorsa kurum düzeyinde
yönetime olanak tanıyacak alt modüllerle yö-
netimi sağlar. Program ve ders düzeyine inildiğinde
akademik başarı süreçlerinin yönetimi için değerlendirme
araçlarının yönetimi, iletişim ve etkileşim
araçlarından gelen bilgilerle iletişim süreçlerinin
yönetimi, her düzeydeki kullanıcıların bütün süreç-
lerinin yönetimi ÖYS’de yer alan yönetim katmanı
üzerinden yapılabilmektedir.

3. Soru

ÖYS içerik katmanını açıklayınız.

Cevap

İçerik, öğrenenin öğrenme süreçlerindeki gereksinimlerine
göre belirlenmiş amaçlar doğrultusunda
öğrenene içeriği sağlayan katmandır. Web sayfaları,
videolar, sesli öğeler, metin tabanlı öğeler, etkileşimli
öğeler farklı tipte hazırlanmış içeriklere örnek olarak
gösterilebilir. ÖYS üzerinde içerikler
rastgele havuz yapısında sunulabileceği gibi klasör
yapısıyla ya da modüler içerik organizasyonları şeklinde
de hazırlanabilir. Öğrenme yönetim sistemlerinde
içeriğin dinamik bir yapıya sahip olması,
sarmal bir döngüde öğrenene hizmet vermesi etkili
ders tasarımları için önerilmektedir. Sadece içeriğin
öğrenene yansıması yerine, yönetim katmanından
gelen yönlendirmelere göre; değerlendirme ve iletişim
araçlarının eklenebildiği, öğrenenin davranış-
larına göre farklı içeriklere yönlendirilebildiği içerik
organizasyonları tasarlamak öğrenme yönetim sisteminin
sağladığı avantajlar arasındadır.

4. Soru

ÖYS değerlendirme katmanını açıklayınız. 

Cevap

Öğrenme yönetim sistemini içerik yönetim sistemlerinden
ayıran, öğreneni sonraki aşamalara taşıyan,
akademik başarısının ne düzeyde olduğunu
belirleyen ve içeriğin ne şekilde değişebileceği konusunda
yönetim katmanını bilgilendiren değerlendirme
katmanıdır. Öğrenenin ders amaçlarını gerçekleştirme
aşamalarını ortaya çıkaran araçlar (test,
ödev, anket gibi) bu katmanda yer alır

5. Soru

ÖYS iletişim katmanını açıklayınız.

Cevap

İletişim, öğrenenin ve diğer kullanıcıların (yö-
netici, tasarımcı, ders yöneticisi, kurum yöneticisi
vb.) birbirleriyle eş zamanlı ya da eş zamansız olarak
iletişim kurmalarına olanak veren katmandır.
Aynı zamanda tek yönlü bildirimler de bu katmanın
altında yer almaktadır. Etkileşim türlerinden
öğrenen-öğrenen ve öğrenen-öğreten etkileşimleri
iletişim katmanı araçları sayesinde öğrenme yönetim
sistemlerine eklenebilmektedir

6. Soru

ÖYS Planlama aşamaları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap

Kurum ve Hedef Kitle Analizi
ÖYS birçok farklı ölçeğe ve farklı öğretim türüne sahip kurumlara hizmet edebilir. Bu kurumların hangi türde öğrenenlere sahip olduğu da ÖYS geliştiricileri tarafından düşünülmüş ve bu yönde özellikler eklenmiştir. Bu doğrultuda yönetsel süreçler planlarken bu özelliklerin neler olduğunun iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Kullanıcı Türlerini Belirleme
Öğrenme yönetim sisteminde öğrenenler dışındaki kullanıcılar, teknik ve fonksiyonel kullanıcılar olarak ikiye ayrılır. Teknik kullanıcılar sistemin altyapısının arka ve ön planda sorunsuz çalıştırılmasından sorumludur. Bu doğrultuda asgari olarak veritabanı uzmanı, sunucu yöneticisi ve sistemin teknik kullanımlarına hakim altyapıyı bilen sistem yöneticisine ihtiyaç olacaktır.

