Açıköğretim Ders Notları

Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Ortopedik Rehabilitasyon Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Spinal Kod Yaralanmalarında Rehabilitasyon

1. Soru

Travma nedir?

Cevap

Dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan ve bir organın ya da bir dokunun yapısını ya da biçimini bozan yerel yara olarak tanımlanabilir.


2. Soru

Spinal kordu dıştan içe doğru örten koruyucu zarlara ne isim verilir?

Cevap

Spinal kord koruyucu bir zarla örtülüdür; dıştan içe doğru;

• duramater,
• araknoidmater ve

• piamater olarak adlandırılır.


3. Soru

Santral Kord Sendromu nasıl gelişir?

Cevap

Bu sendrom genellikle;

 • servikal hiperextansiyon,

 • fleksiyon,

 • kontüzyon (ezilme) veya

 • kompresyon (baskı) gibi yaralanma mekanizmaları sonucu gelişmektedir.


4. Soru

Spinal kordun sinir çiftleri nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Spinal kordun sinir çiftleri; 8 servikal, 12 torasik, 5 lumbar, 5 sakral, 1 koksigeal şeklinde sınıflandırılır.


5. Soru

C5 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

Cevap

Hastalar bir joystick yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeleri kullanabilir ya da özel eldivenler ile manuel bir tekerlekli sandalyeyi itebilirler. Transfer (yer değiştirme) aktivitelerinde tamamen bağımlıdırlar. Bu seviye hastaların çoğu, özel bir splint ile yemek yiyebilmelerine rağmen günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim duyarlar.


6. Soru

T1-T12 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

Cevap

Hastalar, günlük yaşam aktiviteleri, bağırsak/ mesane bakımı, manuel tekerlekli sandalye kullanımı ve transferlerde bağımsızdır. Üst torakal seviye lezyonlarda amaç terapatik ambulasyondur, bu seviye hastalar sosyal olarak ambule (yürümek) olamazlar. Alt torakal yaralanmalı hastalarda ise gövde kontrolü vardır, alt ekstremite ortezleri ya da walker yardımı ile ev içinde ayağa kalkıp hareket edebilirler.


7. Soru

Abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar, bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eden sinirler hangileridir?

Cevap

Lumbal sinirler abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar,
bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eder.


8. Soru

Ülkemizde spinal kord yaralanmalarına en fazla neden olan travmatik olay nedir?

Cevap

%42 oranla trafik kazalarıdır. Bunu %27 oranla yüksekten düşmeler izler.


9. Soru

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli nedir?

Cevap

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli posterior ligamentin kopması ve dislokasyonu ile sonuçlanan ve ciddi nörolojik patolojilerle sonuçlanan şeklidir.


10. Soru

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonları nelerdir?

Cevap

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonu iki başlık altında incelenir:

1. Suprasakral lezyonlar (T11 vertebra ve üzerindeki yaralanmalarda): Hiperrefleks mesaneden bahsedilir. SKY’li hastalarda mesanenin detrüsör kası hiperaktiftir.

2. Sakral lezyonlar (L1 vertebra ve altındaki yaralanmalarda): Refleks mesane kasılmaları kaybolmuştur.


11. Soru

Santral Kord Sendromunda iyileşme genelde nasıl gerçekleşir?

Cevap

Spinal kordun merkezi, damarlanması yoğun bir alan olduğundan ödemin sebep olduğu hasara daha duyarlıdır. Hastaların % 90’ı ilk beş günde yardımla yürüyebilir hale gelir. İlk olarak alt ekstremite düzelir, sonra mesane fonksiyonu, ardından üst ekstremite, en son da parmak fonksiyonları düzelir. Duyu düzelmesi ise herhangi bir sıra izlemez.


12. Soru

Anterior Kord Sendromu genellikle ne sonucunda ortaya çıkar?

Cevap

Bu sendrom genellikle eksiyon tip yaralanmalarda görülür.


13. Soru

C1 – C4 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

Cevap

C3 ve üzerinde yaralanması olan hastalar mekanik ventilatör ve frenik sinir stimülatör desteğine gereksinim duyarlar. C4 düzeyindeki hastalar spontan solunum yapabilirler. C1 – C4 seviyesindeki hastalar fonksiyonel olarak tamamen bağımlıdır. Ağız çubukları ile yazı yazma, sayfa çevirme gibi bazı faali- yetleri yapabilirler.


14. Soru

Brown-Sequard Sendromu spinal kord yaralanmalarının ne kadarını teşkil eder?

Cevap

Sıklıkla servikal kordun kesici alet yaralanmala- rında gelişir, travmatik spinal kord yaralanmalarının yaklaşık % 2-4’ünü oluşturur.


15. Soru

Yatağa bağımlı bireyde pozisyonlama yapılmadığı veya yanlış yapıldığında neler meydana gelebilir?

Cevap

 • Metabolizma hızında azalma,

 • Doku ve kaslarda atrofi,

 • Kemiklerde deminerilizasyon ve osteoporoz,

 • Kan akımında yavaşlama,

 • Akciğer ventilasyonunda azalma,

 • Trombus oluşumu,

 • Eklemlerde kontraktürler,

 • Konstipasyon,

 • Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülserleri) gibi istenmeyen durumlar gelişebilir.


