Açıköğretim Ders Notları

2. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden 2. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Fecr-İ Ati’De Edebi Faaliyet – Nesir

1. Soru

Tekellümî hikâyeye en çok ilgi gösteren kimdir?

Cevap

Şehabettin Süleyman


2. Soru

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerini hangi kitabında toplamıştır?

Cevap

Bir Serencam (1914)


3. Soru

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerinin adedi nedir?

Cevap

12


4. Soru

İnsan davranışlarının kendi iradesi dışında, kendisi için önceden Tanrı’nın belirlediği kaderle cereyan ettiğini ve dolayısıyla insanın fiillerinden sorumlu olamayacağını savunan görüşün adı nedir?

Cevap

Cebriyecilik(Zorlamacılık)


5. Soru

İnsanın iradesini kullanmakta hür olmadığını, atalarından gelen genetik özellikler ve cemiyetin öğrettikleriyle yönlendirildiğini ileri süren felsefî düşüncenin adı nedir?

Cevap

Fatalizm


6. Soru

“Yakup Kadri, hikâye tekniği bakımından daima realist ve zaman zaman……… bir çizgidedir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Cevap

natüralist


7. Soru

Fecr-i Âti’nin ortadan silinmesiyle yerini hangi edebiyata bırakmıştır?

Cevap

Milli Edebiyat


8. Soru

“Refik Halit Karay’ın………………….adlı kitabı Türk edebiyatında işçi-patron münasebetleri üzerine yazılmış, işçi haklarının savunulduğu ilk edebî metindir.”

Yukarıdaki boş bırakılan yeri tamamlayınız.

Cevap

Hakk­ı Sükût


9. Soru

“Şehabettin Süleyman’ın 1913’te Sabah gazetesinde ………………genel başlığıyla yayımlanan hikâyeleri, Sultan II. Abdülhamit ve onun devrindeki devlet ricali yanında onlarla mücadele halindeki bazı Jöntürkleri de hicveder niteliktedir.”

Yukarıda boş bırakılan yeri tamamlayınız.

Cevap

Evvel Zaman İçinde


10. Soru

Ali Süha Delibaşı’ın ünlü fransız tiyatro yazarı Molière’den (Molyer’den) çevirdiği eserin adı nedir?

Cevap

Kibarlık Budalası


11. Soru

İzzet Melih’in 17 yaşında iken Fransızca olarak kaleme aldığı “L’ennui” (İç Sıkıntısı) başlıklı hikâyesi, Paris’te çıkan Les Annales mecmuasının nesir yarışmasında kaçıncı olmuştur?

Cevap

İkinci


12. Soru

İzzet Melih’in diğer romanı Sermet (1918), bir yıl sonra kimin takdimiyle Fransızcaya çevrilmiştir.

Cevap

Pierre Loti’nin


13. Soru

“İzzet Melih Devrim’in Fecr-i Âtî’nin hakim temayül olduğu yıllarda yazdığı ……….. Millî Edebiyat anlayışını, Millî Edebiyat Hareketinin hakim olduğu dönemde yazdığı ……….. ise Fecr-i Âtî tercihlerini yansıtır.”

Yukarıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cevap

Tezat/Sermet


14. Soru

İzzet Melih 1920’ye kadar yazdığı 15’i mektup tarzında 19 hikâyesini bazı mensureleriyle birlikte hangi kitabında bir araya getirir.

Cevap

Hüzün ve Tebessüm (1921)


15. Soru

Duygu yoğunluğunu serbestçe ifadeye imkân verdiği için ferdiyetçi sanat anlayışına çok uygundur. Onun için Edebiyat-ı Cedideciler gibi Fecr-i Âtî mensuplarının da rağbet ettiği türlerden biri nedir?

Cevap

Mensure


16. Soru

Fecr-i Âtî’nin -belki bütün edebiyatımızın- mensur şiir türünde en başarılı yazarı kimdir?

Cevap

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur.


17. Soru

Fecr-i Âtî’de geçen döneminde yazdığı mensureler de diğerleri de daha sonraki yıllarda kitaplaşmıştır. Bunlardan biri Erenlerin Bağından kaç yılında çıkmıştır?

Cevap

1922


18. Soru

Fecr-i Âtî’de geçen döneminde yazdığı mensureler de diğerleri de daha sonraki yıllarda kitaplaşmıştır. Bunlardan biri Okun Ucundan kaç yılında çıkmıştır?

Cevap

1940


19. Soru

Hangi yazarın mensureleri ise kuvvetini, ruh derinliğinden değil tabiata, bilhassa küçük varlık ve eşyaya çevrilmiş sanatkârane “göz”den alır.

