Açıköğretim Ders Notları

Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Örgütlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Ve E-İnsan Kaynakları

1. Soru

Veri nedir?

Cevap

Veri, olgular üzerinde yapılan gözlemler sonucunda ve bu anlamda bilginin üretildiği hammaddedir.
Kullanıcılar için herhangi bir anlam ifade etmeyen olgular ve şekillerdir.


2. Soru

Bilgi nedir?

Cevap

Bilgi ise verinin karar vermede faydalı olacak şekilde dönüştürülmesi ve analiz edilmesiyle anlamlı
hale getirilmesidir. Bilgi, işlenmiş ve anlamlı hale getirilmiş veri olarak ifade edilir.


3. Soru

Üstbilgi nedir?

Cevap

Üstbilgi, talimatlar, uzmanlık ve teknik bilgiden (know how) oluşmaktadır. Üstbilgi, nasıl sorularını
cevaplamaktadır. Öğrenme ve deneyim yoluyla kazanılmış olan önceki bilgilerle bütünleşmiştir.


4. Soru

Bilgi ve üstbilgi arasındaki fark nedir?

Cevap

Bilgi ve üstbilgi arasındaki fark, üstbilgi, bilginin yorum, analiz ve olaylar, durumlar arasındaki bağlantı ile zenginleştirilmiş halidir. Üstbilgi ve bilgiyi karşılaştırdığımızda, üstbilginin kişi için öznel olduğu ve bunu içselleştirmeye eğilim gösterdiği, bilgi ve veri kavramlarının da genel kaldığı söylenebilir.


5. Soru

Sistem nedir?

Cevap

Sistem genel olarak; bir sınır içerisinde, birbirleriyle etkileşim içinde bulunan ve ortak bir amaca
yönelmiş olan ögeler topluluğudur. Sistem, girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle ilişkili faaliyetler ve ögelerden oluşmaktadır.


6. Soru

Sistemin sınırı nedir?

Cevap

Sistemin sınırı, bir sistemi diğerinden ya da çevreden ayıran alandır


7. Soru

Sistemin çevresi neyi ifade eder?

Cevap

Sistemin çevresi, sistem tarafından kontrol edilemeyen ve sistem sınırı dışında kalan her şeydir.


8. Soru

Sistemin girdileri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Sistemin girdileri, sistem tarafından talep edilen ve sistem tarafından yönlendirilen kaynaklardır


9. Soru

Sistem çıktılarından ne kast edilmektedir?

Cevap

Sistemin çıktıları, sistem faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerdir.


10. Soru

Sistem arayüzü nedir?

Cevap

Sistemin arayüzü, iki sistemin sınırlarını ayıran alandır.


11. Soru

Sistem geribeslemesi nedir?

Cevap

Sistem geribeslemesi, sistem çıktısının bir standart ile kontrol edildiği, eğer fark tespit edilmiş ise girdinin değiştirilerek bu farkın giderildiği süreçtir.


12. Soru

Donanım nedir?

Cevap

Donanım, girdi, işleme ve çıktı faaliyetlerini yerine getiren bilgisayar ekipmanlarından oluşmaktadır. Klavye, otomatik tarayıcılar girdi araçlarına; yazıcılar, bilgisayar ekranları çıktı araçlarına örnek olarak verilebilir.


13. Soru

İş gücü piyasasına ilişkin bilgiler nelerdir?

Cevap

İş gücü piyasasına ilişkin bilgiler: İş gücü piyasasındaki iş gücüne katılım oranı, iş gücünün yaş,
cinsiyet, ırk, dil, din, milliyet, eğitim ve öğretim, yetenek, meslek itibariyle dağılımı ile geleceğe
yönelik değişim eğilimlerine yapılan analiz sonuçları vb.


14. Soru

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi uygulamaları nelerdir?

Cevap

İnsan kaynakları planlaması

İşgören seçme ve işe alma

Eğitim ve Geliştirme

Kariyer yönetimi

Performans değerlendirme

Ücret yönetimi şeklinde ele alınabilir.


15. Soru

Bilgi teknolojisinin yetersiz olması, insan kaynakları ile ilgili ne gibi bir probleme yol açabilir?

