Açıköğretim Ders Notları

Pazarlama Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Pazarlama Yönetimi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Pazarlar Ve Davranışlar

1. Soru

Pazarın gerçekleştirdiği dört fayda nedir?

Cevap

Pazar, arz ve talebin buluşmasını sağlayan ve köprü görevi gören bir mekanizmadır. Pazar bu köprüyü kurarken dört faydayı gerçekleştirir; şekil, zaman, yer ve mülkiyet.


2. Soru

Pazarın varlığından söz edebilmek için gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Ölçülebilirlik, erişilebilirlik, karlılık, istikrar.


3. Soru

Tüketici pazarındaki satın alma rolleri nelerdir?

Cevap

Satın alıcı-tüketici: Satın alma işlemini ve tüketimi birlikte gerçekleştirendir.
Etkileyiciler: Ürün, marka ve mağaza seçiminde etkili olandır.
Satın alma kararını verenler: Hangi ürünün ya da hizmetin alınacağını kararlaştırandır.
Son kullanıcılar: Ürünü kullanan ya da tüketen kişi ya da kişidir.


4. Soru

Tüketici pazarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Geniş coğrafi dağılım, çok sayıda alıcı ve satıcının varlığı, geniş yelpazede, standart ve çok sayıda ürün çeşidi, çok aşamalı dağıtım kanalları, satın alma kararının birey ya da aile tarafından verilmesi, iletişimde reklamın öne çıkması, küçük birimler halinde bireysel satın almalar.


5. Soru

Tüketici satın alma davranışını etkileyen üç ana faktör nedir?

Cevap

Kişisel faktörler, psikolojik faktörler, sosyal ve kültürel faktörlerdir.


6. Soru

Tüketici satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörler nelerdir?

Cevap

Demografik faktörler, durumsal faktörler, ilgilenim düzeyidir.


7. Soru

Tüketicinin satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörler nelerdir?

Cevap

Psikolojik faktörler; öğrenme, güdülenme, algılama, tutum ve kişiliktir.


8. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramında yer alan en alt düzeydeki ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

Fizyolojik ihtiyaçlar: Yeme, içme, üreme gibi


9. Soru

Satın alma kararının verilmesinde etki eden sosyal ve kültürel faktörler nelerdir?

Cevap

Aile, danışma grupları, sosyal sınıf, kültürdür.


10. Soru

Ailenin işlevleri nelerdir?

Cevap

Ekonomik işlev: Ekonomik ihtiyaçların karşılanması için ailede kadın dahil çalışarak gelir elde edilir. Toplumsallaşma işlevi: Aile bireylerinin toplumsal gruplarla ilişkisini düzenler. Duygusal işlev: Aile bireyleri arasında mutluluk, sevinç, üzüntü gibi duyguları oluşturur. Uygun yaşam biçimi işlevi: Tüketicinin yapılarını da etkileyecek bir yaşam biçimini aile üyeleri için oluşturur. Süzgeç işlevi: Çevreden gelen mesajlar ve
davranış normları süzgeçten geçirilir ve yorumlanır.


11. Soru

Tüketici, kaç tür bilgi arayışında bulunur?

Cevap

Tüketici, iki tür bilgi arayışında bulunur: İçsel arama ve dışsal arama.


12. Soru

Satın alma kararı neleri kapsar?

Cevap

Kotler ve Keller’a göre satın alma kararı; ürün-marka seçimini, aracı seçimini, ödeme tutarı ve zamanını ve ödeme biçimini kapsar.


13. Soru

Tüketicinin satın alma karar süreci ne ile başlar?

Cevap

Satın alma kararı problemin ortaya çıkmasıyla başlar.


14. Soru

Tüketicinin verdiği satın alma kararları nelerdir?

Cevap

Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamını sürdürebilmek için günlük yaşamında çok sayıda satın alma kararı vermek zorundadır. Bunlar:
Ne satın alınacak?
Ne kadar satın alınacak?
Ne zaman satın alınacak?
Nereden satın alınacak?
Nasıl satın alınacak?