16. Soru

Nörolojik muayenenin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Nörolojik muayene; duyusal ve motor muayene olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Duyu muayenesi için, vücudun her iki yarısında bulunan 28 anahtar nokta, sivri/künt ve hafif dokunma duyuları 3 puanlı skala (0-2 aralığında) ile değerlendirilir. Motor muayene; Üst ekstremite- de beş (C5 – T1 periferik sinirlerinden uyarılan) ve alt ekstremitede beş (L2-S1 periferik sinirlerinden uyarılan) olmak üzere 10 anahtar kasın kuvveti, 0 (tam paralizi)- 5 (normal) puan arasında, bi- lateral olarak değerlendirilir.


17. Soru

Tetrapleji (Kuadripleji) nedir ve neye neden olur?

Cevap

Tetrapleji (Kuadripleji): Spinal kordun servikal segmentlerindeki motor ve/veya duyusal fonksiyonunun kaybolması veya azalması anlamındadır. Tetrapleji kollarda, vücutta, bacaklarda, mesane, barğırsak ve cinsel fonksiyonlarda bozukluğa neden olur.


18. Soru

Başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eden sinirler hangileridir?

Cevap

Servikal sinirler başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eder.


19. Soru

Göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eden sinirler hangileridir?

Cevap

Torasik sinirler göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eder.


20. Soru

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi nedir?

Cevap

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda soluk alıp vermeye ait sorunlar, mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir.


21. Soru

Bakım personeneli için spastisitenin en zorlayıcı tarafları nelerdir?

Cevap

 • Hastanın pozisyonlamasının zor, bazen imkânsız olması,

 • Hasta gevşetilemediği ya da uygun pozisyona getirilemediği için bazı medikal uygulamalardaki zorluklar,

 • Özellikle adduktör kaslardaki spastisiteye bağlı olarak kişisel bakım verilmesindeki zorluklar,

 • Pozisyonlamadaki zorluklar nedeni ile hastanın beslenmesi sırasında karşılaşılan zorluklar

 • Vücut kısımları uzun süre sabit kaldığı için kontraktür ve bası yarası gelişme riskini kontrol altında tutmak şeklinde sıralanabilir.


22. Soru

Parapleji nedir?

Cevap

Parapleji, spinal kordun torasik, lomber veya sakral segmentlerinin spinal kanal içindeki hasarı sonucu motor ve/veya duysal fonksiyon bozukluğu anlamındadır. Paraplejide kolların fonksiyonu korunmuştur. Ancak lezyon seviyesine göre gövde, bacaklar veya pelvik organlar tutulmuş olabilir.


1. Soru

Travma nedir?

Travma nedir?

Travma nedir?

Travma nedir?

Travma nedir?

Cevap

Dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan ve bir organın ya da bir dokunun yapısını ya da biçimini bozan yerel yara olarak tanımlanabilir.

Dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan ve bir organın ya da bir dokunun yapısını ya da biçimini bozan yerel yara olarak tanımlanabilir.

Dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan ve bir organın ya da bir dokunun yapısını ya da biçimini bozan yerel yara olarak tanımlanabilir.

Dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan ve bir organın ya da bir dokunun yapısını ya da biçimini bozan yerel yara olarak tanımlanabilir.

Dıştan mekanik bir etki sonucu oluşan ve bir organın ya da bir dokunun yapısını ya da biçimini bozan yerel yara olarak tanımlanabilir.

2. Soru

Spinal kordu dıştan içe doğru örten koruyucu zarlara ne isim verilir?

Spinal kordu dıştan içe doğru örten koruyucu zarlara ne isim verilir?

Spinal kordu dıştan içe doğru örten koruyucu zarlara ne isim verilir?

Spinal kordu dıştan içe doğru örten koruyucu zarlara ne isim verilir?

Spinal kordu dıştan içe doğru örten koruyucu zarlara ne isim verilir?

Cevap

Spinal kord koruyucu bir zarla örtülüdür; dıştan içe doğru;

• duramater,
• araknoidmater ve

• piamater olarak adlandırılır.

Spinal kord koruyucu bir zarla örtülüdür; dıştan içe doğru;

• duramater,
• araknoidmater ve

• piamater olarak adlandırılır.

Spinal kord koruyucu bir zarla örtülüdür; dıştan içe doğru;

• duramater,
• araknoidmater ve

• piamater olarak adlandırılır.

Spinal kord koruyucu bir zarla örtülüdür; dıştan içe doğru;

• duramater,
• araknoidmater ve

• piamater olarak adlandırılır.

Spinal kord koruyucu bir zarla örtülüdür; dıştan içe doğru;

• duramater,
• araknoidmater ve

• piamater olarak adlandırılır.

3. Soru

Santral Kord Sendromu nasıl gelişir?

Santral Kord Sendromu nasıl gelişir?

Santral Kord Sendromu nasıl gelişir?

Santral Kord Sendromu nasıl gelişir?

Santral Kord Sendromu nasıl gelişir?

Cevap

Bu sendrom genellikle;

 • servikal hiperextansiyon,

 • fleksiyon,

 • kontüzyon (ezilme) veya

 • kompresyon (baskı) gibi yaralanma mekanizmaları sonucu gelişmektedir.

Bu sendrom genellikle;

 • servikal hiperextansiyon,

 • fleksiyon,

 • kontüzyon (ezilme) veya

 • kompresyon (baskı) gibi yaralanma mekanizmaları sonucu gelişmektedir.

Bu sendrom genellikle;

 • servikal hiperextansiyon,

 • fleksiyon,

 • kontüzyon (ezilme) veya

 • kompresyon (baskı) gibi yaralanma mekanizmaları sonucu gelişmektedir.

Bu sendrom genellikle;

 • servikal hiperextansiyon,

 • fleksiyon,

 • kontüzyon (ezilme) veya

 • kompresyon (baskı) gibi yaralanma mekanizmaları sonucu gelişmektedir.

