Açıköğretim Ders Notları

Aile Psikolojisi ve Eğitimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Psikolojisi ve Eğitimi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Evlilikte İlişki Sorunları

1. Soru

İletişim becerilerinin yetersiz olduğu aile bireylerinde görülen davranışlardan üç tanesini belirtiniz.

Cevap

Eşler arası şiddet bireysel iletişim becerilerinin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu tür evliliklerde eşlerden biri ya da ikisi;

 • karşındakinin yeterliliğine sıklıkla saldırır,

 • sözel istismar ya da sözel saldırganlığa yönelir,

 • iletişim esnasında olumsuz mimikleri sık kullanır,

 • birbirlerini kızdırmaya yönelik davranışlarda bulunur,

 • olumlu ya da olumsuz duyguları eşleri tarafından anlaşılmaz, mesajları alınmazsa karşılık alana dek daha güçlü olumsuz sözel mesajlar gönderir,

 • sözel ifadeler etkili olmadığında fiziksel istismara başvurabilirler.


2. Soru

Kadınlar ve erkekler arasındaki iletişim farklılıklarına üç tane örnek veriniz.

Cevap

Kadın ve erkekler arasında bir takım iletişim farklılıkları saptanmıştır:

 • Kadınlar daha çok özel, erkekler daha çok genel konuşmaları tercih eder.

 • Kadınlar kendilerini rahat hissettikleri, kadınların bulunduğu mekanlarda, ev ortamlarında, telefon konuşmalarında rahattırlar, erkekler ise toplantı ve kalabalık mekanlarda rahat konuşurlar.

 • Kadınlar duygusal içerikli mesajları erkeklere göre daha sık kullanırlar.

 • Kadınlar erkeklerden daha fazla duygusal tepki verir ve duygusal tepki bekler.

 • Erkekler daha fazla bilgi içeren, duygusal olmayan tepkiler verir, pratik, yapıcı, mantıksal tepkiler bekler.

 • Tartışmalarda kadınlar daha fazla olumsuz duygu gösterir, karşısındakini ikna için kişisel özelliklere yönelik saldırıda bulunabilir.

 • Kadınlar için, ilişkiyle ilgili en önemli öge “iyi iletişim” hissidir.

 • Erkekler ilişkilerindeki hemen her şeyi eşlerine oranla daha tozpembe görmektedir.


3. Soru

Savunucu iletişim kalıplarıın ortaya çıkmasını sağlayan mesaj kaplıplarından üç tanesini yazınız. 

Cevap

Eşlerden biri ya da ikisi, karşısındaki suçlayıcı tutum içine girdiğinde savunucu iletişim gelişir ve çatışma ortaya çıkar. Bir iletişim ortamında kişilerden birisi aşağıdaki altı tavırdan birini sergilediğinde karşısındaki savunucu iletişim kurmaya itmiş olur, yani çatışmaya yol açar:

 1. Yargılayan mesajlar
 2. Kontrol eden mesajlar
 3. Stratejik mesajlar
 4. Nötr mesajlar
 5. Üstünlük taslayan mesajlar
 6. Kesin mesajlar


4. Soru

Ben dili mesajinın içermesi gereken ana ögeler nelerdir?

Cevap

Konuşurken çiftlerin ben-dilini kullanmaları ilişkileri açısından son derece faydalı olacaktır. Bir suçlama, eleştiri tonu olan sen-dilinin yerine karşı taraftaki kişide olumsuz tepki oluşturacak herhangi bir mesaj içermeyen ben-dili iletişimi arttırır. Ben-dili mesajı oluşturulurken 3 ana ögeyi içermelidir;

 1. Ne oldu
 2. Ne hissettim
 3. Ne bekliyorum


5. Soru

Çatışma türlerinden aktif çatışma kavramını açıklayınız?

Cevap

Aktif çatışma: Karşı karşıya gelen kişilerin birbirinde hoşlanmamaları ya da birbirlerine kızmaları durumunda ortaya çıkar. Birbirlerinin ne söylediğine aldırmadan, birbirlerini dinlemeden karşılıklı olarak birbirini eleştirir ve kavga ederler.


6. Soru

Çatışma türlerinden pasif çatışma kavramını açıklayınız.

Cevap

Pasif çatışma: Herhangi bir nedenden ötürü (çekindikleri için ya da küs oldukları için) insanların birbiri ile iletişim kurmaması pasif çatışma türüdür. Küsme, sağlıksız bir iletişim şeklidir. Etkileşim ortamını fakirleştirir. Pasif çatışmalar bazen pasif saldırganlığa dönüşebilir. Fiziksel ya da sözlü saldırganlık gibi pasif saldırganlıkta da karşımızdakini susarak öfkelendirmeye çalışırız. Pasif saldırganlıkta, küsme bir alışkanlık, susma bir silah haline gelir. Pasif çatışmalardan biri de öfkenin içe atılması, ifade edilmemesidir. Birbirine kızan insanlar aralarında hiçbir şey olmamış gibi iletişimlerini sürdürdüklerinde pasif çatışma sergilemişolurlar.


7. Soru

Sadakatsizlik kavramını açıklayınız.

Cevap

Sadakatsizlik, “mevcut birliktelik dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin ya da standartlarının çiğnenmesi” olarak tanımlanabilir.


8. Soru

Sadakatsizliğe uğrayan eşin yaşayabileceği kayıplardan üç tanesini yazınız.

Cevap

Sadakatsizliğe uğrayan eşler aşağıdaki kayıplardan birini veya birden fazlasını yaşayabilir;

 • Kimlik kaybı; kendini bağımsız, yeterli, eğlenceli, başarılı, çekici, aranan biri olarak tanımlarken sadakatsizlikten sonra bağımlı, yetersiz, güvensiz, kederli, istenmeyen biri gibi algılayabilir.

 • Özel olma duygusunun kaybı,

 • Kendilik saygısının kaybı ve süreçte eşini yeniden kazanabilmek için inandığı değerlerden vazgeçme,

 • Söylenen yalanlara inandığı ve sadakatsizliği görmezden gelmek için çabalar gösterdiği için kendine yönelik öfke ve suçluluk hissetmesi,

 • Düşünce süreçleri üzerinde kontrol kaybı; sürekli aynı konuları düşünmesi, düşüncelerini durdurmaya çalıştığında daha çok düşündüğünü fark etmesi,

 • Tekrarlayan ve hoşa gitmeyen davranışlar üzerinde kontrol kaybı; tekrar aldatılmamak için tekrarlayıcı bir şekilde kontrol davranışları gösterme,

 • Adalet ve kontrol duygusu kaybı; beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan sadakatsizlik dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair inancını sarsmaktadır. Yaşam olayları üzerindeki kontrolünün ne kadar az olduğunu fark etmektedir.

 • Başkalarıyla kurulan bağın kaybı; kişi utanç duygusu, herkesin onu konuşacağı, aşağılayacağı, eleştireceği düşünceleri yaşanan acının paylaşılmasını engellerken diğer yandan yaşananları anlatmak, destek almak isteğinde olabilir.

 • Amaç, yaşam isteği kaybı


9. Soru

Sadakatsiz eşin yaşayabileceği kayıplardan üç tanesini yazınız.

Cevap

Sadakatsiz olan eş aşağıda belirtilen kayıplardan birini ya da birden fazlasını yaşayabilir; 

 • Şaşkınlık; bu hale nasıl geldim?
 • Çaresizlik; özür diler, pişmanlığını bildirir, özrün kabulünde ısrar eder.

 • Belirsizlik; yaşanan olayın ne zaman geride kalacağı, evliliğin ne olacağı konusunda endişeli dönem yaşar.

 • Öfke; ilişkideki sorunlar neden olarak gösterilir ve suçluluk paylaşılmaya çalışılır.

 • Yalnızlık; etrafındaki dostların çoğu aldatılan eşe destek vermektedir.

 • Suçluluk, utanç duyar.

 • Umutsuzluk; her şeyin eski hale gelebileceğine yönelik umudunu kaybeder.


10. Soru

Evlilik dışı ilişki mitlerine yönelik üç tane örnek veriniz.

