Açıköğretim Ders Notları

Perakendeciliğe Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Perakendeciliğe Giriş Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Perakendecilik Türleri

1. Soru

Perakendeci kurumlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılırlar?

Cevap

? Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.) ? Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre, ? Ölçek büyüklüklerine göre, ? Hizmet düzeylerine göre ? Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.


2. Soru

Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar kaça ayrılır?

Cevap

Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar geleneksel perakendeciler ve modern (organize) perakendeciler olarak ayrılır. Geleneksel yapıda daha çok kişisel hizmetin ve ilişkilerin ağırlıkta olduğu, kasap, bakkal, manav gibi bağımsız, küçük ölçekli kişi ya da kurumlar akla gelir. Modern perakendeciler ise ürün çeşitleri, sundukları hizmetler, ölçekleri ve pazarlama anlayışları ile geleneksel perakendecilerden farklılaşan; bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar gibi büyük ve modern kuruluşlardır.


3. Soru

Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları nelerdir?

Cevap

? Demografik yapı: Yüksek nüfus, artan nüfus, genç nüfus, artan şehirde yaşayan nüfus ve hem büyük hem de büyümekte olan şehir adedi. ? Gelir düzeyi: ekonomik büyüme, artmakta olan kişi başı milli gelir, gelir dağılımında farklı segmentler olması. ? Liberal ticaret ve ekonomik koşullar, gümrük birlikleri. ? Coğrafi konum, lojistik avantajlar. ? Geleneksel perakendenin toplam perakende içindeki payının göreceli olarak fazla olması. (Türkiye’de yaklaşık %60, AB ortalaması yaklaşık %10-20) ? Sınır ülkeleri ile artan ticari, ekonomik ilişkiler, vizesiz seyahat kolaylıkları.


4. Soru

Gıda ağırlıklı perakendeci kurumlar hangileridir?

Cevap

Gıda ağırlıklı perakendeciler; kolaylık mağazaları, geleneksel süpermarketler, gıda ağırlıklı süpermarketler, karma mağazalar, sınırlı ürün dizisi sunanlar ve depo mağazalarından oluşmaktadır.


5. Soru

Kolaylık mağazalarını açıklayınız?

Cevap

Gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu, sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş, genelde geç saate kadar açık mağazalardır.


6. Soru

Süpermarketlerin avantajları nelerdir?

Cevap

? Müşteri başına satış miktarı yüksek olduğundan işlem başına satış giderleri düşüktür. ? Daha geniş bir pazara hitap ettiklerinden mağaza ve ürün birimi başına düşen tutundurma giderleri daha düşüktür. ? Üreticiler arasındaki rekabet nedeniyle mağaza giderleri düşüktür. ? Soğutma, saklama, ambalajlama, sipariş, kontrol, teslim alma ve teslim etme gibi uygulamalar modern araç ve yöntemlerle yapıldığından, fireler önemli oranda düşürmektedir. ? Banka ve diğer kredi kurumlarından uygun faizle kredi bulma imkânları vardır. ? Tartma, ölçme, sayma, ürün bilgisi verme gibi işlemler önceden ambalajlama yoluyla üreticiler tarafından yerine getirildiğinden işçilik, ambalaj malzemesi ve firelerden tasarruf sağlanır. ? Self-servis anlayışı ve doğrudan üreticiden ürünleri tedarik etme olanağı da maliyet tasarrufuna, düşük fiyat ve düşük kâr marjı ile satışa yardımcı olur.


7. Soru

Karma Mağazalar (Hipermarketler) ne demektir?

Cevap

Bir karma mağaza süpermarket ve genel ürün satışlarının bir ortamda birleştiği yani gıda ağırlıklı bir süpermarket ile gıda dışı ürünlerin satıldığı bir genel mağazanın birleşimi olarak görebileceğimiz bir mağaza türüdür.


8. Soru

Sınırlı ürün dizisi sunan mağazaları tanımlayınız?

Cevap

Bu mağazalar gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu mağazalardır.


9. Soru

Depo Mağazaları nasıl mağazalardır?

Cevap

Gıda ağırlıklı ürünlerin ucuz fiyatlarla, çok sınırlı hizmetle ve gösterişli olmayan bir ortamda satışa sunulduğu mağazalardır. 1400 m2 veya üzerinde bir alana sahiptirler.


10. Soru

Özel mağazalar ne demektir?

Cevap

Özel mağazalar bir ürün dizisini, yoğun müşteri hizmetleriyle müşterilerine sunarlar. Kitlesel pazarlama yaklaşımının aksine, bölümlü ve indirimli mağazaların tersine, belli bir ürün kategorisinde dar fakat derin bir ürün çeşitliliği bulundurarak seçici pazar bölümlerine hitap eden mağazalardır.


11. Soru

Bölümlü mağazalar ne tür yerlerdir?

Cevap

Genellikle gıda dışı, bazen de gıda da dahil olmak üzere geniş ve derin ürün dizilerinin, tek ya da çok katlı geniş mekânlarda, her katı ayrı reyonlar halinde çalışacak şekilde satışa sunulduğu perakendeci türüdür. Bölümlere ayırma satın alma, tutundurma, müşteri hizmetleri ve kontrol açısından kolaylıklar sunar. Mağaza içindeki her bölüm ona tahsis edilen özel bir satış alanına sahiptir.


12. Soru

Bölümlü mağazaların üstün yönlerini sıralayınız?

Cevap

? Büyük ölçekli satın almalar nedeniyle alım maliyetlerinin düşük olması, ? Doğrudan imalatçıdan satın alma olanağı, ? İşlevsel esasa göre uzman personel kullanabilme, ? Doğrudan üretime geçebilme ya da fason üretim yaptırma, ? Müşterilere kapsamlı kolaylıklar sağlama (banka, kafeterya, dinlenme alanı vb.), ? Büyüklüğün getirdiği prestij, ? Geniş tüketici kitlesine tutundurma etkinlikleri yapabilme olanağıdır.


13. Soru

İndirim mağazaları nedir?

Cevap

Geniş ürün çeşidinin düşük fiyatlarla ve sınırlı bir müşteri hizmeti aracılığıyla sunulduğu mağazalardır.


14. Soru

Çeşit mağazaları ne tür yerlerdir?

Cevap

Kırtasiye ürünleri, küçük hediyelik ürünler, kadınlara yönelik aksesuarlar, şekerlemeler, oyuncaklar, aydınlatma ürünleri gibi pahalı olmayan, piyasaya uygun fiyatlandırılmış geniş bir ürün çeşidinin sunulduğu mağazalardır.


15. Soru

Düşük fiyatlı perakendeciler ne demektir?

Cevap

Bu perakendeciler çeşit itibariyle bir tutarlılık göstermeyen, tanınmış markaların ya da tanınmış tasarımcıların ürünlerinden oluşan, çoğunluğu modaya tabi düşük fiyatlı ürünler sunarlar. Giysiler, aksesuarlar, ayakkabılar, nevresimler, kozmetikler, kumaşlar vb. örnek verilebilir.


16. Soru

Depo kulüpleri nasıl kurumlardır?

Cevap

Bu perakendeci kurumlar depo ya da toptancı kulüpleri ve üyelik kulüpleri olarak da isimlendirilir. Bu tür mağazalardan alışveriş yapabilmek için, genellikle üyelik şartı aranmaktadır. Fiyat bilinci olan alıcılara hitap eden, sınırlı ürün çeşidini çok az müşteri hizmetiyle ve düşük fiyatlarla sunan işletmelerdir. Bu kulüplerin iki tür üyesi vardır; küçük işletme sahipleri ve çalışanlarıdır ve nihai tüketicilerdir.


17. Soru

Alışveriş merkezleri nasıl yerlerdir?

Cevap

Belli bir coğrafik alanda alışveriş yapanların gıdadan eğlenceye, giysiden kişisel bakım hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını ve isteklerini tek bir birimden sağlamak üzere planlanan ve koordine edilen, çok çeşitli mağazalardan oluşan merkezlerdir.


18. Soru

Alışveriş merkezleri başka hangi isimle anılır?

Cevap

Planlı alışveriş merkezleri olarak da adlandırılırlar.


19. Soru

Mağazasız perakendecilikle faaliyetlerini sürdüren perakendeciler tüketicilerle hangi kaynaklardan iletişim kurarlar?

Cevap

Mağazasız perakendecilikle faaliyetlerini sürdüren perakendeciler, tüketicilerle iletişim kurmak için kullandıkları araç ve ortamlara göre tanımlanabilirler. Yani tüketicilerle basılı herhangi bir materyalle iletişim kuran (gazete, dergi, katalog, mektup vb.) perakendeciler, satış elemanı ile yüzyüze iletişimi tercih eden doğrudan satış perakendecileri, TV, telefon aracılığıyla iletişim kuranlar ya da etkileşimli elektronik sistemleri kullananlar gibi.


20. Soru

Sektörün mağazasız perakendeciliğe yönelmenin sebepleri nelerdir?

Cevap

Sektörde yaşanan yoğun rekabet nedeniyle perakendeciler hem mağaza yeri bulma, yatırım yaparak açma vb. maliyetlerden uzak bir şekilde perakende işinde olmak hem de farklı beklentileri olan kitleleri yakalamak gibi nedenlerle mağazasız perakendeciliğe yönelebilmektedir.


21. Soru

Mağazasız perakendecilik uygulamaları nelerdir?

Cevap

? Doğrudan postalama ? Katalogla satış ? Kitlesel medya aracılığıyla satış ? Telefonla pazarlama ? Otomatik satış makineleri ve kiosklar ? İnternet perakendeciliği ? Doğrudan satış


22. Soru

Doğrudan postalama ne demektir?

Cevap

Doğrudan postalama; hedef kitleden bireylere bizzat ulaşmak amacıyla, posta aracılığıyla, alıcı adına yazılan mektuplar, broşürler, küçük el ilanları, kataloglar vb.nin gönderilmesidir.


23. Soru

Reklama dayalı perakendecilik uygulamaları ne demektir?

Cevap

Perakendeci kurumun telefon ya da posta aracılığıyla doğrudan yanıt almak üzere her türlü medya aracılığıyla gerçekleştirdiği, reklama dayalı perakendecilik uygulamalarıdır.


24. Soru

Televizyonun kullanıldığı perakendecilik uygulamaları başka hangi isimle anılır?

Cevap

Televizyonun kullanıldığı perakendecilik uygulamaları, televizyonla evden alışveriş perakendeciliği olarak da tanımlanır.


25. Soru

Televizyon perakendeciliğinin en temel sınırlılığı nedir?

Cevap

Televizyonun en temel sınırlılığı ise maliyetli bir ortam olmasıdır.


26. Soru

Telefonla pazarlamanın en önemli özelliği nedir?

Cevap

En önemli özelliği iki yönlü iletişimi sağlaması, alıcı ile satıcı arasında kişisel iletişimi kurmasıdır. Sınırlı bir zaman süresi içinde bilgi alma, bilgi verme, geniş kitlelere ulaşabilme gibi artıları da vardır.


27. Soru

Otomatik satış makineleri ve kiosklar ne demektir?

Cevap

Herhangi bir satış elemanı olmadan, alıcı ile satıcı arasında kişisel bir ilişki kurulmaksızın makine aracılığıyla bilgi ve ürün alımının gerçekleştiği makinelerdir.


28. Soru

Otomatik satış makinleri ve kioskların tercih edilmesinin sebeplerini anlatınız?

Cevap

Otomatik satış makinleri ve kiosklar satış elemanı gerektirmediği için personel giderlerinden tasarruf sağlaması, 24 saat hizmet vermesi, tüketici trafiğinin yoğun olduğu yerlere yerleştirmenin getirdiği avantajlar, hizmet çabukluğu gibi üstünlükleri nedeniyle tercih edilen bir uygulamadır.


29. Soru

Kiosk ne demektir?

Cevap

Otomatik satış makinelerinin en yeni formu kiosk olarak tanımlanmaktadır. Kiosklar otomatik satış makinelerinden çok daha donanımlıdır. Çok basit olarak tüketicinin kullanımına sunulmuş, ekranı aracılığıyla istediği işlemi yapabileceği şık bir kutunun içine yerleştirilmiş bir bilgisayardır.


