Açıköğretim Ders Notları

Olaylara Müdahale Esasları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Olaylara Müdahale Esasları Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Olaylara Müdahalede Önemli Hususlar

1. Soru

Polisin görevi nedir?

Cevap

Toplum düzenini korumak ve var olan düzenin bozulmaması için lüzum görülen tedbirleri almaktır.


2. Soru

Ülkemizde polis imdat ve jandarma imdat ihbar hattı nedir?

Cevap

Polis imdat ihbar hattı 155, jandarma imdat ihbar hattı 156’dır.


3. Soru

Olay yerine zamanında gidip olaya müdahale etmek ne ile doğru orantılıdır?

Cevap

Genel ve özel güvenliğin başarısıyla doğru orantılıdır.


4. Soru

Olaylara müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan etkenler nelerdir?

Cevap

 • Olayın oluşu ve ihbarın bildirilmesi,
 • En yakın ve en uygun ekibin sevk edilmesi,
 • Personel sayısı,
 • Yapılan ihbarın öncelik ve aciliyet sırası,
 • Sorumluluk bölgesinin büyüklüğü,
 • Olay yerine gidilen yolun durumu.

5. Soru

Özel kolluk, suç işlendiğinde ne yapar?

Cevap

Kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahaline davet eder. Genel kolluk kuvvetini olay yerine gelene kadar soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak, delil olabilecek nitelikteki bilgi, belge, doküman ile tanıkları muhafaza eder. 


6. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin memur sayılmaları ne sebeple kabul edilmiştir?

Cevap

Görevli oldukları sürelerde hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenilen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul edilmiştir. Görevlerini ifa ederken veya görevli olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı kendilerine karşı suç işlenilmesi hâlinde, faillerin memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanmaları gerekir.


7. Soru

Olaylara müdahaledeki iki temel esas nedir?

Cevap

Genel kolluğun sayısı ve dağılımı ve ihbarcının genel kolluğa bilgi vermesinde geçen süredir.


8. Soru

Devriye hizmeti için gerekli sayıdaki uygun personel ve araç sayılarının planlaması neye göre yapılmalıdır?

Cevap

Devriye hizmeti yürüteceğimiz bölgedeki suç analiz çalışmalarına göre yapılmalıdır.


9. Soru

Devriye görevlilerinin görevlendirmesinde en belirleyici faktörler nelerdir?

Cevap

Suçun varlığı, büyüklüğü, boyutu.


10. Soru

Polise duyulan ihtiyaç, neden otaya çıkar?

Cevap

Devriye görevi yapılması gereken bölgedeki tehlikelerin varlığından otaya çıkar


11. Soru

Türkiye’de devriye çağrısının en fazla yapıldığı gün ve saatler cuma, cumartesi ve pazar günleri akşam ve gece vakitleridir.

Cevap

Türkiye’de devriye çağrısının en fazla yapıldığı gün ve saatler cuma, cumartesi ve pazar günleri akşam ve gece vakitleridir.


12. Soru

Olay olduğunda genel kolluğa zamanında bildirilmesi ne sağlar?

Cevap

Suç ve suçluyla mücadele daha kolay olur. İhbarda bulunan vatandaşın tereddüttü ve gecikmesi; polisin zamanında müdahale şansını azaltır, suç işleyen şüphelinin olay yerini terk etmesine, olay yerinde yakalanmamasına iz ve delillerinin yok olmasına yol açar.


13. Soru

Vatandaşların kolluğu geç aramasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Bazı insanlar hayatlarında ilk kez bir suçla karşılaşmışlardır. Olayın üzerlerindeki baskısından ve olumsuz etkilerinden kurtulmak istemektedirler. Bunun için ilk etapta mağdura yardım etmeye çalışmak, yaralarını sarmak, içinde bulunduğu olayı yüz yüze birine anlatabilmek için tanıdığı birilerini aramak, suçu işleyeni takip edip yakalamaya çalışmak gibi. Olayın suç içerip içermediğini anlayamaz, belirsizliği çözmeye çalışır. Bunun için olay yerini inceler. Karşılaşılan durumu ve olayı gözlemler. Olayı tanıdığı bildiği güvenebileceği birine anlatmak, onun görüş bilgi ve önerilerini almak, detayları anlatmak ister. Vatandaşlar polisi arayıp aramamakta kararsızdırlar, ani karar vermekten kaçınırlar.


14. Soru

İhbarcı olayla karşılaştıktan sonra polisle iletişim kurmada, olayı anlatmada ne gibi sorunlar yaşayabilir?

Cevap

Polisi aramak için iletişim araçlarının olmaması, arayacağı telefon numarasını bilmemesi, olayı anlatmada adres, eşkâl ve plaka gibi görsel veriler vermede problem yaşamasıdır.


15. Soru

Gelen ihbarları neye göre ayırmak gerekir?

Cevap

Konularına göre ayırmak gerekir.


16. Soru

Müdahale süresi ne kadar olarak hedeflenmiştir?

Cevap

Ortalama üç dakika hedeflenmiştir.


