Açıköğretim Ders Notları

Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Uygulaması Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılım Uygulaması Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ac¸Ik Harita Kaynaklarına Ulas¸Im Ve Verilerin U¨C¸ Boyutlu Go¨Sterimi

1. Soru

QGIS yazılımı ile ulaşılabilen harita kaynakları
hangileridir?

Cevap

 • Google Maps
 • Bing Maps
 • MapQuest
 • OSM/Stamen
 • Apple Maps

2. Soru

QGIS yazılımı içinde hangi eklentiyle (plugin) ile farklı
harita kaynaklarına ulaşılabilir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde OpenLayers eklentisi
(plugin) ile Google Maps, Bing Maps, MapQuest,
OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına
ulaşılabilir.


3. Soru

Farklı harita kaynaklarını QGIS harita ekranınızda
görüntülemek için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

1. QGIS programı çalıştırılır
2. Menü bar’da Eklentiler menüsü altında Eklentileri
Yükle ve Yönet ifadesi seçilir
3. Eklentiler diyalogunda Yüklenmeyenler sekmesi
fare ile seçilir.
4. Araştır bölümüne OpenLayers yazılır.
OpenLayers Plugin fare ile seçilir ve Eklentiyi
Yükle butonuna basılır.


4. Soru

Google Satellite ile İstanbul tarihî yarımadanın görüntülenmesi için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

1. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında OpenLayers plugin içinde harita kaynakları seçilerek harita ekranında açılması sağlanır
2. İstenilirse OpenLayers Overview ifadesi işaretlenerek QGIS ana ekranında, sol alt köşede çıkan diyalog ile harita kaynakları yönetilir.
3. Google Maps > Google Satellite seçilir ve harita ekranında Google Satellite haritası görüntülenir.
4. İstanbul iline Yaklaştır butonu ile yaklaşılır. İstanbul tarihi yarımada harita ekranında görüntülenir.

 


5. Soru

İlgili harita açıldıktan sonra RASAT görüntüleri ile değişim analizi için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

 1. Gözatıcı bölümünde Unite8 verilerini kopyaladığınız disk alanındaki dizine fare ile ulaşılır.
 2. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_8 dizini altında RASAT_20121004.tif ve RASAT20130729.tif uydu görüntüleri klavyenin Ctrl tuşuna basılarak birlikte seçilir ve faren in sağ tuşuna basılarak Seçilen Katmanları Ekle ile harita ekranına eklenir.
 3. Harita ekranına eklenen görüntüler, katmanlar bölümünde önce RASAT 2012 yılına ait görüntü kapatılır.
 4. RASAT 2013 yılına ait görüntü kapatılır.
 5. Tarihî yarımadada ve Haliç’teki metro köprüsünün değişimi izlenir.
 6. Katmanlar bölümündeki tüm katmanlar kaldırılır.

6. Soru

Vektör katmanının Bing Maps üzerinde gösterimi için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

 1. Gözatıcı bölümünde Unite8 verilerini kopyaladığınız disk alanındaki dizine fare ile ulaşılır.
 2. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_8 dizini altında bina.shp katmanı seçilir ve farenin sağ tuşuna basılarak Katman Ekle ile harita ekranına eklenir.
 3. Menü bar’da Web menüsü altında OpenLayers Plugin > Bing Maps > Bing Aerial with Labels seçilir.
 4. Bina.shp katmanı katmanlar bölümünde üste çıkarılır.

7. Soru

Üç boyutlu CBS olarak adlandırılan teknoloji nedir?

Cevap

Yükseklik değerleri girilen iki boyutlu verilerin üç boyutlu görüntüleri elde etmeye yarayan Üç boyutlu (3D) modelleme teknolojisidir.


8. Soru

Üç boyutlu görüntülerin iki boyutlu görüntülere göre avantajı nedir?

Cevap

Üç boyutlu görüntüler mekânın farklı yükseklik, ölçek, detay ve açıdan daha doğru algılanmasına imkân vermektedir.


9. Soru

CBS içerisinde üç boyutlu uygulamaların kullanım
alanları nelerdir?

Cevap

 • Kent bilgi sistemleri projelerinde kentlerin üç
  boyutlu modellenmesi ve bu modellerin web
  portalleri aracılığı ile kullanıcılara sunulmasında
 • Yol projelerinde,
 • İmar,
 • Peyzaj,
 • Arazinin üç boyutlu modellenmesinde,
 • Taşkın hesapları,
 • Drenaj hesaplaması,
 • Heyelan analizleri, yerleşim planlarında.

10. Soru

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu gösterimleri
hangi eklenti fonksiyonları ile yapılmaktadır?

Cevap

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu
gösterimleri Qgis2threejs isimli eklenti fonksiyonları ile
yapılmaktadır.


11. Soru

Qgis2threejs eklentisini eklemek için izlenecek adımlar
nelerdir?

Cevap

1. Menü bar’ da Eklentiler menüsü altında
Eklentileri Yükle ve Yönet ifadesi seçilir.
2. Eklentiler diyalogunda Yüklenmeyenler sekmesi
fare ile seçilir.
3. Araştır bölümüne 3d yazılır
4. Qgis2threejs eklentisi fare ile seçilir ve Eklentiyi
Yükle butonuna basılır.
5. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Close butonuna basılarak diyalog kapatılır.


12. Soru

Harita ekranına hızlı katman hangi yollarla
eklenmektedir?

Cevap

1. Katmanlar bölümündeki tüm katmanlar kaldırılır
2. Gözatıcı bölümünde Unite8 ver ilerini
kopyaladığınız disk alanındaki dizine fare ile
ulaşılır
3. C:AU_EgitimiVeri_Seti Unite_8 dizini altında
turkiye.shp ve yükseklik.tif verileri klavyenin Ctrl
tuşuna basılarak birlikte seçilir ve farenin sağ
tuşuna basılarak Seçilen Katmanları Ekle ile harita
ekranına eklenir.


13. Soru

Üç boyutlu gösterimden önce veriler harita ekranına
nasıl hazırlanmaktadır?

Cevap

1. Google Maps Google Satellite seçilir ve harita ekranında Google Satellite haritası görüntülenir.

2. Katmanlar bölümünde en üstte Turkiye.shp sonra Turkiye_dem ve en altta Google Satellite olacak şekilde düzenlenir.


14. Soru

Yüzey verisinin yükseklik değerine ne ad verilir?

Cevap

Yüzey verisinin yükseklik değerine Z value denir.