30. Soru

Kiosk tüketiciye nasıl hizmet verir?

Cevap

Tüketicinin istediği bilgiye bir veri tabanı aracılığıyla ya da web sayfasına link vererek ulaşmasını sağlar. Müşteriyle kiosk arasındaki etkileşim, ekranın yüzeyine dokunarak gerçekleşir. Kullanıcı ekran yüzeyindeki seçeneklere dokunarak istediği işlemi gerçekleştirir. Ekrandaki bilgi yazılı olmakla birlikte, görüntüler, grafikler, sesler ve animasyonlarla zenginleştirilmiştir. Tüketiciler; ilgili ürünler, stok düzeyleri ve uygunluğu, kullanım kılavuzları, özel sunular ya da promosyonlar, kişiselleştirilmiş ürün tasarımları gibi bilgi ve olanaklar elde ederler. Bazı kiosklarda, ödeme yapabilmek için kredi kartı okuyucuları, klavye ve hatta bir mause, kuponlar, indirimler vb. için çıktı alma olanağı tanıyan bir yazıcı da yer alır.


31. Soru

Mağaza içlerine yerleştirilen kiosklar işlevleri itibariyle kaç grupta incelenir?

Cevap

? Bilgi sağlayıcı, ? Etkileşimli, ? İşlem ağırlıklı, ? Bağ-sadakat yönlü.


32. Soru

Bilgi sağlama işlevli kiosku açıklayınız?

Cevap

Bilgi sağlama işlevli olanlarda kullanıcı gereksinim duyduğu bilgiyi ekrandan edinerek satın alma kararlarında kullanır. Yani tek taraflı bilgilenme söz konusudur.


33. Soru

Etkileşimli kioskun özelliği nedir?

Cevap

Etkileşimli kioskda ise kullanıcı ile kiosk arasında bilgi alışverişi olur. Müşteri kendisi ve tercihleri hakkında bilgi aktarır, kiosk sistemi de bu bilgiyi değerlendirerek ek bilgi verir ya da yorum getirir.


34. Soru

İşlem/mübadele kioskları nasıl kiosklardır?

Cevap

İşlem/mübadele kioskları satışla ilgilidir. İşlemin sonucu hemen alınabilir (bir tren bileti gibi) ya da ürün siparişi alıcıya sonra gerçekleştirilebilir.


35. Soru

Bağlılık/sadakat yönlü kioskları anlatınız?

Cevap

Tüketicilerin perakendecilerle ilişkilerini güçlendirmek, aralarında bir bağ yaratmak amacıyla kullanılırlar. Çoğunlukla da perakendecilerin sadık müşterilerini ödüllendirmek için kullandıkları sadakat programlarıyla bağlantılıdır. Müşterilerle olan ilişkileri geliştirmek üzere kullanılan; ödüller, özel sunular ve tüketicilere sürekli müşteri olmadıkları için bir katma değer yaratan uygulamalardan yararlanılır.


36. Soru

Doğrudan satış nasıl gerçekleşir?

Cevap

Satış görevini üstlenen kişinin tüketicilerle mağaza ortamı dışında kişisel bağlantı kurması yoluyla gerçekleşir. Satış elemanı tüketicilerin evlerine, işyerlerine ya da bir arada toplandıkları ortamlara giderek ürünleri, özellikleri ve yararlarını tanıtır, sipariş alır ve yerine getirir.


37. Soru

Doğrudan satışın olumlu yönleri nelerdir?

Cevap

Tüketicilerle yüzyüze ya da telefonla bağlantı kurulur. Mağazasız perakendecilik uygulamaları içinde etkileşimin en yüksek olduğu uygulamadır. Satış elemanı ya da distribütöre ürünü kapsamlı bir şekilde tanıtma, müşteri ve ortamına ilişkin gözlem yapma, gelecek soruları açıklama ve itirazları hemen ele alıp değerlendirme olanağı verir. Teknik olarak karmaşık ya da kullanımı için detaylı açıklama gerektiren ürünlerde oldukça etkili bir yöntemdir. Özellikle ürünün gösteriminin yapıldığı durumlarda, ürünün hemen her yönünü alıcının görebileceği objektif bir değerlendirme ortamı yaratılır. Üstelik mağazadaki gibi birçok rakip markanın çeldirici olabileceği bir ortam da yoktur. Tüketicilere de mağazaya gitmeden rahat bir ortamda alışveriş yapma kolaylığı sunar. Alışverişe gitme sorunları olan yaşlı, çocuklu, engelli kişiler içinde bir çözüm fırsatı yaratır.


38. Soru

Doğrudan satışın kaç türü vardır?

Cevap

? Kapıdan kapıya satış ? Satış partisi planlama


39. Soru

Kapıdan kapıya satış nasıl olmaktadır?

Cevap

Kapıdan kapıya ya da evden eve satış, satışçıların yaya olarak ya da araçla evleri, işyerlerini dolaşarak tüketicilere ürünleri satmasıdır. Ürünleri müşterinin ayağına götürme olanağı vardır. Ev ziyareti önceden telefonla randevu alınarak yapılabileceği gibi, herhangi bir bağlantı kurulmadan ya da eleme yapılmadan da gerçekleştirilebilir. Satış sunumundan sonra müşteri satın almaya ikna olduysa satış işlemi gerçekleştirilir. Bazı ürün gruplarında ürünlerin teslimi hemen yapılırken bazılarında sonradan gerçekleştirilebilir.


40. Soru

Satış partisi planlama ne demektir?

Cevap

Satış partisi planlamada ise satış elemanı tüketicilerden arkadaş, komşu, akraba ya da meslektaşlarından oluşacak grupları eve davet etmesi ve satış sunuşunun bir parti atmosferinde geçmesi için ikna eder. Satış sunuşu çoğunlukla hanımların kabul günü ortamında gerçekleşir. Böylelikle satış elemanı hem daha çok potansiyel alıcıya ulaşma hem de dostça, sosyal ilişkilerin olduğu bir atmosfer yaratma olanağı elde edilir. Çalışan kadın sayısının artması nedeniyle, çalışan kadın müşterilerle ofis ortamında özellikle öğle saatleri, kahve molalarında bağlantı kurmak gibi satış girişimleri gerçekleştirilmektedir.


41. Soru

Ülkemizdeki doğrudan satış yöntemlerinden bazıları nelerdir?

Cevap

Ülkemizde doğrudan satışın en eski ve basit örnekleri bohçacılar, sütçüler, seyyar satıcılar olarak görülebilir. Ancak modern doğrudan satış 1990’lı yıllarda doğrudan satış yöntemiyle çalışan yabancı firmaların faaliyetleriyle artmaya başlamıştır. Avon, Oriflame gibi kozmetik-kişisel bakım ürünleri sunan markalar ya da temizlik ürünleri, mobilya bakımı vb. ürünler sunan Amway, özel saklama kapları vb. sunan Tupperware Türkiye pazarında, distribütörler aracılığıyla tüketiciye ulaşmışlardır.


42. Soru

Elektronik perakendecilik ne demektir?

Cevap

Mağazasız perakendecilik uygulamalarının hızla gelişme gösteren formatı elektronik perakendecilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık işletmeler hem gerçek hem de sanal ortamda müşterileriyle buluşmaktadırlar. İnternette kendi mağazalarını açmış birçok marka hem kurumsal amaçlı hem de satış amaçlı Web’ de yerini almıştır. Bu markaların yanı sıra, özel alışveriş siteleri de internette oldukça rağbet görmektedir.


43. Soru

Mağazalı ve mağazasız perakendecilik uygulaması ne demektir?

Cevap

Perakendeciler bazen tüketiciye ulaşmak için hem mağazalı hem de mağazasız perakendecilik uygulamalarını bir arada kullanabilirler. Başka bir ifadeyle perakendeci bir taraftan mağazasında hizmet verirken, bir taraftan da katalog, medya, kiosklar, doğrudan postalama ya da doğrudan satış olanaklarından yararlanabilir. Tüketiciler bir perakendecinin sunduğu bu seçeneklerin her birini ayrı ayrı kullanarak alışveriş yapabilecekleri gibi, bir seçenekten ürünlere ilişkin bilgi toplama, bir seçenekte ürünü deneme sonra evinde etraflı bir değerlendirme yaparak başka bir seçenek aracılığıyla sipariş verme yoluna da gidebilir.


44. Soru

Mağazalı ve mağazasız perakendecilik uygulamasının olumlu yönleri nelerdir?

Cevap

Bu tür uygulamalar tüketicilere tercihlerini genişletme, perakendecilere ise her bir seçenek arasında sinerji yaratarak, müşterilerini ve pazar payını artırma olanağı sunar. Birçok satış kanal seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkan bir perakendeci, tek bir kanalı kullanan bir perakendecinin aksine, farklı hedef pazarlara ulaşmak ya da belli ürün ve hizmetleri satmak için, tüm ürünlerine en uygun kanalı belirleme yeteneğine sahip olacaktır. Çünkü her kanal güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Perakendeci bu yönleri dikkate alarak tüketiciye ulaşacağı seçenekleri belirleyecektir. Böylece bir tek seçeneğe bağlı olmanın risklerinden kurtulabilecektir.


45. Soru

Ülkeler arasındaki hangi farklı yapılar perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar çıkmasına sebep olur?

Cevap

Perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik, teknolojik, yasal ve sosyal yapılar nedeniyle sınıflamada farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, tüketicilerin günümüz dünyasında yaşadığı zaman baskısı; alışverişte kolaylık beklentisi içine girmesine, bu potansiyeli gören perakendecilerin doğrudan satış, internet gibi mağazasız perakendecilik uygulamalarına yönelmesine neden olmuştur.


46. Soru

Perakendeci kurumlar hangi maddelere göre sınıflandırılabilir? 

Cevap

Perakendeci kurumlar;

 • Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.)

 • Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre,

 • Ölçek büyüklüklerine göre,

 • Hizmet düzeylerine göre ve

 • Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.


47. Soru

Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar nasıl ayrılır?

Cevap

Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar geleneksel perakendeciler ve modern (organize) perakendeciler olarak ayrılır. Geleneksel yapıda daha çok kişisel hizmetin ve ilişkilerin ağırlıkta olduğu, kasap, bakkal, manav gibi bağımsız, küçük ölçekli kişi ya da kurumlar akla gelir. Modern perakendeciler ise ürün çeşitleri, sundukları hizmetler, ölçekleri ve pazarlama anlayışları ile geleneksel perakendecilerden farklılaşan; bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar gibi büyük ve modern kuruluşlardır.


48. Soru

Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları hangileridir?

Cevap

Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları şöyle özetlenmektedir:

 • Demografik yapı: Yüksek nüfus, artan nüfus, genç nüfus, artan şehirde yaşayan nüfus ve hem büyük hem de büyümekte olan şehir adedi

 • Gelir düzeyi: ekonomik büyüme, artmakta olan kişi başı milli gelir, gelir dağılımında farklı segmentler olması

 • Liberal ticaret ve ekonomik koşullar, gümrük birlikleri

 • Coğrafi konum, lojistik avantajlar

 • Geleneksel perakendenin toplam perakende içindeki payının göreceli olarak fazla olması (Türkiye’de yaklaşık %60, AB ortalaması yaklaşık %10-20)

 • Sınır ülkeleri ile artan ticari, ekonomik ilişkiler, vizesiz seyahat kolaylıkları.


49. Soru

Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa hangi kriterler esas alınır?

Cevap

Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa, mağazanın satış alanı, yıllık satışları, çalışan sayısı ve hukuki yapısı (anonim şirketler vb.) gibi kriterler esas alınır. Bu kriterlere göre mağazalar küçük ve büyük ölçekli olarak ayrılır.


50. Soru

Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için ne gerekir?

Cevap

Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için, perakendecilik işlevlerinin bir mağaza ortamında yerine getirilmesi gerekir.


