Açıköğretim Ders Notları

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Erken Dönem Ortaçağ Avrupa Tarihi (395-1000)

1. Soru

Germenler yoğun olarak hangi bölgede yaşamışlardır?

Cevap

Yoğun olarak İskandinavya’dan aşağı Tuna bölgesine kadar olan Avrupa topraklarında yaşamışlardır.


2. Soru

Vizigotların yerleştiği Pannonia günümüzde hangi bölgedir?

Cevap

Günümüzde Avusturya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek’in bir bölümünü içine alan Dalmaçya kıyılarından Tuna nehrine kadar uzanan Roma eyalet bölgesidir.


3. Soru

580 yılında Liuvigild Vizigot Krallığı’nın merkezini nereye taşımıştır?

Cevap

Krallığın merkezini Toledo’ya taşır.


4. Soru

Galya neresidir?

Cevap

Ren ırmağının batısında kalan ve günümüzde Almanya, Hollanda ile Kuzey İtalya’nın bir bölümü ile İsviçre, Lüksemburg, Belçika ve Fransa’yı içine alan batı Avrupa’nın ilkçağ ve ortaçağ dönemindeki adıdır.


5. Soru

I. Teodosios’un ölümünü fırsat bilen Vizigot kralı kimdir?

Cevap

I. Alarik’tir (395-410).


6. Soru

Margus neresidir?

Cevap

Günümüzde Sırbistan’da Castra Constantinia’nın karşısında Morava ve Tuna’nın birleştiği noktada bulunan kenttir.


7. Soru

I. Teodosios’un tahta oturduğunda ilk çözmesi gereken sorun neydi?

Cevap

İlk çözmesi gereken mesele, Edirne Savaşı’nda Roma ordusunu neredeyse tamamen yok eden ve geri çekilmek istemeyen Gotlardı.


8. Soru

Avrupa’nın ilk Katolik kralı kimdir?

Cevap

Karısı Clotilde’nin etkisi ile Hristiyanlığı kabul eden Clovis’tir.


9. Soru

Kral I. Alarik’in ölümünden sonra Vizigotların başına geçen kral kimdir?

Cevap

Atualf geçmiştir.


10. Soru

İmparatorluk nasıl bölüştürülmüştür?

Cevap

Batı Frankia olarak anılan Rhone Nehri’nin batısındaki Gaskonya, Septimania ve Akitanya’yı içine alan kesim Kel Charles’a (840-877), Orta Frankia olarak anılan Rhon ve Ren nehirleri arasındaki bölgeler ve İtalya Krallığı’nı içine alan kesim Lothair’e (840-877) ve son olarak Doğu Frankia olarak anılan şimdiki Almanya ve diğer doğu bölgelerini içine alan kesim Louis’e (840-876) bırakılmıştır.


11. Soru

Germenler hangi dil grubuna aittir?

Cevap

Hint-Ari dil grubuna mensupturlar.


12. Soru

I. Alarik’in gayrimeşru oğlu olan kral kimdir?

Cevap

I. Theodorik’tir.


13. Soru

Batı Roma İmparatorluğu’nun tarihe karışması nasıl gerçeklemiştir?

Cevap

476 yılında son imparator Romulus Agustulus’un (475-476) Germen asıllı komutan Odoaker tarafından tahttan indirilmesiyle gerçekleşmiştir.


14. Soru

Roma İmparatorluğu’nun bölünmeden önceki son İmparatoru I. Teodosios’un ölümünün ardından imparatorluk kimler arasında bölünmüştür?

Cevap

395 yılında oğulları Arkadius ve Honorius arasında ikiye bölünmüştür.


15. Soru

Arkadius ve Honorius arasında nasıl bir paylaşım olmuştur?

Cevap

Arkadius İstanbul merkez olmak üzere imparatorluğun doğusuna, Honorius ise imparatorluğun batısını yönetir.


16. Soru

Germen halkları arasında hangi halklar vardır?

Cevap

Gotlar, Vandallar, Lombardlar, Franklar, Almanlar, Anglo-Saksonlar, Flamanlar, Norveç, Danimarka, İsveç gibi İskandinavlar sayılabilir.


17. Soru

Ravenna şehrinin önemi nedir ?

Cevap

402 yılından 476 yılına kadar Batı Roma İmparatorluğu’nun başkentliğini yapmıştır.


18. Soru

I. Theodorik’in oğlu Eurik (466-484) döneminde Vizigot Krallığı’nın sınırları nereleri kapsamaktaydı?

Cevap

Güney ve Orta Galya ile hemen hemen bütün İspanya’yı kapsamaktaydı.


19. Soru

İlkçağın sonra ermesi ve orta çağın başlaması hangi olayla gerçekleşir?

Cevap

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla gerçekleşir.


20. Soru

Vizigotların kuzeydeki Frank Krallığı’na sığınma nedeni nedir?

Cevap

711 yılında Guadalete Şavaşı’nda Tarık bin Ziyad komutasındaki Arap ordusuna mağlup olurlar ve 718 yılına gelindiğinde bütün yarımada Emevilerin hakimiyetine geçmesidir.


21. Soru

I. Teodosios’un ölümü nasıl bir sorun ortaya çıkarır?

Cevap

Onun antlaşma yaparak imparatorluk arazilerine yerleştirdiği Germen kökenli Vizigotların yeniden sorun çıkarmalarına sebep olur.


22. Soru

395 yılından başlayarak Batı Roma İmparatorluğu’nda devletin yönetimini gerçekten ellerinde tutan ordu başkomutanları kimlerdir?

Cevap

Flavius Stilicho (395-408), Flavius Iulius Constantius (411-421), Flavius Aetius (433-454) ve Flavius Ricimer’dir (457-472).


23. Soru

Meşhur general Belisarios nereleri ele geçirmiştir?

Cevap

535’te Sicilya’yı, 536’da Napoli’yi ve Roma’yı, ardından Milano’yu ve nihayet 540 yılında Ostrogotların başkenti Ravenna’yı ele geçirir.


24. Soru

Lombardlar, Alboin’in 572’deki ölümüne kadar geçen dört yıl içinde nereleri ele geçirmişlerdir?

Cevap

Vicenza, Verona, Brescia, Milano şehirleri ile Liguria ve Venetia bölgelerinin iç kesimlerini ele geçirmişlerdir.


25. Soru

Vizigotlar ne zaman Katolikliğe geçmişlerdir?

Cevap

Liuvigild’in oğlu I. Rekarred (586-601) döneminde Aryanist Hristiyan olan Vizigotlar Katolikliğe geçmişlerdir.


26. Soru

409 yılında Pireneleri aşarak günümüzde Portekiz ve İspanya’nın yer aldığı İber Yarımadası’na giren Vandallar ve müttefikleri nasıl bir toprak paylaşımı yapmışlardır?

Cevap

Hastingi, Gallaecia’da (Kuzey İberya’da); Silingi, BAetica’da (Güney İberya’da); Alanlar, Lusitania (Batı İberya) ile Carthaginiensis’te Süevler, Gallaecia’da geniş topraklara sahip oldular.


27. Soru

Nedao Savaşı’ndan sonra Hunlar nasıl bir yol izlemişlerdir?

Cevap

Gepid Kralı Ardarik karşısında mağlup olduktan sonra Attila’nın geride kalan iki oğlu Dengizik ve İrnek idaresinde Hunlar, Karpatları aşarak Karadeniz’in kuzeyindeki sahalara yerleşmişlerdir.


