Açıköğretim Ders Notları

Aile Yapısı ve İlişkileri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Aile Yapısı ve İlişkileri Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Aile Ve Evlilik

1. Soru

Evlilik nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evlilik, geçmiş birikimleri, eğitim ve öğrenimleri birbirinden farklı olan iki kişinin hayatlarını birlikte geçirmeye karar vermesi olarak tanımlanmaktadır.


2. Soru

Cutlar ve Radford (1999) nasıl bir evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiğini belirtmektedirler?

Cevap

Cutlar ve Radford (1999) aralarında iyi bir ilişki bulunan, çocuklarının geleceğini, güvenliğini düşünen ve geleceğe iyimser bakan bir evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiğini belirtmektedirler.


3. Soru

Cutlar ve Radford (1999), evliliği nasıl nitelemektedirler?

Cevap

Cutlar ve Radford (1999), evliliği; birbirlerine karşı sorumluluk duygusu taşıyan, birbirlerini sosyal açıdan destekleyen, birlikte isteyerek zaman geçiren, üyeler arasında açık bir iletişim olan, kriz durumunda birbirlerine kenetlenen bireylerin oluşturduğu sistem olarak nitelendirmektedirler.


4. Soru

Sanayileşme ve endüstrileşme olgusu evliliği nasıl etkilemiştir?

Cevap

Sanayileşme ve endüstrileşme olgusu, evliliğin geçmiş dönemlerden günümüze yapısını değiştirmiştir.


5. Soru

Evlilik ve aile kavramları birbirinden nasıl ayrılır?

Cevap

Aile bir grup veya örgüt, evlilik ise karşı cinsten iki kişinin birlikte yaşamak, yaşantıları paylaşmak, çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla oluşturdukları birliktelik olduğu için birbirinden farklı kavramlardır.


6. Soru

Evlilik niçin insan davranışı üzerinde etkili olan en önemli kurumlardan birisi olarak değerlendirilir?

Cevap

Evlilik insan davranışı üzerinde etkili olan en önemli kurumlardan birisi olarak değerlendirilir. Çünkü hem üreme ve çocukların yetiştirilmesi açısından belirleyicidir hem de ekonomik ve sosyolojik boyutlarıyla toplumu ve bireyi etkilemektedir.


7. Soru

Evliliğin kişisel ve toplumsal işlevleri nelerdir?

Cevap

Evliliğin kişisel ve toplumsal işlevleri şöyle sıralanabilir:
• Cinsel yaşamı sağlıklı ve meşru yoldan düzenler.
• Soy çizgisini belirler, çocuğa yasal bir baba sağlar.
• Cinsiyet rollerini ve iş bölümünü belirler.
• Ekonomik üretim ve tüketim etkinliklerini düzenler yaşam koşullarının yükseltilmesinde ekonomik destek sağlar.
• Bireylere güven, korunma, dayanışma içinde olduklarını hissettirmek, sevmek ve sevilme arzusuna cevap verme olanağı sunarak duygusal destek sağlar.
• Miras, sosyal güvenlik gibi yasal hakların elde edilmesini sağlar.
• Bireylere toplumsal statü sağlar. 


8. Soru

Evlilik ilişkisi kişiye hangi açılardan yarar sağlar?

Cevap

Evlilik ilişkisi kişiye;
• Maddi manevi doyum sağlaması,
• Görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmesi ve
• Yaşadığı çevreye uyum sağlayarak yararlı birey olabilmesi açısından yarar sağlar.


9. Soru

Bireylerin evlenme nedenleri nelerdir?

Cevap

Bireylerin evlenme nedenleri arasında;
• İnsanların genelinin evli olması,
• Ekonomik etkenler,
• Yalnızlıktan kurtulma,
• Cinsel doyumun yasal şekilde sağlanması,
• Statü ve bağımsızlık kazanmak ile
• Sahiplenme duygusu gibi etkinler sayılmaktadır.


10. Soru

Evlilik kurumunun temel motivasyonları nelerdir?

Cevap

Evlilik kurumunun temel motivasyonları şöyle sıralanabilir:
• Biyolojik motivasyon.
• Psikolojik motivasyon.
• Sosyal motivasyon.


11. Soru

Modern evlilik hangi özelliklerle tanımlanmaktadır?

Cevap

Modern evlilik;
• Eş seçiminde ve ilişkide özgürlük,
• Cinsellikte eşitlik ve
• Yakın ilişki gibi özelliklerle tanımlanmaktadır.


12. Soru

Ailede eşler niçin ikilem ve kaygı yaşamaktadırlar?

Cevap

Ailede evlilik git gide bireyselleşmekte ve eşler bu ilişkide kimin ne yapacağını önceden belirlemek istemektedirler. Ancak ailelerinin önerisi mi yoksa arkadaşlarının yaptıklarını mı ölçüt olarak alacaklarını bilemediklerinden ikilem yaşamakta ve kaygıları artmaktadır.


13. Soru

Evlilik ilişkisinde, bireylerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin gerçekleşmemesi nelere yol açmaktadır?

Cevap

Evlilik ilişkisinde, bireylerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin gerçekleşmemesi;
• Eşler arasındaki etkileşim, paylaşma ve sosyal ilişkilerin hoşgörü sınırlarını aşacak şekilde bozulması,
• Eşlerin birinde ya da her ikisinde birden stres oluşturmakta ve bu durum doyumun azalmasıyla birlikte boşanmaya doğru gidilmesine yol açmaktadır.


14. Soru

Eşler arasında yaşanan huzursuzluk ve uyumsuzluk kimleri etkilemektedir?

Cevap

Eşler arasında yaşanan huzursuzluk ve uyumsuzluk, eşlerin yanı sıra çocukları ve çevreyi de olumsuz yönde etkilemektedir.


15. Soru

Evlenme biçimleri neye göre gruplandırılabilir?

Cevap

Evlenme biçimleri;
• Çevre ve
• Eş sayısına göre gruplandırılabilir.


16. Soru

Çevreye göre evlilikler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Çevreye göre evlilik;
• Grup içi evlilik, (endogami) ve
• Grup dışı evlilik (ekzogami) olarak gruplandırılır.


17. Soru

Ölçütü eş sayısı olan evlilik nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Ölçütü eş sayısı olan evlilik;
• Tek eşli evlilik (monogami) ve
• Çok eşli evlilik (poligami) olarak sınıflandırılır.


18. Soru

Çok eşli evliliklerde çok kadınla evlenmenin önemli unsurları nelerdir?

Cevap

Çok kadınla evliliğin önemli unsurları arasında;
• Zengin nüfuslu ailelerde çok kadınla evlenmenin aile prestijini sağladığına inanılması,
• Erkeğin kısa sürede çocuğa sahip olmak istemesi ve
• O toplumda erkek sayısının kadın sayısına oranla az olması sayılabilir.


19. Soru

Taygeldi ailesi nedir?

Cevap

Taygeldi ailesi, karşı cinsten çocukları olan dulların bu çocukları evlendirmek şartıyla yapmış oldukları evlilik sonucu kurulan ailedir.


20. Soru

Berder ailesi nedir?

Cevap

Berder ailesi, başlık parasının yaygın olduğu bölgelerde evlilik çağında hem kızı hem de oğlu olan ailelerinde karşılıklı olarak kız ve oğullarının evlendirilmesiyle oluşan ailedir.


21. Soru

Kavuncu (2011) ve Olson’un (1981) yaptıkları araştırmaya göre evlilik tipleri nelerdir?

Cevap

İlgili araştırmaya göre evlilik tipleri şöyle sıralanabilir:
• Kocanın yönlendirdiği bağımsız tip evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği ortak evlilik.
• Paylaşılmış liderlikte ortak evlilik.
• Kadının yönlendirdiği bağımsız tip evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği bağımlı evlilik.
• Kadının yönlendirdiği cana yakın evlilik.
• Kadının yönlendirdiği yüzleştirici evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği yüzleştirici evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği çatışmalı evlilik.


22. Soru

Shostrom ve Kavanaugh’ın (1971), araştırmalarında bahsettikleri ilişki tipleri nelerdir?

Cevap

İlgili araştırmada bahsedilen ilişki tipleri şöyle sıralanabilir:
• Anne ve oğul türü besleyici ilişki.
• Baba ve bebeği türü destekleyici ilişki.
• Şirret kadın ve iyi adam türü meydan okuyan ilişki.
• Patron ve kölesi kontrol eden ilişki.
• Yüzleştirici ilişki.
• Uysal ilişki.


23. Soru

Nişan neden önem taşımaktadır?

Cevap

Nişan, ilişkinin evliliğe doğru yol aldığının göstergesi olup ailelerin yeni kişiyi aralarına kabul edebilmelerini, çocuklarının evden ayrılması fikrine alışmaları, çiftin ilişkisi içinde kendilerine yer edinebilmeleri açısından önem taşıyan bir dönemdir.


24. Soru

Eş seçimine karar verirken neler önemlidir?

Cevap

Eş seçimine karar verirken çiftin uyum içinde olmalarını sağlayabilecek;
• Eğitim,
• Görgü,
• Yaş farklılığı yanında,
• Ailelerin geleneksel yapısı,
• Sosyal durumu da önemlidir.


25. Soru

Kişinin eş seçmeden önce ne yapması gerekir?

Cevap

Kişinin kendi içinde uygun eşi seçmeden önce, kendisini tanıması gerekir. Kişi kendini tanıdıktan sonra bir eşte bulmayı arzu ettiği özellikleri belirleyebilir.


26. Soru

Kişi kendini tanıma sürecinde hangi sorulara yanıt bulmalıdır?