51. Soru

Gıda ağırlıklı perakendeciler nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Gıda ağırlıklı perakendeciler; kolaylık mağazaları, geleneksel süpermarketler, gıda ağırlıklı süpermarketler, karma mağazalar, sınırlı ürün dizisi sunanlar ve depo mağazalarından oluşmaktadır.


52. Soru

ACNielsen Zet Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, alan büyüklükleri açısından marketler nasıl sınıflandırılmıştır?

Cevap

Bu sınıflamaya göre alanları 2500 m2 ve üstü olanlar hipermarket, 1000-2499 m2 olanlar büyük süpermarket, 400-999 m2 olanlar süpermarket, 100-399 m2 olanlar küçük süpermarket, 50-100 m2 olanlar market ve 50 m2’den düşük olanlar bakkal olarak tanımlanabilmektedir.


53. Soru

Kolaylık mağazalarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu, sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş, genelde geç saate kadar açık mağazalardır. Küçük bir alana sahip bu mağazalar müşterilerine büyük mağazalarda giriştikleri yoğun ürün arama çabasından, yazar kasa önünde oluşan kuyruklarda beklemeler gibi alışveriş zorluklarından kurtulma kolaylığı sunar.


54. Soru

1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin ‘süper’ olarak adlandırılmasının sebebi nedir?

Cevap

1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin “süper” olarak adlandırılmasının Hollywood süper starlarının bu işe yatırım yapmalarından kaynaklandığı ileri sürülür.


55. Soru

Süpermarketlerin temel özellikleri nelerdir?

Cevap

 • Temel olarak bakkaliye, kuru gıda, yaş sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine ek olarak kozmetik, temizlik, tuhafiye malzemelerinden oyuncağa değin gıda dışı ürünlerin de satılması,

 • Her grup ürünün ayrı reyonlarda, çok çeşit ve sayıda satışa sunulması,

 • Self servis yöntemi ile (müşterinin ürünü raflardan kendisinin seçmesi, bedelini ödemek için çıkıştaki kasaya taşıması, bedelini ödemesi ve kullanacağı yere kendisinin taşımasıdır) ürünlerin raflarda, açık vitrinlerde satılması,

 • Genellikle tek katlı ve geniş bir satış alanına sahip olması,

 • Otopark olanağı,

 • Ürünlerin mümkün olduğunca üreticiden aracı olmaksızın doğrudan satın alınarak satışa sunulması,

 • Büyük ölçekli süpermarket zincirlerinin kendi markalarını taşıyan ürünler satması.


56. Soru

Süpermarketlerin avantajları nelerdir?

Cevap

 • Müşteri başına satış miktarı yüksek olduğundan işlem başına satış giderleri düşüktür.

 • Daha geniş bir pazara hitap ettiklerinden mağaza ve ürün birimi başına düşen tutundurma giderleri daha düşüktür.

 • Üreticiler arasındaki rekabet nedeniyle mağaza giderleri düşüktür.

 • Soğutma, saklama, ambalajlama, sipariş, kontrol, teslim alma ve teslim etme gibi uygulamalar

  modern araç ve yöntemlerle yapıldığından, fireler önemli oranda düşürmektedir.

 • Banka ve diğer kredi kurumlarından uygun faizle kredi bulma imkânları vardır.

 • Tartma, ölçme, sayma, ürün bilgisi verme gibi işlemler önceden ambalajlama yoluyla üreticiler tarafından yerine getirildiğinden işçilik, ambalaj malzemesi ve firelerden tasarruf sağlanır.

 • Self-servis anlayışı ve doğrudan üreticiden ürünleri tedarik etme olanağı da maliyet tasarrufuna, düşük fiyat ve düşük kâr marjı ile satışa yardımcı olur.


57. Soru

Depo mağazalarının özellikleri nelerdir?

Cevap

Gıda ağırlıklı ürünlerin ucuz fiyatlarla, çok sınırlı hizmetle ve gösterişli olmayan bir ortamda satışa sunulduğu mağazalardır. 1400 m2 veya üzerinde bir alana sahiptirler.


58. Soru

Bölümlü mağazaların üstün yönleri nelerdir?

Cevap

Bölümlü mağazaların üstün yönleri:

 • Büyük ölçekli satın almalar nedeniyle alım maliyetlerinin düşük olması,

 • Doğrudan imalatçıdan satın alma olanağı,

 • İşlevsel esasa göre uzman personel kullanabilme,

 • Doğrudan üretime geçebilme ya da fason üretim yaptırma,

 • Müşterilere kapsamlı kolaylıklar sağlama (banka, kafeterya, dinlenme alanı vb.),

 • Büyüklüğün getirdiği prestij,

  • Geniş tüketici kitlesine tutundurma etkinlikleri yapabilme olanağıdır.


59. Soru

Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun sebebi nedir?

Cevap

Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun nedeni mağazasız perakendecilikte birçok uygulamanın doğrudan pazarlama temelli olmasıdır. Örneğin A.B.D.’de tüm mağazasız perakende satışlar yaklaşık 350 milyar $’dır ve bunun %70’inden fazlası doğrudan pazarlamaya dayanır. Bu nedenle mağazasız perakendeciliğin hem gelişimi, özellikleri hem de üstün ve zayıf yönleri büyük ölçüde doğrudan pazarlamayla paralellik gösterir.


60. Soru

Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri nelerdir?

Cevap

Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri şöyle sıralanabilir:

 • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

 • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

 • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

 • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

 • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

 • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

 • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

 • Tüketicilere kolaylık sağlar.


61. Soru

Mağazasız perakendeciliğin zayıf yönleri nelerdir?

Cevap

Mağazasız perakendeciliğin zayıf yönleri şunlardır:

 • Bazı mağazasız perakendecilik uygulamalarının işlem maliyetleri (postalama, katalog yenileme ve basma, doğrudan satışta satış gücünü bulma ve eğitme vb.) yüksek olabilmektedir.

 • Çok iyi bir müşteri veri tabanı oluşturmak, alım ve iadeleri izlemek, dağıtımı sorunsuz gerçekleştirmek için gelişmiş bilgisayar sistemlerine gereksinim duyulur. Veri tabanı oluşturmak ve geliştirmek maliyetli olabilir.

 • Bazı kötü niyetli uygulamacıların ayıplı ürünler göndermesi ya da ürünlerinde olmayan üstünlükleri var gibi göstermeleri şeklindeki uygulamalar, mağazasız perakendeciliğin imajını olumsuz etkileyip, tüketicilerde güven kaybına ya da kuşkulu yaklaşıma neden olabilir.

 • Elektronik perakendecilikte teknik sorunlar, internette kredi kartı kullanımının hala güven telkin etmemesi ya da hackerlerin hedefi haline gelmek gibi zayıflıklar oluşabilir.

 • Tüketicilerin ürünü satın almadan önce yakından görme, dokunma şansı yoktur. 

   


62. Soru

Mağazasız perakendecilikte kataloglarda en çok satılan ürünler hangileridir?

Cevap

Kataloglarda en çok satılan ürünler ise şöyle sıralanabilir:

  • Giyim eşyaları

  • Elektronik ürünler

  • Gıda ürünleri

  • Bahçe malzemeleri

  • Mefruşat

  • Mutfak eşyaları

  • Hediyelik eşyalar

  • Spor malzemeleri

  • Oyun ve oyuncaklar


  63. Soru

  Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla ne tarz ürünler satılır?

  Cevap

  Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla yiyecek-içecek ağırlıklı standartlaştırılmış ürünler satılır. Çikolatalar, bisküviler, çikletler ve şekerlemeler, alkolsüz sıcak-soğuk içecekler ve sigaralar çoklukla satılan ürün türleridir.


  64. Soru

  Telefonla pazarlamanın en önemli yönü nedir?

  Cevap

  Telefonla pazarlama Uürünleri tüketicilere satmak için telefonun kullanılmasına dayalı bir uygulamadır. En önemli özelliği iki yönlü iletişimi sağlaması, alıcı ile satıcı arasında kişisel iletişimi kurmasıdır. Sınırlı bir zaman süresi içinde bilgi alma, bilgi verme, geniş kitlelere ulaşabilme gibi artıları da vardır.


  1. Soru

  Perakendeci kurumlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılırlar?

  Cevap

  ? Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.) ? Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre, ? Ölçek büyüklüklerine göre, ? Hizmet düzeylerine göre ? Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.

  2. Soru

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar kaça ayrılır?

  Cevap

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar geleneksel perakendeciler ve modern (organize) perakendeciler olarak ayrılır. Geleneksel yapıda daha çok kişisel hizmetin ve ilişkilerin ağırlıkta olduğu, kasap, bakkal, manav gibi bağımsız, küçük ölçekli kişi ya da kurumlar akla gelir. Modern perakendeciler ise ürün çeşitleri, sundukları hizmetler, ölçekleri ve pazarlama anlayışları ile geleneksel perakendecilerden farklılaşan; bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar gibi büyük ve modern kuruluşlardır.

  3. Soru

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları nelerdir?

  Cevap

  ? Demografik yapı: Yüksek nüfus, artan nüfus, genç nüfus, artan şehirde yaşayan nüfus ve hem büyük hem de büyümekte olan şehir adedi. ? Gelir düzeyi: ekonomik büyüme, artmakta olan kişi başı milli gelir, gelir dağılımında farklı segmentler olması. ? Liberal ticaret ve ekonomik koşullar, gümrük birlikleri. ? Coğrafi konum, lojistik avantajlar. ? Geleneksel perakendenin toplam perakende içindeki payının göreceli olarak fazla olması. (Türkiye’de yaklaşık %60, AB ortalaması yaklaşık %10-20) ? Sınır ülkeleri ile artan ticari, ekonomik ilişkiler, vizesiz seyahat kolaylıkları.

  4. Soru

  Gıda ağırlıklı perakendeci kurumlar hangileridir?

  Cevap

  Gıda ağırlıklı perakendeciler; kolaylık mağazaları, geleneksel süpermarketler, gıda ağırlıklı süpermarketler, karma mağazalar, sınırlı ürün dizisi sunanlar ve depo mağazalarından oluşmaktadır.

  5. Soru

  Kolaylık mağazalarını açıklayınız?

  Cevap

  Gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu, sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş, genelde geç saate kadar açık mağazalardır.

  6. Soru

  Süpermarketlerin avantajları nelerdir?

  Cevap

  ? Müşteri başına satış miktarı yüksek olduğundan işlem başına satış giderleri düşüktür. ? Daha geniş bir pazara hitap ettiklerinden mağaza ve ürün birimi başına düşen tutundurma giderleri daha düşüktür. ? Üreticiler arasındaki rekabet nedeniyle mağaza giderleri düşüktür. ? Soğutma, saklama, ambalajlama, sipariş, kontrol, teslim alma ve teslim etme gibi uygulamalar modern araç ve yöntemlerle yapıldığından, fireler önemli oranda düşürmektedir. ? Banka ve diğer kredi kurumlarından uygun faizle kredi bulma imkânları vardır. ? Tartma, ölçme, sayma, ürün bilgisi verme gibi işlemler önceden ambalajlama yoluyla üreticiler tarafından yerine getirildiğinden işçilik, ambalaj malzemesi ve firelerden tasarruf sağlanır. ? Self-servis anlayışı ve doğrudan üreticiden ürünleri tedarik etme olanağı da maliyet tasarrufuna, düşük fiyat ve düşük kâr marjı ile satışa yardımcı olur.

  7. Soru

  Karma Mağazalar (Hipermarketler) ne demektir?

  Cevap

  Bir karma mağaza süpermarket ve genel ürün satışlarının bir ortamda birleştiği yani gıda ağırlıklı bir süpermarket ile gıda dışı ürünlerin satıldığı bir genel mağazanın birleşimi olarak görebileceğimiz bir mağaza türüdür.

  8. Soru

  Sınırlı ürün dizisi sunan mağazaları tanımlayınız?

  Cevap

  Bu mağazalar gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu mağazalardır.

  9. Soru

  Depo Mağazaları nasıl mağazalardır?