Bu sendrom genellikle;

 • servikal hiperextansiyon,

 • fleksiyon,

 • kontüzyon (ezilme) veya

 • kompresyon (baskı) gibi yaralanma mekanizmaları sonucu gelişmektedir.

4. Soru

Spinal kordun sinir çiftleri nasıl sınıflandırılır?

Spinal kordun sinir çiftleri nasıl sınıflandırılır?

Spinal kordun sinir çiftleri nasıl sınıflandırılır?

Spinal kordun sinir çiftleri nasıl sınıflandırılır?

Spinal kordun sinir çiftleri nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Spinal kordun sinir çiftleri; 8 servikal, 12 torasik, 5 lumbar, 5 sakral, 1 koksigeal şeklinde sınıflandırılır.

Spinal kordun sinir çiftleri; 8 servikal, 12 torasik, 5 lumbar, 5 sakral, 1 koksigeal şeklinde sınıflandırılır.

Spinal kordun sinir çiftleri; 8 servikal, 12 torasik, 5 lumbar, 5 sakral, 1 koksigeal şeklinde sınıflandırılır.

Spinal kordun sinir çiftleri; 8 servikal, 12 torasik, 5 lumbar, 5 sakral, 1 koksigeal şeklinde sınıflandırılır.

Spinal kordun sinir çiftleri; 8 servikal, 12 torasik, 5 lumbar, 5 sakral, 1 koksigeal şeklinde sınıflandırılır.

5. Soru

C5 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

Cevap

Hastalar bir joystick yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeleri kullanabilir ya da özel eldivenler ile manuel bir tekerlekli sandalyeyi itebilirler. Transfer (yer değiştirme) aktivitelerinde tamamen bağımlıdırlar. Bu seviye hastaların çoğu, özel bir splint ile yemek yiyebilmelerine rağmen günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim duyarlar.

Hastalar bir joystick yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeleri kullanabilir ya da özel eldivenler ile manuel bir tekerlekli sandalyeyi itebilirler. Transfer (yer değiştirme) aktivitelerinde tamamen bağımlıdırlar. Bu seviye hastaların çoğu, özel bir splint ile yemek yiyebilmelerine rağmen günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim duyarlar.

Hastalar bir joystick yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeleri kullanabilir ya da özel eldivenler ile manuel bir tekerlekli sandalyeyi itebilirler. Transfer (yer değiştirme) aktivitelerinde tamamen bağımlıdırlar. Bu seviye hastaların çoğu, özel bir splint ile yemek yiyebilmelerine rağmen günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim duyarlar.

Hastalar bir joystick yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeleri kullanabilir ya da özel eldivenler ile manuel bir tekerlekli sandalyeyi itebilirler. Transfer (yer değiştirme) aktivitelerinde tamamen bağımlıdırlar. Bu seviye hastaların çoğu, özel bir splint ile yemek yiyebilmelerine rağmen günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim duyarlar.

Hastalar bir joystick yardımı ile akülü tekerlekli sandalyeleri kullanabilir ya da özel eldivenler ile manuel bir tekerlekli sandalyeyi itebilirler. Transfer (yer değiştirme) aktivitelerinde tamamen bağımlıdırlar. Bu seviye hastaların çoğu, özel bir splint ile yemek yiyebilmelerine rağmen günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim duyarlar.

6. Soru

T1-T12 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

Cevap

Hastalar, günlük yaşam aktiviteleri, bağırsak/ mesane bakımı, manuel tekerlekli sandalye kullanımı ve transferlerde bağımsızdır. Üst torakal seviye lezyonlarda amaç terapatik ambulasyondur, bu seviye hastalar sosyal olarak ambule (yürümek) olamazlar. Alt torakal yaralanmalı hastalarda ise gövde kontrolü vardır, alt ekstremite ortezleri ya da walker yardımı ile ev içinde ayağa kalkıp hareket edebilirler.

Hastalar, günlük yaşam aktiviteleri, bağırsak/ mesane bakımı, manuel tekerlekli sandalye kullanımı ve transferlerde bağımsızdır. Üst torakal seviye lezyonlarda amaç terapatik ambulasyondur, bu seviye hastalar sosyal olarak ambule (yürümek) olamazlar. Alt torakal yaralanmalı hastalarda ise gövde kontrolü vardır, alt ekstremite ortezleri ya da walker yardımı ile ev içinde ayağa kalkıp hareket edebilirler.

Hastalar, günlük yaşam aktiviteleri, bağırsak/ mesane bakımı, manuel tekerlekli sandalye kullanımı ve transferlerde bağımsızdır. Üst torakal seviye lezyonlarda amaç terapatik ambulasyondur, bu seviye hastalar sosyal olarak ambule (yürümek) olamazlar. Alt torakal yaralanmalı hastalarda ise gövde kontrolü vardır, alt ekstremite ortezleri ya da walker yardımı ile ev içinde ayağa kalkıp hareket edebilirler.

Hastalar, günlük yaşam aktiviteleri, bağırsak/ mesane bakımı, manuel tekerlekli sandalye kullanımı ve transferlerde bağımsızdır. Üst torakal seviye lezyonlarda amaç terapatik ambulasyondur, bu seviye hastalar sosyal olarak ambule (yürümek) olamazlar. Alt torakal yaralanmalı hastalarda ise gövde kontrolü vardır, alt ekstremite ortezleri ya da walker yardımı ile ev içinde ayağa kalkıp hareket edebilirler.

