Açıköğretim Ders Notları

Balık Yetiştiriciliği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Balık Yetiştiriciliği Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Deniz Balıkları Üretimi

1. Soru

Ovotestis nedir?

Cevap

Hermafroditizmde hem testis hem de yumurtalık dokusu içeren anormal yapıdaki gonatlara ovotestis denir.


2. Soru

Ağırlıklarına göre çipuralar nasıl adlandırılır?

Cevap

Ağırlıklarına göre çipuralar;
• 30-50 gr arası ağırlıkta olanlara ince lidaki
• 100 gr ağırlıkta olanlara lidaki
• 100-180 gr arasında ağırlıkta olanlara kaba lidaki
• 200 gr ve üzerinde ağırlıkta olanlar çipura olarak adlandırılmaktadır.


3. Soru

Fekondite nedir?

Cevap

Fekondite: Bir dişi balık tarafından bir üreme periyodunda oluşturulan yumurta miktarına denir.


4. Soru

Çipuralarda larva beslenmesinde kullanılacak mikropartikül yemlerin içermesi gereken ham besin oranları nelerdir?

Cevap

Larva beslenmesinde kullanılacak mikropartikül yemlerin içermesi gereken ham besin oranları;
• %56-64 ham protein
• %11-12 ham yağ
• %11,4-11,7 kül
• %1,4 ham selüloz
• %10 nem
• Yeterli miktarda vitamin ve mineral madde içermelidir


5. Soru

Andron balık ne demektir?

Cevap

Anodrom Balıklar: Denizlerde beslenme ve büyümelerini gerçekleştiren, cinsi olgunluğa eriştikten sonra yumurtlamak için tatlı sulara göç eden ve orada yumurtlayan, yavruları hayatlarının bir kısmını iç sularda geçiren ve daha sonra denizlere göç eden balıklardır


6. Soru

Özellikle Asya kıtası nehirlerinde yaygın olarak bulunan epipelajik tür hangisidir?

Cevap

Chum Somon [Oncorhynchus keta(Walbaum, 1792)]: Asya, Kuzey Amerika ve Japonya’da görülen bir somon türüdür. Özellikle Asya kıtası nehirlerinde yaygın olarak bulunan epipelajik bir türdür


7. Soru

Deniz balıkları yetiştiriciliğinde en büyük sorun nedir?

Cevap

Deniz balıkları yetiştiriciliğinde en büyük sorunlardan bir tanesi yavru temini ve üretimidir


8. Soru

Bir balık türünün yetiştiricilikte kullanılabilmesi için hangi özelliklere sahip olması beklenir?

Cevap

Bir balık türünün yetiştiricilikte kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:
• Yetiştiriciliği yapılacak bölgenin iklim koşullarına uyum sağlama kabiliyeti,
• Boy-ağırlık kazanma kabiliyetinde ki yükseklik,
• Yumurta ve yavru elde edilebilmesinin kolaylığı,
• Beslenme giderlerinin düşük olması,
• Tercih edilen bir et verimi ve lezzetinin olması,
• Grup hâlinde yaşama uyum sağlama özelliğinde olması,
• Enstantif, yarı enstantif ve eksantif üretime uygunluğu,
• Ağ kafes veya bir havuzda sayıca fazla stoklanmaya uygunluğu,
• Hastalıklara karşı dirençli olmasıdır.


9. Soru

Doğal yumurtlatma yönteminde hangi çevresel koşullar ayarlanmalıdır?

Cevap

Çevresel koşullar yumurta alınacak balık türünün isteklerine göre uyarlanmalıdır. Su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, tuzluluk ve ışık miktarı uygun değerlerde olmalıdır.


10. Soru

Çipuralar genelde  denizlerdenerede yaşamayı tercih ederler?

Cevap

Çipuralar derinliği genelde 1-30 metreye kadar olan, deniz tabanlarında, kumlu bölgelerde, kıyılarda ve lagünlerde yaşarlar (Şekil 4.3). Yetişkin çipuralar 150 metre derinliğe kadar bulunabilir çipura yalnız veya sürüler hâlinde yaşayan sedentar bir balıktır.


