Açıköğretim Ders Notları

Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Anne Baba Eğitimi Ve Danışmanlık Hizmetleri Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türkiye’De Aile Çalışmaları

1. Soru

1950’li yıllardan sonra şehirdeki aile ile kırsaldaki aile arasında neden farklılıklar ortaya çıkmıştır?

Cevap

1950’li yıllarla birlikte iç göç süreci hızlanmış ve şehirlerde organize olan sanayi ve hizmet sektörünün üretimdeki payı artmış ve bu sektörlerde işe yerleşmek için eğitim seviyesi önem kazanmıştır. Yaşanan değişimler, şehir hayatındaki aile yaşamını kırsal alandaki aile yaşamından farklılaştırmıştır.


2. Soru

Türkiyede aile yapısını etkileyen nedenler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yaşanan iç göç, şehirleşme, kadının iş yaşamına katılması gibi toplumsal olgular, aileleri çeşitli şekillerde etkileyen ve birbiri ile ilişkili olan önemli gelişme ve değişimler arasındadır.


3. Soru

Neden aile çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur?

Cevap

Değişen koşullar altında anne babalığın gerektirdiği becerilerin de değişmesi ve karmaşıklaşması, aile içi rollerin değişmesi, ailenin sosyal ve psikolojik ihtiyaçları aile çalışmalarına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. 


4. Soru

Aile çalışmalarının önemi nedir?

Cevap

Aile çalışmaları değişimler karşısında ailenin korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi sadece toplumsal ve psikolojik bir fayda sağlamakla kalmayıp anayasal bir gerekliliğin de yerine getirilmesine katkıda bulunacaktır.


5. Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre devletin aile ile ilgi yükümlülükleri nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve teşkilatı kurmakla yükümlüdür. 


6. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile ile ilgili çalışmaları sonucu hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile eğitimi konusundaki girişimleri bu çalışmalara örnek verilebilir. Bu çalışmalarla, çeşitli toplumsal dönüşümler karşısında eğitsel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek gereksinimleri artan ailelere ulaşılmaktadır.


7. Soru

Mikrosistem nedir?

Cevap

Mikrosistem; çocuğun fiziksel çevresindeki roller, etkileşimler ve etkinlikler örüntüsüne işaret eder. Bu çevre, çocuğun diğerleri ile doğrudan etkileşime girdiği evini, okulunu ve oyun alanlarını içerir. 


8. Soru

Mikrosistem düzeyinde çocuk kimlerle iletişime geçer?

Cevap

Mikrosistem düzeyinde çocuk; aile, öğretmenler, akranlar, oyun grupları ve okul ya da mahalledeki arkadaşlar ile doğrudan etkileşime girer.


9. Soru

Aile çalışmalarının hedefi nedir?

Cevap

Şehirleşmenin ve sanayileşmenin artması, aile yapısındaki değişimler, yokluk ve yoksunluklar karşısında ailelerin çocuğun gelişimi ile ilgili özellikleri öğrenmeye ihtiyaçları olduğu belirtilmektedir. Bu bakış açısından aile çalışmalarının hedefinde ailelerin ve aileyi oluşturan tüm bireylerin aile yaşamına olumlu katkılar sunmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması yer almaktadır


10. Soru

Aile çalışmalarının kapsamında hangi konular yer alır?

Cevap

Aile çalışmaları değişen yaşam koşullarında aileleri güçlendirici ve destekleyici çalışmalar olarak tanımlanmakta ve ailelerin sosyoekonomik riskler, eğitim ve sağlık sorunları gibi farklı konularda başa çıkma becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.
Dolayısıyla, aile çalışmaları kapsamında yer alan eğitim hizmetleri, psikolojik destek, ekonomik, hukuki ve sosyal hizmetler aileleri güçlendirici ve destekleyici işlev taşımaktadır.


11. Soru

Aile çalışmalarının amacı nedir?

Cevap

Aile çalışmalarının amacı farklı yaklaşımlarla aileyi destekleyerek bütün aile bireylerinin yaşamına olumlu katkılar getirmek ve ailelere ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, davranış ve tutumları kazandırmaktır.


12. Soru

Aile çalışmalarının toplumsal ve psikolojik yararları nedir?

Cevap

Aile çalışmaları düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelere ihtiyaçları doğrultusunda sunulduğu takdirde sosyal eşitsizliğin
azalmasına yardım eder. Aile çalışmaları yoluyla sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin ekonomi, sağlık, eğitim ve çocuk yetiştirmede karşı karşıya kaldığı pek çok sorunla başa çıkma becerileri artar.
Aile çalışmalarının toplumsal ve psikolojik yarar sağlayacağı ikinci nokta ise, özellikle şehir hayatında çalışan kadın sayısının artması nedeniyle orta sosyoekonomik düzeydeki aile sayılarında artış görülmesidir. Bu nedenle aile çalışmalarının orta sosyoekonomik düzeydeki aileleri de bilinçlendirerek hem ebveynlik becerilerini geliştirme hem de psikolojik bir rahatlama
sağlama konusunda yararları vardır.


13. Soru

Türkiye’de ilk aile çalışması ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Türkiye’ de gerçekleştirilen aile çalışmalarının tarihsel süreçte ilk adımlarının Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma seferberliği kapsamında Ali Okulları, Millet Mektepleri gibi çalışmalarla atıldığı belirtilmektedir.


14. Soru

Türkiye’de ilk anne baba okulu ne zaman açılmıştır?

Cevap

Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in önderliğinde 1962-63 yılları arasında Anne Babalara Haftalık Sohbetler” başlığı altında düzenlenen çalışmalar ilk anne baba okulu olarak kabul görmektedir.


15. Soru

Türkiye’de ilk anne baba okulu kim açmıştır?

Cevap

Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in önderliğinde 1962-63 yılları arasında Anne Babalara Haftalık Sohbetler” başlığı altında düzenlenen çalışmalar ilk anne baba okulu olarak kabul görmektedir.


16. Soru

Türkiye’de yapılan en kapsamlı aile çalışması hangisidir?

Cevap

Aile çalışmaları kapsamında atılan en önemli ve en kapsamlı çalışmaların başında ise 1982-2004 yılları arasında gerçekleştirilen Erken Destek Projesi yer almaktadır.


17. Soru

1928-1935 yılları arasında yürütülen Millet Mektepleri hangi konularda eğitimlere yer vermiştir?

Cevap

1928-1935 yılları arasında yürütülen Millet Mektepleri uygulaması aslen bir okuryazarlık ve yurttaşlık eğitimi olmasına rağmen basit aritmetik işlemler, uzunluk ölçüleri, para birimleri ve arazi ölçüleri, insan vücudu, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, içkinin zararları, hava, su, gıda maddelerinin temel özellikleri, çocuk bakımı, açık hava ve güneşin yararları, gündelik hayatta karşılaşılması olası kazalarda yapılacaklar, çevre temizliğinin sağlanması gibi konularda da eğitimlere yer verilmiştir.


18. Soru

1959 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri okullarda verdiği eğitime ne ad verilir?

Cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri de 1958 yılında erlere verilen eğitimin daha düzenli bir şekilde okullarda verilmesini kararlaştırmıştır.
Bu amaçla 1959 yılında Türk eğitim tarihine geçen 16 Er Okuma-Yazma Okulu açılmıştır. Halk arasında Ali Okulları şeklinde de bilinen bu okullar, UNESCO tarafından dünyanın en düzenli ve en başarılı halk eğitim çalışmaları olarak ilân edilmiştir.


19. Soru

Er Okuma-Yazma Okullarının halk arasındaki adı nedir?

Cevap

1959 yılında Türk eğitim tarihine geçen 16 Er Okuma-Yazma Okulu açılmıştır. Halk arasında Ali Okulları şeklinde de bilinir.


20. Soru

UNESCO tarafından hangi proje dünyanın en düzenli ve en başarılı halk eğitim çalışmaları olarak kabul edilmiştir?

Cevap

Halk arasında Ali Okulları şeklinde de bilinen bu okullar, UNESCO tarafından dünyanın en düzenli ve en başarılı halk eğitim çalışmaları olarak ilân edilmiştir.


21. Soru

1962-1963 yılları arasında Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından aile odaklı hangi çalışma yapılmıştır?

Cevap

1962-1963 yılları arasında Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından Medikososyal Merkezi ve Askeri Tıbbiye’ de başlatılan Anne- Babalara Haftalık Sohbet Toplantıları adıyla açılmış bir dizi seminer ve kurstur. Prof. Dr. Aksel ve arkadaşları bu faaliyet kapsamında çocukların psikososyal sorunları, aile dinamiği ve ana-baba tutumları konusunda çalışmalar yapmış ve bazı kısa yayınlar gerçekleştirmiştir.


22. Soru

Erken Destek Projesi’nin hedefleri nedir?

Cevap

1982-2004 yılları arasında ise Erken Destek Projesi kapsamında, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Sevda Bekman ve Prof. Dr. Diane Sunar tarafından İstanbul’da düşük gelirli çocukların annelerinin eğitimi yoluyla çocuklarının çok yönlü gelişimi
hedeflenmiştir.


23. Soru

Erken Destek Projesinin amacı nedir?

Cevap

Programın amacı çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek, anneyi çocuğun gelişimine duyarlı hâle getirmek ve çocuğunun tüm gelişimini desteklemesini sağlamaktır.