Cevap

Evlilik dışı ilişkiye yönelik mitlerden bazıları şunlardır;

 1. “Herkes evlilik dışı ilişki yaşar”. Evlilik dışı ilişki gerçekte, normal bir davranış olmayıp sorun olduğunun işaretidir.

 2. “Evlilik dışı ilişki evliliğe iyi gelir”. Evlilik dışı ilişki evliği bitirebilir. Ortaya çıkan kriz durumunun atlatılması çok uzun zaman alabilir.

 3. “Evlilikte aşkın bittiğinin işaretidir”. Evlilik dışı ilişki bazen evlilikte sorun olmadan da yaşanabilir.

 4. “Başkalarıyla aldatılmanın sonucudur”. Aldatılmış olma, bu tip bir ilişki için neden olamaz.

 

 1. “Görmezden gelmek en iyi yoldur”. Görmezden gelme sorunu çözmeden bırakmaktır. Eşe açıklandıktan ve ilişki bitirildikten sonra göz ardı edilebilir.

 2. “Evlilik dışı ilişkiden sonra boşanma kaçınılmazdır”. Yaşanan kriz evliliği daha iyiye götürebilir ya da daha kötüleştirebilir.


11. Soru

Amaçlarına göre evlilik dışı ilişkilere yönelik olarak boş yuva ilişkilerini açıklayınız.

Cevap

Boş yuva ilişkileri; 40 yaş üzeri, 20 yıldan fazla evlilik süresine sahip, genelde erkeklerde, çocukların evden ayrılmasından sonra görülür. Arzularla sorumlulukların çelişmesi sonucudur. Duygusal boyutu fazladır. Boşanma olasılığı ortalamanın üstündedir. Eşte depresyon, çiftte iletişim sorunları görülebilir.


12. Soru

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine  ad verilmektedir?

Cevap

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine boşanma denir.


13. Soru

Boşanma nedenlerinden üç tanesini sıralayınız.

Cevap

Boşanmanın birçok nedeni olabilmektedir. Aşağıda belirtilen nedenler boşanmaya ilişkin en sık karşılaşılan nedenlerdir;

 1. Eşlerin evlilik öncesi birbirlerini yeteri kadar tanımamış olmaları,

 2. Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevreden gelmenin eşler arası uyumu güçleştirmesi,

 3. Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına girip özgürlüklerini kısıtlamaları, yaşam alanlarını daraltmaları,

 4. Evlilikte eşlerin iletişim becerilerine sahip olmamaları,

 5. Eşlerin ailelerinin evliliklerine karışmalarının yarattığı sorunlar,

 6. Aile üyelerini farklı beklentiler içine girmelerine, yaşanan sorunların farklı boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen gereksinimlerin karşılanmasına engel olan sosyoekonomik sorunlar,

 7. Kadının eğitim düzeyi ve sosyal statüsünün yükselmesi ile ekonomik bağımsızlığını kazanması sonucunda güçlenmesi ve güçlenen kadının beklenti düzeyinin yükselmesi ve haklarını arama yetisi kazanması,

 8. Kıskançlık,

 9. Şiddet, zina, akıl hastalığı, suç, onur kırıcı hareketler ve terk,


14. Soru

Bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan kurama ne ad verilmektedir?

Cevap

Sosyal değiş tokuş kuramı, boşanmanın nedenlerini bireysel düzeyde açıklar. Bireyin, mevcut ilişkinin maliyetini ve ödülünü algılaması ile ilgilidir. Bu kuram bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan ekonomik temele sahiptir.


15. Soru

Boşanmada yas sürecininde hangi konular bireylerin kızgınlıklarını güçlendirir?

Cevap

Kızgınlık, ambivalans; boşanma daha gerçekçi bir hal alınca kızgınlık hissi ortaya çıkar. Özellikle velayet, nafaka, çocuklarla görüş ayarlanması konularında artar.


16. Soru

Boşanmanın altı istasyonuna göre adalet önünde evlenme sözleşmesinin sona ermesine ne ad verilmektedir?

Cevap

Yasal boşanma; adalet önünde evlenme sözleşmesinin sona ermesidir.


17. Soru

Boşanmanın altı istasyonuna göre karı ve kocanın sahip oldukları mal ve mülkleri kendi aralarında paylaşmalarına ne ad verilmektedir?

Cevap

Ekonomik boşanma; karı ve kocanın para, mal, mülkünün paylaşılmasıdır.


18. Soru

Yasal boşanmadan önceki evlerde yaşanan ve bireyin duygusal körlükten kurtularak eşini gerçek kimliğiyle fark ettiği aşamaya ne ad verilmektedir?

Cevap

Düş kırıklığı aşaması: Kişinin duygusal körlükten kurtulup eşini gerçek kimliğiyle fark ettiği aşamadır. Gerçek ile zihindeki ideal eş arasındaki farklılıklar açığa çıkar. Kişi eş idealizasyonu ve hayal kırıklıkları arasında gider gelir. Bu aşamada farklılıkları kabul ederlerse evliliklerini sürdürebilirler. Eğer bu evre geçilemezse ilişki azalarak diğer aşamaya geçer.


19. Soru

Boşanmanın psikososyal yönüne ilişkin olarak yasal boşanmadan sonra gerçekleşen ve bireyin yeni bir kişilik arayışına girdiği döneme ne ad verilmektedir?

Cevap

İkinci ergenlik aşaması: Bireyin yeni kişilik arayışına girmiş olmasından dolayı bu isim verilir. Günlük evlilik yaşamının ve boşanma sürecinin verdiği sıkıntılardan kurtulan kişi geleceğe daha iyimser bakmaya başlar. Baskılanmış arzu ve istekler alevlenir. Tepkiler başta aşırı bir nitelik kazansa da sonra dengeye ulaşır.


20. Soru

Boşanmanın çocuk ve genç üzerindeki olası olumsuz etkilerinden üç tanesini yazınız.

Cevap

Boşanmanın çocuk ve genç üzerindeki olası etkileri şu şekilde sıralanmatadır;

 • Çocuk-anne-baba arasındaki ilişkinin zedelenmesi,

 • Düşük benlik saygısına neden olma,

 • Kendi evlilik hayatlarında da boşanmaya eğilim,

 • Suça eğilim,

 • Düşük okul başarısı,

 • Y oğun korku ve kaygı,

 • Evlenmeden birlikte yaşama eğilimi,

 • Çocuk sahibi olmakta isteksizlik,

 • Daha fazla zihinsel sağlık sorunları.


1. Soru

İletişim becerilerinin yetersiz olduğu aile bireylerinde görülen davranışlardan üç tanesini belirtiniz.

Cevap

Eşler arası şiddet bireysel iletişim becerilerinin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu tür evliliklerde eşlerden biri ya da ikisi;

 • karşındakinin yeterliliğine sıklıkla saldırır,

 • sözel istismar ya da sözel saldırganlığa yönelir,

 • iletişim esnasında olumsuz mimikleri sık kullanır,

 • birbirlerini kızdırmaya yönelik davranışlarda bulunur,

 • olumlu ya da olumsuz duyguları eşleri tarafından anlaşılmaz, mesajları alınmazsa karşılık alana dek daha güçlü olumsuz sözel mesajlar gönderir,

 • sözel ifadeler etkili olmadığında fiziksel istismara başvurabilirler.

Eşler arası şiddet bireysel iletişim becerilerinin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu tür evliliklerde eşlerden biri ya da ikisi;

 • karşındakinin yeterliliğine sıklıkla saldırır,

 • sözel istismar ya da sözel saldırganlığa yönelir,

 • iletişim esnasında olumsuz mimikleri sık kullanır,

 • birbirlerini kızdırmaya yönelik davranışlarda bulunur,

 • olumlu ya da olumsuz duyguları eşleri tarafından anlaşılmaz, mesajları alınmazsa karşılık alana dek daha güçlü olumsuz sözel mesajlar gönderir,

 • sözel ifadeler etkili olmadığında fiziksel istismara başvurabilirler.

Eşler arası şiddet bireysel iletişim becerilerinin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu tür evliliklerde eşlerden biri ya da ikisi;

 • karşındakinin yeterliliğine sıklıkla saldırır,

 • sözel istismar ya da sözel saldırganlığa yönelir,

 • iletişim esnasında olumsuz mimikleri sık kullanır,

 • birbirlerini kızdırmaya yönelik davranışlarda bulunur,

 • olumlu ya da olumsuz duyguları eşleri tarafından anlaşılmaz, mesajları alınmazsa karşılık alana dek daha güçlü olumsuz sözel mesajlar gönderir,

 • sözel ifadeler etkili olmadığında fiziksel istismara başvurabilirler.