Hastalar, günlük yaşam aktiviteleri, bağırsak/ mesane bakımı, manuel tekerlekli sandalye kullanımı ve transferlerde bağımsızdır. Üst torakal seviye lezyonlarda amaç terapatik ambulasyondur, bu seviye hastalar sosyal olarak ambule (yürümek) olamazlar. Alt torakal yaralanmalı hastalarda ise gövde kontrolü vardır, alt ekstremite ortezleri ya da walker yardımı ile ev içinde ayağa kalkıp hareket edebilirler.

7. Soru

Abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar, bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eden sinirler hangileridir?

Abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar, bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eden sinirler hangileridir?

Abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar, bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eden sinirler hangileridir?

Abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar, bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eden sinirler hangileridir?

Abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar, bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eden sinirler hangileridir?

Cevap

Lumbal sinirler abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar,
bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eder.

Lumbal sinirler abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar,
bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eder.

Lumbal sinirler abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar,
bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eder.

Lumbal sinirler abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar,
bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eder.

Lumbal sinirler abdomenin alt bölümünü, sırtın alt bölümü, kalçalar,
bazı eksternal genitaller ve bacak kısımlarını inerve eder.

8. Soru

Ülkemizde spinal kord yaralanmalarına en fazla neden olan travmatik olay nedir?

Ülkemizde spinal kord yaralanmalarına en fazla neden olan travmatik olay nedir?

Ülkemizde spinal kord yaralanmalarına en fazla neden olan travmatik olay nedir?

Ülkemizde spinal kord yaralanmalarına en fazla neden olan travmatik olay nedir?

Ülkemizde spinal kord yaralanmalarına en fazla neden olan travmatik olay nedir?

Cevap

%42 oranla trafik kazalarıdır. Bunu %27 oranla yüksekten düşmeler izler.

9. Soru

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli nedir?

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli nedir?

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli nedir?

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli nedir?

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli nedir?

Cevap

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli posterior ligamentin kopması ve dislokasyonu ile sonuçlanan ve ciddi nörolojik patolojilerle sonuçlanan şeklidir.

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli posterior ligamentin kopması ve dislokasyonu ile sonuçlanan ve ciddi nörolojik patolojilerle sonuçlanan şeklidir.

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli posterior ligamentin kopması ve dislokasyonu ile sonuçlanan ve ciddi nörolojik patolojilerle sonuçlanan şeklidir.

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli posterior ligamentin kopması ve dislokasyonu ile sonuçlanan ve ciddi nörolojik patolojilerle sonuçlanan şeklidir.

Boyun bölgesinde, spinalkord hasarının en yaygın görülen şekli posterior ligamentin kopması ve dislokasyonu ile sonuçlanan ve ciddi nörolojik patolojilerle sonuçlanan şeklidir.

10. Soru

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonları nelerdir?

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonları nelerdir?

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonları nelerdir?

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonları nelerdir?

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonları nelerdir?

Cevap

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonu iki başlık altında incelenir:

1. Suprasakral lezyonlar (T11 vertebra ve üzerindeki yaralanmalarda): Hiperrefleks mesaneden bahsedilir. SKY’li hastalarda mesanenin detrüsör kası hiperaktiftir.

2. Sakral lezyonlar (L1 vertebra ve altındaki yaralanmalarda): Refleks mesane kasılmaları kaybolmuştur.

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonu iki başlık altında incelenir:

1. Suprasakral lezyonlar (T11 vertebra ve üzerindeki yaralanmalarda): Hiperrefleks mesaneden bahsedilir. SKY’li hastalarda mesanenin detrüsör kası hiperaktiftir.

2. Sakral lezyonlar (L1 vertebra ve altındaki yaralanmalarda): Refleks mesane kasılmaları kaybolmuştur.

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonu iki başlık altında incelenir:

1. Suprasakral lezyonlar (T11 vertebra ve üzerindeki yaralanmalarda): Hiperrefleks mesaneden bahsedilir. SKY’li hastalarda mesanenin detrüsör kası hiperaktiftir.

2. Sakral lezyonlar (L1 vertebra ve altındaki yaralanmalarda): Refleks mesane kasılmaları kaybolmuştur.

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonu iki başlık altında incelenir:

1. Suprasakral lezyonlar (T11 vertebra ve üzerindeki yaralanmalarda): Hiperrefleks mesaneden bahsedilir. SKY’li hastalarda mesanenin detrüsör kası hiperaktiftir.

2. Sakral lezyonlar (L1 vertebra ve altındaki yaralanmalarda): Refleks mesane kasılmaları kaybolmuştur.

Omurilik yaralanması sonrası gelişen mesane disfonksiyonu iki başlık altında incelenir:

1. Suprasakral lezyonlar (T11 vertebra ve üzerindeki yaralanmalarda): Hiperrefleks mesaneden bahsedilir. SKY’li hastalarda mesanenin detrüsör kası hiperaktiftir.

2. Sakral lezyonlar (L1 vertebra ve altındaki yaralanmalarda): Refleks mesane kasılmaları kaybolmuştur.

11. Soru

Santral Kord Sendromunda iyileşme genelde nasıl gerçekleşir?

Santral Kord Sendromunda iyileşme genelde nasıl gerçekleşir?

Santral Kord Sendromunda iyileşme genelde nasıl gerçekleşir?

Santral Kord Sendromunda iyileşme genelde nasıl gerçekleşir?

Santral Kord Sendromunda iyileşme genelde nasıl gerçekleşir?