Cevap

Kişi kendini tanıma sürecinde;
• Ben kimim?
• Nasıl bir yaşam istiyorum?
• Yaşamda neler yapmak istiyorum?
• Güçlü ve zayıf yönlerim ne?
• Hayattaki önceliklerim ne?
• İnsanlarda aradığım özellikler ne?
• Hangi tür insanlarla anlaşabiliyor, hangileriyle anlaşamıyorum? gibi sorulara yanıt bulmalıdır.


27. Soru

Kişinin evlenmeyi düşüneceği kişiye ilişkin ne gibi özellikleri de tanımlaması gerekir?

Cevap

Evlenilecek kişide en çok aranan özellikler; duygusal sağlık, güçlü karakter, enerji düzeyi, zeka, vücut kimyası, ekonomik yönden güven, iletişim, çatışma çözme becerisi, dakiklik – temizlik – sözünü tutma – düzenlilik – önemli günleri hatırlama gibi alışkanlıklar, dindarlık, ortak ilgiler, benzer politik ve sosyal görüşler, anne ve baba olmayı isteme, kişilik değerler, beceriler, amaç, yaş, ırk, eğitim, din, cinsel deneyim, boy ve vücut şekli, yüz güzelliği, giyinme biçimi gibi özelliklerdir.


28. Soru

Evlenilecek kişide olması istenmeyen özellikler nelerdir?

Cevap

Evlenilecek kişide olması istenmeyen özellikler; Yalan, aldatma, baskın kişilik, öfke kontrolsüzlüğü, pornografi merakı, aşarı içme ve uyuşturucu kullanımı, sigara, kumar, cinsel takıntı, dağınıklık, tembellik, ihmalkarlık, dedikoduculuk, cimrilik, küfür, başkalarına bağımlılık, kibir, aşırı utangaçlık, farklı müzik tercihi, dini inançlara karşı tolerans göstermeme, politik farklılık, tehlikeli araba kullanma ve fanatizmdir.


29. Soru

Eş seçiminde önemli diğer nitelikler nelerdir?

Cevap

Eş seçiminde önemli diğer nitelikler şöyle sıralanabilir:
• Kendini ve başkasını sevebilme, kabul edebilme, kendine ve başkasına değer verebilme yeteneği.
• Doğrudan, açık ilişki kurabilme yeteneği.
• Kendini ve başkalarının duygularını ifade edebilme, karşılık verebilme yeteneği.
• Sorumluluk alabilme yeteneği.
• Başkasının kendi var oluşunu ortaya koyabilmesi için destek verme yeteneği.
• Stresle başa çıkabilme yeteneği.
• Eşinin, çocuklarının bağımsızlık ihtiyacına cevap verebilme yeteneğidir.


30. Soru

Etkileşim nelere bağlı olarak oluşur?

Cevap

Etkileşim genellikle;
• Fiziksel özelliklere ve
• Dış görünüşe bağlı olarak oluşur.


31. Soru

Backman’a (1981) göre ilişki hangi aşamalardan geçip gelişip şekillenmektedir?

Cevap

Backman’a göre ilişkinin geçtiği aşamalar şöyle sıralanabilir:
• İlk karşılaşma ve farkına varma
• Seçim aşaması
• İkili ilişkiyi geliştirme
• İlişkiyi devam ettirip ettirmeme kararı olmak üzere dört aşamada gelişip şekillenmektedir.


32. Soru

Eşlerin erken dönemde evlilik ilişkilerinin sınırını belirlemeleri niçin önemlidir?

Cevap

Eşlerin erken dönemde evlilik ilişkilerinin sınırını belirlemeleri önemlidir. Çünkü hem kendi ailelerinin hem de çevrenin müdahalesine maruz kalırlar ve bu da ilişkilere olumsuz olarak yansır.


33. Soru

Eşlerin boş zaman etkinliklerini paylaşmaları ne gibi yararlar sağlar?

Cevap

Eşlerin boş zaman etkinliklerini paylaşmaları,
• Onların hoş vakit geçirmelerine,
• Birbirlerini daha yakından tanımalarına,
• Duygusal yakınlaşmanın sağlanması ve sağlamlaşmasına yardımcı olacaktır.


34. Soru

Çiftlerin edindikleri bazı gerçek dışı beklentileri karşılanmadığında neler olur?

Cevap

Çiftlerin ilişkilerine yönelik çevre, aile, medya yoluyla edindikleri bazı gerçek dışı beklentileri karşılanmadığında, sorunlar ortaya çıkmaktadır.


35. Soru

Uyumlu bir evlilik nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Uyumlu bir evlilik, eşlerin çabaları ve akıllıca planlanmış yaşantıları sonucunda kazanılıp korunması gereken bir beraberliktir.


36. Soru

Evlilik doyumu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evlilik doyumu, bireylerin ilişkilerini tüm yönlerinde hissettikleri öznel mutluluk ve hoşnutluk duyguları olarak tanımlanmaktadır.


37. Soru

Neler evlilik uyumunu artırmaktadır?

Cevap

Evlilik uyumunu;
• Eşler arasındaki her türlü sorunun açıkça tartışılıp anlayış ve hoşgörüyle çözümler aranması,
• Sağlıklı bir iletişimin kurulması ve empatik tepki vermenin,
• Çatışmalarla baş etme yollarının ve çatışmaları çözme becerilerini öğrenmenin artırdığı bilinmektedir.


38. Soru

Evlilik uyumu ile ilişkili faktörler nelerdir?

Cevap

Evlilik uyumu ile ilişkili faktörler şöyle sıralanabilir:
• Bireysel özellikler,
• Çift özellikleri,
• Çevresel etmenler.


39. Soru

Bağlanma kuramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bağlanma kuramı, bireylerin kendilerince önemli ve özel gördükleri diğer kişiler için geliştirdikleri özel, duygusal bağlar olarak tanımlanır.


40. Soru

Araştırmacılar hangi bağlanma biçimlerinden söz etmektedirler?

Cevap

Araştırmacılar, temelde;
• Güvenli ve
• Güvensiz olmak üzere iki bağlanma biçiminden söz etmektedirler.


41. Soru

Güvenli bağlanan yetişkinlerde ne gibi davranışlar gözlenmektedir?

Cevap

Güvenli bağlanan yetişkinlerde;
• Terk edilme ve yakınlık korkuları çok az yaşanmakta,
• Kendilerini rahatlıkla açabilmekte,
• Stresle tek başlarına başa çıkabilmekte,
• İhtiyaç duyduklarında destek arayabilmekte ve verebilmekte,
• Kendilerini ve eşlerini sevilmeye değer bulmakta,
• Etkili iletişim kurabilmekte ve
• Uygun problem çözme stratejileri geliştirebilmektedir.


42. Soru

Kaygılı bağlanan kişilerde ne tür davranışlar gözlenebilmektedir?

Cevap

Kaygılı bağlanan kişilerde;
• Yoğun terk edilme duygusu yaşanmakta,
• Bireyselliğe yer vermeyecek derecede yakınlık aramakta,
• Eşlerine aşırı ilgi ve destek göstermekte,
• Sevilmeye değer olup olmadıklarını sürekli sorgulamakta ve
• Zayıf problem çözme becerileri göstermektedirler.


43. Soru

Bağlanma şekilleri hangi durumlarda önemlidir?

Cevap

Bağlanma şekilleri;
• Kişilerin ikili ilişkilerinde nasıl davranacaklarının,
• Stresli durumlarda ne gibi tepkiler ortaya kayacaklarının tahmininde önemlidir.


44. Soru

Bireylerin bağlanma biçimleri iletişimlerini nasıl etkiler?

Cevap

Bireylerin bağlanma biçimleri kaçınan kişilerin iletişimlerinde çatışmayı çözmek yerine çatışmalı durumdan uzaklaşmayı tercih ederler. Kaygılı kişiler ise çatışmanın çok fazla üzerine gitmekte yüksek düzey stres yaşamaktadırlar. Güvenli bağlanma açık ve yapıcı iletişimle, güvensiz bağlanma ise kaçınma, saldırganlık ve geri çekilmeyle ilişkilidir.


45. Soru

Evliliklerde karşılıklı empatik eğilimin geliştirilmesi aileye ne sağlamaktadır?

Cevap

Evliliklerde karşılıklı empatik eğilimin geliştirilmesi ile etkileşim daha yoğun hale gelmekte çiftlerin birbirine bağlılıkları artmaktadır. Ayrıca çeşitli konularda birbirlerine gönderdikleri mesajların daha iyi anlaşılması da sağlanmaktadır.


46. Soru

Aile içi sağlıklı iletişimin anlamı nedir?

Cevap

Aile içi sağlıklı iletişim, aile üyeleri arasındaki sözlü iletişimin açıklığı ve doğrudanlığıdır.


47. Soru

Evlilik ilişkilerinde sağlıklı iletişimin oluşmasına engel olan davranışlar nelerdir?

Cevap

Evlilik ilişkilerinde çiftlerin çeşitli konulara ilişkin farklı algılanmalarının olması ve problemleri görmezden gelmesi sağlıklı iletişim oluşmasına engel olmaktadır.


48. Soru

Ailelerin iletişim fonksiyonlarını yerine getirmelerine göre hangi aile tipleri ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Ailelerin iletişim fonksiyonlarını getirmelerine göre;
• Sağlıklı ve
• Sağlıksız aile tipleri ortaya çıkmaktadır.


49. Soru

İşlevlerini yerine getiren sağlıklı aileler özelliklere sahiptir?

