Açıköğretim Ders Notları

Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Afetlerin Çocuklar Ve Ergenler Üzerindeki Etkileri Ve Müdahele Yaklaşımları

1. Soru

Günümüzde afetlerden etkilenen en geniş grup kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Çocuklar ve gençler dünya nüfusunun %30’unu oluşturmakta ve dolayısıyla günümüzde afetlerden etkilenen en geniş grubu temsil etmektedirler.


2. Soru

Zamanda çocuklar, afet yaşantısının fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileri karşısında en korunmasız ve kırılgan gruplardan birini oluşturmaktadırlar. Bunun temel nedeni nedir?

Cevap

Bunun temel nedeni çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerinin henüz tamamlanmamış olması ve dolayısıyla afetlerin yol açtığı sonuçlarla başa çıkma kapasitelerinin yetersiz kalmasıdır.


3. Soru

Günümüzde yaklaşık kaç çocuğun, çatışma ya da felaketlerden etkilenen ülkelerde, çoğu kez yeterli tıbbi bakım, uygun beslenme ve barınma koşulları ve nitelikli eğitim olmaksızın yaşamakta olduğu bildirilmektedir?

Cevap

Yaklaşık 535 milyon çocuğun – tüm dünya çocuklarının yaklaşık dörtte biri –


4. Soru

İstatistiksel veriler, 1990’ların sonunda dünya çapında afetlerden etkilenen çocukların sayısının ne kadra olduğunu söylemektedir?

Cevap

İstatistiksel veriler, 1990’ların sonunda dünya çapında afetlerden etkilenen çocukların sayısının 66.5 milyon civarında olduğuna işaret etmektedir.


5. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün 2011 yılında yayınladığı raporda ise, doğa olayları kaynaklı ölüm ve yaralanmaların yüzde kaçının çocukları kapsadığı bildirilmiştir?

Cevap

%30-50 arasının çocukları kapsadığı bildirilmiştir.


6. Soru

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık kaç çocuğun iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerden etkileneceği tahmin edilmektedir?

Cevap

125 milyon


7. Soru

Araştırmacılar, doğal afetlerin çocuklarda yarattığı uzun süreli psikolojik etkilerin üç yolla oluşabileceğini vurgulamaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

İlk olarak, afetler çocukların fiziksel bütünlüklerine ve sağlıklarına zarar verme yoluyla olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Aynı zamanda, çocuklar afet sonrasında yetersiz barınma koşulları ve gıda kaynaklarının tükenmesinden ötürü yetersiz beslenme sorunu yaşayabilir ya da su kaynaklarının kirlenmesi sonucunda çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Buna ek olarak, doğal afetler sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olabilmekte ya da çocuklar ve ailelerinin sağlık hizmetlerine ulaşmaları önünde engel oluşturabilmektedir. 


8. Soru

Marmara Depremi kaç yılında olmuştur?

Cevap

1999


9. Soru

Ülkemizde 1999 Marmara Depremi’nden sonraki ilk 10 yıl içinde afet ruh sağlığı alanında yapılmış olan 97 çalışmanın kaçı çocuk ve ergenleri ele almıştır?

Cevap

Ülkemizde 1999 Marmara Depremi’nden sonraki ilk 10 yıl içinde afet ruh sağlığı alanında yapılmış olan 97 çalışmanın 35’inin çocuk ve ergenleri ele aldığı görülmektedir.


10. Soru

Çocuk ve ergen ruh sağlığı alanına ilişkin son 15 yılı içeren uluslararası alanyazın incelendiğinde ise, üzerinde en fazla çalışma yapılan doğal afetler hangileridir?

Cevap

2004’te Hint Okyanusu’nda meydana gelen tsunami, 2005’te yaşanan Katrina Kasırgası (ABD) ve Pakistan Depremi, 2008’de Çin’in Siçuan eyaletinde gerçekleşen deprem ve 2011 Japonya Tohoku deprem ve tsunami felaketidir.


11. Soru

İnsan eliyle ortaya çıkan afetler nelerdir?

Cevap

Terör eylemleri, çatışma ve savaşlardır.


12. Soru

Dünya genelinde yaklaşık kaç çocuk uzun süreli çatışma ve şiddetin yaşandığı bölgelerde yaşamlarını sürdürmektedir?

Cevap

250 milyon çocuk


13. Soru

UNICEF’e göre _____ yılı, çatışma ve kuşatılmış bölgelerde yaşamak zorunda kalan çocuklar açısından en ağır olumsuz etkilerin yaşandığı yıllardan biri olmuştur.

Cevap

2017


14. Soru

Çocuklarda afet sonrasında güven duygusunun yerini ne alır?

