Açıköğretim Ders Notları

Acil Çağrı Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Acil Çağrı Yönetimi Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Acil Çağrı Ve Müdahale Hizmetlerinde Teknoloji-İyi Uygulama Örnekleri

1. Soru

Acil Çağrı Merkezlerinde iyi uygulama örneklerine neden olan gelişmeler nelerdir?

Cevap

Bu şekilde Acil Çağrı Merkezlerinde iyi uygulama örneklerine neden olan gelişmeler 3 bölümde incelenebilir: 1) Teknolojik Gelişmeler 2) Kişisel Gelişim Farkındalığı 3) İşleyişin İyileştirilmesine Dönük Gelişmeler


2. Soru

GPS nasıl çalışır?

Cevap

Basitçe tanımlamak gerekirse, ekvatora eğimi yaklaşık 55 derece olan 24 uydu altı yörünge yolunda her gün iki defa dünyayı dolaşır. Bu uydular takımı, devamlı olarak yüksek frekanslarda kodlanmış yön ve zaman bilgisi gönderir.  GPS  alıcıları,  bu  uyduları  net  olarak  görecek şekilde yerleştirilmiş antenleri ile bu sinyalleri alır ve yer koordinatlarında pozisyon (yer) belirler.


3. Soru

DGPS nedir?

Cevap

DGPS: İngilizce,  Differential  Global  Positioning  System  kelimelerinin  kısaltmasıdır.  Bu  sistem,  yüksek  performanslı  bir  GPS’in  bilinen  bir  noktaya  yerleştirilmesi  ile  çalışır.  GPS  kendi  pozisyonunu  tam  olarak  bildiği için uydu sinyallerindeki hataları belirleyebilir. Bunu her bir uydudan alınan sinyali kullanarak uyduya  olan  mesafeyi  ölçer.  Ölçülen  bu  mesafeyi  GPS’in  kendi bilinen pozisyonu kullanılarak hesaplanan gerçek mesafeyle karşılaştırır. Ölçülen ve hesaplanan mesafeler arasındaki fark toplam hatayı verir. İzlenen her bir uydu için hata verileri bir düzeltme mesajına dönüştürülerek  tüm  GPS  kullanıcılara  gönderilir. 


4. Soru

GPS kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Askerî  kullanım  alanları:  Kara,  deniz  ve  hava araçlarının navigasyonu ( yol kılavuzu), arama kurtarma uçaklarının iniş kalkışları ve diğer amaçlarda •  Sivil  kullanım  alanları:   Kara,  deniz  ve  hava  araçlarının navigasyonu (yol kılavuzu), jeodezik ölçmeler kadastral ölçmeler deformasyon ölçmeler araç takip sistemleri,turizm, tarım, ormancılık, spor, güvenlik, hidrografik çalışmalar  GPS’nin  veri  tabanının  geliştirilmesinde ve diğer alanlarda kullanılmaktadır.


5. Soru

Araç takip sistemlerinde merkezlerden hangi veriler izlenebilir?

Cevap

Araçlarının yeri dijital haritalar üzerinde tam olarak görüntülenir.  Hızları izlenebilir.  Geçmişe yönelik raporlar, güzergâh bilgileri alınabilir. Kat edilen mesafe izlenbebilir.  Harita üzerinde belirli noktalar, güzergâhlar tanımlanarak buralara giriş çıkışlar denetlenebilir.  Yapılan gereksiz beklemeler tespit edilebilir.  Araç uzaktan durdurulabilir, çalışmamak üzere kilitlenebilir, korna ve flaşörler uzaktan çalıştırılabilir.  Hız limiti, bölge sınırı ihlalleri tespit edilerek raporlanabilir ve SMS ile uyarı gönderilebilir.  Araçla sesli görüşme yapılabilir, aracın içi habersiz dinlenebilir.  Yakıt sarfiyatı, araç içi sıcaklık vb. bilgiler izlenebilir.  Aracın kapılarının açık veya kapalı olduğu bilgisi alınabilir


6. Soru

Araç takip sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Yakıt, mesai, zaman gibi maliyet kalemlerinden tasarruf • Ekipleri takip, denetleme, bilgi alma, müdahale etme kolaylığı • Planlama, raporlama ve istatistiksel veri elde edebilme imkânı • Hizmet sunum kalitesi ile acil yardım ihtiyacının etkin karşılanması ve vatandaş nezdinde memnuniyet • Performans artışı, iş kalitesi • Güvenli ve daha huzurlu bir şekilde çalışma olanağı • Araçların rantabl kullanımı • Cari giderlerin (yakıt, bakım, yıpranma vb.) düşmesi • Olay mahâline ve bölgeye hâkimiyet olarak sayılabilir.


