Açıköğretim Ders Notları

Aile Ekonomisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Ekonomisi Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Devletin Aileye Yönelik Politikaları

1. Soru

Toplumdaki tüm bireylerin yaşamlarını, uyguladığı politikalarla iyileştirmeyi hedefleyen devleti tanımlamak için kullanılan kavram nedir?

Cevap

Örneğin aile politikaları sosyal devlet kavramından etkilenmektedir çünkü sosyal devlet, toplumdaki tüm bireylerin yaşamlarını, uyguladığı politikalarla iyileştirmeyi hedefleyen devlettir.


2. Soru

Refah devleti ya da sosyal devlet geleneği, hangi ülkede başlamıştır?

Cevap

Refah devleti ya da sosyal devlet geleneği, 1840’larda, Alman Şansölyesi (başbakan) Otto Von Bismarck’ın (1815–1898) yönetiminde Almanya’da başladı.


3. Soru

Fakirlerin ve topluma uymayan bireylerin üzerine titremenin, toplumun sosyal ilerlemesini geciktireceğini ve bu grubun üremesine (toplum içinde sayısının artmasına) neden olacağını iddia eden filozof kimdir?

Cevap

Örneğin döneminin etkili İngiliz filozofu ve evrim teorisyeni Herbert Spencer (1820-1903),
fakirlerin ve topluma uymayan bireylerin üzerine titremenin, toplumun sosyal ilerlemesini geciktireceğini ve bu grubun üremesine (toplum içinde sayısının artmasına) neden olacağını iddia etmiştir (Constitutional Rights Foundation: 1).


4. Soru

Fabian Topluluğu hangi yıl kurulmuştur?

Cevap

İngiltere’de 1884’de kurulan Fabian Topluluğu üyeleri, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Britanya’da kapitalizmin uygulamasında karşılaşılan sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için öneriler geliştirmiştir.


5. Soru

İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) adlı kitap kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Keynes 1936 yılında yayınlanan kitabı İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi’nde (The General Theory of Employment, Interest and Money), devletin kaynağını vergiden alan kamu harcamaları yaparak, ekonomik hayatı hızlandırabileceğini iddia etmektedir.


6. Soru

Sosyal politikanın ilgi alanları nelerdir?

Cevap

Bu nedenle sosyal politikanın ilgi alanları
• Sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, istihdam hizmetleri, konut yönetimini içeren sosyal hizmetlerin yönetilmesi ile başlamış,
• Sonra, suç, sakatlık, işsizlik, ruh sağlığı, öğrenme güçlüğü, yaşlılık gibi sosyal problem
alanlarına,
• Irk, cinsiyet ve yoksulluktan kaynaklanan dezavantaj alanlarına yayılmaktadır.


7. Soru

Sosyal politika üretiminde kaç temel ilke vardır?

Cevap

Sosyal politika üretiminde üç temel ilke dikkate alınmaktadır.


8. Soru

Sosyal politikanın temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Sosyal politika üretiminde üç temel ilke dikkate alınmaktadır: Evrenselcilik, gereksinim, karşılıklılık (universalism, need, reciprocity) (Clasen, Van Oorschot, 2004: 273).


9. Soru

Sosyal politikanın hedefi olan kitleyi hangi gruplar oluşturur? 

Cevap

Diğer bir ifade ile sosyal politikanın hedefi olan kitle, ihtiyacı olan (ihtiyacı belirlenmiş olan) gruplar olmalıdır.


10. Soru

Karşılıklılık ilkesi nedir?

Cevap

Üçüncü ilke, karşılıklılık ilkesi bireylerin bazı ödemeler yaparak hak sahibi olmasını tanımlamak için kullanılmaktadır.


11. Soru

Sosyal politika müdahale alanları nelerdir?

Cevap

Sosyal politika insanların refahını dönüştürebilmek için kolektif, diğer bir ifadeyle kamu eliyle yapılan ortak bir müdahaledir. Bu müdahale, teorik konularla birlikte, gerçek hayatta sosyal ihtiyaçları ve sosyal problemleri tanımlamak; politika seçenekleri oluşturmak; uygun çözümleri uygulamakla yapılmaktadır


12. Soru

Gelir politikaları için ilk adım nedir? 

Cevap

Gelir politikaları için ilk adım, çalışmak isteyen herkesin bir işinin olmasıdır. 