Cevap

Zedelenen güven duygusunun yerini artmış tehdit algısı alır. Çocuklar kendilerini tehlikelerle dolu, neyle karşılaşacaklarını önceden kestiremedikleri bir dünyada korunaksız hissetmeye başlarlar.


15. Soru

Temel varsayımları sarsılmış olan çocuklar, nelere yönelik büyük bir belirsizlik duygusu yaşayabilirler?

Cevap

Temel varsayımları sarsılmış olan çocuklar, geleceğin kendilerine neler getirebileceğini kaygılı ve karamsar bir bakış açısıyla sorgulamaya başlayabilir ve geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik duygusu yaşayabilirler.


16. Soru

Travma sonrası stres bozukluğu nedir?

Cevap

Travma sonrası stres bozukluğu, kişiye dehşet veren, genellikle beklenmedik ve ani gelişen, kişinin yaşamını tehdit eden bir travmatik olay sonrasında gelişen bir psikiyatrik bozukluktur.


17. Soru

TSSB’nin bir tanı kategorisi olarak ortaya çıkışı öncelikle ne ile başlamıştır?

Cevap

Vietnam Savaşı’ndan dönen askerlerin tepkilerini anlama ve sınıflandırma çabası ile başlamıştır.


18. Soru

Ruh sağlığı çalışanlarının el kitabı olarak kullanılan kitap nedir?

Cevap

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayısal Elkitabı (DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)


19. Soru

Afetlere bağlı travmatik deneyimlerin ardından çocuklarda çeşitli stres tepkileri ortaya çıkabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bilişsel, duygusal, davranışsal/sosyal ve bedensel/fizyolojik tepkiler olmak üzere dört ana başlık altında incelenebilir.


20. Soru

Girici düşünce ve imgeler nedir?

Cevap

Girici düşünce ve imgeler, travmatik olaya maruz kalan kişinin kendi isteği dışında kendiliğinden zihne gelen, travmatik olayla ilgili düşünce ya da görüntülerdir. Bu düşünce ve imgeler, kişi travmatik olayı bilişsel ve duygusal olarak işlemleyemediği sürece zihne gelmeye devam eder; huzursuzluk ve kaygıya neden olur.


1. Soru

Günümüzde afetlerden etkilenen en geniş grup kimlerden oluşmaktadır?

Cevap

Çocuklar ve gençler dünya nüfusunun %30’unu oluşturmakta ve dolayısıyla günümüzde afetlerden etkilenen en geniş grubu temsil etmektedirler.

2. Soru

Zamanda çocuklar, afet yaşantısının fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileri karşısında en korunmasız ve kırılgan gruplardan birini oluşturmaktadırlar. Bunun temel nedeni nedir?

Cevap

Bunun temel nedeni çocukların fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim süreçlerinin henüz tamamlanmamış olması ve dolayısıyla afetlerin yol açtığı sonuçlarla başa çıkma kapasitelerinin yetersiz kalmasıdır.

3. Soru

Günümüzde yaklaşık kaç çocuğun, çatışma ya da felaketlerden etkilenen ülkelerde, çoğu kez yeterli tıbbi bakım, uygun beslenme ve barınma koşulları ve nitelikli eğitim olmaksızın yaşamakta olduğu bildirilmektedir?

Cevap

Yaklaşık 535 milyon çocuğun – tüm dünya çocuklarının yaklaşık dörtte biri –

4. Soru

İstatistiksel veriler, 1990’ların sonunda dünya çapında afetlerden etkilenen çocukların sayısının ne kadra olduğunu söylemektedir?

Cevap

İstatistiksel veriler, 1990’ların sonunda dünya çapında afetlerden etkilenen çocukların sayısının 66.5 milyon civarında olduğuna işaret etmektedir.

5. Soru

Dünya Sağlık Örgütünün 2011 yılında yayınladığı raporda ise, doğa olayları kaynaklı ölüm ve yaralanmaların yüzde kaçının çocukları kapsadığı bildirilmiştir?

Cevap

%30-50 arasının çocukları kapsadığı bildirilmiştir.

6. Soru

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık kaç çocuğun iklim değişikliğine bağlı doğal afetlerden etkileneceği tahmin edilmektedir?

Cevap

125 milyon

7. Soru

Araştırmacılar, doğal afetlerin çocuklarda yarattığı uzun süreli psikolojik etkilerin üç yolla oluşabileceğini vurgulamaktadır. Bunlar nelerdir?

