Açıköğretim Ders Notları

Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Orta Çağ-Yeni Çağ Avrupa Tarihi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Orta Dönem Ortaçağ Avrupa Tarihi (11-13. Yüzyıllar)

1. Soru

Şarlman’ın 28 Ocak 814 yılındaki ölümünden sonra imparatorluk yönetiminde nasıl bir değişim olmuştur?

Cevap

Şarlman’ın ölümünden sonra yerine oğlu I. Louis geçmiş, o da 840 yılında ölmüştür. I. Louis’in büyük oğlu Lothair de kardeşlerinin muhalefetiyle karşılaşınca 843 yılında Verdun Antlaşması ile ülke toprakları üç kardeşe paylaştırılmıştır.


2. Soru

843 yılında imzalanan Verdun Antlaşması’na göre Frank topraklarının Şarlman’ın torunları arasındaki dağılımı nasıl olmuştur?

Cevap

Bu antlaşmaya göre Doğu Frankia olarak anılan ve Ren Nehri’nin batısındaki Almanya topraklarını kapsayan kısım Louis’e, Batı Frankia olarak anılan ve Rhone Nehri’nin batısındaki Gaskonya, Septimania ve Akitanya’yı içine alan kısım Charles’a ve Orta Frankia olarak anılan Rhon ve Ren nehirleri arasındaki kısım ile İtalya Krallığı imparator unvanını kullanan Lothair’e verilmiştir.


3. Soru

Fransız Kralı VII. Louis’in oğlu II. Philip (1180-1223) döneminin en önemli gelişmesi nedir?

Cevap

Bu dönemin en önemli gelişmesi III. Haçlı Seferi’dir.


4. Soru

Orta Dönem Ortaçağ Avrupası’nın en büyük monarşisi nedir? Bilgi veriniz.

Cevap

Orta Dönem Ortaçağ Avrupası’nın en büyük monarşisi 962’den 1806 yılına kadar varlığını devam ettiren Kutsal Roma İmparatorluğu’dur. Bu imparatorluk Merkezi Avrupa’nın büyük bir kısmı ile İtalya’yı kapsamaktadır.


5. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun 2 Şubat 962’de Papa XII. John’un 936 yılında Aachen’de “Alman Kralı” ilan edilen I. Otto (936-973)’ya taç giydirmesiyle kurulduğu kabul edilmektedir.


6. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu 962-1124 yılları arasında hangi hanedan tarafından yönetilmiştir?

Cevap

Sakson Hanedanı.


7. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu 1124-1254 yılları arasında hangi hanedan tarafından yönetilmiştir?

Cevap

Hohenstaufen Hanedanı.


8. Soru

962-1254 yılları arasında Kutsal Roma İmparatorluğu’nun Sakson ve Hohenstaufen Hanedanlarının izlediği temel politika neydi?

Cevap

Bu dönemde her iki hanedanın da izlediği temel politika İtalya’nın kontrol altına alınmasıydı.


9. Soru

Normanlar hangi toplulukların karışmasıyla ve nasıl oluşmuştur?

Cevap

8.yüzyılda anavatanlarından ayrılan Viking toplulukları iki yüzyıl boyunca Avrupa’dan Asya’ya kadar olan geniş bir alana yayılmışlardır. Bu dönem boyunca Avrupa’ya akın eden Danlar ve Norveçliler İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa ve İspanya kıyılarını talan etmişlerdir.


10. Soru

İngiltere’nin ilk Norman kralı kimdir? Krallığı nerede ve ne zaman ilan edilmiştir?

Cevap

İngiltere’nin ilk Norman kralı I. William’dır. 1066 Noel’inde Webminister Manastırı’nda taç giyerek kral ilan edilmiştir.


11. Soru

1066 sonrası İngiltere’de hangi diller konuşulmaktaydı?

Cevap

Yeni yönetim Fransızca, halk ise Sakson dili konuşmaktaydı.


12. Soru

I. William’ın 1087 yılındaki ölümünden sonra oğulları arasındaki taht paylaşımı nasıl olmuştur?

Cevap

I. William 1087 yılında öldükten sonra en büyük oğlu Robert Normandiya dükü olurken diğer oğlu II. William (1087-1100) İngiltere tahtına oturmuştur. Kanalın iki yakasındaki krallık topraklarının birleşmesini isteyen soyluların ateşlemesi kardeşler arasında mücadele yaşanmasına sebep olmuştur. 1088 yılında tahtı ele geçirmek için kardeşine karşı isyan başlatan Robert başarılı olamamıştır. Bunun üzerine I. Haçlı Seferine çıkan Robert, gerekli olan finansmanı sağlaması karşılığında Normandiya’daki haklarını da kardeşi II. William’a devretmiştir. William’ın ölümünden sonra Robert yeniden Normandiya’ya hâkim olurken İngiltere tahtına kardeşi I. Henry geçmiştir.


13. Soru

I. Henry’nin torunu II. Henry döneminde hangi önemli olaylar yaşanmıştır?

Cevap

II. Henry (1154-1189) tahta oturduktan sonra annesini sürgün eden ve Stephen döneminde güçlenen baronların gücünü kırmıştır. Ayrıca I. Henry döneminde yapılan reformlar le merkezi idare karşısında gücü azaltılan kilisenin yeniden eski nüfusunu kazanması için çaba sarf eden Canterbury Başpiskoposu Thomas Becket de II. Henry döneminde öldürtülmüştür.


14. Soru

I. Richard (Aslan Yürekli) Yahudilere karşı nasıl bir politika izlemiştir?

Cevap

I. Richard İngiltere krallık tacını giydiği Webminister Sarayı’ndaki resmi törene Yahudilerin katılmasını yasaklamıştır. Daha sonrasında kendisine hediye vermek isteyen Yahudi önde gelenleri tartaklayarak saraydan attırmıştır. Daha sonra Londra’da Richard’ın bütün Yahudilerin öldürülmesi emri verdiği söylentileri ortaya çıkmış ve şehirde evleri yakılan, malları yağmalanan Yahudiler acımasızca katledilmişlerdir.


15. Soru

I. Richard kaç yılında ve neden ölmüştür?

Cevap

I. Richard 1199 yılında, Fransa Kralı II. Philip ile yaptığı savaşta kazayla atılan bir okun kolunu yaralaması ve yarasının kangren olması sonucunda ölmüştür.


16. Soru

I. Richard döneminde kardeşi John ile arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Cevap

I. Richard babasına karşı isyan başlattığında kardeşi İrlanda Lordu John abisinden yana bir tutum izlemiştir. Bunun üzerine I. Richard kardeşini Mortain kontu yapmış ve İngiltere’den de pek çok arazi vermiştir. I. Richard Üçüncü Haçlı Seferi’ne çıkarken İngiltere’ye girmeyeceğine söz veren kardeşi John, 1190 yılında yeğeni Arthur’un veliaht ilan edilmesinden sonra yönetimi ele almıştır. 1194 yılı başında İngiltere’ye dönen I. Richard önce kardeşini önce sürgüne göndermiş daha sonra özür dilemesinin ardından affetmiştir.


17. Soru

I. Richard’ın kardeşi John kilise ile ne gibi anlaşmazlıklar yaşamıştır?

Cevap

John 1205 yılında Stephen Langton adlı birinin Papa tarafından Canterbury başpiskoposluğuna atanmasına karşı çıkarak bu makama kendi belirlediği adayın getirilmesini istemiştir. Bunun üzerine Papa III. Innocentius vaftiz, evlilik ve cenaze gibi dini törenlerin kilise tarafından yapılmayacağını bildirmiş ve 1209 yılında İngiltere kralını aforoz ettiğini açıklamıştır. John ise Papa’nın bu kararına misilleme olarak kilisenin mallarına el koymuştur.


18. Soru

Magna Carta nedir?

Cevap

Latince “Büyük Sözleşme, Büyük Ferman” anlamına gelen Ortaçağ’da İngiltere ile feodaller arasında yapılmış bir antlaşmadır.


19. Soru

Magna Carta’nın vurgu yaptığı üç temel prensip nedir?

Cevap

 • Kilise, din görevlilerinin atanmasında özgür olacak.
 • Baronların rızası alınmadan kararlaştırılan miktardan daha fazla oranda vergi alınmayacak.
 • Mevcut yasalara uyan hiçbir özgür insan keyfi olarak cezalandırılmayacak.