Cevap

İşlevlerini yerine getiren sağlıklı aileler;
• Sorunlarını bir araya gelerek çözebilen,
• Birbirlerine duygusal olarak bağlı ancak özgürlüklerini engellemeyen,
• Birbirlerinin davranışlarını aşırıya kaçmadan kontrol edebilen ve
• Aralarında açık, rahat ve dolaysız iletişim bulunan ailelerdir.


50. Soru

Evlilik ilişkisinin kalitesini artırmak için nasıl davranmak gerekmektedir?

Cevap

Evlilik ilişkisinin kalitesini artırmak için;
• İletişime açık olma ve dürüstlük,
• Bireyin duygularını ve isteklerini doğru ve tam bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.


51. Soru

Eşler arasında ki çatışma nasıl bir süreç içerir?

Cevap

Eşler arasında ki çatışma, eşlerden bir tarafın, kendi isteklerini karşı tarafın engellediği veya engellemek üzere olduğunu algılaması ile başlayan ve iki tarafın algılarını, duygularını, sözel ve fiziksel saldırganlığını da kapsayan davranışlarını içeren bir süreçtir.


52. Soru

Evlilik çatışmaları hangi anlaşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Evlilik çatışmalarının çıktığı anlaşmazlıklar;
• Eşlerin hangi kurallara uyacağı,
• Birbiriyle tutarsız olan kararların yürürlüğe koyulması ve
• Kuralların kimin tarafından konulacağı konularıdır.


53. Soru

Evlilik sürecinde çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Evlilik sürecinde çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan faktörler; ihtiyaç ve çıkarlar, iletişim hataları, kişisel değerler, doyurulmamış ya da giderilmemiş duygusal gereksinimler, cinsel doyumsuzluk, para yönetimine ilişkin anlaşmazlıklar, eşlerin kendi ailelerine ilişkin sorunlar, aile sadakatini bozmak, çocuklara ilişkin sorunlar, karşılıklı engellemeler, alkol ve madde bağımlılığı, fiziksel saldırganlık, boş zamanı kullanmada uyuşmazlık, uyumsuzluk ve gerginlikler, politik görüş ve inançlardaki farklılıklar, rol kargaşası ve olumsuz duygu dışa vurumudur.


54. Soru

Çatışma çözme kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Çatışma çözme kavramı, eşlerin ihtiyaçlarının temel alındığı ve çatışmalarını başarılı bir şekilde çözmek için bir araya gelerek yaptıkları pazarlık süreci olarak tanımlanmaktadır.


55. Soru

Evlilik ilişkisi açısından olumlu olarak nitelendirilen yapıcı stratejiler nelerdir?

Cevap

Evlilik ilişkisi açısından olumlu olarak nitelendirilen yapıcı stratejiler;
• Anlaşma,
• Uzlaşma ve
• Mizahı kullanma gibi stratejilerdir.


56. Soru

Özgüven’e (2001) göre eşlerin çatışmayı ele alış davranışları nelerdir?

Cevap

Özgüven’e (2001) göre eşlerin çatışmayı ele alış davranışları;
• Uyma,
• İş birliği,
• Uzlaşma,
• Kaçınma ve
• Hükmetmedir.


57. Soru

Gürüz ve Eğinli’ye (2008) göre kişiler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılan olumlu yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Gürüz ve Eğinli’ye (2008) göre kişiler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılan olumlu yaklaşımlar;
• Uzlaşma,
• Yumuşatma,
• Problem çözme,
• Görüşme,
• Yeniden yapılandırma ve
• Karşımızdaki bireyi dinlemedir.


58. Soru

Çatışmalarla başa çıkmak için önerilen çatışma yönetimi stratejileri nelerdir?

Cevap

Çatışmalarda başa çıkmak için önerilen çatışma yönetimi stratejileri;
• Sakinleşme,
• Savunucu olmama,
• Ortağı onaylama ve
• Olumlu çatışma yönetimi uygulamadır.


59. Soru

Evlilik çatışması evreleri nelerdir?

Cevap

Evlilik çatışması evreleri:
• Birinci evre, çıkar çatışması evresidir.
• İkinci evrede çatışmalar stresli durumlara bağlı olarak ortaya çıkar.
• Üçüncü evre, hızlandırıcı olaylar evresi olarak isimlendirilir.
• Dördüncü evre, katılma kaçınma evresidir.
• Beşinci evre, etkileşim senaryosu evresidir.
• Son evresi ise dönüş evresi olarak isimlendirilir.


60. Soru

İnsan ilişkilerinin aşamaları nelerdir?

Cevap

İnsan ilişkilerinin aşamaları;
• Başlama,
• Geliştirme,
• Sürdürme ve
• Sonlandırma şeklinde dört aşamada gerçekleşmektedir.


61. Soru

Ailede birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Ailede birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için;
• Eşler arasında ekonomik,
• Yönetsel ve
• Psikososyal konularda anlaşmaya varılmalı ve uyum sağlanmalıdır.


62. Soru

Evlilikte uyum neleri kapsar?

Cevap

Evlilikte uyum, evli bireylerin başkaları ile olan ilişkileri ile kendi evlilik yaşamlarındaki doyum mutluluk ve mutsuzluk gibi tüm duyguları kapsar.


63. Soru

Evli çiftlerin kendi bağımsız arkadaşlarıyla ilişkilerinin dengelenmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Evli çiftlerin kendi bağımsız arkadaşlarıyla ilişkilerinin dengelenmesinde, ilişkilerinin miktarı, hangi aktivitelerini birlikte sürdüreceklerine ilişkin düzenleme yapmaları ve ilişkilerin dengelenmesi önem kazanmaktadır.


64. Soru

Wallerstein ve Blakslee (1996) iyi bir evlilik için hangi önerilerde bulunmuşlardır?

Cevap

İyi bir evlilik için bulunulan öneriler şöyle sıralanabilir:
• Birey büyüdüğü aileden duygusal olarak kopup kendi kimliğini geliştirmelidir.
• Her eş kendi özerkliğini koruyacak sınırlarını belirlemeli, bir yandan da ben yerine biz demeyi öğrenmeli ve duygusal yakınlığı paylaşmalı sağlamalıdır.
• Cinsel yakınlıklarının, iş sorumlulukları ve sorunlardan etkilenmemesini sağlamalıdır.
• Çocuk sahibi olduklarında anne ve baba olmanın sorumluluğunu bilmeli çocuk konusunda birbirine destek olmalı, çocuğun çift ilişkilerini etkilemesine izin vermemelidir.
• Eşler yaşamın kaçınılmaz sorunlarıyla yüzleşip baş edebilmelidir.
• Eşler birbirlerinin farklılıklarını, kızgınlıklarını, korkularını, sorunlarını konuşabilecekleri güvenli bir ortam oluşturmalıdır.
• Eşler ilişkilerini canlı tutmak için birbirlerine zaman ayırmalıdır.
• Eşler birbirini bağımsız gereksinimlerini karşılamak için birbirine destek vermeli, cesaretlendirmelidir.
• Zamanın neden olduğu değişimin başlangıçtaki romantizmi yok etmesine izin vermemelidir.


65. Soru

evlilik kavramının tanımını yapınız.

Cevap

Tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak
üzere cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken
makbul ve geçerli bir şekilde birleşmesine
evlilik denir.


66. Soru

evlilik olgusunun toplumsal işlevleri nelerdir ?

Cevap

Cinsel yaşamı sağlıklı ve meşru yoldan
düzenler.
• Soy çizgisinin belirler, çocuğa yasal bir baba
sağlar.
• Cinsiyet rollerini ve iş bölümünü belirler.
• Ekonomik üretim ve tüketim etkinliklerinin düzenler, yaşam koşullarının yükseltilmesinde ekonomik destek sağlar.
• Bireylere güven, korunma, dayanışma içinde olduklarını hissetmek, sevmek ve sevilme arzularına cevap verme olanağı sunarak
duygusal destek sağlar.
• Miras, sosyal güvenlik gibi yasal hakların
elde edilmesini sağlar.
• Bireylere toplumsal statü sağlar.


67. Soru

evlilik ve aile kavramının farkı nedir ?

Cevap

‘Evlilik’ kavramı ‘aile’ kavramına göre daha
belirgin bir kavramdır. Evlilik ilişkisinde eşlerin
birbirlerini tanıma, anlama, ihtiyaçlarını giderme
gibi ihtiyaçları sıralanırken, aile kavramında eşlerin
haricinde çocuklar ve ailenin diğer büyükleri de ele
alınmaktadır.


68. Soru

evliliğin unsurları nelerdir ?

Cevap

Evlilikte Akit Unsuru

Evlilikte Taraf Unsuru

Evlilikte Amaç Unsuru


69. Soru

evlilik nedenleri nelerdir ?

Cevap

bireylerin evlenme nedenleri arasında; insanların genelinin evli olması, ekonomik etkenler, yalnızlıktan kurtulma, cinsel doyumun yasal şekilde
sağlanması, statü ve bağımsızlık kazanmak ve sahiplenme duygusu gibi etkenler sayılmaktadır.


70. Soru

Evlilik kurumunun temel üç motivasyonu nelerdir ? 

Cevap

Biyolojik Motivasyon: Uzun süreli beraber yaşama ve kendi cinsinden nesiller üretme arzusu, karşı
cins ile ilişki hazzı, beraberliği ve kendini koruma
arzusudur.
Psikolojik Motivasyon: Arzu duyduğu karşı cins
tarafından beğenilme, sevilme, sevme, seçilme, kendi çocukları ile beraberliğin sürekli oluşundan duyulan güven ve hazdır.
Sosyal Motivasyon: Toplumun beklentilerine,
yasalarına uyarak yaşamanın verdiği rahatlık, toplumda kabul edilen değerlere uyumla kazanılan saygınlık hazzı ve güvendir.