24. Soru

Erken Destek Projesinin ilk izleme araştırması amacına ulaşmış mıdır?

Cevap

Erken Destek Projesinin birinci izleme araştırmasının sonuçlarına göre düşük sosyoekonomik kesimlerden gelen çocuklar,
özellikle de okulda başarısız olan ve okumaya hevesli olmayan çocuklar, zorunlu ilkokul eğitiminden sonra ortalama 11-12 yaşlarında okulu bırakmaktadır. Eğitim programının tamamlanmasından 7 yıl sonra, anneleri eğitim programına katılmış olan çocukların %86’sının hâlâ okulda olduğu görülmüştür. Ayrıca 5 yıllık ilkokul eğitimi süresi boyunca çocukların karneleri incelenmiş ve bu gruptaki çocukların Türkçe, matematik ve genel okul başarısında artış belirlenmiştir.


25. Soru

Erken Destek Projesinin ikinci izleme araştırması sonucunda hangi veriler elde edilmiştir?

Cevap

Projenin ikinci izleme araştırmasında ise hem eğitim veren okul öncesi kurumuna giden hem de anneleri eğitim görmüş çocukların diğer çocuklara göre tüm zihinsel gelişim ölçümlerinde ve okul başarısında yüksek düzeyde puan aldıkları belirlenmiştir


26. Soru

AÇEV nedir?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)


27. Soru

AÇEP nedir?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Programıdır.


28. Soru

AÇEP hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

AÇEP kapsamında 5-6 yaş arasında olup da daha önce okul öncesi eğitimi almamış çocuklara ve bu çocukların annelerine okul öncesi eğitim konusunda destek verilmesi amaçlanmıştır.


29. Soru

AÇEP ne zaman açılmıştır?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Programının ilk uygulamaları AÇEV- MEB işbirliği ile 1993 yılında başlamıştır.


30. Soru

MEB-UNICEF tarafından hangi projeler yürütülmüştür?

Cevap

• MEB-UNICEF işbirliği ile 1993-2007 yılları arasında hazırlanan 0-4 Yaş Anne Çocuk Eğitim Programı
• MEB-UNICEF işbirliği ile 2005-2010 yılları arasında hazırlanan 0-6 Yaş Benim Ailem Programı


31. Soru

MEB-AÇEV tarafından hangi projeler yürütülmüştür?

Cevap

  • MEB-AÇEV işbirliği ile 2003-2010 yılları arasında hazırlanan Baba Destek Eğitim Programı
  • MEB-AÇEV işbirliği ile 2007-2010 yılları arasında hazırlanan Aile İçi Temel Eğitim Programı

32. Soru

Aile çalışmalarında sosyal ve kültürel bağlamın önemi nedir?

Cevap

Sosyal ve kültürel bağlam, hangi tip ailelerle ne türden bir yaklaşım seçileceği konusuna da açıklık getirmede önemlidir çünkü ailelerin ihtiyaçları, işlevleri ve aile yapıları kültürel ve ekonomik dinamiklerine göre sürekli şekillenmektedir.


33. Soru

Aile tiplerine ilişkin analizlerde aile kaç grupta sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Aile tiplerine ilişkin analizlerde aile, çekirdek, geniş ve parçalanmış aile olarak sınıflandırılmaktadır.


34. Soru

Barbara Helling ve George Helling’in bir Türk köyünde yaptığı antropolojik araştırmada hangi sonuca ulaşılmıştır?

Cevap

Barbara Helling ve George Helling’in bir Türk köyünde yaptığı antropolojik araştırma dikkat çekicidir. Bu araştırmada köydeki
anne babaların, aile içinde sözlü açıklama ve mantık yürütme yerine gösterme, taklit ve psikomotor öğrenmeye dayalı öğretme tarzları kullandıkları belirlenmiştir.


35. Soru

J. Jensen Arnett’in (1995) kuramında toplumsallaşma kaç grupta incelenir?

Cevap

J. Jensen Arnett’in (1995) kuramında toplumsallaşma kültürel bir süreç olarak tanımlanarak farklı kültürleri ayıran iki tür toplumsallaşmadan bahsedilmektedir: Geniş toplumsallaşma ve dar toplumsallaşma.


36. Soru

Toplumsallaşma nedir?

Cevap

Toplumsallaşma, insanların içinde yaşadıkları sosyal dünyanın yani kültürün davranışlarını ve inançlarını kazanma sürecidir.


37. Soru

Toplumsallaşmanın kaynakları nedir?

Cevap

Aile çocukların toplumsallaşmasını sağlayan en önemli kaynaktır ancak toplumsallaşma sadece anne babanın çocukla etkileşime girmesiyle gerçekleşmez. Çocuğun kardeşleri ve geniş aile içindeki akrabaları da ailelerin bir parçasıdır.


38. Soru

Aile dışındaki diğer toplumsallaşma kaynakları kimlerden oluşur?

Cevap

Aile dışındaki diğer toplumsallaşma kaynakları akranlar, okul ve iş ortamı, içinde yaşanılan topluluk veya cemiyet, medya, yasal
sistem ve kültürel değerler sisteminden oluşur.


39. Soru

Geniş toplumsallaşma hangi özelliklere sahiptir?

Cevap

“Geniş toplumsallaşma” özelliği gösteren kültürler, bireyciliği, bağımsızlığı ve bireyin kendisini ifade etmesini, ailedeki ve yakın çevredeki toplumsallaşma kaynakları aracılığıyla destekler. Bu kültürlerde anne babalar kültürel çerçeveyi kendi kişilikleri ve tercihleri doğrultusunda değiştirme imkânına sahiptir.


40. Soru

Dar toplumsallaşma hangi özelliklere sahiptir?

Cevap

“Dar toplumsallaşma” özelliği gösteren kültürler ise itaati ve uyma davranışını en yüksek değer olarak kabul eder ve kültürel beklentilerin yerine getirilmemesi hoş karşılanmaz. Bu kültürlerde anne babalar çocuklarından itaat ve uyma davranışı göstermesini bekler. Toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki farklarında belirgin olduğu dar toplumsallaşma kültürlerinde kızların toplumsallaşması da erkeklerinkinden daha dardır.


41. Soru

Dar toplumsallaşmanın en çok görüldüğü ülkeler hangileridir?

Cevap

Dar toplumsallaşma özellikleri gösteren ülkelere örnek olarak Japonya, Hindistan ve Suudi Arabistan gösterilmektedir.


42. Soru

Jensen Arnett’in çalışmalarında Türkiye ile ilgili hangi toplumsallaşma örneği görülmektedir?

Cevap

Arnett’in belirttiği kültürel toplumsallaşma, Türkiye’deki aileler için değerlendirildiğinde farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki Türkiye’de aile kurumu yapı olarak modern kabul edilen çekirdek aile özellikleri göstermesine rağmen etkileşimleri ve ilişkilerinde geniş aile özellikleri taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, çocuğun sosyal çevresini anne babanın dışında yakın akrabalar (örn. kardeşleri, teyze, dayı, amca) ve komşular oluşturmakta ve çocuk aile ile fazla zaman geçirmektedir. Bu durum doğal olarak çocuğun yaşamında ailenin hâlen en güçlü toplumsallaşma kaynağı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, itaat ve uyma davranışları hâlen yüksek bir değer olarak kabul görmektedir. Bu kapsamda günümüz Türkiye’sinde kültürün ‘dar toplumsallaşma’
özellikleri gösterdiği ve ailelerin de bu kültürün bir parçası olduğu ifade edilebilir. Bu yüzden anne babaların eğitilmesi çocuğun toplumsallaşma babaların eğitilmesi çocuğun toplumsallaşma sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.


43. Soru

Çiğdem Kağıtçıbaşı aile modeli açıklarken aileyi kaç gruba ayırmaktadır?

Cevap

Farklı sosyoekonomik tabakalarda aileler, aile yapıları ve işlevleri de farklılaşmaktadır. Bu kapsamda Çiğdem Kağıtçıbaşı aileleri üç farklı model ile açıklamaktadır: Karşılıklı bağımlı aile, bağımsız aile ve psikolojik/duygusal aile.


44. Soru

Çiğdem Kağıtçıbaşı birbirleri ile etkileşim ve nedensel ilişki içinde olan aile modelini hangi bileşenlere ayırmıştır?

Cevap

Çiğdem Kağıtçıbaşı aile modellerini genel bir aile modeli üzerinden açıklar. Bu modelin birbirleri ile etkileşim ve nedensel ilişki içinde olan üç bileşeni vardır. Birinci bileşen bağlamdır. İkinci bileşeni aile yapısıdır. üçüncü bileşeni olan aile sistemi, sosyalleşme değerleri ve aile etkileşimi adlı alt sistemlerden oluşur.


45. Soru

Bağlam nedir?

Cevap

Ailenin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve kültür bağlamı oluşturur. Yaşam koşullarının göstergeleri yaşanılan yerin kır-kent olması, sosyoekonomik düzey ve refah düzeyidir.


46. Soru

Karşılıklı bağımlı aile özellikleri nedir?

Cevap

Karşılıklı bağımlı aile modelinin tipik örnekleri özellikle ataerkil aile yapısının ve sıkı bağlarla örülmüş aile ve insan ilişkilerinin olduğu geleneksel ve kırsal toplumlarda görülmektedir. Birey ve aile hem maddi hem de duygusal alanda bağımlıdır. Bu tipteki aileler yapı olarak genellikle işlevsel- geniş aile özelliği sergilemektedir.