20. Soru

III. Henry (1216-1272) kaç yaşında tahta geçmiştir? Bunun dezavantajları neler olmuştur?

Cevap

III. Henry 1216 yılında, 9 yaşındayken tahta geçmiştir. Bu nedenle iktidarın gerçek hâkimi olamamıştır. 1234 yılına kadar ülke naibler tarafından idare edilmiştir.


21. Soru

III. Henry’nin oğlu I. Edward nasıl bir dış politika izlemiştir?

Cevap

I. Edward tüm Britanya üzerinde kesin bir otorite kurmak istemiştir. Bu nedenle 1277-1282 yılları arasında düzenlediği seferler sonucunda Galler’i kesin olarak İngiltere idaresi altına almıştır. 1296’da düzenlediği seferle de İskoçya’yı istila etmiştir. Ancak İskoçya istilası kesin bir sonuç vermemiş çıkan isyanları bastırmak için düzenlediği bir sefer için yoldayken ölmüştür.


22. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun temeli nasıl atılmıştır? Bilgi veriniz.

Cevap

Frank İmparatorluğu dağıldıktan sonra İtalya’da soylular ve şehir devletleri arasında hâkimiyet mücadeleleri başlamıştır. Ortaya çıkan mücadeleler nedeniyle oluşan kaosu sona erdirebilmek amacıyla Alman Kralı I. Otto’dan yardım istenmiştir. 951 yılında İtalya’da hâkimiyetini tesis eden I. Otto, 962 yılında Roma’da imparatorluk tacını giymiş ve böylelikle Kutsal Roma İmparatorluğu’nun temeli atılmıştır.


23. Soru

Normanlar ne zaman siyasi ve askeri bir güç haline gelmiştir? Yönetimini ele geçirdiği ilk şehirler hangileridir?

Cevap

Normanlar 11.yüzyılın başlarında bir siyasi ve askeri güç haline gelmişlerdir. 1030’da Aversa, 1042’de Apulia’nın yönetimini ele geçirmişlerdir.


24. Soru

Sicilya Krallığı kaç yılında, kim tarafından ve ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Sicilya Krallığı Ruggiero tarafından, 1120 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Normanların tek bir bayrak altında toplanmasıdır.


25. Soru

Norman Hanedanlığı nasıl sona ermiştir? Norman Hanedanlığı yerine hangi hanedanlık yönetime gelmiştir?

Cevap

Norman Hanedanlığı II. Guglielmo’nun ardında varis bırakmadan ölmesiyle sona ermiştir. Bu nedenle Ruggiero’nun kızı Constanza’nın kocası Heinrich krallık tahtını ele geçirmiştir. Bu sayede Hohenstaufen Hanedanlığı Norman Hanedanlığının yerini almıştır.


26. Soru

Müslümanlar İber Yarımadası’na hangi dönemde girmiştir? Bu durum yarımadada yaşayan hangi toplulukları nasıl etkilemiştir?

Cevap

Müslümanlar 8.yüzyıl başından itibaren İber Yarımadası’na girmeye başlamıştır. Bu durum 4.yüzyılda Aryanist ve 6.yüzyılın sonundan sonra Katolik mezhebine bağlı Vizigotlar’ın yarımadanın kuzeyine çekilmesine neden olmuştur.


27. Soru

Ortaçağ’da “reconquista” kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Yeniden fetih anlamına gelen bu kelime AsturiasGaliçiya Krallığı ile Ortaçağ boyunca Hristiyan İberialıların İber yarımadasını yedinden Hristiyanlaştırması anlamına gelmektedir.


28. Soru

Orta dönem Ortaçağ Avrupası’nda değirmenlerin çok fazla ilgi görmesinin nedeni nedir?

Cevap

Bu dönemde değirmenlerin mali getirisi yüksektir. Bu nedenle fazla ilgi görmüşlerdir.


29. Soru

Papa III. Celestine (1191-90)’nin yel değirmenlerini vergiye bağlamasının nedeni nedir?

Cevap

Bunun nedeni yel değirmenlerinin su değirmenlerinin aksine dondurucu kış aylarında da çalışabilmesi ve bu sayede sayıca çoğalıp karlı bir yatırıma dönüşmesidir.


30. Soru

Ortaçağ tarımında kullanılan üç dönüşümlü nadas sistemi nedir?

Cevap

Üç dönüşümlü nadas sistemi Ortaçağ tarımı için önemli gelişmelerden biridir. Bu sisteme göre bir arazi üç eşit parçaya bölünür, ilk yıl birinci tarlaya kış ürünü, ikinci tarlaya ilkyaz ürünü ekilir, üçüncü tarla ise nadasa bırakılır. Dört yılda bir farklı ürünlerin ekilmesine ve toprağın dinlendirilmesine imkân veren bu sistem ekili arazi alanını artırdığı gibi bir yılda iki farklı ürün alınmasına da olanak sağlıyordu.


31. Soru

10.yüzyılım sonlarına doğru kullanılmaya başlanan ağır tekerlekli saban (pulluk) kullanımının tarıma katkısı nedir?

Cevap

Pulluk çiftçilere toprağı sürmede büyük kolaylık sağlamıştır. Pahalı makineler ve hayvan edinmeye gücü yetmeyen küçük çaplı çiftçiler, aralarında kooperatifler kurarak pulluk edinmişlerdir. Pulluk ve bunun gibi yenilikler sayesinde 11. ve 13. yüzyıllarda tarımda verim iki katına çıkmıştır.


32. Soru

Avrupa’da ruhban sınıf mensuplarının yetiştirilmesi, davranışlarında bir birlik sağlanması ve din adamlarının toplum nezdinde itibarının kazandırılması için yapılan ıslahatlardan Cluny hareketinin katkıları nelerdir?

Cevap

 • Bu hareket Benedikten manastırı sayesinde inzivaya çekilme şeklindeki Batı manastırcılığını, değişen koşullara uyarlayabilmiştir.
 • Baronlar gibi iç güçlere karşı korunmasız olan manastırları ortaklaşa bir çabayla güçlendirmeyi başardılar.
 • 910 yılında Auvergne Kontu Sofu Guilliaume tarafından kurulan Cluny tarikatı mensupları aşırı uzun ibadet ve ayin kurallarını değiştirdiler.
 • Birlikte çalıştıkları bütün kardeş kurumların üstünde kendi başrahiplerinin söz sahibi olmalarını sağladılar. Yani çok sayıdaki manastırların tek bir önderin idaresinde toplanarak tek nizamın uygulanmasını kolaylaştırdılar.
 • Cluny tarikatı disiplinli teşkilatı ile Papalığın üstünlüğüne destek verdi. II. Urbanus gibi papalar bu tarikattan çıktılar. Böylece Papalık kendi monarşisini ve reformlarını gerçekleştirebilmek için bir model ve güçlü bir destek kaynağı bulmuş oldu.

33. Soru

Engizisyonun görünürdeki amacı ve bu amaca yönelik atılan adımlar nelerdir?

Cevap

Engizisyonun görünürdeki amacı Hristiyanlıktan uzaklaşan veya dini esaslara aykırı davranan kimseleri cezalandırmaktı. Bu amaçla Katolik Kilisesi’nin inisiyatifinde bir adli ve cezai mekanizma oluşturuldu. 1179 yılında Papa III. Aleksander dini yapıdan kopan ve uzaklaşanlar için ilgili memurlarına tutuklama, aforoz ve mallarının ellerinden alınması yetkisini verdi. Hatta bu işi kutsal bir cihat olarak ilan etti. Papalığın bu tavrına Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa (1155-1190) da kendi topraklarında destek verdi.


34. Soru

Engizisyon mahkemeleri ne zaman işlevsellik kazanmıştır?

Cevap

Engizisyon uygulamaları Papa IX. Gregory (12271241) zamanında işlevsellik kazanmıştır.


35. Soru

Engizisyon mahkemeleri ne gibi cezalar uygulamıştır?

Cevap

Engizisyon mahkemeleri sürgün, mallara el koyma, yurttan uzaklaştırma, vatandaşlıktan çıkarma gibi cezaların yanı sıra insanları yakma ve dillerini kesme gibi cezalar da uygulamıştır.