28. Soru

Hangi olaydan sonra Vizigotlar bir süre Ostrogotların egemenliği altına girmişlerdir?

Cevap

Vouillé Savaşı sonrasında.


29. Soru

Vizigotların ilk kapsamlı yazılı anayasaları hangi önemde oluşturulmuştur?

Cevap

Eurik döneminde oluşturulmuştur.


30. Soru

Hangi olay sonrasında I. Otto Kutsal Roma-Cermen İmparatoru ilan edilir?

Cevap

Papa XII. John’un İtalya kralı II. Berengar’a karşı kendisinden yardım talep etmesi üzerine Roma’ya giden Otto, bu yardımı karşılığında 2 Şubat 962’de Papa tarafından taç giydirilir.


31. Soru

Vizigotların gerileme ve çöküş dönemleri ne zamandır?

Cevap

600’den 700’e kadar olan yüzyıllık dönem Vizigotların gerileme ve çöküş dönemini simgeler.


32. Soru

Hunlar ne zaman bugünkü Macaristan sahasını zapt etmişlerdir?

Cevap

Uldin döneminde, Karpatları aşarak bugünkü Macaristan sahasını zapt etmişlerdir.


33. Soru

I. Teodosios Gotlarla olan sorunu nasıl çözmüştür?

Cevap

Meseleyi barış yoluyla çözmüştür ve 382 yılında anlaşma yapılır.


34. Soru

Hun İmparatorluğunun parçalanması nasıl başlamıştır?

Cevap

453 yılında güzelliğiyle meşhur Ildiko adlı bir kadınla evlenen Attila gerdek gecesi şiddetli bir burun kanaması sonucu ölmüş ve bu olayın hemen ardından imparatorluk parçalanmıştır.


35. Soru

Şarlman tahta oturduğunda Frank Krallığı hangi topraklara sahipti?

Cevap

Bugünkü Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Almanya’nın büyük bir kısmını kapsıyordu.


36. Soru

Otuz yıldan fazla krallık yapan ve Vizigot Krallığı’nın sınırlarını bir hayli genişleten I. Theodorik hangi savaşta ölmüştür?

Cevap

451 yılındaki Chalons Savaşı’nda Romalılar ve Alanlarla, Hunlara ve Ostragotlara karşı savaşırken ölmüştür.


37. Soru

Vizigot kralı Amalarik döneminde başkent neresidir?

Cevap

Barcelona’dır.


38. Soru

Müslümanların İspanya’yı fethi ne zaman ve hangi olayla başlar?

Cevap

711 yılında Emevi komutanı Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusunun Cebel-i Tarık boğazını geçerek İber Yarımadası’na çıkmasıyla başlar.


39. Soru

Avarlar 558 yılında İstanbul’a gelen elçilik heyeti ile İmparator I. Iustinianos nasıl bir anlaşmaya varmışlardır?

Cevap

Yıllık belli bir miktar ücret karşılığında Avarlar, Bizans İmparatorluğu’nun düşmanlarına karşı savaşmayı kabul etmişlerdir.


40. Soru

Krallığının devamında Şarlman hangi bölgeleri ele geçirmiştir?

Cevap

Günümüzde Almanya sınırları içinde yer alan Kuzey Saksonya ve Bavyera ile Prag’ın içinde yer aldığı Bohemya, Avusturya, Macaristan’ın bir kısmı, Orta ve Kuzey İtalya ve İspanya’nın kuzeydoğusunu ele geçirmiştir.


41. Soru

Aryanizm nedir?

Cevap

Libya kökenli Arius, Mısır’daki İskenderiye piskoposu olduktan sonra Hz. İsa’nın doğası ve onun Tanrı ile ilişkisi üzerine yeni yorumlar getirildi. Özellikle onun teslis inancını sorgulayan yaklaşımı daha sonra adına izafeten Aryanizm mezhebinin ortaya çıkmasına neden oldu.


42. Soru

Doğu Roma İmparatoru I. Iustiniaous’un meşhur generali kimdir?

Cevap

Belisarios’tur.


43. Soru

Meşhur general Belisarios’a karşı bazı zaferler kazanan Ostrogotların gücünü kim kırmıştır?

Cevap

Bizanslı diplomat Narsis uyguladığı ustaca stratejiler sayesinde İtalya tamamıyla imparatorluğun hakimiyetine girmiştir.


44. Soru

Julianus’un Tarık bin Ziyad’a yardım etmesinin nedeni nedir?

Cevap

Vizigot kralı Roderik ile arası açıktır.


45. Soru

434 yılındaki Margus Antlaşması ile ne olmuştur?

Cevap

Attila, Doğu Roma İmparatorluğu’nu haraca bağlamıştır.


46. Soru

Gotların iki ana kolu kimlerden oluşur?

Cevap

Ostrogotlar ve Vizigotlar 


47. Soru

Frank Krallığı’nın gerçek kurucusu kimdir?

Cevap

Childerik’in ardından yerini alan oğlu I. Clovis’dir (481-511).


48. Soru

Vouillé Savaşı Vizigotları nasıl etkilemiştir?

Cevap

Eurik’in yerini alan oğlu II. Alarik, Franklar karşısında ağır bir yenilgi alır ve bu savaşta hayatını kaybeder. Başkent Toulouse olmak üzere tüm Akitanya’yı kaybederler.


49. Soru

Guadalete Savaşı sonrasında neler olmuştur?

Cevap

Müslümanlar Cordoba ve Vizigot Krallığı’nın başkenti Toledo’yu ele geçirmişlerdir.


50. Soru

Vizigotlar ne zaman bağımsızlıklarını kazanırlar?

Cevap

454 yılında Gepidlerle birlikte Hunlara karşı kazandıkları Nedao Savaşı’ndan sonra Avrupa Hun İmparatorluğu’nun parçalanmasının ardından bağımsızlıklarını kazanırlar.


51. Soru

Geiserik Kuzey Afrika’nın tamamına nasıl hakim olmuştur?

Cevap

439 yılında Romalılar ile yaptığı anlaşmaya göre Kartaca ile çevresinin imparatorluğun kontrolünde olacak ve diğer bölgeler Vandalların denetiminde olacaktı. Ancak Geiserik anlaşmayı bozarak Kartaca’yı ele geçirdi ve Kuzey Afrika’nın tamamına hakim oldu.


53. Soru

Vandallar kimlerdir?

Cevap

Doğu Cermen kavimlerinden olan Vandallar M.S. II. yüzyılın sonlarında Silingi ve Hatingi olarak iki boya ayrılırlar.


54. Soru

Bizans imparatoriçesi İrini’den sonra Bizans tahtına kim oturmuştur?

Cevap

I. Nikiforos (802-811) oturmuştur.


55. Soru

Doğu Roma İmparatoru Zenon Ostrogot kralı Büyük Theodorik’ten ne ister?

Cevap

İtalya’yı Odoaker’den geri almasını ister ve alır.


56. Soru

Britanya’daki siyasi oluşumu temsil eden ve ortak yönetim manasındaki heterarşiyi oluşturan yedi krallık hangileridir?

Cevap

Wessex, Essex, Sussex, Doğu Anglia, Kent, Mercia ve Northumbria.


57. Soru

Theodorik’in zaferiyle neler olur?

Cevap

Theodorik kendine Ravenna’yı merkez yapar, Sicilya ve Dalmaçya da dahil olmak üzere tüm İtalya’da Ostrogot hakimiyeti başlar. Kısa süreliğine de olsa Theodorik küçük yaştaki torunu Vizigot kralı Amalarik’in hamisi sıfatıyla İspanya’da da hüküm sürer.


