Açıköğretim Ders Notları

Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Özel Güvenlik Hizmetlerinde Güvenlik Önlemleri Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kişilere Karşı Saldırılar Ve Alınması Gereken Tedbirler

1. Soru

Bombalı eylemler nasıl eylemlerdir?

Cevap

Bombalı eylemler kamuoyunda çok ciddi ses
getiren, vatandaşlarda korku oluşturan ve yapıldığı
yerlerde büyük can ve mal kaybına yol açan eylemlerdir. Özel güvenlik görevlileri tarafından korunan bina ve tesisler ile kişiler bombalı terör saldırılarının hedefi olabilirler.


2. Soru

Bomba nedir? Nasıl tanımlanır?

Cevap

Patlayıcı maddelerin, istenilen zamanda, istenilen
ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak
amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip
birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere bomba denir. Bomba, patlayıcı maddelerden yapılmaktadır. Patlayıcı madde dışında bir başlatma, ateşleme sistemine ihtiyaç vardır. Başlatıcının görevi patlayıcı maddeyi ateşlemektir. Ayrıca patlayıcı maddeyi içine alan plastik kap, şişe, teneke vb. kutu da bu sistemde bulunması gereken malzemelerdendir.


3. Soru

Kaç çeşit bomba vardır belirterek bomba türlerini
açıklayınız?

Cevap

Bombalar, fabrikasyon ve el yapımı olmak üzere
iki çeşittir. Fabrikasyon bombalar; Askeri el bombaları, roketler, havan topları, bazukalar, tüfek bombaları ve mayınlar olmak üzere altı gruba ayrılmaktadır. İstenilen yerde, istenilen zamanda ve istenilen şekilde patlatılabilecek biçimde arazi şartlarında veya evlerde hazırlanarak imal edilen bombalar el yapımı bomba sınıfına girer. Özellikle terörist eylemler için ve teröristler tarafından hazırlanıp kullanılmaktadır.


4. Soru

Bombaları, ateşlenmelerine göre sınıflandırarak
açıklayınız?

Cevap

  1. Bombaları, ateşlenmelerine göre; anında ateşlenen, gecikmeli ateşlenen ve ateşlenmesi bir harekete bağlı olan, olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür. 1. Anında ateşlenen bombalar: Kablo kumandalı ve radyo kontrollü bombalar gibi.
  2. Gecikmeli ateşlenen bombalar: Saatli, mekanik gecikmeli, fiziksel gecikmeli elektronik gecikmeli ve kimyasal gecikmeli bombalar gibi.
  3. Ateşlenmesi bir harekete bağlı bombalar: Basınçtan kurtulmalı, gergiden kurtulmalı, çekme, basma, sallama, devirme ve her türlü hareketle patlayabilen bubi tuzakları gibi.

5. Soru

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı hedef alanlar hangi
bombalı eylem türünü kullanmıştır?

Cevap

Başka bir yerde hazırlanan bomba Kışlalı’nın
aracının sileceklerine bir poşet içinde konulmuştur. Kışlalı poşeti eline almış sonrasında bomba patlamıştır.


6. Soru

Telefon yoluyla bomba tehdidi alınması halinde, ihbar alan kişi soğukkanlı ve profesyonel bir şekilde “Bomba Tehlikesi Kontrol Listesinde” yer alan hususlarda gerekli bilgileri almaya çalışmalıdır. “Bomba Tehlikesi Kontrol Listesinde” hangi hususlar vardır?

Cevap

1. İhbarın tarihi, yeri ve saati.
2. İhbarı yapan kişinin cinsiyeti.
3. İhbarı yapan kişinin tahmini yaşı.
4. İhbarı yapan kişinin ses tonu (yavaş, heyecanlı,
titrek, yüksek sesli, sesini gizlemeye çalışan,
yüksek tonlu, düşük tonlu gibi).
5. İhbarı yapan kişinin konuşma şekli (küfürlü,
nazik, eğitimli, eğitimsiz).
6. İhbarı yapan kişinin şivesi (Trakyalı, Doğulu,
Güneydoğulu, Egeli, Yabancı gibi).
7. Konuşma esnasında arka planda kalan sesler
(müzik sesi, anons sesi, isim ifade eden sesler,
çocuk sesi gibi).
8. İhbarı yapan kişinin ideolojik kavram veya
sloganlar kullanıp kullanmadığı.
9. İhbarı alan görevlinin adı ve soyadı.
10. İhbar konusunda bilgi verilen kişinin adı soyadı,
görevi ve unvanı.


7. Soru

Özel güvenlik görevlileri bombalı eylem tehditleri
karşısında ne yapmalıdır?

Cevap

İhbarı alan kişi soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde
ihbarcıyla mümkün olduğu kadar uzun süre konuşmaya, bu esnada ihbarla ilgili detay ve önemli bilgileri elde etmeye çalışır (bombanın türü, bırakıldığı yer, patlama zamanı, patlatılma şekli gibi). Bomba tehdidi ile ilgili bir ihbarı alan görevli çok soğukkanlı ve profesyonel davranmak zorundadır. İleride meydana gelebilecek çok
vahim bir patlama olayı o andaki sakin, bilinçli, akıllı ve etkili bir yaklaşım taktiği ile önlenebilir, çok fazla sayıda insanın hayatı, maddi kayıplar, korku ve endişeler işin başlangıç aşamasında önlenmiş olabilir. Bomba tehdidini alan görevli, vakit geçirmeden elindeki bilgilerle birlikte, çalıştığı kurumda bombaya karşı eylem planını yürütmekle görevli personeli (amiri) olanlardan haberdar
etmelidir.


