Açıköğretim Ders Notları

Aile Sağlığı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Sağlığı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Hastalıklar

1. Soru

Hastalıklar hangi şekillerde bulaşabilir?

Cevap

Hastalıklar, su ve besinlerle, hava, kan, hastalık taşıyan parazitler, cinsel ilişki ve temas yollarıyla bulaşabilir. 


2. Soru

Enfeksiyon nedir?

Cevap

Bir mikrobun canlıya girerek yerleşmesine enfeksiyon denir. 


3. Soru

Sekel nedir?

Cevap

Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan fonksiyon  veya doku bozukluğudur. 


4. Soru

Kronik hastalıklar nedir?

Cevap

Kronik hastalıklar, 3 veya daha uzun süreli olan, yavaş ilerleyen, bir veya birden fazla risk faktörünün sebep olduğu, genellikle karmaşık bir seyir gösteren hastalıklar olarak tanımlanır. 


5. Soru

Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışmasına göre ülkemizdeki ölümlerin yüzde kaçı kronik hastalıklara bağlıdır?

Cevap

Sağlık Bakanlığı’nın ‘’Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması (2013)” bulgularına göre ülkemizdeki tüm ölümlerin yüzde 70’i kronik hastalıklara bağlıdır.


6. Soru

Sinir sistemi nedir?

Cevap

İnsanların iç ve dış çevrelerini algılamalarını sağlayan, aldığı sinyalleri, vücut içinde farklı bölgelere ileten sisteme sinir sistemi denir. 


7. Soru

Sinir sistemi kaça ayrılır?

Cevap

Vücudun yönetiminden sorumlu olan bu sistem; merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olarak iki bölümde incelenir.


8. Soru

Menenjite neden olan bakteriler vücuda çoğunlukla nasıl girerler?

Cevap

Menenjite neden olan bakterilerin  çoğu, hava veya damlacık yolu ile solunum yolundan vücuda giriş yaparlar. Daha sonra kan yolu ile beyin zarına ulaşır ve enfeksiyona neden olurlar. 


9. Soru

Menenjitin en yaygın belirtileri nelerdir?

Cevap

En yaygın belirtileri ateş, bulantı, kusma, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve ense sertliğidir. Işığa tahammül edememe, sese tahammül edememe, diğer belirtiler arasındadır. Bebeklerde bıngıldak kabarıklığı gözlenebilir. Menenjitte vücuda özel döküntüler görülebilir. 


10. Soru

Nazofarenjit’ten korunmanın tek etkili yolu nedir?

Cevap

Korunmanın tek etkili yolu virüsleri yayılmasını fiziksel olarak engellemektir. Hijyene dikkat edilmeli ve eller sık sık yıkanmalıdır. Toplu yerlerde (kreş, okul vb.) maske takılması faydalı olabilir. 


11. Soru

Dış kulak yolu iltihabının nedenleri nelerdir?

Cevap

Dışarıdan gelen partikülleri (toz vs.) tutar. Kulak kanalının kulak çöpü veya yabancı cisimler ile karıştırılması, işitme cihazları, sık kulaklık kullanımı, kulak korunması olmadan yüzmek gibi nedenler ile enfeksiyonlar oluşabilir. 


12. Soru

Bronşiolitin risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Sıklıkla virüsler enfeksiyonun sorumlusudur. Hastalık genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir aile bireyinden ya da kreşlerde diğer çocuklardan bulaşır. Sosyoekonomik seviye düşüklüğü, kalabalık ortamlar, anne sütü almamak, yetersiz beslenme ve zamanından önce doğum, bronşiolit için risk faktörleridir.


13. Soru

Tetanoza neden olan bakterilerin vücuttaki etkileri nelerdir?

Cevap

Tetanoza neden olan bakteri, toprakta, nemli ortamda, ev tozlarında, gübre içerisinde bulunabilir. Bu bakteri, oksijensiz ortamda yaşayabilir ve spor şeklinde bulunur. Vücuda yara veya kesilerden girebilir. Salgıladığı toksinler ile omuriliğe ve sinir sistemine zarar verir. 


14. Soru

Difterinin belirtileri nelerdir?

Cevap

Difteri, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı ve hafif ateş ile sinsi bir şekilde başlar. Difteri basili genellikle bademcikler üzerinde, bazen de yutak üzerinde yerleşir. Bademcikler, kızarır ve hafif şişlik oluşur. İlk 24 saat sonunda, bademcikler üzerinde sarı-gri renkte bir-iki nokta belirir, sonra bunlar genişleyerek bir gün içinde bütün bademcik yüzeyini kaplayan yalancı bir zar yapar. Bu zar giderek çevreye yayılır. Hastanın ağzı kötü kokar. Çevre dokular şişmiştir. Yutak daralır ve yutma imkânsız hale gelir. Yalancı zar, gırtlağa doğru da ilerleyerek, nefes almayı da zorlaştırır. 