11. Soru

Sedenter yaşam nedir?

Cevap

Sedentar Yaşam: Bulunduğu belli bir alanı terk etmeyen yerleşik yaşamdır.


12. Soru

Deniz ürünlerinde bulunan hangi maddeler insan sağlığına önemli faydalar sağlar?

Cevap

Deniz ürünlerinde bulunan omega 3 yağ asiti olan EPA ve DHA’nın migren türü baş ağrıları, eklem romatizması, bazı kanser türleri, yetişkinlerde şeker hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ve bazı alerjilere karşı vücudu koruduğu belirtilmiştir. Somon türlerinin özellikle çocuklar için önemli bir vitamin olan D vitamini açısından zengin olduğu bilinmektedir.


13. Soru

Levrek balığının dünyadaki dağılımı nasıldır?

Cevap

Levrek balıkları tüm Akdeniz, İngiltere’nin kuzey sahilleri, İspanya, Portekiz, Fas ve Kanarya adalarına kadar yayılım gösterir.


14. Soru

Balık yetiştiriciliğinde esas amaç ne olmalıdır?

Cevap

Balık yetiştiriciliğinde esas amaç miktar olarak balık üretmek değil, kaliteli balık eti elde etmek olmalıdır. Balıktaki et kalitesinin artması sonucunda daha ekonomik olma olasılığı da bununla beraber artacaktır.


15. Soru

Küresel ısınmanın deniz balıkçılığına nasıl bir etkisi vardır?

Cevap

Küresel ısınma, açık deniz balıkçılığının giderek pahalı bir ekonomik faaliyet hâline gelmesi, bazı ekonomik türlerin neslinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmesi, balık stoğu azalan türlerin stok takviyesine ihtiyaç duyulması vb. sebepler balık yetiştiriciliğini önemli hâle getirmiştir.


16. Soru

Litoral bölge nedir?

Cevap

Kıyıdan 150-200 metre derinliğe kadar devam eden bentik bölgeye littoral bölge denir.


17. Soru

Karnın yarılması yoluyla yumurta alınması yöntemi genellikle hangi balıkta kullanılır?

Cevap

Anüsten gırtlağa kadar kesilerek yumurtalar alınır. Genellikle mersin balıklarından bu yöntemle yumurta alınır. Mersin balıklarının erkeklerinden sperm alınırken hareketsiz hâle getirilen erkek balığın baş ve kuyruğundan tutarak dizi yardımıyla bel kısmından balık bükülür. Bunun sonucunda balık spermler aniden üreme açıklığından dışarı çıkar.


18. Soru

Çipura balıkları ne zaman cinsi olgunluk gösterir?

Cevap

Çipura balıkları 8 aylık olana kadar cinsi olgunluk göstermez.


19. Soru

Pelajik bölge nedir?

Cevap

Pelajik Bölge: Denizleri oluşturan su kütlesinin tamamına denir.


20. Soru

Kalkan balığının dünyada yayılışı nasıldır?

Cevap

Kalkan balığı Atlantik boyunca uzanan bölgede, Avrupa sahillerinde, Akdeniz ve Karadeniz’de görülmektedir.


21. Soru

Levrek balığında yumurta alımında hormon kullanımı başarısı hangi parametrelere bağlıdır?

Cevap

Hormon kullanımının başarısı bazı parametrelere bağlıdır bunlar;
• Balığın kondisyonu ve stres durumu,
• Cinsel olgunluk safhası,
• Balığın büyüklüğü ve beslenmesi,
• Önceki dönemlerde ne zaman yumurta alındığı,
• Su sıcaklığı ve mevsim olarak sıralanabilir.


22. Soru

Balıklarda üreme tipleri nelerdir?