36. Soru

İspanya’daki Engizisyon uygulamaları en çok hangi dine mensup kişiler üzerine olmuştur?

Cevap

İspanya’daki Engizisyon uygulamaları en çok Yahudi ve Müslümanlar üzerinde olmuştur.


37. Soru

Feodalite nedir?

Cevap

Feodalite Avrupa’nın 10.yüzyıldan 13.yüzyıla kadar toplum yapısını belirleyen ilişkiler sistemidir. İki dönemde değerlendirilir. 9.yüzyıldan 11.yüzyıla kadar devam eden süreç birinci feodal dönem olarak adlandırılır. En temel özelliği itaat edilen efendiler ile köylüler arasında kast temeline dayalı bir ilişki olmasıdır. 11.yüzyılın ortalarından 13.yüzyılın ortalarına kadar olan süreç ikinci feodal çağ olarak bilinir. Bu dönemde ise efendi olanların kalıtsal soyluluk temelinde bu haklarını korumuşlardır.


38. Soru

Feodal sistemin temel unsurları nelerdir?

Cevap

Feodal sistemin temel unsurları ekonomik hayatı sürdürebilecek bir toprak parçasından oluşan dirlik, bu dirlik üzerinde ziraat faaliyetinde bulunabilecek köylüler, onların güvenliğini sağlamak için özel kaleler inşa ederek zırhlı süvari özelliği taşıyan şövalyeler, şövalyelerin vasallık sistemiyle bağlı oldukları ve itaat ettikleri senyörlerdir.


39. Soru

Avrupa feodalitesinin kurucusu kimdir? Bu unvanı neden almıştır?

Cevap

Avrupa feodalitesinin kurucusu Charles Martel (686-741)’dir. Feodalite sistemi askeri ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. At ve zırhlı savaşçı birlikten meydana gelen ağır süvari kavramını Batı, Müslüman Araplardan ve Bizans’tan öğrenmiştir. Bu tür süvariyi ordusunda kullanarak iç ve dış rakiplerine karşı başarılı olan kişi Charles Martel olmuştur. Süvarinin temel unsuru olan atı beslemek için geniş topraklara ihtiyaç duyuluyordu. Charles Martel sadece sivillerin değil, geniş kilise topraklarına el koyarak atlı süvarinin teminini de sağlamıştır. Bundan dolayı Avrupa feodalitesinin kurucusu unvanını almıştır.


40. Soru

Ortaçağ’da Orta Avrupa’da inşa edilen şatoların inşa amaçları ve gelişim sürecindeki işlevleri nelerdir?

Cevap

Avrupa’ya güneyden Müslüman Arapların, kuzeyden Vikinglerin ve Orta Avrupa’dan Macarların akınlarıyla Avrupa’da otoritenin zayıflaması nedeniyle Orta dönem ortaçağ boyunca feodalite sistemi İtalya, Fransa, Batı Almanya, Kuzey Avrupa ve İngiltere’de uygulanmıştır. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla fief sahiplerinin yerel güçleri artmış ve bunun sonucu olarak dış saldırılara karşı koymak kadar kendileri için üretim yapan serflerin ihtiyaç halinde güvenliğini sağlamak için şatolar inşa edilmeye başlanmıştır. 9. ve 10. yüzyıllarda ahşaptan inşa edilen bu şatolar 11.yüzyılda taştan inşa edilmeye başlanmıştır. 10.yüzyıldan 12. yüzyıla kadar yapılan şatolarda öncelikli amaç fief sahibi (derebeyi) ailenin barınak ihtiyacını karşılamak, onun erzaklarını ve silahlarını muhafaza edecek bir ambar kurmak ve dış saldırılara karşı korunaklı bir yer inşa etmektir. Bu nedenle şatonun yüksek yerlerine burçlar yapılmış, etrafı kalın duvarlarla ve hendeklerle çevrilmiştir. İner kalkar köprülerle, mazgallarla, saldırganların üstüne yakıcı maddelerin döküldüğü deliklerle şato ele geçirilmesi güç bir kaleye dönüşmüştür. Ayrıca şatolar fief sahibinin kalabalık ailesine olduğu kadar hizmetçileri ve hatta yakınlarda yaşayan köylüleri bile zaman zaman içinde ağırlayan yerler olmuştur.


41. Soru

Orta dönem Ortaçağ Avrupa’sında feodal sistemde fief sahiplerinin aldığı arazi karşılığında efendilerine karşı sorumlulukları nelerdi?

Cevap

Fief sahibi kişi aldığı arazi karşılığında şatonun korunması, efendinin askeri seferlerine refakat etme ve lordunun ikametgâhına hizmet etme yükümlülüklerini taşıyordu. Ayrıca efendisinin büyük oğlunun evlenmesinin masraflarına ve büyük kızının çeyizine katkı vermek zorundaydı.


42. Soru

Ortaçağ’da onur kavramıyla birlikte anılan şövalyelerin öncelikli görevleri nelerdir?

Cevap

Şövalyelerin öncelikli görevleri efendisine bağlı kalmak, kiliseyi korumak, inançsızlarla savaşmak, rahiplik kurumunu el üstünde tutmak, zarar görememeleri için fakirleri himaye etmek, kanlarını kardeşleri için dökmek ve kadınlara saygılı olmaktır.


43. Soru

Haçlı seferleri neye denir? Seferlerin yapılma amacı nedir?

Cevap

7. yüzyılda İslamiyet’in ortaya çıkışından sonra Müslümanların topraklarını Hristiyanlar aleyhine genişletmeye başlamaları üzerine Hristiyan dünyasında Kudüs şehri kastedilerek kutsal toprakları geri alma söylemiyle yapılan siyasi ve askeri harekât haçlı seferleri olarak adlandırılmıştır. Amaç Kudüs’ün geri alınması, Arapların İspanya’dan, Türklerin de Anadolu’dan atılmasıdır.


44. Soru

İlk Haçlı seferi çağrısı ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır?

Cevap

İlk Haçlı seferi çağrısı 1074 yılında, Bizans İmparatoru I. Mihail Dukas tarafından yapılmıştır.


45. Soru

I. Haçlı Seferi kaç yılları arasında olmuştur? Sonuçları nelerdir?

Cevap

I. Haçlı Seferi 1096-1099 yılları arasında olmuştur. Sonucunda Avrupalı asilzadeler 1097’te İznik’i almıştır. 1097’de Dorileon’da Selçuklu ordusu yenilmiştir. Urfa (1098), Antakya (1098), Kudüs (1099) ve Trablus (1109) Haçlı devletleri kurulmuştur.


46. Soru

II. Haçlı Seferi kaç yılları arasında yapılmıştır? Sonucu hakkında bilgi veriniz.

Cevap

II. Haçlı Seferi 1147-1149 yılları arasına yapılmıştır. Sonucunda Fransa Kralı VII. Louis ve Alman Kralı III. Konrad Selçuklular tarafından yenilgiye uğratılmıştır.


47. Soru

III. Haçlı Seferi’ne hangi ülkeler katılmıştır? Sonuçları nelerdir?

Cevap

III. Haçlı Seferi’ne İngiltere, Almanya, Avusturya ve Fransa’nın katıldığı bilinmektedir. Alman Kralı Friederich Barbarossa 1190’da Silifke Çayı’nda boğulmuştur. İngiltere Kralı I. Richard Kıbrıs, Akka ve Beyrut’u almıştır.


48. Soru

IV. Haçlı Seferi’nin tarihi ve önemi nedir?

Cevap

IV. Haçlı Seferi 1202-1204 yılları arasında yapılmıştır. IV. Haçlı Seferi İstanbul’un işgal edilmesi ve Bizans Devleti’nin parçalanmış olması bakımından tarihsel açıdan önemli seferlerden biridir.


49. Soru

1212 yılında yapılan seferin “Çocukların Haçlı Seferi” olarak tanımlanmasının nedeni nedir?

Cevap

Çünkü bu seferde 30 bin Fransız, 20 bin Alman çocuk yollarda ölmüştür.


50. Soru

V. Haçlı Seferi kimlerin katılımıyla, nereye yapılmıştır? Nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

V. Haçlı Seferi Macar Kralı Andreas, Avusturya Dükü Leopold, Kıbrıs hakimi Hugue ve Bavyera Dükü Ludwig’in katılımıyla Mısır’a yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu sefer Haçlı ordusu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır.