8. Soru

Telefon yoluyla alınan bomba ihbarlarında hangi
hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap

1. İhbarı alan kişi sakin olmalı, ihbarcının her
kelimesine, konuşma şekline dikkat etmeli ve o
anki duruma konsantre olmalıdır. Bu aşamada,
bomba ihbarını kayıt etmek için önceden
planlanmış ve hazırlanmış kontrol listesini
kullanmakta yarar bulunmaktadır.
2. Telefon konuşmaları, ihbarın içeriğini anlamak
ve kaydetmek için, mümkünse, birden fazla kişi
tarafından dinlenmelidir.
3. Konuşmayı kaydetmek ihbardaki herhangi bir
hatayı atlamayı, gözden kaçırmayı engeller.
4. Konuşmanın kayıtları sonraki araştırma ve
soruşturmalarda önemli bir delil, yol gösterici
olma işlevine hizmet edebilir. Bu açıdan, adli
soruşturmalar için değerli bir yardımcı unsurdur.

 


9. Soru

Bombalı saldırılarda tehdit analizi ve önemi hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Bombalı saldırılara karşı tehdit analizi, sorunların
tanımlaması, olası olumsuzluklarla ilgili algılama ve
değerlendirme çalışmalarının yapılması konusunda
sergilenen rasyonel ve düzenli bir yaklaşım ve aynı
zamanda kapsamlı bir çözüm üretme işlemidir. Olası bir terörist saldırısını önceden tahmin etmek için, potansiyel hedefleri saptamak, onların saldırısına karşı cazibeleri ve zayıf noktaları tespit etmek için tehdit analizi yapmak ve bu analiz sonuçlarına göre hareket etmek önemli bir
yaklaşımdır. Bu konuda hizmet üreten özel ünitelerin tehdit analizleri yapmadan önce, saldırı olasılığı ile ilgili hususlarda bilgi toplamak, bunu öncelikli bir görev haline getirmek ve tehdit senaryoları konusunda çalışmalar yapmak gerekir. Bina ve tesislerin konumu, üretim alanı, çalışanların nitelikleri, ülke ekonomisi ve siyasi
hayatındaki yeri ve benzeri diğer birçok husus, o yerde alınması gereken güvenlik tedbirlerinin seviyesi üzerinde etkili rol oynar. Tehdit analizi kapsamında, her kurum ve kuruluşta aynı seviyede emniyet tedbirleri alınmaz. Örneğin; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü merkez binalarının, tehdit analizleri dikkate alınmak suretiyle, güvenlik tedbirleri birbirinden farklıdır. Aynı şekilde, Cumhurbaşkanımız için alınan koruma tedbirleri ile Bakanlar için alına tedbirler arasında da farklıklar bulunmaktadır. Çünkü yukarıda ifade edilen makam ve yerler için güvenliği tehdit edici faktörler ve bu faktörlerin tehdit seviyesi arasında farklılıklar bulunmaktadır.


10. Soru

Tehdit analizleri 6 faktörü içerir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Tehdit analizleri varlık, tarihçe, yetenek, niyetler,
tarih ve hedefleme olmak üzere altı (6) faktörü, unsuru içerir.


11. Soru

Terörist grupları genelde özel (spesifik) tehditlerde
bulunurlar, ancak bazen genel nitelikli tehditler de
yapılabilmektedir. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Cevap

1. Genel nitelikli bomba ihbarlarına, dikkatli bir
soruşturma ve kollukla koordinasyon içinde
olmadan, işletme olarak hemen inanmamak
gerekir.
2. Özel ihbarlar yapıldığında, bunun gerçek olma
olasılığı yüksektir.
3. Özel tehdit ihbarlarında, ihbarcı genelde
bombanın yerine, eylemin nedenine ve amacına
ve patlama zamanına ilişkin bilgiler verir.
4. Genel ihbarlarda ise, sadece bombanın
yerleştirildiği söylenir.
Yapılan her ihbar çok ciddi bir şekilde
değerlendirilmelidir. Bazen, yapılan birkaç asılsız ihbar sonrası görevlilerde bir sıradanlık ve hafife alma, riski küçümseme, rehavet ve yine bir şey olmayacakmış hissi hâkim olmaya başlar. Nasıl ki, yanlış veya hatalı olarak çalan alarmlar çevrede ve görevlilerde bıkkınlık ve rahatlık meydana getirir, asılsız çıkan bomba tehditleri de görevlileri bir sonraki ihbarlar zinciri için aynı konuma getirir. Bu durum, tehdit unsuru olan kişi ve gruplar için
bulunmaz bir fırsattır. Özel güvenlik görevlilerinin
ihbarlar konusunda her zaman üst seviyede hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan tehdit analizlerinde, bombalı eylem yapılması hedeflenen yerin konumu, özellikleri, ülke ekonomisi, güvenliği ve sosyal
hayatına katkısı, buralara gelen insanların sayısı, konumu ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak aşağıda sıralanan konulardaki soru ve endişeler giderilmeye, cevaplar bulunmaya çalışılır.


12. Soru

Tehdit seviyelerinin sınıflandırılmasında nasıl bir
yöntem uygulanır?

Cevap

Bütün bomba tehdit analizlerinde tehdit seviyesi
sınıflandırma yöntemi kullanılmalıdır. Bu tür bir
sınıflandırma olay yerine gelen uzmanların tehdit ve olayın derecesini değerlendirmesi açısından yararlı olacaktır. Alınan ihbarı yanlış değerlendirmek, hafife almak, tehdit altında bulunan kuruluşu büyük bir risk içine atar. Bu çok ciddi mal ve can kaybına neden olabilir. Diğer taraftan, genel, hiçbir dayanağı ve inandırıcılığı
olmayan her ihbarı aşırı ciddiye alıp yüksek seviyeli
güvenlik yaklaşımı sergilemek de çok sakıncalıdır: Bu uygulama, bu tür ihbarlar eğilimli, psikolojik rahatsızlığı olan kişilerle terör grupları için mutlaka ileride toplumun ve kurumların aleyhine kullanılacaktır. Ayrıca, hemen her gün tansiyonun ve mağdur olma korkusunun yüksek olduğu bir yaşam biçimi ortaya çıkmasına neden olur ki,
bu da hiç çekilmeyecek bir yaşam anlamına gelir. İşin bir de ekonomik boyutu bulunmaktadır. Her bomba ihbarında hemen binaları boşaltmak, çok ciddi anlamda iş ve üretim kaybına neden olur. Bu da hemen hiç kimsenin kaldıramayacağı bir yük demektir. Yapılan tehdit analizleri sonucunda; bomba tehdidinin yapıldığı yerin güvenlik yetkilileri, o yerin işletmesinden sorumlu olan yetkililer ve genel kolluk yetkilileri işbirliği ve koordinasyon içerisinde ihbarın inanılırlığını değerlendirerek, aşağıda ifade edilen dört alternatif çözüm
yolundan birine karar verirler:
1. Kayıtsız kalma,
2. Tahliyesiz arama,
3. Kısmi tahliye,
4. Tam tahliye.


13. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori A hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Patlayıcı maddenin infilak etmesi halinde çok
büyük çaplı bir tahribin meydana gelmesi ve böylece insan hayatının doğrudan tehlikede olması, bu nedenle de olay yeri ve çevredeki insanların bölgeden uzaklaştırılmasının ölümlere neden olma olasılığının bulunma halidir. Bu sınıflandırma grubu içerisine giren yerler ve durumlar şunlardır: Hastaneler, Tarihi ve Kültürel Eserler, Sanayi
Tesisleri, İnsan Hayatı.


14. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori B hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Patlayıcı maddenin infilak etmesi halinde insan
hayatı açısından doğrudan bir tehdit oluşturmayan ancak dolaylı olarak bina, tesis, araç veya malzemelere hasar verebilecek olan olaylardır. Bu sınıflandırma içerisine giren başlıca yerler şunlardır: Okullar, Alış-veriş merkezleri, Havaalanları, Metro istasyonları, Kamu binaları, Adliyeler, Oteller, Sinema salonları, Tren istasyonları, Otobüs Terminalleri, Limanlar ve Bankalar.


15. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori C hakkında bilgi veriniz?

Cevap


16. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori D hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Olay yerinde bir patlayıcı madde olmasına
rağmen, bulunduğu yer açısından çevre için pek fazla tehdit oluşturmayan ve genelde açık arazi veya kırsal alandaki olaylar için geçerli bir sınıflandırma düzeyidir. Bu grup içerisinde ifade edilebilecek genel yerler şunlardır: Çeşitli inşaat alanları, Kırsal alanda yapılan aramalarda tespit edilen mağara ve sığınak gibi yerler, Emniyete ait veya yetki sahasında patlamayan mühimmatın imhası işlemlerinin gerçekleştirildiği yerler.


17. Soru

Ekip kurma ve planlama çalışmaları yapılırken, tehdit analizine bağlı olarak bazı görevleri yerine getirmek gerekmektedir. Bu görevler nelerdir?

Cevap

1. Korunması gereken, tehdit altında bulunan yer ve kişileri iyi tanımlamak.
2. Tehdit altında buluna kişi veya yerlere karşı
gerçekleşebilecek saldırıların çeşidini ve yapısını
belirlemek (otomobil bomba, uzaktan patlayıcı
madde atmak, intihar saldırısı düzenlemek vb.).
3. Tehdidin gerçekleşme olasılığı belirlemek.
4. Alınan bütün tedbirlere rağmen, tehdidin gerçeğe dönüşmesi halinde ortaya çıkabilecek kayıpların ölçüsünü ve çerçevesini belirlemek.


18. Soru

Şüpheli paket ve bomba ihbarlarında yapılacak
aramalardaki hareket tarzı ile ilgili olarak dört konuda, gerekli çalışmaları yapmak gerekir. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Arama yöntemine karar vermek.
2. Çevre emniyetini almak.
3. Müdahale merkezini belirlemek.
4. Önleyici tedbirleri almak/aldırmak.


19. Soru

Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları bina ve
tesislerde bombalı eylemlere karşı etkin güvenlik
önlemleri almalıdır. Bu kapsamda alınabilecek başlıca önlemlerden 4 tanesini yazınız?

Cevap

1. Binalarda emniyet tedbirlerinin alınması için
X–ray cihazları, metal kapı detektörü, el
detektörü ve patlayıcı madde detektörleri
bulundurulmalı ve kullanılmalıdır.
2. Korunan bina ve tesislere yetkisiz veya
kontrolsüz girişi engellemek için fiziki engeller
tesis edilir. Buralara gelen yol ve girişler
sınırlandırılarak, güvenlik ve kontrol noktaları
oluşturulur. Bu yerlere çatı, pencere ve bodrum
yoluyla yapılan her türlü geçiş engellenir.
3. Binaların sınır çizgileri (tel örgü, duvar veya
benzeri uygulamalar) ile orta alan (sınır bölgesi
ile bina arasında kalan yerler) yeterli ölçüde
aydınlatılır, özel güvenlik devriye personelinin
devriye gezmesi sağlanır ve gerekli görülen
yerlerde güvenlik kameraları (ve korunan yerin
özelliğine ve risk durumuna göre diğer elektronik
güvenlik sistemleri) ile donatılır.
4. Korunan alanlarda görülen şüpheli paket ve
malzemelere karşı duyarlı davranılır. Binalara
gelen vatandaşlar ile ziyaretçiler ve çalışan
personel uyarı levhaları ve ses yayın sistemi
vasıtasıyla, sahipsiz eşyalar konusunda uyarılır.
Herkesin yanında getirdiği eşyaya sahip çıkması
önemle vurgulanır.


20. Soru

Bina aramalarında tahliyesiz kapsamlı arama
yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

1. Durum binadaki kişilere sakin ve soğukkanlı bir
şekilde izah edilmeli, korku ve paniğe yol
açılmamasına özen gösterilmelidir.
2. Binadaki kişilerin, odalarını veya bürosunu iyice
gözden geçirmesi sağlanmalıdır.
3. Tahliye sonrasında, oda veya bürolarda yabancı
bir cisim bulunsa da, bulunmasa da durum uzman
personele bildirilmelidir.
4. Yapılan kontrollerde şüpheli bir maddeye
rastlanılması halinde durum hemen uzman
personele bildirilmelidir. Şüpheli cisme hiçbir
şekilde yaklaşılmamalı veya dokunulmamalıdır.


