Açıköğretim Ders Notları

Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Afet Farkındalık Kampanyalarının Yürütülmesi Ve Değerlendirilmesi

1. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücüleri hangi kurumlardır?

Cevap

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücülerinin devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ya da üniversitelerdir.


2. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücüsü olan kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkilere neden ihtiyaç duyar?

Cevap

• Hedef kitlenin ilgisini kurumsal hedeflere çekmek ve halkın katılımı için davet etmek
• Daha güçlü çalışanlar yetiştirmek ve gönüllülerin hevesle çalışmasını desteklemek
• Bağış ya da fon sağlayacak gerçekçi hedefler oluşturmak için ihtiyaç duyarlar.


3. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücüleri halkla ilişkiler kampanyalarını hangi amaçlar kapsamında tasarlamaktadır?

Cevap

• Kurumun amaç ve etkinliklerine kamu farkındalığı sağlamak
• Kurumun sağladığı hizmetlerin kullanımı konusunda bireyleri uyarmak
• Eğitsel materyalleri oluşturmak
• Gönüllü çalışanları iyileştirmek ve eğitmek
• Kurumun faaliyetleri için bağış ya da fon sağlamak
• Yanlış anlaşılmaları engellemek
• Örgütsel ilişkileri güçlendirmek


4. Soru

Halkla ilişkiler stratejilerin uygulanmasında kullanılan yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

• Eylem bileşenleri: ne yapılması gerekli
• İletişim bileşenleri: ne söylenmesi gerekli


5. Soru

İletişim sürecinde özellikle halkla ilişkiler açısından ele alınan yaklaşımda hangi modeller ele alınmaktadır?

Cevap

Biliglendirme, ikna ve diyalog.


6. Soru

Diyalog kampanyalarda hangi amaçlara hizmet etmektedir?

Cevap

1. Bireyler veya gruplar arasındaki bilgi akışını besler,
2. Tarafların iletişimine destek olarak onların sorumluluk sahibi olmalarını ve kararlarını karşılıklı olarak almalarını sağlar,
3. İlişkilerdeki diriliği canlı tutar,
4. İletişim ortaklarını daha yakından birleştirecek sürekli bir ilişkinin derinleştirilmesini sağlar.


7. Soru

Sosyal pazarlama nedir?

Cevap

Sosyal pazarlama, hedef kitlenin kendi kişisel refahını ve toplumun gelişimini artırmak için gönüllü davranışını etkilemek üzere tasarlanan programların analizine, planlanmasına, yürütülmesine ve değerlendirilmesine yönelik olarak ticari pazarlama teknolojilerinin uygulanmasıdır.


8. Soru

Sosyal pazarlama yaklaşımının avantajları nelerdir?

Cevap

Müşteri odaklılık, davranış iyileştirme üzerine vurgu, esneklik ve ortaklık olanakları.


9. Soru

Bilgilendirmek, ikna etmek, motive etmek ve karşılıklı anlayış kazandırmak için bir iletişimci hangi bilgilere sahip olmalıdır?

Cevap

1. İletişim neyi sağlamalı ve insanlar mesajı nasıl almalı?
2. İnsanlar bilgiyi nasıl işleyecek ve algısını nasıl değiştirecek?
3. Her bir mesaj için en uygun medya ve iletişim aracı nedir?


10. Soru

İletişim sürecinde mesaj hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

Mesajın oluşturulması aşamasında mesajın, uygun, anlamlı, hatırlanabilir, anlaşılır ve inanılabilir olmasını sağlanmalıdır. 


11. Soru

Mesajların doğru bir şekilde dağıtılması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Temel bilgiler sıklıkla medya eşik bekçileri tarafından filtrelenmektedir, çeşitli medya ile mesajın iletilmesiyle bozulmadan kalması sağlanır.


12. Soru

Tutum değişimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hedef kitlenin mesajı sadece inanması yeterli değildir, mesaj sonucunda
davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişim de sağlamalıdır.


13. Soru

Mesajın dikkat çekmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Hedef kitlenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Mesaj hedef kitleye uygun ve yaratıcı olmalıdır. Hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik olması da mesajın hedef kitlenin dikkatini çekmesi sağlanabilir.


14. Soru

İkna edici mesajlar hazırlamak için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

1. Mevcut bağlantılı algılar ele alınır. Daha önceki araştırmalardaki tanımlamalardan yararlanılır.
2. Bu algılarda ne tür değişiklikler yapılabileceği belirlenir.
3. İkna unsurları belirlenir.
4. Mesajların halkla ilişkiler yoluyla güvenilir bir şekilde iletilmesi sağlanır.


15. Soru

Hedef kitleyi, mesajı gönderenin istediği biçimde hareket etmelerini sağlayacak biçimde tasarlanması için kullanılan uyumluluk sağlama stratejileri nelerdir?

Cevap

– Yaptırımlar: Mesajlar ödül veya cezaya odaklanmaktadır.
– Özgecilik: Mesajlar, istenen davranışının gönderene veya üçüncü bir tarafa nasıl yardımcı olacağı üzerine odaklanmaktadır.
– Tartışma: Mesaj açıklamalara dayanır.
– Atlatma: Mesaj hilekarlık veya yürekliliğe dayanır.