47. Soru

Bağımsız aile modeli hangi toplumlarda görülmektedir?

Cevap

Bağımsız aile modeli bireyci, yüksek refah düzeyindeki kentleşmiş ve sanayileşmiş teknoloji toplumlarında görülmektedir.


48. Soru

Sosyal güvence sisteminin bulunmadığı durumlarda özellikle erkek çocukları yaşlılık için bir güvence olarak gören model hangisidir?

Cevap

İşlevsel geniş ailelerde farklı kuşakları birbirine bağlayan yakın akraba ilişkileri ve akrabalar arasında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Sosyal güvence sisteminin bulunmadığı durumlarda özellikle erkek çocukları yaşlılık için bir güvence olarak görülür ve ailenin çocuktan maddi beklentileri vardır. Bu aile modelinde, nesiller arası bağımlılık aile yaşamı boyunca yön değiştirir.


49. Soru

Bağlılık kültürüne sahip, gelişmiş ve kentleşmiş bölgelerde daha yaygın görülen ataerkil yapının önemini kaybetmesi ve kadının aile içindeki konumunun yükselmesi ve azalan erkek çocuk yapısının aile ilişkilerini şekillendirdiği model ne ad verilir?

Cevap

Psikolojik/duygusal aile modelinde duygusal alanda karşılıklı bağlılık görülürken, maddi alanda birey ve aile arasında bağımsızlık görülmektedir. Bu model, bağlılık kültürüne sahip, gelişmiş ve kentleşmiş bölgelerde daha yaygındır. Ataerkil yapının önemini kaybetmesi ve kadının aile içindeki konumunun yükselmesi ve azalan erkek çocuk yapısı aile ilişkilerini şekillendirmektedir. Diğer yandan, aile içinde paylaşılan etkinlikler, geleneksel karşılıklı bağımlılık modelinden farklılık göstermektedir.


50. Soru

Ailelerin çocukların gelişimine katkı sağlayabilmeleri için yürütülen sistemli ve düzenli çalışmalara ne ad verlir?

Cevap

Ailelerle yapılan çalışmaların başında gelen aile rehberliği, ailelerin çocukların gelişimine katkı sağlayabilmeleri için yürütülen sistemli ve düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.


51. Soru

Aile eğitimi nedir?

Cevap

Aile eğitimi, aile ve çocuk arasındaki ilişkinin gelişimini destekleyerek, anne babalığa ilişkin bilgi ve becerilerin kazanılması, kavranması ve anlaşılmasını destekleyen bir süreç olarak tanımlanmaktadır.(


52. Soru

Aile eğitiminin amacı nedir?

Cevap

Aile eğitimi, aile ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişimin geliştirilmesini, anne babalığa ilişkin bilgi, beceri, davranış ve tutumların
kazanılmasını destekler.


53. Soru

Aile eğitimi kimlere nasıl verilir?

Cevap

Aile eğitimi genelde koruyucu ve önleyici niteliğe sahip olup çok sayıda aileye uygulanabilir. Aile eğitiminin ebeveynlerin anne baba olma sorumluluklarını kazanmalarına yardımcı olmak, aile bağını ve aile yaşantısını güçlendirmek, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda aileleri bilgilendirmek ve ailelere destek olmak (özellikle dezavantajlı çocuklar ve aileleri) ve çocukları okula başlarken öğrenmeye hazır hâle getirmek gibi hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmada, çocuğun gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, gözlem yapma, disiplin ve problem çözme gibi konularda bilgi ve becerilerin anne babalar için önemli olduğu anlaşılmaktadır.


54. Soru

Aile eğitimi programlarında hangi konular yer almaktadır?

Cevap

Aile eğitimi kapsamında; çocuğun gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, gözlem yapma, disiplin ve problem çözme, ödülleri nasıl vereceğini bilme, duygusal, sosyal, bilişsel ve dil gelişimini destekleme ve kişisel destek kaynakları gibi temel konular yer almaktadır.


55. Soru

Okul öncesi dönemdeki aile katılım etkinliklerinin içeriği nedir?

Cevap

Okul öncesi dönemdeki aile katılım etkinlikleri  okulda yapılan çalışmalar hakkında ailenin bilgi sahibi olması,
okulda verilen eğitimin evde nasıl ve hangi koşullarda destekleneceği ve okul aile arasındaki işbirliğinin nasıl gelişeceği konusunda ailelerle yapılan etkinlikleri içerir.


56. Soru

Okul öncesi dönemde aile katılımı hangi çalışmalarla gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Okul öncesi dönemde aile katılımı “ aile eğitim etkinlikleri”, “aile iletişim etkinlikleri”, “ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı”, “ev ziyaretleri”, “evde yapılabilecek etkinlikler”, “bireysel görüşmeler”, “toplantılar”, “yönetim ve karar verme süreçlerine katılım” şeklinde sınıflandırılan çalışmalarla gerçekleştirilmektedir.


57. Soru

Aile katılımı çalışmalarında eğitimcilerin ailelere yaklaşımı hangi ilkelere bağlanmıştır?

Cevap

Aile katılımı çalışmalarında eğitimcilerin ailelere yaklaşımı temel bazı ilkelere dayanmalıdır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir:
• Tüm anne babalar belli düzeyde etkililik gücüne sahiptirler ve eğitime katkı sağlayabilir.
• Her anne baba çocuğunun eğitimi açısından önemli ve anlamlı bir bakış açısına sahiptir.
• Tüm anne babalar çocuklarını önemser.
• Anne babaların etkinliklere katılmaması çocukların önemsenmeyeceği anlamına gelmemelidir. 


58. Soru

Aile danışmanlığı nedir?

Cevap

Aile danışmanlığı, Aile Yasası çerçevesinde verilen psikolojik destek hizmetleri olarak ifade edilebilir. Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve yaşadıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur.


59. Soru

Aile danışmanlığının amacı nedir?

Cevap

Aile danışmanlığının amacı bireysel veya grup seansları yoluyla ailede kişiler arası sorunlar veya tüm aileyi etkileyebilecek olaylarla (örn., ölüm, kronik hastalık, boşanma veya aile üyelerinin birinin evden ayrılması) ailenin baş edebilmesini sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Aileye bu becerilerin kazandırılması hedeflenirken aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri önemlidir.


60. Soru

Aile terapisinin amacı nedir?

Cevap

Aile terapisinin amacı, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu terapi ile hem aile içi ilişkilerin hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.


61. Soru

Aile danışmanlığı konusunda açılan eğitim programlarına kimler başvurabilir?

Cevap

Aile danışmanlığı konusunda açılan eğitim programları belirli meslek gruplarına açıktır. Aile danışmanlığı eğitimine sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp ve sosyoloji mezunları başvurabilir.


62. Soru

Aile eğitimi programları nasıl programlanmalıdır?

Cevap

Aile eğitimi programları ailelerin ve çocuklarının içinde bulunduğu bireysel, coğrafi, sosyal ve kültürel farklılıklar çerçevesinde değişik gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde esnek olarak planlanmalıdır.


63. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in ailelere yönelik yapmış olduğu projeler nelerdir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (2010) tarafından 0-18 yaş grubu çocukları olan ailelere yönelik Aile Eğitimi Kurs Programı hazırlanmıştır. Sonradan, 3-6 Yaş Anne Destek Eğitimi Kurs Programı ve 7-19 Yaş Aile Rehberliği Kurs Programı gibi aile eğitimi programları da bu eğitim programına dâhil edilmiştir. Ayrıca, 6-11 yaşlarında çocuğu alan babaları hedef alan Baba Destek Eğitimi Kurs Programı (BADEP), 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı şeklinde değiştirilmiştir. Baba Destek Eğitimi Programı, anne eğitimlerine katılan annelerin taleplerinden ve babaların çocukların gelişimindeki öneminden yola çıkarak geliştirilmiştir. Bu programlara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel
Müdürlüğünün okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmak üzere hazırladığı Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER) ve 0-36 Aylık Çocuklar için Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) bulunmaktadır.


64. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında neler var?

Cevap

Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi, olumlu anne babalık becerileri, sağlık, beslenme, olumlu davranış kazandırma, temel alışkanlıklar kazandırma, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi iletişim, aile içi şiddet,
aile içi çatışma ve çatışma çözme teknikleri, temel insan hakları ve çocuk hakları, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, okula hazır başlama, okul aile işbirliği gibi konularda eğitim verilerek daha sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirilmesi hedeflenmiştir.


65. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı kimler tarafından uygulanmaktadır?

Cevap

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi belgesi almış öğretmen, eğitimci, uzman ve usta öğreticiler tarafından uygulanabilmektedir.


66. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı hangi kurumlar tarafından uygulanmaktadır?

Cevap

Başta halk eğitimi merkezleri olmak üzere, rehberlik ve araştırma merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaöğretim kurumları, aile danışma ve toplum merkezleri, aile sağlığı merkezleri, denetimli serbestlik ve yardım merkezleri, ceza infaz kurumları gibi aileye ve çocuğa hizmet götüren tüm kurumlar bu programı uygulayabilmektedir.


67. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı hazırlanırken nelere dikkat edilmektedir?