21. Soru

Bina aramalarında kısmi tahliyeli arama yapılırken
nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

1. Daha önceden tespit edilen kilit personel veya
etrafı iyi bilen kişiler binada kalmalıdır.
2. Masaların, dolapların ve dosya kabinlerinin
kilitleri ve ışıklar açık bırakılmalı, ancak çalışan
sistemler, makineler kapatılmalıdır.
3. Tahliye edilen kişiler, içeriye arama için giren
görevlilerin çalışmalarına gereksiz yere yük
getirecek, vakit kaybına neden olacak kişisel
paketlerini, cüzdanlarını ve benzeri şahsi
eşyalarını alıp bildirilen güzergâh ve kapıdan
binayı terk ederek, belirtilen yer ve mesafede
beklemelidirler.
4. İçeride bulunan, tutuşabilecek, ateşi körükleyip
daha fazla hasara sebep olabilecek maddeler,
mümkünse dışarı götürülmelidir.
5. Önlem olarak; patlamanın hava almasını sağlayıp etkilerini minimum seviyeye çekmek için kapılar ve pencereler açık bırakılmalıdır


22. Soru

Bina tahliye ederken uygulanan tam tahliye işlemi, acil ve kesin tehdit durumlarında karar verilen bir
uygulamadır. Bu tahliye yapılırken dikkat edilmesi
gereken hususlardan 4 tanesini yazınız?

Cevap

1. Tam tahliye söz konusu olduğunda tam bir
araştırma yapılmalıdır. Bina sakinleri
odalarındaki kişisel eşyalarını toplarken aynı
zamanda başlıca ve alternatif çıkış güzergâhları
araştırılıp tespit edilmelidir.
2. Tahliyeden sorumlu uzman ekiplere güvenmek
gerekir. Onların direktiflerine göre hareket etmek
en akıllıca yoldur.
3. Tahliye işlemini gerçekleştiren görevliler, şüpheli
madde (bomba) arama işlemini
gerçekleştirmeyecek personelden
oluşturulmalıdır.
4. Tahliyeyi gerçekleştiren görevliler ve denetçiler
üniformalı değillerse, kendilerini ayırt edici
olarak kol bantları (ve bazen de rozetler)
takmalıdır.


23. Soru

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar veya rutin
görev esnasında karşılaşılan durumlar neticesinde olağan görülmeyen, hakkında şüphe ve kaygılar oluşan araçlar hakkında çok dikkatli olmak gerekmektedir. Bu çerçevede; şüpheli araçla ilgili olarak genel kontrol ve değerlendirilmesi aşamasında neler yapılmalıdır?

Cevap

1. Şüpheli görülen araçların plaka, marka ve
modellerinin kaydedilmesi alışkanlık haline
getirilmelidir.
2. Aracın çalıntı olup olmadığı kolluk birimleri
vasıtasıyla kontrol edilmelidir.
3. Aracın yeri, konumu ve yönü kaydedilmelidir.
4. Araç tescil bilgileri: Aracın tescil belgesi ile
üzerindeki plaka numarasının aynı olup olmadığı,
araca ait bilgiler üzerinde değişiklik yapılıp
yapılmadığı ve aracın motor şasi numarasıyla
ruhsattaki numaranın aynı olup olmadığı ve
üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı kontrol
edilmelidir.
5. Aracın iç kısmında hırsızlık malzemesi, araştırma
konusu olayla ilgili herhangi bir delil, kan izi,
kurşun deliği ve benzeri dikkat çeken noktaların
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
6. Camlar: Aracın camları ve çevrelerinde herhangi
bir darbe veya parmak izi olup olmadığı gözden
geçirilmelidir.
7. Aracın içinde, görünürde, silah veya patlayıcı
gibi maddelerin bulunup bulunmadığı kontrol
edilmelidir.
8. Araç lastikleri: Lastikler ayakla yoklanmak
suretiyle (yakın zamana ait) darbe izi olup
olmadığı kontrol edilmelidir.


24. Soru

Alınan bütün tedbirlere rağmen herhangi bir patlama olayı olması halinde olayı gören veya olay yerine ilk önce gelen özel güvenlik görevlisi, bazı konularda duyarlı olmalı ve bu hususlarla ilgili işlemleri yerine getirmelidir. Bu güvenlik görevlisi olayla ilgili olarak Haber Merkezine veya ilgili amire bilgi verirken hangi bilgileri vermelidir?

Cevap

a) Olayın çeşidi.
b) Olayın boyutu.
c) Olay mahallinin tam adresi.
d) Olay mahallinde, varsa can kaybı ile ilgili
bilgiler.
e) Olay mahallinde, varsa yaralıların durumu ve
sayısı hakkında bilgi.
f) Maddi hasarla ilgili bilgi.
g) İhtiyaç duyulan veya duyulma olasılığı olan
yardımlarla ilgili değerlendirme; ambulans,
elektrik kesilmesi, itfaiye, havagazı kaçağı, ek
güvenlik kuvvetine duyulabilecek ihtiyaç gibi
hususlar


25. Soru

Olay yerinin merkez noktasının dışında ikinci bir
güvenlik çemberi oluşturulurken genellikle olay yerinin çok kalabalık olduğu ve kalabalığın geri çekilmesinin zor olduğu durumlarla karşılaşılır. Bu gibi durumlarda ikinci güvenlik çemberine alınacak kişiler belirlenmelidir. Bu çembere kimler alınabilir?

Cevap

a) Yüksek rütbeli kolluk görevlileri,
b) İtfaiye ve kurtarma personeli
c) Askeri personel
d) Özel güvenlik personeli
e) Tıbbi personel
f) Siyasi Yetkililer
g) Diğer önemli kişiler
h) Basın mensupları


1. Soru

Bombalı eylemler nasıl eylemlerdir?

Cevap

Bombalı eylemler kamuoyunda çok ciddi ses
getiren, vatandaşlarda korku oluşturan ve yapıldığı
yerlerde büyük can ve mal kaybına yol açan eylemlerdir. Özel güvenlik görevlileri tarafından korunan bina ve tesisler ile kişiler bombalı terör saldırılarının hedefi olabilirler.