Cevap

Refik Halit Karay


20. Soru

Mehmet Behçet Yazar’ın ikinci şiir kitabının adı nedir?

Cevap

Yumak


1. Soru

Tekellümî hikâyeye en çok ilgi gösteren kimdir?

Tekellümî hikâyeye en çok ilgi gösteren kimdir?

Tekellümî hikâyeye en çok ilgi gösteren kimdir?

Tekellümî hikâyeye en çok ilgi gösteren kimdir?

Tekellümî hikâyeye en çok ilgi gösteren kimdir?

Cevap

Şehabettin Süleyman

2. Soru

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerini hangi kitabında toplamıştır?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerini hangi kitabında toplamıştır?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerini hangi kitabında toplamıştır?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerini hangi kitabında toplamıştır?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerini hangi kitabında toplamıştır?

Cevap

Bir Serencam (1914)

3. Soru

Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Fecr-i Âtî mensubu olarak yazdığı hikâyelerinin adedi nedir?

Cevap

12

4. Soru

İnsan davranışlarının kendi iradesi dışında, kendisi için önceden Tanrı’nın belirlediği kaderle cereyan ettiğini ve dolayısıyla insanın fiillerinden sorumlu olamayacağını savunan görüşün adı nedir?

İnsan davranışlarının kendi iradesi dışında, kendisi için önceden Tanrı’nın belirlediği kaderle cereyan ettiğini ve dolayısıyla insanın fiillerinden sorumlu olamayacağını savunan görüşün adı nedir?

İnsan davranışlarının kendi iradesi dışında, kendisi için önceden Tanrı’nın belirlediği kaderle cereyan ettiğini ve dolayısıyla insanın fiillerinden sorumlu olamayacağını savunan görüşün adı nedir?

İnsan davranışlarının kendi iradesi dışında, kendisi için önceden Tanrı’nın belirlediği kaderle cereyan ettiğini ve dolayısıyla insanın fiillerinden sorumlu olamayacağını savunan görüşün adı nedir?

Cevap

Cebriyecilik(Zorlamacılık)

5. Soru

İnsanın iradesini kullanmakta hür olmadığını, atalarından gelen genetik özellikler ve cemiyetin öğrettikleriyle yönlendirildiğini ileri süren felsefî düşüncenin adı nedir?

İnsanın iradesini kullanmakta hür olmadığını, atalarından gelen genetik özellikler ve cemiyetin öğrettikleriyle yönlendirildiğini ileri süren felsefî düşüncenin adı nedir?

İnsanın iradesini kullanmakta hür olmadığını, atalarından gelen genetik özellikler ve cemiyetin öğrettikleriyle yönlendirildiğini ileri süren felsefî düşüncenin adı nedir?

İnsanın iradesini kullanmakta hür olmadığını, atalarından gelen genetik özellikler ve cemiyetin öğrettikleriyle yönlendirildiğini ileri süren felsefî düşüncenin adı nedir?

Cevap

Fatalizm

6. Soru

“Yakup Kadri, hikâye tekniği bakımından daima realist ve zaman zaman……… bir çizgidedir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

“Yakup Kadri, hikâye tekniği bakımından daima realist ve zaman zaman……… bir çizgidedir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

“Yakup Kadri, hikâye tekniği bakımından daima realist ve zaman zaman……… bir çizgidedir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

“Yakup Kadri, hikâye tekniği bakımından daima realist ve zaman zaman……… bir çizgidedir.”

Yukarıdaki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir?

Cevap

natüralist

7. Soru

Fecr-i Âti’nin ortadan silinmesiyle yerini hangi edebiyata bırakmıştır?

Cevap

Milli Edebiyat

8. Soru

“Refik Halit Karay’ın………………….adlı kitabı Türk edebiyatında işçi-patron münasebetleri üzerine yazılmış, işçi haklarının savunulduğu ilk edebî metindir.”

Yukarıdaki boş bırakılan yeri tamamlayınız.

“Refik Halit Karay’ın………………….adlı kitabı Türk edebiyatında işçi-patron münasebetleri üzerine yazılmış, işçi haklarının savunulduğu ilk edebî metindir.”

Yukarıdaki boş bırakılan yeri tamamlayınız.

“Refik Halit Karay’ın………………….adlı kitabı Türk edebiyatında işçi-patron münasebetleri üzerine yazılmış, işçi haklarının savunulduğu ilk edebî metindir.”