71. Soru

evlilik ilişkisinde boşanmaya yol açabilecek sorunlar nelerdir ?

Cevap

Evlilik ilişkisinde, bireylerin ihtiyaçlarının ve
beklentilerinin gerçekleşmemesi, eşler arasındaki
etkileşim, paylaşma ve sosyal ilişkilerin hoşgörü sınırlarını aşacak şekilde ciddi şekilde bozulması, eşlerin birinde ya da her ikisinde birden stres oluşturmakta ve bu durum doyumun azalması ile birlikte
boşanmaya doğru gidilmesine neden olmaktadır.


72. Soru

evlilikte eşler arasında yaşanana sorunlar çocukları nasıl etkiler ?

Cevap

eşler arasında yaşanan sorunlar çocuğun benlik saygısında azalma, duygusal ve
davranışsal uyum sorunları, aile içindeki uyumda
azalma, aile üyeleri arasında gruplaşma eğilimi ve
çocuklar olgunlaştıkça yakın ilişkilerin kalitesinde
düşme gözlendiği belirtilmiştir.


73. Soru

Amaca Uygunluğu Yönünden Evlilik Türleri nelerdir ?

Cevap

Bir evliliğin sağlıklı aile yapısı kurmaya aday bir evlilik olması için bazı özelliklere sahip olması gerekir.
Bu özellikleri taşıyan evliliklere sağlıklı evlilik taşımayanlara sağlıksız evlilik diyebiliriz.


74. Soru

Geçerliliği Yönünden Evlilik Türleri nelerdir ? sınıflandırıp kısaca açıklayınız.

Cevap

Geçerliliği Yönünden Evlilik Türleri
Evliliği hukuken geçerli olup olamdığına göre
resmi evlilik ve gayriresmi evlilik olarak sınıflandırabiliriz.
Resmi Evlilik
Evlendirme memuru huzurunda gerekli şekil ve
şartların yerine getirilerek kurulmuş evliliktir. Böylece taraflar hukuk düzeninin kendilerine tanıdığı
haklara sahip olur ve yükümlülükler altına girmiş
olurlar. Bir atarfın hakkı diğerinin yükümlülüğü
durumundadır ve yükümlülüklere uyulmamasının
müeyyideleri vardır.
Gayri Resmi Evlilik
İki yetişkinin aile ortamı içinde karı-koca olarak bulunması ve çevreninde kısmen ya da tamamen onaylamasına rağmen resmi evliliğin gerçekleşmemiş olduğu birleşmelerdir.


75. Soru

endogami ve egzogami kavramlarını kısaca açıklayınız.

Cevap

Grup İçi Evlilik (Endogami)
Evlenecek kişiye eş kendi grubu içinden seçilir.
Akrabalık, sosyal sınıf, din, kast, millet gibi. Bu
evlilik biçimiyle grubun düzeninin, prestijinin ve
statüsünün korunduğuna inanılır.
Grup Dışı Evlilik (Ekzogami)
Bu tip evlenme biçimi kişiye grubun dışından
eş seçme olanağı tanır. Bu durum sosyal gruplar
arasındaki eş alıp verme sistemiyle açıklanabilir. Bu
tip evlenme biçiminde insanlar kendi aileleri ya da
grupları dışından evlenerek çeşitli gruplar arasındaki haberleşme ve işbirliği olanaklarını arttırmakta
ve böylece bazı çatışmaları azaltmış olmaktadır.
Akrabalık derecelerine evlilik yasaklamaları da
toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.
Genel olarak tüm dünyada yaygın olan yasak anaoğul, baba-kız evlenmeleridir


76. Soru

ilkel toplumlarda görülen evlilik türü nedir kısaca açıklayınız.

Cevap

Çok Eşle Evlilik (Poligami)
Bir kadın veya bir erkeğin birden fazla eşe sahip olmasıdır. Çok kadınla evlilik “Polijini”, çok
erkekle evlilik “Poliandiri” olarak isimlendirilir.
Çok eşle evlilik esas itibari ile iki tip olmakla birlikte bazı, ilkel topluluklarda grup evliliklerine de
rastlanmaktadır (hem kadınların hem de erkeklerin
birbiri ile çok eşli olarak evli olmaları).


77. Soru

”sorarat” nedir ?

Cevap

Bu evlilik biçimlerinin dışında kadının ölümü
halinde dul kalan erkeğin karısının kardeşiyle evlenmesi yani enişte-baldız evliliği “Sorarat” denir


78. Soru

”taygeldi ailesi” ve ”berder ailesi” kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Anadolu’da rastlanan karşı cinsten çocukları olan dulların bu çocukları evlendirmek şartı
ile yapmış oldukları evlilik sonucu kurulan aileye
“Taygeldi Ailesi” denmektedir. Ayrıca yine başlık
parasının yaygın olduğu bölgelerde evlilik çağında hem kızı hem de oğlu olan ailelerde iki ailenin
karşılıklı olarak kız ve oğullarını evlendirmesine de
“Berder Ailesi” denmektedir.


79. Soru

evlilik sürecinde eş seçiminde neler göz önünde bulundurulur ?

Cevap

Eş seçimine karar verirken, çiftin uyum içinde
olmalarını sağlayabilecek eğitim, görgü, yaş farklılığı
yanında ailelerin geleneksel yapısı, sosyal durumu da
önemlidir. Sadece çiftler arasında hissedilen çekicilik
tek başına eş seçiminde yeterli olmamaktadır. Kişinin
kendi için uygun eşi seçmeden önce kendisini tanıması gerekir. Kişi kendini tanıdıktan sonra bir eşte
bulmayı arzu ettiği özellikleri belirleyebilir.


80. Soru

çocuk yaşta evliliğin travmatize sonuçları nelerdir ?

Cevap

Çocuk yaşta evlilik travmatik sonuçlarına göz
attığımızda; kadınların fiziksel-duygusal-sözel-cinsel şiddete maruz kalma olasılıklarının arttığını,
kız çocukların örgün eğitimden kopup sadece geleneksel roller olan eş ve anneliğe mahkum ettiğini
gözlemlemekteyiz. Erken gebeliklerde düşük, ölü
doğum, erken doğum riski de artmaktadır. Çocuk
yaşta ailenin zorlamasıyla yapılan evlilikler temelde
ekonomik nedenlidir ve her 3 çocuk gelinden 1’i
intiharı düşünmektedir.


81. Soru

evlilik uyumu nedir ? açıklayınız.

Cevap

Evlilik uyumu, evlilikte eşlerin çatışma çözmeye
yönelik benzer özelliklerinin olması, evliliklerinden
ve birbirlerinden doyum hissetmeleri, benzer ilgi ve
aktiviteleri paylaşmaları ve evlilik ilişkisinden beklentilerini yerine getirmeleri olarak tanımlanmaktadır.


82. Soru

evlilik uyumu ile ilişkili faktörler nelerdir ? kısaca açıklayınız .

Cevap

1. Bireysel Özellikler:
Uyumu bozanlar: Stresle başa çıkma güçlüğü,
işlevsel olmayan düşünceler, aşırı tepkisellik, aşırı
kızgınlık ve saldırganlık, tedavi edilmemiş depresyon, uzun süredir devam eden huzursuzluk ( irritabilite), aşırı utangaçlık
Uyuma olumlu katkısı olanlar: Dışadönüklük,
esneklik, özgüven, iddialılık, teslimiyet ve aşkdır.
2. Çift Özellikleri:
Uyumu bozanlar: Negatif ilişki tarzları
Uyuma olumlu katkısı olanlar: İletişim becerileri, çatışma çözme becerileri, kaynaşma, yakınlık,
güç paylaşımı veya kontrolü ve uzlaşmadır
3. Çevresel Etmenler:
Uyumu bozanlar: Aile kökeninin etkileri, aile
sürecinin izleri, iş stresi, anne ve baba olmanın
stresi, dışarı uğraşlarının gerilimi, diğer stresörler (
borçlanma, sağlık sorunları )
Uyuma olumlu katkısı olanlar: Aileden bağımsızlaşabilme, anne ve babanın evliliği, anne ve baba
ile arkadaşların desteğidir.


83. Soru

evlilik çatışmalarının ortaya çıkmasındaki temel anlaşmazlıklar nelerdir ?

Cevap

Evlilik çatışmaları temel bazı anlaşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır. Bu anlaşmazlıklar;
1. Eşlerin hangi kurallara uyacağı,
2. Birbiri ile tutarsız olan kararların yürürlüğe
konulması,
3. Kuralların kimin tarafından konulacağı konularıdır


84. Soru

empati kavramını tanımlayarak evlilikteki önemini açıklayınız.

Cevap

Bugün üzerinde uzlaşılan tanıma
göre empati, bir insanın kendisini karşısındaki
insanın yerine koyarak onun düşüncelerini doğru
olarak anlama, duygularını hissetme ve bu durumu
ona anlatma sürecidir ve kişinin kendisine değil,
karşı tarafa odaklı olduğu bir eğilimdir. Dökmen’e
(2002) göre empati, dış dünyayı karşıdaki bireyin
penceresinden görmeye çalışmaktır. Empati, karşıdaki kişinin duygularını gerçek boyutları ile anlamak ve paylaşmak olduğundan, eşler arasındaki
empatik eğilimin artması, evlilik ilişkilerini sağlamlaştırır ve olgunlaştırır


1. Soru

Evlilik nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evlilik, geçmiş birikimleri, eğitim ve öğrenimleri birbirinden farklı olan iki kişinin hayatlarını birlikte geçirmeye karar vermesi olarak tanımlanmaktadır.

2. Soru

Cutlar ve Radford (1999) nasıl bir evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiğini belirtmektedirler?