2. Soru

Bomba nedir? Nasıl tanımlanır?

Cevap

Patlayıcı maddelerin, istenilen zamanda, istenilen
ortamda ve istenilen şekilde patlamasını sağlamak
amacıyla bir kısım unsurların bir araya getirilip
birleştirilmesiyle hazırlanan düzeneklere bomba denir. Bomba, patlayıcı maddelerden yapılmaktadır. Patlayıcı madde dışında bir başlatma, ateşleme sistemine ihtiyaç vardır. Başlatıcının görevi patlayıcı maddeyi ateşlemektir. Ayrıca patlayıcı maddeyi içine alan plastik kap, şişe, teneke vb. kutu da bu sistemde bulunması gereken malzemelerdendir.

3. Soru

Kaç çeşit bomba vardır belirterek bomba türlerini
açıklayınız?

Cevap

Bombalar, fabrikasyon ve el yapımı olmak üzere
iki çeşittir. Fabrikasyon bombalar; Askeri el bombaları, roketler, havan topları, bazukalar, tüfek bombaları ve mayınlar olmak üzere altı gruba ayrılmaktadır. İstenilen yerde, istenilen zamanda ve istenilen şekilde patlatılabilecek biçimde arazi şartlarında veya evlerde hazırlanarak imal edilen bombalar el yapımı bomba sınıfına girer. Özellikle terörist eylemler için ve teröristler tarafından hazırlanıp kullanılmaktadır.

4. Soru

Bombaları, ateşlenmelerine göre sınıflandırarak
açıklayınız?

Cevap

  1. Bombaları, ateşlenmelerine göre; anında ateşlenen, gecikmeli ateşlenen ve ateşlenmesi bir harekete bağlı olan, olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür. 1. Anında ateşlenen bombalar: Kablo kumandalı ve radyo kontrollü bombalar gibi.
  2. Gecikmeli ateşlenen bombalar: Saatli, mekanik gecikmeli, fiziksel gecikmeli elektronik gecikmeli ve kimyasal gecikmeli bombalar gibi.
  3. Ateşlenmesi bir harekete bağlı bombalar: Basınçtan kurtulmalı, gergiden kurtulmalı, çekme, basma, sallama, devirme ve her türlü hareketle patlayabilen bubi tuzakları gibi.
5. Soru

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı hedef alanlar hangi
bombalı eylem türünü kullanmıştır?

Cevap

Başka bir yerde hazırlanan bomba Kışlalı’nın
aracının sileceklerine bir poşet içinde konulmuştur. Kışlalı poşeti eline almış sonrasında bomba patlamıştır.

6. Soru

Telefon yoluyla bomba tehdidi alınması halinde, ihbar alan kişi soğukkanlı ve profesyonel bir şekilde “Bomba Tehlikesi Kontrol Listesinde” yer alan hususlarda gerekli bilgileri almaya çalışmalıdır. “Bomba Tehlikesi Kontrol Listesinde” hangi hususlar vardır?

Cevap

1. İhbarın tarihi, yeri ve saati.
2. İhbarı yapan kişinin cinsiyeti.
3. İhbarı yapan kişinin tahmini yaşı.
4. İhbarı yapan kişinin ses tonu (yavaş, heyecanlı,
titrek, yüksek sesli, sesini gizlemeye çalışan,
yüksek tonlu, düşük tonlu gibi).
5. İhbarı yapan kişinin konuşma şekli (küfürlü,
nazik, eğitimli, eğitimsiz).
6. İhbarı yapan kişinin şivesi (Trakyalı, Doğulu,
Güneydoğulu, Egeli, Yabancı gibi).
7. Konuşma esnasında arka planda kalan sesler
(müzik sesi, anons sesi, isim ifade eden sesler,
çocuk sesi gibi).
8. İhbarı yapan kişinin ideolojik kavram veya
sloganlar kullanıp kullanmadığı.
9. İhbarı alan görevlinin adı ve soyadı.
10. İhbar konusunda bilgi verilen kişinin adı soyadı,
görevi ve unvanı.

7. Soru

Özel güvenlik görevlileri bombalı eylem tehditleri
karşısında ne yapmalıdır?

Cevap

İhbarı alan kişi soğukkanlı ve sabırlı bir şekilde
ihbarcıyla mümkün olduğu kadar uzun süre konuşmaya, bu esnada ihbarla ilgili detay ve önemli bilgileri elde etmeye çalışır (bombanın türü, bırakıldığı yer, patlama zamanı, patlatılma şekli gibi). Bomba tehdidi ile ilgili bir ihbarı alan görevli çok soğukkanlı ve profesyonel davranmak zorundadır. İleride meydana gelebilecek çok
vahim bir patlama olayı o andaki sakin, bilinçli, akıllı ve etkili bir yaklaşım taktiği ile önlenebilir, çok fazla sayıda insanın hayatı, maddi kayıplar, korku ve endişeler işin başlangıç aşamasında önlenmiş olabilir. Bomba tehdidini alan görevli, vakit geçirmeden elindeki bilgilerle birlikte, çalıştığı kurumda bombaya karşı eylem planını yürütmekle görevli personeli (amiri) olanlardan haberdar
etmelidir.

8. Soru

Telefon yoluyla alınan bomba ihbarlarında hangi
hususlara dikkat edilmelidir?

Cevap

1. İhbarı alan kişi sakin olmalı, ihbarcının her
kelimesine, konuşma şekline dikkat etmeli ve o
anki duruma konsantre olmalıdır. Bu aşamada,
bomba ihbarını kayıt etmek için önceden
planlanmış ve hazırlanmış kontrol listesini
kullanmakta yarar bulunmaktadır.
2. Telefon konuşmaları, ihbarın içeriğini anlamak
ve kaydetmek için, mümkünse, birden fazla kişi
tarafından dinlenmelidir.
3. Konuşmayı kaydetmek ihbardaki herhangi bir
hatayı atlamayı, gözden kaçırmayı engeller.
4. Konuşmanın kayıtları sonraki araştırma ve
soruşturmalarda önemli bir delil, yol gösterici
olma işlevine hizmet edebilir. Bu açıdan, adli
soruşturmalar için değerli bir yardımcı unsurdur.