58. Soru

Kavimler Göçü’nü başlatarak, Orta Asya’dan ayrılarak batıya gelen ilk Türk kavmi hangisidir?

Cevap

Hunlardır.


59. Soru

Lombardların göçü kimin döneminde son bulur ve kalıcı olarak İtalya’ya yerleşirler?

Cevap

Audion’un ardından başa geçen oğlu Alboin (560-572) döneminde Lombardların göçü son bulur ve artık kalıcı olarak İtalya’ya yerleşirler.


60. Soru

Şarlman’ın büyük ülküsünü yeniden dirilten ve 936 yılında Aachen’de “Alman kralı” ilan edilen kral kimdir?

Cevap

Şarlman’ın büyük ülküsünü yeniden dirilten kişi 936 yılında Aachen’de “Alman kralı” ilan edilen I. Otto’dur.


61. Soru

Lombardların ilk kralı kimdir?

Cevap

İlk kralı Agilmund’dur.


62. Soru

Hangi antlaşma ile imparatorluk Şarlman’ın üç torunu arasında bölüştürülmüştür?

Cevap

843 yılında imzalanan Verdun Antlaşması ile bölüştürülmüştür.


63. Soru

Aryanizm’in kurucusu kimdir?

Cevap

Arius


64. Soru

Lombarlar ne zaman kalıcı olarak İtalya’ya yerleşmişlerdir?

Cevap

Alboin (560-572) döneminde Lombardların göçü son bulur ve kalıcı olarak yerleşmişlerdir.


65. Soru

Hunlar ilk olarak kimleri mağlup etmişlerdir?

Cevap

İlk olarak Aral gölü ve Don nehri arasındaki sahalarda yaşayan Alanları mağlup etmişlerdir.


66. Soru

Lombardlar nasıl Katolikliği benimsemişlerdir?

Cevap

Alboin’in ölümünden sonraki dönemde dini anlaşmazlıklar yaşarlarken, VII. yüzyıldan sonra ise Papalığın çabası ve zorlaması ile Katolikliği benimsemişlerdir.


67. Soru

Tarık bin Ziyad’ı sefer düzenleme konusunda teşvik eden vali kimdir?

Cevap

Vizigot Krallığı’nın Sebte valisi Julianus teşvik etmiştir.


68. Soru

Theodorik ne zaman ölmüştür?

Cevap

526 yılında ölmüştür ve Ostrogotlar eski güçlerini yitirmişlerdir.


69. Soru

Alamanniler kimlerdir?

Cevap

Alamanni: Başta Süevler olmak üzere pek çok küçük Cermen kabilelerinin karışımından oluşan Alamanniler, 3.yüzyılda Yukarı Tuna ve Aşağı Ren Irmakları arasında yoğun olarak yerleşirler.


70. Soru

Lombardlardaki kralsızlık dönemi nedir?

Cevap

572 yılında Alboin’in Verona’da öldürülmesinin ardından tahta oturan Cleph de bir buçuk yıllık iktidarının ardından 574’te öldürülmüş ve onun ölümünün ardından kralsızlık dönemi başlamıştır.


71. Soru

İki kardeşin Doğu Roma İmparatorluğu’na barış teklifinin reddedilmesi nasıl bir sonuçlanmıştır?

Cevap

Talepleri ciddiye alınmayınca, bunu saygısızlık olarak kabul eden Dengizik, 468 yılında Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılan savaşta esir edilerek İstanbul’a götürülmüş ve orada idam edilmiştir.


72. Soru

Şarlman’ın büyük ülküsünü yeniden dirilten kişi kimdir?

Cevap

936 yılında Aachen’de Alman kralı ilan edilen I. Otto’dur (936-973).


73. Soru

732 yılı Ekim ayında Potiers (Puvatya) Ovası’ndaki savaşın önemi nedir?

Cevap

Şarlman’ın dedesi Charles Martel komutasındaki Frank ordusu Müslümanları mağlup ederek Avrupa’nın kaderini tayin etmiştir. Bu mağlubiyetle Müslümanlar bir daha Pirene dağlarının kuzeyine geçememişlerdir.


74. Soru

Slav halkları hangileridir?

Cevap

Doğu Slavları (Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslar), Batı Slavları (Polonyalılar, Çekler, Slovaklar) ve Güney Slavları (Sırplar, Hırvatlar, Slovenler vd.) olarak üçe ayrılılar.


75. Soru

429 yılında Geiserik idaresindeki Vandal ve Alan bakiyeleri, aileleri birlikte Cebelitarık üzerinden Kuzey Afrika’ya geçerek ne yapmışlardır?

Cevap

Burada bir krallık kuran Vandallar yüzyıl boyunca bölgede hüküm sürmüşlerdir.


76. Soru

Müslümanların İspanya’yı fethi kaç yılında başlar?

Cevap

Müslümanların İspanya’yı fethi 711 yılında Emevi komutanı Tarık bin Ziyad komutasındaki İslâm ordusunun kendi adıyla anılan Cebel-i Tarık boğazını geçerek İber Yarımadası’na çıkmasıyla başlar.


77. Soru

Lombardlara kim son vermiştir?

Cevap

Papa Adrian’ın yardımı isteği üzerine 774 yılında Şarlman Lombardlara son vermiştir.


78. Soru

Rus tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen olay hangisidir?

Cevap

İskandinav kökenli Vareglerin Başbuğu Rurik’in 856 yılında Kuzey Rusya’daki İskandinav kolonilerinde düzeni sağlamak için önce Ladoga Gölü civarına sonra da Velikiy Novgorod’a yerleşmesidir.


79. Soru

Doğu Roma imparatorluğu Kuzey Afrika’nın denetimini tekrar nasıl geri kazanmıştır?

Cevap

Kartaca şehrinin güneyindeki Akdeniz kıyılarındaki Ad Decimum Savaşı’nda meşhur komutan Belisarios Vandalları mağlup ederek Kartaca’yı ele geçirmiştir ve aynı yılın sonlarında Kartaca yakınlarındaki Tricamarum Savaşı’nda bir kez daha Belisarios’a mağlup olan Vandal kralı Gelimer’in 534 yılı başında teslim olmasıyla Kuzey Afrika’daki Vandal hakimiyeti son bulmuştur.


80. Soru

Kralsızlık dönemi nasıl son bulmuştur?

Cevap

774 yılında Frank kralı Şarlman, Verona’ya girerek son kral Desiderius’u tahttan indirmiş ve kendisi Lombard kralı unvanını almıştır.


81. Soru

Şarlman’ın Roma imparatoru ilan edilmesi siyasi olarak nasıl bir sonuç ortaya koymuştur?

Cevap

Doğu ve Batı arasında var olan dini ayrılık siyasi açıdan da kendini göstermiştir. Şarlman tek imparator ve tek kilise düşüncesiyle Bizans imparatoriçesi İrini ile bir evlilik planlar; ama İrini tahttan indirilince bu plan gerçekleşmemiştir.


84. Soru

Gözü batıda olan Attila’ya kim evlilik teklifinde bulunmuştur?

Cevap

Batı Roma İmparatoru III. Valentiniaus’un kız kardeşi Honorius’tur.


85. Soru

Evlilik teklifini kabul eden Attila ne talep etmiştir ve isteğinin sonucu ne olmuştur?