7. Soru

TDOA (Time Difference Of Arrival) nedir?

Cevap

Sinyallerin zaman varış farklarının hesaplanarak 100 – 200 metre doğrulukla konum belirleme sistemidir. GSM santralına ilave edilen bir ekipman aracılığıyla, değişik antenlerden gelen sinyallerin zaman varış farkından elde edilen konumlandırma bilgisini, bir veri yolu üzerinden ilgili birime data (veri) hattı üzerinden aktarılmasıdır.


8. Soru

“Varış Zamanı Yöntemi” nedir?

Cevap

Baz istasyonları; alıcı, verici ve güç ünitelerinden oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina yüzeyleri vb. yerlere kurulan anten ünitelerinden meydana gelen ve mobil cihazlar ile haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir.


9. Soru

“E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi” nedir?

Cevap

E-nabız muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, kişilerin tüm sağlık bilgilerini yönetebildiği, tıbbi öz geçmişe tek bir yerden ulaşma imkânı sağlayan, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.


10. Soru

Reach 112 Projesi nedir?

Cevap

Engelsiz 112 Projesi ile ülkemizde yaşayan işitme ve dil- konuşma engelli kişilerin acil yardım hizmetlerine hızlı, etkin ve kolaylıkla ulaşabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda işitme ve dil-konuşma engelli kişilere ilişkin veritabanı oluşturularak, 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Alma ve Yönlendirme Yazılımına entegre edilip engelli kişilerden gelen aramalarda sistemin çağrı alıcıyı uyarması sağlanması amaçlanmıştır.


11. Soru

Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (Harmonised eCall European Pilot) nedir?

Cevap

Bu sisteme sahip olan bir araç kaza yaptığında sistem otomatik olarak devreye girecek ve 112 acil çağrı merkezini arayacaktır.112 Acil Çağrı Merkezi, arayan aracın konum bilgisini araçta bulunan GPS ile tespit edecek ve araçta bulunan sensörler sayesinde araçta meydana gelen hasarı da yaklaşık olarak hesap edecektir.


12. Soru

155 SMS Servisi nasıl çalışır?

Cevap

155 SMS ihbar servisinin kullanımının engelli ve diğer vatandaşlara sağladığı en önemli yararlardan birisi,  zor bir durumla karşılaştıkları zaman, telefonundan SMS (Kısa Mesaj) göndermek suretiyle ihbar veya şikâyette bulunabilmeleridir. 155 Polis İmdat Acil Çağrı kısa numarasını kullanmak suretiyle cep telefonundan acil durumlarda, ihbar veya şikâyette bulunabilmesi amacıyla 155 SMS servisi, 01.02.2014 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır. Bu servis ücretsizdir.


13. Soru

EMYNOS Projesi nedir?

Cevap

Gündelik yaşantı içinde ya da beklenmedik anormal ve uç koşullarda karşılaşılabilecek acil durumlar ile ilgili iletişim ve bilgileri (engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde) yardım ya da destek hizmetine ihtiyaç duyanlar ile (acil imdat veya çağrı merkezi gibi) bu yardım ya da destek hizmetini sağlayacaklar (ve aracılar) arasında aktarabilecek bütünleşik ve yüksek teknoloji ürünü bir sistem geliştirmek ve bunu uygun senaryolar nezdinde pilot/alan çalışması olarak uygulamaktır.


14. Soru

Acil yardım faaliyeti gösteren görüntüleme ve tanıma sistemleri nelerdir?

Cevap

Acil yardım faaliyeti gösteren kurumların farklı uygulamaları görülmektedir. KGYS, PTS , JEMUS, POLNET, SAHMUS gibi sistemlerin yanı sıra, OGS, HGS, EDS gibi sistemler de acil ve afet durumlarında kullanılabilen sistemlerdir.


15. Soru

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) nedir?