 

9. Soru

Bombalı saldırılarda tehdit analizi ve önemi hakkında neler söylenebilir?

Cevap

Bombalı saldırılara karşı tehdit analizi, sorunların
tanımlaması, olası olumsuzluklarla ilgili algılama ve
değerlendirme çalışmalarının yapılması konusunda
sergilenen rasyonel ve düzenli bir yaklaşım ve aynı
zamanda kapsamlı bir çözüm üretme işlemidir. Olası bir terörist saldırısını önceden tahmin etmek için, potansiyel hedefleri saptamak, onların saldırısına karşı cazibeleri ve zayıf noktaları tespit etmek için tehdit analizi yapmak ve bu analiz sonuçlarına göre hareket etmek önemli bir
yaklaşımdır. Bu konuda hizmet üreten özel ünitelerin tehdit analizleri yapmadan önce, saldırı olasılığı ile ilgili hususlarda bilgi toplamak, bunu öncelikli bir görev haline getirmek ve tehdit senaryoları konusunda çalışmalar yapmak gerekir. Bina ve tesislerin konumu, üretim alanı, çalışanların nitelikleri, ülke ekonomisi ve siyasi
hayatındaki yeri ve benzeri diğer birçok husus, o yerde alınması gereken güvenlik tedbirlerinin seviyesi üzerinde etkili rol oynar. Tehdit analizi kapsamında, her kurum ve kuruluşta aynı seviyede emniyet tedbirleri alınmaz. Örneğin; Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü merkez binalarının, tehdit analizleri dikkate alınmak suretiyle, güvenlik tedbirleri birbirinden farklıdır. Aynı şekilde, Cumhurbaşkanımız için alınan koruma tedbirleri ile Bakanlar için alına tedbirler arasında da farklıklar bulunmaktadır. Çünkü yukarıda ifade edilen makam ve yerler için güvenliği tehdit edici faktörler ve bu faktörlerin tehdit seviyesi arasında farklılıklar bulunmaktadır.

10. Soru

Tehdit analizleri 6 faktörü içerir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Tehdit analizleri varlık, tarihçe, yetenek, niyetler,
tarih ve hedefleme olmak üzere altı (6) faktörü, unsuru içerir.

11. Soru

Terörist grupları genelde özel (spesifik) tehditlerde
bulunurlar, ancak bazen genel nitelikli tehditler de
yapılabilmektedir. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Cevap

1. Genel nitelikli bomba ihbarlarına, dikkatli bir
soruşturma ve kollukla koordinasyon içinde
olmadan, işletme olarak hemen inanmamak
gerekir.
2. Özel ihbarlar yapıldığında, bunun gerçek olma
olasılığı yüksektir.
3. Özel tehdit ihbarlarında, ihbarcı genelde
bombanın yerine, eylemin nedenine ve amacına
ve patlama zamanına ilişkin bilgiler verir.
4. Genel ihbarlarda ise, sadece bombanın
yerleştirildiği söylenir.
Yapılan her ihbar çok ciddi bir şekilde
değerlendirilmelidir. Bazen, yapılan birkaç asılsız ihbar sonrası görevlilerde bir sıradanlık ve hafife alma, riski küçümseme, rehavet ve yine bir şey olmayacakmış hissi hâkim olmaya başlar. Nasıl ki, yanlış veya hatalı olarak çalan alarmlar çevrede ve görevlilerde bıkkınlık ve rahatlık meydana getirir, asılsız çıkan bomba tehditleri de görevlileri bir sonraki ihbarlar zinciri için aynı konuma getirir. Bu durum, tehdit unsuru olan kişi ve gruplar için
bulunmaz bir fırsattır. Özel güvenlik görevlilerinin
ihbarlar konusunda her zaman üst seviyede hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan tehdit analizlerinde, bombalı eylem yapılması hedeflenen yerin konumu, özellikleri, ülke ekonomisi, güvenliği ve sosyal
hayatına katkısı, buralara gelen insanların sayısı, konumu ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak aşağıda sıralanan konulardaki soru ve endişeler giderilmeye, cevaplar bulunmaya çalışılır.

12. Soru

Tehdit seviyelerinin sınıflandırılmasında nasıl bir
yöntem uygulanır?

Cevap

Bütün bomba tehdit analizlerinde tehdit seviyesi
sınıflandırma yöntemi kullanılmalıdır. Bu tür bir
sınıflandırma olay yerine gelen uzmanların tehdit ve olayın derecesini değerlendirmesi açısından yararlı olacaktır. Alınan ihbarı yanlış değerlendirmek, hafife almak, tehdit altında bulunan kuruluşu büyük bir risk içine atar. Bu çok ciddi mal ve can kaybına neden olabilir. Diğer taraftan, genel, hiçbir dayanağı ve inandırıcılığı
olmayan her ihbarı aşırı ciddiye alıp yüksek seviyeli
güvenlik yaklaşımı sergilemek de çok sakıncalıdır: Bu uygulama, bu tür ihbarlar eğilimli, psikolojik rahatsızlığı olan kişilerle terör grupları için mutlaka ileride toplumun ve kurumların aleyhine kullanılacaktır. Ayrıca, hemen her gün tansiyonun ve mağdur olma korkusunun yüksek olduğu bir yaşam biçimi ortaya çıkmasına neden olur ki,
bu da hiç çekilmeyecek bir yaşam anlamına gelir. İşin bir de ekonomik boyutu bulunmaktadır. Her bomba ihbarında hemen binaları boşaltmak, çok ciddi anlamda iş ve üretim kaybına neden olur. Bu da hemen hiç kimsenin kaldıramayacağı bir yük demektir. Yapılan tehdit analizleri sonucunda; bomba tehdidinin yapıldığı yerin güvenlik yetkilileri, o yerin işletmesinden sorumlu olan yetkililer ve genel kolluk yetkilileri işbirliği ve koordinasyon içerisinde ihbarın inanılırlığını değerlendirerek, aşağıda ifade edilen dört alternatif çözüm
yolundan birine karar verirler:
1. Kayıtsız kalma,
2. Tahliyesiz arama,
3. Kısmi tahliye,
4. Tam tahliye.

13. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori A hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Patlayıcı maddenin infilak etmesi halinde çok
büyük çaplı bir tahribin meydana gelmesi ve böylece insan hayatının doğrudan tehlikede olması, bu nedenle de olay yeri ve çevredeki insanların bölgeden uzaklaştırılmasının ölümlere neden olma olasılığının bulunma halidir. Bu sınıflandırma grubu içerisine giren yerler ve durumlar şunlardır: Hastaneler, Tarihi ve Kültürel Eserler, Sanayi
Tesisleri, İnsan Hayatı.

14. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori B hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Patlayıcı maddenin infilak etmesi halinde insan
hayatı açısından doğrudan bir tehdit oluşturmayan ancak dolaylı olarak bina, tesis, araç veya malzemelere hasar verebilecek olan olaylardır. Bu sınıflandırma içerisine giren başlıca yerler şunlardır: Okullar, Alış-veriş merkezleri, Havaalanları, Metro istasyonları, Kamu binaları, Adliyeler, Oteller, Sinema salonları, Tren istasyonları, Otobüs Terminalleri, Limanlar ve Bankalar.

15. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori C hakkında bilgi veriniz?

Cevap

16. Soru

Herhangi bir yerde patlayıcı madde olma olasılığı
yüksek şüpheli bir madde görülmesi halinde bu durumla ilgili tehdidin analiz edilip “tehdit sınıflandırılması” yapılarak ileri müdahale çalışmalarına karar vermek gerekmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis
Laboratuvarları Daire Başkanlığının bu konuya
yaklaşımına baktığımızda, onların bu tür tehditleri dört (4) kategoride değerlendirdiklerini görmekteyiz (EGM, 2002). Bu kategoriler; Kategori A, Kategori B, Kategori C ve Kategori D şeklindedir. Kategori D hakkında bilgi veriniz?

Cevap

Olay yerinde bir patlayıcı madde olmasına
rağmen, bulunduğu yer açısından çevre için pek fazla tehdit oluşturmayan ve genelde açık arazi veya kırsal alandaki olaylar için geçerli bir sınıflandırma düzeyidir. Bu grup içerisinde ifade edilebilecek genel yerler şunlardır: Çeşitli inşaat alanları, Kırsal alanda yapılan aramalarda tespit edilen mağara ve sığınak gibi yerler, Emniyete ait veya yetki sahasında patlamayan mühimmatın imhası işlemlerinin gerçekleştirildiği yerler.

17. Soru

Ekip kurma ve planlama çalışmaları yapılırken, tehdit analizine bağlı olarak bazı görevleri yerine getirmek gerekmektedir. Bu görevler nelerdir?

Cevap

1. Korunması gereken, tehdit altında bulunan yer ve kişileri iyi tanımlamak.
2. Tehdit altında buluna kişi veya yerlere karşı
gerçekleşebilecek saldırıların çeşidini ve yapısını
belirlemek (otomobil bomba, uzaktan patlayıcı
madde atmak, intihar saldırısı düzenlemek vb.).
3. Tehdidin gerçekleşme olasılığı belirlemek.
4. Alınan bütün tedbirlere rağmen, tehdidin gerçeğe dönüşmesi halinde ortaya çıkabilecek kayıpların ölçüsünü ve çerçevesini belirlemek.

18. Soru

Şüpheli paket ve bomba ihbarlarında yapılacak
aramalardaki hareket tarzı ile ilgili olarak dört konuda, gerekli çalışmaları yapmak gerekir. Bunlar nelerdir?

Cevap

1. Arama yöntemine karar vermek.
2. Çevre emniyetini almak.
3. Müdahale merkezini belirlemek.
4. Önleyici tedbirleri almak/aldırmak.

19. Soru

Özel güvenlik görevlileri görev yaptıkları bina ve
tesislerde bombalı eylemlere karşı etkin güvenlik
önlemleri almalıdır. Bu kapsamda alınabilecek başlıca önlemlerden 4 tanesini yazınız?

Cevap

1. Binalarda emniyet tedbirlerinin alınması için
X–ray cihazları, metal kapı detektörü, el
detektörü ve patlayıcı madde detektörleri
bulundurulmalı ve kullanılmalıdır.
2. Korunan bina ve tesislere yetkisiz veya
kontrolsüz girişi engellemek için fiziki engeller
tesis edilir. Buralara gelen yol ve girişler
sınırlandırılarak, güvenlik ve kontrol noktaları
oluşturulur. Bu yerlere çatı, pencere ve bodrum
yoluyla yapılan her türlü geçiş engellenir.
3. Binaların sınır çizgileri (tel örgü, duvar veya
benzeri uygulamalar) ile orta alan (sınır bölgesi
ile bina arasında kalan yerler) yeterli ölçüde
aydınlatılır, özel güvenlik devriye personelinin
devriye gezmesi sağlanır ve gerekli görülen
yerlerde güvenlik kameraları (ve korunan yerin
özelliğine ve risk durumuna göre diğer elektronik
güvenlik sistemleri) ile donatılır.
4. Korunan alanlarda görülen şüpheli paket ve
malzemelere karşı duyarlı davranılır. Binalara
gelen vatandaşlar ile ziyaretçiler ve çalışan
personel uyarı levhaları ve ses yayın sistemi
vasıtasıyla, sahipsiz eşyalar konusunda uyarılır.
Herkesin yanında getirdiği eşyaya sahip çıkması
önemle vurgulanır.

20. Soru

Bina aramalarında tahliyesiz kapsamlı arama
yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

1. Durum binadaki kişilere sakin ve soğukkanlı bir
şekilde izah edilmeli, korku ve paniğe yol
açılmamasına özen gösterilmelidir.
2. Binadaki kişilerin, odalarını veya bürosunu iyice
gözden geçirmesi sağlanmalıdır.
3. Tahliye sonrasında, oda veya bürolarda yabancı
bir cisim bulunsa da, bulunmasa da durum uzman
personele bildirilmelidir.
4. Yapılan kontrollerde şüpheli bir maddeye
rastlanılması halinde durum hemen uzman
personele bildirilmelidir. Şüpheli cisme hiçbir
şekilde yaklaşılmamalı veya dokunulmamalıdır.