  Cevap

  Gıda ağırlıklı ürünlerin ucuz fiyatlarla, çok sınırlı hizmetle ve gösterişli olmayan bir ortamda satışa sunulduğu mağazalardır. 1400 m2 veya üzerinde bir alana sahiptirler.

  10. Soru

  Özel mağazalar ne demektir?

  Cevap

  Özel mağazalar bir ürün dizisini, yoğun müşteri hizmetleriyle müşterilerine sunarlar. Kitlesel pazarlama yaklaşımının aksine, bölümlü ve indirimli mağazaların tersine, belli bir ürün kategorisinde dar fakat derin bir ürün çeşitliliği bulundurarak seçici pazar bölümlerine hitap eden mağazalardır.

  11. Soru

  Bölümlü mağazalar ne tür yerlerdir?

  Cevap

  Genellikle gıda dışı, bazen de gıda da dahil olmak üzere geniş ve derin ürün dizilerinin, tek ya da çok katlı geniş mekânlarda, her katı ayrı reyonlar halinde çalışacak şekilde satışa sunulduğu perakendeci türüdür. Bölümlere ayırma satın alma, tutundurma, müşteri hizmetleri ve kontrol açısından kolaylıklar sunar. Mağaza içindeki her bölüm ona tahsis edilen özel bir satış alanına sahiptir.

  12. Soru

  Bölümlü mağazaların üstün yönlerini sıralayınız?

  Cevap

  ? Büyük ölçekli satın almalar nedeniyle alım maliyetlerinin düşük olması, ? Doğrudan imalatçıdan satın alma olanağı, ? İşlevsel esasa göre uzman personel kullanabilme, ? Doğrudan üretime geçebilme ya da fason üretim yaptırma, ? Müşterilere kapsamlı kolaylıklar sağlama (banka, kafeterya, dinlenme alanı vb.), ? Büyüklüğün getirdiği prestij, ? Geniş tüketici kitlesine tutundurma etkinlikleri yapabilme olanağıdır.

  13. Soru

  İndirim mağazaları nedir?

  Cevap

  Geniş ürün çeşidinin düşük fiyatlarla ve sınırlı bir müşteri hizmeti aracılığıyla sunulduğu mağazalardır.

  14. Soru

  Çeşit mağazaları ne tür yerlerdir?

  Cevap

  Kırtasiye ürünleri, küçük hediyelik ürünler, kadınlara yönelik aksesuarlar, şekerlemeler, oyuncaklar, aydınlatma ürünleri gibi pahalı olmayan, piyasaya uygun fiyatlandırılmış geniş bir ürün çeşidinin sunulduğu mağazalardır.

  15. Soru

  Düşük fiyatlı perakendeciler ne demektir?

  Cevap

  Bu perakendeciler çeşit itibariyle bir tutarlılık göstermeyen, tanınmış markaların ya da tanınmış tasarımcıların ürünlerinden oluşan, çoğunluğu modaya tabi düşük fiyatlı ürünler sunarlar. Giysiler, aksesuarlar, ayakkabılar, nevresimler, kozmetikler, kumaşlar vb. örnek verilebilir.

  16. Soru

  Depo kulüpleri nasıl kurumlardır?

  Cevap

  Bu perakendeci kurumlar depo ya da toptancı kulüpleri ve üyelik kulüpleri olarak da isimlendirilir. Bu tür mağazalardan alışveriş yapabilmek için, genellikle üyelik şartı aranmaktadır. Fiyat bilinci olan alıcılara hitap eden, sınırlı ürün çeşidini çok az müşteri hizmetiyle ve düşük fiyatlarla sunan işletmelerdir. Bu kulüplerin iki tür üyesi vardır; küçük işletme sahipleri ve çalışanlarıdır ve nihai tüketicilerdir.

  17. Soru

  Alışveriş merkezleri nasıl yerlerdir?

  Cevap

  Belli bir coğrafik alanda alışveriş yapanların gıdadan eğlenceye, giysiden kişisel bakım hizmetlerine kadar tüm ihtiyaçlarını ve isteklerini tek bir birimden sağlamak üzere planlanan ve koordine edilen, çok çeşitli mağazalardan oluşan merkezlerdir.

  18. Soru

  Alışveriş merkezleri başka hangi isimle anılır?

  Cevap

  Planlı alışveriş merkezleri olarak da adlandırılırlar.

  19. Soru

  Mağazasız perakendecilikle faaliyetlerini sürdüren perakendeciler tüketicilerle hangi kaynaklardan iletişim kurarlar?

  Cevap

  Mağazasız perakendecilikle faaliyetlerini sürdüren perakendeciler, tüketicilerle iletişim kurmak için kullandıkları araç ve ortamlara göre tanımlanabilirler. Yani tüketicilerle basılı herhangi bir materyalle iletişim kuran (gazete, dergi, katalog, mektup vb.) perakendeciler, satış elemanı ile yüzyüze iletişimi tercih eden doğrudan satış perakendecileri, TV, telefon aracılığıyla iletişim kuranlar ya da etkileşimli elektronik sistemleri kullananlar gibi.

  20. Soru

  Sektörün mağazasız perakendeciliğe yönelmenin sebepleri nelerdir?

  Cevap

  Sektörde yaşanan yoğun rekabet nedeniyle perakendeciler hem mağaza yeri bulma, yatırım yaparak açma vb. maliyetlerden uzak bir şekilde perakende işinde olmak hem de farklı beklentileri olan kitleleri yakalamak gibi nedenlerle mağazasız perakendeciliğe yönelebilmektedir.

  21. Soru

  Mağazasız perakendecilik uygulamaları nelerdir?

  Cevap

  ? Doğrudan postalama ? Katalogla satış ? Kitlesel medya aracılığıyla satış ? Telefonla pazarlama ? Otomatik satış makineleri ve kiosklar ? İnternet perakendeciliği ? Doğrudan satış

  22. Soru

  Doğrudan postalama ne demektir?

  Cevap

  Doğrudan postalama; hedef kitleden bireylere bizzat ulaşmak amacıyla, posta aracılığıyla, alıcı adına yazılan mektuplar, broşürler, küçük el ilanları, kataloglar vb.nin gönderilmesidir.

  23. Soru

  Reklama dayalı perakendecilik uygulamaları ne demektir?

  Cevap

  Perakendeci kurumun telefon ya da posta aracılığıyla doğrudan yanıt almak üzere her türlü medya aracılığıyla gerçekleştirdiği, reklama dayalı perakendecilik uygulamalarıdır.

  24. Soru

  Televizyonun kullanıldığı perakendecilik uygulamaları başka hangi isimle anılır?

  Cevap

  Televizyonun kullanıldığı perakendecilik uygulamaları, televizyonla evden alışveriş perakendeciliği olarak da tanımlanır.

  25. Soru

  Televizyon perakendeciliğinin en temel sınırlılığı nedir?

  Cevap

  Televizyonun en temel sınırlılığı ise maliyetli bir ortam olmasıdır.

  26. Soru

  Telefonla pazarlamanın en önemli özelliği nedir?

  Cevap

  En önemli özelliği iki yönlü iletişimi sağlaması, alıcı ile satıcı arasında kişisel iletişimi kurmasıdır. Sınırlı bir zaman süresi içinde bilgi alma, bilgi verme, geniş kitlelere ulaşabilme gibi artıları da vardır.

  27. Soru

  Otomatik satış makineleri ve kiosklar ne demektir?

  Cevap

  Herhangi bir satış elemanı olmadan, alıcı ile satıcı arasında kişisel bir ilişki kurulmaksızın makine aracılığıyla bilgi ve ürün alımının gerçekleştiği makinelerdir.

  28. Soru

  Otomatik satış makinleri ve kioskların tercih edilmesinin sebeplerini anlatınız?

  Cevap

  Otomatik satış makinleri ve kiosklar satış elemanı gerektirmediği için personel giderlerinden tasarruf sağlaması, 24 saat hizmet vermesi, tüketici trafiğinin yoğun olduğu yerlere yerleştirmenin getirdiği avantajlar, hizmet çabukluğu gibi üstünlükleri nedeniyle tercih edilen bir uygulamadır.

  29. Soru

  Kiosk ne demektir?

  Cevap

  Otomatik satış makinelerinin en yeni formu kiosk olarak tanımlanmaktadır. Kiosklar otomatik satış makinelerinden çok daha donanımlıdır. Çok basit olarak tüketicinin kullanımına sunulmuş, ekranı aracılığıyla istediği işlemi yapabileceği şık bir kutunun içine yerleştirilmiş bir bilgisayardır.

  30. Soru

  Kiosk tüketiciye nasıl hizmet verir?

  Cevap

  Tüketicinin istediği bilgiye bir veri tabanı aracılığıyla ya da web sayfasına link vererek ulaşmasını sağlar. Müşteriyle kiosk arasındaki etkileşim, ekranın yüzeyine dokunarak gerçekleşir. Kullanıcı ekran yüzeyindeki seçeneklere dokunarak istediği işlemi gerçekleştirir. Ekrandaki bilgi yazılı olmakla birlikte, görüntüler, grafikler, sesler ve animasyonlarla zenginleştirilmiştir. Tüketiciler; ilgili ürünler, stok düzeyleri ve uygunluğu, kullanım kılavuzları, özel sunular ya da promosyonlar, kişiselleştirilmiş ürün tasarımları gibi bilgi ve olanaklar elde ederler. Bazı kiosklarda, ödeme yapabilmek için kredi kartı okuyucuları, klavye ve hatta bir mause, kuponlar, indirimler vb. için çıktı alma olanağı tanıyan bir yazıcı da yer alır.

  31. Soru

  Mağaza içlerine yerleştirilen kiosklar işlevleri itibariyle kaç grupta incelenir?

  Cevap

  ? Bilgi sağlayıcı, ? Etkileşimli, ? İşlem ağırlıklı, ? Bağ-sadakat yönlü.

  32. Soru

  Bilgi sağlama işlevli kiosku açıklayınız?

  Cevap

  Bilgi sağlama işlevli olanlarda kullanıcı gereksinim duyduğu bilgiyi ekrandan edinerek satın alma kararlarında kullanır. Yani tek taraflı bilgilenme söz konusudur.

  33. Soru

  Etkileşimli kioskun özelliği nedir?

  Cevap

  Etkileşimli kioskda ise kullanıcı ile kiosk arasında bilgi alışverişi olur. Müşteri kendisi ve tercihleri hakkında bilgi aktarır, kiosk sistemi de bu bilgiyi değerlendirerek ek bilgi verir ya da yorum getirir.

  34. Soru

  İşlem/mübadele kioskları nasıl kiosklardır?

  Cevap

  İşlem/mübadele kioskları satışla ilgilidir. İşlemin sonucu hemen alınabilir (bir tren bileti gibi) ya da ürün siparişi alıcıya sonra gerçekleştirilebilir.

  35. Soru

  Bağlılık/sadakat yönlü kioskları anlatınız?

  Cevap

  Tüketicilerin perakendecilerle ilişkilerini güçlendirmek, aralarında bir bağ yaratmak amacıyla kullanılırlar. Çoğunlukla da perakendecilerin sadık müşterilerini ödüllendirmek için kullandıkları sadakat programlarıyla bağlantılıdır. Müşterilerle olan ilişkileri geliştirmek üzere kullanılan; ödüller, özel sunular ve tüketicilere sürekli müşteri olmadıkları için bir katma değer yaratan uygulamalardan yararlanılır.

  36. Soru

  Doğrudan satış nasıl gerçekleşir?

  Cevap

  Satış görevini üstlenen kişinin tüketicilerle mağaza ortamı dışında kişisel bağlantı kurması yoluyla gerçekleşir. Satış elemanı tüketicilerin evlerine, işyerlerine ya da bir arada toplandıkları ortamlara giderek ürünleri, özellikleri ve yararlarını tanıtır, sipariş alır ve yerine getirir.

  37. Soru

  Doğrudan satışın olumlu yönleri nelerdir?