Cevap

Trafik akışının izlenmesi, belirlenen kurallara uymayan araçların görüntü ve plaka tanıma sistemleri ile tespitine yarayan sistemlerdir. İhtiyaç hâlinde acil durumların yönetiminde faydalanılabilecek bir sistemdir.


16. Soru

İş Sürekliliği nedir?

Cevap

Organizasyonların (kurum, kuruluş, işletme, topluluk… – içerisinde aktivite/ iş/görev/sorumluluk olan herhangi bir oluşum) bir kesinti sonrasında (kesintinin nedeni önemli değil; doğal (jeolojik, biyolojik, kimyasal…), teknolojik, insan kaynaklı… olabilir) sağladığı hizmetlerin (hizmet verme, servis sağlama, ürün üretme, destek verme..) önceden kabul edilmiş seviyelerde (iş etki analiziyle belirlenecek) devam ettirebilme yetkinliği (kapasitesi) dir.


17. Soru

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) nedir?

Cevap

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS): İSY’nin yaşayan bir döngü (İS kurulumu, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi) içerisinde organizasyon içerisinde uygulanmasıdır.


18. Soru

“Altın Saatler” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Büyük ölçekli bir afetin yaşanması sonrasında can ve mal güvenliğinin sağlanması bâbındaki en kritik sürece 72 saatlik “Altın Saatler” adı verilir.


19. Soru

İş Etki Analizi (İEA) genelde hangi kriterlere odaklanır?

Cevap

Finansal Kayıp (Örn: Bu kesintinin bana 12 saatlik finansal etkisine organizasyon olarak dayanabilirim ) • Toplumsal/Müşteri Etkisi • Yasal Regülatif Etki


20. Soru

Kişisel gelişim farkınalığı oluşturmak için farklı kamu kurumlarında yapılan kişisel gelişim eğitimleri nelerdir?

Cevap

Etkili İletişim, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Beden Dili, Motivasyon,  Diksiyon, Takım Çalışması, Arayan Yönetimi, Problem Belirleme ve Çözme, Zaman Yönetimi, Duygusal Zekâ dır.


1. Soru

Acil Çağrı Merkezlerinde iyi uygulama örneklerine neden olan gelişmeler nelerdir?

Cevap

Bu şekilde Acil Çağrı Merkezlerinde iyi uygulama örneklerine neden olan gelişmeler 3 bölümde incelenebilir: 1) Teknolojik Gelişmeler 2) Kişisel Gelişim Farkındalığı 3) İşleyişin İyileştirilmesine Dönük Gelişmeler

2. Soru

GPS nasıl çalışır?

Cevap

Basitçe tanımlamak gerekirse, ekvatora eğimi yaklaşık 55 derece olan 24 uydu altı yörünge yolunda her gün iki defa dünyayı dolaşır. Bu uydular takımı, devamlı olarak yüksek frekanslarda kodlanmış yön ve zaman bilgisi gönderir.  GPS  alıcıları,  bu  uyduları  net  olarak  görecek şekilde yerleştirilmiş antenleri ile bu sinyalleri alır ve yer koordinatlarında pozisyon (yer) belirler.

3. Soru

DGPS nedir?

Cevap

DGPS: İngilizce,  Differential  Global  Positioning  System  kelimelerinin  kısaltmasıdır.  Bu  sistem,  yüksek  performanslı  bir  GPS’in  bilinen  bir  noktaya  yerleştirilmesi  ile  çalışır.  GPS  kendi  pozisyonunu  tam  olarak  bildiği için uydu sinyallerindeki hataları belirleyebilir. Bunu her bir uydudan alınan sinyali kullanarak uyduya  olan  mesafeyi  ölçer.  Ölçülen  bu  mesafeyi  GPS’in  kendi bilinen pozisyonu kullanılarak hesaplanan gerçek mesafeyle karşılaştırır. Ölçülen ve hesaplanan mesafeler arasındaki fark toplam hatayı verir. İzlenen her bir uydu için hata verileri bir düzeltme mesajına dönüştürülerek  tüm  GPS  kullanıcılara  gönderilir. 

4. Soru

GPS kullanım alanları nelerdir?