Teknik Süreçleri Belirleme
Öğrenme Yönetim Sisteminde kullanıcılar belirlendikten sonra teknik süreçlerin başlangıçta, süreç boyunca ve sonuçlandırma aşamasında nasıl yol alacağı belirlenmelidir. Bu bağlamda, fonksiyonel sistem yöneticisi ve teknik sistem yöneticisinin altyapı organizasyonunda ve sürecin hatasız devamlılığını sağlamada nasıl bir yol alacağı üzerine bir planlama yapılması gerekmektedir.

Ders Süreçlerini Belirleme
Dersler öğrenme yönetim sistemlerinin ortaya çıkış nedenlerinin başında gelmektedir. Bütün ek modüller ve organizasyonlar eğitim içeriğinin planlı, programlı ve etkili bir şekilde aktarılmasına hizmet eder. Bu kapsamda ders süreçlerinin doğru ve etkili bir planlamayla tasarlanması gerekir.

Takvimleme
Öğrenme Yönetim Sistemi planlama sürecinde yönetsel süreçlerden sorumlu kişilerin yapılandırılmış bir takvime bağlanmaları sürecin bütününü görme ve organize etme anlamında büyük katkı sağlayacaktır

Raporlama ve Takip Süreçlerini Belirleme
Raporlama kurum, program, ders ve öğrenen düzeyinde geribildirim sisteminin somut halidir. Bu yönüyle raporun ulaştığı kişiye göre öz değerlendirme ya da genel değerlendirme yapılmasına olanak tanır. Öğrenen performanslarının, fonksiyonel ve teknik olarak arka ve ön yüz için sistem performanslarının, yönetici rolüne sahip kullanıcı performanslarının ve içerik etkinliğinin raporlanması ve rapor sonuçlarına göre iyileştirmeler, güçlendirmeler ya da yeni yönelimlere imkan yaratılması gerekir.

Planlama ve Hedefler
Sizce şeritli asfalt bir yolda mı araba sürmek daha kolaydır, yoksa düzensiz ve şeritsiz bir toprak yolda mı? Belki yolda tek bir araba gidiyorsa büyük bir fark olmadığını düşünebilirsiniz. Peki onlarca hatta yüzlerce arabanın olduğu bir trafiği düşünün. Asfalt ve çizgili yolda trafik düzenli akacak ve kaza riski düşecektir. Oysa toprak ve şeritsiz yolda trafik kazası riski artacak ve düzensizlik trafiği çekilmez hale getirecektir. Şimdi de hayatı bir yola benzetin. Bu yolda şeritler sizin hayat planınızı, yol kalitesi ise hedef koymayı sembolize etsin. Araçları da yapmanız gerekenler ve istedikleriniz olarak düşünün. Eğer yol kalitesi yüksek ise, yani mesela asfalt yolda iseniz, kaza yapma riskiniz düşüktür. Önünüze çıkacak engeller azdır ve tahmin edilebilirdir. Bu asfalt yola şerit de eklerseniz, yol konforu artar ve nereye, nasıl gideceğinizi bilir, yoldan çıkmazsınız. Aynı şekilde hayatta da hedefler belirleyip bu hedeflere ulaşmak için bir yol haritası belirlerseniz, hedeflere ulaşmanız kolaylaşır. İşte bu nedenle hedefler ve planlama yalnız girişimci için değil, herkes için çok önemlidir.

7. Soru

Sadece uzaktan eğitim veren mega düzeyde bir kurum için ÖYS fonksiyonel kullanıcıları hangileri olabilir? Açıklayınız.