51. Soru

Kudüs hangi tarihte ve ne şekilde Haçlı ordusu tarafından alınmıştır? Kudüs’te Haçlı hâkimiyeti hangi yıllar arasında devam etmiştir?

Cevap

Kudüs VI. Haçlı Seferi sırasında 1129 yılında anlaşma yoluyla Haçlı ordusu tarafından alınmıştır. Kudüs’te Haçlı hakimiyeti 1244 yılına kadar devam etmiştir.


52. Soru

VII. Haçlı Seferi hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

Cevap

VII. Haçlı Seferi 1248-1250 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.


53. Soru

Son Haçlı Seferi olan VIII. Haçlı Seferi kaç yılında gerçekleştirilmiştir? Sonucu ne olmuştur?

Cevap

VIII. Haçlı Seferi 1270 yılında gerçekleştirilmiştir. Fransa kralı IX. Louis ve kardeşi Charles d’Anjou tarafından Tunus, Kartaca’ya yapılan sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır.


54. Soru

1096-1291 yıllarında yapılan Haçlı seferlerinin genel olarak sonuçları nelerdir?

Cevap

1096-1291 yılları arasındaki Haçlı seferleri sonucunda doğuda yaşayan yerli Hristiyanlar zarar görmüş, özellikle IV. Haçlı Seferi ile Bizans parçalanmış, başkenti de yağmalanmıştır. Bizans’ın içine düştüğü bu durum Türklerin Anadolu’daki varlığını güçlendirmiştir. Alınan başarısızlar nedeniyle kilisenin etki ve gücü de azalmıştır. Bununla birlikte Hristiyan kimliği Avrupa’nın en büyük ortak paydası olmuştur. Haçlı seferleri sonucu Batı Avrupa toplum yapısı büyük değişikliklere maruz kalmıştır. Karolenj iktidarının çöküşünden sonra ortaya çıkan otorite boşluğunda güç ve şiddet Avrupa içine yönelmişti. Haçlı seferleri sayesinde içe dönük olan bu şiddet Müslümanlara yöneltilmiş, böylece kralların ve feodal beylerin düzeni sağlamaları kolaylaşmıştır.


55. Soru

Şarlman’ın 28 Ocak 814’de ölmesinin ardından yerine kim geçmiştir?

Cevap

Şarlman’ın 28 Ocak 814’de ölmesinin ardından oğullarından Louis, imparatorluk tahtına oturdu.


56. Soru

Şarlman’dan sonra imparatorluk torunları arasında nasıl bölüşülmüştür?

Cevap

imparatorluk Şarlman’ın torunlar› arasında üç k›sma bölündü. Antlaşmaya göre Doğu Frankia olarak anılan ve Ren Nehri’nin batısındaki Almanya topraklarını kapsayan kısım Louis’e, Batı Frankia olarak anılan ve Rhône Nehri’nin batısındaki Gaskonya, Septimania ve Akitanya’yı içine alan kısım Charles’a bırakılırken, imparator unvanını kullanan Lothair, Orta Frankia olarak anılan Rhôn ve Ren nehirleri arasındaki kısım ve İtalya Krallığı üzerinde hüküm sürecektir.


57. Soru

Ortaçağ’da Avrupa’da hüküm süren en büyük monarşi hangisidir?

Cevap

Kutsal Roma İmparatorluğu


58. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu’nu kuruluşundan 1250’li yıllara kadar yöneten hanadanlıklar hangileridir?

Cevap

Sakson ve Hohenstaufen Hanedanlıkları


59. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu’nu Hohenstaufen hanedanından sonda hangi hanedanlık üstlenmiştir?

Cevap

Habsburg Hanedanı


60. Soru

Fransa’ya karşı elde ettiği başarı sonucunda Normandiya bölgesine yerleşmesine izin verilen Viking lideri kimdir?

Cevap

Rollo. (Batı Dillerindeki Rolland/Orlando gibi isimler bu norman kökenli izimden türemiştir.)


61. Soru

Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü kaç yılında almıştır?

Cevap

1187


63. Soru

Magna Carta’nın temel prensipleri nelerdir?

Cevap

Kilise, din görevlilerinin atanmasında özgür olacak, baronların rızası alınmadan kararlaştırılan miktardan daha fazla oranda vergi alınamayacak, mevcut yasalara uyan hiçbir özgür insan keyfi olarak cezalandırılamayacak şeklinde üç temel prensibe vurgu yapan Magna Carta (1215), kralı diğer insanlar gibi kanunlara uymak zorunda bırakmaktaydı.


64. Soru

Galler’in kesin olarak İngiltere idaresi altına girmesini sağlayan İngiliz kralı hangisidir?

Cevap

I. Edward.


65. Soru

Lombard kentlerine talep ettikleri imtiyazlar vermek zorunda kalan Kutsal Roma İmparatoru kimdir?

Cevap

I. Friedrich


66. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu makamı, Hohenstaufen Hanedanlığından sonra hangi hanedanlığın eline geçmiştir?

Cevap

Welf Hanedanı.


67. Soru

Cluny Hareketi nedir?

Cevap

Cluny hareketi Benedikten manastırı sayesinde inzivaya çekilme şeklindeki Batı manastırcılığını, değişken koşullara uyarlayabilmiştir. Baronlar gibi iç güçlere karşı korunmasız olan manastırları ortaklaşa bir çabayla güçlendirmeyi başardılar. 910 yılında Auvergne Kontu Sofu Guilliaume tarafından kurulan Cluny tarikatı mensupları aşırı uzun ibadet ve ayin kurallarını değiştirdiler. Birlikte çalıştıkları bütün kardeş kurumların üstünde kendi başrahiplerinin söz sahibi olmalarını sağladılar. Böylece diğer manastırların Cluny rahibine bağlanmasını gerçekleştirdiler.


68. Soru

Papalığın Avrupa’daki gücünün göstergesi olan yargılama kurumu hangisidir?

Cevap

Engizisyon Mahkemeleri.


69. Soru

Papalığın güç göstergesi olan engizisyon mahkemelerine ve bu görüşüne destek veren Alman İmparatoru kimdir?

Cevap

Friedrich Barbarossa (1155- 1190)


70. Soru

Engizisyon mahkemeleri ne tür cezalar veriyor ve uygulanmasını sağlıyordu?

Cevap

Engizisyon mahkemeleri sürgün, mallara el koyma, yurttan uzaklaştırma, vatandaşlıktan çıkarma gibi cezaların yanı sıra insanları yakmak ve dillerini kesmek gibi cezalar da uyguladı.


71. Soru

Ortaçağda Engizisyon Mahkemesinin uygulanmadığı Avrupa Ülkesi hangisidir?

Cevap

İngiltere


72. Soru

9-11. YY’lar arasındaki birinci feodal çağın belirgin özelliği nedir?

Cevap

Birinci feodal çağının belirgin özelliği itaat edilen efendiler ile köylüler arasında kast temeline dayalı bir ilişkinin olmasıdır. İkinci dönem ise efendi olanların kalıtsal soyluluk temelinde bu haklarını korumaları olmuştur.


73. Soru

11.-13. Yüzyıllar arasındaki ikinci feodal çığının belirgin özelliği nedir?

Cevap

Birinci feodal çağının belirgin özelliği itaat edilen efendiler ile köylüler arasında kast temeline dayalı bir ilişkinin olmasıdır. İkinci dönem ise efendi olanların kalıtsal soyluluk temelinde bu haklarını korumaları olmuştur.


74. Soru

Feodal sistemi  oluşturan temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Feodalite sisteminin temel unsurları ekonomik hayatı sürdürebilecek bir toprak parçasından oluşan dirlik, bu dirlik üzerinde ziraat faaliyetlerinde bulunacak köylüler, onların güvenliğini sağlamak için özel kaleler inşa ederek zırhlı süvari özelliği taşıyan şövalyeler, şövalyelerin vasallık sistemiyle bağlı oldukları ve itaat ettikleri senyörlerdir (efendi, lord).


1. Soru

Şarlman’ın 28 Ocak 814 yılındaki ölümünden sonra imparatorluk yönetiminde nasıl bir değişim olmuştur?