Cevap

Çeyiz olarak imparatorluk arazilerinin yarısını talep etmiştir ve bu isteği kabul edilmeyip reddedilince sefer hazırlıklarına başlamıştır. Chalons Savaşı’nda taraflar karşılaşmış; ama kazanan çıkmamıştır.


86. Soru

Şarlman’nın ölümüyle nasıl bir sonuç ortaya çıkmıştır?

Cevap

28 Ocak 814 yılındaki ölümden kısa bir süre sonra Karolenj İmparatorluğu halefleri arasında bölüşülmüştür.


87. Soru

Vikingler kimlerdir?

Cevap

Daha çok Norveçli olarak bilinen ancak İsveç ve Danimarka gibi yerlerden de gelen İskandinavya’nın savaşçı halklarıdır.


88. Soru

Attila hangi antlaşmayla Doğu Roma İmparatorluğunu haraca bağlanmıştır?

Cevap

434 yılındaki Margus Antlaşmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu Attila tarafından haraca bağlanmıştır.


89. Soru

Rus tarihi hangi olayla başlar?

Cevap

Rus tarihinin başlangıcı İskandinav kökenli Vareglerin Baflbuğu Rurik’in 856 yılınnda Kuzey Rusya’daki İskandinav kolonilerinde düzeni sağlamak için önce Ladoga Gölü civarına sonra da Velikiy Novgorod’a yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.


90. Soru

Avarlar İstanbul’u ne zaman kuşatmışlardır?

Cevap

626 yılında kuşatma on gün sürmüş; fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır.


91. Soru

Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ne zamana kadar varlığını sürdürür?

Cevap

1806 yılındaki Napolyon Savaşlarına kadar yaklaşık dokuz asır varlığını sürdürür.


92. Soru

Avar Kağanı kaç yılında din değiştirmiştir?

Cevap

805 yılında din değiştirerek Hristiyanlığı kabul etmiştir.


93. Soru

Batı Slavları tarafından kurulan Polonya Krallığı nerede kurulmuştur?

Cevap

Slavların anayurdu olarak kabul edilen sahada (Vistül ve Oder nehirleri arasındaki bölgede) kurulmuştur.


94. Soru

Kutsal Roma İmparatoru ilan edilen kimdir?

Cevap

Şarlman, 800 yılında Papa III. Leo tarafından ilan edilmiştir.


95. Soru

771 yılında kardeşi Carloman’ın ölümünün ardından krallığın tek hâkimi durumuna gelen ve iktidarı boyunca düzenlediği 50’den fazla seferle orta çağın en büyük imparatorluklarından birisini meydana getiren kal kimdir?

Cevap

771 yılında kardeşi Carloman’ın ölümünün ardından krallığın tek hâkimi durumuna gelen Şarlman iktidarı boyunca düzenlediği 50’den fazla seferle ortaçağın en büyük imparatorluklarından birisini meydana getirmeyi başarır.


96. Soru

Alanlar kimlerdir?

Cevap

Alanlar: İran kökenli olan ve I.yüzyıldan itibaren savaşçı süvari birlikleri olarak tarihi kayıtlarda yer almışlardır.


97. Soru

1066 yılında Hasting Savaşı’nda Anglo-Sakson kralı II. Harold’ı mağlup etmeyi başararak İngiltere kralı olan lider kimdir?

Cevap

William (1066-1087) 1066 yılında Hasting Savaşı’nda Anglo-Sakson kralı II. Harold’ı mağlup etmeyi başararak İngiltere kralı olur.


98. Soru

Avarlar ve Bizans İmparatorluğu arasındaki antlaşma neden bozulmuştur?

Cevap

Kısa süre içinde Karadeniz’in kuzeyindeki bölgelerde hakimiyet kuran Avarlar, Tuna’nın güneyine inmek isteyince, I. Iustinianos ve ölümünün ardından kardeşi II. Iustinos da bu isteklerini dikkate almadığı gibi kendilerine gönderilen yıllık ücreti de kesince antlaşma bozulmuştur.


99. Soru

Şarlman hangi alanlarda reform yapmıştır?

Cevap

Ağırlık ve uzunluk ölçülerinde reformlar yapmıştır, Avrupa’da uzun süre geçerliliğini koruyan bir para sistemi geliştirmiştir.


100. Soru

Tarık bin Ziyad, ordusunu İber Yarımadası’na çıkardıktan sonra hangi savaşta Roderik’i mağlup etmiştir?

Cevap

Guadalete Savaşı.


101. Soru

Yarımadaya düzenlenen ilk fetih hareketinden bir yıl sonra on sekiz bin kişilik ordusuyla fethi tamamlamaya gelen Musa bin Nusayr nereleri fethetmiştir?

Cevap

Sidonia, Carmona, Sevilla, Merida, Reyyo, Granada, Murcia’yı ele geçirmiştir. Güney kesimlerinin fethi tamamlandıktan sonra Toledo’da birleşen iki ordu 713 yılında kuzeye ilerleyip Barselona, Zaragoza gibi şehirleri hakimiyeti altına alıp Güney Fransa’ya kadar ilerlemişlerdir.


102. Soru

714 yılında Musa bin Nusayr Şam’a geri çağırılınca bölgenin idaresi kime bırakılmıştır?

Cevap

Musa bin Nusayr’ın oğlu Abdulaziz’e bırakılmıştır. Endülüs Emevi Devleti kurulana kadar yönetim Şam’daki Emevi hilafetine bağlı valilerin elindedir.


103. Soru

Vikinglerin karakteristik özellikleri nelerdir?

Cevap

Açık denizlerde ve sığ nehirlerde kullanabilecekleri teknelerin dışında uzun süre erzak temini yapmadan denizlerde seyahat edebilecek gemilere sahip olan Vikingler, daha çok Norveçli olarak bilinen ancak İsveç ve Danimarka gibi yerlerden de gelen İskandinavya’nın savaşçı, tüccar ve korsan halkı.


104. Soru

Rus Devleti’ni meydana getiren temel halk hangisidir?

Cevap

Doğu Slavlarıdır.


105. Soru

Roma İmparatorluğu ne zaman ikiye bölünmüştür?

Cevap

Roma İmparatorluğu’nun bölünmeden önceki son imparatoru I. Teodosios’un (379-395) ölümünün ardından 395 yılında imparatorluk, oğulları Arkadius ve Honorius arasında ikiye bölünür.


106. Soru

Batı Roma İmparatorluğu’nun başkenti neresiydi?

Cevap

Roma’nın kuzeyinde Venedik’in güneyinde ve Adriyatik Denizi kıyılarında kurulmuş olan Ravenna şehri 402 yılından 476 senesine kadar Batı Roma
İmparatorluğu’nun başkentliğini yapmıştır.


107. Soru

Pannonia neresidir?

Cevap

Pannonia: Günümüzde Avusturya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek’in bir bölümünü içine alan Dalmaçya kıyılarından Tuna nehrine kadar uzanan Roma eyalet bölgesidir.


108. Soru

Avrupa’nın demografik yapısının büyük ölçüde değişmesine sebep olan kavim kimlerdir?

Cevap

Orta Asya’dan ayrılarak batıya gelen ilk Türk kavmi olarak kabul edilen Hunlar, Avrupa’nın demografik yapısının büyük ölçüde değişmesine sebep olmuşlardır.


109. Soru

Britanya neresidir?

Cevap

Britanya: Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere’nin bir araya gelmesinden dolayı Birleşik Krallık olarak da adlandırılan bölgedir.