Cevap

Cutlar ve Radford (1999) aralarında iyi bir ilişki bulunan, çocuklarının geleceğini, güvenliğini düşünen ve geleceğe iyimser bakan bir evlilik sisteminin sağlıklı bir aile yapısını temsil ettiğini belirtmektedirler.

3. Soru

Cutlar ve Radford (1999), evliliği nasıl nitelemektedirler?

Cevap

Cutlar ve Radford (1999), evliliği; birbirlerine karşı sorumluluk duygusu taşıyan, birbirlerini sosyal açıdan destekleyen, birlikte isteyerek zaman geçiren, üyeler arasında açık bir iletişim olan, kriz durumunda birbirlerine kenetlenen bireylerin oluşturduğu sistem olarak nitelendirmektedirler.

4. Soru

Sanayileşme ve endüstrileşme olgusu evliliği nasıl etkilemiştir?

Cevap

Sanayileşme ve endüstrileşme olgusu, evliliğin geçmiş dönemlerden günümüze yapısını değiştirmiştir.

5. Soru

Evlilik ve aile kavramları birbirinden nasıl ayrılır?

Cevap

Aile bir grup veya örgüt, evlilik ise karşı cinsten iki kişinin birlikte yaşamak, yaşantıları paylaşmak, çocuk yapmak ve yetiştirmek gibi amaçlarla oluşturdukları birliktelik olduğu için birbirinden farklı kavramlardır.

6. Soru

Evlilik niçin insan davranışı üzerinde etkili olan en önemli kurumlardan birisi olarak değerlendirilir?

Cevap

Evlilik insan davranışı üzerinde etkili olan en önemli kurumlardan birisi olarak değerlendirilir. Çünkü hem üreme ve çocukların yetiştirilmesi açısından belirleyicidir hem de ekonomik ve sosyolojik boyutlarıyla toplumu ve bireyi etkilemektedir.

7. Soru

Evliliğin kişisel ve toplumsal işlevleri nelerdir?

Cevap

Evliliğin kişisel ve toplumsal işlevleri şöyle sıralanabilir:
• Cinsel yaşamı sağlıklı ve meşru yoldan düzenler.
• Soy çizgisini belirler, çocuğa yasal bir baba sağlar.
• Cinsiyet rollerini ve iş bölümünü belirler.
• Ekonomik üretim ve tüketim etkinliklerini düzenler yaşam koşullarının yükseltilmesinde ekonomik destek sağlar.
• Bireylere güven, korunma, dayanışma içinde olduklarını hissettirmek, sevmek ve sevilme arzusuna cevap verme olanağı sunarak duygusal destek sağlar.
• Miras, sosyal güvenlik gibi yasal hakların elde edilmesini sağlar.
• Bireylere toplumsal statü sağlar. 

8. Soru

Evlilik ilişkisi kişiye hangi açılardan yarar sağlar?

Cevap

Evlilik ilişkisi kişiye;
• Maddi manevi doyum sağlaması,
• Görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmesi ve
• Yaşadığı çevreye uyum sağlayarak yararlı birey olabilmesi açısından yarar sağlar.

9. Soru

Bireylerin evlenme nedenleri nelerdir?

Cevap

Bireylerin evlenme nedenleri arasında;
• İnsanların genelinin evli olması,
• Ekonomik etkenler,
• Yalnızlıktan kurtulma,
• Cinsel doyumun yasal şekilde sağlanması,
• Statü ve bağımsızlık kazanmak ile
• Sahiplenme duygusu gibi etkinler sayılmaktadır.

10. Soru

Evlilik kurumunun temel motivasyonları nelerdir?

Cevap

Evlilik kurumunun temel motivasyonları şöyle sıralanabilir:
• Biyolojik motivasyon.
• Psikolojik motivasyon.
• Sosyal motivasyon.

11. Soru

Modern evlilik hangi özelliklerle tanımlanmaktadır?

Cevap

Modern evlilik;
• Eş seçiminde ve ilişkide özgürlük,
• Cinsellikte eşitlik ve
• Yakın ilişki gibi özelliklerle tanımlanmaktadır.

12. Soru

Ailede eşler niçin ikilem ve kaygı yaşamaktadırlar?

Cevap

Ailede evlilik git gide bireyselleşmekte ve eşler bu ilişkide kimin ne yapacağını önceden belirlemek istemektedirler. Ancak ailelerinin önerisi mi yoksa arkadaşlarının yaptıklarını mı ölçüt olarak alacaklarını bilemediklerinden ikilem yaşamakta ve kaygıları artmaktadır.

13. Soru

Evlilik ilişkisinde, bireylerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin gerçekleşmemesi nelere yol açmaktadır?

Cevap

Evlilik ilişkisinde, bireylerin ihtiyaçlarının ve beklentilerinin gerçekleşmemesi;
• Eşler arasındaki etkileşim, paylaşma ve sosyal ilişkilerin hoşgörü sınırlarını aşacak şekilde bozulması,
• Eşlerin birinde ya da her ikisinde birden stres oluşturmakta ve bu durum doyumun azalmasıyla birlikte boşanmaya doğru gidilmesine yol açmaktadır.

14. Soru

Eşler arasında yaşanan huzursuzluk ve uyumsuzluk kimleri etkilemektedir?

Cevap

Eşler arasında yaşanan huzursuzluk ve uyumsuzluk, eşlerin yanı sıra çocukları ve çevreyi de olumsuz yönde etkilemektedir.

15. Soru

Evlenme biçimleri neye göre gruplandırılabilir?

Cevap

Evlenme biçimleri;
• Çevre ve
• Eş sayısına göre gruplandırılabilir.

16. Soru

Çevreye göre evlilikler nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Çevreye göre evlilik;
• Grup içi evlilik, (endogami) ve
• Grup dışı evlilik (ekzogami) olarak gruplandırılır.

17. Soru

Ölçütü eş sayısı olan evlilik nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Ölçütü eş sayısı olan evlilik;
• Tek eşli evlilik (monogami) ve
• Çok eşli evlilik (poligami) olarak sınıflandırılır.

18. Soru

Çok eşli evliliklerde çok kadınla evlenmenin önemli unsurları nelerdir?

Cevap

Çok kadınla evliliğin önemli unsurları arasında;
• Zengin nüfuslu ailelerde çok kadınla evlenmenin aile prestijini sağladığına inanılması,
• Erkeğin kısa sürede çocuğa sahip olmak istemesi ve
• O toplumda erkek sayısının kadın sayısına oranla az olması sayılabilir.

19. Soru

Taygeldi ailesi nedir?

Cevap

Taygeldi ailesi, karşı cinsten çocukları olan dulların bu çocukları evlendirmek şartıyla yapmış oldukları evlilik sonucu kurulan ailedir.

20. Soru

Berder ailesi nedir?

Cevap

Berder ailesi, başlık parasının yaygın olduğu bölgelerde evlilik çağında hem kızı hem de oğlu olan ailelerinde karşılıklı olarak kız ve oğullarının evlendirilmesiyle oluşan ailedir.

21. Soru

Kavuncu (2011) ve Olson’un (1981) yaptıkları araştırmaya göre evlilik tipleri nelerdir?

Cevap

İlgili araştırmaya göre evlilik tipleri şöyle sıralanabilir:
• Kocanın yönlendirdiği bağımsız tip evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği ortak evlilik.
• Paylaşılmış liderlikte ortak evlilik.
• Kadının yönlendirdiği bağımsız tip evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği bağımlı evlilik.
• Kadının yönlendirdiği cana yakın evlilik.
• Kadının yönlendirdiği yüzleştirici evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği yüzleştirici evlilik.
• Kocanın yönlendirdiği çatışmalı evlilik.

22. Soru

Shostrom ve Kavanaugh’ın (1971), araştırmalarında bahsettikleri ilişki tipleri nelerdir?

Cevap

İlgili araştırmada bahsedilen ilişki tipleri şöyle sıralanabilir:
• Anne ve oğul türü besleyici ilişki.
• Baba ve bebeği türü destekleyici ilişki.
• Şirret kadın ve iyi adam türü meydan okuyan ilişki.
• Patron ve kölesi kontrol eden ilişki.
• Yüzleştirici ilişki.
• Uysal ilişki.

23. Soru

Nişan neden önem taşımaktadır?

Cevap

Nişan, ilişkinin evliliğe doğru yol aldığının göstergesi olup ailelerin yeni kişiyi aralarına kabul edebilmelerini, çocuklarının evden ayrılması fikrine alışmaları, çiftin ilişkisi içinde kendilerine yer edinebilmeleri açısından önem taşıyan bir dönemdir.

24. Soru

Eş seçimine karar verirken neler önemlidir?

Cevap

Eş seçimine karar verirken çiftin uyum içinde olmalarını sağlayabilecek;
• Eğitim,
• Görgü,
• Yaş farklılığı yanında,
• Ailelerin geleneksel yapısı,
• Sosyal durumu da önemlidir.

25. Soru

Kişinin eş seçmeden önce ne yapması gerekir?

Cevap

Kişinin kendi içinde uygun eşi seçmeden önce, kendisini tanıması gerekir. Kişi kendini tanıdıktan sonra bir eşte bulmayı arzu ettiği özellikleri belirleyebilir.

26. Soru

Kişi kendini tanıma sürecinde hangi sorulara yanıt bulmalıdır?

Cevap

Kişi kendini tanıma sürecinde;
• Ben kimim?
• Nasıl bir yaşam istiyorum?
• Yaşamda neler yapmak istiyorum?
• Güçlü ve zayıf yönlerim ne?
• Hayattaki önceliklerim ne?
• İnsanlarda aradığım özellikler ne?
• Hangi tür insanlarla anlaşabiliyor, hangileriyle anlaşamıyorum? gibi sorulara yanıt bulmalıdır.