Cevap

Şarlman’ın ölümünden sonra yerine oğlu I. Louis geçmiş, o da 840 yılında ölmüştür. I. Louis’in büyük oğlu Lothair de kardeşlerinin muhalefetiyle karşılaşınca 843 yılında Verdun Antlaşması ile ülke toprakları üç kardeşe paylaştırılmıştır.

2. Soru

843 yılında imzalanan Verdun Antlaşması’na göre Frank topraklarının Şarlman’ın torunları arasındaki dağılımı nasıl olmuştur?

Cevap

Bu antlaşmaya göre Doğu Frankia olarak anılan ve Ren Nehri’nin batısındaki Almanya topraklarını kapsayan kısım Louis’e, Batı Frankia olarak anılan ve Rhone Nehri’nin batısındaki Gaskonya, Septimania ve Akitanya’yı içine alan kısım Charles’a ve Orta Frankia olarak anılan Rhon ve Ren nehirleri arasındaki kısım ile İtalya Krallığı imparator unvanını kullanan Lothair’e verilmiştir.

3. Soru

Fransız Kralı VII. Louis’in oğlu II. Philip (1180-1223) döneminin en önemli gelişmesi nedir?

Cevap

Bu dönemin en önemli gelişmesi III. Haçlı Seferi’dir.

4. Soru

Orta Dönem Ortaçağ Avrupası’nın en büyük monarşisi nedir? Bilgi veriniz.

Cevap

Orta Dönem Ortaçağ Avrupası’nın en büyük monarşisi 962’den 1806 yılına kadar varlığını devam ettiren Kutsal Roma İmparatorluğu’dur. Bu imparatorluk Merkezi Avrupa’nın büyük bir kısmı ile İtalya’yı kapsamaktadır.

5. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu hangi tarihte kurulmuştur?

Cevap

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun 2 Şubat 962’de Papa XII. John’un 936 yılında Aachen’de “Alman Kralı” ilan edilen I. Otto (936-973)’ya taç giydirmesiyle kurulduğu kabul edilmektedir.

6. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu 962-1124 yılları arasında hangi hanedan tarafından yönetilmiştir?

Cevap

Sakson Hanedanı.

7. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu 1124-1254 yılları arasında hangi hanedan tarafından yönetilmiştir?

Cevap

Hohenstaufen Hanedanı.

8. Soru

962-1254 yılları arasında Kutsal Roma İmparatorluğu’nun Sakson ve Hohenstaufen Hanedanlarının izlediği temel politika neydi?

Cevap

Bu dönemde her iki hanedanın da izlediği temel politika İtalya’nın kontrol altına alınmasıydı.

9. Soru

Normanlar hangi toplulukların karışmasıyla ve nasıl oluşmuştur?

Cevap

8.yüzyılda anavatanlarından ayrılan Viking toplulukları iki yüzyıl boyunca Avrupa’dan Asya’ya kadar olan geniş bir alana yayılmışlardır. Bu dönem boyunca Avrupa’ya akın eden Danlar ve Norveçliler İngiltere, İrlanda, Almanya, Fransa ve İspanya kıyılarını talan etmişlerdir.

10. Soru

İngiltere’nin ilk Norman kralı kimdir? Krallığı nerede ve ne zaman ilan edilmiştir?

Cevap

İngiltere’nin ilk Norman kralı I. William’dır. 1066 Noel’inde Webminister Manastırı’nda taç giyerek kral ilan edilmiştir.

11. Soru

1066 sonrası İngiltere’de hangi diller konuşulmaktaydı?

Cevap

Yeni yönetim Fransızca, halk ise Sakson dili konuşmaktaydı.

12. Soru

I. William’ın 1087 yılındaki ölümünden sonra oğulları arasındaki taht paylaşımı nasıl olmuştur?

Cevap

I. William 1087 yılında öldükten sonra en büyük oğlu Robert Normandiya dükü olurken diğer oğlu II. William (1087-1100) İngiltere tahtına oturmuştur. Kanalın iki yakasındaki krallık topraklarının birleşmesini isteyen soyluların ateşlemesi kardeşler arasında mücadele yaşanmasına sebep olmuştur. 1088 yılında tahtı ele geçirmek için kardeşine karşı isyan başlatan Robert başarılı olamamıştır. Bunun üzerine I. Haçlı Seferine çıkan Robert, gerekli olan finansmanı sağlaması karşılığında Normandiya’daki haklarını da kardeşi II. William’a devretmiştir. William’ın ölümünden sonra Robert yeniden Normandiya’ya hâkim olurken İngiltere tahtına kardeşi I. Henry geçmiştir.

13. Soru

I. Henry’nin torunu II. Henry döneminde hangi önemli olaylar yaşanmıştır?

Cevap

II. Henry (1154-1189) tahta oturduktan sonra annesini sürgün eden ve Stephen döneminde güçlenen baronların gücünü kırmıştır. Ayrıca I. Henry döneminde yapılan reformlar le merkezi idare karşısında gücü azaltılan kilisenin yeniden eski nüfusunu kazanması için çaba sarf eden Canterbury Başpiskoposu Thomas Becket de II. Henry döneminde öldürtülmüştür.

14. Soru

I. Richard (Aslan Yürekli) Yahudilere karşı nasıl bir politika izlemiştir?

Cevap

I. Richard İngiltere krallık tacını giydiği Webminister Sarayı’ndaki resmi törene Yahudilerin katılmasını yasaklamıştır. Daha sonrasında kendisine hediye vermek isteyen Yahudi önde gelenleri tartaklayarak saraydan attırmıştır. Daha sonra Londra’da Richard’ın bütün Yahudilerin öldürülmesi emri verdiği söylentileri ortaya çıkmış ve şehirde evleri yakılan, malları yağmalanan Yahudiler acımasızca katledilmişlerdir.

15. Soru

I. Richard kaç yılında ve neden ölmüştür?

Cevap

I. Richard 1199 yılında, Fransa Kralı II. Philip ile yaptığı savaşta kazayla atılan bir okun kolunu yaralaması ve yarasının kangren olması sonucunda ölmüştür.

16. Soru

I. Richard döneminde kardeşi John ile arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?

Cevap

I. Richard babasına karşı isyan başlattığında kardeşi İrlanda Lordu John abisinden yana bir tutum izlemiştir. Bunun üzerine I. Richard kardeşini Mortain kontu yapmış ve İngiltere’den de pek çok arazi vermiştir. I. Richard Üçüncü Haçlı Seferi’ne çıkarken İngiltere’ye girmeyeceğine söz veren kardeşi John, 1190 yılında yeğeni Arthur’un veliaht ilan edilmesinden sonra yönetimi ele almıştır. 1194 yılı başında İngiltere’ye dönen I. Richard önce kardeşini önce sürgüne göndermiş daha sonra özür dilemesinin ardından affetmiştir.

17. Soru

I. Richard’ın kardeşi John kilise ile ne gibi anlaşmazlıklar yaşamıştır?

Cevap

John 1205 yılında Stephen Langton adlı birinin Papa tarafından Canterbury başpiskoposluğuna atanmasına karşı çıkarak bu makama kendi belirlediği adayın getirilmesini istemiştir. Bunun üzerine Papa III. Innocentius vaftiz, evlilik ve cenaze gibi dini törenlerin kilise tarafından yapılmayacağını bildirmiş ve 1209 yılında İngiltere kralını aforoz ettiğini açıklamıştır. John ise Papa’nın bu kararına misilleme olarak kilisenin mallarına el koymuştur.

18. Soru

Magna Carta nedir?

Cevap

Latince “Büyük Sözleşme, Büyük Ferman” anlamına gelen Ortaçağ’da İngiltere ile feodaller arasında yapılmış bir antlaşmadır.

19. Soru

Magna Carta’nın vurgu yaptığı üç temel prensip nedir?

Cevap

 • Kilise, din görevlilerinin atanmasında özgür olacak.
 • Baronların rızası alınmadan kararlaştırılan miktardan daha fazla oranda vergi alınmayacak.
 • Mevcut yasalara uyan hiçbir özgür insan keyfi olarak cezalandırılmayacak.
20. Soru

III. Henry (1216-1272) kaç yaşında tahta geçmiştir? Bunun dezavantajları neler olmuştur?

Cevap

III. Henry 1216 yılında, 9 yaşındayken tahta geçmiştir. Bu nedenle iktidarın gerçek hâkimi olamamıştır. 1234 yılına kadar ülke naibler tarafından idare edilmiştir.