Cevap

Askerî  kullanım  alanları:  Kara,  deniz  ve  hava araçlarının navigasyonu ( yol kılavuzu), arama kurtarma uçaklarının iniş kalkışları ve diğer amaçlarda •  Sivil  kullanım  alanları:   Kara,  deniz  ve  hava  araçlarının navigasyonu (yol kılavuzu), jeodezik ölçmeler kadastral ölçmeler deformasyon ölçmeler araç takip sistemleri,turizm, tarım, ormancılık, spor, güvenlik, hidrografik çalışmalar  GPS’nin  veri  tabanının  geliştirilmesinde ve diğer alanlarda kullanılmaktadır.

5. Soru

Araç takip sistemlerinde merkezlerden hangi veriler izlenebilir?

Cevap

Araçlarının yeri dijital haritalar üzerinde tam olarak görüntülenir.  Hızları izlenebilir.  Geçmişe yönelik raporlar, güzergâh bilgileri alınabilir. Kat edilen mesafe izlenbebilir.  Harita üzerinde belirli noktalar, güzergâhlar tanımlanarak buralara giriş çıkışlar denetlenebilir.  Yapılan gereksiz beklemeler tespit edilebilir.  Araç uzaktan durdurulabilir, çalışmamak üzere kilitlenebilir, korna ve flaşörler uzaktan çalıştırılabilir.  Hız limiti, bölge sınırı ihlalleri tespit edilerek raporlanabilir ve SMS ile uyarı gönderilebilir.  Araçla sesli görüşme yapılabilir, aracın içi habersiz dinlenebilir.  Yakıt sarfiyatı, araç içi sıcaklık vb. bilgiler izlenebilir.  Aracın kapılarının açık veya kapalı olduğu bilgisi alınabilir

6. Soru

Araç takip sistemlerinin avantajları nelerdir?

Cevap

Yakıt, mesai, zaman gibi maliyet kalemlerinden tasarruf • Ekipleri takip, denetleme, bilgi alma, müdahale etme kolaylığı • Planlama, raporlama ve istatistiksel veri elde edebilme imkânı • Hizmet sunum kalitesi ile acil yardım ihtiyacının etkin karşılanması ve vatandaş nezdinde memnuniyet • Performans artışı, iş kalitesi • Güvenli ve daha huzurlu bir şekilde çalışma olanağı • Araçların rantabl kullanımı • Cari giderlerin (yakıt, bakım, yıpranma vb.) düşmesi • Olay mahâline ve bölgeye hâkimiyet olarak sayılabilir.

7. Soru

TDOA (Time Difference Of Arrival) nedir?

Cevap

Sinyallerin zaman varış farklarının hesaplanarak 100 – 200 metre doğrulukla konum belirleme sistemidir. GSM santralına ilave edilen bir ekipman aracılığıyla, değişik antenlerden gelen sinyallerin zaman varış farkından elde edilen konumlandırma bilgisini, bir veri yolu üzerinden ilgili birime data (veri) hattı üzerinden aktarılmasıdır.

8. Soru

“Varış Zamanı Yöntemi” nedir?

Cevap

Baz istasyonları; alıcı, verici ve güç ünitelerinden oluşan kabin ile sinyalleri yaymak için kule, direk, çatı, bina yüzeyleri vb. yerlere kurulan anten ünitelerinden meydana gelen ve mobil cihazlar ile haberleşmeyi sağlayan sistemlerdir.

9. Soru

“E-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi” nedir?

Cevap

E-nabız muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın, kişilerin tüm sağlık bilgilerini yönetebildiği, tıbbi öz geçmişe tek bir yerden ulaşma imkânı sağlayan, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir kişisel sağlık kaydı sistemidir.

10. Soru

Reach 112 Projesi nedir?

Cevap

Engelsiz 112 Projesi ile ülkemizde yaşayan işitme ve dil- konuşma engelli kişilerin acil yardım hizmetlerine hızlı, etkin ve kolaylıkla ulaşabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda işitme ve dil-konuşma engelli kişilere ilişkin veritabanı oluşturularak, 112 Acil Çağrı Merkezi Çağrı Alma ve Yönlendirme Yazılımına entegre edilip engelli kişilerden gelen aramalarda sistemin çağrı alıcıyı uyarması sağlanması amaçlanmıştır.

11. Soru

Uyumlaştırılmış Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (Harmonised eCall European Pilot) nedir?