Cevap

Aile Eğitimi Programı, “Kişinin yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm bireyler öğrenme ve gelişmeye açıktır” felsefesine dayanmakta ve programda bireysel, sosyal, kültürel ve toplumsal özellikler ve farklılıklar dikkate
alınmaktadır.


68. Soru

3-6 Yaş Aile Eğitim Programının amacı nedir?

Cevap

3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı ile ailelere çocuğun gelişimini çok yönlü bir şekilde nasıl destekleyecekleri, okul öncesi dönemin önemi, çocuk hakları, çocukla olumlu iletişim kurabilme yöntemleri, sağlık, beslenme ve çocuğu okula hazırlama ve yetersizlikten etkilenmiş bireylere duyarlılık geliştirme konularında ailelere bilinç kazandırmak amaçlanmaktadır.
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, 3-6 yaş aralığında çocuğu bulunan anne-babalara ve çocuğa bakım veren bireylere yönelik bir programdır.


69. Soru

OBADER nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER).


70. Soru

OBADER çalışmalarını hangi alanlarda yapmaktadır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Program Materyali arasında yer alan OBADER, Aile Eğitimi Çalışmaları ve Aile Katılımı Çalışmaları olmak üzere iki ana başlık içermektedir


71. Soru

OBADER; Aile eğitimi çalışmaları kapsamında hangi başlıklara yer vermiştir?

Cevap

Aile eğitimi çalışmaları kapsamında; aile eğitimine hazırlık, aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, aile eğitimi için örnek oturumlar gibi başlıklara yer verilmiştir


72. Soru

OBADER; Aile katılımı çalışmaları kapsamında hangi başlıklara yer vermiştir?

Cevap

Aile katılımı çalışmaları başlığında ise ailelerle iletişim etkinlikleri, ailelerin okul etkinliklerine katılımı, ev ziyaretleri ve görüşmeler
konusunda bilgi verilmektedir. Ailelerde özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturma ve kaynaştırma konusuna da OBADER’de yer verilmiştir.


73. Soru

0-36 Aylık Çocuklar için Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER)’in içeriği nedir?

Cevap

Okul öncesi eğitim materyali olarak hazırlanan EBADER’in içeriğinde aile eğitimi çalışmalarının özellikleri, uygulama süreci ve değerlendirilmesi, aile eğitimine hazırlık, aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, aile eğitimi için örnek oturumlar, aile katılım çalışmaları, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı ve bireysel görüşmeler yer almaktadır.


74. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailelere yönelik hazırlamış olduğu programlar nelerdir?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailelere yönelik hazırlamış olduğu en önemli eğitim programı Aile Eğitim Programıdır. Bu programın yanı sıra bakanlığın sosyal destek hizmetleri, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim programları da
bulunmaktadır. Bakanlığın iki tane telefon hattı da vatandaşlara aile ve sosyal destek alanlarında bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır.


75. Soru

Aile Eğitim Programı (AEP) kaç alanda hazırlanmıştır?

Cevap

Aile Eğitim Programı (AEP) ailelerin, aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Program aile eğitim ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda toplam 26 modülden oluşmaktadır.


76. Soru

AEP’i doğrudan yada işbirliği ile uygulayabilecek kurumlar hangileridir?

Cevap

AEP’nin doğrudan uygulamalarını yapabilecek veya işbirliği yapılabilecek bazı kurum ve kuruluşlar şunlardır: Sivil Toplum Kuruluşları, Kültür Merkezleri, Yükseköğretim Kurumları, Dini Kurumlar, Sağlık Kuruluşları, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler ve Kurslar, Psikolojik Danışma ve Terapi Merkezleri, Meslek Odaları, Birlik, Sendika, Kooperatif vb Kuruluşlar.


77. Soru

STK’ların aile çalışmalarına katkısı nasıl olmaktadır?

Cevap

Türkiye’de yürütülen aile çalışmalarına farklı odakları olan sivil toplum kuruluşları (STK) da yerel veya ulusal ölçekte katkı sağlamaktadır. Örneğin, erken evlilikler, çocuk gelinleri önleme çalışmaları ve kadın hakları çalışmaları ile dikkat çeken Uçan Süpürge Derneği, korunmaya muhtaç çocuklar konusunda farklı illerde geniş kapsamlı çalışmalar yürüten Koruncuk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3 – 18 yaş arası çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi
amaçlayan Bir Dilek Tut Derneği Türkiye’de önemli çalışmalara imza atmaktadır. 


78. Soru

Aile mektupları programında hangi konular ele alınmıştır?

Cevap

Programda anne ve babalara hamilelik öncesi, hamilelik süreci, bebeğin ilk üç yıldaki gelişiminde dikkat edilmesi gereken konular, aşılar, hastalıklardan korunma, beslenme, tuvalet eğitimi, aile içi iletişimin önemi gibi pek çok konuda bilgiler verilmektedir


79. Soru

Kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaçlarından yola çıkarak özel olarak hazırlanmış olan destek programına ne ad verilir?

Cevap

İhtiyacı olan her kesimden kadına ulaşma hedefi ile geliştirilen Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı, kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaçlarından yola çıkarak özel olarak hazırlanmış bir destek programıdır.Bu program kırsal alanda yaşayan genç kız ve kadınların yaşam becerilerinin eğitim yoluyla güçlendirilmesini amaçlamaktadır.


80. Soru

Baba Olmak Güzel Şey adlı TV programının amacı nedir?

Cevap

Bu program Baba Destek Programı’nı tanıtmayı hedefleyen bir televizyon programıdır. Uygulamalardan görüntülerin de yer aldığı bu programla babalığın önemi, çocuğu dinleme, kendini ifade etme, aile tutumları, çocuğun gelişiminin desteklenmesi, çocuğa yönelik olumsuz disiplin yöntemlerinin azaltılması, aile içinde demokratik davranışların geliştirilmesi gibi konularda bilinç ve farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.


81. Soru

Anne Destek Programında (ADP) hangi konularda bilgiler verilmektedir?

Cevap

ADP kapsamında çocuğa yönelik olarak “tanışma, kadın ve anne olmak; çocuk ve aile tutumları, bedensel ve zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim, çocuğu dinleme ve kendini ifade etme, olumlu davranışları geliştirme, olumsuz davranışları değiştirme, empati, çatışma çözme ve öfke yönetimi, çocuğun sorumluluk kazanması, çocuğun gelişiminde okul-aile toplum ilişkileri, çocuk ve oyun, tuvalet eğitimi” konuları işlenmektedir. Annelere yönelik olarak ise üreme sağlığı ve cinsel sağlık gibi konularda bilgiler verilmektedir.


82. Soru

Sen Benim Babamsın Kampanyası ne zaman hayata geçirilmiştir?

Cevap

AÇEV olarak 1999 yılından beri yürütülmekte olan Baba Destek Programı çerçevesinde, 17 Haziran 2012 Babalar Günü itibariyle hayata geçen Sen Benim Babamsın kampanyasında babalığın önemi ve babaların çocuğun hayatındaki ve aile içindeki rolü konusunda bilinçlendirme yapılması amaçlanmıştır.


83. Soru

Sen Benim Babamsın Kampanyası ağırlıklı olarak hangi illerde uygulanmıştır?

Cevap

Sen Benim Babamsın Kampanyası Uluslararası platformlarda çeşitli kurumlar tarafından yürütülen bir babalık kampanyası olan
Men Care’in Türkiye ayağı olan bu kampanya, ağırlıklı olarak Baba Destek Programının da uygulandığı Adana, İstanbul, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Muğla, Kocaeli, Marmaris, Akhisar, Bandırma ve Ayvalık’ta gerçekleştirilmiş ve bu bölgelerde sergilenen çeşitli afişlerle kampanya mesajları duyurulmuştur.


84. Soru

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP) kimlere yönelik hazırlanmıştır?

Cevap

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP), 0–6 yaş arası gelişimsel geriliği olan çocukların ailelerine yönelik hazırlanmış bir erken eğitim programıdır.


85. Soru

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP), Türkiyeye ne zaman gelmiştir?

Cevap

Avustralya’ da bulunan Macquarie Üniversitesi’nde hazırlanan bu program 1995 yılında Zihinsel Engellilere Destek Derneği tarafından Türkiye’ye getirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılından beri çeşitli üniversiteler ile işbirliği içinde uygulanmaktadır.


1. Soru

1950’li yıllardan sonra şehirdeki aile ile kırsaldaki aile arasında neden farklılıklar ortaya çıkmıştır?

Cevap

1950’li yıllarla birlikte iç göç süreci hızlanmış ve şehirlerde organize olan sanayi ve hizmet sektörünün üretimdeki payı artmış ve bu sektörlerde işe yerleşmek için eğitim seviyesi önem kazanmıştır. Yaşanan değişimler, şehir hayatındaki aile yaşamını kırsal alandaki aile yaşamından farklılaştırmıştır.

2. Soru

Türkiyede aile yapısını etkileyen nedenler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yaşanan iç göç, şehirleşme, kadının iş yaşamına katılması gibi toplumsal olgular, aileleri çeşitli şekillerde etkileyen ve birbiri ile ilişkili olan önemli gelişme ve değişimler arasındadır.

3. Soru

Neden aile çalışmalarına ihtiyaç duyulmuştur?