21. Soru

III. Henry’nin oğlu I. Edward nasıl bir dış politika izlemiştir?

Cevap

I. Edward tüm Britanya üzerinde kesin bir otorite kurmak istemiştir. Bu nedenle 1277-1282 yılları arasında düzenlediği seferler sonucunda Galler’i kesin olarak İngiltere idaresi altına almıştır. 1296’da düzenlediği seferle de İskoçya’yı istila etmiştir. Ancak İskoçya istilası kesin bir sonuç vermemiş çıkan isyanları bastırmak için düzenlediği bir sefer için yoldayken ölmüştür.

22. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu’nun temeli nasıl atılmıştır? Bilgi veriniz.

Cevap

Frank İmparatorluğu dağıldıktan sonra İtalya’da soylular ve şehir devletleri arasında hâkimiyet mücadeleleri başlamıştır. Ortaya çıkan mücadeleler nedeniyle oluşan kaosu sona erdirebilmek amacıyla Alman Kralı I. Otto’dan yardım istenmiştir. 951 yılında İtalya’da hâkimiyetini tesis eden I. Otto, 962 yılında Roma’da imparatorluk tacını giymiş ve böylelikle Kutsal Roma İmparatorluğu’nun temeli atılmıştır.

23. Soru

Normanlar ne zaman siyasi ve askeri bir güç haline gelmiştir? Yönetimini ele geçirdiği ilk şehirler hangileridir?

Cevap

Normanlar 11.yüzyılın başlarında bir siyasi ve askeri güç haline gelmişlerdir. 1030’da Aversa, 1042’de Apulia’nın yönetimini ele geçirmişlerdir.

24. Soru

Sicilya Krallığı kaç yılında, kim tarafından ve ne amaçla kurulmuştur?

Cevap

Sicilya Krallığı Ruggiero tarafından, 1120 yılında kurulmuştur. Kuruluş amacı Normanların tek bir bayrak altında toplanmasıdır.

25. Soru

Norman Hanedanlığı nasıl sona ermiştir? Norman Hanedanlığı yerine hangi hanedanlık yönetime gelmiştir?

Cevap

Norman Hanedanlığı II. Guglielmo’nun ardında varis bırakmadan ölmesiyle sona ermiştir. Bu nedenle Ruggiero’nun kızı Constanza’nın kocası Heinrich krallık tahtını ele geçirmiştir. Bu sayede Hohenstaufen Hanedanlığı Norman Hanedanlığının yerini almıştır.

26. Soru

Müslümanlar İber Yarımadası’na hangi dönemde girmiştir? Bu durum yarımadada yaşayan hangi toplulukları nasıl etkilemiştir?

Cevap

Müslümanlar 8.yüzyıl başından itibaren İber Yarımadası’na girmeye başlamıştır. Bu durum 4.yüzyılda Aryanist ve 6.yüzyılın sonundan sonra Katolik mezhebine bağlı Vizigotlar’ın yarımadanın kuzeyine çekilmesine neden olmuştur.

27. Soru

Ortaçağ’da “reconquista” kavramı neyi ifade etmektedir?

Cevap

Yeniden fetih anlamına gelen bu kelime AsturiasGaliçiya Krallığı ile Ortaçağ boyunca Hristiyan İberialıların İber yarımadasını yedinden Hristiyanlaştırması anlamına gelmektedir.

28. Soru

Orta dönem Ortaçağ Avrupası’nda değirmenlerin çok fazla ilgi görmesinin nedeni nedir?

Cevap

Bu dönemde değirmenlerin mali getirisi yüksektir. Bu nedenle fazla ilgi görmüşlerdir.

29. Soru

Papa III. Celestine (1191-90)’nin yel değirmenlerini vergiye bağlamasının nedeni nedir?

Cevap

Bunun nedeni yel değirmenlerinin su değirmenlerinin aksine dondurucu kış aylarında da çalışabilmesi ve bu sayede sayıca çoğalıp karlı bir yatırıma dönüşmesidir.

30. Soru

Ortaçağ tarımında kullanılan üç dönüşümlü nadas sistemi nedir?

Cevap

Üç dönüşümlü nadas sistemi Ortaçağ tarımı için önemli gelişmelerden biridir. Bu sisteme göre bir arazi üç eşit parçaya bölünür, ilk yıl birinci tarlaya kış ürünü, ikinci tarlaya ilkyaz ürünü ekilir, üçüncü tarla ise nadasa bırakılır. Dört yılda bir farklı ürünlerin ekilmesine ve toprağın dinlendirilmesine imkân veren bu sistem ekili arazi alanını artırdığı gibi bir yılda iki farklı ürün alınmasına da olanak sağlıyordu.

31. Soru

10.yüzyılım sonlarına doğru kullanılmaya başlanan ağır tekerlekli saban (pulluk) kullanımının tarıma katkısı nedir?

Cevap

Pulluk çiftçilere toprağı sürmede büyük kolaylık sağlamıştır. Pahalı makineler ve hayvan edinmeye gücü yetmeyen küçük çaplı çiftçiler, aralarında kooperatifler kurarak pulluk edinmişlerdir. Pulluk ve bunun gibi yenilikler sayesinde 11. ve 13. yüzyıllarda tarımda verim iki katına çıkmıştır.

32. Soru

Avrupa’da ruhban sınıf mensuplarının yetiştirilmesi, davranışlarında bir birlik sağlanması ve din adamlarının toplum nezdinde itibarının kazandırılması için yapılan ıslahatlardan Cluny hareketinin katkıları nelerdir?

Cevap

 • Bu hareket Benedikten manastırı sayesinde inzivaya çekilme şeklindeki Batı manastırcılığını, değişen koşullara uyarlayabilmiştir.
 • Baronlar gibi iç güçlere karşı korunmasız olan manastırları ortaklaşa bir çabayla güçlendirmeyi başardılar.
 • 910 yılında Auvergne Kontu Sofu Guilliaume tarafından kurulan Cluny tarikatı mensupları aşırı uzun ibadet ve ayin kurallarını değiştirdiler.
 • Birlikte çalıştıkları bütün kardeş kurumların üstünde kendi başrahiplerinin söz sahibi olmalarını sağladılar. Yani çok sayıdaki manastırların tek bir önderin idaresinde toplanarak tek nizamın uygulanmasını kolaylaştırdılar.
 • Cluny tarikatı disiplinli teşkilatı ile Papalığın üstünlüğüne destek verdi. II. Urbanus gibi papalar bu tarikattan çıktılar. Böylece Papalık kendi monarşisini ve reformlarını gerçekleştirebilmek için bir model ve güçlü bir destek kaynağı bulmuş oldu.
33. Soru

Engizisyonun görünürdeki amacı ve bu amaca yönelik atılan adımlar nelerdir?

Cevap

Engizisyonun görünürdeki amacı Hristiyanlıktan uzaklaşan veya dini esaslara aykırı davranan kimseleri cezalandırmaktı. Bu amaçla Katolik Kilisesi’nin inisiyatifinde bir adli ve cezai mekanizma oluşturuldu. 1179 yılında Papa III. Aleksander dini yapıdan kopan ve uzaklaşanlar için ilgili memurlarına tutuklama, aforoz ve mallarının ellerinden alınması yetkisini verdi. Hatta bu işi kutsal bir cihat olarak ilan etti. Papalığın bu tavrına Alman İmparatoru Friedrich Barbarossa (1155-1190) da kendi topraklarında destek verdi.

34. Soru

Engizisyon mahkemeleri ne zaman işlevsellik kazanmıştır?

Cevap

Engizisyon uygulamaları Papa IX. Gregory (12271241) zamanında işlevsellik kazanmıştır.

35. Soru

Engizisyon mahkemeleri ne gibi cezalar uygulamıştır?

Cevap

Engizisyon mahkemeleri sürgün, mallara el koyma, yurttan uzaklaştırma, vatandaşlıktan çıkarma gibi cezaların yanı sıra insanları yakma ve dillerini kesme gibi cezalar da uygulamıştır.

36. Soru

İspanya’daki Engizisyon uygulamaları en çok hangi dine mensup kişiler üzerine olmuştur?