15. Soru

Dolgu renkte olan Türkiye il sınırlarının sadece dış
sınırları kırmızı olarak ayarlanması ve il merkezlerinin
isimleri harita ekranına yazdırılması için yapılması
gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Katmanlar bölümünde turkiye.shp fare ile seçilir
ve Özellikler diyalogu farenin sağ tuşuna basılarak açılır.

 1. Özellikler diyalogunda Stil sekmesi seçilir.
 2. Basit Dolgu ifadesi fare ile seçilir.
 3. Renkler Doldurma bölümü Şeffaf Doldurma yapılır.
 4. Sınır rengi kırmızı seçilir.
 5. Sınır genişliği 0,46 olacak şekilde set edilir.
 6. Etiketler sekmesi seçilir.
 7. Katman etiketlenecek sütunu seç > AD seçilir.
 8. Apply butonu ve sonrasında OK butonuna basılır.

16. Soru

Ağrı Dağı’na yakınlaşma nasıl yapılır?

Cevap

Ağrı ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile
yakınlaşılır. Ağrı-Iğdır il sınırı arasında zirvesi beyaz olan
Ağrı dağı görülür.


17. Soru

Ekrana açılan web browser’da üç boyutlu gösterimin
gerçekleştirilmesi için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

 1. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır ve Qgis2threejs diyalogunun açılması sağlanır.
 2. Qgis2threejs diyalogunda Template File bölümüne 3DViewer.html set edilir.
 3. World sekmesi fare ile seçilir. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul edilir.
 4. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100, Vertical exaggeration (Dikay abartı değeri) = 2.5 değeri girilir.
 5. Diğer değerler varsayılan olarak kabul edilir.
 6. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
 7. Gösterim sırasında farenin ve klavyedeki okların
  görevleri bu sekmede açıklanır.
 8. DEM sekmesi fare ile seçilir.
 9. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
 10. Resampling sekmesi en sona getirilir.
 11. Display Type bölümünde Map canvas image olarak set edilir.
 12. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
  oluştur) seçeneği işaretlenir.
 13. Run butonuna basılır.

18. Soru

Çanakkale ilinin üç boyutlu gösterimi için izlenecek
adımlar nelerdir?

Cevap

1. Çanakkale ilinin üç boyutlu gösterimi için
Çanakkale ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile
yakınlaşılır.
2. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
3. Qgis2threejs diyaloğunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4. World sekmesi fare ile seçilir.
5. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir.
6. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical egaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5
değeri girilir.
7. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.
8. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
9. DEM sekmesi fare ile seçilir.
10. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
11. Resampling sekmesi en sona getirilir.
12. Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
13. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.
14. Run butonuna basılır.


19. Soru

Üç boyut diyaloğunda World sekmesi ayarları
yapılırken hangi adımlar izlenmektedir?

Cevap

1. QGIS menü bar’ da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
2. Qgis2threejs diyalogunun açılması sağlanır.
3. Qgis2threejs diyalogunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4. World sekmesi fare ile seçilir.
5. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) = 0.1
değeri girilir.
6. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.


20. Soru

DEM nedir?

Cevap

Bu uygulamada kullanılan sayısal yükseklik
model (DEM) 90 metre çözünürlükteki SRTM yükseklik
verisidir. Google uydu görüntüsünün altında bulunan
SRTM DEM verisi sayesinde yüzey, 3 boyutlu olarak
görülmektedir.


21. Soru

SRTM DEM verisinde her bir hücre neyi ifade
etmektedir?

Cevap

SRTM DEM verisinde her bir hücre bulunduğu
yüksekliğin değerini vermektedir.


22. Soru

SRTM nedir?

Cevap

SRTM ABD Ulusal Coğrafi İstihbarat Kurumu
(NGIA), Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Alman
ve İtalyan Uzay ajansları arasındaki ortak bir proje ile
dünya yüzeyinin %80’nn sayısal yükseklik modelinin
oluşturulması amacı le gerçekleştirilmiş bir projedir.


23. Soru

SRTM projesinde dünya yüzeyi üzerinden görüntüler
nasıl toplanmıştır?

Cevap

Projede yan bakışlı yapay açıklı radar
görüntüleme yöntem kullanılmış ve böylece dünya yüzey
üzerinde uzun şeritler halinde görüntüler toplanmıştır.


24. Soru

SRTM projesinde veri toplamak için hangi araç
kullanılmıştır? Bu araç kaç gün boyunca nereden veri
toplamıştır?

Cevap

Uzay mekiği Endavour tarafından 11-22 Şubat
2000 tarihleri arasında 10 günlük yörünge uçuşu le toplanan
veriler, 60 derece kuzey ve güney enlemler arasındaki kara
parçalarında gerçekleşmiştir.


25. Soru

SRTM projesinde dünya üzerinden veri toplayan araç
dünyanın ne kadarlık bir kısmını görüntüleyebilmiştir?

Cevap

Endavour uydusu 222 saatlik sürekli uçuş le
yeryüzünün %99’unu en az bir kez, %94’n en az iki kez ve
%50’sn de üç ve daha fazla görüntülemiş ve veri
toplamıştır.


26. Soru

Google Hybrid haritasından Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsünü belli bir zoom seviyesinde
incelemek için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Menü bar’da Web menüsü altında OpenLayers
Plugin>Google Maps>Google Hybrid haritası
açılır.
2. Eskişehir ili ve sonrasında Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü belli bir zoom seviyesine
Yakınlaştır aracı ile getirilir.


27. Soru

Trabzon ilinin üç boyutlu gösterimi için izlenecek
adımlar nelerdir?

Cevap

1. Trabzon ilinin üç boyutlu gösterimi için Trabzon
ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile yakınlaşılır.
2. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
3. Qgis2threejs diyaloğunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4. World sekmesi fare ile seçilir.
5. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir.
6. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical egaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5
değeri girilir.
7. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.
8. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
9. DEM sekmesi fare ile seçilir.
10. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
11. Resampling sekmesi en sona getirilir.
12. Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
13. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.
14. Run butonuna basılır.


28. Soru

Google Hybrid haritasından Van Gölü’nü
görüntülemek için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Menü bar’da Web menüsü altında OpenLayers
Plugin>Google Maps>Google Hybrid haritası
açılır.
2. Van ili sınırlarına Yakınlaştır aracı ile yakınlaşılır.
Van Gölü görülür.


29. Soru

Üç boyut diyaloğunda DEM sekmesi ayarları
yapılırken hangi adımlar izlenmektedir?

