Açıköğretim Ders Notları

Antropoloji Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Antropoloji Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnsanın Canlılar Dünyasındaki Yeri Ve Biyolojik Çeşitliliği

1. Soru

Primat nedir?

Cevap

Yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunları, kuyruksuz büyük maymunları ve insanı kapsayan, memelilerin birtakımıdır.


2. Soru

Plasenta nedir?

Cevap

Gebelik süresince fetusun anne karnında yaşadığı, anneden alınan gıdaları fetusa aktarma özelliğine sahip içi sıvı dolu kesedir.


3. Soru

Prosimiyen nedir?

Cevap

En erken primatlara benzeyen, küçük beyni, çıkıntılı burnu ve iri gözleriyle ilkel özelliklere sahip olan primat grubudur.


4. Soru

DNA ne demektir? Açılımı nedir?

Cevap

Genetik kodu taşıyan moleküllerdir ve açılımı Deoksiribo Nükleik Asittir. 


5. Soru

Korda nedir?

Cevap

Vücudun orta hattından uzanan merkezi sinir sistemidir.


6. Soru

Üye kemikleri nelerdir?

Cevap

Kol ve bacaklar ile bunları oluşturan kemiklerdir.


7. Soru

Anatomi nedir?

Cevap

Canlıları oluşturan yapıları ve aralarındaki ilişkileri inceleyen temel bilimdir.


8. Soru

Karma beslenme nedir?

Cevap

Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı besinlerin tüketilebildiği beslenme modelidir. Omnivor veya hepçil de denilmektedir.


9. Soru

Parazit ayıklamayı tanımlayınız.

Cevap

Antropoid maymun topluluklarında bireyler arasında postlarının tımarlanması, parazitlerin ayıklanmasını içeren sosyal bir davranış örüntüsüdür.


10. Soru

Katarini nedir?

Cevap

Burunlarında dışa dönük kanatların mevcut olmadığı, burunlarının uç kısımları nemli olmayan dar burunlu maymunlardır.


11. Soru

Braşiyasyon nedir?

Cevap

Eski dünya maymunları ile kuyruksuz büyük maymunların bazılarında gözlenen, kollar aracılığıyla ağaç dallarında salınarak uygulanan hareket sistemidir.


12. Soru

Hassas tutuş neyi ifade eder?

Cevap

Bir maddenin iki parmakla özenli bir şekilde tutulmasını ifade eder.


13. Soru

Beyin kutusu nerededir?

Cevap

Kafatasında beynin yer aldığı bölümdür.


14. Soru

Populasyon ne demektir?

Cevap

Aynı bölgede yaşayan ve kendi aralarında çiftleşebilen bireylerin oluşturduğu topluluktur.


15. Soru

Kafatası endisi nedir?

Cevap

Kafanın genişlik ölçüsünün uzunluk ölçüsüne bölümünün 100 ile çarpımıyla elde edilen endistir.


16. Soru

Polimorfizm ne demektir?

Cevap

Fenotipik etki yapabilen bir gen değişkenidir.


17. Soru

Genitop nedir?

Cevap

Bir organizmanın sahip olduğu genetik özelliklerin tümüdür.


18. Soru

Anolog ve homolog organlara örnek veriniz.

Cevap

İnsanın kolu ve yarasanın kanadı farklı işlevleri olsa da ortak bir kökene sahip olan kökendeş (homolog) organlardır. Yarasanın kanadı ve kelebeğin kanadıysa işlevleri aynı ancak evrimsel kökenleri farklı olan görevdeş (anolog) organlardır.


19. Soru

Retzius ırk sınıflandırılmasında kullanılan ölçüt nedir?

Cevap

İsviçreli anatomist Retzius ırk sınıflandırmasında kullanılacak bir ölçüt olarak kafatası endisini geliştirerek, kafataslarını uzun (dolikosefal) orta yuvarlaklıkta (mezosefal) ve yuvarlak (brakisefal) olarak sınıflamıştır. Buna göre bazı ırklar uzun, bazıları yuvarlak ve bazıları da orta yuvarlaklıkta bir kafatası biçimine sahiptir. Kafatası biçimine dayalı ırk sınıflandırması daha sonraları ırkçılık tartışmalarının odağına yerleşecektir.