17. Soru

Devriye araçlarında bulunan ve bulunması gereken elektronik sistemler nelerdir?

Cevap

1. Araç bilgisayarı

2. Araç bilgisayar yazıcısı

3. Araç izleme ve konum belirleme sistemi

4. Araç içi ekranları

5. Plaka tanıma sistemi

6. Lazer (radar) sistemi

7. Mobil mesajlaşma sistemi

8. Kent güvenlik sistemi


18. Soru

Araç içine yerleştirilen bilgisayar sistemleriyle ne yapılabilir?

Cevap

Ulusal ve yerel sorgulamalar, aranan şahıs bilgileri kısacası GBT’ lere bakılabilmektedir.


19. Soru

Tanıklık nedir?

Cevap

Bir kimsenin geçmişte yaşanan bir olayla ilgili beş duyusuyla elde ettiği bilgi ve görgüyü anlatmasıdır.


20. Soru

Güvenlik hizmetlerinin ve polis-toplum ilişkilerinin geliştirilmesi yönüyle hangi amaçlar öngörülmektedir?

Cevap

 • Toplumun öncelikli güvenlik beklentileri ve önerilerinin tespitine yönelik güvenlik memnuniyet ölçümleri yapılarak, müşteri odaklı hizmet anlayışı geliştirmek
 • Toplum temsilcileri ile periyodik güvenlik sorunlarını paylaşım toplantıları düzenlenerek, toplumun güvenli yaşama katılmasına katkı sağlamak
 • Toplumda suçtan mağdur olmuş şahıslara psikolojik ve moral destek sağlamak
 • Eğitim çağı çocuklarımızın ve gençlerin suçlara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik etkin çalışmalar yürütmek
 • Suçların oluşumuna etki eden olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çalışmalar yürütmek
 • Halkın suçlara karşı kendini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri yapmak
 • Toplumun sosyal ve kültürel etkinliklerine katılarak polis- halk ilişkisini geliştirmek
 • Toplumda oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, toplumda güvenlik bilincini ve duyarlılığını artırmak
 • Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,
 • Güvenlikte toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi kapsamında panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 • Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama projeleri ve modelleri geliştirmek,
 • Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilen anlayışın bütün personele yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

1. Soru

Polisin görevi nedir?

Cevap

Toplum düzenini korumak ve var olan düzenin bozulmaması için lüzum görülen tedbirleri almaktır.

2. Soru

Ülkemizde polis imdat ve jandarma imdat ihbar hattı nedir?

Cevap

Polis imdat ihbar hattı 155, jandarma imdat ihbar hattı 156’dır.

3. Soru

Olay yerine zamanında gidip olaya müdahale etmek ne ile doğru orantılıdır?

Cevap

Genel ve özel güvenliğin başarısıyla doğru orantılıdır.

4. Soru

Olaylara müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan etkenler nelerdir?

Cevap

 • Olayın oluşu ve ihbarın bildirilmesi,
 • En yakın ve en uygun ekibin sevk edilmesi,
 • Personel sayısı,
 • Yapılan ihbarın öncelik ve aciliyet sırası,
 • Sorumluluk bölgesinin büyüklüğü,
 • Olay yerine gidilen yolun durumu.
5. Soru

Özel kolluk, suç işlendiğinde ne yapar?

Cevap

Kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olaya müdahale eder ve süratle genel kolluk kuvvetini suç mahaline davet eder. Genel kolluk kuvvetini olay yerine gelene kadar soruşturmanın uygun şekilde yürütülmesini sağlayacak, delil olabilecek nitelikteki bilgi, belge, doküman ile tanıkları muhafaza eder. 

6. Soru

Özel güvenlik görevlilerinin memur sayılmaları ne sebeple kabul edilmiştir?

Cevap

Görevli oldukları sürelerde hukuken korunmaları maksadıyla kendilerine karşı işlenilen suçlar bakımından memur sayılmaları kabul edilmiştir. Görevlerini ifa ederken veya görevli olmasalar bile icra ettikleri görevden dolayı kendilerine karşı suç işlenilmesi hâlinde, faillerin memurlara karşı işlenen suçlardan yargılanmaları gerekir.

7. Soru

Olaylara müdahaledeki iki temel esas nedir?

Cevap

Genel kolluğun sayısı ve dağılımı ve ihbarcının genel kolluğa bilgi vermesinde geçen süredir.

8. Soru

Devriye hizmeti için gerekli sayıdaki uygun personel ve araç sayılarının planlaması neye göre yapılmalıdır?

Cevap

Devriye hizmeti yürüteceğimiz bölgedeki suç analiz çalışmalarına göre yapılmalıdır.

9. Soru

Devriye görevlilerinin görevlendirmesinde en belirleyici faktörler nelerdir?

Cevap

Suçun varlığı, büyüklüğü, boyutu.

10. Soru

Polise duyulan ihtiyaç, neden otaya çıkar?

Cevap

Devriye görevi yapılması gereken bölgedeki tehlikelerin varlığından otaya çıkar

11. Soru

Türkiye’de devriye çağrısının en fazla yapıldığı gün ve saatler cuma, cumartesi ve pazar günleri akşam ve gece vakitleridir.