Eşler arası şiddet bireysel iletişim becerilerinin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu tür evliliklerde eşlerden biri ya da ikisi;

 • karşındakinin yeterliliğine sıklıkla saldırır,

 • sözel istismar ya da sözel saldırganlığa yönelir,

 • iletişim esnasında olumsuz mimikleri sık kullanır,

 • birbirlerini kızdırmaya yönelik davranışlarda bulunur,

 • olumlu ya da olumsuz duyguları eşleri tarafından anlaşılmaz, mesajları alınmazsa karşılık alana dek daha güçlü olumsuz sözel mesajlar gönderir,

 • sözel ifadeler etkili olmadığında fiziksel istismara başvurabilirler.

Eşler arası şiddet bireysel iletişim becerilerinin yetersizliğinin bir sonucudur. Bu tür evliliklerde eşlerden biri ya da ikisi;

 • karşındakinin yeterliliğine sıklıkla saldırır,

 • sözel istismar ya da sözel saldırganlığa yönelir,

 • iletişim esnasında olumsuz mimikleri sık kullanır,

 • birbirlerini kızdırmaya yönelik davranışlarda bulunur,

 • olumlu ya da olumsuz duyguları eşleri tarafından anlaşılmaz, mesajları alınmazsa karşılık alana dek daha güçlü olumsuz sözel mesajlar gönderir,

 • sözel ifadeler etkili olmadığında fiziksel istismara başvurabilirler.

2. Soru

Kadınlar ve erkekler arasındaki iletişim farklılıklarına üç tane örnek veriniz.

Cevap

Kadın ve erkekler arasında bir takım iletişim farklılıkları saptanmıştır:

 • Kadınlar daha çok özel, erkekler daha çok genel konuşmaları tercih eder.

 • Kadınlar kendilerini rahat hissettikleri, kadınların bulunduğu mekanlarda, ev ortamlarında, telefon konuşmalarında rahattırlar, erkekler ise toplantı ve kalabalık mekanlarda rahat konuşurlar.

 • Kadınlar duygusal içerikli mesajları erkeklere göre daha sık kullanırlar.

 • Kadınlar erkeklerden daha fazla duygusal tepki verir ve duygusal tepki bekler.

 • Erkekler daha fazla bilgi içeren, duygusal olmayan tepkiler verir, pratik, yapıcı, mantıksal tepkiler bekler.

 • Tartışmalarda kadınlar daha fazla olumsuz duygu gösterir, karşısındakini ikna için kişisel özelliklere yönelik saldırıda bulunabilir.

 • Kadınlar için, ilişkiyle ilgili en önemli öge “iyi iletişim” hissidir.

 • Erkekler ilişkilerindeki hemen her şeyi eşlerine oranla daha tozpembe görmektedir.

Kadın ve erkekler arasında bir takım iletişim farklılıkları saptanmıştır:

 • Kadınlar daha çok özel, erkekler daha çok genel konuşmaları tercih eder.

 • Kadınlar kendilerini rahat hissettikleri, kadınların bulunduğu mekanlarda, ev ortamlarında, telefon konuşmalarında rahattırlar, erkekler ise toplantı ve kalabalık mekanlarda rahat konuşurlar.

 • Kadınlar duygusal içerikli mesajları erkeklere göre daha sık kullanırlar.

 • Kadınlar erkeklerden daha fazla duygusal tepki verir ve duygusal tepki bekler.

 • Erkekler daha fazla bilgi içeren, duygusal olmayan tepkiler verir, pratik, yapıcı, mantıksal tepkiler bekler.

 • Tartışmalarda kadınlar daha fazla olumsuz duygu gösterir, karşısındakini ikna için kişisel özelliklere yönelik saldırıda bulunabilir.

 • Kadınlar için, ilişkiyle ilgili en önemli öge “iyi iletişim” hissidir.

 • Erkekler ilişkilerindeki hemen her şeyi eşlerine oranla daha tozpembe görmektedir.

Kadın ve erkekler arasında bir takım iletişim farklılıkları saptanmıştır:

 • Kadınlar daha çok özel, erkekler daha çok genel konuşmaları tercih eder.

 • Kadınlar kendilerini rahat hissettikleri, kadınların bulunduğu mekanlarda, ev ortamlarında, telefon konuşmalarında rahattırlar, erkekler ise toplantı ve kalabalık mekanlarda rahat konuşurlar.

 • Kadınlar duygusal içerikli mesajları erkeklere göre daha sık kullanırlar.

 • Kadınlar erkeklerden daha fazla duygusal tepki verir ve duygusal tepki bekler.

 • Erkekler daha fazla bilgi içeren, duygusal olmayan tepkiler verir, pratik, yapıcı, mantıksal tepkiler bekler.

 • Tartışmalarda kadınlar daha fazla olumsuz duygu gösterir, karşısındakini ikna için kişisel özelliklere yönelik saldırıda bulunabilir.

 • Kadınlar için, ilişkiyle ilgili en önemli öge “iyi iletişim” hissidir.

 • Erkekler ilişkilerindeki hemen her şeyi eşlerine oranla daha tozpembe görmektedir.

Kadın ve erkekler arasında bir takım iletişim farklılıkları saptanmıştır:

 • Kadınlar daha çok özel, erkekler daha çok genel konuşmaları tercih eder.

 • Kadınlar kendilerini rahat hissettikleri, kadınların bulunduğu mekanlarda, ev ortamlarında, telefon konuşmalarında rahattırlar, erkekler ise toplantı ve kalabalık mekanlarda rahat konuşurlar.

 • Kadınlar duygusal içerikli mesajları erkeklere göre daha sık kullanırlar.

 • Kadınlar erkeklerden daha fazla duygusal tepki verir ve duygusal tepki bekler.

 • Erkekler daha fazla bilgi içeren, duygusal olmayan tepkiler verir, pratik, yapıcı, mantıksal tepkiler bekler.

 • Tartışmalarda kadınlar daha fazla olumsuz duygu gösterir, karşısındakini ikna için kişisel özelliklere yönelik saldırıda bulunabilir.

 • Kadınlar için, ilişkiyle ilgili en önemli öge “iyi iletişim” hissidir.

 • Erkekler ilişkilerindeki hemen her şeyi eşlerine oranla daha tozpembe görmektedir.

3. Soru

Savunucu iletişim kalıplarıın ortaya çıkmasını sağlayan mesaj kaplıplarından üç tanesini yazınız. 

Cevap

Eşlerden biri ya da ikisi, karşısındaki suçlayıcı tutum içine girdiğinde savunucu iletişim gelişir ve çatışma ortaya çıkar. Bir iletişim ortamında kişilerden birisi aşağıdaki altı tavırdan birini sergilediğinde karşısındaki savunucu iletişim kurmaya itmiş olur, yani çatışmaya yol açar:

 1. Yargılayan mesajlar
 2. Kontrol eden mesajlar
 3. Stratejik mesajlar
 4. Nötr mesajlar
 5. Üstünlük taslayan mesajlar
 6. Kesin mesajlar

Eşlerden biri ya da ikisi, karşısındaki suçlayıcı tutum içine girdiğinde savunucu iletişim gelişir ve çatışma ortaya çıkar. Bir iletişim ortamında kişilerden birisi aşağıdaki altı tavırdan birini sergilediğinde karşısındaki savunucu iletişim kurmaya itmiş olur, yani çatışmaya yol açar:

 1. Yargılayan mesajlar
 2. Kontrol eden mesajlar
 3. Stratejik mesajlar
 4. Nötr mesajlar
 5. Üstünlük taslayan mesajlar
 6. Kesin mesajlar

Eşlerden biri ya da ikisi, karşısındaki suçlayıcı tutum içine girdiğinde savunucu iletişim gelişir ve çatışma ortaya çıkar. Bir iletişim ortamında kişilerden birisi aşağıdaki altı tavırdan birini sergilediğinde karşısındaki savunucu iletişim kurmaya itmiş olur, yani çatışmaya yol açar:

 1. Yargılayan mesajlar
 2. Kontrol eden mesajlar
 3. Stratejik mesajlar
 4. Nötr mesajlar
 5. Üstünlük taslayan mesajlar
 6. Kesin mesajlar

Eşlerden biri ya da ikisi, karşısındaki suçlayıcı tutum içine girdiğinde savunucu iletişim gelişir ve çatışma ortaya çıkar. Bir iletişim ortamında kişilerden birisi aşağıdaki altı tavırdan birini sergilediğinde karşısındaki savunucu iletişim kurmaya itmiş olur, yani çatışmaya yol açar:

 1. Yargılayan mesajlar
 2. Kontrol eden mesajlar
 3. Stratejik mesajlar
 4. Nötr mesajlar
 5. Üstünlük taslayan mesajlar
 6. Kesin mesajlar
4. Soru

Ben dili mesajinın içermesi gereken ana ögeler nelerdir?