1. Soru

Primat nedir?

Cevap

Yaşayan ve soyu tükenmiş olan maymunları, kuyruksuz büyük maymunları ve insanı kapsayan, memelilerin birtakımıdır.

2. Soru

Plasenta nedir?

Cevap

Gebelik süresince fetusun anne karnında yaşadığı, anneden alınan gıdaları fetusa aktarma özelliğine sahip içi sıvı dolu kesedir.

3. Soru

Prosimiyen nedir?

Cevap

En erken primatlara benzeyen, küçük beyni, çıkıntılı burnu ve iri gözleriyle ilkel özelliklere sahip olan primat grubudur.

4. Soru

DNA ne demektir? Açılımı nedir?

Cevap

Genetik kodu taşıyan moleküllerdir ve açılımı Deoksiribo Nükleik Asittir. 

5. Soru

Korda nedir?

Cevap

Vücudun orta hattından uzanan merkezi sinir sistemidir.

6. Soru

Üye kemikleri nelerdir?

Cevap

Kol ve bacaklar ile bunları oluşturan kemiklerdir.

7. Soru

Anatomi nedir?

Cevap

Canlıları oluşturan yapıları ve aralarındaki ilişkileri inceleyen temel bilimdir.

8. Soru

Karma beslenme nedir?

Cevap

Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı besinlerin tüketilebildiği beslenme modelidir. Omnivor veya hepçil de denilmektedir.

9. Soru

Parazit ayıklamayı tanımlayınız.

Cevap

Antropoid maymun topluluklarında bireyler arasında postlarının tımarlanması, parazitlerin ayıklanmasını içeren sosyal bir davranış örüntüsüdür.

10. Soru

Katarini nedir?

Cevap

Burunlarında dışa dönük kanatların mevcut olmadığı, burunlarının uç kısımları nemli olmayan dar burunlu maymunlardır.

11. Soru

Braşiyasyon nedir?

Cevap

Eski dünya maymunları ile kuyruksuz büyük maymunların bazılarında gözlenen, kollar aracılığıyla ağaç dallarında salınarak uygulanan hareket sistemidir.

12. Soru

Hassas tutuş neyi ifade eder?

Cevap

Bir maddenin iki parmakla özenli bir şekilde tutulmasını ifade eder.

13. Soru

Beyin kutusu nerededir?

Cevap

Kafatasında beynin yer aldığı bölümdür.

14. Soru

Populasyon ne demektir?

Cevap

Aynı bölgede yaşayan ve kendi aralarında çiftleşebilen bireylerin oluşturduğu topluluktur.

15. Soru

Kafatası endisi nedir?

Cevap

Kafanın genişlik ölçüsünün uzunluk ölçüsüne bölümünün 100 ile çarpımıyla elde edilen endistir.

16. Soru

Polimorfizm ne demektir?

Cevap

Fenotipik etki yapabilen bir gen değişkenidir.

17. Soru

Genitop nedir?

Cevap

Bir organizmanın sahip olduğu genetik özelliklerin tümüdür.

18. Soru

Anolog ve homolog organlara örnek veriniz.

Cevap

İnsanın kolu ve yarasanın kanadı farklı işlevleri olsa da ortak bir kökene sahip olan kökendeş (homolog) organlardır. Yarasanın kanadı ve kelebeğin kanadıysa işlevleri aynı ancak evrimsel kökenleri farklı olan görevdeş (anolog) organlardır.

19. Soru

Retzius ırk sınıflandırılmasında kullanılan ölçüt nedir?

Cevap

İsviçreli anatomist Retzius ırk sınıflandırmasında kullanılacak bir ölçüt olarak kafatası endisini geliştirerek, kafataslarını uzun (dolikosefal) orta yuvarlaklıkta (mezosefal) ve yuvarlak (brakisefal) olarak sınıflamıştır. Buna göre bazı ırklar uzun, bazıları yuvarlak ve bazıları da orta yuvarlaklıkta bir kafatası biçimine sahiptir. Kafatası biçimine dayalı ırk sınıflandırması daha sonraları ırkçılık tartışmalarının odağına yerleşecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.