Yukarıdaki boş bırakılan yeri tamamlayınız.

“Refik Halit Karay’ın………………….adlı kitabı Türk edebiyatında işçi-patron münasebetleri üzerine yazılmış, işçi haklarının savunulduğu ilk edebî metindir.”

Yukarıdaki boş bırakılan yeri tamamlayınız.

Cevap

Hakk­ı Sükût

9. Soru

“Şehabettin Süleyman’ın 1913’te Sabah gazetesinde ………………genel başlığıyla yayımlanan hikâyeleri, Sultan II. Abdülhamit ve onun devrindeki devlet ricali yanında onlarla mücadele halindeki bazı Jöntürkleri de hicveder niteliktedir.”

Yukarıda boş bırakılan yeri tamamlayınız.

Cevap

Evvel Zaman İçinde

10. Soru

Ali Süha Delibaşı’ın ünlü fransız tiyatro yazarı Molière’den (Molyer’den) çevirdiği eserin adı nedir?

Cevap

Kibarlık Budalası

11. Soru

İzzet Melih’in 17 yaşında iken Fransızca olarak kaleme aldığı “L’ennui” (İç Sıkıntısı) başlıklı hikâyesi, Paris’te çıkan Les Annales mecmuasının nesir yarışmasında kaçıncı olmuştur?

İzzet Melih’in 17 yaşında iken Fransızca olarak kaleme aldığı “L’ennui” (İç Sıkıntısı) başlıklı hikâyesi, Paris’te çıkan Les Annales mecmuasının nesir yarışmasında kaçıncı olmuştur?

İzzet Melih’in 17 yaşında iken Fransızca olarak kaleme aldığı “L’ennui” (İç Sıkıntısı) başlıklı hikâyesi, Paris’te çıkan Les Annales mecmuasının nesir yarışmasında kaçıncı olmuştur?

İzzet Melih’in 17 yaşında iken Fransızca olarak kaleme aldığı “L’ennui” (İç Sıkıntısı) başlıklı hikâyesi, Paris’te çıkan Les Annales mecmuasının nesir yarışmasında kaçıncı olmuştur?

Cevap

İkinci

12. Soru

İzzet Melih’in diğer romanı Sermet (1918), bir yıl sonra kimin takdimiyle Fransızcaya çevrilmiştir.

İzzet Melih’in diğer romanı Sermet (1918), bir yıl sonra kimin takdimiyle Fransızcaya çevrilmiştir.

İzzet Melih’in diğer romanı Sermet (1918), bir yıl sonra kimin takdimiyle Fransızcaya çevrilmiştir.

İzzet Melih’in diğer romanı Sermet (1918), bir yıl sonra kimin takdimiyle Fransızcaya çevrilmiştir.

Cevap

Pierre Loti’nin

13. Soru

“İzzet Melih Devrim’in Fecr-i Âtî’nin hakim temayül olduğu yıllarda yazdığı ……….. Millî Edebiyat anlayışını, Millî Edebiyat Hareketinin hakim olduğu dönemde yazdığı ……….. ise Fecr-i Âtî tercihlerini yansıtır.”

Yukarıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

“İzzet Melih Devrim’in Fecr-i Âtî’nin hakim temayül olduğu yıllarda yazdığı ……….. Millî Edebiyat anlayışını, Millî Edebiyat Hareketinin hakim olduğu dönemde yazdığı ……….. ise Fecr-i Âtî tercihlerini yansıtır.”

Yukarıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

“İzzet Melih Devrim’in Fecr-i Âtî’nin hakim temayül olduğu yıllarda yazdığı ……….. Millî Edebiyat anlayışını, Millî Edebiyat Hareketinin hakim olduğu dönemde yazdığı ……….. ise Fecr-i Âtî tercihlerini yansıtır.”

Yukarıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

“İzzet Melih Devrim’in Fecr-i Âtî’nin hakim temayül olduğu yıllarda yazdığı ……….. Millî Edebiyat anlayışını, Millî Edebiyat Hareketinin hakim olduğu dönemde yazdığı ……….. ise Fecr-i Âtî tercihlerini yansıtır.”

Yukarıda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.

Cevap

Tezat/Sermet

14. Soru

İzzet Melih 1920’ye kadar yazdığı 15’i mektup tarzında 19 hikâyesini bazı mensureleriyle birlikte hangi kitabında bir araya getirir.

İzzet Melih 1920’ye kadar yazdığı 15’i mektup tarzında 19 hikâyesini bazı mensureleriyle birlikte hangi kitabında bir araya getirir.