Cevap

Bu sisteme sahip olan bir araç kaza yaptığında sistem otomatik olarak devreye girecek ve 112 acil çağrı merkezini arayacaktır.112 Acil Çağrı Merkezi, arayan aracın konum bilgisini araçta bulunan GPS ile tespit edecek ve araçta bulunan sensörler sayesinde araçta meydana gelen hasarı da yaklaşık olarak hesap edecektir.

12. Soru

155 SMS Servisi nasıl çalışır?

Cevap

155 SMS ihbar servisinin kullanımının engelli ve diğer vatandaşlara sağladığı en önemli yararlardan birisi,  zor bir durumla karşılaştıkları zaman, telefonundan SMS (Kısa Mesaj) göndermek suretiyle ihbar veya şikâyette bulunabilmeleridir. 155 Polis İmdat Acil Çağrı kısa numarasını kullanmak suretiyle cep telefonundan acil durumlarda, ihbar veya şikâyette bulunabilmesi amacıyla 155 SMS servisi, 01.02.2014 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır. Bu servis ücretsizdir.

13. Soru

EMYNOS Projesi nedir?

Cevap

Gündelik yaşantı içinde ya da beklenmedik anormal ve uç koşullarda karşılaşılabilecek acil durumlar ile ilgili iletişim ve bilgileri (engelli ve yaşlı gibi dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde) yardım ya da destek hizmetine ihtiyaç duyanlar ile (acil imdat veya çağrı merkezi gibi) bu yardım ya da destek hizmetini sağlayacaklar (ve aracılar) arasında aktarabilecek bütünleşik ve yüksek teknoloji ürünü bir sistem geliştirmek ve bunu uygun senaryolar nezdinde pilot/alan çalışması olarak uygulamaktır.

14. Soru

Acil yardım faaliyeti gösteren görüntüleme ve tanıma sistemleri nelerdir?

Cevap

Acil yardım faaliyeti gösteren kurumların farklı uygulamaları görülmektedir. KGYS, PTS , JEMUS, POLNET, SAHMUS gibi sistemlerin yanı sıra, OGS, HGS, EDS gibi sistemler de acil ve afet durumlarında kullanılabilen sistemlerdir.

15. Soru

Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) nedir?

Cevap

Trafik akışının izlenmesi, belirlenen kurallara uymayan araçların görüntü ve plaka tanıma sistemleri ile tespitine yarayan sistemlerdir. İhtiyaç hâlinde acil durumların yönetiminde faydalanılabilecek bir sistemdir.

16. Soru

İş Sürekliliği nedir?

Cevap

Organizasyonların (kurum, kuruluş, işletme, topluluk… – içerisinde aktivite/ iş/görev/sorumluluk olan herhangi bir oluşum) bir kesinti sonrasında (kesintinin nedeni önemli değil; doğal (jeolojik, biyolojik, kimyasal…), teknolojik, insan kaynaklı… olabilir) sağladığı hizmetlerin (hizmet verme, servis sağlama, ürün üretme, destek verme..) önceden kabul edilmiş seviyelerde (iş etki analiziyle belirlenecek) devam ettirebilme yetkinliği (kapasitesi) dir.

17. Soru

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) nedir?

Cevap

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS): İSY’nin yaşayan bir döngü (İS kurulumu, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi) içerisinde organizasyon içerisinde uygulanmasıdır.

18. Soru

“Altın Saatler” ne anlama gelmektedir?

Cevap

Büyük ölçekli bir afetin yaşanması sonrasında can ve mal güvenliğinin sağlanması bâbındaki en kritik sürece 72 saatlik “Altın Saatler” adı verilir.

19. Soru

İş Etki Analizi (İEA) genelde hangi kriterlere odaklanır?

Cevap

Finansal Kayıp (Örn: Bu kesintinin bana 12 saatlik finansal etkisine organizasyon olarak dayanabilirim ) • Toplumsal/Müşteri Etkisi • Yasal Regülatif Etki

20. Soru

Kişisel gelişim farkınalığı oluşturmak için farklı kamu kurumlarında yapılan kişisel gelişim eğitimleri nelerdir?

Cevap

Etkili İletişim, Stres Yönetimi, Öfke Kontrolü, Beden Dili, Motivasyon,  Diksiyon, Takım Çalışması, Arayan Yönetimi, Problem Belirleme ve Çözme, Zaman Yönetimi, Duygusal Zekâ dır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.