Cevap

Değişen koşullar altında anne babalığın gerektirdiği becerilerin de değişmesi ve karmaşıklaşması, aile içi rollerin değişmesi, ailenin sosyal ve psikolojik ihtiyaçları aile çalışmalarına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. 

4. Soru

Aile çalışmalarının önemi nedir?

Cevap

Aile çalışmaları değişimler karşısında ailenin korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi sadece toplumsal ve psikolojik bir fayda sağlamakla kalmayıp anayasal bir gerekliliğin de yerine getirilmesine katkıda bulunacaktır.

5. Soru

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre devletin aile ile ilgi yükümlülükleri nedir?

Cevap

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve teşkilatı kurmakla yükümlüdür. 

6. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile ile ilgili çalışmaları sonucu hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile eğitimi konusundaki girişimleri bu çalışmalara örnek verilebilir. Bu çalışmalarla, çeşitli toplumsal dönüşümler karşısında eğitsel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve hukuki destek gereksinimleri artan ailelere ulaşılmaktadır.

7. Soru

Mikrosistem nedir?

Cevap

Mikrosistem; çocuğun fiziksel çevresindeki roller, etkileşimler ve etkinlikler örüntüsüne işaret eder. Bu çevre, çocuğun diğerleri ile doğrudan etkileşime girdiği evini, okulunu ve oyun alanlarını içerir. 

8. Soru

Mikrosistem düzeyinde çocuk kimlerle iletişime geçer?

Cevap

Mikrosistem düzeyinde çocuk; aile, öğretmenler, akranlar, oyun grupları ve okul ya da mahalledeki arkadaşlar ile doğrudan etkileşime girer.

9. Soru

Aile çalışmalarının hedefi nedir?

Cevap

Şehirleşmenin ve sanayileşmenin artması, aile yapısındaki değişimler, yokluk ve yoksunluklar karşısında ailelerin çocuğun gelişimi ile ilgili özellikleri öğrenmeye ihtiyaçları olduğu belirtilmektedir. Bu bakış açısından aile çalışmalarının hedefinde ailelerin ve aileyi oluşturan tüm bireylerin aile yaşamına olumlu katkılar sunmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum ve davranışların kazandırılması yer almaktadır

10. Soru

Aile çalışmalarının kapsamında hangi konular yer alır?

Cevap

Aile çalışmaları değişen yaşam koşullarında aileleri güçlendirici ve destekleyici çalışmalar olarak tanımlanmakta ve ailelerin sosyoekonomik riskler, eğitim ve sağlık sorunları gibi farklı konularda başa çıkma becerilerinin artırılması hedeflenmektedir.
Dolayısıyla, aile çalışmaları kapsamında yer alan eğitim hizmetleri, psikolojik destek, ekonomik, hukuki ve sosyal hizmetler aileleri güçlendirici ve destekleyici işlev taşımaktadır.

11. Soru

Aile çalışmalarının amacı nedir?

Cevap

Aile çalışmalarının amacı farklı yaklaşımlarla aileyi destekleyerek bütün aile bireylerinin yaşamına olumlu katkılar getirmek ve ailelere ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, davranış ve tutumları kazandırmaktır.

12. Soru

Aile çalışmalarının toplumsal ve psikolojik yararları nedir?

Cevap

Aile çalışmaları düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelere ihtiyaçları doğrultusunda sunulduğu takdirde sosyal eşitsizliğin
azalmasına yardım eder. Aile çalışmaları yoluyla sosyoekonomik düzeyi düşük ailelerin ekonomi, sağlık, eğitim ve çocuk yetiştirmede karşı karşıya kaldığı pek çok sorunla başa çıkma becerileri artar.
Aile çalışmalarının toplumsal ve psikolojik yarar sağlayacağı ikinci nokta ise, özellikle şehir hayatında çalışan kadın sayısının artması nedeniyle orta sosyoekonomik düzeydeki aile sayılarında artış görülmesidir. Bu nedenle aile çalışmalarının orta sosyoekonomik düzeydeki aileleri de bilinçlendirerek hem ebveynlik becerilerini geliştirme hem de psikolojik bir rahatlama
sağlama konusunda yararları vardır.

13. Soru

Türkiye’de ilk aile çalışması ne zaman yapılmıştır?

Cevap

Türkiye’ de gerçekleştirilen aile çalışmalarının tarihsel süreçte ilk adımlarının Cumhuriyetin ilk yıllarında okuma yazma seferberliği kapsamında Ali Okulları, Millet Mektepleri gibi çalışmalarla atıldığı belirtilmektedir.

14. Soru

Türkiye’de ilk anne baba okulu ne zaman açılmıştır?

Cevap

Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in önderliğinde 1962-63 yılları arasında Anne Babalara Haftalık Sohbetler” başlığı altında düzenlenen çalışmalar ilk anne baba okulu olarak kabul görmektedir.

15. Soru

Türkiye’de ilk anne baba okulu kim açmıştır?

Cevap

Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel’in önderliğinde 1962-63 yılları arasında Anne Babalara Haftalık Sohbetler” başlığı altında düzenlenen çalışmalar ilk anne baba okulu olarak kabul görmektedir.

16. Soru

Türkiye’de yapılan en kapsamlı aile çalışması hangisidir?

Cevap

Aile çalışmaları kapsamında atılan en önemli ve en kapsamlı çalışmaların başında ise 1982-2004 yılları arasında gerçekleştirilen Erken Destek Projesi yer almaktadır.

17. Soru

1928-1935 yılları arasında yürütülen Millet Mektepleri hangi konularda eğitimlere yer vermiştir?

Cevap

1928-1935 yılları arasında yürütülen Millet Mektepleri uygulaması aslen bir okuryazarlık ve yurttaşlık eğitimi olmasına rağmen basit aritmetik işlemler, uzunluk ölçüleri, para birimleri ve arazi ölçüleri, insan vücudu, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, içkinin zararları, hava, su, gıda maddelerinin temel özellikleri, çocuk bakımı, açık hava ve güneşin yararları, gündelik hayatta karşılaşılması olası kazalarda yapılacaklar, çevre temizliğinin sağlanması gibi konularda da eğitimlere yer verilmiştir.

18. Soru

1959 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri okullarda verdiği eğitime ne ad verilir?

Cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri de 1958 yılında erlere verilen eğitimin daha düzenli bir şekilde okullarda verilmesini kararlaştırmıştır.
Bu amaçla 1959 yılında Türk eğitim tarihine geçen 16 Er Okuma-Yazma Okulu açılmıştır. Halk arasında Ali Okulları şeklinde de bilinen bu okullar, UNESCO tarafından dünyanın en düzenli ve en başarılı halk eğitim çalışmaları olarak ilân edilmiştir.

19. Soru

Er Okuma-Yazma Okullarının halk arasındaki adı nedir?

Cevap

1959 yılında Türk eğitim tarihine geçen 16 Er Okuma-Yazma Okulu açılmıştır. Halk arasında Ali Okulları şeklinde de bilinir.

20. Soru

UNESCO tarafından hangi proje dünyanın en düzenli ve en başarılı halk eğitim çalışmaları olarak kabul edilmiştir?

Cevap

Halk arasında Ali Okulları şeklinde de bilinen bu okullar, UNESCO tarafından dünyanın en düzenli ve en başarılı halk eğitim çalışmaları olarak ilân edilmiştir.

21. Soru

1962-1963 yılları arasında Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından aile odaklı hangi çalışma yapılmıştır?

Cevap

1962-1963 yılları arasında Ord. Prof. Dr. İhsan Şükrü Aksel tarafından Medikososyal Merkezi ve Askeri Tıbbiye’ de başlatılan Anne- Babalara Haftalık Sohbet Toplantıları adıyla açılmış bir dizi seminer ve kurstur. Prof. Dr. Aksel ve arkadaşları bu faaliyet kapsamında çocukların psikososyal sorunları, aile dinamiği ve ana-baba tutumları konusunda çalışmalar yapmış ve bazı kısa yayınlar gerçekleştirmiştir.

22. Soru

Erken Destek Projesi’nin hedefleri nedir?

Cevap

1982-2004 yılları arasında ise Erken Destek Projesi kapsamında, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, Prof. Dr. Sevda Bekman ve Prof. Dr. Diane Sunar tarafından İstanbul’da düşük gelirli çocukların annelerinin eğitimi yoluyla çocuklarının çok yönlü gelişimi
hedeflenmiştir.

23. Soru

Erken Destek Projesinin amacı nedir?

Cevap

Programın amacı çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek, anneyi çocuğun gelişimine duyarlı hâle getirmek ve çocuğunun tüm gelişimini desteklemesini sağlamaktır.

24. Soru

Erken Destek Projesinin ilk izleme araştırması amacına ulaşmış mıdır?

Cevap

Erken Destek Projesinin birinci izleme araştırmasının sonuçlarına göre düşük sosyoekonomik kesimlerden gelen çocuklar,
özellikle de okulda başarısız olan ve okumaya hevesli olmayan çocuklar, zorunlu ilkokul eğitiminden sonra ortalama 11-12 yaşlarında okulu bırakmaktadır. Eğitim programının tamamlanmasından 7 yıl sonra, anneleri eğitim programına katılmış olan çocukların %86’sının hâlâ okulda olduğu görülmüştür. Ayrıca 5 yıllık ilkokul eğitimi süresi boyunca çocukların karneleri incelenmiş ve bu gruptaki çocukların Türkçe, matematik ve genel okul başarısında artış belirlenmiştir.