Cevap

Konuşurken çiftlerin ben-dilini kullanmaları ilişkileri açısından son derece faydalı olacaktır. Bir suçlama, eleştiri tonu olan sen-dilinin yerine karşı taraftaki kişide olumsuz tepki oluşturacak herhangi bir mesaj içermeyen ben-dili iletişimi arttırır. Ben-dili mesajı oluşturulurken 3 ana ögeyi içermelidir;

 1. Ne oldu
 2. Ne hissettim
 3. Ne bekliyorum

Konuşurken çiftlerin ben-dilini kullanmaları ilişkileri açısından son derece faydalı olacaktır. Bir suçlama, eleştiri tonu olan sen-dilinin yerine karşı taraftaki kişide olumsuz tepki oluşturacak herhangi bir mesaj içermeyen ben-dili iletişimi arttırır. Ben-dili mesajı oluşturulurken 3 ana ögeyi içermelidir;

 1. Ne oldu
 2. Ne hissettim
 3. Ne bekliyorum

Konuşurken çiftlerin ben-dilini kullanmaları ilişkileri açısından son derece faydalı olacaktır. Bir suçlama, eleştiri tonu olan sen-dilinin yerine karşı taraftaki kişide olumsuz tepki oluşturacak herhangi bir mesaj içermeyen ben-dili iletişimi arttırır. Ben-dili mesajı oluşturulurken 3 ana ögeyi içermelidir;

 1. Ne oldu
 2. Ne hissettim
 3. Ne bekliyorum

Konuşurken çiftlerin ben-dilini kullanmaları ilişkileri açısından son derece faydalı olacaktır. Bir suçlama, eleştiri tonu olan sen-dilinin yerine karşı taraftaki kişide olumsuz tepki oluşturacak herhangi bir mesaj içermeyen ben-dili iletişimi arttırır. Ben-dili mesajı oluşturulurken 3 ana ögeyi içermelidir;

 1. Ne oldu
 2. Ne hissettim
 3. Ne bekliyorum
5. Soru

Çatışma türlerinden aktif çatışma kavramını açıklayınız?

Cevap

Aktif çatışma: Karşı karşıya gelen kişilerin birbirinde hoşlanmamaları ya da birbirlerine kızmaları durumunda ortaya çıkar. Birbirlerinin ne söylediğine aldırmadan, birbirlerini dinlemeden karşılıklı olarak birbirini eleştirir ve kavga ederler.

Aktif çatışma: Karşı karşıya gelen kişilerin birbirinde hoşlanmamaları ya da birbirlerine kızmaları durumunda ortaya çıkar. Birbirlerinin ne söylediğine aldırmadan, birbirlerini dinlemeden karşılıklı olarak birbirini eleştirir ve kavga ederler.

Aktif çatışma: Karşı karşıya gelen kişilerin birbirinde hoşlanmamaları ya da birbirlerine kızmaları durumunda ortaya çıkar. Birbirlerinin ne söylediğine aldırmadan, birbirlerini dinlemeden karşılıklı olarak birbirini eleştirir ve kavga ederler.

Aktif çatışma: Karşı karşıya gelen kişilerin birbirinde hoşlanmamaları ya da birbirlerine kızmaları durumunda ortaya çıkar. Birbirlerinin ne söylediğine aldırmadan, birbirlerini dinlemeden karşılıklı olarak birbirini eleştirir ve kavga ederler.

6. Soru

Çatışma türlerinden pasif çatışma kavramını açıklayınız.

Cevap

Pasif çatışma: Herhangi bir nedenden ötürü (çekindikleri için ya da küs oldukları için) insanların birbiri ile iletişim kurmaması pasif çatışma türüdür. Küsme, sağlıksız bir iletişim şeklidir. Etkileşim ortamını fakirleştirir. Pasif çatışmalar bazen pasif saldırganlığa dönüşebilir. Fiziksel ya da sözlü saldırganlık gibi pasif saldırganlıkta da karşımızdakini susarak öfkelendirmeye çalışırız. Pasif saldırganlıkta, küsme bir alışkanlık, susma bir silah haline gelir. Pasif çatışmalardan biri de öfkenin içe atılması, ifade edilmemesidir. Birbirine kızan insanlar aralarında hiçbir şey olmamış gibi iletişimlerini sürdürdüklerinde pasif çatışma sergilemişolurlar.

Pasif çatışma: Herhangi bir nedenden ötürü (çekindikleri için ya da küs oldukları için) insanların birbiri ile iletişim kurmaması pasif çatışma türüdür. Küsme, sağlıksız bir iletişim şeklidir. Etkileşim ortamını fakirleştirir. Pasif çatışmalar bazen pasif saldırganlığa dönüşebilir. Fiziksel ya da sözlü saldırganlık gibi pasif saldırganlıkta da karşımızdakini susarak öfkelendirmeye çalışırız. Pasif saldırganlıkta, küsme bir alışkanlık, susma bir silah haline gelir. Pasif çatışmalardan biri de öfkenin içe atılması, ifade edilmemesidir. Birbirine kızan insanlar aralarında hiçbir şey olmamış gibi iletişimlerini sürdürdüklerinde pasif çatışma sergilemişolurlar.

Pasif çatışma: Herhangi bir nedenden ötürü (çekindikleri için ya da küs oldukları için) insanların birbiri ile iletişim kurmaması pasif çatışma türüdür. Küsme, sağlıksız bir iletişim şeklidir. Etkileşim ortamını fakirleştirir. Pasif çatışmalar bazen pasif saldırganlığa dönüşebilir. Fiziksel ya da sözlü saldırganlık gibi pasif saldırganlıkta da karşımızdakini susarak öfkelendirmeye çalışırız. Pasif saldırganlıkta, küsme bir alışkanlık, susma bir silah haline gelir. Pasif çatışmalardan biri de öfkenin içe atılması, ifade edilmemesidir. Birbirine kızan insanlar aralarında hiçbir şey olmamış gibi iletişimlerini sürdürdüklerinde pasif çatışma sergilemişolurlar.

Pasif çatışma: Herhangi bir nedenden ötürü (çekindikleri için ya da küs oldukları için) insanların birbiri ile iletişim kurmaması pasif çatışma türüdür. Küsme, sağlıksız bir iletişim şeklidir. Etkileşim ortamını fakirleştirir. Pasif çatışmalar bazen pasif saldırganlığa dönüşebilir. Fiziksel ya da sözlü saldırganlık gibi pasif saldırganlıkta da karşımızdakini susarak öfkelendirmeye çalışırız. Pasif saldırganlıkta, küsme bir alışkanlık, susma bir silah haline gelir. Pasif çatışmalardan biri de öfkenin içe atılması, ifade edilmemesidir. Birbirine kızan insanlar aralarında hiçbir şey olmamış gibi iletişimlerini sürdürdüklerinde pasif çatışma sergilemişolurlar.

7. Soru

Sadakatsizlik kavramını açıklayınız.

Cevap

Sadakatsizlik, “mevcut birliktelik dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin ya da standartlarının çiğnenmesi” olarak tanımlanabilir.

Sadakatsizlik, “mevcut birliktelik dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin ya da standartlarının çiğnenmesi” olarak tanımlanabilir.

Sadakatsizlik, “mevcut birliktelik dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin ya da standartlarının çiğnenmesi” olarak tanımlanabilir.