  Cevap

  Tüketicilerle yüzyüze ya da telefonla bağlantı kurulur. Mağazasız perakendecilik uygulamaları içinde etkileşimin en yüksek olduğu uygulamadır. Satış elemanı ya da distribütöre ürünü kapsamlı bir şekilde tanıtma, müşteri ve ortamına ilişkin gözlem yapma, gelecek soruları açıklama ve itirazları hemen ele alıp değerlendirme olanağı verir. Teknik olarak karmaşık ya da kullanımı için detaylı açıklama gerektiren ürünlerde oldukça etkili bir yöntemdir. Özellikle ürünün gösteriminin yapıldığı durumlarda, ürünün hemen her yönünü alıcının görebileceği objektif bir değerlendirme ortamı yaratılır. Üstelik mağazadaki gibi birçok rakip markanın çeldirici olabileceği bir ortam da yoktur. Tüketicilere de mağazaya gitmeden rahat bir ortamda alışveriş yapma kolaylığı sunar. Alışverişe gitme sorunları olan yaşlı, çocuklu, engelli kişiler içinde bir çözüm fırsatı yaratır.

  38. Soru

  Doğrudan satışın kaç türü vardır?

  Cevap

  ? Kapıdan kapıya satış ? Satış partisi planlama

  39. Soru

  Kapıdan kapıya satış nasıl olmaktadır?

  Cevap

  Kapıdan kapıya ya da evden eve satış, satışçıların yaya olarak ya da araçla evleri, işyerlerini dolaşarak tüketicilere ürünleri satmasıdır. Ürünleri müşterinin ayağına götürme olanağı vardır. Ev ziyareti önceden telefonla randevu alınarak yapılabileceği gibi, herhangi bir bağlantı kurulmadan ya da eleme yapılmadan da gerçekleştirilebilir. Satış sunumundan sonra müşteri satın almaya ikna olduysa satış işlemi gerçekleştirilir. Bazı ürün gruplarında ürünlerin teslimi hemen yapılırken bazılarında sonradan gerçekleştirilebilir.

  40. Soru

  Satış partisi planlama ne demektir?

  Cevap

  Satış partisi planlamada ise satış elemanı tüketicilerden arkadaş, komşu, akraba ya da meslektaşlarından oluşacak grupları eve davet etmesi ve satış sunuşunun bir parti atmosferinde geçmesi için ikna eder. Satış sunuşu çoğunlukla hanımların kabul günü ortamında gerçekleşir. Böylelikle satış elemanı hem daha çok potansiyel alıcıya ulaşma hem de dostça, sosyal ilişkilerin olduğu bir atmosfer yaratma olanağı elde edilir. Çalışan kadın sayısının artması nedeniyle, çalışan kadın müşterilerle ofis ortamında özellikle öğle saatleri, kahve molalarında bağlantı kurmak gibi satış girişimleri gerçekleştirilmektedir.

  41. Soru

  Ülkemizdeki doğrudan satış yöntemlerinden bazıları nelerdir?

  Cevap

  Ülkemizde doğrudan satışın en eski ve basit örnekleri bohçacılar, sütçüler, seyyar satıcılar olarak görülebilir. Ancak modern doğrudan satış 1990’lı yıllarda doğrudan satış yöntemiyle çalışan yabancı firmaların faaliyetleriyle artmaya başlamıştır. Avon, Oriflame gibi kozmetik-kişisel bakım ürünleri sunan markalar ya da temizlik ürünleri, mobilya bakımı vb. ürünler sunan Amway, özel saklama kapları vb. sunan Tupperware Türkiye pazarında, distribütörler aracılığıyla tüketiciye ulaşmışlardır.

  42. Soru

  Elektronik perakendecilik ne demektir?

  Cevap

  Mağazasız perakendecilik uygulamalarının hızla gelişme gösteren formatı elektronik perakendecilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Artık işletmeler hem gerçek hem de sanal ortamda müşterileriyle buluşmaktadırlar. İnternette kendi mağazalarını açmış birçok marka hem kurumsal amaçlı hem de satış amaçlı Web’ de yerini almıştır. Bu markaların yanı sıra, özel alışveriş siteleri de internette oldukça rağbet görmektedir.

  43. Soru

  Mağazalı ve mağazasız perakendecilik uygulaması ne demektir?

  Cevap

  Perakendeciler bazen tüketiciye ulaşmak için hem mağazalı hem de mağazasız perakendecilik uygulamalarını bir arada kullanabilirler. Başka bir ifadeyle perakendeci bir taraftan mağazasında hizmet verirken, bir taraftan da katalog, medya, kiosklar, doğrudan postalama ya da doğrudan satış olanaklarından yararlanabilir. Tüketiciler bir perakendecinin sunduğu bu seçeneklerin her birini ayrı ayrı kullanarak alışveriş yapabilecekleri gibi, bir seçenekten ürünlere ilişkin bilgi toplama, bir seçenekte ürünü deneme sonra evinde etraflı bir değerlendirme yaparak başka bir seçenek aracılığıyla sipariş verme yoluna da gidebilir.

  44. Soru

  Mağazalı ve mağazasız perakendecilik uygulamasının olumlu yönleri nelerdir?

  Cevap

  Bu tür uygulamalar tüketicilere tercihlerini genişletme, perakendecilere ise her bir seçenek arasında sinerji yaratarak, müşterilerini ve pazar payını artırma olanağı sunar. Birçok satış kanal seçeneğiyle tüketicilerin karşısına çıkan bir perakendeci, tek bir kanalı kullanan bir perakendecinin aksine, farklı hedef pazarlara ulaşmak ya da belli ürün ve hizmetleri satmak için, tüm ürünlerine en uygun kanalı belirleme yeteneğine sahip olacaktır. Çünkü her kanal güçlü ve zayıf yönlere sahiptir. Perakendeci bu yönleri dikkate alarak tüketiciye ulaşacağı seçenekleri belirleyecektir. Böylece bir tek seçeneğe bağlı olmanın risklerinden kurtulabilecektir.

  45. Soru

  Ülkeler arasındaki hangi farklı yapılar perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar çıkmasına sebep olur?

  Cevap

  Perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik, teknolojik, yasal ve sosyal yapılar nedeniyle sınıflamada farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, tüketicilerin günümüz dünyasında yaşadığı zaman baskısı; alışverişte kolaylık beklentisi içine girmesine, bu potansiyeli gören perakendecilerin doğrudan satış, internet gibi mağazasız perakendecilik uygulamalarına yönelmesine neden olmuştur.

  Perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik, teknolojik, yasal ve sosyal yapılar nedeniyle sınıflamada farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, tüketicilerin günümüz dünyasında yaşadığı zaman baskısı; alışverişte kolaylık beklentisi içine girmesine, bu potansiyeli gören perakendecilerin doğrudan satış, internet gibi mağazasız perakendecilik uygulamalarına yönelmesine neden olmuştur.

  Perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik, teknolojik, yasal ve sosyal yapılar nedeniyle sınıflamada farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, tüketicilerin günümüz dünyasında yaşadığı zaman baskısı; alışverişte kolaylık beklentisi içine girmesine, bu potansiyeli gören perakendecilerin doğrudan satış, internet gibi mağazasız perakendecilik uygulamalarına yönelmesine neden olmuştur.

  Perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik, teknolojik, yasal ve sosyal yapılar nedeniyle sınıflamada farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, tüketicilerin günümüz dünyasında yaşadığı zaman baskısı; alışverişte kolaylık beklentisi içine girmesine, bu potansiyeli gören perakendecilerin doğrudan satış, internet gibi mağazasız perakendecilik uygulamalarına yönelmesine neden olmuştur.

  Perakendeci kurumların sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar söz konusudur. Ülkeler arasındaki farklı ekonomik, teknolojik, yasal ve sosyal yapılar nedeniyle sınıflamada farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, tüketicilerin günümüz dünyasında yaşadığı zaman baskısı; alışverişte kolaylık beklentisi içine girmesine, bu potansiyeli gören perakendecilerin doğrudan satış, internet gibi mağazasız perakendecilik uygulamalarına yönelmesine neden olmuştur.

  46. Soru

  Perakendeci kurumlar hangi maddelere göre sınıflandırılabilir? 

  Cevap

  Perakendeci kurumlar;

  • Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.)

  • Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre,

  • Ölçek büyüklüklerine göre,

  • Hizmet düzeylerine göre ve

  • Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.

  Perakendeci kurumlar;

  • Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.)

  • Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre,

  • Ölçek büyüklüklerine göre,

  • Hizmet düzeylerine göre ve

  • Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.

  Perakendeci kurumlar;

  • Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.)

  • Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre,

  • Ölçek büyüklüklerine göre,

  • Hizmet düzeylerine göre ve

  • Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.

  Perakendeci kurumlar;

  • Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.)

  • Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre,

  • Ölçek büyüklüklerine göre,

  • Hizmet düzeylerine göre ve

  • Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.

  Perakendeci kurumlar;

  • Genel özelliklerine göre (ürünler, hizmetler, mülkiyet, yerleşim vb.)

  • Örgütsel yapıları ve pazarlama yöntemlerine göre,

  • Ölçek büyüklüklerine göre,

  • Hizmet düzeylerine göre ve

  • Yerleşim yerine göre sınıflanabilir.

  47. Soru

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar nasıl ayrılır?

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar nasıl ayrılır?

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar nasıl ayrılır?

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar nasıl ayrılır?

  Cevap

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar geleneksel perakendeciler ve modern (organize) perakendeciler olarak ayrılır. Geleneksel yapıda daha çok kişisel hizmetin ve ilişkilerin ağırlıkta olduğu, kasap, bakkal, manav gibi bağımsız, küçük ölçekli kişi ya da kurumlar akla gelir. Modern perakendeciler ise ürün çeşitleri, sundukları hizmetler, ölçekleri ve pazarlama anlayışları ile geleneksel perakendecilerden farklılaşan; bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar gibi büyük ve modern kuruluşlardır.

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar geleneksel perakendeciler ve modern (organize) perakendeciler olarak ayrılır. Geleneksel yapıda daha çok kişisel hizmetin ve ilişkilerin ağırlıkta olduğu, kasap, bakkal, manav gibi bağımsız, küçük ölçekli kişi ya da kurumlar akla gelir. Modern perakendeciler ise ürün çeşitleri, sundukları hizmetler, ölçekleri ve pazarlama anlayışları ile geleneksel perakendecilerden farklılaşan; bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar gibi büyük ve modern kuruluşlardır.

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar geleneksel perakendeciler ve modern (organize) perakendeciler olarak ayrılır. Geleneksel yapıda daha çok kişisel hizmetin ve ilişkilerin ağırlıkta olduğu, kasap, bakkal, manav gibi bağımsız, küçük ölçekli kişi ya da kurumlar akla gelir. Modern perakendeciler ise ürün çeşitleri, sundukları hizmetler, ölçekleri ve pazarlama anlayışları ile geleneksel perakendecilerden farklılaşan; bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar gibi büyük ve modern kuruluşlardır.

  Örgütsel yapı esas alındığında perakendeci kurumlar geleneksel perakendeciler ve modern (organize) perakendeciler olarak ayrılır. Geleneksel yapıda daha çok kişisel hizmetin ve ilişkilerin ağırlıkta olduğu, kasap, bakkal, manav gibi bağımsız, küçük ölçekli kişi ya da kurumlar akla gelir. Modern perakendeciler ise ürün çeşitleri, sundukları hizmetler, ölçekleri ve pazarlama anlayışları ile geleneksel perakendecilerden farklılaşan; bölümlü mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar gibi büyük ve modern kuruluşlardır.

  48. Soru

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları hangileridir?

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları hangileridir?

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları hangileridir?

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları hangileridir?

  Cevap

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları şöyle özetlenmektedir:

  • Demografik yapı: Yüksek nüfus, artan nüfus, genç nüfus, artan şehirde yaşayan nüfus ve hem büyük hem de büyümekte olan şehir adedi

  • Gelir düzeyi: ekonomik büyüme, artmakta olan kişi başı milli gelir, gelir dağılımında farklı segmentler olması

  • Liberal ticaret ve ekonomik koşullar, gümrük birlikleri

  • Coğrafi konum, lojistik avantajlar

  • Geleneksel perakendenin toplam perakende içindeki payının göreceli olarak fazla olması (Türkiye’de yaklaşık %60, AB ortalaması yaklaşık %10-20)

  • Sınır ülkeleri ile artan ticari, ekonomik ilişkiler, vizesiz seyahat kolaylıkları.