Cevap

Fonksiyonel Sistem Yöneticisi: Kurumun ihtiyaçlarına göre ÖYS’nin özelliklerini uyarlayan ve kullanıcılar arası koordinasyonu sağlayan kişidir. Aynı zamanda teknik süreçlerin raporlamasından ve takibinden sorumludur.

Kurum Yöneticisi: ÖYS kullanımında bütün süreci gözlemleyebilen ve kurumu takip edebilen kullanıcı türüdür.

Program Yöneticileri: Kurum yöneticisine bağlı alt birimlerde derslerin, kullanıcıların ve program düzeyindeki etkinlikleri gözlemlemekten sorumlu ve programı öğretim hedefleri bağlamında takip eden kullanıcı türüdür.

Analiz ve Raporlama Sorumlusu: Analiz ve raporlama, istatistik becerisi gerektirdiğinden her kullanıcının sorumluluğunda olmamalıdır. Kurum yöneticisinden, ders yöneticilerine kadar ihtiyaç duyulan bir alanda ilgili kişiye rapor vermekle sorumlu olduğu gibi kullanım öncesi, süreci ve sonrası raporlama aşamalarından sorumlu olan kullanıcıdır.

Ders Yürütücüsü / İçerik Sorumlusu: Derslerde öğretim hedeflerine göre hazırlanması gereken içerikten ve dersin yürütülmesinden sorumlu kullanıcı türüdür.

Ders Tasarımcısı: Kurum ve öğrenen özelliklerine bağlı olarak ders bileşenlerini organize eden, ders yürütücüsü kontrolünde dersi kullanıma hazırlayan kullanıcı türüdür.

Değerlendirme Araçları Sorumlusu: Ders altında kullanılan değerlendirme araçları her ne kadar ders yürütücüsü sorumluluğunda olsa da program ve kurum düzeyinde test ve anketlerin organizasyonundan sorumlu bir kullanıcı olmalıdır. Değerlendirme Araçları Sorumlusu, ölçme değerlendirme alanına ve ÖYS altyapısının değerlendirme araçlarına hakim olmalıdır. İlgili kişi aynı zamanda ders yürütücüsünün ihtiyaç duyduğunda yardım alabileceği bir sorumluluğa da sahip olmalıdır.

İletişim Araçları Sorumlusu: ÖYS’de öğrenenlerin ders sorumlularıyla ya da diğer kullanıcılarla bireysel olarak görüşmesine olanak tanıyan bir mesaj modülü vardır. Bunun yanında ders kapsamında kullanılacak eş zamanlı ve eş zamansız iletişim araçları da ÖYS bünyesinde mevcuttur. Bu araçların isteğe göre kullanıma açılması ve ihtiyaçlar doğrultusunda ders, program ya da kurum düzeyinde organize edilmesinden sorumlu bir kullanıcı türüdür. Bu kullanıcı aynı zamanda farklı düzeylerde e-posta, duyuru ve bildirim gönderilmesinden de sorumlu olmalıdır.

Kullanıcı Sorumlusu: Farklı düzeylerde fonksiyonel kullanıcı türlerinin takibi, rollerin atanması ve öğrenenlerin kendilerine ayrılan alanlara ve derslere aktarılmasından sorumlu bir kullanıcı türü olmalıdır. Bu kullanıcı teknik altyapıdan sorumlu kişilerle doğrudan iletişime geçebilir ve bilgi sistemleriyle entegrasyonunu takip edebilir yeterlilikte olmalıdır.

Oryantasyon Eğitimleri Sorumlusu: ÖYS’nin kurumsal düzeyde kullanılması oldukça kapsamlı bir süreçtir. Bu aşamada fonksiyonel olarak kullanıcı türlerinin sistemi nasıl kullanacağına, ders yürütücüsü ve öğrenenlerin ÖYS’yi nasıl kullanacağına dair eğitim sınıflarından, dokümanlardan ve eğitimlerden sorumlu bir kullanıcı olmalıdır.