16. Soru

Mesaj Kodlama ve Kod Çözme nedir?

Cevap

Kodlama, mesajlara anlam katma işlemi ve kod çözme, mesajlardan anlam çıkarma sürecidir. Etkili bir iletişim için mesajı gönderenin
kullandığı kelime ve sembollerin alıcı için de aynı anlama gelmesi gerekir. İletişim ve bağ kurabilmek için ortak bilgi ve deneyim gereklidir. Ortak ilgi ve deneyim arttıkça iletişim kolaylaşacaktır.


17. Soru

Dağıtım Kanallarının Seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Fikirlerin ya da yeniliklerin toplum içerisinde yayıldığını bilmek önemlidir. Etkili bir iletişim için yeniliklerin yayılma aşamalarını bilmek, fikir
ya da ürünle ilgili mesajın dağıtılmasında uygun kanalı seçebilmek açısından gereklidir. Farklı iletişim taktikleri farklı noktalarda ve farklı yollarda etkilidir. İletişimciler farklı aşamalarda hangi medya ve taktiklerin kullanacağını ve etkiyi nasıl etkin bir şekilde harekete geçireceğini bilmelidir.


18. Soru

Mesaj stratejilerinin uygulanmasının önündeki engeller nelerdir?

Cevap

Hedef kitle engelleleri, knonuşmacı engelleri, amaç ve hedef engelleri.


19. Soru

Bir kampanya veya programın değerlendirme planı yapılırken göz önüne alınması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

• Ölçülebilir hedefler koyulmalı,
• Baştan değerlendirme ve kalite kontrolleri yapılmalı,
• Başarıya kimin karar vereceğini belirten ölçütler saptanmalı,
• Açık ve şeffaf takip prosedürleri oluşturulmalı,
• Sonuçlar sergilenmelidir.


20. Soru

Mesaja maruz kalmanın ölçülmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Mesajın medya yer almasıyla ilgili ölçümlemenin yapılmasını içerir. Gazete kupürü ya da bahsi geçen radyo ve TV programlarının derlenmesi, medya takibi ve ulaşılan potansiyel hedef kitlenin ölçümüdür. Ayrıca web sayfalarında ziyaretçi ve hit sayısı, etkinliklere katılan ziyaretçi sayısı da ölçülmelidir.


1. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücüleri hangi kurumlardır?

Cevap

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücülerinin devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri ya da üniversitelerdir.

2. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücüsü olan kâr amacı gütmeyen kurumların halkla ilişkilere neden ihtiyaç duyar?

Cevap

• Hedef kitlenin ilgisini kurumsal hedeflere çekmek ve halkın katılımı için davet etmek
• Daha güçlü çalışanlar yetiştirmek ve gönüllülerin hevesle çalışmasını desteklemek
• Bağış ya da fon sağlayacak gerçekçi hedefler oluşturmak için ihtiyaç duyarlar.

3. Soru

Afet farkındalık kampanyalarının yürütücüleri halkla ilişkiler kampanyalarını hangi amaçlar kapsamında tasarlamaktadır?

Cevap

• Kurumun amaç ve etkinliklerine kamu farkındalığı sağlamak
• Kurumun sağladığı hizmetlerin kullanımı konusunda bireyleri uyarmak
• Eğitsel materyalleri oluşturmak
• Gönüllü çalışanları iyileştirmek ve eğitmek
• Kurumun faaliyetleri için bağış ya da fon sağlamak
• Yanlış anlaşılmaları engellemek
• Örgütsel ilişkileri güçlendirmek

4. Soru

Halkla ilişkiler stratejilerin uygulanmasında kullanılan yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

• Eylem bileşenleri: ne yapılması gerekli
• İletişim bileşenleri: ne söylenmesi gerekli

5. Soru

İletişim sürecinde özellikle halkla ilişkiler açısından ele alınan yaklaşımda hangi modeller ele alınmaktadır?

Cevap

Biliglendirme, ikna ve diyalog.

6. Soru

Diyalog kampanyalarda hangi amaçlara hizmet etmektedir?

Cevap

1. Bireyler veya gruplar arasındaki bilgi akışını besler,
2. Tarafların iletişimine destek olarak onların sorumluluk sahibi olmalarını ve kararlarını karşılıklı olarak almalarını sağlar,
3. İlişkilerdeki diriliği canlı tutar,
4. İletişim ortaklarını daha yakından birleştirecek sürekli bir ilişkinin derinleştirilmesini sağlar.

7. Soru

Sosyal pazarlama nedir?

Cevap

Sosyal pazarlama, hedef kitlenin kendi kişisel refahını ve toplumun gelişimini artırmak için gönüllü davranışını etkilemek üzere tasarlanan programların analizine, planlanmasına, yürütülmesine ve değerlendirilmesine yönelik olarak ticari pazarlama teknolojilerinin uygulanmasıdır.