Cevap

Spinal kordun merkezi, damarlanması yoğun bir alan olduğundan ödemin sebep olduğu hasara daha duyarlıdır. Hastaların % 90’ı ilk beş günde yardımla yürüyebilir hale gelir. İlk olarak alt ekstremite düzelir, sonra mesane fonksiyonu, ardından üst ekstremite, en son da parmak fonksiyonları düzelir. Duyu düzelmesi ise herhangi bir sıra izlemez.

Spinal kordun merkezi, damarlanması yoğun bir alan olduğundan ödemin sebep olduğu hasara daha duyarlıdır. Hastaların % 90’ı ilk beş günde yardımla yürüyebilir hale gelir. İlk olarak alt ekstremite düzelir, sonra mesane fonksiyonu, ardından üst ekstremite, en son da parmak fonksiyonları düzelir. Duyu düzelmesi ise herhangi bir sıra izlemez.

Spinal kordun merkezi, damarlanması yoğun bir alan olduğundan ödemin sebep olduğu hasara daha duyarlıdır. Hastaların % 90’ı ilk beş günde yardımla yürüyebilir hale gelir. İlk olarak alt ekstremite düzelir, sonra mesane fonksiyonu, ardından üst ekstremite, en son da parmak fonksiyonları düzelir. Duyu düzelmesi ise herhangi bir sıra izlemez.

Spinal kordun merkezi, damarlanması yoğun bir alan olduğundan ödemin sebep olduğu hasara daha duyarlıdır. Hastaların % 90’ı ilk beş günde yardımla yürüyebilir hale gelir. İlk olarak alt ekstremite düzelir, sonra mesane fonksiyonu, ardından üst ekstremite, en son da parmak fonksiyonları düzelir. Duyu düzelmesi ise herhangi bir sıra izlemez.

Spinal kordun merkezi, damarlanması yoğun bir alan olduğundan ödemin sebep olduğu hasara daha duyarlıdır. Hastaların % 90’ı ilk beş günde yardımla yürüyebilir hale gelir. İlk olarak alt ekstremite düzelir, sonra mesane fonksiyonu, ardından üst ekstremite, en son da parmak fonksiyonları düzelir. Duyu düzelmesi ise herhangi bir sıra izlemez.

12. Soru

Anterior Kord Sendromu genellikle ne sonucunda ortaya çıkar?

Anterior Kord Sendromu genellikle ne sonucunda ortaya çıkar?

Anterior Kord Sendromu genellikle ne sonucunda ortaya çıkar?

Anterior Kord Sendromu genellikle ne sonucunda ortaya çıkar?

Anterior Kord Sendromu genellikle ne sonucunda ortaya çıkar?

Cevap

Bu sendrom genellikle eksiyon tip yaralanmalarda görülür.

Bu sendrom genellikle eksiyon tip yaralanmalarda görülür.

Bu sendrom genellikle eksiyon tip yaralanmalarda görülür.

Bu sendrom genellikle eksiyon tip yaralanmalarda görülür.

Bu sendrom genellikle eksiyon tip yaralanmalarda görülür.

13. Soru

C1 – C4 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

C1 – C4 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

C1 – C4 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

C1 – C4 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

C1 – C4 Seviyesi hastaların kısıtlılıkları nelerdir?

Cevap

C3 ve üzerinde yaralanması olan hastalar mekanik ventilatör ve frenik sinir stimülatör desteğine gereksinim duyarlar. C4 düzeyindeki hastalar spontan solunum yapabilirler. C1 – C4 seviyesindeki hastalar fonksiyonel olarak tamamen bağımlıdır. Ağız çubukları ile yazı yazma, sayfa çevirme gibi bazı faali- yetleri yapabilirler.

C3 ve üzerinde yaralanması olan hastalar mekanik ventilatör ve frenik sinir stimülatör desteğine gereksinim duyarlar. C4 düzeyindeki hastalar spontan solunum yapabilirler. C1 – C4 seviyesindeki hastalar fonksiyonel olarak tamamen bağımlıdır. Ağız çubukları ile yazı yazma, sayfa çevirme gibi bazı faali- yetleri yapabilirler.

C3 ve üzerinde yaralanması olan hastalar mekanik ventilatör ve frenik sinir stimülatör desteğine gereksinim duyarlar. C4 düzeyindeki hastalar spontan solunum yapabilirler. C1 – C4 seviyesindeki hastalar fonksiyonel olarak tamamen bağımlıdır. Ağız çubukları ile yazı yazma, sayfa çevirme gibi bazı faali- yetleri yapabilirler.

C3 ve üzerinde yaralanması olan hastalar mekanik ventilatör ve frenik sinir stimülatör desteğine gereksinim duyarlar. C4 düzeyindeki hastalar spontan solunum yapabilirler. C1 – C4 seviyesindeki hastalar fonksiyonel olarak tamamen bağımlıdır. Ağız çubukları ile yazı yazma, sayfa çevirme gibi bazı faali- yetleri yapabilirler.

C3 ve üzerinde yaralanması olan hastalar mekanik ventilatör ve frenik sinir stimülatör desteğine gereksinim duyarlar. C4 düzeyindeki hastalar spontan solunum yapabilirler. C1 – C4 seviyesindeki hastalar fonksiyonel olarak tamamen bağımlıdır. Ağız çubukları ile yazı yazma, sayfa çevirme gibi bazı faali- yetleri yapabilirler.

14. Soru

Brown-Sequard Sendromu spinal kord yaralanmalarının ne kadarını teşkil eder?

Brown-Sequard Sendromu spinal kord yaralanmalarının ne kadarını teşkil eder?