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları şöyle özetlenmektedir:

  • Demografik yapı: Yüksek nüfus, artan nüfus, genç nüfus, artan şehirde yaşayan nüfus ve hem büyük hem de büyümekte olan şehir adedi

  • Gelir düzeyi: ekonomik büyüme, artmakta olan kişi başı milli gelir, gelir dağılımında farklı segmentler olması

  • Liberal ticaret ve ekonomik koşullar, gümrük birlikleri

  • Coğrafi konum, lojistik avantajlar

  • Geleneksel perakendenin toplam perakende içindeki payının göreceli olarak fazla olması (Türkiye’de yaklaşık %60, AB ortalaması yaklaşık %10-20)

  • Sınır ülkeleri ile artan ticari, ekonomik ilişkiler, vizesiz seyahat kolaylıkları.

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları şöyle özetlenmektedir:

  • Demografik yapı: Yüksek nüfus, artan nüfus, genç nüfus, artan şehirde yaşayan nüfus ve hem büyük hem de büyümekte olan şehir adedi

  • Gelir düzeyi: ekonomik büyüme, artmakta olan kişi başı milli gelir, gelir dağılımında farklı segmentler olması

  • Liberal ticaret ve ekonomik koşullar, gümrük birlikleri

  • Coğrafi konum, lojistik avantajlar

  • Geleneksel perakendenin toplam perakende içindeki payının göreceli olarak fazla olması (Türkiye’de yaklaşık %60, AB ortalaması yaklaşık %10-20)

  • Sınır ülkeleri ile artan ticari, ekonomik ilişkiler, vizesiz seyahat kolaylıkları.

  Modern perakendeciliğin gelişimi için gerekli başlıca koşullardan Türkiye için geçerli olanları şöyle özetlenmektedir:

  • Demografik yapı: Yüksek nüfus, artan nüfus, genç nüfus, artan şehirde yaşayan nüfus ve hem büyük hem de büyümekte olan şehir adedi

  • Gelir düzeyi: ekonomik büyüme, artmakta olan kişi başı milli gelir, gelir dağılımında farklı segmentler olması

  • Liberal ticaret ve ekonomik koşullar, gümrük birlikleri

  • Coğrafi konum, lojistik avantajlar

  • Geleneksel perakendenin toplam perakende içindeki payının göreceli olarak fazla olması (Türkiye’de yaklaşık %60, AB ortalaması yaklaşık %10-20)

  • Sınır ülkeleri ile artan ticari, ekonomik ilişkiler, vizesiz seyahat kolaylıkları.

  49. Soru

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa hangi kriterler esas alınır?

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa hangi kriterler esas alınır?

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa hangi kriterler esas alınır?

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa hangi kriterler esas alınır?

  Cevap

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa, mağazanın satış alanı, yıllık satışları, çalışan sayısı ve hukuki yapısı (anonim şirketler vb.) gibi kriterler esas alınır. Bu kriterlere göre mağazalar küçük ve büyük ölçekli olarak ayrılır.

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa, mağazanın satış alanı, yıllık satışları, çalışan sayısı ve hukuki yapısı (anonim şirketler vb.) gibi kriterler esas alınır. Bu kriterlere göre mağazalar küçük ve büyük ölçekli olarak ayrılır.

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa, mağazanın satış alanı, yıllık satışları, çalışan sayısı ve hukuki yapısı (anonim şirketler vb.) gibi kriterler esas alınır. Bu kriterlere göre mağazalar küçük ve büyük ölçekli olarak ayrılır.

  Perakendeci mağazalar ölçek büyüklüğüne göre sınıflanıyorsa, mağazanın satış alanı, yıllık satışları, çalışan sayısı ve hukuki yapısı (anonim şirketler vb.) gibi kriterler esas alınır. Bu kriterlere göre mağazalar küçük ve büyük ölçekli olarak ayrılır.

  50. Soru

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için ne gerekir?

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için ne gerekir?

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için ne gerekir?

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için ne gerekir?

  Cevap

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için, perakendecilik işlevlerinin bir mağaza ortamında yerine getirilmesi gerekir.

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için, perakendecilik işlevlerinin bir mağaza ortamında yerine getirilmesi gerekir.

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için, perakendecilik işlevlerinin bir mağaza ortamında yerine getirilmesi gerekir.

  Bir perakendeciyi mağazalı perakendecilik içinde sınıflamamız için, perakendecilik işlevlerinin bir mağaza ortamında yerine getirilmesi gerekir.

  51. Soru

  Gıda ağırlıklı perakendeciler nelerden oluşmaktadır?

  Gıda ağırlıklı perakendeciler nelerden oluşmaktadır?

  Gıda ağırlıklı perakendeciler nelerden oluşmaktadır?

  Gıda ağırlıklı perakendeciler nelerden oluşmaktadır?

  Cevap

  Gıda ağırlıklı perakendeciler; kolaylık mağazaları, geleneksel süpermarketler, gıda ağırlıklı süpermarketler, karma mağazalar, sınırlı ürün dizisi sunanlar ve depo mağazalarından oluşmaktadır.

  Gıda ağırlıklı perakendeciler; kolaylık mağazaları, geleneksel süpermarketler, gıda ağırlıklı süpermarketler, karma mağazalar, sınırlı ürün dizisi sunanlar ve depo mağazalarından oluşmaktadır.

  Gıda ağırlıklı perakendeciler; kolaylık mağazaları, geleneksel süpermarketler, gıda ağırlıklı süpermarketler, karma mağazalar, sınırlı ürün dizisi sunanlar ve depo mağazalarından oluşmaktadır.

  Gıda ağırlıklı perakendeciler; kolaylık mağazaları, geleneksel süpermarketler, gıda ağırlıklı süpermarketler, karma mağazalar, sınırlı ürün dizisi sunanlar ve depo mağazalarından oluşmaktadır.

  52. Soru

  ACNielsen Zet Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, alan büyüklükleri açısından marketler nasıl sınıflandırılmıştır?

  ACNielsen Zet Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, alan büyüklükleri açısından marketler nasıl sınıflandırılmıştır?

  ACNielsen Zet Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, alan büyüklükleri açısından marketler nasıl sınıflandırılmıştır?

  ACNielsen Zet Araştırma şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, alan büyüklükleri açısından marketler nasıl sınıflandırılmıştır?

  Cevap

  Bu sınıflamaya göre alanları 2500 m2 ve üstü olanlar hipermarket, 1000-2499 m2 olanlar büyük süpermarket, 400-999 m2 olanlar süpermarket, 100-399 m2 olanlar küçük süpermarket, 50-100 m2 olanlar market ve 50 m2’den düşük olanlar bakkal olarak tanımlanabilmektedir.

  Bu sınıflamaya göre alanları 2500 m2 ve üstü olanlar hipermarket, 1000-2499 m2 olanlar büyük süpermarket, 400-999 m2 olanlar süpermarket, 100-399 m2 olanlar küçük süpermarket, 50-100 m2 olanlar market ve 50 m2’den düşük olanlar bakkal olarak tanımlanabilmektedir.

  Bu sınıflamaya göre alanları 2500 m2 ve üstü olanlar hipermarket, 1000-2499 m2 olanlar büyük süpermarket, 400-999 m2 olanlar süpermarket, 100-399 m2 olanlar küçük süpermarket, 50-100 m2 olanlar market ve 50 m2’den düşük olanlar bakkal olarak tanımlanabilmektedir.

  Bu sınıflamaya göre alanları 2500 m2 ve üstü olanlar hipermarket, 1000-2499 m2 olanlar büyük süpermarket, 400-999 m2 olanlar süpermarket, 100-399 m2 olanlar küçük süpermarket, 50-100 m2 olanlar market ve 50 m2’den düşük olanlar bakkal olarak tanımlanabilmektedir.

  53. Soru

  Kolaylık mağazalarının özellikleri nelerdir?

  Cevap

  Gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu, sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş, genelde geç saate kadar açık mağazalardır. Küçük bir alana sahip bu mağazalar müşterilerine büyük mağazalarda giriştikleri yoğun ürün arama çabasından, yazar kasa önünde oluşan kuyruklarda beklemeler gibi alışveriş zorluklarından kurtulma kolaylığı sunar.

  Gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu, sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş, genelde geç saate kadar açık mağazalardır. Küçük bir alana sahip bu mağazalar müşterilerine büyük mağazalarda giriştikleri yoğun ürün arama çabasından, yazar kasa önünde oluşan kuyruklarda beklemeler gibi alışveriş zorluklarından kurtulma kolaylığı sunar.

  Gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu, sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş, genelde geç saate kadar açık mağazalardır. Küçük bir alana sahip bu mağazalar müşterilerine büyük mağazalarda giriştikleri yoğun ürün arama çabasından, yazar kasa önünde oluşan kuyruklarda beklemeler gibi alışveriş zorluklarından kurtulma kolaylığı sunar.

  Gıda ürünlerinin ağırlıkta olduğu, sınırlı bir ürün kategorisine ve çeşidine sahip, tüketicilerin kolaylıkla ulaşılabileceği yerlerde kurulmuş, genelde geç saate kadar açık mağazalardır. Küçük bir alana sahip bu mağazalar müşterilerine büyük mağazalarda giriştikleri yoğun ürün arama çabasından, yazar kasa önünde oluşan kuyruklarda beklemeler gibi alışveriş zorluklarından kurtulma kolaylığı sunar.

  54. Soru

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin ‘süper’ olarak adlandırılmasının sebebi nedir?

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin ‘süper’ olarak adlandırılmasının sebebi nedir?

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin ‘süper’ olarak adlandırılmasının sebebi nedir?

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin ‘süper’ olarak adlandırılmasının sebebi nedir?

  Cevap

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin “süper” olarak adlandırılmasının Hollywood süper starlarının bu işe yatırım yapmalarından kaynaklandığı ileri sürülür.

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin “süper” olarak adlandırılmasının Hollywood süper starlarının bu işe yatırım yapmalarından kaynaklandığı ileri sürülür.

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin “süper” olarak adlandırılmasının Hollywood süper starlarının bu işe yatırım yapmalarından kaynaklandığı ileri sürülür.

  1930’ların başlarında ilk kez ABD’de kurulan süpermarketlerin “süper” olarak adlandırılmasının Hollywood süper starlarının bu işe yatırım yapmalarından kaynaklandığı ileri sürülür.

  55. Soru

  Süpermarketlerin temel özellikleri nelerdir?

  Cevap

  • Temel olarak bakkaliye, kuru gıda, yaş sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine ek olarak kozmetik, temizlik, tuhafiye malzemelerinden oyuncağa değin gıda dışı ürünlerin de satılması,

  • Her grup ürünün ayrı reyonlarda, çok çeşit ve sayıda satışa sunulması,

  • Self servis yöntemi ile (müşterinin ürünü raflardan kendisinin seçmesi, bedelini ödemek için çıkıştaki kasaya taşıması, bedelini ödemesi ve kullanacağı yere kendisinin taşımasıdır) ürünlerin raflarda, açık vitrinlerde satılması,

  • Genellikle tek katlı ve geniş bir satış alanına sahip olması,

  • Otopark olanağı,

  • Ürünlerin mümkün olduğunca üreticiden aracı olmaksızın doğrudan satın alınarak satışa sunulması,

  • Büyük ölçekli süpermarket zincirlerinin kendi markalarını taşıyan ürünler satması.