15. Soru

Koplik Lekesi nedir?

Cevap

Kızamıkta ciltte dökülmeler başlamadan önce ortaya çıkan; ağız içinde görülebilen beyaz kabarıklar biçiminde döküntülerdir. 


16. Soru

Kabakulağın bulaşma şekilleri nelerdir?

Cevap

Kabakulak, damlacık yolu ve direkt temas ile bulaşır. Kış sonu ve bahar aylarında görülme sıklığı artmaktadır. Askeri kışlalar, okullar gibi kapalı topluluklarda salgın daha fazladır. 


17. Soru

Kısmen veya tamamen en genetik faktörlerin rol oynadığı hastalıklar kaça ayrılır?

Cevap

Kısmen veya tamamen genetik faktörlerin rol oynadığı hastalıklar üçe ayrılır:

  • Tek gen hastalıkları
  • Kromozomal hastalıklar
  • Multifaktöriyel hastalıklar

18. Soru

Mutasyon nedir?

Cevap

Canlıların kalıtsal özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kromozom ve genlerde çevresel ya da kimyasal faktörler nedeniyle ortaya çıkan kalıcı değişiklerdir.


19. Soru

Şeker hastalığı nedir?

Cevap

Diabetes Melltus (DM), insülin salınımı, insülin etkisi veya bu faktörlerin her ikisinde de bir eksiklik olması sonucu ortaya çıkan, yüksek glikoz oranı ve karakterize, ilerleyici ve komplikasyonlara yol açan metabolik hastalıktır. 


20. Soru

KOAH hastalığı nedir?

Cevap

Zararlı gaz ve parçacıklara karşı hava yolları ve akciğerin artmış kronik iltihabı yanıtı ile ilişkili ve genellikle ilerleyici özellikteki kalıcı hava akımı kısıtlanması ile ilişkili bir akciğer hastalığıdır. KOAH, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.


1. Soru

Hastalıklar hangi şekillerde bulaşabilir?

Cevap

Hastalıklar, su ve besinlerle, hava, kan, hastalık taşıyan parazitler, cinsel ilişki ve temas yollarıyla bulaşabilir. 

2. Soru

Enfeksiyon nedir?

Cevap

Bir mikrobun canlıya girerek yerleşmesine enfeksiyon denir. 

3. Soru

Sekel nedir?

Cevap

Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan fonksiyon  veya doku bozukluğudur. 

4. Soru

Kronik hastalıklar nedir?

Cevap

Kronik hastalıklar, 3 veya daha uzun süreli olan, yavaş ilerleyen, bir veya birden fazla risk faktörünün sebep olduğu, genellikle karmaşık bir seyir gösteren hastalıklar olarak tanımlanır. 

5. Soru

Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışmasına göre ülkemizdeki ölümlerin yüzde kaçı kronik hastalıklara bağlıdır?

Cevap

Sağlık Bakanlığı’nın ‘’Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri Sıklığı Çalışması (2013)” bulgularına göre ülkemizdeki tüm ölümlerin yüzde 70’i kronik hastalıklara bağlıdır.

6. Soru

Sinir sistemi nedir?

Cevap

İnsanların iç ve dış çevrelerini algılamalarını sağlayan, aldığı sinyalleri, vücut içinde farklı bölgelere ileten sisteme sinir sistemi denir. 

7. Soru

Sinir sistemi kaça ayrılır?

Cevap

Vücudun yönetiminden sorumlu olan bu sistem; merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olarak iki bölümde incelenir.

8. Soru

Menenjite neden olan bakteriler vücuda çoğunlukla nasıl girerler?

Cevap

Menenjite neden olan bakterilerin  çoğu, hava veya damlacık yolu ile solunum yolundan vücuda giriş yaparlar. Daha sonra kan yolu ile beyin zarına ulaşır ve enfeksiyona neden olurlar. 

9. Soru

Menenjitin en yaygın belirtileri nelerdir?

Cevap

En yaygın belirtileri ateş, bulantı, kusma, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve ense sertliğidir. Işığa tahammül edememe, sese tahammül edememe, diğer belirtiler arasındadır. Bebeklerde bıngıldak kabarıklığı gözlenebilir. Menenjitte vücuda özel döküntüler görülebilir. 