Cevap

Balıklarda üreme canlı doğurma, yumurtlama olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Balık yetiştiriciliğinde en yaygın olarak yapılan, yumurtlayan balıkların yetiştiriciliğidir.


23. Soru

Orkinos yetiştiriciliği yapılan ülkeler hangileridir?

Cevap

Orkinos yetiştiriciliği yapılan ülkeler; İspanya, İtalya, Malta, Hırvatistan, Fransa, Kıbrıs, Tunus, Türkiye ve Cezayir’dir.


24. Soru

Çipuralarda yumurtalardan larvaların başarılı olarak çıkma başarı oranı nedir?

Cevap

Çipuralarda yumurtalardan larvaların başarılı olarak çıkma başarı oranı %75-90’dır. 


25. Soru

Somon balığında büyüme evrelerinde verilen isimler nelerdir?

Cevap

Somon balıkları büyüme evrelerinde farklı isimler almaktadır bunlar;
• Alevin: Yumurtadan yeni çıkmış somon larvalarına denir.
• Parr: Somon yavrularının Tatlı sularda yaşadıkları son dönemdir.
• Smolt: Denizlerde yaşayabilmelerine uyum sağlamak amacıyla gerekli fizyolojik değişimleri geçiren (smoltifikasyon) yavru somon balıklarıdır. Bu dönemde balık gümüşümsü bir renk alır.
• Grilse: Denizel yaşamının birinci yılının sonunda cinsi olgunluğa erişen somonlardır. Bu dönemde balıkların ağırlıkları artar, sırtları yüksek olur ve yanlarında beneklenmeler başlar.


26. Soru

Balıkların yumurtlamalarını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Balıkların yumurtlamalarını etkileyen faktörler aşağıda verilmiştir:

• Dişilerin beslenmesi
• Fizyolojik faktörler
• Ekolojik faktörler
• Sıcaklık
• Fotoperiyod
• Termoperiyot
• Ay döngüleri
• Yükselti ve bölge
• Su derinliği
• Üreme substrat türü
• Tuzluluk


27. Soru

Kefal balıklarının hangileri ülkemizde yayılış gösterir?

Cevap

Mugilidae familyasından olan kefal balıklarının ülkemizde Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza saliens, Liza aurata ve Oedalechilus labeo türleri denizlerimizde yayılış gösterir.


28. Soru

Balık beslenmesinde ne tip yemler kullanılır?

Cevap

Balık beslenmesinde canlı yem, toz ve pelet yemler kullanılır. Balık yetiştiriciliğinde larval beslenme önemlidir ve
mikroalg türleri, daphnia, rotifera, artemia nauplii formu larval balıkların beslenmesinde kullanılmaktadır. Carnivor balıkların beslenmesinde balık etleri, kabuklu etleri, yumuşakça etleri kullanılabilir. Balık beslenmesinde mikropartikül yemler olarak ifade edilen karma yemler kullanılır.


29. Soru

Üreme döneminde levrek balıklarının gonadlarında yumurta hücrelerinin oluşması kaç periyotta olur.

Cevap

Üreme döneminde levrek balıklarının gonadlarında yumurta hücrelerinin oluşması dört periyotta olur.
a. Pregametik periyot, gonadlarda olgunlaşmanın olmadığı haziran ve ekim ayları arasındaki dönemdir.
b. Gametogenesis, ekim ve ocak ayları arasıdır. Bu aylarda oosit stoplazmasında yağ damlacıkları, az sayıda yağ globülleri ve kortikol alveolleri görülür. Kasım ayında yağ damlasında büyüme vardır fakat erkeklerde sperm
elde edilmesi mümkün değildir.
c. Yumurtlama periyodu, ocak ve mart ayları arasıdır.
d. Dinlenme periyodu, nisan- mayıs ayları arasıdır. Ovaryumlarda atretik oositler gözlenir. Levrek yumurta hücresinin gelişimi 12 aşamada olur


30. Soru

Kozmopolit tür ne demektir?

Cevap

Dünyada geniş alanlara yayılmış türlere kozmopolit türler denir.