  • Temel olarak bakkaliye, kuru gıda, yaş sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine ek olarak kozmetik, temizlik, tuhafiye malzemelerinden oyuncağa değin gıda dışı ürünlerin de satılması,

  • Her grup ürünün ayrı reyonlarda, çok çeşit ve sayıda satışa sunulması,

  • Self servis yöntemi ile (müşterinin ürünü raflardan kendisinin seçmesi, bedelini ödemek için çıkıştaki kasaya taşıması, bedelini ödemesi ve kullanacağı yere kendisinin taşımasıdır) ürünlerin raflarda, açık vitrinlerde satılması,

  • Genellikle tek katlı ve geniş bir satış alanına sahip olması,

  • Otopark olanağı,

  • Ürünlerin mümkün olduğunca üreticiden aracı olmaksızın doğrudan satın alınarak satışa sunulması,

  • Büyük ölçekli süpermarket zincirlerinin kendi markalarını taşıyan ürünler satması.

  • Temel olarak bakkaliye, kuru gıda, yaş sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine ek olarak kozmetik, temizlik, tuhafiye malzemelerinden oyuncağa değin gıda dışı ürünlerin de satılması,

  • Her grup ürünün ayrı reyonlarda, çok çeşit ve sayıda satışa sunulması,

  • Self servis yöntemi ile (müşterinin ürünü raflardan kendisinin seçmesi, bedelini ödemek için çıkıştaki kasaya taşıması, bedelini ödemesi ve kullanacağı yere kendisinin taşımasıdır) ürünlerin raflarda, açık vitrinlerde satılması,

  • Genellikle tek katlı ve geniş bir satış alanına sahip olması,

  • Otopark olanağı,

  • Ürünlerin mümkün olduğunca üreticiden aracı olmaksızın doğrudan satın alınarak satışa sunulması,

  • Büyük ölçekli süpermarket zincirlerinin kendi markalarını taşıyan ürünler satması.

  • Temel olarak bakkaliye, kuru gıda, yaş sebze ve meyve, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerine ek olarak kozmetik, temizlik, tuhafiye malzemelerinden oyuncağa değin gıda dışı ürünlerin de satılması,

  • Her grup ürünün ayrı reyonlarda, çok çeşit ve sayıda satışa sunulması,

  • Self servis yöntemi ile (müşterinin ürünü raflardan kendisinin seçmesi, bedelini ödemek için çıkıştaki kasaya taşıması, bedelini ödemesi ve kullanacağı yere kendisinin taşımasıdır) ürünlerin raflarda, açık vitrinlerde satılması,

  • Genellikle tek katlı ve geniş bir satış alanına sahip olması,

  • Otopark olanağı,

  • Ürünlerin mümkün olduğunca üreticiden aracı olmaksızın doğrudan satın alınarak satışa sunulması,

  • Büyük ölçekli süpermarket zincirlerinin kendi markalarını taşıyan ürünler satması.

  56. Soru

  Süpermarketlerin avantajları nelerdir?

  Cevap

  • Müşteri başına satış miktarı yüksek olduğundan işlem başına satış giderleri düşüktür.

  • Daha geniş bir pazara hitap ettiklerinden mağaza ve ürün birimi başına düşen tutundurma giderleri daha düşüktür.

  • Üreticiler arasındaki rekabet nedeniyle mağaza giderleri düşüktür.

  • Soğutma, saklama, ambalajlama, sipariş, kontrol, teslim alma ve teslim etme gibi uygulamalar

   modern araç ve yöntemlerle yapıldığından, fireler önemli oranda düşürmektedir.

  • Banka ve diğer kredi kurumlarından uygun faizle kredi bulma imkânları vardır.

  • Tartma, ölçme, sayma, ürün bilgisi verme gibi işlemler önceden ambalajlama yoluyla üreticiler tarafından yerine getirildiğinden işçilik, ambalaj malzemesi ve firelerden tasarruf sağlanır.

  • Self-servis anlayışı ve doğrudan üreticiden ürünleri tedarik etme olanağı da maliyet tasarrufuna, düşük fiyat ve düşük kâr marjı ile satışa yardımcı olur.

  • Müşteri başına satış miktarı yüksek olduğundan işlem başına satış giderleri düşüktür.

  • Daha geniş bir pazara hitap ettiklerinden mağaza ve ürün birimi başına düşen tutundurma giderleri daha düşüktür.

  • Üreticiler arasındaki rekabet nedeniyle mağaza giderleri düşüktür.

  • Soğutma, saklama, ambalajlama, sipariş, kontrol, teslim alma ve teslim etme gibi uygulamalar

   modern araç ve yöntemlerle yapıldığından, fireler önemli oranda düşürmektedir.

  • Banka ve diğer kredi kurumlarından uygun faizle kredi bulma imkânları vardır.

  • Tartma, ölçme, sayma, ürün bilgisi verme gibi işlemler önceden ambalajlama yoluyla üreticiler tarafından yerine getirildiğinden işçilik, ambalaj malzemesi ve firelerden tasarruf sağlanır.

  • Self-servis anlayışı ve doğrudan üreticiden ürünleri tedarik etme olanağı da maliyet tasarrufuna, düşük fiyat ve düşük kâr marjı ile satışa yardımcı olur.

  • Müşteri başına satış miktarı yüksek olduğundan işlem başına satış giderleri düşüktür.

  • Daha geniş bir pazara hitap ettiklerinden mağaza ve ürün birimi başına düşen tutundurma giderleri daha düşüktür.

  • Üreticiler arasındaki rekabet nedeniyle mağaza giderleri düşüktür.

  • Soğutma, saklama, ambalajlama, sipariş, kontrol, teslim alma ve teslim etme gibi uygulamalar

   modern araç ve yöntemlerle yapıldığından, fireler önemli oranda düşürmektedir.

  • Banka ve diğer kredi kurumlarından uygun faizle kredi bulma imkânları vardır.

  • Tartma, ölçme, sayma, ürün bilgisi verme gibi işlemler önceden ambalajlama yoluyla üreticiler tarafından yerine getirildiğinden işçilik, ambalaj malzemesi ve firelerden tasarruf sağlanır.

  • Self-servis anlayışı ve doğrudan üreticiden ürünleri tedarik etme olanağı da maliyet tasarrufuna, düşük fiyat ve düşük kâr marjı ile satışa yardımcı olur.

  • Müşteri başına satış miktarı yüksek olduğundan işlem başına satış giderleri düşüktür.

  • Daha geniş bir pazara hitap ettiklerinden mağaza ve ürün birimi başına düşen tutundurma giderleri daha düşüktür.

  • Üreticiler arasındaki rekabet nedeniyle mağaza giderleri düşüktür.

  • Soğutma, saklama, ambalajlama, sipariş, kontrol, teslim alma ve teslim etme gibi uygulamalar

   modern araç ve yöntemlerle yapıldığından, fireler önemli oranda düşürmektedir.

  • Banka ve diğer kredi kurumlarından uygun faizle kredi bulma imkânları vardır.

  • Tartma, ölçme, sayma, ürün bilgisi verme gibi işlemler önceden ambalajlama yoluyla üreticiler tarafından yerine getirildiğinden işçilik, ambalaj malzemesi ve firelerden tasarruf sağlanır.

  • Self-servis anlayışı ve doğrudan üreticiden ürünleri tedarik etme olanağı da maliyet tasarrufuna, düşük fiyat ve düşük kâr marjı ile satışa yardımcı olur.

  57. Soru

  Depo mağazalarının özellikleri nelerdir?

  Cevap

  Gıda ağırlıklı ürünlerin ucuz fiyatlarla, çok sınırlı hizmetle ve gösterişli olmayan bir ortamda satışa sunulduğu mağazalardır. 1400 m2 veya üzerinde bir alana sahiptirler.

  Gıda ağırlıklı ürünlerin ucuz fiyatlarla, çok sınırlı hizmetle ve gösterişli olmayan bir ortamda satışa sunulduğu mağazalardır. 1400 m2 veya üzerinde bir alana sahiptirler.

  Gıda ağırlıklı ürünlerin ucuz fiyatlarla, çok sınırlı hizmetle ve gösterişli olmayan bir ortamda satışa sunulduğu mağazalardır. 1400 m2 veya üzerinde bir alana sahiptirler.

  Gıda ağırlıklı ürünlerin ucuz fiyatlarla, çok sınırlı hizmetle ve gösterişli olmayan bir ortamda satışa sunulduğu mağazalardır. 1400 m2 veya üzerinde bir alana sahiptirler.

  58. Soru

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri nelerdir?

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri nelerdir?

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri nelerdir?

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri nelerdir?

  Cevap

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri:

  • Büyük ölçekli satın almalar nedeniyle alım maliyetlerinin düşük olması,

  • Doğrudan imalatçıdan satın alma olanağı,

  • İşlevsel esasa göre uzman personel kullanabilme,

  • Doğrudan üretime geçebilme ya da fason üretim yaptırma,

  • Müşterilere kapsamlı kolaylıklar sağlama (banka, kafeterya, dinlenme alanı vb.),

  • Büyüklüğün getirdiği prestij,

   • Geniş tüketici kitlesine tutundurma etkinlikleri yapabilme olanağıdır.

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri:

  • Büyük ölçekli satın almalar nedeniyle alım maliyetlerinin düşük olması,

  • Doğrudan imalatçıdan satın alma olanağı,

  • İşlevsel esasa göre uzman personel kullanabilme,

  • Doğrudan üretime geçebilme ya da fason üretim yaptırma,

  • Müşterilere kapsamlı kolaylıklar sağlama (banka, kafeterya, dinlenme alanı vb.),

  • Büyüklüğün getirdiği prestij,

   • Geniş tüketici kitlesine tutundurma etkinlikleri yapabilme olanağıdır.

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri:

  • Büyük ölçekli satın almalar nedeniyle alım maliyetlerinin düşük olması,

  • Doğrudan imalatçıdan satın alma olanağı,

  • İşlevsel esasa göre uzman personel kullanabilme,

  • Doğrudan üretime geçebilme ya da fason üretim yaptırma,

  • Müşterilere kapsamlı kolaylıklar sağlama (banka, kafeterya, dinlenme alanı vb.),

  • Büyüklüğün getirdiği prestij,

   • Geniş tüketici kitlesine tutundurma etkinlikleri yapabilme olanağıdır.

  Bölümlü mağazaların üstün yönleri:

  • Büyük ölçekli satın almalar nedeniyle alım maliyetlerinin düşük olması,

  • Doğrudan imalatçıdan satın alma olanağı,

  • İşlevsel esasa göre uzman personel kullanabilme,

  • Doğrudan üretime geçebilme ya da fason üretim yaptırma,

  • Müşterilere kapsamlı kolaylıklar sağlama (banka, kafeterya, dinlenme alanı vb.),

  • Büyüklüğün getirdiği prestij,

   • Geniş tüketici kitlesine tutundurma etkinlikleri yapabilme olanağıdır.

  59. Soru

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun sebebi nedir?

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun sebebi nedir?

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun sebebi nedir?

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun sebebi nedir?

  Cevap

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun nedeni mağazasız perakendecilikte birçok uygulamanın doğrudan pazarlama temelli olmasıdır. Örneğin A.B.D.’de tüm mağazasız perakende satışlar yaklaşık 350 milyar $’dır ve bunun %70’inden fazlası doğrudan pazarlamaya dayanır. Bu nedenle mağazasız perakendeciliğin hem gelişimi, özellikleri hem de üstün ve zayıf yönleri büyük ölçüde doğrudan pazarlamayla paralellik gösterir.

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun nedeni mağazasız perakendecilikte birçok uygulamanın doğrudan pazarlama temelli olmasıdır. Örneğin A.B.D.’de tüm mağazasız perakende satışlar yaklaşık 350 milyar $’dır ve bunun %70’inden fazlası doğrudan pazarlamaya dayanır. Bu nedenle mağazasız perakendeciliğin hem gelişimi, özellikleri hem de üstün ve zayıf yönleri büyük ölçüde doğrudan pazarlamayla paralellik gösterir.