Cevap

Türkiye’de devriye çağrısının en fazla yapıldığı gün ve saatler cuma, cumartesi ve pazar günleri akşam ve gece vakitleridir.

12. Soru

Olay olduğunda genel kolluğa zamanında bildirilmesi ne sağlar?

Cevap

Suç ve suçluyla mücadele daha kolay olur. İhbarda bulunan vatandaşın tereddüttü ve gecikmesi; polisin zamanında müdahale şansını azaltır, suç işleyen şüphelinin olay yerini terk etmesine, olay yerinde yakalanmamasına iz ve delillerinin yok olmasına yol açar.

13. Soru

Vatandaşların kolluğu geç aramasının sebepleri nelerdir?

Cevap

Bazı insanlar hayatlarında ilk kez bir suçla karşılaşmışlardır. Olayın üzerlerindeki baskısından ve olumsuz etkilerinden kurtulmak istemektedirler. Bunun için ilk etapta mağdura yardım etmeye çalışmak, yaralarını sarmak, içinde bulunduğu olayı yüz yüze birine anlatabilmek için tanıdığı birilerini aramak, suçu işleyeni takip edip yakalamaya çalışmak gibi. Olayın suç içerip içermediğini anlayamaz, belirsizliği çözmeye çalışır. Bunun için olay yerini inceler. Karşılaşılan durumu ve olayı gözlemler. Olayı tanıdığı bildiği güvenebileceği birine anlatmak, onun görüş bilgi ve önerilerini almak, detayları anlatmak ister. Vatandaşlar polisi arayıp aramamakta kararsızdırlar, ani karar vermekten kaçınırlar.

14. Soru

İhbarcı olayla karşılaştıktan sonra polisle iletişim kurmada, olayı anlatmada ne gibi sorunlar yaşayabilir?

Cevap

Polisi aramak için iletişim araçlarının olmaması, arayacağı telefon numarasını bilmemesi, olayı anlatmada adres, eşkâl ve plaka gibi görsel veriler vermede problem yaşamasıdır.

15. Soru

Gelen ihbarları neye göre ayırmak gerekir?

Cevap

Konularına göre ayırmak gerekir.

16. Soru

Müdahale süresi ne kadar olarak hedeflenmiştir?

Cevap

Ortalama üç dakika hedeflenmiştir.

17. Soru

Devriye araçlarında bulunan ve bulunması gereken elektronik sistemler nelerdir?

Cevap

1. Araç bilgisayarı

2. Araç bilgisayar yazıcısı

3. Araç izleme ve konum belirleme sistemi

4. Araç içi ekranları

5. Plaka tanıma sistemi

6. Lazer (radar) sistemi

7. Mobil mesajlaşma sistemi

8. Kent güvenlik sistemi

18. Soru

Araç içine yerleştirilen bilgisayar sistemleriyle ne yapılabilir?

Cevap

Ulusal ve yerel sorgulamalar, aranan şahıs bilgileri kısacası GBT’ lere bakılabilmektedir.

19. Soru

Tanıklık nedir?

Cevap

Bir kimsenin geçmişte yaşanan bir olayla ilgili beş duyusuyla elde ettiği bilgi ve görgüyü anlatmasıdır.

20. Soru

Güvenlik hizmetlerinin ve polis-toplum ilişkilerinin geliştirilmesi yönüyle hangi amaçlar öngörülmektedir?

Cevap

 • Toplumun öncelikli güvenlik beklentileri ve önerilerinin tespitine yönelik güvenlik memnuniyet ölçümleri yapılarak, müşteri odaklı hizmet anlayışı geliştirmek
 • Toplum temsilcileri ile periyodik güvenlik sorunlarını paylaşım toplantıları düzenlenerek, toplumun güvenli yaşama katılmasına katkı sağlamak
 • Toplumda suçtan mağdur olmuş şahıslara psikolojik ve moral destek sağlamak
 • Eğitim çağı çocuklarımızın ve gençlerin suçlara ve kötü alışkanlıklara karşı korunmasına yönelik etkin çalışmalar yürütmek
 • Suçların oluşumuna etki eden olumsuz faktörlerin belirlenmesi ve giderilmesine yönelik ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanarak çalışmalar yürütmek
 • Halkın suçlara karşı kendini koruma arzusu ve güvenli yaşamın sağlanmasına yönelik toplumsal bilinçlendirme etkinlikleri yapmak
 • Toplumun sosyal ve kültürel etkinliklerine katılarak polis- halk ilişkisini geliştirmek
 • Toplumda oluşan güvenlik kaygısı ve suç korkusunu azaltarak kentlerdeki yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak, toplumda güvenlik bilincini ve duyarlılığını artırmak
 • Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında programlar ve kampanyalar düzenlemek,
 • Güvenlikte toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi kapsamında panel, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 • Güvenlik konusundaki toplumsal gereksinimlere ve taleplere cevap verebilmek için hizmetlere uygun nitelikte uygulama projeleri ve modelleri geliştirmek,
 • Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde geliştirilen anlayışın bütün personele yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.