Brown-Sequard Sendromu spinal kord yaralanmalarının ne kadarını teşkil eder?

Brown-Sequard Sendromu spinal kord yaralanmalarının ne kadarını teşkil eder?

Brown-Sequard Sendromu spinal kord yaralanmalarının ne kadarını teşkil eder?

Cevap

Sıklıkla servikal kordun kesici alet yaralanmala- rında gelişir, travmatik spinal kord yaralanmalarının yaklaşık % 2-4’ünü oluşturur.

Sıklıkla servikal kordun kesici alet yaralanmala- rında gelişir, travmatik spinal kord yaralanmalarının yaklaşık % 2-4’ünü oluşturur.

Sıklıkla servikal kordun kesici alet yaralanmala- rında gelişir, travmatik spinal kord yaralanmalarının yaklaşık % 2-4’ünü oluşturur.

Sıklıkla servikal kordun kesici alet yaralanmala- rında gelişir, travmatik spinal kord yaralanmalarının yaklaşık % 2-4’ünü oluşturur.

Sıklıkla servikal kordun kesici alet yaralanmala- rında gelişir, travmatik spinal kord yaralanmalarının yaklaşık % 2-4’ünü oluşturur.

15. Soru

Yatağa bağımlı bireyde pozisyonlama yapılmadığı veya yanlış yapıldığında neler meydana gelebilir?

Yatağa bağımlı bireyde pozisyonlama yapılmadığı veya yanlış yapıldığında neler meydana gelebilir?

Yatağa bağımlı bireyde pozisyonlama yapılmadığı veya yanlış yapıldığında neler meydana gelebilir?

Yatağa bağımlı bireyde pozisyonlama yapılmadığı veya yanlış yapıldığında neler meydana gelebilir?

Yatağa bağımlı bireyde pozisyonlama yapılmadığı veya yanlış yapıldığında neler meydana gelebilir?

Cevap

 • Metabolizma hızında azalma,

 • Doku ve kaslarda atrofi,

 • Kemiklerde deminerilizasyon ve osteoporoz,

 • Kan akımında yavaşlama,

 • Akciğer ventilasyonunda azalma,

 • Trombus oluşumu,

 • Eklemlerde kontraktürler,

 • Konstipasyon,

 • Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülserleri) gibi istenmeyen durumlar gelişebilir.

 • Metabolizma hızında azalma,

 • Doku ve kaslarda atrofi,

 • Kemiklerde deminerilizasyon ve osteoporoz,

 • Kan akımında yavaşlama,

 • Akciğer ventilasyonunda azalma,

 • Trombus oluşumu,

 • Eklemlerde kontraktürler,

 • Konstipasyon,

 • Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülserleri) gibi istenmeyen durumlar gelişebilir.

 • Metabolizma hızında azalma,

 • Doku ve kaslarda atrofi,

 • Kemiklerde deminerilizasyon ve osteoporoz,

 • Kan akımında yavaşlama,

 • Akciğer ventilasyonunda azalma,

 • Trombus oluşumu,

 • Eklemlerde kontraktürler,

 • Konstipasyon,

 • Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülserleri) gibi istenmeyen durumlar gelişebilir.

 • Metabolizma hızında azalma,

 • Doku ve kaslarda atrofi,

 • Kemiklerde deminerilizasyon ve osteoporoz,

 • Kan akımında yavaşlama,

 • Akciğer ventilasyonunda azalma,

 • Trombus oluşumu,

 • Eklemlerde kontraktürler,

 • Konstipasyon,

 • Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülserleri) gibi istenmeyen durumlar gelişebilir.

 • Metabolizma hızında azalma,

 • Doku ve kaslarda atrofi,

 • Kemiklerde deminerilizasyon ve osteoporoz,

 • Kan akımında yavaşlama,

 • Akciğer ventilasyonunda azalma,

 • Trombus oluşumu,

 • Eklemlerde kontraktürler,

 • Konstipasyon,

 • Deri bütünlüğünde bozulma (dekübitüs ülserleri) gibi istenmeyen durumlar gelişebilir.

16. Soru

Nörolojik muayenenin bileşenleri nelerdir?

Nörolojik muayenenin bileşenleri nelerdir?

Nörolojik muayenenin bileşenleri nelerdir?

Nörolojik muayenenin bileşenleri nelerdir?

Nörolojik muayenenin bileşenleri nelerdir?

Cevap

Nörolojik muayene; duyusal ve motor muayene olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Duyu muayenesi için, vücudun her iki yarısında bulunan 28 anahtar nokta, sivri/künt ve hafif dokunma duyuları 3 puanlı skala (0-2 aralığında) ile değerlendirilir. Motor muayene; Üst ekstremite- de beş (C5 – T1 periferik sinirlerinden uyarılan) ve alt ekstremitede beş (L2-S1 periferik sinirlerinden uyarılan) olmak üzere 10 anahtar kasın kuvveti, 0 (tam paralizi)- 5 (normal) puan arasında, bi- lateral olarak değerlendirilir.

Nörolojik muayene; duyusal ve motor muayene olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Duyu muayenesi için, vücudun her iki yarısında bulunan 28 anahtar nokta, sivri/künt ve hafif dokunma duyuları 3 puanlı skala (0-2 aralığında) ile değerlendirilir. Motor muayene; Üst ekstremite- de beş (C5 – T1 periferik sinirlerinden uyarılan) ve alt ekstremitede beş (L2-S1 periferik sinirlerinden uyarılan) olmak üzere 10 anahtar kasın kuvveti, 0 (tam paralizi)- 5 (normal) puan arasında, bi- lateral olarak değerlendirilir.