10. Soru

Nazofarenjit’ten korunmanın tek etkili yolu nedir?

Cevap

Korunmanın tek etkili yolu virüsleri yayılmasını fiziksel olarak engellemektir. Hijyene dikkat edilmeli ve eller sık sık yıkanmalıdır. Toplu yerlerde (kreş, okul vb.) maske takılması faydalı olabilir. 

11. Soru

Dış kulak yolu iltihabının nedenleri nelerdir?

Cevap

Dışarıdan gelen partikülleri (toz vs.) tutar. Kulak kanalının kulak çöpü veya yabancı cisimler ile karıştırılması, işitme cihazları, sık kulaklık kullanımı, kulak korunması olmadan yüzmek gibi nedenler ile enfeksiyonlar oluşabilir. 

12. Soru

Bronşiolitin risk faktörleri nelerdir?

Cevap

Sıklıkla virüsler enfeksiyonun sorumlusudur. Hastalık genellikle üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren bir aile bireyinden ya da kreşlerde diğer çocuklardan bulaşır. Sosyoekonomik seviye düşüklüğü, kalabalık ortamlar, anne sütü almamak, yetersiz beslenme ve zamanından önce doğum, bronşiolit için risk faktörleridir.

13. Soru

Tetanoza neden olan bakterilerin vücuttaki etkileri nelerdir?

Cevap

Tetanoza neden olan bakteri, toprakta, nemli ortamda, ev tozlarında, gübre içerisinde bulunabilir. Bu bakteri, oksijensiz ortamda yaşayabilir ve spor şeklinde bulunur. Vücuda yara veya kesilerden girebilir. Salgıladığı toksinler ile omuriliğe ve sinir sistemine zarar verir. 

14. Soru

Difterinin belirtileri nelerdir?

Cevap

Difteri, halsizlik, iştahsızlık, boğaz ağrısı ve hafif ateş ile sinsi bir şekilde başlar. Difteri basili genellikle bademcikler üzerinde, bazen de yutak üzerinde yerleşir. Bademcikler, kızarır ve hafif şişlik oluşur. İlk 24 saat sonunda, bademcikler üzerinde sarı-gri renkte bir-iki nokta belirir, sonra bunlar genişleyerek bir gün içinde bütün bademcik yüzeyini kaplayan yalancı bir zar yapar. Bu zar giderek çevreye yayılır. Hastanın ağzı kötü kokar. Çevre dokular şişmiştir. Yutak daralır ve yutma imkânsız hale gelir. Yalancı zar, gırtlağa doğru da ilerleyerek, nefes almayı da zorlaştırır. 

15. Soru

Koplik Lekesi nedir?

Cevap

Kızamıkta ciltte dökülmeler başlamadan önce ortaya çıkan; ağız içinde görülebilen beyaz kabarıklar biçiminde döküntülerdir. 

16. Soru

Kabakulağın bulaşma şekilleri nelerdir?

Cevap

Kabakulak, damlacık yolu ve direkt temas ile bulaşır. Kış sonu ve bahar aylarında görülme sıklığı artmaktadır. Askeri kışlalar, okullar gibi kapalı topluluklarda salgın daha fazladır. 

17. Soru

Kısmen veya tamamen en genetik faktörlerin rol oynadığı hastalıklar kaça ayrılır?

Cevap

Kısmen veya tamamen genetik faktörlerin rol oynadığı hastalıklar üçe ayrılır:

  • Tek gen hastalıkları
  • Kromozomal hastalıklar
  • Multifaktöriyel hastalıklar
18. Soru

Mutasyon nedir?

Cevap

Canlıların kalıtsal özelliklerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan kromozom ve genlerde çevresel ya da kimyasal faktörler nedeniyle ortaya çıkan kalıcı değişiklerdir.

19. Soru

Şeker hastalığı nedir?

Cevap

Diabetes Melltus (DM), insülin salınımı, insülin etkisi veya bu faktörlerin her ikisinde de bir eksiklik olması sonucu ortaya çıkan, yüksek glikoz oranı ve karakterize, ilerleyici ve komplikasyonlara yol açan metabolik hastalıktır. 

20. Soru

KOAH hastalığı nedir?

Cevap

Zararlı gaz ve parçacıklara karşı hava yolları ve akciğerin artmış kronik iltihabı yanıtı ile ilişkili ve genellikle ilerleyici özellikteki kalıcı hava akımı kısıtlanması ile ilişkili bir akciğer hastalığıdır. KOAH, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.