Cevap

İlk olarak, afetler çocukların fiziksel bütünlüklerine ve sağlıklarına zarar verme yoluyla olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Aynı zamanda, çocuklar afet sonrasında yetersiz barınma koşulları ve gıda kaynaklarının tükenmesinden ötürü yetersiz beslenme sorunu yaşayabilir ya da su kaynaklarının kirlenmesi sonucunda çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Buna ek olarak, doğal afetler sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramasına neden olabilmekte ya da çocuklar ve ailelerinin sağlık hizmetlerine ulaşmaları önünde engel oluşturabilmektedir. 

8. Soru

Marmara Depremi kaç yılında olmuştur?

Cevap

1999

9. Soru

Ülkemizde 1999 Marmara Depremi’nden sonraki ilk 10 yıl içinde afet ruh sağlığı alanında yapılmış olan 97 çalışmanın kaçı çocuk ve ergenleri ele almıştır?

Cevap

Ülkemizde 1999 Marmara Depremi’nden sonraki ilk 10 yıl içinde afet ruh sağlığı alanında yapılmış olan 97 çalışmanın 35’inin çocuk ve ergenleri ele aldığı görülmektedir.

10. Soru

Çocuk ve ergen ruh sağlığı alanına ilişkin son 15 yılı içeren uluslararası alanyazın incelendiğinde ise, üzerinde en fazla çalışma yapılan doğal afetler hangileridir?

Cevap

2004’te Hint Okyanusu’nda meydana gelen tsunami, 2005’te yaşanan Katrina Kasırgası (ABD) ve Pakistan Depremi, 2008’de Çin’in Siçuan eyaletinde gerçekleşen deprem ve 2011 Japonya Tohoku deprem ve tsunami felaketidir.

11. Soru

İnsan eliyle ortaya çıkan afetler nelerdir?

Cevap

Terör eylemleri, çatışma ve savaşlardır.

12. Soru

Dünya genelinde yaklaşık kaç çocuk uzun süreli çatışma ve şiddetin yaşandığı bölgelerde yaşamlarını sürdürmektedir?

Cevap

250 milyon çocuk

13. Soru

UNICEF’e göre _____ yılı, çatışma ve kuşatılmış bölgelerde yaşamak zorunda kalan çocuklar açısından en ağır olumsuz etkilerin yaşandığı yıllardan biri olmuştur.

Cevap

2017

14. Soru

Çocuklarda afet sonrasında güven duygusunun yerini ne alır?

Cevap

Zedelenen güven duygusunun yerini artmış tehdit algısı alır. Çocuklar kendilerini tehlikelerle dolu, neyle karşılaşacaklarını önceden kestiremedikleri bir dünyada korunaksız hissetmeye başlarlar.

15. Soru

Temel varsayımları sarsılmış olan çocuklar, nelere yönelik büyük bir belirsizlik duygusu yaşayabilirler?

Cevap

Temel varsayımları sarsılmış olan çocuklar, geleceğin kendilerine neler getirebileceğini kaygılı ve karamsar bir bakış açısıyla sorgulamaya başlayabilir ve geleceğe yönelik büyük bir belirsizlik duygusu yaşayabilirler.

16. Soru

Travma sonrası stres bozukluğu nedir?

Cevap

Travma sonrası stres bozukluğu, kişiye dehşet veren, genellikle beklenmedik ve ani gelişen, kişinin yaşamını tehdit eden bir travmatik olay sonrasında gelişen bir psikiyatrik bozukluktur.

17. Soru

TSSB’nin bir tanı kategorisi olarak ortaya çıkışı öncelikle ne ile başlamıştır?

Cevap

Vietnam Savaşı’ndan dönen askerlerin tepkilerini anlama ve sınıflandırma çabası ile başlamıştır.

18. Soru

Ruh sağlığı çalışanlarının el kitabı olarak kullanılan kitap nedir?

Cevap

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayısal Elkitabı (DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

19. Soru

Afetlere bağlı travmatik deneyimlerin ardından çocuklarda çeşitli stres tepkileri ortaya çıkabilir. Bunlar nelerdir?

Cevap

Bilişsel, duygusal, davranışsal/sosyal ve bedensel/fizyolojik tepkiler olmak üzere dört ana başlık altında incelenebilir.

20. Soru

Girici düşünce ve imgeler nedir?

Cevap

Girici düşünce ve imgeler, travmatik olaya maruz kalan kişinin kendi isteği dışında kendiliğinden zihne gelen, travmatik olayla ilgili düşünce ya da görüntülerdir. Bu düşünce ve imgeler, kişi travmatik olayı bilişsel ve duygusal olarak işlemleyemediği sürece zihne gelmeye devam eder; huzursuzluk ve kaygıya neden olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.