Cevap

1. DEM sekmesi fare ile seçilir.
2. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
3. Resampling sekmesi en sona getirilerek en yüksek
çözünürlük değeri seçilir.
4. Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
5. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.


30. Soru

Üç boyut diyaloğunda Polygon sekmesi ayarları
yapılırken hangi adımlar izlenmektedir?

Cevap

1. Polygon sekmesinde bina seçilir.
2. Object Type > Extruted, Z Coordinate Mode >
Relative to DEM, Height = 0, Style bölümünde
Color > Random, Transparency > Feature Type,
Height > Yükseklik, Multiplier = 10 değerleri set
edilir.
3. RUN butonuna basılır.


31. Soru

Google Hybrid haritası üzerinde Anadolu Üniversitesi
2 Eylül Kampüsünün üç boyutlu gösteriminde ilk adım olan
binaların sayısallaştırılmasında izlenecek adımlar
nelerdir?

Cevap

1. QGIS harita ekranında Google Hybrid haritası
altlık olarak açılır.
2. Katman menüsünde Create Layer > Yeni Shape
Katmanı ifadesi seçilir.
3. Anadolu_bina.shp isminde bina katmanı
oluşturulur.
4. Veritabanına Yükseklik field’ı açılır.
5. Anadolu_bina.shp katmanı Düzenlemeyi Aç/kapa
butonuna basılarak sayısallaştırmaya hazır hâle
getirilir.
6. Obje Ekle butonu ile binalar sayısallaştırılır.


32. Soru

Google Hybrid haritası üzerinde Anadolu Üniversitesi
2 Eylül Kampüsünün üç boyutlu gösteriminde binalar
sayısallaştırıldıktan sonar izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Ayarlar menüsü altında Yakalama seçenekleri
ayarları yapılır.
2. Türkiye_dem.tif DEM katmanı QGIS harita
ekranına eklenir.
3. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
4. Template file 3Dviewer(dat-gui).html seçilir.
5. World sekmesinde Base size = 100, Vertical
exaggeration = 0.1 girilir.
6. DEM sekmesinde DEM Layer olarak
Turkiye_dem set edilir.
7. Polygon Anadolu_bina sekmesinde Color >
Random, Height > Yukseklik, Multiplier = 20
değeri girilir. Diğer değerler varsayılanlar kabul
edilir.
8. RUN butonuna basılır.


33. Soru

Gaziantep ilinin üç boyutlu gösterimi için izlenecek
adımlar nelerdir?

Cevap

1) Gaziantep ilinin üç boyutlu gösterimi için
Gaziantep ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile
yakınlaşılır.
2) QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
3) Qgis2threejs diyaloğunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4) World sekmesi fare ile seçilir.
5) Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir.
6) Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical egaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5
değeri girilir.
7) Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.
8) Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
9) DEM sekmesi fare ile seçilir.
10) DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
11) Resampling sekmesi en sona getirilir.
12) Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
13) Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.
14) Run butonuna basılır.


34. Soru

Üç boyutlu gösterimin ekranda ayarlanması için
farenin sağ, sol ve orta tekerlek (scroll) tuşlarının görevleri
nelerdir?

Cevap

Sol tuş: Dikey eksende sağa, sola, aşağı yukarı
ayarları, Sağ Tuş: Sağa, sola, yukarı, aşağı kaydırma, orta
tekerlek (scroll): ileri, geri, hareket yaptırmak için
kullanılır.


35. Soru

QGIS yazılımı içinde Google Maps, Bing Maps, MapQuest, OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına nasıl ulaşılır?

Cevap

QGIS yazılımı içinde OpenLayers eklentisi (plugin) ile Google Maps, Bing Maps, MapQuest, OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına ulaşılabilir. Bu eklenti sayesinde kendi projelerinizdeki verilerin altında istediğiniz harita kaynaklarını görüntüleyebilirsiniz.


36. Soru

QGIS yazılımında OpenLayers eklentisi nasıl çalıştırılır?

Cevap

QGIS programı çalıştırılır. Menü bar’da Eklentiler menüsü altında Eklentileri Yükle ve Yönet ifadesi seçilir. Eklentiler diyaloğunda Yüklenmeyenler sekmesi fare ile seçilir. Araştır bölümüne OpenLayers yazılır. OpenLayers Plugin fare ile seçilir ve Eklentiyi Yükle butonuna basılır. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Close butonuna basılarak diyalog kapatılır.


37. Soru

QGIS yazılımında Google Streets haritası nasıl görüntülenir?

Cevap

QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında OpenLayers plugin içinde harita kaynakları seçilerek harita ekranında açılması sağlanır. İstenilirse OpenLayers Overview ifadesi işaretlenerek QGIS ana ekranında, sol alt köşede çıkan diyalog ile harita kaynakları yönetilir. Google Maps > Google Streets seçilir ve harita ekranında Google Streets haritası görüntülenir.


38. Soru

Üç boyutlu modellemenin sağladığı fayda nedir?

Cevap

Üç Boyutlu (3D) modelleme son yıllarda coğrafi bilgi teknolojileri içinde çok fazla uygulama alanı bulmaktadır. Üç boyutlu CBS olarak adlandırılan bu teknoloji ile yükseklik değerleri girilen iki boyutlu verilerin üç boyutlu görüntüleri elde edilmektedir.


39. Soru

Üç boyutlu görüntülerin tanıdığı imkanlar nelerdir?

Cevap

Üç boyutlu görüntüler mekanın farklı yükseklik, ölçek, detay ve açıdan daha doğru algılanmasına imkân vermektedir. Dolayısıyla özellikle kent bilgi sistemleri projelerinde kentlerin üç boyutlu modellenmesi ve bu modellerin web portalleri aracılığı ile kullanıcılara sunulması, yol projelerinde, imar, peyzaj, arazinin üç boyutlu modellenmesi, taşkın hesapları, drenaj hesaplaması, heyelan analizleri, yerleşim planları gibi bir çok konuda, CBS içerisinde üç boyutlu uygulamalar kullanılmaktadır.


40. Soru

Üç boyutlu modellemenin faydaları düşünüldüğünde hangi uygulamalarda kullanılır?

Cevap

Üç boyutlu görüntüler mekanın farklı yükseklik, ölçek, detay ve açıdan daha doğru algılanmasına imkân vermektedir. Dolayısıyla özellikle kent bilgi sistemleri projelerinde kentlerin üç boyutlu modellenmesi ve bu modellerin web portalleri aracılığı ile kullanıcılara sunulması, yol projelerinde, imar, peyzaj, arazinin üç boyutlu modellenmesi, taşkın hesapları, drenaj hesaplaması, heyelan analizleri, yerleşim planları gibi bir çok konuda, CBS içerisinde üç boyutlu uygulamalar kullanılmaktadır.