15. Soru

Satın alma kararları yapılarına ve veriliş biçimlerine göre kaç düzeyde incelenir?

Cevap

Kararlar üç düzeyde incelenebilir. Rutin satın alma davranışı ile yoğun ya da kapsamlı satın alma davranışı iki uç davranışı oluşturur ve bunların arasında bir satın alma kararı daha vardır ki bu da sınırlı satın alma olarak bilinir.


16. Soru

Endüstriyel pazar kavramı ile örgütsel pazar kavramı neden birbirinin yerine kullanılabilir?

Cevap

Endüstriyel pazar kavramı ile örgütsel pazar kavramı sıklıkla birbirinin yerine kullanılan kavramlardır çünkü; endüstri, örgütsel pazarın en gözle görülür unsurudur.


17. Soru

Endüstriyel pazarın dört temel niteliği nedir?

Cevap

Pazar yapısı ve talep, karar türleri ve karar süreci, satın alma biriminin yapısı, diğer nitelikler.


18. Soru

Endüstriyel pazar türleri nelerdir?

Cevap

Endüstriyel pazar müşterileri, üreticiler pazarı, aracılar pazarı, kâr amacı gütmeyen kurumlar pazarı, işletmeler pazarı ve devlet pazarı olarak beş farklı gruba ayrılır.


19. Soru

Endüstriyel alıcılar kaç farklı satın alma yöntemi kullanırlar?

Cevap

Endüstriyel alıcılar dört satın alma yöntemi kullanırlar; tetkik, örneklendirme, tanımlama ve müzakere edilmiş sözleşmeler.


20. Soru

Tüketicilerin satın alma davranışı, endüstriyel satın alma davranışı ile neden ortaktır?

Cevap

Birçok ürün için tüketicilerin satın alma davranışı için geçerli olan pek çok kavram endüstriyel satın alma içinde uygulanabilir. Çünkü söz konusu bu kavramlar her iki pazar türü için de ortaktır.


1. Soru

Pazarın gerçekleştirdiği dört fayda nedir?

Cevap

Pazar, arz ve talebin buluşmasını sağlayan ve köprü görevi gören bir mekanizmadır. Pazar bu köprüyü kurarken dört faydayı gerçekleştirir; şekil, zaman, yer ve mülkiyet.

2. Soru

Pazarın varlığından söz edebilmek için gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Ölçülebilirlik, erişilebilirlik, karlılık, istikrar.

3. Soru

Tüketici pazarındaki satın alma rolleri nelerdir?

Cevap

Satın alıcı-tüketici: Satın alma işlemini ve tüketimi birlikte gerçekleştirendir.
Etkileyiciler: Ürün, marka ve mağaza seçiminde etkili olandır.
Satın alma kararını verenler: Hangi ürünün ya da hizmetin alınacağını kararlaştırandır.
Son kullanıcılar: Ürünü kullanan ya da tüketen kişi ya da kişidir.

4. Soru

Tüketici pazarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Geniş coğrafi dağılım, çok sayıda alıcı ve satıcının varlığı, geniş yelpazede, standart ve çok sayıda ürün çeşidi, çok aşamalı dağıtım kanalları, satın alma kararının birey ya da aile tarafından verilmesi, iletişimde reklamın öne çıkması, küçük birimler halinde bireysel satın almalar.

5. Soru

Tüketici satın alma davranışını etkileyen üç ana faktör nedir?

Cevap

Kişisel faktörler, psikolojik faktörler, sosyal ve kültürel faktörlerdir.

6. Soru

Tüketici satın alma davranışını etkileyen kişisel faktörler nelerdir?

Cevap

Demografik faktörler, durumsal faktörler, ilgilenim düzeyidir.

7. Soru

Tüketicinin satın alma davranışını etkileyen psikolojik faktörler nelerdir?

Cevap

Psikolojik faktörler; öğrenme, güdülenme, algılama, tutum ve kişiliktir.