31. Soru

Balıklar yumurtlama stratejilerine göre kaç gruba ayrılır?

Cevap

Balıklar yumurtlama stratejilerine göre iki gruba ayrılır.

1. Semelparus Balıklar: Pasifik somonu gibi yaşamı boyunca sadece bir defa yumurta bırakan balıklardır.
2. İteroparus Balıklar: Yaşamı boyunca birçok defa yumurta bırakan balık türleridir. Birçok deniz balığı bu gruba girmektedir.


32. Soru

Demersal bölge nedir?

Cevap

Denizlerin dip ve dibe yakın kısımlarına demersal bölge denir.


1. Soru

Ovotestis nedir?

Cevap

Hermafroditizmde hem testis hem de yumurtalık dokusu içeren anormal yapıdaki gonatlara ovotestis denir.

2. Soru

Ağırlıklarına göre çipuralar nasıl adlandırılır?

Cevap

Ağırlıklarına göre çipuralar;
• 30-50 gr arası ağırlıkta olanlara ince lidaki
• 100 gr ağırlıkta olanlara lidaki
• 100-180 gr arasında ağırlıkta olanlara kaba lidaki
• 200 gr ve üzerinde ağırlıkta olanlar çipura olarak adlandırılmaktadır.

3. Soru

Fekondite nedir?

Cevap

Fekondite: Bir dişi balık tarafından bir üreme periyodunda oluşturulan yumurta miktarına denir.

4. Soru

Çipuralarda larva beslenmesinde kullanılacak mikropartikül yemlerin içermesi gereken ham besin oranları nelerdir?

Cevap

Larva beslenmesinde kullanılacak mikropartikül yemlerin içermesi gereken ham besin oranları;
• %56-64 ham protein
• %11-12 ham yağ
• %11,4-11,7 kül
• %1,4 ham selüloz
• %10 nem
• Yeterli miktarda vitamin ve mineral madde içermelidir

5. Soru

Andron balık ne demektir?

Cevap

Anodrom Balıklar: Denizlerde beslenme ve büyümelerini gerçekleştiren, cinsi olgunluğa eriştikten sonra yumurtlamak için tatlı sulara göç eden ve orada yumurtlayan, yavruları hayatlarının bir kısmını iç sularda geçiren ve daha sonra denizlere göç eden balıklardır

6. Soru

Özellikle Asya kıtası nehirlerinde yaygın olarak bulunan epipelajik tür hangisidir?

Cevap

Chum Somon [Oncorhynchus keta(Walbaum, 1792)]: Asya, Kuzey Amerika ve Japonya’da görülen bir somon türüdür. Özellikle Asya kıtası nehirlerinde yaygın olarak bulunan epipelajik bir türdür

7. Soru

Deniz balıkları yetiştiriciliğinde en büyük sorun nedir?

Cevap

Deniz balıkları yetiştiriciliğinde en büyük sorunlardan bir tanesi yavru temini ve üretimidir

8. Soru

Bir balık türünün yetiştiricilikte kullanılabilmesi için hangi özelliklere sahip olması beklenir?

Cevap

Bir balık türünün yetiştiricilikte kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması beklenir:
• Yetiştiriciliği yapılacak bölgenin iklim koşullarına uyum sağlama kabiliyeti,
• Boy-ağırlık kazanma kabiliyetinde ki yükseklik,
• Yumurta ve yavru elde edilebilmesinin kolaylığı,
• Beslenme giderlerinin düşük olması,
• Tercih edilen bir et verimi ve lezzetinin olması,
• Grup hâlinde yaşama uyum sağlama özelliğinde olması,
• Enstantif, yarı enstantif ve eksantif üretime uygunluğu,
• Ağ kafes veya bir havuzda sayıca fazla stoklanmaya uygunluğu,
• Hastalıklara karşı dirençli olmasıdır.

9. Soru

Doğal yumurtlatma yönteminde hangi çevresel koşullar ayarlanmalıdır?