8. Soru

Sosyal pazarlama yaklaşımının avantajları nelerdir?

Cevap

Müşteri odaklılık, davranış iyileştirme üzerine vurgu, esneklik ve ortaklık olanakları.

9. Soru

Bilgilendirmek, ikna etmek, motive etmek ve karşılıklı anlayış kazandırmak için bir iletişimci hangi bilgilere sahip olmalıdır?

Cevap

1. İletişim neyi sağlamalı ve insanlar mesajı nasıl almalı?
2. İnsanlar bilgiyi nasıl işleyecek ve algısını nasıl değiştirecek?
3. Her bir mesaj için en uygun medya ve iletişim aracı nedir?

10. Soru

İletişim sürecinde mesaj hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Cevap

Mesajın oluşturulması aşamasında mesajın, uygun, anlamlı, hatırlanabilir, anlaşılır ve inanılabilir olmasını sağlanmalıdır. 

11. Soru

Mesajların doğru bir şekilde dağıtılması ne anlama gelmektedir?

Cevap

Temel bilgiler sıklıkla medya eşik bekçileri tarafından filtrelenmektedir, çeşitli medya ile mesajın iletilmesiyle bozulmadan kalması sağlanır.

12. Soru

Tutum değişimi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Hedef kitlenin mesajı sadece inanması yeterli değildir, mesaj sonucunda
davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişim de sağlamalıdır.

13. Soru

Mesajın dikkat çekmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Hedef kitlenin özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir. Mesaj hedef kitleye uygun ve yaratıcı olmalıdır. Hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik olması da mesajın hedef kitlenin dikkatini çekmesi sağlanabilir.

14. Soru

İkna edici mesajlar hazırlamak için hangi adımlar izlenmelidir?

Cevap

1. Mevcut bağlantılı algılar ele alınır. Daha önceki araştırmalardaki tanımlamalardan yararlanılır.
2. Bu algılarda ne tür değişiklikler yapılabileceği belirlenir.
3. İkna unsurları belirlenir.
4. Mesajların halkla ilişkiler yoluyla güvenilir bir şekilde iletilmesi sağlanır.

15. Soru

Hedef kitleyi, mesajı gönderenin istediği biçimde hareket etmelerini sağlayacak biçimde tasarlanması için kullanılan uyumluluk sağlama stratejileri nelerdir?

Cevap

– Yaptırımlar: Mesajlar ödül veya cezaya odaklanmaktadır.
– Özgecilik: Mesajlar, istenen davranışının gönderene veya üçüncü bir tarafa nasıl yardımcı olacağı üzerine odaklanmaktadır.
– Tartışma: Mesaj açıklamalara dayanır.
– Atlatma: Mesaj hilekarlık veya yürekliliğe dayanır.

16. Soru

Mesaj Kodlama ve Kod Çözme nedir?

Cevap

Kodlama, mesajlara anlam katma işlemi ve kod çözme, mesajlardan anlam çıkarma sürecidir. Etkili bir iletişim için mesajı gönderenin
kullandığı kelime ve sembollerin alıcı için de aynı anlama gelmesi gerekir. İletişim ve bağ kurabilmek için ortak bilgi ve deneyim gereklidir. Ortak ilgi ve deneyim arttıkça iletişim kolaylaşacaktır.

17. Soru

Dağıtım Kanallarının Seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Fikirlerin ya da yeniliklerin toplum içerisinde yayıldığını bilmek önemlidir. Etkili bir iletişim için yeniliklerin yayılma aşamalarını bilmek, fikir
ya da ürünle ilgili mesajın dağıtılmasında uygun kanalı seçebilmek açısından gereklidir. Farklı iletişim taktikleri farklı noktalarda ve farklı yollarda etkilidir. İletişimciler farklı aşamalarda hangi medya ve taktiklerin kullanacağını ve etkiyi nasıl etkin bir şekilde harekete geçireceğini bilmelidir.

18. Soru

Mesaj stratejilerinin uygulanmasının önündeki engeller nelerdir?

Cevap

Hedef kitle engelleleri, knonuşmacı engelleri, amaç ve hedef engelleri.

19. Soru

Bir kampanya veya programın değerlendirme planı yapılırken göz önüne alınması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

• Ölçülebilir hedefler koyulmalı,
• Baştan değerlendirme ve kalite kontrolleri yapılmalı,
• Başarıya kimin karar vereceğini belirten ölçütler saptanmalı,
• Açık ve şeffaf takip prosedürleri oluşturulmalı,
• Sonuçlar sergilenmelidir.

20. Soru

Mesaja maruz kalmanın ölçülmesi ne anlama gelmektedir?

Cevap

Mesajın medya yer almasıyla ilgili ölçümlemenin yapılmasını içerir. Gazete kupürü ya da bahsi geçen radyo ve TV programlarının derlenmesi, medya takibi ve ulaşılan potansiyel hedef kitlenin ölçümüdür. Ayrıca web sayfalarında ziyaretçi ve hit sayısı, etkinliklere katılan ziyaretçi sayısı da ölçülmelidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.