Sadakatsizlik, “mevcut birliktelik dışında üçüncü kişi ya da kişilerle yaşanan duygusal ve/veya fiziksel bir ilişki sonucu mevcut birlikteliğin beklentilerinin ya da standartlarının çiğnenmesi” olarak tanımlanabilir.

8. Soru

Sadakatsizliğe uğrayan eşin yaşayabileceği kayıplardan üç tanesini yazınız.

Cevap

Sadakatsizliğe uğrayan eşler aşağıdaki kayıplardan birini veya birden fazlasını yaşayabilir;

 • Kimlik kaybı; kendini bağımsız, yeterli, eğlenceli, başarılı, çekici, aranan biri olarak tanımlarken sadakatsizlikten sonra bağımlı, yetersiz, güvensiz, kederli, istenmeyen biri gibi algılayabilir.

 • Özel olma duygusunun kaybı,

 • Kendilik saygısının kaybı ve süreçte eşini yeniden kazanabilmek için inandığı değerlerden vazgeçme,

 • Söylenen yalanlara inandığı ve sadakatsizliği görmezden gelmek için çabalar gösterdiği için kendine yönelik öfke ve suçluluk hissetmesi,

 • Düşünce süreçleri üzerinde kontrol kaybı; sürekli aynı konuları düşünmesi, düşüncelerini durdurmaya çalıştığında daha çok düşündüğünü fark etmesi,

 • Tekrarlayan ve hoşa gitmeyen davranışlar üzerinde kontrol kaybı; tekrar aldatılmamak için tekrarlayıcı bir şekilde kontrol davranışları gösterme,

 • Adalet ve kontrol duygusu kaybı; beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan sadakatsizlik dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair inancını sarsmaktadır. Yaşam olayları üzerindeki kontrolünün ne kadar az olduğunu fark etmektedir.

 • Başkalarıyla kurulan bağın kaybı; kişi utanç duygusu, herkesin onu konuşacağı, aşağılayacağı, eleştireceği düşünceleri yaşanan acının paylaşılmasını engellerken diğer yandan yaşananları anlatmak, destek almak isteğinde olabilir.

 • Amaç, yaşam isteği kaybı

Sadakatsizliğe uğrayan eşler aşağıdaki kayıplardan birini veya birden fazlasını yaşayabilir;

 • Kimlik kaybı; kendini bağımsız, yeterli, eğlenceli, başarılı, çekici, aranan biri olarak tanımlarken sadakatsizlikten sonra bağımlı, yetersiz, güvensiz, kederli, istenmeyen biri gibi algılayabilir.

 • Özel olma duygusunun kaybı,

 • Kendilik saygısının kaybı ve süreçte eşini yeniden kazanabilmek için inandığı değerlerden vazgeçme,

 • Söylenen yalanlara inandığı ve sadakatsizliği görmezden gelmek için çabalar gösterdiği için kendine yönelik öfke ve suçluluk hissetmesi,

 • Düşünce süreçleri üzerinde kontrol kaybı; sürekli aynı konuları düşünmesi, düşüncelerini durdurmaya çalıştığında daha çok düşündüğünü fark etmesi,

 • Tekrarlayan ve hoşa gitmeyen davranışlar üzerinde kontrol kaybı; tekrar aldatılmamak için tekrarlayıcı bir şekilde kontrol davranışları gösterme,

 • Adalet ve kontrol duygusu kaybı; beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan sadakatsizlik dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair inancını sarsmaktadır. Yaşam olayları üzerindeki kontrolünün ne kadar az olduğunu fark etmektedir.

 • Başkalarıyla kurulan bağın kaybı; kişi utanç duygusu, herkesin onu konuşacağı, aşağılayacağı, eleştireceği düşünceleri yaşanan acının paylaşılmasını engellerken diğer yandan yaşananları anlatmak, destek almak isteğinde olabilir.

 • Amaç, yaşam isteği kaybı

Sadakatsizliğe uğrayan eşler aşağıdaki kayıplardan birini veya birden fazlasını yaşayabilir;

 • Kimlik kaybı; kendini bağımsız, yeterli, eğlenceli, başarılı, çekici, aranan biri olarak tanımlarken sadakatsizlikten sonra bağımlı, yetersiz, güvensiz, kederli, istenmeyen biri gibi algılayabilir.

 • Özel olma duygusunun kaybı,

 • Kendilik saygısının kaybı ve süreçte eşini yeniden kazanabilmek için inandığı değerlerden vazgeçme,

 • Söylenen yalanlara inandığı ve sadakatsizliği görmezden gelmek için çabalar gösterdiği için kendine yönelik öfke ve suçluluk hissetmesi,

 • Düşünce süreçleri üzerinde kontrol kaybı; sürekli aynı konuları düşünmesi, düşüncelerini durdurmaya çalıştığında daha çok düşündüğünü fark etmesi,

 • Tekrarlayan ve hoşa gitmeyen davranışlar üzerinde kontrol kaybı; tekrar aldatılmamak için tekrarlayıcı bir şekilde kontrol davranışları gösterme,

 • Adalet ve kontrol duygusu kaybı; beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan sadakatsizlik dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair inancını sarsmaktadır. Yaşam olayları üzerindeki kontrolünün ne kadar az olduğunu fark etmektedir.

 • Başkalarıyla kurulan bağın kaybı; kişi utanç duygusu, herkesin onu konuşacağı, aşağılayacağı, eleştireceği düşünceleri yaşanan acının paylaşılmasını engellerken diğer yandan yaşananları anlatmak, destek almak isteğinde olabilir.

 • Amaç, yaşam isteği kaybı

Sadakatsizliğe uğrayan eşler aşağıdaki kayıplardan birini veya birden fazlasını yaşayabilir;

 • Kimlik kaybı; kendini bağımsız, yeterli, eğlenceli, başarılı, çekici, aranan biri olarak tanımlarken sadakatsizlikten sonra bağımlı, yetersiz, güvensiz, kederli, istenmeyen biri gibi algılayabilir.

 • Özel olma duygusunun kaybı,

 • Kendilik saygısının kaybı ve süreçte eşini yeniden kazanabilmek için inandığı değerlerden vazgeçme,

 • Söylenen yalanlara inandığı ve sadakatsizliği görmezden gelmek için çabalar gösterdiği için kendine yönelik öfke ve suçluluk hissetmesi,

 • Düşünce süreçleri üzerinde kontrol kaybı; sürekli aynı konuları düşünmesi, düşüncelerini durdurmaya çalıştığında daha çok düşündüğünü fark etmesi,

 • Tekrarlayan ve hoşa gitmeyen davranışlar üzerinde kontrol kaybı; tekrar aldatılmamak için tekrarlayıcı bir şekilde kontrol davranışları gösterme,

 • Adalet ve kontrol duygusu kaybı; beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan sadakatsizlik dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair inancını sarsmaktadır. Yaşam olayları üzerindeki kontrolünün ne kadar az olduğunu fark etmektedir.

 • Başkalarıyla kurulan bağın kaybı; kişi utanç duygusu, herkesin onu konuşacağı, aşağılayacağı, eleştireceği düşünceleri yaşanan acının paylaşılmasını engellerken diğer yandan yaşananları anlatmak, destek almak isteğinde olabilir.

 • Amaç, yaşam isteği kaybı

9. Soru

Sadakatsiz eşin yaşayabileceği kayıplardan üç tanesini yazınız.

Cevap

Sadakatsiz olan eş aşağıda belirtilen kayıplardan birini ya da birden fazlasını yaşayabilir; 

 • Şaşkınlık; bu hale nasıl geldim?
 • Çaresizlik; özür diler, pişmanlığını bildirir, özrün kabulünde ısrar eder.

 • Belirsizlik; yaşanan olayın ne zaman geride kalacağı, evliliğin ne olacağı konusunda endişeli dönem yaşar.

 • Öfke; ilişkideki sorunlar neden olarak gösterilir ve suçluluk paylaşılmaya çalışılır.

 • Yalnızlık; etrafındaki dostların çoğu aldatılan eşe destek vermektedir.

 • Suçluluk, utanç duyar.

 • Umutsuzluk; her şeyin eski hale gelebileceğine yönelik umudunu kaybeder.