Destek Sorumlusu: Özellikle büyük yapılanmalarda süreç içerisinde yaşanabilecek teknik ve fonksiyonel sorunlar olabilir. Kullanıcı kaydından, içerik hatasına, mesaj içeriğinin kontrolüne ve ders kaydına kadar bir çok açıdan öğrenenlerin ve diğer kullanıcıların desteğe ihtiyacı olacaktır. Bu kullanıcıların sorunlarını kime bildireceği konusunda karmaşaya yaşanabilir. Bu doğrultuda belirlenmiş bir destek sorumlusu problemlerin tek elden dağıtılmasına ve sorunsuz yönetilmesine imkan tanıyacaktır.

8. Soru

fonksiyonel sistem yöneticisi ve teknik sistem yöneticisinin altyapı organizasyonunda ve sürecin hatasız devamlılığını sağlamada nasıl bir yol alacağı üzerine bir planlama yapılması gerekmektedir. Bu planlama neleri içermelidir?

Cevap

Bu planlama;

• Hedef kitlenin büyüklüğüne göre veritabanı ve sunucu yönetim ve bakımının nasıl olacağı,

• Teknik aksaklıkların bildirilmesi ve çözüm süreçlerinin nasıl yapılandırılacağı,

• Donanımsal olarak yaşanacak herhangi bir sıkıntıda veri güvenliği ve hizmeti ayakta tutma planlarının nasıl yürürlüğe gireceği,

• Akademik takvime göre bilgi sistemlerinden gelecek verilerin nasıl ve ne şekilde aktarılacağı,

• Sistem güvenliği ve kişisel verilerin güvenliğinin nasıl sağlanacağı başlıklarını içermelidir.

9. Soru

Takvimlemeye ihtiyaç duyulmasının gerekçeleri nelerdir?

Cevap

• Sistem kullanıcıları belirlenirken bazı kullanıcıların birden fazla rolü olabileceği gibi farklı görevleri de bulunabilmektedir.
• Akademik takvime göre kayıt, başlangıç ve sınav tarihleri mutlak yapılandırılmış olarak belirlenmiştir ve esnetilmesi genellikle mümkün olamamaktadır.
• Kurumsal stratejilerin yanında, program düzeyinde ve ders düzeyinde birçok farklı aşama gözetilmek durumundadır.
• Teknik ve fonksiyonel aşamaların birçok alt aşaması yer almakta ve çoğu zaman birbiri ardına ya da eş güdümlü olarak takip edilmek durumunda kalınmaktadır.

10. Soru

Sistem yöneticisinin kurumun istek ve beklentilerine bağlı olarak ÖYS’nin yeterlilikleri dahilinde rol analizini dikkatli yapması gerekir. Kurumsal olarak ÖYS’ye geçişte kurum rol taleplerinin nasıl olabileceğini örneklendiriniz.

Cevap

• Açık ve Uzaktan hizmet veren birimlere özel üst yönetim seçeneklerine sahip olma
(Yüksekokul / Fakülte / Enstitü Yöneticisi)
• Yüksekokul / Fakülte / Enstitü altında ön lisans / lisans / yüksek lisans /doktora / sertifika / özel (diğer) programların açılmasına olanak sağlama
• Programa özel program yöneticisi kullanıcı türü oluşturma
• Programlar altında ders yönetimlerini eğitmenlere ve eğitmen yardımcılarına verebilme
• Üniversite personellerinin ve öğrenenlerin dışında özel programlara ve danışmanlıklara üniversite dışından da kayıtların sağlanabilmesi için dışarıdan kayıt alımına imkan sağlayacak bir kullanıcı yönetimi sağlama
• Sadece içerik türüne özgü kullanıcı tipleri tanımlama
• Öğrenenlerin geçmiş oldukları dersleri pasif izleyici olarak takip etmelerine olanak tanıma
• Kişiler için çoklu yetkilendirme sağlama (Bir derste öğrenci olan kullanıcı herhangi bir programda program yöneticisi olabilmelidir.)