Cevap

Bilgi teknolojisinin yetersiz olması. İKBS’nin kullanım nedenlerinden biri; hızlı, doğru ve
isabetli kararlar verebilmektir. Ancak geliştirilen bilgi sisteminin kullanılmasında tasarım,
kullanılan programlama dilinin istenilen tasarımı yapmaya uygun olmaması, donanım araçlarının
yetersizliği, insan kaynakları fonksiyonu için kullanılan yazılımın i süreçlerine uygun olmaması
gibi nedenlerden dolayı bilgi sistemi, istenen hızda kararların verilmesini engelleyebilir.


16. Soru

İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kritik başarı faktörleri nelerdir?

Cevap

Doğruluğu, önemliliği ve ilgililiği, kapsamlılığı, anlaşılabilrliği ve görsel etkisi, biçiminin tutarlılığı şeklinde söylenebilir.


17. Soru

E-insan kaynağı nedir?

Cevap

E-insan kaynağı kavramı temel olarak insan kaynağı yönetimi anlayışının elektronik ortamda yeni bir yapılanma ile desteklenmesi anlamına gelmektedir.


18. Soru

E-insan kaynaklarının üç temel geliştirilme süreçleri nelerdir?

Cevap

E-insan kaynakları, üç temel şekilde geliştirilir: Uygulaması en basit ve en kolay olanı bilgiyi
yayınlamadır. E-insan kaynaklarının daha karmaşık olan diğer şekli, işlemleri otomatikleştirmektir. Son olarak; en karmaşık e-insan kaynakları şekli, insan kaynaklarının örgütte yürütülme şeklini
dönüştürmedir.


19. Soru

İnsan kaynakları fonksiyonunun dönüşümü nasıldır?

Cevap

En üst seviye e-insan kaynakları ekli olan insan kaynakları fonksiyonunun dönüşümü; bilgiden otomasyona, otomasyondan dönüşüme e-insan kaynakları, daha çok geleneksel odağın ötesinde hareket etmektedir.


20. Soru

İKBS genel olarak nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Genel olarak İKBS, insan kaynakları ile ilgili bütün bilgileri ve verileri toplama, toplanan bu
verileri muhafaza etme ve gerek duyulduğunda bu verilere erişme olanaklarını sağlayan fonksiyonel bir bilgi sistemidir.


1. Soru

Veri nedir?

Cevap

Veri, olgular üzerinde yapılan gözlemler sonucunda ve bu anlamda bilginin üretildiği hammaddedir.
Kullanıcılar için herhangi bir anlam ifade etmeyen olgular ve şekillerdir.

2. Soru

Bilgi nedir?

Cevap

Bilgi ise verinin karar vermede faydalı olacak şekilde dönüştürülmesi ve analiz edilmesiyle anlamlı
hale getirilmesidir. Bilgi, işlenmiş ve anlamlı hale getirilmiş veri olarak ifade edilir.

3. Soru

Üstbilgi nedir?

Cevap

Üstbilgi, talimatlar, uzmanlık ve teknik bilgiden (know how) oluşmaktadır. Üstbilgi, nasıl sorularını
cevaplamaktadır. Öğrenme ve deneyim yoluyla kazanılmış olan önceki bilgilerle bütünleşmiştir.

4. Soru

Bilgi ve üstbilgi arasındaki fark nedir?

Cevap

Bilgi ve üstbilgi arasındaki fark, üstbilgi, bilginin yorum, analiz ve olaylar, durumlar arasındaki bağlantı ile zenginleştirilmiş halidir. Üstbilgi ve bilgiyi karşılaştırdığımızda, üstbilginin kişi için öznel olduğu ve bunu içselleştirmeye eğilim gösterdiği, bilgi ve veri kavramlarının da genel kaldığı söylenebilir.

5. Soru

Sistem nedir?

Cevap

Sistem genel olarak; bir sınır içerisinde, birbirleriyle etkileşim içinde bulunan ve ortak bir amaca
yönelmiş olan ögeler topluluğudur. Sistem, girdileri çıktılara dönüştüren, birbirleriyle ilişkili faaliyetler ve ögelerden oluşmaktadır.

6. Soru

Sistemin sınırı nedir?

Cevap

Sistemin sınırı, bir sistemi diğerinden ya da çevreden ayıran alandır

7. Soru

Sistemin çevresi neyi ifade eder?

Cevap

Sistemin çevresi, sistem tarafından kontrol edilemeyen ve sistem sınırı dışında kalan her şeydir.