41. Soru

QGIS yazılımda üç boyutlu gösterimler hangi eklenti ile gerçekleştirilir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu gösterimleri Qgis2threejs isimli eklenti fonksiyonları ile yapılır.


42. Soru

Seçilen bir coğrafi harita alanı nasıl üç boyutlu olarak gösterilir?

Cevap

QGIS menü bar’ da yer alan Web menüsü altında Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır. Qgis2threejs diyaloğunun açılması sağlanır. Qgis2threejs diyaloğunda Template File bölümüne 3DViewer.html set edilir. World sekmesi fare ile seçilir. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul edilir. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100, Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5 değeri girilir. Diğer değerler varsayılan olarak kabul edilir. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir. Gösterim sırasında farenin ve klavyedeki okların görevleri bu sekmede açıklanır. DEM sekmesi fare ile seçilir. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir. Resampling sekmesi en sona getirilir. Display Type bölümünde Map canvas image olarak set edilir. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar oluştur) seçeneği işaretlenir. Run butonuna basılır.


43. Soru

QGIS yazılımında seçilen bir bina haritası nasıl üç boyutlu olarak gösterilir?

Cevap

QGIS menü bar’ da yer alan Web menüsü altında Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır. Qgis2threejs diyaloğunun açılması sağlanır. Qgis2threejs diyaloğunda Template File bölümüne 3DViewer.html set edilir. World sekmesi fare ile seçilir. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul edilir. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100, Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) = 0.1 değeri girilir. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir. Web browser’ daki gösterim sırasında fare’nin ve klavyedeki okların görevleri bu sekmede açıklanır. DEM sekmesi fare ile seçilir. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir. Resampling sekmesi en sona getirilerek en yüksek çözünürlük değeri seçilir. Display Type bölümünde Map canvas image olarak set edilir. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar oluştur) seçeneği işaretlenir. Polygon sekmesinde bina seçilir. Object Type > Extruted, Z Coordinate Mode > Relative to DEM, Height = 0, Style bölümünde Color > Random, Transparency > Feature Type, Height > Yükseklik, Multiplier = 10 değerleri set edilir. RUN butonuna basılır.


44. Soru

Bir klasör dizinindeki iki tif uzantılı dosya QGIS yazılımına nasıl aktarılabilir?

Cevap

Klavyenin Ctrl tuşuna basılarak birlikte seçilir ve farenin sağ tuşuna basılarak Seçilen Katmanları Ekle ile harita ekranına eklenir.


45. Soru

QGIS yazılımında farklı harita kaynaklarına ulaşım için kullanılan eklenti (plugin) hangisidir?

Cevap

QGIS yazılımında farklı harita kaynaklarına ulaşım için kullanılan eklenti (plugin) OpenLayer’dir.


46. Soru

QGIS yazılımında ulaşılabilen harita kaynakları hangileridir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde OpenLayers eklentisi (plugin) ile Google Maps, Bing Maps, MapQuest, OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına ulaşılabilir.


47. Soru

Bir QGIS kullanıcısı sadece cadde ve sokakları harita ekranında görüntülemek isterse Google Maps haritaları içerisinden hangisini açması gerekir ?

Cevap

Bir QGIS kullanıcısı sadece cadde ve sokakları harita ekranında görüntülemek isterse Google Maps haritaları içerisinden Google Streets seçilmelidir.


48. Soru

QGIS yazılımında üç boyutlu gösterim için kullanılan eklenti (plugin) hangisidir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu gösterimleri Qgis2threejs isimli eklenti fonksiyonları ile yapılır. Bu eklentiyi yüklemek için; Menü bar’ da Eklentiler menüsü altında Eklentileri Yükle ve Yönet ifadesi seçilir.


49. Soru

SRTM sayısal yükseklik modelinin çözünürlüğü kaç metredir?

Cevap

QGIS yazılımı uygulamalarında kullanılan sayısal yükseklik modeli (DEM) 90 metre çözünürlükteki SRTM yükseklik verisidir. Google uydu görüntüsünün altında bulunan SRTM DEM verisi sayesinde yüzey, 3 boyutlu olarak görülmektedir.


50. Soru

Üç boyut gösterim diyaloğunda World sekmesinde bulunan vertical exaggeration ne anlama gelir?

Cevap

QGIS yazılımı uygulamalarında üç boyutlu gösterim diyalog penceresindeki World sekmesi içerisinde bazı ayarlar bulunur. bunlar arasından Scale and Shift bölmesinde Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) değeri bulunur.


51. Soru

QGIS yazılımında yüzey verisinin yükseklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Vektör verilerin 3 boyutlu görüntüsü oluşturulmadan önce veri tabanlarına yükseklik bilgilerinin girilmesi gereklidir. Uygulamamızda bina.shp katmanında her binanın yüksekliği girilmiştir. Yüzey verisinin yükseklik değerine Z value denir.


52. Soru

Üç boyut gösterim diyaloğunda vektör katmanının Height (yükseklik) değerinin çarpanı nedir?

Cevap

Üç boyut gösterim diyaloğunda vektör katmanının Height (yükseklik) değerinin çarpanı Multiplier’dir.


53. Soru

OpenLayers ve Qgis2threejs eklentileri yüklendiğinde hangi menü altında bulunur?

Cevap

OpenLayers ve Qgis2threejs eklentileri yüklendiğinde Web menüsü altında bulunur. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında OpenLayers plugin içinde harita kaynakları seçilerek harita ekranında açılması sağlanır. İstenilirse OpenLayers Overview ifadesi işaretlenerek QGIS ana ekranında, sol alt köşede çıkan diyalog ile harita kaynakları yönetilir.


54. Soru

QGIS yazılımında BingMap üzerinden uydu bina görüntüsü hangi menü sekmeleri ile eklenir?

Cevap

OpenLayers Plugin > Bing Maps > Bing Aerial with Labels işlem sırası izlenir.


1. Soru

QGIS yazılımı ile ulaşılabilen harita kaynakları
hangileridir?

Cevap

 • Google Maps
 • Bing Maps
 • MapQuest
 • OSM/Stamen
 • Apple Maps
2. Soru

QGIS yazılımı içinde hangi eklentiyle (plugin) ile farklı
harita kaynaklarına ulaşılabilir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde OpenLayers eklentisi
(plugin) ile Google Maps, Bing Maps, MapQuest,
OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına
ulaşılabilir.