25. Soru

Erken Destek Projesinin ikinci izleme araştırması sonucunda hangi veriler elde edilmiştir?

Cevap

Projenin ikinci izleme araştırmasında ise hem eğitim veren okul öncesi kurumuna giden hem de anneleri eğitim görmüş çocukların diğer çocuklara göre tüm zihinsel gelişim ölçümlerinde ve okul başarısında yüksek düzeyde puan aldıkları belirlenmiştir

26. Soru

AÇEV nedir?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

27. Soru

AÇEP nedir?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Programıdır.

28. Soru

AÇEP hangi amaçla kurulmuştur?

Cevap

AÇEP kapsamında 5-6 yaş arasında olup da daha önce okul öncesi eğitimi almamış çocuklara ve bu çocukların annelerine okul öncesi eğitim konusunda destek verilmesi amaçlanmıştır.

29. Soru

AÇEP ne zaman açılmıştır?

Cevap

Anne Çocuk Eğitim Programının ilk uygulamaları AÇEV- MEB işbirliği ile 1993 yılında başlamıştır.

30. Soru

MEB-UNICEF tarafından hangi projeler yürütülmüştür?

Cevap

• MEB-UNICEF işbirliği ile 1993-2007 yılları arasında hazırlanan 0-4 Yaş Anne Çocuk Eğitim Programı
• MEB-UNICEF işbirliği ile 2005-2010 yılları arasında hazırlanan 0-6 Yaş Benim Ailem Programı

31. Soru

MEB-AÇEV tarafından hangi projeler yürütülmüştür?

Cevap

  • MEB-AÇEV işbirliği ile 2003-2010 yılları arasında hazırlanan Baba Destek Eğitim Programı
  • MEB-AÇEV işbirliği ile 2007-2010 yılları arasında hazırlanan Aile İçi Temel Eğitim Programı
32. Soru

Aile çalışmalarında sosyal ve kültürel bağlamın önemi nedir?

Cevap

Sosyal ve kültürel bağlam, hangi tip ailelerle ne türden bir yaklaşım seçileceği konusuna da açıklık getirmede önemlidir çünkü ailelerin ihtiyaçları, işlevleri ve aile yapıları kültürel ve ekonomik dinamiklerine göre sürekli şekillenmektedir.

33. Soru

Aile tiplerine ilişkin analizlerde aile kaç grupta sınıflandırılmaktadır?

Cevap

Aile tiplerine ilişkin analizlerde aile, çekirdek, geniş ve parçalanmış aile olarak sınıflandırılmaktadır.

34. Soru

Barbara Helling ve George Helling’in bir Türk köyünde yaptığı antropolojik araştırmada hangi sonuca ulaşılmıştır?

Cevap

Barbara Helling ve George Helling’in bir Türk köyünde yaptığı antropolojik araştırma dikkat çekicidir. Bu araştırmada köydeki
anne babaların, aile içinde sözlü açıklama ve mantık yürütme yerine gösterme, taklit ve psikomotor öğrenmeye dayalı öğretme tarzları kullandıkları belirlenmiştir.

35. Soru

J. Jensen Arnett’in (1995) kuramında toplumsallaşma kaç grupta incelenir?

Cevap

J. Jensen Arnett’in (1995) kuramında toplumsallaşma kültürel bir süreç olarak tanımlanarak farklı kültürleri ayıran iki tür toplumsallaşmadan bahsedilmektedir: Geniş toplumsallaşma ve dar toplumsallaşma.

36. Soru

Toplumsallaşma nedir?

Cevap

Toplumsallaşma, insanların içinde yaşadıkları sosyal dünyanın yani kültürün davranışlarını ve inançlarını kazanma sürecidir.

37. Soru

Toplumsallaşmanın kaynakları nedir?

Cevap

Aile çocukların toplumsallaşmasını sağlayan en önemli kaynaktır ancak toplumsallaşma sadece anne babanın çocukla etkileşime girmesiyle gerçekleşmez. Çocuğun kardeşleri ve geniş aile içindeki akrabaları da ailelerin bir parçasıdır.

38. Soru

Aile dışındaki diğer toplumsallaşma kaynakları kimlerden oluşur?

Cevap

Aile dışındaki diğer toplumsallaşma kaynakları akranlar, okul ve iş ortamı, içinde yaşanılan topluluk veya cemiyet, medya, yasal
sistem ve kültürel değerler sisteminden oluşur.

39. Soru

Geniş toplumsallaşma hangi özelliklere sahiptir?

Cevap

“Geniş toplumsallaşma” özelliği gösteren kültürler, bireyciliği, bağımsızlığı ve bireyin kendisini ifade etmesini, ailedeki ve yakın çevredeki toplumsallaşma kaynakları aracılığıyla destekler. Bu kültürlerde anne babalar kültürel çerçeveyi kendi kişilikleri ve tercihleri doğrultusunda değiştirme imkânına sahiptir.

40. Soru

Dar toplumsallaşma hangi özelliklere sahiptir?

Cevap

“Dar toplumsallaşma” özelliği gösteren kültürler ise itaati ve uyma davranışını en yüksek değer olarak kabul eder ve kültürel beklentilerin yerine getirilmemesi hoş karşılanmaz. Bu kültürlerde anne babalar çocuklarından itaat ve uyma davranışı göstermesini bekler. Toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki farklarında belirgin olduğu dar toplumsallaşma kültürlerinde kızların toplumsallaşması da erkeklerinkinden daha dardır.

41. Soru

Dar toplumsallaşmanın en çok görüldüğü ülkeler hangileridir?

Cevap

Dar toplumsallaşma özellikleri gösteren ülkelere örnek olarak Japonya, Hindistan ve Suudi Arabistan gösterilmektedir.

42. Soru

Jensen Arnett’in çalışmalarında Türkiye ile ilgili hangi toplumsallaşma örneği görülmektedir?

Cevap

Arnett’in belirttiği kültürel toplumsallaşma, Türkiye’deki aileler için değerlendirildiğinde farklı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki Türkiye’de aile kurumu yapı olarak modern kabul edilen çekirdek aile özellikleri göstermesine rağmen etkileşimleri ve ilişkilerinde geniş aile özellikleri taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, çocuğun sosyal çevresini anne babanın dışında yakın akrabalar (örn. kardeşleri, teyze, dayı, amca) ve komşular oluşturmakta ve çocuk aile ile fazla zaman geçirmektedir. Bu durum doğal olarak çocuğun yaşamında ailenin hâlen en güçlü toplumsallaşma kaynağı olduğunu göstermektedir. Ayrıca, itaat ve uyma davranışları hâlen yüksek bir değer olarak kabul görmektedir. Bu kapsamda günümüz Türkiye’sinde kültürün ‘dar toplumsallaşma’
özellikleri gösterdiği ve ailelerin de bu kültürün bir parçası olduğu ifade edilebilir. Bu yüzden anne babaların eğitilmesi çocuğun toplumsallaşma babaların eğitilmesi çocuğun toplumsallaşma sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.

43. Soru

Çiğdem Kağıtçıbaşı aile modeli açıklarken aileyi kaç gruba ayırmaktadır?

Cevap

Farklı sosyoekonomik tabakalarda aileler, aile yapıları ve işlevleri de farklılaşmaktadır. Bu kapsamda Çiğdem Kağıtçıbaşı aileleri üç farklı model ile açıklamaktadır: Karşılıklı bağımlı aile, bağımsız aile ve psikolojik/duygusal aile.

44. Soru

Çiğdem Kağıtçıbaşı birbirleri ile etkileşim ve nedensel ilişki içinde olan aile modelini hangi bileşenlere ayırmıştır?

Cevap

Çiğdem Kağıtçıbaşı aile modellerini genel bir aile modeli üzerinden açıklar. Bu modelin birbirleri ile etkileşim ve nedensel ilişki içinde olan üç bileşeni vardır. Birinci bileşen bağlamdır. İkinci bileşeni aile yapısıdır. üçüncü bileşeni olan aile sistemi, sosyalleşme değerleri ve aile etkileşimi adlı alt sistemlerden oluşur.

45. Soru

Bağlam nedir?

Cevap

Ailenin içinde bulunduğu yaşam koşulları ve kültür bağlamı oluşturur. Yaşam koşullarının göstergeleri yaşanılan yerin kır-kent olması, sosyoekonomik düzey ve refah düzeyidir.

46. Soru

Karşılıklı bağımlı aile özellikleri nedir?

Cevap

Karşılıklı bağımlı aile modelinin tipik örnekleri özellikle ataerkil aile yapısının ve sıkı bağlarla örülmüş aile ve insan ilişkilerinin olduğu geleneksel ve kırsal toplumlarda görülmektedir. Birey ve aile hem maddi hem de duygusal alanda bağımlıdır. Bu tipteki aileler yapı olarak genellikle işlevsel- geniş aile özelliği sergilemektedir.

47. Soru

Bağımsız aile modeli hangi toplumlarda görülmektedir?

Cevap

Bağımsız aile modeli bireyci, yüksek refah düzeyindeki kentleşmiş ve sanayileşmiş teknoloji toplumlarında görülmektedir.

48. Soru

Sosyal güvence sisteminin bulunmadığı durumlarda özellikle erkek çocukları yaşlılık için bir güvence olarak gören model hangisidir?