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun nedeni mağazasız perakendecilikte birçok uygulamanın doğrudan pazarlama temelli olmasıdır. Örneğin A.B.D.’de tüm mağazasız perakende satışlar yaklaşık 350 milyar $’dır ve bunun %70’inden fazlası doğrudan pazarlamaya dayanır. Bu nedenle mağazasız perakendeciliğin hem gelişimi, özellikleri hem de üstün ve zayıf yönleri büyük ölçüde doğrudan pazarlamayla paralellik gösterir.

  Mağazasız perakendecilik kavramı kimi zaman doğrudan perakendecilik kimi zaman da doğrudan pazarlama olarak tanımlanır. Bunun nedeni mağazasız perakendecilikte birçok uygulamanın doğrudan pazarlama temelli olmasıdır. Örneğin A.B.D.’de tüm mağazasız perakende satışlar yaklaşık 350 milyar $’dır ve bunun %70’inden fazlası doğrudan pazarlamaya dayanır. Bu nedenle mağazasız perakendeciliğin hem gelişimi, özellikleri hem de üstün ve zayıf yönleri büyük ölçüde doğrudan pazarlamayla paralellik gösterir.

  60. Soru

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri nelerdir?

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri nelerdir?

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri nelerdir?

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri nelerdir?

  Cevap

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri şöyle sıralanabilir:

  • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

  • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

  • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

  • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

  • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

  • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

  • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

  • Tüketicilere kolaylık sağlar.

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri şöyle sıralanabilir:

  • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

  • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

  • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

  • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

  • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

  • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

  • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

  • Tüketicilere kolaylık sağlar.

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri şöyle sıralanabilir:

  • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

  • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

  • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

  • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

  • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

  • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

  • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

  • Tüketicilere kolaylık sağlar.

  Mağazasız perakendeciliğin üstün yönleri şöyle sıralanabilir:

  • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

  • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

  • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

  • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

  • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

  • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

  • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

  • Tüketicilere kolaylık sağlar.

  • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

  • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

  • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

  • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

  • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

  • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

  • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

  • Tüketicilere kolaylık sağlar.

  • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

  • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

  • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

  • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

  • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

  • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

  • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

  • Tüketicilere kolaylık sağlar.

  • Mağazasız perakendecilik uygulamaları perakendeci ile müşteri arasında kişisel ve karşılıklı bir iletişime dayalıdır.

  • Herhangi bir mekânda ve zamanda iletişim ve pazarlama olanağı vardır. Müşterinin mağazaya gitmesini gerektirmez.

  • Çoğu mağazasız perakendecilik uygulamasında (doğrudan posta, vb.) gerçekleştirilen pazarlama eylemlerine gösterilen tepki ölçülebilir. 

  • Çoğu uygulamada müşteriye ilişkin kapsamlı bilgi edinme olanağı vardır ki bu da müşterileri daha yakından tanıma olanağı yaratır.

  • Yatırım maliyetleri düşüktür. Mağaza donanımı gerektirmemesi, hizmet saati kısıtı olmaması, personel gerektirmemesi gibi nedenler maliyetlerde tasarrufa neden olur, bu da düşük fiyat olarak tüketiciye yansıtılabilir.

  • Perakendeci kuruma kendi ürünlerine karşı ilginin yoğun olduğu pazar bölümlerini belirleme ve bu bölüme doğrudan ulaşma olanağı taşır, yani seçicilik olanağı vardır.

  • Bir perakendeci, perakendeciliği mağaza ortamında yapsa dahi, bu işini desteklemek, pazar hacmini arttırmak için yeni satış yerleri açmaksızın mağazasız perakendecilik uygulamalarına gidebilir. 

  • Tüketicilere kolaylık sağlar.

  61. Soru

  Mağazasız perakendeciliğin zayıf yönleri nelerdir?

  Mağazasız perakendeciliğin zayıf yönleri nelerdir?

  Mağazasız perakendeciliğin zayıf yönleri nelerdir?

  Mağazasız perakendeciliğin zayıf yönleri nelerdir?

  Cevap

  Mağazasız perakendeciliğin zayıf yönleri şunlardır:

  • Bazı mağazasız perakendecilik uygulamalarının işlem maliyetleri (postalama, katalog yenileme ve basma, doğrudan satışta satış gücünü bulma ve eğitme vb.) yüksek olabilmektedir.

  • Çok iyi bir müşteri veri tabanı oluşturmak, alım ve iadeleri izlemek, dağıtımı sorunsuz gerçekleştirmek için gelişmiş bilgisayar sistemlerine gereksinim duyulur. Veri tabanı oluşturmak ve geliştirmek maliyetli olabilir.

  • Bazı kötü niyetli uygulamacıların ayıplı ürünler göndermesi ya da ürünlerinde olmayan üstünlükleri var gibi göstermeleri şeklindeki uygulamalar, mağazasız perakendeciliğin imajını olumsuz etkileyip, tüketicilerde güven kaybına ya da kuşkulu yaklaşıma neden olabilir.

  • Elektronik perakendecilikte teknik sorunlar, internette kredi kartı kullanımının hala güven telkin etmemesi ya da hackerlerin hedefi haline gelmek gibi zayıflıklar oluşabilir.

  • Tüketicilerin ürünü satın almadan önce yakından görme, dokunma şansı yoktur. 

    

  • Bazı mağazasız perakendecilik uygulamalarının işlem maliyetleri (postalama, katalog yenileme ve basma, doğrudan satışta satış gücünü bulma ve eğitme vb.) yüksek olabilmektedir.

  • Çok iyi bir müşteri veri tabanı oluşturmak, alım ve iadeleri izlemek, dağıtımı sorunsuz gerçekleştirmek için gelişmiş bilgisayar sistemlerine gereksinim duyulur. Veri tabanı oluşturmak ve geliştirmek maliyetli olabilir.

  • Bazı kötü niyetli uygulamacıların ayıplı ürünler göndermesi ya da ürünlerinde olmayan üstünlükleri var gibi göstermeleri şeklindeki uygulamalar, mağazasız perakendeciliğin imajını olumsuz etkileyip, tüketicilerde güven kaybına ya da kuşkulu yaklaşıma neden olabilir.

  • Elektronik perakendecilikte teknik sorunlar, internette kredi kartı kullanımının hala güven telkin etmemesi ya da hackerlerin hedefi haline gelmek gibi zayıflıklar oluşabilir.

  • Tüketicilerin ürünü satın almadan önce yakından görme, dokunma şansı yoktur. 

    

  • Bazı mağazasız perakendecilik uygulamalarının işlem maliyetleri (postalama, katalog yenileme ve basma, doğrudan satışta satış gücünü bulma ve eğitme vb.) yüksek olabilmektedir.

  • Çok iyi bir müşteri veri tabanı oluşturmak, alım ve iadeleri izlemek, dağıtımı sorunsuz gerçekleştirmek için gelişmiş bilgisayar sistemlerine gereksinim duyulur. Veri tabanı oluşturmak ve geliştirmek maliyetli olabilir.

  • Bazı kötü niyetli uygulamacıların ayıplı ürünler göndermesi ya da ürünlerinde olmayan üstünlükleri var gibi göstermeleri şeklindeki uygulamalar, mağazasız perakendeciliğin imajını olumsuz etkileyip, tüketicilerde güven kaybına ya da kuşkulu yaklaşıma neden olabilir.

  • Elektronik perakendecilikte teknik sorunlar, internette kredi kartı kullanımının hala güven telkin etmemesi ya da hackerlerin hedefi haline gelmek gibi zayıflıklar oluşabilir.

  • Tüketicilerin ürünü satın almadan önce yakından görme, dokunma şansı yoktur. 

    

  • Bazı mağazasız perakendecilik uygulamalarının işlem maliyetleri (postalama, katalog yenileme ve basma, doğrudan satışta satış gücünü bulma ve eğitme vb.) yüksek olabilmektedir.

  • Çok iyi bir müşteri veri tabanı oluşturmak, alım ve iadeleri izlemek, dağıtımı sorunsuz gerçekleştirmek için gelişmiş bilgisayar sistemlerine gereksinim duyulur. Veri tabanı oluşturmak ve geliştirmek maliyetli olabilir.

  • Bazı kötü niyetli uygulamacıların ayıplı ürünler göndermesi ya da ürünlerinde olmayan üstünlükleri var gibi göstermeleri şeklindeki uygulamalar, mağazasız perakendeciliğin imajını olumsuz etkileyip, tüketicilerde güven kaybına ya da kuşkulu yaklaşıma neden olabilir.

  • Elektronik perakendecilikte teknik sorunlar, internette kredi kartı kullanımının hala güven telkin etmemesi ya da hackerlerin hedefi haline gelmek gibi zayıflıklar oluşabilir.

  • Tüketicilerin ürünü satın almadan önce yakından görme, dokunma şansı yoktur. 

    
   

  62. Soru

  Mağazasız perakendecilikte kataloglarda en çok satılan ürünler hangileridir?

  Cevap

  Kataloglarda en çok satılan ürünler ise şöyle sıralanabilir:

   • Giyim eşyaları

   • Elektronik ürünler

   • Gıda ürünleri

   • Bahçe malzemeleri

   • Mefruşat

   • Mutfak eşyaları

   • Hediyelik eşyalar

   • Spor malzemeleri

   • Oyun ve oyuncaklar

   Kataloglarda en çok satılan ürünler ise şöyle sıralanabilir:

    • Giyim eşyaları

    • Elektronik ürünler

    • Gıda ürünleri

    • Bahçe malzemeleri

    • Mefruşat

    • Mutfak eşyaları

    • Hediyelik eşyalar

    • Spor malzemeleri

    • Oyun ve oyuncaklar

    Kataloglarda en çok satılan ürünler ise şöyle sıralanabilir:

     • Giyim eşyaları

     • Elektronik ürünler

     • Gıda ürünleri

     • Bahçe malzemeleri

     • Mefruşat

     • Mutfak eşyaları

     • Hediyelik eşyalar

     • Spor malzemeleri

     • Oyun ve oyuncaklar

     Kataloglarda en çok satılan ürünler ise şöyle sıralanabilir:

      • Giyim eşyaları

      • Elektronik ürünler

      • Gıda ürünleri

      • Bahçe malzemeleri

      • Mefruşat

      • Mutfak eşyaları

      • Hediyelik eşyalar

      • Spor malzemeleri

      • Oyun ve oyuncaklar

      63. Soru

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla ne tarz ürünler satılır?

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla ne tarz ürünler satılır?

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla ne tarz ürünler satılır?

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla ne tarz ürünler satılır?

      Cevap

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla yiyecek-içecek ağırlıklı standartlaştırılmış ürünler satılır. Çikolatalar, bisküviler, çikletler ve şekerlemeler, alkolsüz sıcak-soğuk içecekler ve sigaralar çoklukla satılan ürün türleridir.

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla yiyecek-içecek ağırlıklı standartlaştırılmış ürünler satılır. Çikolatalar, bisküviler, çikletler ve şekerlemeler, alkolsüz sıcak-soğuk içecekler ve sigaralar çoklukla satılan ürün türleridir.

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla yiyecek-içecek ağırlıklı standartlaştırılmış ürünler satılır. Çikolatalar, bisküviler, çikletler ve şekerlemeler, alkolsüz sıcak-soğuk içecekler ve sigaralar çoklukla satılan ürün türleridir.

      Otomatik satış makinelerinde çoğunlukla yiyecek-içecek ağırlıklı standartlaştırılmış ürünler satılır. Çikolatalar, bisküviler, çikletler ve şekerlemeler, alkolsüz sıcak-soğuk içecekler ve sigaralar çoklukla satılan ürün türleridir.

      64. Soru

      Telefonla pazarlamanın en önemli yönü nedir?

      Cevap

      Telefonla pazarlama Uürünleri tüketicilere satmak için telefonun kullanılmasına dayalı bir uygulamadır. En önemli özelliği iki yönlü iletişimi sağlaması, alıcı ile satıcı arasında kişisel iletişimi kurmasıdır. Sınırlı bir zaman süresi içinde bilgi alma, bilgi verme, geniş kitlelere ulaşabilme gibi artıları da vardır.

      İlgili Makaleler

      Bir cevap yazın

      E-posta hesabınız yayımlanmayacak.