11. Soru

Başlıca sistem rollerini ve sahip olacakları özellikleri açıklayınız.

Cevap

• Sistem Yöneticisi: Yönetim yetkilerinin tümüne sahiptir.

• Dersler Sorumlusu: Sadece ders ekleme, düzenleme ve silme yetkilerine sahiptir.

• Kullanıcılar Sorumlusu: Sadece kullanıcı ekleme, derse kaydetme, düzenleme ve silme yetkilerine sahiptir.

• Anketler Sorumlusu: Sistem düzeyinde anket oluşturulmasını sağlayan ve analizlerin yapılmasını sağlayan yetkilere sahiptir.

• Tema Sorumlusu: ÖYS’nin görünen tasarımını organize edebilecek, değiştirebilecek yetkilere sahiptir.

• İçerik Sorumlusu: Sisteme yüklenen içeriklerin erişim haklarının organizasyonunu sağlayacak yetkilere sahiptir.

12. Soru

Ders Rolü kayıtlı olunan derste kullanıcılara sağlanan yetkilerden oluşur. Ders rolününgenel olarak sahip olduğu yetkiler nelerdir?

Cevap

Ders Rolü kayıtlı olunan derste kullanıcılara sağlanan yetkilerden oluşur. Genel olarak,
• Öğrenci: İçerik, ya da araç organizasyonunda değişiklik yapamayan ancak görüntüleme yetkisine genelde sahip olan yetkilere sahiptir. Kendisi ile ilgili olan kısımları görüntüleyebilir.
• Eğitmen: İçerik organizasyonunu yapabilecek, öğrenci kontrolünü yapabilecek ve ders yapısını değiştirebilecek yetkilere sahiptir.
• Puanlama Sorumlusu: Öğrenci performanslarını değerlendirmek için yetkilendirilmiş kullanıcıdır.
• Gözlemci/Misafir: İletişim araçları dahil hiçbir yetkisi olmayan sadece görüntüleme yetkilerine sahip olan rol türüdür.

13. Soru

Erişim hakkı kavramını açıklayınız.

Cevap

Yetki, rollendirme ve erişim hakkı çoğu zaman birbiri yerine kullanılsa da birbirinden farklı şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Daha önce de vurgulandığı gibi yetki tek bir işleme karşılık gelirken, roller yetkilerin birleşiminden oluşan kümeleri simgelemektedir. Erişim hakkı ise bu kümelerin bütünsel olarak değerlendirilmesi ve bu bütünlüğe herhangi bir dosyaya ya da klasöre erişilip erişilmemesine karşı yapılan ayarlamadır. Herhangi bir rol adına herhangi bir içerikte erişim hakkı verilirse, ilgili rol adından bazı yetkiler çıkarılsa bile kullanıcıda erişim verilmiş olan alana ulaşma izni mevcut kalır. Benzer şekilde ders içeriği ekleme tek bir yetkidir. Ancak ders içeriği olarak sisteme eklenmiş olan yüzlerce dosya olabilir. Bu dosyaların herhangi birine ders içeriği ekleme yetkisi verilmiş olan bir rolün erişim hakkı kısıtlanırsa rol sahibi içerik ekleyebilir ancak görünümü kapatılmış olan içeriği görüntüleyemez. Bu doğrultuda üç kavramın neden birbirinden farklı olduğu anlaşılmaktadır.

14. Soru

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde erişim yönetimi eylemlerini açıklayınız.