8. Soru

Sistemin girdileri neyi ifade etmektedir?

Cevap

Sistemin girdileri, sistem tarafından talep edilen ve sistem tarafından yönlendirilen kaynaklardır

9. Soru

Sistem çıktılarından ne kast edilmektedir?

Cevap

Sistemin çıktıları, sistem faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerdir.

10. Soru

Sistem arayüzü nedir?

Cevap

Sistemin arayüzü, iki sistemin sınırlarını ayıran alandır.

11. Soru

Sistem geribeslemesi nedir?

Cevap

Sistem geribeslemesi, sistem çıktısının bir standart ile kontrol edildiği, eğer fark tespit edilmiş ise girdinin değiştirilerek bu farkın giderildiği süreçtir.

12. Soru

Donanım nedir?

Cevap

Donanım, girdi, işleme ve çıktı faaliyetlerini yerine getiren bilgisayar ekipmanlarından oluşmaktadır. Klavye, otomatik tarayıcılar girdi araçlarına; yazıcılar, bilgisayar ekranları çıktı araçlarına örnek olarak verilebilir.

13. Soru

İş gücü piyasasına ilişkin bilgiler nelerdir?

Cevap

İş gücü piyasasına ilişkin bilgiler: İş gücü piyasasındaki iş gücüne katılım oranı, iş gücünün yaş,
cinsiyet, ırk, dil, din, milliyet, eğitim ve öğretim, yetenek, meslek itibariyle dağılımı ile geleceğe
yönelik değişim eğilimlerine yapılan analiz sonuçları vb.

14. Soru

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi uygulamaları nelerdir?

Cevap

İnsan kaynakları planlaması

İşgören seçme ve işe alma

Eğitim ve Geliştirme

Kariyer yönetimi

Performans değerlendirme

Ücret yönetimi şeklinde ele alınabilir.

15. Soru

Bilgi teknolojisinin yetersiz olması, insan kaynakları ile ilgili ne gibi bir probleme yol açabilir?

Cevap

Bilgi teknolojisinin yetersiz olması. İKBS’nin kullanım nedenlerinden biri; hızlı, doğru ve
isabetli kararlar verebilmektir. Ancak geliştirilen bilgi sisteminin kullanılmasında tasarım,
kullanılan programlama dilinin istenilen tasarımı yapmaya uygun olmaması, donanım araçlarının
yetersizliği, insan kaynakları fonksiyonu için kullanılan yazılımın i süreçlerine uygun olmaması
gibi nedenlerden dolayı bilgi sistemi, istenen hızda kararların verilmesini engelleyebilir.

16. Soru

İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Kritik başarı faktörleri nelerdir?

Cevap

Doğruluğu, önemliliği ve ilgililiği, kapsamlılığı, anlaşılabilrliği ve görsel etkisi, biçiminin tutarlılığı şeklinde söylenebilir.

17. Soru

E-insan kaynağı nedir?

Cevap

E-insan kaynağı kavramı temel olarak insan kaynağı yönetimi anlayışının elektronik ortamda yeni bir yapılanma ile desteklenmesi anlamına gelmektedir.

18. Soru

E-insan kaynaklarının üç temel geliştirilme süreçleri nelerdir?

Cevap

E-insan kaynakları, üç temel şekilde geliştirilir: Uygulaması en basit ve en kolay olanı bilgiyi
yayınlamadır. E-insan kaynaklarının daha karmaşık olan diğer şekli, işlemleri otomatikleştirmektir. Son olarak; en karmaşık e-insan kaynakları şekli, insan kaynaklarının örgütte yürütülme şeklini
dönüştürmedir.

19. Soru

İnsan kaynakları fonksiyonunun dönüşümü nasıldır?

Cevap

En üst seviye e-insan kaynakları ekli olan insan kaynakları fonksiyonunun dönüşümü; bilgiden otomasyona, otomasyondan dönüşüme e-insan kaynakları, daha çok geleneksel odağın ötesinde hareket etmektedir.

20. Soru

İKBS genel olarak nasıl tanımlanabilir?

Cevap

Genel olarak İKBS, insan kaynakları ile ilgili bütün bilgileri ve verileri toplama, toplanan bu
verileri muhafaza etme ve gerek duyulduğunda bu verilere erişme olanaklarını sağlayan fonksiyonel bir bilgi sistemidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.