Açıköğretim Kayıtları

ATA-AÖF’te Nasıl Öğrenci Olabilirim?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesine kayıt olmak isteyen öğrencilerin kayıt olacakları kayıt türüne göre bazı işlemleri yapmaları, sınavlara girmeleri, tercih yaparak yerleşmeleri gerekmektedir.

Çeşitli nedenlerle herhangi bir yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan veya açıktan aynı anda ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenci adayları kendileri için uygun olan kayıt türlerinden biri ile Fakültemiz programlarına kayıt yaptırıp Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden yararlanarak uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim alabilirler.

Kayıt Türleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

> İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)*

> Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

> Yatay Geçiş

> Lisans Tamamlama

> Yabancı Uyruklu Statüsünde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile Kayıt

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavı sonuçları ile Fakültemizi tercih ederek programlarımıza kayıt yaptırabilirler.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girerek Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzeri puan alan adaylar ön lisans programlarımızı, TYT den 150 ve üzeri puan alan adaylardan Alan Yeterlilik Testinden (AYT) SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar ise lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

Not: Fakültemiz programlarını tercih etmek isteyen öğrenci adayları 2020 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/ internet adresinden “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”na ulaşabilirler.

İkinci Üniversite Yolu ile Sınavsız Kayıt

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir lisans veya ön lisans programına yeni kayıt yaptıran, okuyan veya mezun olan öğrenciler herhangi bir belge göndermeden Fakültemiz öğrencisi olarak ikinci üniversite fırsatından YKS’ye girmeksizin yararlanabilirler.

Herhangi bir ön lisans programında (üniversitelerin iki yıllık programları) okuyan/mezun olan öğrenciler Fakültemiz ön lisans programlarını, lisans programında (üniversitelerin dört yıllık programları) okuyan/mezun olan öğrenciler ise Fakültemiz ön lisans veya lisans (Sosyal Hizmet Lisans Programı hariç) programlarını tercih edebilirler.

İkinci Üniversite kapsamında Fakültemize kayıt yaptıracak öğrenci adayları web sitemizde bulunan İkinci Üniversite Kayıt Sayfasından kayıt yaparak Fakültemiz öğrencisi olabilirler.

İkinci üniversite ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Not: Herhangi bir yükseköğretim kurumunda pasif öğrenci (kayıtlı ancak ders kaydı yaptırmamış) olanlar da ikinci üniversite fırsatından yararlanabilir.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Kayıt

Yükseköğretim kurumlarının ön lisans programlarından mezun olmuş veya mezuniyet aşamasında olanlar ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı sonucu ile DGS tercih kılavuzunda yer alan Fakültemiz lisans programlarını tercih edebilirler.

DGS sonucu ile Fakültemize yerleştirilen öğrenci adayları kayıt tarihlerini ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/ internet adresinden öğrenebilirler.

Yatay Geçiş ile Kayıt

Herhangi bir Yükseköğretim kurumunda öğrenci iken (ikinci üniversite öğrencileri hariç) Fakültemize Kurum içi ve Kurumlar arası yatay geçiş yöntemi ile geçiş yapmak isteyen öğrenciler Merkezi Puanla veya Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Merkezi puan ile başvuru: Öğrencinin Fakülte veya yüksekokula kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği programın aynı yılki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yapılan başvurudur.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ile başvuru: Öğrencilerin AGNO’larına göre yapılan yatay geçiş başvurusudur.

Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Yükseköğretim Kurumlarının aynı düzeydeki eş değer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Kurum İçi Yatay Geçiş

Bir üniversitenin kendi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunun eşdeğer düzeyde diploma programlarına Atatürk Üniversitesi yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjan çerçevesinde yapılır.

Öğrenciler, Fakültemiz web sitesinde yayımlanan başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz Yatay Geçiş Bilgi Rehberinde belirtilen koşullara göre yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.

Lisans Tamamlama ile Kayıt

Sağlık alanında ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği başvuru koşulları çerçevesinde Fakültemizin sağlık alanı ile ilgili lisans tamamlama programlarına başvurabilirler.

Fakültemizin lisans tamamlama programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları Yükseköğretim Kurulunun belirlediği tarihler arasında e-devlet üzerinden başvuru ve tercih işlemlerini yapabilirler. Başvuru sonucuna göre Fakültemize yerleştirilen öğrenciler YÖK tarafından ilan edilen tarihlerde kayıt işlemlerini web sitemizde bulunan Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden yapabilirler.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Statüsünde Kayıt

Yabancı uyruklu ya da uyruğundan biri T.C. olan ya da yabancı uyruklu öğrenciler Fakültemiz programlarına Atatürk Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı (ATAYÖS) ve ikinci üniversite yolu ile kayıt yaptırabilirler.

ATAYÖS sınav sonuçlarını kabul eden üniversitelerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıca, yurtdışı lise ve dengi okullardan mezun olarak Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya Konsolosluklardan denklik belgesi alan öğrenciler Fakültemiz lisans ya da ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirerek YÖK denklik belgesi alan (denkliği sonradan iptal edilenler hariç) ve uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler Fakültemiz programlarına İkinci Üniversite kapsamında da kayıt yaptırabilirler. Lisans öğrencileri ya da mezunları ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans öğrencileri ya da mezunları ise yalnızca ön lisans programlarına kayıt yaptırabilirler.

Not: Azerbaycan’da yaşayan ve Fakültemize kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler Azerbaycan ATA-AÖF Temsilcisi ile iletişime geçerek kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan adaylar ile kayıt sırasında özel rapor vs. istenen bölümlere başvuran adaylar için kayıt işlemleri, ilgili belgeleri ulaştırdıkları takdirde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.