Sadakatsiz olan eş aşağıda belirtilen kayıplardan birini ya da birden fazlasını yaşayabilir; 

 • Şaşkınlık; bu hale nasıl geldim?
 • Çaresizlik; özür diler, pişmanlığını bildirir, özrün kabulünde ısrar eder.

 • Belirsizlik; yaşanan olayın ne zaman geride kalacağı, evliliğin ne olacağı konusunda endişeli dönem yaşar.

 • Öfke; ilişkideki sorunlar neden olarak gösterilir ve suçluluk paylaşılmaya çalışılır.

 • Yalnızlık; etrafındaki dostların çoğu aldatılan eşe destek vermektedir.

 • Suçluluk, utanç duyar.

 • Umutsuzluk; her şeyin eski hale gelebileceğine yönelik umudunu kaybeder.

Sadakatsiz olan eş aşağıda belirtilen kayıplardan birini ya da birden fazlasını yaşayabilir; 

 • Şaşkınlık; bu hale nasıl geldim?
 • Çaresizlik; özür diler, pişmanlığını bildirir, özrün kabulünde ısrar eder.

 • Belirsizlik; yaşanan olayın ne zaman geride kalacağı, evliliğin ne olacağı konusunda endişeli dönem yaşar.

 • Öfke; ilişkideki sorunlar neden olarak gösterilir ve suçluluk paylaşılmaya çalışılır.

 • Yalnızlık; etrafındaki dostların çoğu aldatılan eşe destek vermektedir.

 • Suçluluk, utanç duyar.

 • Umutsuzluk; her şeyin eski hale gelebileceğine yönelik umudunu kaybeder.

Sadakatsiz olan eş aşağıda belirtilen kayıplardan birini ya da birden fazlasını yaşayabilir; 

 • Şaşkınlık; bu hale nasıl geldim?
 • Çaresizlik; özür diler, pişmanlığını bildirir, özrün kabulünde ısrar eder.

 • Belirsizlik; yaşanan olayın ne zaman geride kalacağı, evliliğin ne olacağı konusunda endişeli dönem yaşar.

 • Öfke; ilişkideki sorunlar neden olarak gösterilir ve suçluluk paylaşılmaya çalışılır.

 • Yalnızlık; etrafındaki dostların çoğu aldatılan eşe destek vermektedir.

 • Suçluluk, utanç duyar.

 • Umutsuzluk; her şeyin eski hale gelebileceğine yönelik umudunu kaybeder.

10. Soru

Evlilik dışı ilişki mitlerine yönelik üç tane örnek veriniz.

Cevap

Evlilik dışı ilişkiye yönelik mitlerden bazıları şunlardır;

 1. “Herkes evlilik dışı ilişki yaşar”. Evlilik dışı ilişki gerçekte, normal bir davranış olmayıp sorun olduğunun işaretidir.

 2. “Evlilik dışı ilişki evliliğe iyi gelir”. Evlilik dışı ilişki evliği bitirebilir. Ortaya çıkan kriz durumunun atlatılması çok uzun zaman alabilir.

 3. “Evlilikte aşkın bittiğinin işaretidir”. Evlilik dışı ilişki bazen evlilikte sorun olmadan da yaşanabilir.

 4. “Başkalarıyla aldatılmanın sonucudur”. Aldatılmış olma, bu tip bir ilişki için neden olamaz.

 

 1. “Görmezden gelmek en iyi yoldur”. Görmezden gelme sorunu çözmeden bırakmaktır. Eşe açıklandıktan ve ilişki bitirildikten sonra göz ardı edilebilir.

 2. “Evlilik dışı ilişkiden sonra boşanma kaçınılmazdır”. Yaşanan kriz evliliği daha iyiye götürebilir ya da daha kötüleştirebilir.

Evlilik dışı ilişkiye yönelik mitlerden bazıları şunlardır;

 1. “Herkes evlilik dışı ilişki yaşar”. Evlilik dışı ilişki gerçekte, normal bir davranış olmayıp sorun olduğunun işaretidir.

 2. “Evlilik dışı ilişki evliliğe iyi gelir”. Evlilik dışı ilişki evliği bitirebilir. Ortaya çıkan kriz durumunun atlatılması çok uzun zaman alabilir.

 3. “Evlilikte aşkın bittiğinin işaretidir”. Evlilik dışı ilişki bazen evlilikte sorun olmadan da yaşanabilir.

 4. “Başkalarıyla aldatılmanın sonucudur”. Aldatılmış olma, bu tip bir ilişki için neden olamaz.

 

Evlilik dışı ilişkiye yönelik mitlerden bazıları şunlardır;

 1. “Herkes evlilik dışı ilişki yaşar”. Evlilik dışı ilişki gerçekte, normal bir davranış olmayıp sorun olduğunun işaretidir.

 2. “Evlilik dışı ilişki evliliğe iyi gelir”. Evlilik dışı ilişki evliği bitirebilir. Ortaya çıkan kriz durumunun atlatılması çok uzun zaman alabilir.

 3. “Evlilikte aşkın bittiğinin işaretidir”. Evlilik dışı ilişki bazen evlilikte sorun olmadan da yaşanabilir.

 4. “Başkalarıyla aldatılmanın sonucudur”. Aldatılmış olma, bu tip bir ilişki için neden olamaz.

Evlilik dışı ilişkiye yönelik mitlerden bazıları şunlardır;

 1. “Herkes evlilik dışı ilişki yaşar”. Evlilik dışı ilişki gerçekte, normal bir davranış olmayıp sorun olduğunun işaretidir.

 2. “Evlilik dışı ilişki evliliğe iyi gelir”. Evlilik dışı ilişki evliği bitirebilir. Ortaya çıkan kriz durumunun atlatılması çok uzun zaman alabilir.

 3. “Evlilikte aşkın bittiğinin işaretidir”. Evlilik dışı ilişki bazen evlilikte sorun olmadan da yaşanabilir.

 4. “Başkalarıyla aldatılmanın sonucudur”. Aldatılmış olma, bu tip bir ilişki için neden olamaz.

 

 1. “Görmezden gelmek en iyi yoldur”. Görmezden gelme sorunu çözmeden bırakmaktır. Eşe açıklandıktan ve ilişki bitirildikten sonra göz ardı edilebilir.

 2. “Evlilik dışı ilişkiden sonra boşanma kaçınılmazdır”. Yaşanan kriz evliliği daha iyiye götürebilir ya da daha kötüleştirebilir.

 1. “Görmezden gelmek en iyi yoldur”. Görmezden gelme sorunu çözmeden bırakmaktır. Eşe açıklandıktan ve ilişki bitirildikten sonra göz ardı edilebilir.

 2. “Evlilik dışı ilişkiden sonra boşanma kaçınılmazdır”. Yaşanan kriz evliliği daha iyiye götürebilir ya da daha kötüleştirebilir.

 1. “Görmezden gelmek en iyi yoldur”. Görmezden gelme sorunu çözmeden bırakmaktır. Eşe açıklandıktan ve ilişki bitirildikten sonra göz ardı edilebilir.

 2. “Evlilik dışı ilişkiden sonra boşanma kaçınılmazdır”. Yaşanan kriz evliliği daha iyiye götürebilir ya da daha kötüleştirebilir.

11. Soru

Amaçlarına göre evlilik dışı ilişkilere yönelik olarak boş yuva ilişkilerini açıklayınız.

Cevap

Boş yuva ilişkileri; 40 yaş üzeri, 20 yıldan fazla evlilik süresine sahip, genelde erkeklerde, çocukların evden ayrılmasından sonra görülür. Arzularla sorumlulukların çelişmesi sonucudur. Duygusal boyutu fazladır. Boşanma olasılığı ortalamanın üstündedir. Eşte depresyon, çiftte iletişim sorunları görülebilir.

Boş yuva ilişkileri; 40 yaş üzeri, 20 yıldan fazla evlilik süresine sahip, genelde erkeklerde, çocukların evden ayrılmasından sonra görülür. Arzularla sorumlulukların çelişmesi sonucudur. Duygusal boyutu fazladır. Boşanma olasılığı ortalamanın üstündedir. Eşte depresyon, çiftte iletişim sorunları görülebilir.