1. Soru

Germenler yoğun olarak hangi bölgede yaşamışlardır?

Cevap

Yoğun olarak İskandinavya’dan aşağı Tuna bölgesine kadar olan Avrupa topraklarında yaşamışlardır.

2. Soru

Vizigotların yerleştiği Pannonia günümüzde hangi bölgedir?

Cevap

Günümüzde Avusturya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek’in bir bölümünü içine alan Dalmaçya kıyılarından Tuna nehrine kadar uzanan Roma eyalet bölgesidir.

3. Soru

580 yılında Liuvigild Vizigot Krallığı’nın merkezini nereye taşımıştır?

Cevap

Krallığın merkezini Toledo’ya taşır.

4. Soru

Galya neresidir?

Cevap

Ren ırmağının batısında kalan ve günümüzde Almanya, Hollanda ile Kuzey İtalya’nın bir bölümü ile İsviçre, Lüksemburg, Belçika ve Fransa’yı içine alan batı Avrupa’nın ilkçağ ve ortaçağ dönemindeki adıdır.

5. Soru

I. Teodosios’un ölümünü fırsat bilen Vizigot kralı kimdir?

Cevap

I. Alarik’tir (395-410).

6. Soru

Margus neresidir?

Cevap

Günümüzde Sırbistan’da Castra Constantinia’nın karşısında Morava ve Tuna’nın birleştiği noktada bulunan kenttir.

7. Soru

I. Teodosios’un tahta oturduğunda ilk çözmesi gereken sorun neydi?

Cevap

İlk çözmesi gereken mesele, Edirne Savaşı’nda Roma ordusunu neredeyse tamamen yok eden ve geri çekilmek istemeyen Gotlardı.

8. Soru

Avrupa’nın ilk Katolik kralı kimdir?

Cevap

Karısı Clotilde’nin etkisi ile Hristiyanlığı kabul eden Clovis’tir.

9. Soru

Kral I. Alarik’in ölümünden sonra Vizigotların başına geçen kral kimdir?

Cevap

Atualf geçmiştir.

10. Soru

İmparatorluk nasıl bölüştürülmüştür?

Cevap

Batı Frankia olarak anılan Rhone Nehri’nin batısındaki Gaskonya, Septimania ve Akitanya’yı içine alan kesim Kel Charles’a (840-877), Orta Frankia olarak anılan Rhon ve Ren nehirleri arasındaki bölgeler ve İtalya Krallığı’nı içine alan kesim Lothair’e (840-877) ve son olarak Doğu Frankia olarak anılan şimdiki Almanya ve diğer doğu bölgelerini içine alan kesim Louis’e (840-876) bırakılmıştır.

11. Soru

Germenler hangi dil grubuna aittir?

Cevap

Hint-Ari dil grubuna mensupturlar.

12. Soru

I. Alarik’in gayrimeşru oğlu olan kral kimdir?

Cevap

I. Theodorik’tir.

13. Soru

Batı Roma İmparatorluğu’nun tarihe karışması nasıl gerçeklemiştir?

Cevap

476 yılında son imparator Romulus Agustulus’un (475-476) Germen asıllı komutan Odoaker tarafından tahttan indirilmesiyle gerçekleşmiştir.

14. Soru

Roma İmparatorluğu’nun bölünmeden önceki son İmparatoru I. Teodosios’un ölümünün ardından imparatorluk kimler arasında bölünmüştür?

Cevap

395 yılında oğulları Arkadius ve Honorius arasında ikiye bölünmüştür.

15. Soru

Arkadius ve Honorius arasında nasıl bir paylaşım olmuştur?

Cevap

Arkadius İstanbul merkez olmak üzere imparatorluğun doğusuna, Honorius ise imparatorluğun batısını yönetir.

16. Soru

Germen halkları arasında hangi halklar vardır?

Cevap

Gotlar, Vandallar, Lombardlar, Franklar, Almanlar, Anglo-Saksonlar, Flamanlar, Norveç, Danimarka, İsveç gibi İskandinavlar sayılabilir.

17. Soru

Ravenna şehrinin önemi nedir ?

Cevap

402 yılından 476 yılına kadar Batı Roma İmparatorluğu’nun başkentliğini yapmıştır.

18. Soru

I. Theodorik’in oğlu Eurik (466-484) döneminde Vizigot Krallığı’nın sınırları nereleri kapsamaktaydı?

Cevap

Güney ve Orta Galya ile hemen hemen bütün İspanya’yı kapsamaktaydı.

19. Soru

İlkçağın sonra ermesi ve orta çağın başlaması hangi olayla gerçekleşir?

Cevap

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla gerçekleşir.

20. Soru

Vizigotların kuzeydeki Frank Krallığı’na sığınma nedeni nedir?

Cevap

711 yılında Guadalete Şavaşı’nda Tarık bin Ziyad komutasındaki Arap ordusuna mağlup olurlar ve 718 yılına gelindiğinde bütün yarımada Emevilerin hakimiyetine geçmesidir.

21. Soru

I. Teodosios’un ölümü nasıl bir sorun ortaya çıkarır?

Cevap

Onun antlaşma yaparak imparatorluk arazilerine yerleştirdiği Germen kökenli Vizigotların yeniden sorun çıkarmalarına sebep olur.

22. Soru

395 yılından başlayarak Batı Roma İmparatorluğu’nda devletin yönetimini gerçekten ellerinde tutan ordu başkomutanları kimlerdir?

Cevap

Flavius Stilicho (395-408), Flavius Iulius Constantius (411-421), Flavius Aetius (433-454) ve Flavius Ricimer’dir (457-472).

23. Soru

Meşhur general Belisarios nereleri ele geçirmiştir?

Cevap

535’te Sicilya’yı, 536’da Napoli’yi ve Roma’yı, ardından Milano’yu ve nihayet 540 yılında Ostrogotların başkenti Ravenna’yı ele geçirir.

24. Soru

Lombardlar, Alboin’in 572’deki ölümüne kadar geçen dört yıl içinde nereleri ele geçirmişlerdir?

Cevap

Vicenza, Verona, Brescia, Milano şehirleri ile Liguria ve Venetia bölgelerinin iç kesimlerini ele geçirmişlerdir.

25. Soru

Vizigotlar ne zaman Katolikliğe geçmişlerdir?

Cevap

Liuvigild’in oğlu I. Rekarred (586-601) döneminde Aryanist Hristiyan olan Vizigotlar Katolikliğe geçmişlerdir.

26. Soru

409 yılında Pireneleri aşarak günümüzde Portekiz ve İspanya’nın yer aldığı İber Yarımadası’na giren Vandallar ve müttefikleri nasıl bir toprak paylaşımı yapmışlardır?

Cevap

Hastingi, Gallaecia’da (Kuzey İberya’da); Silingi, BAetica’da (Güney İberya’da); Alanlar, Lusitania (Batı İberya) ile Carthaginiensis’te Süevler, Gallaecia’da geniş topraklara sahip oldular.

27. Soru

Nedao Savaşı’ndan sonra Hunlar nasıl bir yol izlemişlerdir?

Cevap

Gepid Kralı Ardarik karşısında mağlup olduktan sonra Attila’nın geride kalan iki oğlu Dengizik ve İrnek idaresinde Hunlar, Karpatları aşarak Karadeniz’in kuzeyindeki sahalara yerleşmişlerdir.

28. Soru

Hangi olaydan sonra Vizigotlar bir süre Ostrogotların egemenliği altına girmişlerdir?