3. Soru

Farklı harita kaynaklarını QGIS harita ekranınızda
görüntülemek için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

1. QGIS programı çalıştırılır
2. Menü bar’da Eklentiler menüsü altında Eklentileri
Yükle ve Yönet ifadesi seçilir
3. Eklentiler diyalogunda Yüklenmeyenler sekmesi
fare ile seçilir.
4. Araştır bölümüne OpenLayers yazılır.
OpenLayers Plugin fare ile seçilir ve Eklentiyi
Yükle butonuna basılır.

4. Soru

Google Satellite ile İstanbul tarihî yarımadanın görüntülenmesi için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

1. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında OpenLayers plugin içinde harita kaynakları seçilerek harita ekranında açılması sağlanır
2. İstenilirse OpenLayers Overview ifadesi işaretlenerek QGIS ana ekranında, sol alt köşede çıkan diyalog ile harita kaynakları yönetilir.
3. Google Maps > Google Satellite seçilir ve harita ekranında Google Satellite haritası görüntülenir.
4. İstanbul iline Yaklaştır butonu ile yaklaşılır. İstanbul tarihi yarımada harita ekranında görüntülenir.

 

5. Soru

İlgili harita açıldıktan sonra RASAT görüntüleri ile değişim analizi için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

 1. Gözatıcı bölümünde Unite8 verilerini kopyaladığınız disk alanındaki dizine fare ile ulaşılır.
 2. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_8 dizini altında RASAT_20121004.tif ve RASAT20130729.tif uydu görüntüleri klavyenin Ctrl tuşuna basılarak birlikte seçilir ve faren in sağ tuşuna basılarak Seçilen Katmanları Ekle ile harita ekranına eklenir.
 3. Harita ekranına eklenen görüntüler, katmanlar bölümünde önce RASAT 2012 yılına ait görüntü kapatılır.
 4. RASAT 2013 yılına ait görüntü kapatılır.
 5. Tarihî yarımadada ve Haliç’teki metro köprüsünün değişimi izlenir.
 6. Katmanlar bölümündeki tüm katmanlar kaldırılır.
6. Soru

Vektör katmanının Bing Maps üzerinde gösterimi için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

 1. Gözatıcı bölümünde Unite8 verilerini kopyaladığınız disk alanındaki dizine fare ile ulaşılır.
 2. C:AU_Egitim_Veri_SetiUnite_8 dizini altında bina.shp katmanı seçilir ve farenin sağ tuşuna basılarak Katman Ekle ile harita ekranına eklenir.
 3. Menü bar’da Web menüsü altında OpenLayers Plugin > Bing Maps > Bing Aerial with Labels seçilir.
 4. Bina.shp katmanı katmanlar bölümünde üste çıkarılır.
7. Soru

Üç boyutlu CBS olarak adlandırılan teknoloji nedir?

Cevap

Yükseklik değerleri girilen iki boyutlu verilerin üç boyutlu görüntüleri elde etmeye yarayan Üç boyutlu (3D) modelleme teknolojisidir.

8. Soru

Üç boyutlu görüntülerin iki boyutlu görüntülere göre avantajı nedir?

Cevap

Üç boyutlu görüntüler mekânın farklı yükseklik, ölçek, detay ve açıdan daha doğru algılanmasına imkân vermektedir.

9. Soru

CBS içerisinde üç boyutlu uygulamaların kullanım
alanları nelerdir?

Cevap

 • Kent bilgi sistemleri projelerinde kentlerin üç
  boyutlu modellenmesi ve bu modellerin web
  portalleri aracılığı ile kullanıcılara sunulmasında
 • Yol projelerinde,
 • İmar,
 • Peyzaj,
 • Arazinin üç boyutlu modellenmesinde,
 • Taşkın hesapları,
 • Drenaj hesaplaması,
 • Heyelan analizleri, yerleşim planlarında.
10. Soru

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu gösterimleri
hangi eklenti fonksiyonları ile yapılmaktadır?

Cevap

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu
gösterimleri Qgis2threejs isimli eklenti fonksiyonları ile
yapılmaktadır.

11. Soru

Qgis2threejs eklentisini eklemek için izlenecek adımlar
nelerdir?

Cevap

1. Menü bar’ da Eklentiler menüsü altında
Eklentileri Yükle ve Yönet ifadesi seçilir.
2. Eklentiler diyalogunda Yüklenmeyenler sekmesi
fare ile seçilir.
3. Araştır bölümüne 3d yazılır
4. Qgis2threejs eklentisi fare ile seçilir ve Eklentiyi
Yükle butonuna basılır.
5. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Close butonuna basılarak diyalog kapatılır.

12. Soru

Harita ekranına hızlı katman hangi yollarla
eklenmektedir?

Cevap

1. Katmanlar bölümündeki tüm katmanlar kaldırılır
2. Gözatıcı bölümünde Unite8 ver ilerini
kopyaladığınız disk alanındaki dizine fare ile
ulaşılır
3. C:AU_EgitimiVeri_Seti Unite_8 dizini altında
turkiye.shp ve yükseklik.tif verileri klavyenin Ctrl
tuşuna basılarak birlikte seçilir ve farenin sağ
tuşuna basılarak Seçilen Katmanları Ekle ile harita
ekranına eklenir.

13. Soru

Üç boyutlu gösterimden önce veriler harita ekranına
nasıl hazırlanmaktadır?

Cevap

1. Google Maps Google Satellite seçilir ve harita ekranında Google Satellite haritası görüntülenir.

2. Katmanlar bölümünde en üstte Turkiye.shp sonra Turkiye_dem ve en altta Google Satellite olacak şekilde düzenlenir.

14. Soru

Yüzey verisinin yükseklik değerine ne ad verilir?

Cevap

Yüzey verisinin yükseklik değerine Z value denir.

15. Soru

Dolgu renkte olan Türkiye il sınırlarının sadece dış
sınırları kırmızı olarak ayarlanması ve il merkezlerinin
isimleri harita ekranına yazdırılması için yapılması
gereken adımlar nelerdir?

Cevap

Katmanlar bölümünde turkiye.shp fare ile seçilir
ve Özellikler diyalogu farenin sağ tuşuna basılarak açılır.