Cevap

İşlevsel geniş ailelerde farklı kuşakları birbirine bağlayan yakın akraba ilişkileri ve akrabalar arasında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Sosyal güvence sisteminin bulunmadığı durumlarda özellikle erkek çocukları yaşlılık için bir güvence olarak görülür ve ailenin çocuktan maddi beklentileri vardır. Bu aile modelinde, nesiller arası bağımlılık aile yaşamı boyunca yön değiştirir.

49. Soru

Bağlılık kültürüne sahip, gelişmiş ve kentleşmiş bölgelerde daha yaygın görülen ataerkil yapının önemini kaybetmesi ve kadının aile içindeki konumunun yükselmesi ve azalan erkek çocuk yapısının aile ilişkilerini şekillendirdiği model ne ad verilir?

Cevap

Psikolojik/duygusal aile modelinde duygusal alanda karşılıklı bağlılık görülürken, maddi alanda birey ve aile arasında bağımsızlık görülmektedir. Bu model, bağlılık kültürüne sahip, gelişmiş ve kentleşmiş bölgelerde daha yaygındır. Ataerkil yapının önemini kaybetmesi ve kadının aile içindeki konumunun yükselmesi ve azalan erkek çocuk yapısı aile ilişkilerini şekillendirmektedir. Diğer yandan, aile içinde paylaşılan etkinlikler, geleneksel karşılıklı bağımlılık modelinden farklılık göstermektedir.

50. Soru

Ailelerin çocukların gelişimine katkı sağlayabilmeleri için yürütülen sistemli ve düzenli çalışmalara ne ad verlir?

Cevap

Ailelerle yapılan çalışmaların başında gelen aile rehberliği, ailelerin çocukların gelişimine katkı sağlayabilmeleri için yürütülen sistemli ve düzenli çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.

51. Soru

Aile eğitimi nedir?

Cevap

Aile eğitimi, aile ve çocuk arasındaki ilişkinin gelişimini destekleyerek, anne babalığa ilişkin bilgi ve becerilerin kazanılması, kavranması ve anlaşılmasını destekleyen bir süreç olarak tanımlanmaktadır.(

52. Soru

Aile eğitiminin amacı nedir?

Cevap

Aile eğitimi, aile ve çocuk arasındaki sağlıklı iletişimin geliştirilmesini, anne babalığa ilişkin bilgi, beceri, davranış ve tutumların
kazanılmasını destekler.

53. Soru

Aile eğitimi kimlere nasıl verilir?

Cevap

Aile eğitimi genelde koruyucu ve önleyici niteliğe sahip olup çok sayıda aileye uygulanabilir. Aile eğitiminin ebeveynlerin anne baba olma sorumluluklarını kazanmalarına yardımcı olmak, aile bağını ve aile yaşantısını güçlendirmek, çocuk eğitimi ve gelişimi konusunda aileleri bilgilendirmek ve ailelere destek olmak (özellikle dezavantajlı çocuklar ve aileleri) ve çocukları okula başlarken öğrenmeye hazır hâle getirmek gibi hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmada, çocuğun gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, gözlem yapma, disiplin ve problem çözme gibi konularda bilgi ve becerilerin anne babalar için önemli olduğu anlaşılmaktadır.

54. Soru

Aile eğitimi programlarında hangi konular yer almaktadır?

Cevap

Aile eğitimi kapsamında; çocuğun gelişimi hakkında bilgi sahibi olma, gözlem yapma, disiplin ve problem çözme, ödülleri nasıl vereceğini bilme, duygusal, sosyal, bilişsel ve dil gelişimini destekleme ve kişisel destek kaynakları gibi temel konular yer almaktadır.

55. Soru

Okul öncesi dönemdeki aile katılım etkinliklerinin içeriği nedir?

Cevap

Okul öncesi dönemdeki aile katılım etkinlikleri  okulda yapılan çalışmalar hakkında ailenin bilgi sahibi olması,
okulda verilen eğitimin evde nasıl ve hangi koşullarda destekleneceği ve okul aile arasındaki işbirliğinin nasıl gelişeceği konusunda ailelerle yapılan etkinlikleri içerir.

56. Soru

Okul öncesi dönemde aile katılımı hangi çalışmalarla gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Okul öncesi dönemde aile katılımı “ aile eğitim etkinlikleri”, “aile iletişim etkinlikleri”, “ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı”, “ev ziyaretleri”, “evde yapılabilecek etkinlikler”, “bireysel görüşmeler”, “toplantılar”, “yönetim ve karar verme süreçlerine katılım” şeklinde sınıflandırılan çalışmalarla gerçekleştirilmektedir.

57. Soru

Aile katılımı çalışmalarında eğitimcilerin ailelere yaklaşımı hangi ilkelere bağlanmıştır?

Cevap

Aile katılımı çalışmalarında eğitimcilerin ailelere yaklaşımı temel bazı ilkelere dayanmalıdır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir:
• Tüm anne babalar belli düzeyde etkililik gücüne sahiptirler ve eğitime katkı sağlayabilir.
• Her anne baba çocuğunun eğitimi açısından önemli ve anlamlı bir bakış açısına sahiptir.
• Tüm anne babalar çocuklarını önemser.
• Anne babaların etkinliklere katılmaması çocukların önemsenmeyeceği anlamına gelmemelidir. 

58. Soru

Aile danışmanlığı nedir?

Cevap

Aile danışmanlığı, Aile Yasası çerçevesinde verilen psikolojik destek hizmetleri olarak ifade edilebilir. Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve yaşadıkları sorunları birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur.

59. Soru

Aile danışmanlığının amacı nedir?

Cevap

Aile danışmanlığının amacı bireysel veya grup seansları yoluyla ailede kişiler arası sorunlar veya tüm aileyi etkileyebilecek olaylarla (örn., ölüm, kronik hastalık, boşanma veya aile üyelerinin birinin evden ayrılması) ailenin baş edebilmesini sağlayacak becerileri kazandırmaktır. Aileye bu becerilerin kazandırılması hedeflenirken aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri önemlidir.

60. Soru

Aile terapisinin amacı nedir?

Cevap

Aile terapisinin amacı, aile içinde ve çiftler arasında yaşanan zorlu ve sıkıntılı süreçlerin ele alınarak çatışmaların çözülebilmesi ve tüm aile üyelerinin sağlıklı yönde değişiminin ve gelişiminin sağlanmasıdır. Bu terapi ile hem aile içi ilişkilerin hem de diğer insanlar ve durumlar ile ilişkilerin düzenlenmesi hedeflenmektedir.

61. Soru

Aile danışmanlığı konusunda açılan eğitim programlarına kimler başvurabilir?

Cevap

Aile danışmanlığı konusunda açılan eğitim programları belirli meslek gruplarına açıktır. Aile danışmanlığı eğitimine sosyal hizmet, çocuk gelişimi, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, hemşirelik, tıp ve sosyoloji mezunları başvurabilir.

62. Soru

Aile eğitimi programları nasıl programlanmalıdır?

Cevap

Aile eğitimi programları ailelerin ve çocuklarının içinde bulunduğu bireysel, coğrafi, sosyal ve kültürel farklılıklar çerçevesinde değişik gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde esnek olarak planlanmalıdır.

63. Soru

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’in ailelere yönelik yapmış olduğu projeler nelerdir?

Cevap

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (2010) tarafından 0-18 yaş grubu çocukları olan ailelere yönelik Aile Eğitimi Kurs Programı hazırlanmıştır. Sonradan, 3-6 Yaş Anne Destek Eğitimi Kurs Programı ve 7-19 Yaş Aile Rehberliği Kurs Programı gibi aile eğitimi programları da bu eğitim programına dâhil edilmiştir. Ayrıca, 6-11 yaşlarında çocuğu alan babaları hedef alan Baba Destek Eğitimi Kurs Programı (BADEP), 7-11 Yaş Baba Destek Eğitimi Kurs Programı şeklinde değiştirilmiştir. Baba Destek Eğitimi Programı, anne eğitimlerine katılan annelerin taleplerinden ve babaların çocukların gelişimindeki öneminden yola çıkarak geliştirilmiştir. Bu programlara ek olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Temel Eğitim Genel
Müdürlüğünün okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmak üzere hazırladığı Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER) ve 0-36 Aylık Çocuklar için Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER) bulunmaktadır.

64. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında neler var?

Cevap

Aile Eğitimi Kurs Programı kapsamında anne babaların çocuk gelişimi ve eğitimi, olumlu anne babalık becerileri, sağlık, beslenme, olumlu davranış kazandırma, temel alışkanlıklar kazandırma, toplumsal cinsiyet eşitliği, aile içi iletişim, aile içi şiddet,
aile içi çatışma ve çatışma çözme teknikleri, temel insan hakları ve çocuk hakları, ergenlik dönemi gelişim özellikleri, ergenlik döneminde riskler ve sorunlar, okula hazır başlama, okul aile işbirliği gibi konularda eğitim verilerek daha sağlıklı ve başarılı nesiller yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

65. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı kimler tarafından uygulanmaktadır?

Cevap

Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Eğitici Eğitimi belgesi almış öğretmen, eğitimci, uzman ve usta öğreticiler tarafından uygulanabilmektedir.

66. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı hangi kurumlar tarafından uygulanmaktadır?