27. Soru

Kişinin evlenmeyi düşüneceği kişiye ilişkin ne gibi özellikleri de tanımlaması gerekir?

Cevap

Evlenilecek kişide en çok aranan özellikler; duygusal sağlık, güçlü karakter, enerji düzeyi, zeka, vücut kimyası, ekonomik yönden güven, iletişim, çatışma çözme becerisi, dakiklik – temizlik – sözünü tutma – düzenlilik – önemli günleri hatırlama gibi alışkanlıklar, dindarlık, ortak ilgiler, benzer politik ve sosyal görüşler, anne ve baba olmayı isteme, kişilik değerler, beceriler, amaç, yaş, ırk, eğitim, din, cinsel deneyim, boy ve vücut şekli, yüz güzelliği, giyinme biçimi gibi özelliklerdir.

28. Soru

Evlenilecek kişide olması istenmeyen özellikler nelerdir?

Cevap

Evlenilecek kişide olması istenmeyen özellikler; Yalan, aldatma, baskın kişilik, öfke kontrolsüzlüğü, pornografi merakı, aşarı içme ve uyuşturucu kullanımı, sigara, kumar, cinsel takıntı, dağınıklık, tembellik, ihmalkarlık, dedikoduculuk, cimrilik, küfür, başkalarına bağımlılık, kibir, aşırı utangaçlık, farklı müzik tercihi, dini inançlara karşı tolerans göstermeme, politik farklılık, tehlikeli araba kullanma ve fanatizmdir.

29. Soru

Eş seçiminde önemli diğer nitelikler nelerdir?

Cevap

Eş seçiminde önemli diğer nitelikler şöyle sıralanabilir:
• Kendini ve başkasını sevebilme, kabul edebilme, kendine ve başkasına değer verebilme yeteneği.
• Doğrudan, açık ilişki kurabilme yeteneği.
• Kendini ve başkalarının duygularını ifade edebilme, karşılık verebilme yeteneği.
• Sorumluluk alabilme yeteneği.
• Başkasının kendi var oluşunu ortaya koyabilmesi için destek verme yeteneği.
• Stresle başa çıkabilme yeteneği.
• Eşinin, çocuklarının bağımsızlık ihtiyacına cevap verebilme yeteneğidir.

30. Soru

Etkileşim nelere bağlı olarak oluşur?

Cevap

Etkileşim genellikle;
• Fiziksel özelliklere ve
• Dış görünüşe bağlı olarak oluşur.

31. Soru

Backman’a (1981) göre ilişki hangi aşamalardan geçip gelişip şekillenmektedir?

Cevap

Backman’a göre ilişkinin geçtiği aşamalar şöyle sıralanabilir:
• İlk karşılaşma ve farkına varma
• Seçim aşaması
• İkili ilişkiyi geliştirme
• İlişkiyi devam ettirip ettirmeme kararı olmak üzere dört aşamada gelişip şekillenmektedir.

32. Soru

Eşlerin erken dönemde evlilik ilişkilerinin sınırını belirlemeleri niçin önemlidir?

Cevap

Eşlerin erken dönemde evlilik ilişkilerinin sınırını belirlemeleri önemlidir. Çünkü hem kendi ailelerinin hem de çevrenin müdahalesine maruz kalırlar ve bu da ilişkilere olumsuz olarak yansır.

33. Soru

Eşlerin boş zaman etkinliklerini paylaşmaları ne gibi yararlar sağlar?

Cevap

Eşlerin boş zaman etkinliklerini paylaşmaları,
• Onların hoş vakit geçirmelerine,
• Birbirlerini daha yakından tanımalarına,
• Duygusal yakınlaşmanın sağlanması ve sağlamlaşmasına yardımcı olacaktır.

34. Soru

Çiftlerin edindikleri bazı gerçek dışı beklentileri karşılanmadığında neler olur?

Cevap

Çiftlerin ilişkilerine yönelik çevre, aile, medya yoluyla edindikleri bazı gerçek dışı beklentileri karşılanmadığında, sorunlar ortaya çıkmaktadır.

35. Soru

Uyumlu bir evlilik nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Uyumlu bir evlilik, eşlerin çabaları ve akıllıca planlanmış yaşantıları sonucunda kazanılıp korunması gereken bir beraberliktir.

36. Soru

Evlilik doyumu nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Evlilik doyumu, bireylerin ilişkilerini tüm yönlerinde hissettikleri öznel mutluluk ve hoşnutluk duyguları olarak tanımlanmaktadır.

37. Soru

Neler evlilik uyumunu artırmaktadır?

Cevap

Evlilik uyumunu;
• Eşler arasındaki her türlü sorunun açıkça tartışılıp anlayış ve hoşgörüyle çözümler aranması,
• Sağlıklı bir iletişimin kurulması ve empatik tepki vermenin,
• Çatışmalarla baş etme yollarının ve çatışmaları çözme becerilerini öğrenmenin artırdığı bilinmektedir.

38. Soru

Evlilik uyumu ile ilişkili faktörler nelerdir?

Cevap

Evlilik uyumu ile ilişkili faktörler şöyle sıralanabilir:
• Bireysel özellikler,
• Çift özellikleri,
• Çevresel etmenler.

39. Soru

Bağlanma kuramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bağlanma kuramı, bireylerin kendilerince önemli ve özel gördükleri diğer kişiler için geliştirdikleri özel, duygusal bağlar olarak tanımlanır.

40. Soru

Araştırmacılar hangi bağlanma biçimlerinden söz etmektedirler?

Cevap

Araştırmacılar, temelde;
• Güvenli ve
• Güvensiz olmak üzere iki bağlanma biçiminden söz etmektedirler.

41. Soru

Güvenli bağlanan yetişkinlerde ne gibi davranışlar gözlenmektedir?

Cevap

Güvenli bağlanan yetişkinlerde;
• Terk edilme ve yakınlık korkuları çok az yaşanmakta,
• Kendilerini rahatlıkla açabilmekte,
• Stresle tek başlarına başa çıkabilmekte,
• İhtiyaç duyduklarında destek arayabilmekte ve verebilmekte,
• Kendilerini ve eşlerini sevilmeye değer bulmakta,
• Etkili iletişim kurabilmekte ve
• Uygun problem çözme stratejileri geliştirebilmektedir.

42. Soru

Kaygılı bağlanan kişilerde ne tür davranışlar gözlenebilmektedir?

Cevap

Kaygılı bağlanan kişilerde;
• Yoğun terk edilme duygusu yaşanmakta,
• Bireyselliğe yer vermeyecek derecede yakınlık aramakta,
• Eşlerine aşırı ilgi ve destek göstermekte,
• Sevilmeye değer olup olmadıklarını sürekli sorgulamakta ve
• Zayıf problem çözme becerileri göstermektedirler.

43. Soru

Bağlanma şekilleri hangi durumlarda önemlidir?

Cevap

Bağlanma şekilleri;
• Kişilerin ikili ilişkilerinde nasıl davranacaklarının,
• Stresli durumlarda ne gibi tepkiler ortaya kayacaklarının tahmininde önemlidir.

44. Soru

Bireylerin bağlanma biçimleri iletişimlerini nasıl etkiler?

Cevap

Bireylerin bağlanma biçimleri kaçınan kişilerin iletişimlerinde çatışmayı çözmek yerine çatışmalı durumdan uzaklaşmayı tercih ederler. Kaygılı kişiler ise çatışmanın çok fazla üzerine gitmekte yüksek düzey stres yaşamaktadırlar. Güvenli bağlanma açık ve yapıcı iletişimle, güvensiz bağlanma ise kaçınma, saldırganlık ve geri çekilmeyle ilişkilidir.

45. Soru

Evliliklerde karşılıklı empatik eğilimin geliştirilmesi aileye ne sağlamaktadır?

Cevap

Evliliklerde karşılıklı empatik eğilimin geliştirilmesi ile etkileşim daha yoğun hale gelmekte çiftlerin birbirine bağlılıkları artmaktadır. Ayrıca çeşitli konularda birbirlerine gönderdikleri mesajların daha iyi anlaşılması da sağlanmaktadır.

46. Soru

Aile içi sağlıklı iletişimin anlamı nedir?

Cevap

Aile içi sağlıklı iletişim, aile üyeleri arasındaki sözlü iletişimin açıklığı ve doğrudanlığıdır.

47. Soru

Evlilik ilişkilerinde sağlıklı iletişimin oluşmasına engel olan davranışlar nelerdir?

Cevap

Evlilik ilişkilerinde çiftlerin çeşitli konulara ilişkin farklı algılanmalarının olması ve problemleri görmezden gelmesi sağlıklı iletişim oluşmasına engel olmaktadır.

48. Soru

Ailelerin iletişim fonksiyonlarını yerine getirmelerine göre hangi aile tipleri ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Ailelerin iletişim fonksiyonlarını getirmelerine göre;
• Sağlıklı ve
• Sağlıksız aile tipleri ortaya çıkmaktadır.

49. Soru

İşlevlerini yerine getiren sağlıklı aileler özelliklere sahiptir?

Cevap

İşlevlerini yerine getiren sağlıklı aileler;
• Sorunlarını bir araya gelerek çözebilen,
• Birbirlerine duygusal olarak bağlı ancak özgürlüklerini engellemeyen,
• Birbirlerinin davranışlarını aşırıya kaçmadan kontrol edebilen ve
• Aralarında açık, rahat ve dolaysız iletişim bulunan ailelerdir.