Cevap

İspanya’daki Engizisyon uygulamaları en çok Yahudi ve Müslümanlar üzerinde olmuştur.

37. Soru

Feodalite nedir?

Cevap

Feodalite Avrupa’nın 10.yüzyıldan 13.yüzyıla kadar toplum yapısını belirleyen ilişkiler sistemidir. İki dönemde değerlendirilir. 9.yüzyıldan 11.yüzyıla kadar devam eden süreç birinci feodal dönem olarak adlandırılır. En temel özelliği itaat edilen efendiler ile köylüler arasında kast temeline dayalı bir ilişki olmasıdır. 11.yüzyılın ortalarından 13.yüzyılın ortalarına kadar olan süreç ikinci feodal çağ olarak bilinir. Bu dönemde ise efendi olanların kalıtsal soyluluk temelinde bu haklarını korumuşlardır.

38. Soru

Feodal sistemin temel unsurları nelerdir?

Cevap

Feodal sistemin temel unsurları ekonomik hayatı sürdürebilecek bir toprak parçasından oluşan dirlik, bu dirlik üzerinde ziraat faaliyetinde bulunabilecek köylüler, onların güvenliğini sağlamak için özel kaleler inşa ederek zırhlı süvari özelliği taşıyan şövalyeler, şövalyelerin vasallık sistemiyle bağlı oldukları ve itaat ettikleri senyörlerdir.

39. Soru

Avrupa feodalitesinin kurucusu kimdir? Bu unvanı neden almıştır?

Cevap

Avrupa feodalitesinin kurucusu Charles Martel (686-741)’dir. Feodalite sistemi askeri ihtiyaçlardan ortaya çıkmıştır. At ve zırhlı savaşçı birlikten meydana gelen ağır süvari kavramını Batı, Müslüman Araplardan ve Bizans’tan öğrenmiştir. Bu tür süvariyi ordusunda kullanarak iç ve dış rakiplerine karşı başarılı olan kişi Charles Martel olmuştur. Süvarinin temel unsuru olan atı beslemek için geniş topraklara ihtiyaç duyuluyordu. Charles Martel sadece sivillerin değil, geniş kilise topraklarına el koyarak atlı süvarinin teminini de sağlamıştır. Bundan dolayı Avrupa feodalitesinin kurucusu unvanını almıştır.

40. Soru

Ortaçağ’da Orta Avrupa’da inşa edilen şatoların inşa amaçları ve gelişim sürecindeki işlevleri nelerdir?

Cevap

Avrupa’ya güneyden Müslüman Arapların, kuzeyden Vikinglerin ve Orta Avrupa’dan Macarların akınlarıyla Avrupa’da otoritenin zayıflaması nedeniyle Orta dönem ortaçağ boyunca feodalite sistemi İtalya, Fransa, Batı Almanya, Kuzey Avrupa ve İngiltere’de uygulanmıştır. Merkezi otoritenin zayıflamasıyla fief sahiplerinin yerel güçleri artmış ve bunun sonucu olarak dış saldırılara karşı koymak kadar kendileri için üretim yapan serflerin ihtiyaç halinde güvenliğini sağlamak için şatolar inşa edilmeye başlanmıştır. 9. ve 10. yüzyıllarda ahşaptan inşa edilen bu şatolar 11.yüzyılda taştan inşa edilmeye başlanmıştır. 10.yüzyıldan 12. yüzyıla kadar yapılan şatolarda öncelikli amaç fief sahibi (derebeyi) ailenin barınak ihtiyacını karşılamak, onun erzaklarını ve silahlarını muhafaza edecek bir ambar kurmak ve dış saldırılara karşı korunaklı bir yer inşa etmektir. Bu nedenle şatonun yüksek yerlerine burçlar yapılmış, etrafı kalın duvarlarla ve hendeklerle çevrilmiştir. İner kalkar köprülerle, mazgallarla, saldırganların üstüne yakıcı maddelerin döküldüğü deliklerle şato ele geçirilmesi güç bir kaleye dönüşmüştür. Ayrıca şatolar fief sahibinin kalabalık ailesine olduğu kadar hizmetçileri ve hatta yakınlarda yaşayan köylüleri bile zaman zaman içinde ağırlayan yerler olmuştur.

41. Soru

Orta dönem Ortaçağ Avrupa’sında feodal sistemde fief sahiplerinin aldığı arazi karşılığında efendilerine karşı sorumlulukları nelerdi?

Cevap

Fief sahibi kişi aldığı arazi karşılığında şatonun korunması, efendinin askeri seferlerine refakat etme ve lordunun ikametgâhına hizmet etme yükümlülüklerini taşıyordu. Ayrıca efendisinin büyük oğlunun evlenmesinin masraflarına ve büyük kızının çeyizine katkı vermek zorundaydı.

42. Soru

Ortaçağ’da onur kavramıyla birlikte anılan şövalyelerin öncelikli görevleri nelerdir?

Cevap

Şövalyelerin öncelikli görevleri efendisine bağlı kalmak, kiliseyi korumak, inançsızlarla savaşmak, rahiplik kurumunu el üstünde tutmak, zarar görememeleri için fakirleri himaye etmek, kanlarını kardeşleri için dökmek ve kadınlara saygılı olmaktır.

43. Soru

Haçlı seferleri neye denir? Seferlerin yapılma amacı nedir?

Cevap

7. yüzyılda İslamiyet’in ortaya çıkışından sonra Müslümanların topraklarını Hristiyanlar aleyhine genişletmeye başlamaları üzerine Hristiyan dünyasında Kudüs şehri kastedilerek kutsal toprakları geri alma söylemiyle yapılan siyasi ve askeri harekât haçlı seferleri olarak adlandırılmıştır. Amaç Kudüs’ün geri alınması, Arapların İspanya’dan, Türklerin de Anadolu’dan atılmasıdır.

44. Soru

İlk Haçlı seferi çağrısı ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır?

Cevap

İlk Haçlı seferi çağrısı 1074 yılında, Bizans İmparatoru I. Mihail Dukas tarafından yapılmıştır.

45. Soru

I. Haçlı Seferi kaç yılları arasında olmuştur? Sonuçları nelerdir?

Cevap

I. Haçlı Seferi 1096-1099 yılları arasında olmuştur. Sonucunda Avrupalı asilzadeler 1097’te İznik’i almıştır. 1097’de Dorileon’da Selçuklu ordusu yenilmiştir. Urfa (1098), Antakya (1098), Kudüs (1099) ve Trablus (1109) Haçlı devletleri kurulmuştur.

46. Soru

II. Haçlı Seferi kaç yılları arasında yapılmıştır? Sonucu hakkında bilgi veriniz.

Cevap

II. Haçlı Seferi 1147-1149 yılları arasına yapılmıştır. Sonucunda Fransa Kralı VII. Louis ve Alman Kralı III. Konrad Selçuklular tarafından yenilgiye uğratılmıştır.

47. Soru

III. Haçlı Seferi’ne hangi ülkeler katılmıştır? Sonuçları nelerdir?

Cevap

III. Haçlı Seferi’ne İngiltere, Almanya, Avusturya ve Fransa’nın katıldığı bilinmektedir. Alman Kralı Friederich Barbarossa 1190’da Silifke Çayı’nda boğulmuştur. İngiltere Kralı I. Richard Kıbrıs, Akka ve Beyrut’u almıştır.

48. Soru

IV. Haçlı Seferi’nin tarihi ve önemi nedir?

Cevap

IV. Haçlı Seferi 1202-1204 yılları arasında yapılmıştır. IV. Haçlı Seferi İstanbul’un işgal edilmesi ve Bizans Devleti’nin parçalanmış olması bakımından tarihsel açıdan önemli seferlerden biridir.

49. Soru

1212 yılında yapılan seferin “Çocukların Haçlı Seferi” olarak tanımlanmasının nedeni nedir?

Cevap

Çünkü bu seferde 30 bin Fransız, 20 bin Alman çocuk yollarda ölmüştür.