Nörolojik muayene; duyusal ve motor muayene olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Duyu muayenesi için, vücudun her iki yarısında bulunan 28 anahtar nokta, sivri/künt ve hafif dokunma duyuları 3 puanlı skala (0-2 aralığında) ile değerlendirilir. Motor muayene; Üst ekstremite- de beş (C5 – T1 periferik sinirlerinden uyarılan) ve alt ekstremitede beş (L2-S1 periferik sinirlerinden uyarılan) olmak üzere 10 anahtar kasın kuvveti, 0 (tam paralizi)- 5 (normal) puan arasında, bi- lateral olarak değerlendirilir.

Nörolojik muayene; duyusal ve motor muayene olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Duyu muayenesi için, vücudun her iki yarısında bulunan 28 anahtar nokta, sivri/künt ve hafif dokunma duyuları 3 puanlı skala (0-2 aralığında) ile değerlendirilir. Motor muayene; Üst ekstremite- de beş (C5 – T1 periferik sinirlerinden uyarılan) ve alt ekstremitede beş (L2-S1 periferik sinirlerinden uyarılan) olmak üzere 10 anahtar kasın kuvveti, 0 (tam paralizi)- 5 (normal) puan arasında, bi- lateral olarak değerlendirilir.

Nörolojik muayene; duyusal ve motor muayene olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Duyu muayenesi için, vücudun her iki yarısında bulunan 28 anahtar nokta, sivri/künt ve hafif dokunma duyuları 3 puanlı skala (0-2 aralığında) ile değerlendirilir. Motor muayene; Üst ekstremite- de beş (C5 – T1 periferik sinirlerinden uyarılan) ve alt ekstremitede beş (L2-S1 periferik sinirlerinden uyarılan) olmak üzere 10 anahtar kasın kuvveti, 0 (tam paralizi)- 5 (normal) puan arasında, bi- lateral olarak değerlendirilir.

17. Soru

Tetrapleji (Kuadripleji) nedir ve neye neden olur?

Tetrapleji (Kuadripleji) nedir ve neye neden olur?

Tetrapleji (Kuadripleji) nedir ve neye neden olur?

Tetrapleji (Kuadripleji) nedir ve neye neden olur?

Tetrapleji (Kuadripleji) nedir ve neye neden olur?

Cevap

Tetrapleji (Kuadripleji): Spinal kordun servikal segmentlerindeki motor ve/veya duyusal fonksiyonunun kaybolması veya azalması anlamındadır. Tetrapleji kollarda, vücutta, bacaklarda, mesane, barğırsak ve cinsel fonksiyonlarda bozukluğa neden olur.

Tetrapleji (Kuadripleji): Spinal kordun servikal segmentlerindeki motor ve/veya duyusal fonksiyonunun kaybolması veya azalması anlamındadır. Tetrapleji kollarda, vücutta, bacaklarda, mesane, barğırsak ve cinsel fonksiyonlarda bozukluğa neden olur.

Tetrapleji (Kuadripleji): Spinal kordun servikal segmentlerindeki motor ve/veya duyusal fonksiyonunun kaybolması veya azalması anlamındadır. Tetrapleji kollarda, vücutta, bacaklarda, mesane, barğırsak ve cinsel fonksiyonlarda bozukluğa neden olur.

Tetrapleji (Kuadripleji): Spinal kordun servikal segmentlerindeki motor ve/veya duyusal fonksiyonunun kaybolması veya azalması anlamındadır. Tetrapleji kollarda, vücutta, bacaklarda, mesane, barğırsak ve cinsel fonksiyonlarda bozukluğa neden olur.

Tetrapleji (Kuadripleji): Spinal kordun servikal segmentlerindeki motor ve/veya duyusal fonksiyonunun kaybolması veya azalması anlamındadır. Tetrapleji kollarda, vücutta, bacaklarda, mesane, barğırsak ve cinsel fonksiyonlarda bozukluğa neden olur.

18. Soru

Başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eden sinirler hangileridir?

Başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eden sinirler hangileridir?

Başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eden sinirler hangileridir?

Başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eden sinirler hangileridir?

Başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eden sinirler hangileridir?

Cevap

Servikal sinirler başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eder.

Servikal sinirler başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eder.

Servikal sinirler başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eder.

Servikal sinirler başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eder.

Servikal sinirler başın arkası, boyun, kollar ve diyafragmayı inerve eder.

19. Soru

Göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eden sinirler hangileridir?

Göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eden sinirler hangileridir?

Göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eden sinirler hangileridir?

Göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eden sinirler hangileridir?

Göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eden sinirler hangileridir?

Cevap

Torasik sinirler göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eder.

Torasik sinirler göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eder.

Torasik sinirler göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eder.

Torasik sinirler göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eder.

Torasik sinirler göğüs, bazı sırt kasları ve abdomenin bir kısmını inerve eder.

20. Soru

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi nedir?

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi nedir?

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi nedir?

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi nedir?

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda mortalite ve morbiditenin en önemli sebebi nedir?

Cevap

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda soluk alıp vermeye ait sorunlar, mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir.

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda soluk alıp vermeye ait sorunlar, mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir.

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda soluk alıp vermeye ait sorunlar, mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir.

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda soluk alıp vermeye ait sorunlar, mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir.

Servikal ve üst thoracal spinal kord yaralanması olan hastalarda soluk alıp vermeye ait sorunlar, mortalite ve morbiditenin en önemli sebebidir.