50. Soru

Evlilik ilişkisinin kalitesini artırmak için nasıl davranmak gerekmektedir?

Cevap

Evlilik ilişkisinin kalitesini artırmak için;
• İletişime açık olma ve dürüstlük,
• Bireyin duygularını ve isteklerini doğru ve tam bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir.

51. Soru

Eşler arasında ki çatışma nasıl bir süreç içerir?

Cevap

Eşler arasında ki çatışma, eşlerden bir tarafın, kendi isteklerini karşı tarafın engellediği veya engellemek üzere olduğunu algılaması ile başlayan ve iki tarafın algılarını, duygularını, sözel ve fiziksel saldırganlığını da kapsayan davranışlarını içeren bir süreçtir.

52. Soru

Evlilik çatışmaları hangi anlaşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır?

Cevap

Evlilik çatışmalarının çıktığı anlaşmazlıklar;
• Eşlerin hangi kurallara uyacağı,
• Birbiriyle tutarsız olan kararların yürürlüğe koyulması ve
• Kuralların kimin tarafından konulacağı konularıdır.

53. Soru

Evlilik sürecinde çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan faktörler nelerdir?

Cevap

Evlilik sürecinde çatışmaların ortaya çıkmasına neden olan faktörler; ihtiyaç ve çıkarlar, iletişim hataları, kişisel değerler, doyurulmamış ya da giderilmemiş duygusal gereksinimler, cinsel doyumsuzluk, para yönetimine ilişkin anlaşmazlıklar, eşlerin kendi ailelerine ilişkin sorunlar, aile sadakatini bozmak, çocuklara ilişkin sorunlar, karşılıklı engellemeler, alkol ve madde bağımlılığı, fiziksel saldırganlık, boş zamanı kullanmada uyuşmazlık, uyumsuzluk ve gerginlikler, politik görüş ve inançlardaki farklılıklar, rol kargaşası ve olumsuz duygu dışa vurumudur.

54. Soru

Çatışma çözme kavramı nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Çatışma çözme kavramı, eşlerin ihtiyaçlarının temel alındığı ve çatışmalarını başarılı bir şekilde çözmek için bir araya gelerek yaptıkları pazarlık süreci olarak tanımlanmaktadır.

55. Soru

Evlilik ilişkisi açısından olumlu olarak nitelendirilen yapıcı stratejiler nelerdir?

Cevap

Evlilik ilişkisi açısından olumlu olarak nitelendirilen yapıcı stratejiler;
• Anlaşma,
• Uzlaşma ve
• Mizahı kullanma gibi stratejilerdir.

56. Soru

Özgüven’e (2001) göre eşlerin çatışmayı ele alış davranışları nelerdir?

Cevap

Özgüven’e (2001) göre eşlerin çatışmayı ele alış davranışları;
• Uyma,
• İş birliği,
• Uzlaşma,
• Kaçınma ve
• Hükmetmedir.

57. Soru

Gürüz ve Eğinli’ye (2008) göre kişiler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılan olumlu yaklaşımlar nelerdir?

Cevap

Gürüz ve Eğinli’ye (2008) göre kişiler arasında yaşanan çatışmaların çözümünde kullanılan olumlu yaklaşımlar;
• Uzlaşma,
• Yumuşatma,
• Problem çözme,
• Görüşme,
• Yeniden yapılandırma ve
• Karşımızdaki bireyi dinlemedir.

58. Soru

Çatışmalarla başa çıkmak için önerilen çatışma yönetimi stratejileri nelerdir?

Cevap

Çatışmalarda başa çıkmak için önerilen çatışma yönetimi stratejileri;
• Sakinleşme,
• Savunucu olmama,
• Ortağı onaylama ve
• Olumlu çatışma yönetimi uygulamadır.

59. Soru

Evlilik çatışması evreleri nelerdir?

Cevap

Evlilik çatışması evreleri:
• Birinci evre, çıkar çatışması evresidir.
• İkinci evrede çatışmalar stresli durumlara bağlı olarak ortaya çıkar.
• Üçüncü evre, hızlandırıcı olaylar evresi olarak isimlendirilir.
• Dördüncü evre, katılma kaçınma evresidir.
• Beşinci evre, etkileşim senaryosu evresidir.
• Son evresi ise dönüş evresi olarak isimlendirilir.

60. Soru

İnsan ilişkilerinin aşamaları nelerdir?

Cevap

İnsan ilişkilerinin aşamaları;
• Başlama,
• Geliştirme,
• Sürdürme ve
• Sonlandırma şeklinde dört aşamada gerçekleşmektedir.

61. Soru

Ailede birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için neler yapılmalıdır?

Cevap

Ailede birlik ve beraberliğin oluşabilmesi için;
• Eşler arasında ekonomik,
• Yönetsel ve
• Psikososyal konularda anlaşmaya varılmalı ve uyum sağlanmalıdır.

62. Soru

Evlilikte uyum neleri kapsar?

Cevap

Evlilikte uyum, evli bireylerin başkaları ile olan ilişkileri ile kendi evlilik yaşamlarındaki doyum mutluluk ve mutsuzluk gibi tüm duyguları kapsar.

63. Soru

Evli çiftlerin kendi bağımsız arkadaşlarıyla ilişkilerinin dengelenmesinde nelere dikkat edilmelidir?

Cevap

Evli çiftlerin kendi bağımsız arkadaşlarıyla ilişkilerinin dengelenmesinde, ilişkilerinin miktarı, hangi aktivitelerini birlikte sürdüreceklerine ilişkin düzenleme yapmaları ve ilişkilerin dengelenmesi önem kazanmaktadır.

64. Soru

Wallerstein ve Blakslee (1996) iyi bir evlilik için hangi önerilerde bulunmuşlardır?

Cevap

İyi bir evlilik için bulunulan öneriler şöyle sıralanabilir:
• Birey büyüdüğü aileden duygusal olarak kopup kendi kimliğini geliştirmelidir.
• Her eş kendi özerkliğini koruyacak sınırlarını belirlemeli, bir yandan da ben yerine biz demeyi öğrenmeli ve duygusal yakınlığı paylaşmalı sağlamalıdır.
• Cinsel yakınlıklarının, iş sorumlulukları ve sorunlardan etkilenmemesini sağlamalıdır.
• Çocuk sahibi olduklarında anne ve baba olmanın sorumluluğunu bilmeli çocuk konusunda birbirine destek olmalı, çocuğun çift ilişkilerini etkilemesine izin vermemelidir.
• Eşler yaşamın kaçınılmaz sorunlarıyla yüzleşip baş edebilmelidir.
• Eşler birbirlerinin farklılıklarını, kızgınlıklarını, korkularını, sorunlarını konuşabilecekleri güvenli bir ortam oluşturmalıdır.
• Eşler ilişkilerini canlı tutmak için birbirlerine zaman ayırmalıdır.
• Eşler birbirini bağımsız gereksinimlerini karşılamak için birbirine destek vermeli, cesaretlendirmelidir.
• Zamanın neden olduğu değişimin başlangıçtaki romantizmi yok etmesine izin vermemelidir.

65. Soru

evlilik kavramının tanımını yapınız.

Cevap

Tam ve sürekli bir hayat ortaklığı kurmak
üzere cinsiyetleri ayrı iki kişinin hukuken
makbul ve geçerli bir şekilde birleşmesine
evlilik denir.

66. Soru

evlilik olgusunun toplumsal işlevleri nelerdir ?

Cevap

Cinsel yaşamı sağlıklı ve meşru yoldan
düzenler.
• Soy çizgisinin belirler, çocuğa yasal bir baba
sağlar.
• Cinsiyet rollerini ve iş bölümünü belirler.
• Ekonomik üretim ve tüketim etkinliklerinin düzenler, yaşam koşullarının yükseltilmesinde ekonomik destek sağlar.
• Bireylere güven, korunma, dayanışma içinde olduklarını hissetmek, sevmek ve sevilme arzularına cevap verme olanağı sunarak
duygusal destek sağlar.
• Miras, sosyal güvenlik gibi yasal hakların
elde edilmesini sağlar.
• Bireylere toplumsal statü sağlar.

67. Soru

evlilik ve aile kavramının farkı nedir ?

Cevap

‘Evlilik’ kavramı ‘aile’ kavramına göre daha
belirgin bir kavramdır. Evlilik ilişkisinde eşlerin
birbirlerini tanıma, anlama, ihtiyaçlarını giderme
gibi ihtiyaçları sıralanırken, aile kavramında eşlerin
haricinde çocuklar ve ailenin diğer büyükleri de ele
alınmaktadır.

68. Soru

evliliğin unsurları nelerdir ?

Cevap

Evlilikte Akit Unsuru

Evlilikte Taraf Unsuru

Evlilikte Amaç Unsuru

69. Soru

evlilik nedenleri nelerdir ?

Cevap

bireylerin evlenme nedenleri arasında; insanların genelinin evli olması, ekonomik etkenler, yalnızlıktan kurtulma, cinsel doyumun yasal şekilde
sağlanması, statü ve bağımsızlık kazanmak ve sahiplenme duygusu gibi etkenler sayılmaktadır.

70. Soru

Evlilik kurumunun temel üç motivasyonu nelerdir ? 

Cevap

Biyolojik Motivasyon: Uzun süreli beraber yaşama ve kendi cinsinden nesiller üretme arzusu, karşı
cins ile ilişki hazzı, beraberliği ve kendini koruma
arzusudur.
Psikolojik Motivasyon: Arzu duyduğu karşı cins
tarafından beğenilme, sevilme, sevme, seçilme, kendi çocukları ile beraberliğin sürekli oluşundan duyulan güven ve hazdır.
Sosyal Motivasyon: Toplumun beklentilerine,
yasalarına uyarak yaşamanın verdiği rahatlık, toplumda kabul edilen değerlere uyumla kazanılan saygınlık hazzı ve güvendir.