50. Soru

V. Haçlı Seferi kimlerin katılımıyla, nereye yapılmıştır? Nasıl sonuçlanmıştır?

Cevap

V. Haçlı Seferi Macar Kralı Andreas, Avusturya Dükü Leopold, Kıbrıs hakimi Hugue ve Bavyera Dükü Ludwig’in katılımıyla Mısır’a yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu sefer Haçlı ordusu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

51. Soru

Kudüs hangi tarihte ve ne şekilde Haçlı ordusu tarafından alınmıştır? Kudüs’te Haçlı hâkimiyeti hangi yıllar arasında devam etmiştir?

Cevap

Kudüs VI. Haçlı Seferi sırasında 1129 yılında anlaşma yoluyla Haçlı ordusu tarafından alınmıştır. Kudüs’te Haçlı hakimiyeti 1244 yılına kadar devam etmiştir.

52. Soru

VII. Haçlı Seferi hangi tarihler arasında gerçekleştirilmiştir?

Cevap

VII. Haçlı Seferi 1248-1250 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

53. Soru

Son Haçlı Seferi olan VIII. Haçlı Seferi kaç yılında gerçekleştirilmiştir? Sonucu ne olmuştur?

Cevap

VIII. Haçlı Seferi 1270 yılında gerçekleştirilmiştir. Fransa kralı IX. Louis ve kardeşi Charles d’Anjou tarafından Tunus, Kartaca’ya yapılan sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

54. Soru

1096-1291 yıllarında yapılan Haçlı seferlerinin genel olarak sonuçları nelerdir?

Cevap

1096-1291 yılları arasındaki Haçlı seferleri sonucunda doğuda yaşayan yerli Hristiyanlar zarar görmüş, özellikle IV. Haçlı Seferi ile Bizans parçalanmış, başkenti de yağmalanmıştır. Bizans’ın içine düştüğü bu durum Türklerin Anadolu’daki varlığını güçlendirmiştir. Alınan başarısızlar nedeniyle kilisenin etki ve gücü de azalmıştır. Bununla birlikte Hristiyan kimliği Avrupa’nın en büyük ortak paydası olmuştur. Haçlı seferleri sonucu Batı Avrupa toplum yapısı büyük değişikliklere maruz kalmıştır. Karolenj iktidarının çöküşünden sonra ortaya çıkan otorite boşluğunda güç ve şiddet Avrupa içine yönelmişti. Haçlı seferleri sayesinde içe dönük olan bu şiddet Müslümanlara yöneltilmiş, böylece kralların ve feodal beylerin düzeni sağlamaları kolaylaşmıştır.

55. Soru

Şarlman’ın 28 Ocak 814’de ölmesinin ardından yerine kim geçmiştir?

Cevap

Şarlman’ın 28 Ocak 814’de ölmesinin ardından oğullarından Louis, imparatorluk tahtına oturdu.

56. Soru

Şarlman’dan sonra imparatorluk torunları arasında nasıl bölüşülmüştür?

Cevap

imparatorluk Şarlman’ın torunlar› arasında üç k›sma bölündü. Antlaşmaya göre Doğu Frankia olarak anılan ve Ren Nehri’nin batısındaki Almanya topraklarını kapsayan kısım Louis’e, Batı Frankia olarak anılan ve Rhône Nehri’nin batısındaki Gaskonya, Septimania ve Akitanya’yı içine alan kısım Charles’a bırakılırken, imparator unvanını kullanan Lothair, Orta Frankia olarak anılan Rhôn ve Ren nehirleri arasındaki kısım ve İtalya Krallığı üzerinde hüküm sürecektir.

57. Soru

Ortaçağ’da Avrupa’da hüküm süren en büyük monarşi hangisidir?

Cevap

Kutsal Roma İmparatorluğu

58. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu’nu kuruluşundan 1250’li yıllara kadar yöneten hanadanlıklar hangileridir?

Cevap

Sakson ve Hohenstaufen Hanedanlıkları

59. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu’nu Hohenstaufen hanedanından sonda hangi hanedanlık üstlenmiştir?

Cevap

Habsburg Hanedanı

60. Soru

Fransa’ya karşı elde ettiği başarı sonucunda Normandiya bölgesine yerleşmesine izin verilen Viking lideri kimdir?

Cevap

Rollo. (Batı Dillerindeki Rolland/Orlando gibi isimler bu norman kökenli izimden türemiştir.)

61. Soru

Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü kaç yılında almıştır?

Cevap

1187

63. Soru

Magna Carta’nın temel prensipleri nelerdir?

Cevap

Kilise, din görevlilerinin atanmasında özgür olacak, baronların rızası alınmadan kararlaştırılan miktardan daha fazla oranda vergi alınamayacak, mevcut yasalara uyan hiçbir özgür insan keyfi olarak cezalandırılamayacak şeklinde üç temel prensibe vurgu yapan Magna Carta (1215), kralı diğer insanlar gibi kanunlara uymak zorunda bırakmaktaydı.

64. Soru

Galler’in kesin olarak İngiltere idaresi altına girmesini sağlayan İngiliz kralı hangisidir?

Cevap

I. Edward.

65. Soru

Lombard kentlerine talep ettikleri imtiyazlar vermek zorunda kalan Kutsal Roma İmparatoru kimdir?

Cevap

I. Friedrich

66. Soru

Kutsal Roma İmparatorluğu makamı, Hohenstaufen Hanedanlığından sonra hangi hanedanlığın eline geçmiştir?

Cevap

Welf Hanedanı.

67. Soru

Cluny Hareketi nedir?

Cevap

Cluny hareketi Benedikten manastırı sayesinde inzivaya çekilme şeklindeki Batı manastırcılığını, değişken koşullara uyarlayabilmiştir. Baronlar gibi iç güçlere karşı korunmasız olan manastırları ortaklaşa bir çabayla güçlendirmeyi başardılar. 910 yılında Auvergne Kontu Sofu Guilliaume tarafından kurulan Cluny tarikatı mensupları aşırı uzun ibadet ve ayin kurallarını değiştirdiler. Birlikte çalıştıkları bütün kardeş kurumların üstünde kendi başrahiplerinin söz sahibi olmalarını sağladılar. Böylece diğer manastırların Cluny rahibine bağlanmasını gerçekleştirdiler.

68. Soru

Papalığın Avrupa’daki gücünün göstergesi olan yargılama kurumu hangisidir?

Cevap

Engizisyon Mahkemeleri.

69. Soru

Papalığın güç göstergesi olan engizisyon mahkemelerine ve bu görüşüne destek veren Alman İmparatoru kimdir?

Cevap

Friedrich Barbarossa (1155- 1190)

70. Soru

Engizisyon mahkemeleri ne tür cezalar veriyor ve uygulanmasını sağlıyordu?

Cevap

Engizisyon mahkemeleri sürgün, mallara el koyma, yurttan uzaklaştırma, vatandaşlıktan çıkarma gibi cezaların yanı sıra insanları yakmak ve dillerini kesmek gibi cezalar da uyguladı.

71. Soru

Ortaçağda Engizisyon Mahkemesinin uygulanmadığı Avrupa Ülkesi hangisidir?

Cevap

İngiltere

72. Soru

9-11. YY’lar arasındaki birinci feodal çağın belirgin özelliği nedir?

Cevap

Birinci feodal çağının belirgin özelliği itaat edilen efendiler ile köylüler arasında kast temeline dayalı bir ilişkinin olmasıdır. İkinci dönem ise efendi olanların kalıtsal soyluluk temelinde bu haklarını korumaları olmuştur.

73. Soru

11.-13. Yüzyıllar arasındaki ikinci feodal çığının belirgin özelliği nedir?

Cevap

Birinci feodal çağının belirgin özelliği itaat edilen efendiler ile köylüler arasında kast temeline dayalı bir ilişkinin olmasıdır. İkinci dönem ise efendi olanların kalıtsal soyluluk temelinde bu haklarını korumaları olmuştur.

74. Soru

Feodal sistemi  oluşturan temel unsurlar nelerdir?

Cevap

Feodalite sisteminin temel unsurları ekonomik hayatı sürdürebilecek bir toprak parçasından oluşan dirlik, bu dirlik üzerinde ziraat faaliyetlerinde bulunacak köylüler, onların güvenliğini sağlamak için özel kaleler inşa ederek zırhlı süvari özelliği taşıyan şövalyeler, şövalyelerin vasallık sistemiyle bağlı oldukları ve itaat ettikleri senyörlerdir (efendi, lord).

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.