 1. Özellikler diyalogunda Stil sekmesi seçilir.
 2. Basit Dolgu ifadesi fare ile seçilir.
 3. Renkler Doldurma bölümü Şeffaf Doldurma yapılır.
 4. Sınır rengi kırmızı seçilir.
 5. Sınır genişliği 0,46 olacak şekilde set edilir.
 6. Etiketler sekmesi seçilir.
 7. Katman etiketlenecek sütunu seç > AD seçilir.
 8. Apply butonu ve sonrasında OK butonuna basılır.
16. Soru

Ağrı Dağı’na yakınlaşma nasıl yapılır?

Cevap

Ağrı ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile
yakınlaşılır. Ağrı-Iğdır il sınırı arasında zirvesi beyaz olan
Ağrı dağı görülür.

17. Soru

Ekrana açılan web browser’da üç boyutlu gösterimin
gerçekleştirilmesi için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

 1. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır ve Qgis2threejs diyalogunun açılması sağlanır.
 2. Qgis2threejs diyalogunda Template File bölümüne 3DViewer.html set edilir.
 3. World sekmesi fare ile seçilir. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul edilir.
 4. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100, Vertical exaggeration (Dikay abartı değeri) = 2.5 değeri girilir.
 5. Diğer değerler varsayılan olarak kabul edilir.
 6. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
 7. Gösterim sırasında farenin ve klavyedeki okların
  görevleri bu sekmede açıklanır.
 8. DEM sekmesi fare ile seçilir.
 9. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
 10. Resampling sekmesi en sona getirilir.
 11. Display Type bölümünde Map canvas image olarak set edilir.
 12. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
  oluştur) seçeneği işaretlenir.
 13. Run butonuna basılır.
18. Soru

Çanakkale ilinin üç boyutlu gösterimi için izlenecek
adımlar nelerdir?

Cevap

1. Çanakkale ilinin üç boyutlu gösterimi için
Çanakkale ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile
yakınlaşılır.
2. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
3. Qgis2threejs diyaloğunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4. World sekmesi fare ile seçilir.
5. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir.
6. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical egaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5
değeri girilir.
7. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.
8. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
9. DEM sekmesi fare ile seçilir.
10. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
11. Resampling sekmesi en sona getirilir.
12. Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
13. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.
14. Run butonuna basılır.

19. Soru

Üç boyut diyaloğunda World sekmesi ayarları
yapılırken hangi adımlar izlenmektedir?

Cevap

1. QGIS menü bar’ da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
2. Qgis2threejs diyalogunun açılması sağlanır.
3. Qgis2threejs diyalogunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4. World sekmesi fare ile seçilir.
5. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) = 0.1
değeri girilir.
6. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.

20. Soru

DEM nedir?

Cevap

Bu uygulamada kullanılan sayısal yükseklik
model (DEM) 90 metre çözünürlükteki SRTM yükseklik
verisidir. Google uydu görüntüsünün altında bulunan
SRTM DEM verisi sayesinde yüzey, 3 boyutlu olarak
görülmektedir.

21. Soru

SRTM DEM verisinde her bir hücre neyi ifade
etmektedir?

Cevap

SRTM DEM verisinde her bir hücre bulunduğu
yüksekliğin değerini vermektedir.

22. Soru

SRTM nedir?

Cevap

SRTM ABD Ulusal Coğrafi İstihbarat Kurumu
(NGIA), Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Alman
ve İtalyan Uzay ajansları arasındaki ortak bir proje ile
dünya yüzeyinin %80’nn sayısal yükseklik modelinin
oluşturulması amacı le gerçekleştirilmiş bir projedir.

23. Soru

SRTM projesinde dünya yüzeyi üzerinden görüntüler
nasıl toplanmıştır?

Cevap

Projede yan bakışlı yapay açıklı radar
görüntüleme yöntem kullanılmış ve böylece dünya yüzey
üzerinde uzun şeritler halinde görüntüler toplanmıştır.

24. Soru

SRTM projesinde veri toplamak için hangi araç
kullanılmıştır? Bu araç kaç gün boyunca nereden veri
toplamıştır?

Cevap

Uzay mekiği Endavour tarafından 11-22 Şubat
2000 tarihleri arasında 10 günlük yörünge uçuşu le toplanan
veriler, 60 derece kuzey ve güney enlemler arasındaki kara
parçalarında gerçekleşmiştir.

25. Soru

SRTM projesinde dünya üzerinden veri toplayan araç
dünyanın ne kadarlık bir kısmını görüntüleyebilmiştir?

Cevap

Endavour uydusu 222 saatlik sürekli uçuş le
yeryüzünün %99’unu en az bir kez, %94’n en az iki kez ve
%50’sn de üç ve daha fazla görüntülemiş ve veri
toplamıştır.

26. Soru

Google Hybrid haritasından Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsünü belli bir zoom seviyesinde
incelemek için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Menü bar’da Web menüsü altında OpenLayers
Plugin>Google Maps>Google Hybrid haritası
açılır.
2. Eskişehir ili ve sonrasında Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü belli bir zoom seviyesine
Yakınlaştır aracı ile getirilir.

27. Soru

Trabzon ilinin üç boyutlu gösterimi için izlenecek
adımlar nelerdir?

Cevap

1. Trabzon ilinin üç boyutlu gösterimi için Trabzon
ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile yakınlaşılır.
2. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
3. Qgis2threejs diyaloğunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4. World sekmesi fare ile seçilir.
5. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir.
6. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical egaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5
değeri girilir.
7. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.
8. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
9. DEM sekmesi fare ile seçilir.
10. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
11. Resampling sekmesi en sona getirilir.
12. Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
13. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.
14. Run butonuna basılır.

28. Soru

Google Hybrid haritasından Van Gölü’nü
görüntülemek için izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Menü bar’da Web menüsü altında OpenLayers
Plugin>Google Maps>Google Hybrid haritası
açılır.
2. Van ili sınırlarına Yakınlaştır aracı ile yakınlaşılır.
Van Gölü görülür.

29. Soru

Üç boyut diyaloğunda DEM sekmesi ayarları
yapılırken hangi adımlar izlenmektedir?

Cevap

1. DEM sekmesi fare ile seçilir.
2. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
3. Resampling sekmesi en sona getirilerek en yüksek
çözünürlük değeri seçilir.
4. Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
5. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.

30. Soru

Üç boyut diyaloğunda Polygon sekmesi ayarları
yapılırken hangi adımlar izlenmektedir?

Cevap

1. Polygon sekmesinde bina seçilir.
2. Object Type > Extruted, Z Coordinate Mode >
Relative to DEM, Height = 0, Style bölümünde
Color > Random, Transparency > Feature Type,
Height > Yükseklik, Multiplier = 10 değerleri set
edilir.
3. RUN butonuna basılır.