71. Soru

evlilik ilişkisinde boşanmaya yol açabilecek sorunlar nelerdir ?

Cevap

Evlilik ilişkisinde, bireylerin ihtiyaçlarının ve
beklentilerinin gerçekleşmemesi, eşler arasındaki
etkileşim, paylaşma ve sosyal ilişkilerin hoşgörü sınırlarını aşacak şekilde ciddi şekilde bozulması, eşlerin birinde ya da her ikisinde birden stres oluşturmakta ve bu durum doyumun azalması ile birlikte
boşanmaya doğru gidilmesine neden olmaktadır.

72. Soru

evlilikte eşler arasında yaşanana sorunlar çocukları nasıl etkiler ?

Cevap

eşler arasında yaşanan sorunlar çocuğun benlik saygısında azalma, duygusal ve
davranışsal uyum sorunları, aile içindeki uyumda
azalma, aile üyeleri arasında gruplaşma eğilimi ve
çocuklar olgunlaştıkça yakın ilişkilerin kalitesinde
düşme gözlendiği belirtilmiştir.

73. Soru

Amaca Uygunluğu Yönünden Evlilik Türleri nelerdir ?

Cevap

Bir evliliğin sağlıklı aile yapısı kurmaya aday bir evlilik olması için bazı özelliklere sahip olması gerekir.
Bu özellikleri taşıyan evliliklere sağlıklı evlilik taşımayanlara sağlıksız evlilik diyebiliriz.

74. Soru

Geçerliliği Yönünden Evlilik Türleri nelerdir ? sınıflandırıp kısaca açıklayınız.

Cevap

Geçerliliği Yönünden Evlilik Türleri
Evliliği hukuken geçerli olup olamdığına göre
resmi evlilik ve gayriresmi evlilik olarak sınıflandırabiliriz.
Resmi Evlilik
Evlendirme memuru huzurunda gerekli şekil ve
şartların yerine getirilerek kurulmuş evliliktir. Böylece taraflar hukuk düzeninin kendilerine tanıdığı
haklara sahip olur ve yükümlülükler altına girmiş
olurlar. Bir atarfın hakkı diğerinin yükümlülüğü
durumundadır ve yükümlülüklere uyulmamasının
müeyyideleri vardır.
Gayri Resmi Evlilik
İki yetişkinin aile ortamı içinde karı-koca olarak bulunması ve çevreninde kısmen ya da tamamen onaylamasına rağmen resmi evliliğin gerçekleşmemiş olduğu birleşmelerdir.

75. Soru

endogami ve egzogami kavramlarını kısaca açıklayınız.

Cevap

Grup İçi Evlilik (Endogami)
Evlenecek kişiye eş kendi grubu içinden seçilir.
Akrabalık, sosyal sınıf, din, kast, millet gibi. Bu
evlilik biçimiyle grubun düzeninin, prestijinin ve
statüsünün korunduğuna inanılır.
Grup Dışı Evlilik (Ekzogami)
Bu tip evlenme biçimi kişiye grubun dışından
eş seçme olanağı tanır. Bu durum sosyal gruplar
arasındaki eş alıp verme sistemiyle açıklanabilir. Bu
tip evlenme biçiminde insanlar kendi aileleri ya da
grupları dışından evlenerek çeşitli gruplar arasındaki haberleşme ve işbirliği olanaklarını arttırmakta
ve böylece bazı çatışmaları azaltmış olmaktadır.
Akrabalık derecelerine evlilik yasaklamaları da
toplumdan topluma değişiklik göstermektedir.
Genel olarak tüm dünyada yaygın olan yasak anaoğul, baba-kız evlenmeleridir

76. Soru

ilkel toplumlarda görülen evlilik türü nedir kısaca açıklayınız.

Cevap

Çok Eşle Evlilik (Poligami)
Bir kadın veya bir erkeğin birden fazla eşe sahip olmasıdır. Çok kadınla evlilik “Polijini”, çok
erkekle evlilik “Poliandiri” olarak isimlendirilir.
Çok eşle evlilik esas itibari ile iki tip olmakla birlikte bazı, ilkel topluluklarda grup evliliklerine de
rastlanmaktadır (hem kadınların hem de erkeklerin
birbiri ile çok eşli olarak evli olmaları).

77. Soru

”sorarat” nedir ?

Cevap

Bu evlilik biçimlerinin dışında kadının ölümü
halinde dul kalan erkeğin karısının kardeşiyle evlenmesi yani enişte-baldız evliliği “Sorarat” denir

78. Soru

”taygeldi ailesi” ve ”berder ailesi” kavramlarını açıklayınız.

Cevap

Anadolu’da rastlanan karşı cinsten çocukları olan dulların bu çocukları evlendirmek şartı
ile yapmış oldukları evlilik sonucu kurulan aileye
“Taygeldi Ailesi” denmektedir. Ayrıca yine başlık
parasının yaygın olduğu bölgelerde evlilik çağında hem kızı hem de oğlu olan ailelerde iki ailenin
karşılıklı olarak kız ve oğullarını evlendirmesine de
“Berder Ailesi” denmektedir.

79. Soru

evlilik sürecinde eş seçiminde neler göz önünde bulundurulur ?

Cevap

Eş seçimine karar verirken, çiftin uyum içinde
olmalarını sağlayabilecek eğitim, görgü, yaş farklılığı
yanında ailelerin geleneksel yapısı, sosyal durumu da
önemlidir. Sadece çiftler arasında hissedilen çekicilik
tek başına eş seçiminde yeterli olmamaktadır. Kişinin
kendi için uygun eşi seçmeden önce kendisini tanıması gerekir. Kişi kendini tanıdıktan sonra bir eşte
bulmayı arzu ettiği özellikleri belirleyebilir.

80. Soru

çocuk yaşta evliliğin travmatize sonuçları nelerdir ?

Cevap

Çocuk yaşta evlilik travmatik sonuçlarına göz
attığımızda; kadınların fiziksel-duygusal-sözel-cinsel şiddete maruz kalma olasılıklarının arttığını,
kız çocukların örgün eğitimden kopup sadece geleneksel roller olan eş ve anneliğe mahkum ettiğini
gözlemlemekteyiz. Erken gebeliklerde düşük, ölü
doğum, erken doğum riski de artmaktadır. Çocuk
yaşta ailenin zorlamasıyla yapılan evlilikler temelde
ekonomik nedenlidir ve her 3 çocuk gelinden 1’i
intiharı düşünmektedir.

81. Soru

evlilik uyumu nedir ? açıklayınız.

Cevap

Evlilik uyumu, evlilikte eşlerin çatışma çözmeye
yönelik benzer özelliklerinin olması, evliliklerinden
ve birbirlerinden doyum hissetmeleri, benzer ilgi ve
aktiviteleri paylaşmaları ve evlilik ilişkisinden beklentilerini yerine getirmeleri olarak tanımlanmaktadır.

82. Soru

evlilik uyumu ile ilişkili faktörler nelerdir ? kısaca açıklayınız .

Cevap

1. Bireysel Özellikler:
Uyumu bozanlar: Stresle başa çıkma güçlüğü,
işlevsel olmayan düşünceler, aşırı tepkisellik, aşırı
kızgınlık ve saldırganlık, tedavi edilmemiş depresyon, uzun süredir devam eden huzursuzluk ( irritabilite), aşırı utangaçlık
Uyuma olumlu katkısı olanlar: Dışadönüklük,
esneklik, özgüven, iddialılık, teslimiyet ve aşkdır.
2. Çift Özellikleri:
Uyumu bozanlar: Negatif ilişki tarzları
Uyuma olumlu katkısı olanlar: İletişim becerileri, çatışma çözme becerileri, kaynaşma, yakınlık,
güç paylaşımı veya kontrolü ve uzlaşmadır
3. Çevresel Etmenler:
Uyumu bozanlar: Aile kökeninin etkileri, aile
sürecinin izleri, iş stresi, anne ve baba olmanın
stresi, dışarı uğraşlarının gerilimi, diğer stresörler (
borçlanma, sağlık sorunları )
Uyuma olumlu katkısı olanlar: Aileden bağımsızlaşabilme, anne ve babanın evliliği, anne ve baba
ile arkadaşların desteğidir.

83. Soru

evlilik çatışmalarının ortaya çıkmasındaki temel anlaşmazlıklar nelerdir ?

Cevap

Evlilik çatışmaları temel bazı anlaşmazlıklardan ortaya çıkmaktadır. Bu anlaşmazlıklar;
1. Eşlerin hangi kurallara uyacağı,
2. Birbiri ile tutarsız olan kararların yürürlüğe
konulması,
3. Kuralların kimin tarafından konulacağı konularıdır

84. Soru

empati kavramını tanımlayarak evlilikteki önemini açıklayınız.

Cevap

Bugün üzerinde uzlaşılan tanıma
göre empati, bir insanın kendisini karşısındaki
insanın yerine koyarak onun düşüncelerini doğru
olarak anlama, duygularını hissetme ve bu durumu
ona anlatma sürecidir ve kişinin kendisine değil,
karşı tarafa odaklı olduğu bir eğilimdir. Dökmen’e
(2002) göre empati, dış dünyayı karşıdaki bireyin
penceresinden görmeye çalışmaktır. Empati, karşıdaki kişinin duygularını gerçek boyutları ile anlamak ve paylaşmak olduğundan, eşler arasındaki
empatik eğilimin artması, evlilik ilişkilerini sağlamlaştırır ve olgunlaştırır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.