21. Soru

Bakım personeneli için spastisitenin en zorlayıcı tarafları nelerdir?

Bakım personeneli için spastisitenin en zorlayıcı tarafları nelerdir?

Bakım personeneli için spastisitenin en zorlayıcı tarafları nelerdir?

Bakım personeneli için spastisitenin en zorlayıcı tarafları nelerdir?

Bakım personeneli için spastisitenin en zorlayıcı tarafları nelerdir?

Cevap

 • Hastanın pozisyonlamasının zor, bazen imkânsız olması,

 • Hasta gevşetilemediği ya da uygun pozisyona getirilemediği için bazı medikal uygulamalardaki zorluklar,

 • Özellikle adduktör kaslardaki spastisiteye bağlı olarak kişisel bakım verilmesindeki zorluklar,

 • Pozisyonlamadaki zorluklar nedeni ile hastanın beslenmesi sırasında karşılaşılan zorluklar

 • Vücut kısımları uzun süre sabit kaldığı için kontraktür ve bası yarası gelişme riskini kontrol altında tutmak şeklinde sıralanabilir.

 • Hastanın pozisyonlamasının zor, bazen imkânsız olması,

 • Hasta gevşetilemediği ya da uygun pozisyona getirilemediği için bazı medikal uygulamalardaki zorluklar,

 • Özellikle adduktör kaslardaki spastisiteye bağlı olarak kişisel bakım verilmesindeki zorluklar,

 • Pozisyonlamadaki zorluklar nedeni ile hastanın beslenmesi sırasında karşılaşılan zorluklar

 • Vücut kısımları uzun süre sabit kaldığı için kontraktür ve bası yarası gelişme riskini kontrol altında tutmak şeklinde sıralanabilir.

 • Hastanın pozisyonlamasının zor, bazen imkânsız olması,

 • Hasta gevşetilemediği ya da uygun pozisyona getirilemediği için bazı medikal uygulamalardaki zorluklar,

 • Özellikle adduktör kaslardaki spastisiteye bağlı olarak kişisel bakım verilmesindeki zorluklar,

 • Pozisyonlamadaki zorluklar nedeni ile hastanın beslenmesi sırasında karşılaşılan zorluklar

 • Vücut kısımları uzun süre sabit kaldığı için kontraktür ve bası yarası gelişme riskini kontrol altında tutmak şeklinde sıralanabilir.

 • Hastanın pozisyonlamasının zor, bazen imkânsız olması,

 • Hasta gevşetilemediği ya da uygun pozisyona getirilemediği için bazı medikal uygulamalardaki zorluklar,

 • Özellikle adduktör kaslardaki spastisiteye bağlı olarak kişisel bakım verilmesindeki zorluklar,

 • Pozisyonlamadaki zorluklar nedeni ile hastanın beslenmesi sırasında karşılaşılan zorluklar

 • Vücut kısımları uzun süre sabit kaldığı için kontraktür ve bası yarası gelişme riskini kontrol altında tutmak şeklinde sıralanabilir.

 • Hastanın pozisyonlamasının zor, bazen imkânsız olması,

 • Hasta gevşetilemediği ya da uygun pozisyona getirilemediği için bazı medikal uygulamalardaki zorluklar,

 • Özellikle adduktör kaslardaki spastisiteye bağlı olarak kişisel bakım verilmesindeki zorluklar,

 • Pozisyonlamadaki zorluklar nedeni ile hastanın beslenmesi sırasında karşılaşılan zorluklar

 • Vücut kısımları uzun süre sabit kaldığı için kontraktür ve bası yarası gelişme riskini kontrol altında tutmak şeklinde sıralanabilir.

22. Soru

Parapleji nedir?

Parapleji nedir?

Parapleji nedir?

Parapleji nedir?

Parapleji nedir?

Cevap

Parapleji, spinal kordun torasik, lomber veya sakral segmentlerinin spinal kanal içindeki hasarı sonucu motor ve/veya duysal fonksiyon bozukluğu anlamındadır. Paraplejide kolların fonksiyonu korunmuştur. Ancak lezyon seviyesine göre gövde, bacaklar veya pelvik organlar tutulmuş olabilir.

Parapleji, spinal kordun torasik, lomber veya sakral segmentlerinin spinal kanal içindeki hasarı sonucu motor ve/veya duysal fonksiyon bozukluğu anlamındadır. Paraplejide kolların fonksiyonu korunmuştur. Ancak lezyon seviyesine göre gövde, bacaklar veya pelvik organlar tutulmuş olabilir.

Parapleji, spinal kordun torasik, lomber veya sakral segmentlerinin spinal kanal içindeki hasarı sonucu motor ve/veya duysal fonksiyon bozukluğu anlamındadır. Paraplejide kolların fonksiyonu korunmuştur. Ancak lezyon seviyesine göre gövde, bacaklar veya pelvik organlar tutulmuş olabilir.

Parapleji, spinal kordun torasik, lomber veya sakral segmentlerinin spinal kanal içindeki hasarı sonucu motor ve/veya duysal fonksiyon bozukluğu anlamındadır. Paraplejide kolların fonksiyonu korunmuştur. Ancak lezyon seviyesine göre gövde, bacaklar veya pelvik organlar tutulmuş olabilir.

Parapleji, spinal kordun torasik, lomber veya sakral segmentlerinin spinal kanal içindeki hasarı sonucu motor ve/veya duysal fonksiyon bozukluğu anlamındadır. Paraplejide kolların fonksiyonu korunmuştur. Ancak lezyon seviyesine göre gövde, bacaklar veya pelvik organlar tutulmuş olabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.