Cevap

Vouillé Savaşı sonrasında.

29. Soru

Vizigotların ilk kapsamlı yazılı anayasaları hangi önemde oluşturulmuştur?

Cevap

Eurik döneminde oluşturulmuştur.

30. Soru

Hangi olay sonrasında I. Otto Kutsal Roma-Cermen İmparatoru ilan edilir?

Cevap

Papa XII. John’un İtalya kralı II. Berengar’a karşı kendisinden yardım talep etmesi üzerine Roma’ya giden Otto, bu yardımı karşılığında 2 Şubat 962’de Papa tarafından taç giydirilir.

31. Soru

Vizigotların gerileme ve çöküş dönemleri ne zamandır?

Cevap

600’den 700’e kadar olan yüzyıllık dönem Vizigotların gerileme ve çöküş dönemini simgeler.

32. Soru

Hunlar ne zaman bugünkü Macaristan sahasını zapt etmişlerdir?

Cevap

Uldin döneminde, Karpatları aşarak bugünkü Macaristan sahasını zapt etmişlerdir.

33. Soru

I. Teodosios Gotlarla olan sorunu nasıl çözmüştür?

Cevap

Meseleyi barış yoluyla çözmüştür ve 382 yılında anlaşma yapılır.

34. Soru

Hun İmparatorluğunun parçalanması nasıl başlamıştır?

Cevap

453 yılında güzelliğiyle meşhur Ildiko adlı bir kadınla evlenen Attila gerdek gecesi şiddetli bir burun kanaması sonucu ölmüş ve bu olayın hemen ardından imparatorluk parçalanmıştır.

35. Soru

Şarlman tahta oturduğunda Frank Krallığı hangi topraklara sahipti?

Cevap

Bugünkü Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre ve Almanya’nın büyük bir kısmını kapsıyordu.

36. Soru

Otuz yıldan fazla krallık yapan ve Vizigot Krallığı’nın sınırlarını bir hayli genişleten I. Theodorik hangi savaşta ölmüştür?

Cevap

451 yılındaki Chalons Savaşı’nda Romalılar ve Alanlarla, Hunlara ve Ostragotlara karşı savaşırken ölmüştür.

37. Soru

Vizigot kralı Amalarik döneminde başkent neresidir?

Cevap

Barcelona’dır.

38. Soru

Müslümanların İspanya’yı fethi ne zaman ve hangi olayla başlar?

Cevap

711 yılında Emevi komutanı Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam ordusunun Cebel-i Tarık boğazını geçerek İber Yarımadası’na çıkmasıyla başlar.

39. Soru

Avarlar 558 yılında İstanbul’a gelen elçilik heyeti ile İmparator I. Iustinianos nasıl bir anlaşmaya varmışlardır?

Cevap

Yıllık belli bir miktar ücret karşılığında Avarlar, Bizans İmparatorluğu’nun düşmanlarına karşı savaşmayı kabul etmişlerdir.

40. Soru

Krallığının devamında Şarlman hangi bölgeleri ele geçirmiştir?

Cevap

Günümüzde Almanya sınırları içinde yer alan Kuzey Saksonya ve Bavyera ile Prag’ın içinde yer aldığı Bohemya, Avusturya, Macaristan’ın bir kısmı, Orta ve Kuzey İtalya ve İspanya’nın kuzeydoğusunu ele geçirmiştir.

41. Soru

Aryanizm nedir?

Cevap

Libya kökenli Arius, Mısır’daki İskenderiye piskoposu olduktan sonra Hz. İsa’nın doğası ve onun Tanrı ile ilişkisi üzerine yeni yorumlar getirildi. Özellikle onun teslis inancını sorgulayan yaklaşımı daha sonra adına izafeten Aryanizm mezhebinin ortaya çıkmasına neden oldu.

42. Soru

Doğu Roma İmparatoru I. Iustiniaous’un meşhur generali kimdir?

Cevap

Belisarios’tur.

43. Soru

Meşhur general Belisarios’a karşı bazı zaferler kazanan Ostrogotların gücünü kim kırmıştır?

Cevap

Bizanslı diplomat Narsis uyguladığı ustaca stratejiler sayesinde İtalya tamamıyla imparatorluğun hakimiyetine girmiştir.

44. Soru

Julianus’un Tarık bin Ziyad’a yardım etmesinin nedeni nedir?

Cevap

Vizigot kralı Roderik ile arası açıktır.

45. Soru

434 yılındaki Margus Antlaşması ile ne olmuştur?

Cevap

Attila, Doğu Roma İmparatorluğu’nu haraca bağlamıştır.

46. Soru

Gotların iki ana kolu kimlerden oluşur?

Cevap

Ostrogotlar ve Vizigotlar 

47. Soru

Frank Krallığı’nın gerçek kurucusu kimdir?

Cevap

Childerik’in ardından yerini alan oğlu I. Clovis’dir (481-511).

48. Soru

Vouillé Savaşı Vizigotları nasıl etkilemiştir?

Cevap

Eurik’in yerini alan oğlu II. Alarik, Franklar karşısında ağır bir yenilgi alır ve bu savaşta hayatını kaybeder. Başkent Toulouse olmak üzere tüm Akitanya’yı kaybederler.

49. Soru

Guadalete Savaşı sonrasında neler olmuştur?

Cevap

Müslümanlar Cordoba ve Vizigot Krallığı’nın başkenti Toledo’yu ele geçirmişlerdir.

50. Soru

Vizigotlar ne zaman bağımsızlıklarını kazanırlar?

Cevap

454 yılında Gepidlerle birlikte Hunlara karşı kazandıkları Nedao Savaşı’ndan sonra Avrupa Hun İmparatorluğu’nun parçalanmasının ardından bağımsızlıklarını kazanırlar.

51. Soru

Geiserik Kuzey Afrika’nın tamamına nasıl hakim olmuştur?

Cevap

439 yılında Romalılar ile yaptığı anlaşmaya göre Kartaca ile çevresinin imparatorluğun kontrolünde olacak ve diğer bölgeler Vandalların denetiminde olacaktı. Ancak Geiserik anlaşmayı bozarak Kartaca’yı ele geçirdi ve Kuzey Afrika’nın tamamına hakim oldu.

53. Soru

Vandallar kimlerdir?

Cevap

Doğu Cermen kavimlerinden olan Vandallar M.S. II. yüzyılın sonlarında Silingi ve Hatingi olarak iki boya ayrılırlar.

54. Soru

Bizans imparatoriçesi İrini’den sonra Bizans tahtına kim oturmuştur?

Cevap

I. Nikiforos (802-811) oturmuştur.

55. Soru

Doğu Roma İmparatoru Zenon Ostrogot kralı Büyük Theodorik’ten ne ister?

Cevap

İtalya’yı Odoaker’den geri almasını ister ve alır.

56. Soru

Britanya’daki siyasi oluşumu temsil eden ve ortak yönetim manasındaki heterarşiyi oluşturan yedi krallık hangileridir?

Cevap

Wessex, Essex, Sussex, Doğu Anglia, Kent, Mercia ve Northumbria.

57. Soru

Theodorik’in zaferiyle neler olur?

Cevap

Theodorik kendine Ravenna’yı merkez yapar, Sicilya ve Dalmaçya da dahil olmak üzere tüm İtalya’da Ostrogot hakimiyeti başlar. Kısa süreliğine de olsa Theodorik küçük yaştaki torunu Vizigot kralı Amalarik’in hamisi sıfatıyla İspanya’da da hüküm sürer.