8. Soru

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramında yer alan en alt düzeydeki ihtiyaçlar nelerdir?

Cevap

Fizyolojik ihtiyaçlar: Yeme, içme, üreme gibi

9. Soru

Satın alma kararının verilmesinde etki eden sosyal ve kültürel faktörler nelerdir?

Cevap

Aile, danışma grupları, sosyal sınıf, kültürdür.

10. Soru

Ailenin işlevleri nelerdir?

Cevap

Ekonomik işlev: Ekonomik ihtiyaçların karşılanması için ailede kadın dahil çalışarak gelir elde edilir. Toplumsallaşma işlevi: Aile bireylerinin toplumsal gruplarla ilişkisini düzenler. Duygusal işlev: Aile bireyleri arasında mutluluk, sevinç, üzüntü gibi duyguları oluşturur. Uygun yaşam biçimi işlevi: Tüketicinin yapılarını da etkileyecek bir yaşam biçimini aile üyeleri için oluşturur. Süzgeç işlevi: Çevreden gelen mesajlar ve
davranış normları süzgeçten geçirilir ve yorumlanır.

11. Soru

Tüketici, kaç tür bilgi arayışında bulunur?

Cevap

Tüketici, iki tür bilgi arayışında bulunur: İçsel arama ve dışsal arama.

12. Soru

Satın alma kararı neleri kapsar?

Cevap

Kotler ve Keller’a göre satın alma kararı; ürün-marka seçimini, aracı seçimini, ödeme tutarı ve zamanını ve ödeme biçimini kapsar.

13. Soru

Tüketicinin satın alma karar süreci ne ile başlar?

Cevap

Satın alma kararı problemin ortaya çıkmasıyla başlar.

14. Soru

Tüketicinin verdiği satın alma kararları nelerdir?

Cevap

Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamını sürdürebilmek için günlük yaşamında çok sayıda satın alma kararı vermek zorundadır. Bunlar:
Ne satın alınacak?
Ne kadar satın alınacak?
Ne zaman satın alınacak?
Nereden satın alınacak?
Nasıl satın alınacak?

15. Soru

Satın alma kararları yapılarına ve veriliş biçimlerine göre kaç düzeyde incelenir?

Cevap

Kararlar üç düzeyde incelenebilir. Rutin satın alma davranışı ile yoğun ya da kapsamlı satın alma davranışı iki uç davranışı oluşturur ve bunların arasında bir satın alma kararı daha vardır ki bu da sınırlı satın alma olarak bilinir.

16. Soru

Endüstriyel pazar kavramı ile örgütsel pazar kavramı neden birbirinin yerine kullanılabilir?

Cevap

Endüstriyel pazar kavramı ile örgütsel pazar kavramı sıklıkla birbirinin yerine kullanılan kavramlardır çünkü; endüstri, örgütsel pazarın en gözle görülür unsurudur.

17. Soru

Endüstriyel pazarın dört temel niteliği nedir?

Cevap

Pazar yapısı ve talep, karar türleri ve karar süreci, satın alma biriminin yapısı, diğer nitelikler.

18. Soru

Endüstriyel pazar türleri nelerdir?

Cevap

Endüstriyel pazar müşterileri, üreticiler pazarı, aracılar pazarı, kâr amacı gütmeyen kurumlar pazarı, işletmeler pazarı ve devlet pazarı olarak beş farklı gruba ayrılır.

19. Soru

Endüstriyel alıcılar kaç farklı satın alma yöntemi kullanırlar?

Cevap

Endüstriyel alıcılar dört satın alma yöntemi kullanırlar; tetkik, örneklendirme, tanımlama ve müzakere edilmiş sözleşmeler.

20. Soru

Tüketicilerin satın alma davranışı, endüstriyel satın alma davranışı ile neden ortaktır?

Cevap

Birçok ürün için tüketicilerin satın alma davranışı için geçerli olan pek çok kavram endüstriyel satın alma içinde uygulanabilir. Çünkü söz konusu bu kavramlar her iki pazar türü için de ortaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.