Cevap

çerik üzerindeki Erişim Hakkı yönetimi genel olarak Okuma, Yazma ve Çalıştırma olmak üzere üç eyleme sahiptir. Bu eylemler rollerle eşleştirilerek farklılaştırılabilmektedir. Bazı ÖYS’lerde ise Oku, Yaz, Kaldır ve Yönet şeklinde dört eylem olarak ifade edilmektedir :
• Oku, içeriğin sadece açılmasına olanak tanır ve herhangi bir değişim yapılmasına izin vermez.
• Yaz, erişim hakkı verilen içeriğe yeni içerik eklemeyi ya da var olanı değiştirmeyi olanaklı
kılan erişim hakkıdır.
• Kaldır, içeriğin bulunduğu dizinden kaldırılmasını sağlayan erişim hakkıdır.
• Yönet, diğer bütün haklara sahip olduğu gibi içeriğin erişim hakkı ayarlamasını da yapabilecek eylemdir

15. Soru

Kurumsal düzeyde ÖYS kullanımlarında kullanıcıların topluluk gereksinimlerini açıklayınız.

Cevap

Kurumsal düzeyde ÖYS kullanımlarında kullanıcıların tek beklentisinin sadece eğitim içeriklerine ve etkinliklerine ulaşmak olduğu düşünülmemelidir. Kullanıcılar akranlarıyla görüşmeyi, ortak bir konu hakkında görüş alışverişinde bulunmayı, yaşadıkları bir sorunla ilgili alan uzmanlarıyla iletişim kurmayı ya da sosyal bir aktivite kapsamında bir araya gelmeyi tercih etmektedir. Bu ihtiyacı farklı ortamlarda gidermeye çalışmakta, sosyal ağlarla sanal ortamda buluşmaktadırlar. Ancak bu durum öğrenenlerin ve diğer kullanıcıların ÖYS’yi tam olarak içselleştirmesine engel olmaktadır. Kullanıcıların sadece eğitim içerikleri için ÖYS’ye gelmeleri, duyuşsal ve sosyal ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamamaları ÖYS’de geçirdikleri zamanı kısaltmaktadır. Dolaylı yoldan bu eksikliğin akademik başarıyı ve doğrudan aidiyeti de olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda ÖYS’lerin akademik beklentiler dışında öğrenenleri bir araya getirebilecek bir kümeleme yöntemini geliştirmesi zorunluluk haline gelmiştir. Topluluk olarak isimlendirilen bu kümeleme amaca göre kullanıcıların seçilmesi anlamına gelir.

16. Soru

ÖYS bağlamında topluluk yönetimi aşamalarında takip edilmesi gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Topluluklar gereksinim sonucu ortaya çıkan yapılardır. ÖYS bağlamında topluluk yönetimi aşamalarında aşağıdaki adımlar takip edilmelidir.

• Gereksinim analizi yapılmalı,
• Topluluk uzmanı ve sistem yetkilisi belirlenmeli,
• Belirlenen gereksinimler doğrultusunda amaçlar yazılmalı,
• Kimlerin katılması gerektiği belirlenmeli,
• ÖYS topluluk alanı açılmalı,
• Topluluk alanı tasarımı yapılmalı ve
• Kullanıcılar bilgilendirilmelidir.

17. Soru

Örgün ya da uzaktan öğrenene etkili bir öğrenme ortamı yaratılması için tercih edilmelidir.
Bu bağlamda ders süreçlerinin belirlenmesi örneklendirilirken öğreticinin yaklaşımından bağımsız genel bir strateji üzerine yoğunlaşılmıştır. Buna göre, ÖYS ders süreçleri planlanırken neler göz önünde bulundurulmalıdır?

Cevap

ÖYS ders süreçleri planlanırken;
• Kullanıcı türleri ve rolleri belirlenmeli,
• Ders şablonu oluşturulmalı,
• İçerik organizasyonu yapılmalı,
• Raporlama ve takip aşamaları planlanmalı,
• Öğrenen ataması aşamaları planlanmalı ve yayınlama takvimi oluşturulmalıdır.

18. Soru

Öğrenme stratejilerine göre farklı ders şablonu oluşturma aşamalarında farklı stratejiler izlenebilir. Gagne’nin öğrenme modeline göre şekillendirilecek bir ders şablonu hangi adımları içermelidir?