58. Soru

Kavimler Göçü’nü başlatarak, Orta Asya’dan ayrılarak batıya gelen ilk Türk kavmi hangisidir?

Cevap

Hunlardır.

59. Soru

Lombardların göçü kimin döneminde son bulur ve kalıcı olarak İtalya’ya yerleşirler?

Cevap

Audion’un ardından başa geçen oğlu Alboin (560-572) döneminde Lombardların göçü son bulur ve artık kalıcı olarak İtalya’ya yerleşirler.

60. Soru

Şarlman’ın büyük ülküsünü yeniden dirilten ve 936 yılında Aachen’de “Alman kralı” ilan edilen kral kimdir?

Cevap

Şarlman’ın büyük ülküsünü yeniden dirilten kişi 936 yılında Aachen’de “Alman kralı” ilan edilen I. Otto’dur.

61. Soru

Lombardların ilk kralı kimdir?

Cevap

İlk kralı Agilmund’dur.

62. Soru

Hangi antlaşma ile imparatorluk Şarlman’ın üç torunu arasında bölüştürülmüştür?

Cevap

843 yılında imzalanan Verdun Antlaşması ile bölüştürülmüştür.

63. Soru

Aryanizm’in kurucusu kimdir?

Cevap

Arius

64. Soru

Lombarlar ne zaman kalıcı olarak İtalya’ya yerleşmişlerdir?

Cevap

Alboin (560-572) döneminde Lombardların göçü son bulur ve kalıcı olarak yerleşmişlerdir.

65. Soru

Hunlar ilk olarak kimleri mağlup etmişlerdir?

Cevap

İlk olarak Aral gölü ve Don nehri arasındaki sahalarda yaşayan Alanları mağlup etmişlerdir.

66. Soru

Lombardlar nasıl Katolikliği benimsemişlerdir?

Cevap

Alboin’in ölümünden sonraki dönemde dini anlaşmazlıklar yaşarlarken, VII. yüzyıldan sonra ise Papalığın çabası ve zorlaması ile Katolikliği benimsemişlerdir.

67. Soru

Tarık bin Ziyad’ı sefer düzenleme konusunda teşvik eden vali kimdir?

Cevap

Vizigot Krallığı’nın Sebte valisi Julianus teşvik etmiştir.

68. Soru

Theodorik ne zaman ölmüştür?

Cevap

526 yılında ölmüştür ve Ostrogotlar eski güçlerini yitirmişlerdir.

69. Soru

Alamanniler kimlerdir?

Cevap

Alamanni: Başta Süevler olmak üzere pek çok küçük Cermen kabilelerinin karışımından oluşan Alamanniler, 3.yüzyılda Yukarı Tuna ve Aşağı Ren Irmakları arasında yoğun olarak yerleşirler.

70. Soru

Lombardlardaki kralsızlık dönemi nedir?

Cevap

572 yılında Alboin’in Verona’da öldürülmesinin ardından tahta oturan Cleph de bir buçuk yıllık iktidarının ardından 574’te öldürülmüş ve onun ölümünün ardından kralsızlık dönemi başlamıştır.

71. Soru

İki kardeşin Doğu Roma İmparatorluğu’na barış teklifinin reddedilmesi nasıl bir sonuçlanmıştır?

Cevap

Talepleri ciddiye alınmayınca, bunu saygısızlık olarak kabul eden Dengizik, 468 yılında Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılan savaşta esir edilerek İstanbul’a götürülmüş ve orada idam edilmiştir.

72. Soru

Şarlman’ın büyük ülküsünü yeniden dirilten kişi kimdir?

Cevap

936 yılında Aachen’de Alman kralı ilan edilen I. Otto’dur (936-973).

73. Soru

732 yılı Ekim ayında Potiers (Puvatya) Ovası’ndaki savaşın önemi nedir?

Cevap

Şarlman’ın dedesi Charles Martel komutasındaki Frank ordusu Müslümanları mağlup ederek Avrupa’nın kaderini tayin etmiştir. Bu mağlubiyetle Müslümanlar bir daha Pirene dağlarının kuzeyine geçememişlerdir.

74. Soru

Slav halkları hangileridir?

Cevap

Doğu Slavları (Ruslar, Ukraynalılar, Belaruslar), Batı Slavları (Polonyalılar, Çekler, Slovaklar) ve Güney Slavları (Sırplar, Hırvatlar, Slovenler vd.) olarak üçe ayrılılar.

75. Soru

429 yılında Geiserik idaresindeki Vandal ve Alan bakiyeleri, aileleri birlikte Cebelitarık üzerinden Kuzey Afrika’ya geçerek ne yapmışlardır?

Cevap

Burada bir krallık kuran Vandallar yüzyıl boyunca bölgede hüküm sürmüşlerdir.

76. Soru

Müslümanların İspanya’yı fethi kaç yılında başlar?

Cevap

Müslümanların İspanya’yı fethi 711 yılında Emevi komutanı Tarık bin Ziyad komutasındaki İslâm ordusunun kendi adıyla anılan Cebel-i Tarık boğazını geçerek İber Yarımadası’na çıkmasıyla başlar.

77. Soru

Lombardlara kim son vermiştir?

Cevap

Papa Adrian’ın yardımı isteği üzerine 774 yılında Şarlman Lombardlara son vermiştir.

78. Soru

Rus tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen olay hangisidir?

Cevap

İskandinav kökenli Vareglerin Başbuğu Rurik’in 856 yılında Kuzey Rusya’daki İskandinav kolonilerinde düzeni sağlamak için önce Ladoga Gölü civarına sonra da Velikiy Novgorod’a yerleşmesidir.

79. Soru

Doğu Roma imparatorluğu Kuzey Afrika’nın denetimini tekrar nasıl geri kazanmıştır?

Cevap

Kartaca şehrinin güneyindeki Akdeniz kıyılarındaki Ad Decimum Savaşı’nda meşhur komutan Belisarios Vandalları mağlup ederek Kartaca’yı ele geçirmiştir ve aynı yılın sonlarında Kartaca yakınlarındaki Tricamarum Savaşı’nda bir kez daha Belisarios’a mağlup olan Vandal kralı Gelimer’in 534 yılı başında teslim olmasıyla Kuzey Afrika’daki Vandal hakimiyeti son bulmuştur.

80. Soru

Kralsızlık dönemi nasıl son bulmuştur?

Cevap

774 yılında Frank kralı Şarlman, Verona’ya girerek son kral Desiderius’u tahttan indirmiş ve kendisi Lombard kralı unvanını almıştır.

81. Soru

Şarlman’ın Roma imparatoru ilan edilmesi siyasi olarak nasıl bir sonuç ortaya koymuştur?

Cevap

Doğu ve Batı arasında var olan dini ayrılık siyasi açıdan da kendini göstermiştir. Şarlman tek imparator ve tek kilise düşüncesiyle Bizans imparatoriçesi İrini ile bir evlilik planlar; ama İrini tahttan indirilince bu plan gerçekleşmemiştir.

84. Soru

Gözü batıda olan Attila’ya kim evlilik teklifinde bulunmuştur?

Cevap

Batı Roma İmparatoru III. Valentiniaus’un kız kardeşi Honorius’tur.

85. Soru

Evlilik teklifini kabul eden Attila ne talep etmiştir ve isteğinin sonucu ne olmuştur?