13. Soru

Sosyal güvenlik sözcüğü, ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Sosyal güvenlik sözcüğü, ilk kez Roosevelt tarafından sosyal güvenlik yasası (social security act) olarak 1935’de kullanılmıştır.


14. Soru

Sosyal güvenlik sisteminin kaç temel özelliği vardır?

Cevap

Bu risklere karşı öngörülen güvenlik sisteminin üç temel özelliği vardır:
• Nüfusun genelini kapsamaktadır
• Tek bir primle tüm riskler için telafi önerilmektedir
• Merkezi bir sistemdir.


15. Soru

İlk uygulanan sosyal politika aracı hangisidir?

Cevap

Eğitim ilk uygulanan sosyal politika aracıdır.


16. Soru

Eğitimin sosyal politika aracı olarak kullanılmasının arkasında yatan iki önemli neden nedir?

Cevap

Eğitimin sosyal politika aracı olarak kullanılmasının arkasında yatan iki önemli varsayım söz
konusudur: Sosyalleşme ve adalet.


17. Soru

Aile politikaları kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bu nedenle, aile politikaları, aileleri belirli eylemlerin hedefi olarak tanımlayan ve aileyi bir hedefe yönelik olarak değiştirebileceğini düşünen politikalardır (Hantrais, 2004:132).


18. Soru

 Tek çocuk politikası uygulayan ülke hangisidir?

Cevap

Çin radikal bir tedbir olarak 1972’den beri tek çocuk politikası takip etmektedir (Colander, 2010: 896).


19. Soru

Aile politikalarını sınıflandırınız.

Cevap

Bu nedenle aile politikalarını, ailenin faaliyet alanlarına göre aşağıdaki gibi
sınıflandırmak mümkündür:
• Ailenin kuruluşu, sonlandırılışı ve işlevlerinin yasal düzenlemelerini içeren politikalar
• Ailenin gelirini destekleyen politikalar
• Ailenin işlevlerini kolaylaştırmaya yönelik hizmet politikaları


20. Soru

“Seçme özgürlüğü” kavramını tanımlayınız.

Cevap

“Seçme özgürlüğü”, kamunun üretimini dağıtımını yaptığı alanlarda, kullanıcıya seçenekler sunmasını ifade etmektedir


1. Soru

Toplumdaki tüm bireylerin yaşamlarını, uyguladığı politikalarla iyileştirmeyi hedefleyen devleti tanımlamak için kullanılan kavram nedir?

Cevap

Örneğin aile politikaları sosyal devlet kavramından etkilenmektedir çünkü sosyal devlet, toplumdaki tüm bireylerin yaşamlarını, uyguladığı politikalarla iyileştirmeyi hedefleyen devlettir.

2. Soru

Refah devleti ya da sosyal devlet geleneği, hangi ülkede başlamıştır?

Cevap

Refah devleti ya da sosyal devlet geleneği, 1840’larda, Alman Şansölyesi (başbakan) Otto Von Bismarck’ın (1815–1898) yönetiminde Almanya’da başladı.

3. Soru

Fakirlerin ve topluma uymayan bireylerin üzerine titremenin, toplumun sosyal ilerlemesini geciktireceğini ve bu grubun üremesine (toplum içinde sayısının artmasına) neden olacağını iddia eden filozof kimdir?

Cevap

Örneğin döneminin etkili İngiliz filozofu ve evrim teorisyeni Herbert Spencer (1820-1903),
fakirlerin ve topluma uymayan bireylerin üzerine titremenin, toplumun sosyal ilerlemesini geciktireceğini ve bu grubun üremesine (toplum içinde sayısının artmasına) neden olacağını iddia etmiştir (Constitutional Rights Foundation: 1).

4. Soru

Fabian Topluluğu hangi yıl kurulmuştur?

Cevap

İngiltere’de 1884’de kurulan Fabian Topluluğu üyeleri, özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Britanya’da kapitalizmin uygulamasında karşılaşılan sosyal ve ekonomik sorunların çözümü için öneriler geliştirmiştir.

5. Soru

İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) adlı kitap kim tarafından yazılmıştır?

Cevap

Keynes 1936 yılında yayınlanan kitabı İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi’nde (The General Theory of Employment, Interest and Money), devletin kaynağını vergiden alan kamu harcamaları yaparak, ekonomik hayatı hızlandırabileceğini iddia etmektedir.

6. Soru

Sosyal politikanın ilgi alanları nelerdir?