Boş yuva ilişkileri; 40 yaş üzeri, 20 yıldan fazla evlilik süresine sahip, genelde erkeklerde, çocukların evden ayrılmasından sonra görülür. Arzularla sorumlulukların çelişmesi sonucudur. Duygusal boyutu fazladır. Boşanma olasılığı ortalamanın üstündedir. Eşte depresyon, çiftte iletişim sorunları görülebilir.

Boş yuva ilişkileri; 40 yaş üzeri, 20 yıldan fazla evlilik süresine sahip, genelde erkeklerde, çocukların evden ayrılmasından sonra görülür. Arzularla sorumlulukların çelişmesi sonucudur. Duygusal boyutu fazladır. Boşanma olasılığı ortalamanın üstündedir. Eşte depresyon, çiftte iletişim sorunları görülebilir.

12. Soru

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine  ad verilmektedir?

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine  ad verilmektedir?

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine  ad verilmektedir?

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine  ad verilmektedir?

Cevap

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine boşanma denir.

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine boşanma denir.

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine boşanma denir.

Eşlerin, birlikteliklerinden ruhsal olarak doyum sağlamadıkları, beklenti ve gereksinmelerini karşılayamadıkları evlilik yaşantılarına yasal olarak son vermelerine boşanma denir.

13. Soru

Boşanma nedenlerinden üç tanesini sıralayınız.

Cevap

Boşanmanın birçok nedeni olabilmektedir. Aşağıda belirtilen nedenler boşanmaya ilişkin en sık karşılaşılan nedenlerdir;

 1. Eşlerin evlilik öncesi birbirlerini yeteri kadar tanımamış olmaları,

 2. Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevreden gelmenin eşler arası uyumu güçleştirmesi,

 3. Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına girip özgürlüklerini kısıtlamaları, yaşam alanlarını daraltmaları,

 4. Evlilikte eşlerin iletişim becerilerine sahip olmamaları,

 5. Eşlerin ailelerinin evliliklerine karışmalarının yarattığı sorunlar,

 6. Aile üyelerini farklı beklentiler içine girmelerine, yaşanan sorunların farklı boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen gereksinimlerin karşılanmasına engel olan sosyoekonomik sorunlar,

 7. Kadının eğitim düzeyi ve sosyal statüsünün yükselmesi ile ekonomik bağımsızlığını kazanması sonucunda güçlenmesi ve güçlenen kadının beklenti düzeyinin yükselmesi ve haklarını arama yetisi kazanması,

 8. Kıskançlık,

 9. Şiddet, zina, akıl hastalığı, suç, onur kırıcı hareketler ve terk,

Boşanmanın birçok nedeni olabilmektedir. Aşağıda belirtilen nedenler boşanmaya ilişkin en sık karşılaşılan nedenlerdir;

 1. Eşlerin evlilik öncesi birbirlerini yeteri kadar tanımamış olmaları,

 2. Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevreden gelmenin eşler arası uyumu güçleştirmesi,

 3. Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına girip özgürlüklerini kısıtlamaları, yaşam alanlarını daraltmaları,

 4. Evlilikte eşlerin iletişim becerilerine sahip olmamaları,

 5. Eşlerin ailelerinin evliliklerine karışmalarının yarattığı sorunlar,

 6. Aile üyelerini farklı beklentiler içine girmelerine, yaşanan sorunların farklı boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen gereksinimlerin karşılanmasına engel olan sosyoekonomik sorunlar,

 7. Kadının eğitim düzeyi ve sosyal statüsünün yükselmesi ile ekonomik bağımsızlığını kazanması sonucunda güçlenmesi ve güçlenen kadının beklenti düzeyinin yükselmesi ve haklarını arama yetisi kazanması,

 8. Kıskançlık,

 9. Şiddet, zina, akıl hastalığı, suç, onur kırıcı hareketler ve terk,

Boşanmanın birçok nedeni olabilmektedir. Aşağıda belirtilen nedenler boşanmaya ilişkin en sık karşılaşılan nedenlerdir;

 1. Eşlerin evlilik öncesi birbirlerini yeteri kadar tanımamış olmaları,

 2. Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevreden gelmenin eşler arası uyumu güçleştirmesi,

 3. Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına girip özgürlüklerini kısıtlamaları, yaşam alanlarını daraltmaları,

 4. Evlilikte eşlerin iletişim becerilerine sahip olmamaları,

 5. Eşlerin ailelerinin evliliklerine karışmalarının yarattığı sorunlar,

 6. Aile üyelerini farklı beklentiler içine girmelerine, yaşanan sorunların farklı boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen gereksinimlerin karşılanmasına engel olan sosyoekonomik sorunlar,

 7. Kadının eğitim düzeyi ve sosyal statüsünün yükselmesi ile ekonomik bağımsızlığını kazanması sonucunda güçlenmesi ve güçlenen kadının beklenti düzeyinin yükselmesi ve haklarını arama yetisi kazanması,

 8. Kıskançlık,

 9. Şiddet, zina, akıl hastalığı, suç, onur kırıcı hareketler ve terk,

Boşanmanın birçok nedeni olabilmektedir. Aşağıda belirtilen nedenler boşanmaya ilişkin en sık karşılaşılan nedenlerdir;

 1. Eşlerin evlilik öncesi birbirlerini yeteri kadar tanımamış olmaları,

 2. Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevreden gelmenin eşler arası uyumu güçleştirmesi,

 3. Eşlerin birbirlerinin yaşam alanlarına girip özgürlüklerini kısıtlamaları, yaşam alanlarını daraltmaları,

 4. Evlilikte eşlerin iletişim becerilerine sahip olmamaları,

 5. Eşlerin ailelerinin evliliklerine karışmalarının yarattığı sorunlar,

 6. Aile üyelerini farklı beklentiler içine girmelerine, yaşanan sorunların farklı boyutlara çekilmesine ve evlilikten beklenen gereksinimlerin karşılanmasına engel olan sosyoekonomik sorunlar,

 7. Kadının eğitim düzeyi ve sosyal statüsünün yükselmesi ile ekonomik bağımsızlığını kazanması sonucunda güçlenmesi ve güçlenen kadının beklenti düzeyinin yükselmesi ve haklarını arama yetisi kazanması,

 8. Kıskançlık,

 9. Şiddet, zina, akıl hastalığı, suç, onur kırıcı hareketler ve terk,

14. Soru

Bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan kurama ne ad verilmektedir?

Bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan kurama ne ad verilmektedir?

Bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan kurama ne ad verilmektedir?

Bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan kurama ne ad verilmektedir?

Cevap

Sosyal değiş tokuş kuramı, boşanmanın nedenlerini bireysel düzeyde açıklar. Bireyin, mevcut ilişkinin maliyetini ve ödülünü algılaması ile ilgilidir. Bu kuram bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan ekonomik temele sahiptir.

Sosyal değiş tokuş kuramı, boşanmanın nedenlerini bireysel düzeyde açıklar. Bireyin, mevcut ilişkinin maliyetini ve ödülünü algılaması ile ilgilidir. Bu kuram bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan ekonomik temele sahiptir.

Sosyal değiş tokuş kuramı, boşanmanın nedenlerini bireysel düzeyde açıklar. Bireyin, mevcut ilişkinin maliyetini ve ödülünü algılaması ile ilgilidir. Bu kuram bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan ekonomik temele sahiptir.

Sosyal değiş tokuş kuramı, boşanmanın nedenlerini bireysel düzeyde açıklar. Bireyin, mevcut ilişkinin maliyetini ve ödülünü algılaması ile ilgilidir. Bu kuram bireylerin evlilikleri hakkında kazançlar ve kayıplar üzerinden değerlendirme yaptıklarını varsayan ekonomik temele sahiptir.

15. Soru

Boşanmada yas sürecininde hangi konular bireylerin kızgınlıklarını güçlendirir?

Cevap

Kızgınlık, ambivalans; boşanma daha gerçekçi bir hal alınca kızgınlık hissi ortaya çıkar. Özellikle velayet, nafaka, çocuklarla görüş ayarlanması konularında artar.

Kızgınlık, ambivalans; boşanma daha gerçekçi bir hal alınca kızgınlık hissi ortaya çıkar. Özellikle velayet, nafaka, çocuklarla görüş ayarlanması konularında artar.