21. Soru

Bina aramalarında kısmi tahliyeli arama yapılırken
nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

1. Daha önceden tespit edilen kilit personel veya
etrafı iyi bilen kişiler binada kalmalıdır.
2. Masaların, dolapların ve dosya kabinlerinin
kilitleri ve ışıklar açık bırakılmalı, ancak çalışan
sistemler, makineler kapatılmalıdır.
3. Tahliye edilen kişiler, içeriye arama için giren
görevlilerin çalışmalarına gereksiz yere yük
getirecek, vakit kaybına neden olacak kişisel
paketlerini, cüzdanlarını ve benzeri şahsi
eşyalarını alıp bildirilen güzergâh ve kapıdan
binayı terk ederek, belirtilen yer ve mesafede
beklemelidirler.
4. İçeride bulunan, tutuşabilecek, ateşi körükleyip
daha fazla hasara sebep olabilecek maddeler,
mümkünse dışarı götürülmelidir.
5. Önlem olarak; patlamanın hava almasını sağlayıp etkilerini minimum seviyeye çekmek için kapılar ve pencereler açık bırakılmalıdır

22. Soru

Bina tahliye ederken uygulanan tam tahliye işlemi, acil ve kesin tehdit durumlarında karar verilen bir
uygulamadır. Bu tahliye yapılırken dikkat edilmesi
gereken hususlardan 4 tanesini yazınız?

Cevap

1. Tam tahliye söz konusu olduğunda tam bir
araştırma yapılmalıdır. Bina sakinleri
odalarındaki kişisel eşyalarını toplarken aynı
zamanda başlıca ve alternatif çıkış güzergâhları
araştırılıp tespit edilmelidir.
2. Tahliyeden sorumlu uzman ekiplere güvenmek
gerekir. Onların direktiflerine göre hareket etmek
en akıllıca yoldur.
3. Tahliye işlemini gerçekleştiren görevliler, şüpheli
madde (bomba) arama işlemini
gerçekleştirmeyecek personelden
oluşturulmalıdır.
4. Tahliyeyi gerçekleştiren görevliler ve denetçiler
üniformalı değillerse, kendilerini ayırt edici
olarak kol bantları (ve bazen de rozetler)
takmalıdır.

23. Soru

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar veya rutin
görev esnasında karşılaşılan durumlar neticesinde olağan görülmeyen, hakkında şüphe ve kaygılar oluşan araçlar hakkında çok dikkatli olmak gerekmektedir. Bu çerçevede; şüpheli araçla ilgili olarak genel kontrol ve değerlendirilmesi aşamasında neler yapılmalıdır?

Cevap

1. Şüpheli görülen araçların plaka, marka ve
modellerinin kaydedilmesi alışkanlık haline
getirilmelidir.
2. Aracın çalıntı olup olmadığı kolluk birimleri
vasıtasıyla kontrol edilmelidir.
3. Aracın yeri, konumu ve yönü kaydedilmelidir.
4. Araç tescil bilgileri: Aracın tescil belgesi ile
üzerindeki plaka numarasının aynı olup olmadığı,
araca ait bilgiler üzerinde değişiklik yapılıp
yapılmadığı ve aracın motor şasi numarasıyla
ruhsattaki numaranın aynı olup olmadığı ve
üzerinde değişiklik yapılıp yapılmadığı kontrol
edilmelidir.
5. Aracın iç kısmında hırsızlık malzemesi, araştırma
konusu olayla ilgili herhangi bir delil, kan izi,
kurşun deliği ve benzeri dikkat çeken noktaların
olup olmadığı kontrol edilmelidir.
6. Camlar: Aracın camları ve çevrelerinde herhangi
bir darbe veya parmak izi olup olmadığı gözden
geçirilmelidir.
7. Aracın içinde, görünürde, silah veya patlayıcı
gibi maddelerin bulunup bulunmadığı kontrol
edilmelidir.
8. Araç lastikleri: Lastikler ayakla yoklanmak
suretiyle (yakın zamana ait) darbe izi olup
olmadığı kontrol edilmelidir.

24. Soru

Alınan bütün tedbirlere rağmen herhangi bir patlama olayı olması halinde olayı gören veya olay yerine ilk önce gelen özel güvenlik görevlisi, bazı konularda duyarlı olmalı ve bu hususlarla ilgili işlemleri yerine getirmelidir. Bu güvenlik görevlisi olayla ilgili olarak Haber Merkezine veya ilgili amire bilgi verirken hangi bilgileri vermelidir?

Cevap

a) Olayın çeşidi.
b) Olayın boyutu.
c) Olay mahallinin tam adresi.
d) Olay mahallinde, varsa can kaybı ile ilgili
bilgiler.
e) Olay mahallinde, varsa yaralıların durumu ve
sayısı hakkında bilgi.
f) Maddi hasarla ilgili bilgi.
g) İhtiyaç duyulan veya duyulma olasılığı olan
yardımlarla ilgili değerlendirme; ambulans,
elektrik kesilmesi, itfaiye, havagazı kaçağı, ek
güvenlik kuvvetine duyulabilecek ihtiyaç gibi
hususlar

25. Soru

Olay yerinin merkez noktasının dışında ikinci bir
güvenlik çemberi oluşturulurken genellikle olay yerinin çok kalabalık olduğu ve kalabalığın geri çekilmesinin zor olduğu durumlarla karşılaşılır. Bu gibi durumlarda ikinci güvenlik çemberine alınacak kişiler belirlenmelidir. Bu çembere kimler alınabilir?

Cevap

a) Yüksek rütbeli kolluk görevlileri,
b) İtfaiye ve kurtarma personeli
c) Askeri personel
d) Özel güvenlik personeli
e) Tıbbi personel
f) Siyasi Yetkililer
g) Diğer önemli kişiler
h) Basın mensupları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.