Cevap

Bu nedenle sosyal politikanın ilgi alanları
• Sağlık, sosyal güvenlik, eğitim, istihdam hizmetleri, konut yönetimini içeren sosyal hizmetlerin yönetilmesi ile başlamış,
• Sonra, suç, sakatlık, işsizlik, ruh sağlığı, öğrenme güçlüğü, yaşlılık gibi sosyal problem
alanlarına,
• Irk, cinsiyet ve yoksulluktan kaynaklanan dezavantaj alanlarına yayılmaktadır.

7. Soru

Sosyal politika üretiminde kaç temel ilke vardır?

Cevap

Sosyal politika üretiminde üç temel ilke dikkate alınmaktadır.

8. Soru

Sosyal politikanın temel ilkeleri nelerdir?

Cevap

Sosyal politika üretiminde üç temel ilke dikkate alınmaktadır: Evrenselcilik, gereksinim, karşılıklılık (universalism, need, reciprocity) (Clasen, Van Oorschot, 2004: 273).

9. Soru

Sosyal politikanın hedefi olan kitleyi hangi gruplar oluşturur? 

Cevap

Diğer bir ifade ile sosyal politikanın hedefi olan kitle, ihtiyacı olan (ihtiyacı belirlenmiş olan) gruplar olmalıdır.

10. Soru

Karşılıklılık ilkesi nedir?

Cevap

Üçüncü ilke, karşılıklılık ilkesi bireylerin bazı ödemeler yaparak hak sahibi olmasını tanımlamak için kullanılmaktadır.

11. Soru

Sosyal politika müdahale alanları nelerdir?

Cevap

Sosyal politika insanların refahını dönüştürebilmek için kolektif, diğer bir ifadeyle kamu eliyle yapılan ortak bir müdahaledir. Bu müdahale, teorik konularla birlikte, gerçek hayatta sosyal ihtiyaçları ve sosyal problemleri tanımlamak; politika seçenekleri oluşturmak; uygun çözümleri uygulamakla yapılmaktadır

12. Soru

Gelir politikaları için ilk adım nedir? 

Cevap

Gelir politikaları için ilk adım, çalışmak isteyen herkesin bir işinin olmasıdır. 

13. Soru

Sosyal güvenlik sözcüğü, ilk kez kim tarafından kullanılmıştır?

Cevap

Sosyal güvenlik sözcüğü, ilk kez Roosevelt tarafından sosyal güvenlik yasası (social security act) olarak 1935’de kullanılmıştır.

14. Soru

Sosyal güvenlik sisteminin kaç temel özelliği vardır?

Cevap

Bu risklere karşı öngörülen güvenlik sisteminin üç temel özelliği vardır:
• Nüfusun genelini kapsamaktadır
• Tek bir primle tüm riskler için telafi önerilmektedir
• Merkezi bir sistemdir.

15. Soru

İlk uygulanan sosyal politika aracı hangisidir?

Cevap

Eğitim ilk uygulanan sosyal politika aracıdır.

16. Soru

Eğitimin sosyal politika aracı olarak kullanılmasının arkasında yatan iki önemli neden nedir?

Cevap

Eğitimin sosyal politika aracı olarak kullanılmasının arkasında yatan iki önemli varsayım söz
konusudur: Sosyalleşme ve adalet.

17. Soru

Aile politikaları kavramını tanımlayınız.

Cevap

Bu nedenle, aile politikaları, aileleri belirli eylemlerin hedefi olarak tanımlayan ve aileyi bir hedefe yönelik olarak değiştirebileceğini düşünen politikalardır (Hantrais, 2004:132).

18. Soru

 Tek çocuk politikası uygulayan ülke hangisidir?

Cevap

Çin radikal bir tedbir olarak 1972’den beri tek çocuk politikası takip etmektedir (Colander, 2010: 896).

19. Soru

Aile politikalarını sınıflandırınız.

Cevap

Bu nedenle aile politikalarını, ailenin faaliyet alanlarına göre aşağıdaki gibi
sınıflandırmak mümkündür:
• Ailenin kuruluşu, sonlandırılışı ve işlevlerinin yasal düzenlemelerini içeren politikalar
• Ailenin gelirini destekleyen politikalar
• Ailenin işlevlerini kolaylaştırmaya yönelik hizmet politikaları

20. Soru

“Seçme özgürlüğü” kavramını tanımlayınız.

Cevap

“Seçme özgürlüğü”, kamunun üretimini dağıtımını yaptığı alanlarda, kullanıcıya seçenekler sunmasını ifade etmektedir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.