Kızgınlık, ambivalans; boşanma daha gerçekçi bir hal alınca kızgınlık hissi ortaya çıkar. Özellikle velayet, nafaka, çocuklarla görüş ayarlanması konularında artar.

Kızgınlık, ambivalans; boşanma daha gerçekçi bir hal alınca kızgınlık hissi ortaya çıkar. Özellikle velayet, nafaka, çocuklarla görüş ayarlanması konularında artar.

16. Soru

Boşanmanın altı istasyonuna göre adalet önünde evlenme sözleşmesinin sona ermesine ne ad verilmektedir?

Cevap

Yasal boşanma; adalet önünde evlenme sözleşmesinin sona ermesidir.

Yasal boşanma; adalet önünde evlenme sözleşmesinin sona ermesidir.

Yasal boşanma; adalet önünde evlenme sözleşmesinin sona ermesidir.

Yasal boşanma; adalet önünde evlenme sözleşmesinin sona ermesidir.

17. Soru

Boşanmanın altı istasyonuna göre karı ve kocanın sahip oldukları mal ve mülkleri kendi aralarında paylaşmalarına ne ad verilmektedir?

Cevap

Ekonomik boşanma; karı ve kocanın para, mal, mülkünün paylaşılmasıdır.

Ekonomik boşanma; karı ve kocanın para, mal, mülkünün paylaşılmasıdır.

Ekonomik boşanma; karı ve kocanın para, mal, mülkünün paylaşılmasıdır.

Ekonomik boşanma; karı ve kocanın para, mal, mülkünün paylaşılmasıdır.

18. Soru

Yasal boşanmadan önceki evlerde yaşanan ve bireyin duygusal körlükten kurtularak eşini gerçek kimliğiyle fark ettiği aşamaya ne ad verilmektedir?

Cevap

Düş kırıklığı aşaması: Kişinin duygusal körlükten kurtulup eşini gerçek kimliğiyle fark ettiği aşamadır. Gerçek ile zihindeki ideal eş arasındaki farklılıklar açığa çıkar. Kişi eş idealizasyonu ve hayal kırıklıkları arasında gider gelir. Bu aşamada farklılıkları kabul ederlerse evliliklerini sürdürebilirler. Eğer bu evre geçilemezse ilişki azalarak diğer aşamaya geçer.

Düş kırıklığı aşaması: Kişinin duygusal körlükten kurtulup eşini gerçek kimliğiyle fark ettiği aşamadır. Gerçek ile zihindeki ideal eş arasındaki farklılıklar açığa çıkar. Kişi eş idealizasyonu ve hayal kırıklıkları arasında gider gelir. Bu aşamada farklılıkları kabul ederlerse evliliklerini sürdürebilirler. Eğer bu evre geçilemezse ilişki azalarak diğer aşamaya geçer.

Düş kırıklığı aşaması: Kişinin duygusal körlükten kurtulup eşini gerçek kimliğiyle fark ettiği aşamadır. Gerçek ile zihindeki ideal eş arasındaki farklılıklar açığa çıkar. Kişi eş idealizasyonu ve hayal kırıklıkları arasında gider gelir. Bu aşamada farklılıkları kabul ederlerse evliliklerini sürdürebilirler. Eğer bu evre geçilemezse ilişki azalarak diğer aşamaya geçer.

Düş kırıklığı aşaması: Kişinin duygusal körlükten kurtulup eşini gerçek kimliğiyle fark ettiği aşamadır. Gerçek ile zihindeki ideal eş arasındaki farklılıklar açığa çıkar. Kişi eş idealizasyonu ve hayal kırıklıkları arasında gider gelir. Bu aşamada farklılıkları kabul ederlerse evliliklerini sürdürebilirler. Eğer bu evre geçilemezse ilişki azalarak diğer aşamaya geçer.

19. Soru

Boşanmanın psikososyal yönüne ilişkin olarak yasal boşanmadan sonra gerçekleşen ve bireyin yeni bir kişilik arayışına girdiği döneme ne ad verilmektedir?

Cevap

İkinci ergenlik aşaması: Bireyin yeni kişilik arayışına girmiş olmasından dolayı bu isim verilir. Günlük evlilik yaşamının ve boşanma sürecinin verdiği sıkıntılardan kurtulan kişi geleceğe daha iyimser bakmaya başlar. Baskılanmış arzu ve istekler alevlenir. Tepkiler başta aşırı bir nitelik kazansa da sonra dengeye ulaşır.

İkinci ergenlik aşaması: Bireyin yeni kişilik arayışına girmiş olmasından dolayı bu isim verilir. Günlük evlilik yaşamının ve boşanma sürecinin verdiği sıkıntılardan kurtulan kişi geleceğe daha iyimser bakmaya başlar. Baskılanmış arzu ve istekler alevlenir. Tepkiler başta aşırı bir nitelik kazansa da sonra dengeye ulaşır.

İkinci ergenlik aşaması: Bireyin yeni kişilik arayışına girmiş olmasından dolayı bu isim verilir. Günlük evlilik yaşamının ve boşanma sürecinin verdiği sıkıntılardan kurtulan kişi geleceğe daha iyimser bakmaya başlar. Baskılanmış arzu ve istekler alevlenir. Tepkiler başta aşırı bir nitelik kazansa da sonra dengeye ulaşır.

İkinci ergenlik aşaması: Bireyin yeni kişilik arayışına girmiş olmasından dolayı bu isim verilir. Günlük evlilik yaşamının ve boşanma sürecinin verdiği sıkıntılardan kurtulan kişi geleceğe daha iyimser bakmaya başlar. Baskılanmış arzu ve istekler alevlenir. Tepkiler başta aşırı bir nitelik kazansa da sonra dengeye ulaşır.

20. Soru

Boşanmanın çocuk ve genç üzerindeki olası olumsuz etkilerinden üç tanesini yazınız.

Cevap

Boşanmanın çocuk ve genç üzerindeki olası etkileri şu şekilde sıralanmatadır;

 • Çocuk-anne-baba arasındaki ilişkinin zedelenmesi,

 • Düşük benlik saygısına neden olma,

 • Kendi evlilik hayatlarında da boşanmaya eğilim,

 • Suça eğilim,

 • Düşük okul başarısı,

 • Y oğun korku ve kaygı,

 • Evlenmeden birlikte yaşama eğilimi,

 • Çocuk sahibi olmakta isteksizlik,

 • Daha fazla zihinsel sağlık sorunları.

Boşanmanın çocuk ve genç üzerindeki olası etkileri şu şekilde sıralanmatadır;

 • Çocuk-anne-baba arasındaki ilişkinin zedelenmesi,

 • Düşük benlik saygısına neden olma,

 • Kendi evlilik hayatlarında da boşanmaya eğilim,

 • Suça eğilim,

 • Düşük okul başarısı,

 • Y oğun korku ve kaygı,

 • Evlenmeden birlikte yaşama eğilimi,

 • Çocuk sahibi olmakta isteksizlik,

 • Daha fazla zihinsel sağlık sorunları.

Boşanmanın çocuk ve genç üzerindeki olası etkileri şu şekilde sıralanmatadır;

 • Çocuk-anne-baba arasındaki ilişkinin zedelenmesi,

 • Düşük benlik saygısına neden olma,

 • Kendi evlilik hayatlarında da boşanmaya eğilim,

 • Suça eğilim,

 • Düşük okul başarısı,

 • Y oğun korku ve kaygı,

 • Evlenmeden birlikte yaşama eğilimi,

 • Çocuk sahibi olmakta isteksizlik,

 • Daha fazla zihinsel sağlık sorunları.

Boşanmanın çocuk ve genç üzerindeki olası etkileri şu şekilde sıralanmatadır;

 • Çocuk-anne-baba arasındaki ilişkinin zedelenmesi,

 • Düşük benlik saygısına neden olma,

 • Kendi evlilik hayatlarında da boşanmaya eğilim,

 • Suça eğilim,

 • Düşük okul başarısı,

 • Y oğun korku ve kaygı,

 • Evlenmeden birlikte yaşama eğilimi,

 • Çocuk sahibi olmakta isteksizlik,

 • Daha fazla zihinsel sağlık sorunları.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.