Cevap

Başta halk eğitimi merkezleri olmak üzere, rehberlik ve araştırma merkezleri, okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaöğretim kurumları, aile danışma ve toplum merkezleri, aile sağlığı merkezleri, denetimli serbestlik ve yardım merkezleri, ceza infaz kurumları gibi aileye ve çocuğa hizmet götüren tüm kurumlar bu programı uygulayabilmektedir.

67. Soru

Aile Eğitimi Kurs Programı hazırlanırken nelere dikkat edilmektedir?

Cevap

Aile Eğitimi Programı, “Kişinin yaşı, sosyal ve kültürel ortamı, ekonomik durumu ne olursa olsun, tüm bireyler öğrenme ve gelişmeye açıktır” felsefesine dayanmakta ve programda bireysel, sosyal, kültürel ve toplumsal özellikler ve farklılıklar dikkate
alınmaktadır.

68. Soru

3-6 Yaş Aile Eğitim Programının amacı nedir?

Cevap

3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı ile ailelere çocuğun gelişimini çok yönlü bir şekilde nasıl destekleyecekleri, okul öncesi dönemin önemi, çocuk hakları, çocukla olumlu iletişim kurabilme yöntemleri, sağlık, beslenme ve çocuğu okula hazırlama ve yetersizlikten etkilenmiş bireylere duyarlılık geliştirme konularında ailelere bilinç kazandırmak amaçlanmaktadır.
3-6 Yaş Aile Eğitimi Kurs Programı, 3-6 yaş aralığında çocuğu bulunan anne-babalara ve çocuğa bakım veren bireylere yönelik bir programdır.

69. Soru

OBADER nedir?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Programı ile Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (OBADER).

70. Soru

OBADER çalışmalarını hangi alanlarda yapmaktadır?

Cevap

Okul Öncesi Eğitim Program Materyali arasında yer alan OBADER, Aile Eğitimi Çalışmaları ve Aile Katılımı Çalışmaları olmak üzere iki ana başlık içermektedir

71. Soru

OBADER; Aile eğitimi çalışmaları kapsamında hangi başlıklara yer vermiştir?

Cevap

Aile eğitimi çalışmaları kapsamında; aile eğitimine hazırlık, aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, aile eğitimi için örnek oturumlar gibi başlıklara yer verilmiştir

72. Soru

OBADER; Aile katılımı çalışmaları kapsamında hangi başlıklara yer vermiştir?

Cevap

Aile katılımı çalışmaları başlığında ise ailelerle iletişim etkinlikleri, ailelerin okul etkinliklerine katılımı, ev ziyaretleri ve görüşmeler
konusunda bilgi verilmektedir. Ailelerde özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturma ve kaynaştırma konusuna da OBADER’de yer verilmiştir.

73. Soru

0-36 Aylık Çocuklar için Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi (EBADER)’in içeriği nedir?

Cevap

Okul öncesi eğitim materyali olarak hazırlanan EBADER’in içeriğinde aile eğitimi çalışmalarının özellikleri, uygulama süreci ve değerlendirilmesi, aile eğitimine hazırlık, aile eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler, aile eğitimi için örnek oturumlar, aile katılım çalışmaları, ailenin eğitim etkinliklerine katılımı ve bireysel görüşmeler yer almaktadır.

74. Soru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailelere yönelik hazırlamış olduğu programlar nelerdir?

Cevap

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ailelere yönelik hazırlamış olduğu en önemli eğitim programı Aile Eğitim Programıdır. Bu programın yanı sıra bakanlığın sosyal destek hizmetleri, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim programları da
bulunmaktadır. Bakanlığın iki tane telefon hattı da vatandaşlara aile ve sosyal destek alanlarında bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır.

75. Soru

Aile Eğitim Programı (AEP) kaç alanda hazırlanmıştır?

Cevap

Aile Eğitim Programı (AEP) ailelerin, aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilmiştir. Program aile eğitim ve iletişimi, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda toplam 26 modülden oluşmaktadır.

76. Soru

AEP’i doğrudan yada işbirliği ile uygulayabilecek kurumlar hangileridir?

Cevap

AEP’nin doğrudan uygulamalarını yapabilecek veya işbirliği yapılabilecek bazı kurum ve kuruluşlar şunlardır: Sivil Toplum Kuruluşları, Kültür Merkezleri, Yükseköğretim Kurumları, Dini Kurumlar, Sağlık Kuruluşları, Alışveriş Merkezleri, Özel İşletmeler ve Kurslar, Psikolojik Danışma ve Terapi Merkezleri, Meslek Odaları, Birlik, Sendika, Kooperatif vb Kuruluşlar.

77. Soru

STK’ların aile çalışmalarına katkısı nasıl olmaktadır?

Cevap

Türkiye’de yürütülen aile çalışmalarına farklı odakları olan sivil toplum kuruluşları (STK) da yerel veya ulusal ölçekte katkı sağlamaktadır. Örneğin, erken evlilikler, çocuk gelinleri önleme çalışmaları ve kadın hakları çalışmaları ile dikkat çeken Uçan Süpürge Derneği, korunmaya muhtaç çocuklar konusunda farklı illerde geniş kapsamlı çalışmalar yürüten Koruncuk Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, hayati tehlike taşıyan bir hastalıkla mücadele eden 3 – 18 yaş arası çocukların hayallerini gerçekleştirmeyi
amaçlayan Bir Dilek Tut Derneği Türkiye’de önemli çalışmalara imza atmaktadır. 

78. Soru

Aile mektupları programında hangi konular ele alınmıştır?

Cevap

Programda anne ve babalara hamilelik öncesi, hamilelik süreci, bebeğin ilk üç yıldaki gelişiminde dikkat edilmesi gereken konular, aşılar, hastalıklardan korunma, beslenme, tuvalet eğitimi, aile içi iletişimin önemi gibi pek çok konuda bilgiler verilmektedir

79. Soru

Kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaçlarından yola çıkarak özel olarak hazırlanmış olan destek programına ne ad verilir?

Cevap

İhtiyacı olan her kesimden kadına ulaşma hedefi ile geliştirilen Dere Tepe Eğitim Kadın Destek Programı, kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaçlarından yola çıkarak özel olarak hazırlanmış bir destek programıdır.Bu program kırsal alanda yaşayan genç kız ve kadınların yaşam becerilerinin eğitim yoluyla güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

80. Soru

Baba Olmak Güzel Şey adlı TV programının amacı nedir?

Cevap

Bu program Baba Destek Programı’nı tanıtmayı hedefleyen bir televizyon programıdır. Uygulamalardan görüntülerin de yer aldığı bu programla babalığın önemi, çocuğu dinleme, kendini ifade etme, aile tutumları, çocuğun gelişiminin desteklenmesi, çocuğa yönelik olumsuz disiplin yöntemlerinin azaltılması, aile içinde demokratik davranışların geliştirilmesi gibi konularda bilinç ve farkındalığın artırılması hedeflenmektedir.

81. Soru

Anne Destek Programında (ADP) hangi konularda bilgiler verilmektedir?

Cevap

ADP kapsamında çocuğa yönelik olarak “tanışma, kadın ve anne olmak; çocuk ve aile tutumları, bedensel ve zihinsel, duygusal ve sosyal gelişim, çocuğu dinleme ve kendini ifade etme, olumlu davranışları geliştirme, olumsuz davranışları değiştirme, empati, çatışma çözme ve öfke yönetimi, çocuğun sorumluluk kazanması, çocuğun gelişiminde okul-aile toplum ilişkileri, çocuk ve oyun, tuvalet eğitimi” konuları işlenmektedir. Annelere yönelik olarak ise üreme sağlığı ve cinsel sağlık gibi konularda bilgiler verilmektedir.

82. Soru

Sen Benim Babamsın Kampanyası ne zaman hayata geçirilmiştir?

Cevap

AÇEV olarak 1999 yılından beri yürütülmekte olan Baba Destek Programı çerçevesinde, 17 Haziran 2012 Babalar Günü itibariyle hayata geçen Sen Benim Babamsın kampanyasında babalığın önemi ve babaların çocuğun hayatındaki ve aile içindeki rolü konusunda bilinçlendirme yapılması amaçlanmıştır.

83. Soru

Sen Benim Babamsın Kampanyası ağırlıklı olarak hangi illerde uygulanmıştır?

Cevap

Sen Benim Babamsın Kampanyası Uluslararası platformlarda çeşitli kurumlar tarafından yürütülen bir babalık kampanyası olan
Men Care’in Türkiye ayağı olan bu kampanya, ağırlıklı olarak Baba Destek Programının da uygulandığı Adana, İstanbul, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep, Muğla, Kocaeli, Marmaris, Akhisar, Bandırma ve Ayvalık’ta gerçekleştirilmiş ve bu bölgelerde sergilenen çeşitli afişlerle kampanya mesajları duyurulmuştur.

84. Soru

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP) kimlere yönelik hazırlanmıştır?

Cevap

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP), 0–6 yaş arası gelişimsel geriliği olan çocukların ailelerine yönelik hazırlanmış bir erken eğitim programıdır.

85. Soru

Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP), Türkiyeye ne zaman gelmiştir?

Cevap

Avustralya’ da bulunan Macquarie Üniversitesi’nde hazırlanan bu program 1995 yılında Zihinsel Engellilere Destek Derneği tarafından Türkiye’ye getirilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2001 yılından beri çeşitli üniversiteler ile işbirliği içinde uygulanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.