Cevap

Gagne’nin öğrenme modeline göre şekillendirilecek bir ders şablonu aşağıdaki adımları içermelidir:
1. Dikkat Çekme: Dersle ilgili görsel, işitsel ya
da metin tabanlı örnek olaylarla ya da anlatımlarla
öğrenen karşılanır.
2. Öğrenciyi Hedeften Haberdar Etme: Dersin
kapsamı ve amaçları öğrenene ulaştırılır.
3. Ön Öğrenmelerin Hatırlanmasını Sağlama:
Ders izlencesinde ve içeriklerde daha önceden
gerçekleşmiş öğrenmelerin neler olabileceğine
dair ısındırma içerikleri sunulur.
4. Uyarıcıları Sunma: Amaçlar doğrultusunda
hazırlanmış olan içerikler doğru araçlarla
öğrenene sunulur.
5. Öğrenme Rehberi Sağlama: Öğrenene anlamlı
öğrenme sağlaması için rehberlik edilir.
6. Performansı Ortaya Çıkarma: Öğrenene
iletişim, etkileşim ve değerlendirme araçları
ile öğrendiklerini ortaya koyma şansı verilir.
7. Dönüt Sağlama: Öğrenenin öğrenme düzeyi
tespit edilir ve geri bildirimlerle öğrenen
ilgili eksik öğrenmelere yönlendirilir.
8. Performansı Değerlendirme: Öğrenenin
öğrenmeyi tam olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğine
bakılır.
9. Kalıcılığı Sağlama ve Transferi Güçlendirme:
Sonraki dersler için öğrenmeleri güç-
lendirebilecek araçlarla öğrenen desteklenir.

19. Soru

ÖYS’lerde rol oluşturma süreçlerini açıklayınız.

Cevap

ÖYS’lerde birçok farklı türde rol tanımlanabilir. Örnek olarak verilen roller varsayılan tipte rollerdir. Ancak yetkilere müdahale ederek arttırılabilir ya da azaltılabilir. Benzer şekilde ‘yetki ekle çıkar’ yöntemiyle yeni roller de oluşturulabilir. Ancak sürdürülebilir bir altyapı oluşturabilmek ve karmaşaya yol açmamak adına yetkiler ilişkili olabildiği sürece kümelenmelidir. Aksi durumda kişilerin sorumlulukları dışında alanları görmelerine, değiştirmelerine ve sistemin aksamasına neden olunabilir. Bu doğrultuda rol oluşturma işleminin uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Öğrenme yönetim sistemlerinde rol oluşturma aşamaları arayüz üzerinde farklılık gösterse de algoritmik mimarisi benzerdir. Yetkiler kümelenmeden önce kağıt üzerinde rol adları ve yetkilerinin belirlenmesi gerekir.

20. Soru

Öğrenme Yönetim Sistemlerinde kullanıcı rollerini kısaca açıklayınız.

Cevap

Öğrenme Yönetim Sistemi yönetsel, eğitsel ve teknik açıdan tüm süreçleri kapsayıcı bir altyapıyla oluşturulur ve bütünsel bir sistem olma özelliğine sahiptir. Bu sistemin farklı aşamalarında birbirinden farklı kişiler görevlendirilebilir. Sistemin genel yapısı itibariyle birbiri için işlem yapan ancak birbirinin işine müdahale etmeyen farklı modüller
olmak durumundadır. Bu modüllerin yöneticileri ya da kullanıcıları kendilerine özel yetkilere sahip olabilmelidir. Yetki, öğrenme yönetim sistemlerinde görme, ekleme, düzenleme, silme gibi herhangi bir aşama için belirlenen izinlerdir. Yetki, bazı öğrenme yönetim sistemlerinde ayrıcalık (privilege) olarak da ifade edilir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.