İzzet Melih 1920’ye kadar yazdığı 15’i mektup tarzında 19 hikâyesini bazı mensureleriyle birlikte hangi kitabında bir araya getirir.

İzzet Melih 1920’ye kadar yazdığı 15’i mektup tarzında 19 hikâyesini bazı mensureleriyle birlikte hangi kitabında bir araya getirir.

Cevap

Hüzün ve Tebessüm (1921)

15. Soru

Duygu yoğunluğunu serbestçe ifadeye imkân verdiği için ferdiyetçi sanat anlayışına çok uygundur. Onun için Edebiyat-ı Cedideciler gibi Fecr-i Âtî mensuplarının da rağbet ettiği türlerden biri nedir?

Duygu yoğunluğunu serbestçe ifadeye imkân verdiği için ferdiyetçi sanat anlayışına çok uygundur. Onun için Edebiyat-ı Cedideciler gibi Fecr-i Âtî mensuplarının da rağbet ettiği türlerden biri nedir?

Duygu yoğunluğunu serbestçe ifadeye imkân verdiği için ferdiyetçi sanat anlayışına çok uygundur. Onun için Edebiyat-ı Cedideciler gibi Fecr-i Âtî mensuplarının da rağbet ettiği türlerden biri nedir?

Duygu yoğunluğunu serbestçe ifadeye imkân verdiği için ferdiyetçi sanat anlayışına çok uygundur. Onun için Edebiyat-ı Cedideciler gibi Fecr-i Âtî mensuplarının da rağbet ettiği türlerden biri nedir?

Cevap

Mensure

16. Soru

Fecr-i Âtî’nin -belki bütün edebiyatımızın- mensur şiir türünde en başarılı yazarı kimdir?

Fecr-i Âtî’nin -belki bütün edebiyatımızın- mensur şiir türünde en başarılı yazarı kimdir?

Fecr-i Âtî’nin -belki bütün edebiyatımızın- mensur şiir türünde en başarılı yazarı kimdir?

Fecr-i Âtî’nin -belki bütün edebiyatımızın- mensur şiir türünde en başarılı yazarı kimdir?

Cevap

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur.

17. Soru

Fecr-i Âtî’de geçen döneminde yazdığı mensureler de diğerleri de daha sonraki yıllarda kitaplaşmıştır. Bunlardan biri Erenlerin Bağından kaç yılında çıkmıştır?

Fecr-i Âtî’de geçen döneminde yazdığı mensureler de diğerleri de daha sonraki yıllarda kitaplaşmıştır. Bunlardan biri Erenlerin Bağından kaç yılında çıkmıştır?

Fecr-i Âtî’de geçen döneminde yazdığı mensureler de diğerleri de daha sonraki yıllarda kitaplaşmıştır. Bunlardan biri Erenlerin Bağından kaç yılında çıkmıştır?

Fecr-i Âtî’de geçen döneminde yazdığı mensureler de diğerleri de daha sonraki yıllarda kitaplaşmıştır. Bunlardan biri Erenlerin Bağından kaç yılında çıkmıştır?

Cevap

1922

18. Soru

Fecr-i Âtî’de geçen döneminde yazdığı mensureler de diğerleri de daha sonraki yıllarda kitaplaşmıştır. Bunlardan biri Okun Ucundan kaç yılında çıkmıştır?

Cevap

1940

19. Soru

Hangi yazarın mensureleri ise kuvvetini, ruh derinliğinden değil tabiata, bilhassa küçük varlık ve eşyaya çevrilmiş sanatkârane “göz”den alır.

Hangi yazarın mensureleri ise kuvvetini, ruh derinliğinden değil tabiata, bilhassa küçük varlık ve eşyaya çevrilmiş sanatkârane “göz”den alır.

Hangi yazarın mensureleri ise kuvvetini, ruh derinliğinden değil tabiata, bilhassa küçük varlık ve eşyaya çevrilmiş sanatkârane “göz”den alır.

Hangi yazarın mensureleri ise kuvvetini, ruh derinliğinden değil tabiata, bilhassa küçük varlık ve eşyaya çevrilmiş sanatkârane “göz”den alır.

Cevap

Refik Halit Karay

20. Soru

Mehmet Behçet Yazar’ın ikinci şiir kitabının adı nedir?

Mehmet Behçet Yazar’ın ikinci şiir kitabının adı nedir?

Mehmet Behçet Yazar’ın ikinci şiir kitabının adı nedir?

Mehmet Behçet Yazar’ın ikinci şiir kitabının adı nedir?

Cevap

Yumak

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.