31. Soru

Google Hybrid haritası üzerinde Anadolu Üniversitesi
2 Eylül Kampüsünün üç boyutlu gösteriminde ilk adım olan
binaların sayısallaştırılmasında izlenecek adımlar
nelerdir?

Cevap

1. QGIS harita ekranında Google Hybrid haritası
altlık olarak açılır.
2. Katman menüsünde Create Layer > Yeni Shape
Katmanı ifadesi seçilir.
3. Anadolu_bina.shp isminde bina katmanı
oluşturulur.
4. Veritabanına Yükseklik field’ı açılır.
5. Anadolu_bina.shp katmanı Düzenlemeyi Aç/kapa
butonuna basılarak sayısallaştırmaya hazır hâle
getirilir.
6. Obje Ekle butonu ile binalar sayısallaştırılır.

32. Soru

Google Hybrid haritası üzerinde Anadolu Üniversitesi
2 Eylül Kampüsünün üç boyutlu gösteriminde binalar
sayısallaştırıldıktan sonar izlenecek adımlar nelerdir?

Cevap

1. Ayarlar menüsü altında Yakalama seçenekleri
ayarları yapılır.
2. Türkiye_dem.tif DEM katmanı QGIS harita
ekranına eklenir.
3. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
4. Template file 3Dviewer(dat-gui).html seçilir.
5. World sekmesinde Base size = 100, Vertical
exaggeration = 0.1 girilir.
6. DEM sekmesinde DEM Layer olarak
Turkiye_dem set edilir.
7. Polygon Anadolu_bina sekmesinde Color >
Random, Height > Yukseklik, Multiplier = 20
değeri girilir. Diğer değerler varsayılanlar kabul
edilir.
8. RUN butonuna basılır.

33. Soru

Gaziantep ilinin üç boyutlu gösterimi için izlenecek
adımlar nelerdir?

Cevap

1) Gaziantep ilinin üç boyutlu gösterimi için
Gaziantep ili sınırlarına Yaklaştır butonu ile
yakınlaşılır.
2) QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında
Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır.
3) Qgis2threejs diyaloğunda Template File
bölümüne 3DViewer.html set edilir.
4) World sekmesi fare ile seçilir.
5) Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul
edilir.
6) Scale and Shift bölmesinde Base size = 100,
Vertical egaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5
değeri girilir.
7) Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir.
8) Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir.
9) DEM sekmesi fare ile seçilir.
10) DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir.
11) Resampling sekmesi en sona getirilir.
12) Display Type bölümünde Map canvas image
olarak set edilir.
13) Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar
oluştur) seçeneği işaretlenir.
14) Run butonuna basılır.

34. Soru

Üç boyutlu gösterimin ekranda ayarlanması için
farenin sağ, sol ve orta tekerlek (scroll) tuşlarının görevleri
nelerdir?

Cevap

Sol tuş: Dikey eksende sağa, sola, aşağı yukarı
ayarları, Sağ Tuş: Sağa, sola, yukarı, aşağı kaydırma, orta
tekerlek (scroll): ileri, geri, hareket yaptırmak için
kullanılır.

35. Soru

QGIS yazılımı içinde Google Maps, Bing Maps, MapQuest, OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına nasıl ulaşılır?

Cevap

QGIS yazılımı içinde OpenLayers eklentisi (plugin) ile Google Maps, Bing Maps, MapQuest, OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına ulaşılabilir. Bu eklenti sayesinde kendi projelerinizdeki verilerin altında istediğiniz harita kaynaklarını görüntüleyebilirsiniz.

36. Soru

QGIS yazılımında OpenLayers eklentisi nasıl çalıştırılır?

Cevap

QGIS programı çalıştırılır. Menü bar’da Eklentiler menüsü altında Eklentileri Yükle ve Yönet ifadesi seçilir. Eklentiler diyaloğunda Yüklenmeyenler sekmesi fare ile seçilir. Araştır bölümüne OpenLayers yazılır. OpenLayers Plugin fare ile seçilir ve Eklentiyi Yükle butonuna basılır. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Close butonuna basılarak diyalog kapatılır.

37. Soru

QGIS yazılımında Google Streets haritası nasıl görüntülenir?

Cevap

QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında OpenLayers plugin içinde harita kaynakları seçilerek harita ekranında açılması sağlanır. İstenilirse OpenLayers Overview ifadesi işaretlenerek QGIS ana ekranında, sol alt köşede çıkan diyalog ile harita kaynakları yönetilir. Google Maps > Google Streets seçilir ve harita ekranında Google Streets haritası görüntülenir.

38. Soru

Üç boyutlu modellemenin sağladığı fayda nedir?

Cevap

Üç Boyutlu (3D) modelleme son yıllarda coğrafi bilgi teknolojileri içinde çok fazla uygulama alanı bulmaktadır. Üç boyutlu CBS olarak adlandırılan bu teknoloji ile yükseklik değerleri girilen iki boyutlu verilerin üç boyutlu görüntüleri elde edilmektedir.

39. Soru

Üç boyutlu görüntülerin tanıdığı imkanlar nelerdir?

Cevap

Üç boyutlu görüntüler mekanın farklı yükseklik, ölçek, detay ve açıdan daha doğru algılanmasına imkân vermektedir. Dolayısıyla özellikle kent bilgi sistemleri projelerinde kentlerin üç boyutlu modellenmesi ve bu modellerin web portalleri aracılığı ile kullanıcılara sunulması, yol projelerinde, imar, peyzaj, arazinin üç boyutlu modellenmesi, taşkın hesapları, drenaj hesaplaması, heyelan analizleri, yerleşim planları gibi bir çok konuda, CBS içerisinde üç boyutlu uygulamalar kullanılmaktadır.

40. Soru

Üç boyutlu modellemenin faydaları düşünüldüğünde hangi uygulamalarda kullanılır?

Cevap

Üç boyutlu görüntüler mekanın farklı yükseklik, ölçek, detay ve açıdan daha doğru algılanmasına imkân vermektedir. Dolayısıyla özellikle kent bilgi sistemleri projelerinde kentlerin üç boyutlu modellenmesi ve bu modellerin web portalleri aracılığı ile kullanıcılara sunulması, yol projelerinde, imar, peyzaj, arazinin üç boyutlu modellenmesi, taşkın hesapları, drenaj hesaplaması, heyelan analizleri, yerleşim planları gibi bir çok konuda, CBS içerisinde üç boyutlu uygulamalar kullanılmaktadır.