Cevap

Çeyiz olarak imparatorluk arazilerinin yarısını talep etmiştir ve bu isteği kabul edilmeyip reddedilince sefer hazırlıklarına başlamıştır. Chalons Savaşı’nda taraflar karşılaşmış; ama kazanan çıkmamıştır.

86. Soru

Şarlman’nın ölümüyle nasıl bir sonuç ortaya çıkmıştır?

Cevap

28 Ocak 814 yılındaki ölümden kısa bir süre sonra Karolenj İmparatorluğu halefleri arasında bölüşülmüştür.

87. Soru

Vikingler kimlerdir?

Cevap

Daha çok Norveçli olarak bilinen ancak İsveç ve Danimarka gibi yerlerden de gelen İskandinavya’nın savaşçı halklarıdır.

88. Soru

Attila hangi antlaşmayla Doğu Roma İmparatorluğunu haraca bağlanmıştır?

Cevap

434 yılındaki Margus Antlaşmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu Attila tarafından haraca bağlanmıştır.

89. Soru

Rus tarihi hangi olayla başlar?

Cevap

Rus tarihinin başlangıcı İskandinav kökenli Vareglerin Baflbuğu Rurik’in 856 yılınnda Kuzey Rusya’daki İskandinav kolonilerinde düzeni sağlamak için önce Ladoga Gölü civarına sonra da Velikiy Novgorod’a yerleşmesi olarak kabul edilmektedir.

90. Soru

Avarlar İstanbul’u ne zaman kuşatmışlardır?

Cevap

626 yılında kuşatma on gün sürmüş; fakat başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

91. Soru

Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu ne zamana kadar varlığını sürdürür?

Cevap

1806 yılındaki Napolyon Savaşlarına kadar yaklaşık dokuz asır varlığını sürdürür.

92. Soru

Avar Kağanı kaç yılında din değiştirmiştir?

Cevap

805 yılında din değiştirerek Hristiyanlığı kabul etmiştir.

93. Soru

Batı Slavları tarafından kurulan Polonya Krallığı nerede kurulmuştur?

Cevap

Slavların anayurdu olarak kabul edilen sahada (Vistül ve Oder nehirleri arasındaki bölgede) kurulmuştur.

94. Soru

Kutsal Roma İmparatoru ilan edilen kimdir?

Cevap

Şarlman, 800 yılında Papa III. Leo tarafından ilan edilmiştir.

95. Soru

771 yılında kardeşi Carloman’ın ölümünün ardından krallığın tek hâkimi durumuna gelen ve iktidarı boyunca düzenlediği 50’den fazla seferle orta çağın en büyük imparatorluklarından birisini meydana getiren kal kimdir?

Cevap

771 yılında kardeşi Carloman’ın ölümünün ardından krallığın tek hâkimi durumuna gelen Şarlman iktidarı boyunca düzenlediği 50’den fazla seferle ortaçağın en büyük imparatorluklarından birisini meydana getirmeyi başarır.

96. Soru

Alanlar kimlerdir?

Cevap

Alanlar: İran kökenli olan ve I.yüzyıldan itibaren savaşçı süvari birlikleri olarak tarihi kayıtlarda yer almışlardır.

97. Soru

1066 yılında Hasting Savaşı’nda Anglo-Sakson kralı II. Harold’ı mağlup etmeyi başararak İngiltere kralı olan lider kimdir?

Cevap

William (1066-1087) 1066 yılında Hasting Savaşı’nda Anglo-Sakson kralı II. Harold’ı mağlup etmeyi başararak İngiltere kralı olur.

98. Soru

Avarlar ve Bizans İmparatorluğu arasındaki antlaşma neden bozulmuştur?

Cevap

Kısa süre içinde Karadeniz’in kuzeyindeki bölgelerde hakimiyet kuran Avarlar, Tuna’nın güneyine inmek isteyince, I. Iustinianos ve ölümünün ardından kardeşi II. Iustinos da bu isteklerini dikkate almadığı gibi kendilerine gönderilen yıllık ücreti de kesince antlaşma bozulmuştur.

99. Soru

Şarlman hangi alanlarda reform yapmıştır?

Cevap

Ağırlık ve uzunluk ölçülerinde reformlar yapmıştır, Avrupa’da uzun süre geçerliliğini koruyan bir para sistemi geliştirmiştir.

100. Soru

Tarık bin Ziyad, ordusunu İber Yarımadası’na çıkardıktan sonra hangi savaşta Roderik’i mağlup etmiştir?

Cevap

Guadalete Savaşı.

101. Soru

Yarımadaya düzenlenen ilk fetih hareketinden bir yıl sonra on sekiz bin kişilik ordusuyla fethi tamamlamaya gelen Musa bin Nusayr nereleri fethetmiştir?

Cevap

Sidonia, Carmona, Sevilla, Merida, Reyyo, Granada, Murcia’yı ele geçirmiştir. Güney kesimlerinin fethi tamamlandıktan sonra Toledo’da birleşen iki ordu 713 yılında kuzeye ilerleyip Barselona, Zaragoza gibi şehirleri hakimiyeti altına alıp Güney Fransa’ya kadar ilerlemişlerdir.

102. Soru

714 yılında Musa bin Nusayr Şam’a geri çağırılınca bölgenin idaresi kime bırakılmıştır?

Cevap

Musa bin Nusayr’ın oğlu Abdulaziz’e bırakılmıştır. Endülüs Emevi Devleti kurulana kadar yönetim Şam’daki Emevi hilafetine bağlı valilerin elindedir.

103. Soru

Vikinglerin karakteristik özellikleri nelerdir?

Cevap

Açık denizlerde ve sığ nehirlerde kullanabilecekleri teknelerin dışında uzun süre erzak temini yapmadan denizlerde seyahat edebilecek gemilere sahip olan Vikingler, daha çok Norveçli olarak bilinen ancak İsveç ve Danimarka gibi yerlerden de gelen İskandinavya’nın savaşçı, tüccar ve korsan halkı.

104. Soru

Rus Devleti’ni meydana getiren temel halk hangisidir?

Cevap

Doğu Slavlarıdır.

105. Soru

Roma İmparatorluğu ne zaman ikiye bölünmüştür?

Cevap

Roma İmparatorluğu’nun bölünmeden önceki son imparatoru I. Teodosios’un (379-395) ölümünün ardından 395 yılında imparatorluk, oğulları Arkadius ve Honorius arasında ikiye bölünür.

106. Soru

Batı Roma İmparatorluğu’nun başkenti neresiydi?

Cevap

Roma’nın kuzeyinde Venedik’in güneyinde ve Adriyatik Denizi kıyılarında kurulmuş olan Ravenna şehri 402 yılından 476 senesine kadar Batı Roma
İmparatorluğu’nun başkentliğini yapmıştır.

107. Soru

Pannonia neresidir?

Cevap

Pannonia: Günümüzde Avusturya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek’in bir bölümünü içine alan Dalmaçya kıyılarından Tuna nehrine kadar uzanan Roma eyalet bölgesidir.

108. Soru

Avrupa’nın demografik yapısının büyük ölçüde değişmesine sebep olan kavim kimlerdir?

Cevap

Orta Asya’dan ayrılarak batıya gelen ilk Türk kavmi olarak kabul edilen Hunlar, Avrupa’nın demografik yapısının büyük ölçüde değişmesine sebep olmuşlardır.

109. Soru

Britanya neresidir?

Cevap

Britanya: Kuzey İrlanda, İskoçya, Galler ve İngiltere’nin bir araya gelmesinden dolayı Birleşik Krallık olarak da adlandırılan bölgedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.