41. Soru

QGIS yazılımda üç boyutlu gösterimler hangi eklenti ile gerçekleştirilir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu gösterimleri Qgis2threejs isimli eklenti fonksiyonları ile yapılır.

42. Soru

Seçilen bir coğrafi harita alanı nasıl üç boyutlu olarak gösterilir?

Cevap

QGIS menü bar’ da yer alan Web menüsü altında Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır. Qgis2threejs diyaloğunun açılması sağlanır. Qgis2threejs diyaloğunda Template File bölümüne 3DViewer.html set edilir. World sekmesi fare ile seçilir. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul edilir. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100, Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) = 2.5 değeri girilir. Diğer değerler varsayılan olarak kabul edilir. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir. Gösterim sırasında farenin ve klavyedeki okların görevleri bu sekmede açıklanır. DEM sekmesi fare ile seçilir. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir. Resampling sekmesi en sona getirilir. Display Type bölümünde Map canvas image olarak set edilir. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar oluştur) seçeneği işaretlenir. Run butonuna basılır.

43. Soru

QGIS yazılımında seçilen bir bina haritası nasıl üç boyutlu olarak gösterilir?

Cevap

QGIS menü bar’ da yer alan Web menüsü altında Qgis2threejs eklentisi çalıştırılır. Qgis2threejs diyaloğunun açılması sağlanır. Qgis2threejs diyaloğunda Template File bölümüne 3DViewer.html set edilir. World sekmesi fare ile seçilir. Map Canvas bölümünde varsayılan değerler kabul edilir. Scale and Shift bölmesinde Base size = 100, Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) = 0.1 değeri girilir. Diğer değerler varsayılan olan kabul edilir. Controls sekmesinde OrbitControls.js seçilir. Web browser’ daki gösterim sırasında fare’nin ve klavyedeki okların görevleri bu sekmede açıklanır. DEM sekmesi fare ile seçilir. DEM Layer bölümüne Türkiye_dem set edilir. Resampling sekmesi en sona getirilerek en yüksek çözünürlük değeri seçilir. Display Type bölümünde Map canvas image olarak set edilir. Sides and frames bölümünde Build sides (Kenar oluştur) seçeneği işaretlenir. Polygon sekmesinde bina seçilir. Object Type > Extruted, Z Coordinate Mode > Relative to DEM, Height = 0, Style bölümünde Color > Random, Transparency > Feature Type, Height > Yükseklik, Multiplier = 10 değerleri set edilir. RUN butonuna basılır.

44. Soru

Bir klasör dizinindeki iki tif uzantılı dosya QGIS yazılımına nasıl aktarılabilir?

Cevap

Klavyenin Ctrl tuşuna basılarak birlikte seçilir ve farenin sağ tuşuna basılarak Seçilen Katmanları Ekle ile harita ekranına eklenir.

45. Soru

QGIS yazılımında farklı harita kaynaklarına ulaşım için kullanılan eklenti (plugin) hangisidir?

Cevap

QGIS yazılımında farklı harita kaynaklarına ulaşım için kullanılan eklenti (plugin) OpenLayer’dir.

46. Soru

QGIS yazılımında ulaşılabilen harita kaynakları hangileridir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde OpenLayers eklentisi (plugin) ile Google Maps, Bing Maps, MapQuest, OSM/Stamen, Apple Maps gibi harita kaynaklarına ulaşılabilir.

47. Soru

Bir QGIS kullanıcısı sadece cadde ve sokakları harita ekranında görüntülemek isterse Google Maps haritaları içerisinden hangisini açması gerekir ?

Cevap

Bir QGIS kullanıcısı sadece cadde ve sokakları harita ekranında görüntülemek isterse Google Maps haritaları içerisinden Google Streets seçilmelidir.

48. Soru

QGIS yazılımında üç boyutlu gösterim için kullanılan eklenti (plugin) hangisidir?

Cevap

QGIS yazılımı içinde verilerin üç boyutlu gösterimleri Qgis2threejs isimli eklenti fonksiyonları ile yapılır. Bu eklentiyi yüklemek için; Menü bar’ da Eklentiler menüsü altında Eklentileri Yükle ve Yönet ifadesi seçilir.

49. Soru

SRTM sayısal yükseklik modelinin çözünürlüğü kaç metredir?

Cevap

QGIS yazılımı uygulamalarında kullanılan sayısal yükseklik modeli (DEM) 90 metre çözünürlükteki SRTM yükseklik verisidir. Google uydu görüntüsünün altında bulunan SRTM DEM verisi sayesinde yüzey, 3 boyutlu olarak görülmektedir.

50. Soru

Üç boyut gösterim diyaloğunda World sekmesinde bulunan vertical exaggeration ne anlama gelir?

Cevap

QGIS yazılımı uygulamalarında üç boyutlu gösterim diyalog penceresindeki World sekmesi içerisinde bazı ayarlar bulunur. bunlar arasından Scale and Shift bölmesinde Vertical exaggeration (Dikey abartı değeri) değeri bulunur.

51. Soru

QGIS yazılımında yüzey verisinin yükseklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap

Vektör verilerin 3 boyutlu görüntüsü oluşturulmadan önce veri tabanlarına yükseklik bilgilerinin girilmesi gereklidir. Uygulamamızda bina.shp katmanında her binanın yüksekliği girilmiştir. Yüzey verisinin yükseklik değerine Z value denir.

52. Soru

Üç boyut gösterim diyaloğunda vektör katmanının Height (yükseklik) değerinin çarpanı nedir?

Cevap

Üç boyut gösterim diyaloğunda vektör katmanının Height (yükseklik) değerinin çarpanı Multiplier’dir.

53. Soru

OpenLayers ve Qgis2threejs eklentileri yüklendiğinde hangi menü altında bulunur?

Cevap

OpenLayers ve Qgis2threejs eklentileri yüklendiğinde Web menüsü altında bulunur. QGIS menü bar’da yer alan Web menüsü altında OpenLayers plugin içinde harita kaynakları seçilerek harita ekranında açılması sağlanır. İstenilirse OpenLayers Overview ifadesi işaretlenerek QGIS ana ekranında, sol alt köşede çıkan diyalog ile harita kaynakları yönetilir.

54. Soru

QGIS yazılımında BingMap üzerinden uydu bina görüntüsü hangi menü sekmeleri ile eklenir?

Cevap

OpenLayers Plugin > Bing Maps > Bing Aerial with Labels işlem sırası izlenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.