Cevap

Çevresel koşullar yumurta alınacak balık türünün isteklerine göre uyarlanmalıdır. Su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, tuzluluk ve ışık miktarı uygun değerlerde olmalıdır.

10. Soru

Çipuralar genelde  denizlerdenerede yaşamayı tercih ederler?

Cevap

Çipuralar derinliği genelde 1-30 metreye kadar olan, deniz tabanlarında, kumlu bölgelerde, kıyılarda ve lagünlerde yaşarlar (Şekil 4.3). Yetişkin çipuralar 150 metre derinliğe kadar bulunabilir çipura yalnız veya sürüler hâlinde yaşayan sedentar bir balıktır.

11. Soru

Sedenter yaşam nedir?

Cevap

Sedentar Yaşam: Bulunduğu belli bir alanı terk etmeyen yerleşik yaşamdır.

12. Soru

Deniz ürünlerinde bulunan hangi maddeler insan sağlığına önemli faydalar sağlar?

Cevap

Deniz ürünlerinde bulunan omega 3 yağ asiti olan EPA ve DHA’nın migren türü baş ağrıları, eklem romatizması, bazı kanser türleri, yetişkinlerde şeker hastalığı, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları ve bazı alerjilere karşı vücudu koruduğu belirtilmiştir. Somon türlerinin özellikle çocuklar için önemli bir vitamin olan D vitamini açısından zengin olduğu bilinmektedir.

13. Soru

Levrek balığının dünyadaki dağılımı nasıldır?

Cevap

Levrek balıkları tüm Akdeniz, İngiltere’nin kuzey sahilleri, İspanya, Portekiz, Fas ve Kanarya adalarına kadar yayılım gösterir.

14. Soru

Balık yetiştiriciliğinde esas amaç ne olmalıdır?

Cevap

Balık yetiştiriciliğinde esas amaç miktar olarak balık üretmek değil, kaliteli balık eti elde etmek olmalıdır. Balıktaki et kalitesinin artması sonucunda daha ekonomik olma olasılığı da bununla beraber artacaktır.

15. Soru

Küresel ısınmanın deniz balıkçılığına nasıl bir etkisi vardır?

Cevap

Küresel ısınma, açık deniz balıkçılığının giderek pahalı bir ekonomik faaliyet hâline gelmesi, bazı ekonomik türlerin neslinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmesi, balık stoğu azalan türlerin stok takviyesine ihtiyaç duyulması vb. sebepler balık yetiştiriciliğini önemli hâle getirmiştir.

16. Soru

Litoral bölge nedir?

Cevap

Kıyıdan 150-200 metre derinliğe kadar devam eden bentik bölgeye littoral bölge denir.

17. Soru

Karnın yarılması yoluyla yumurta alınması yöntemi genellikle hangi balıkta kullanılır?

Cevap

Anüsten gırtlağa kadar kesilerek yumurtalar alınır. Genellikle mersin balıklarından bu yöntemle yumurta alınır. Mersin balıklarının erkeklerinden sperm alınırken hareketsiz hâle getirilen erkek balığın baş ve kuyruğundan tutarak dizi yardımıyla bel kısmından balık bükülür. Bunun sonucunda balık spermler aniden üreme açıklığından dışarı çıkar.

18. Soru

Çipura balıkları ne zaman cinsi olgunluk gösterir?

Cevap

Çipura balıkları 8 aylık olana kadar cinsi olgunluk göstermez.

19. Soru

Pelajik bölge nedir?

Cevap

Pelajik Bölge: Denizleri oluşturan su kütlesinin tamamına denir.

20. Soru

Kalkan balığının dünyada yayılışı nasıldır?

Cevap

Kalkan balığı Atlantik boyunca uzanan bölgede, Avrupa sahillerinde, Akdeniz ve Karadeniz’de görülmektedir.

21. Soru

Levrek balığında yumurta alımında hormon kullanımı başarısı hangi parametrelere bağlıdır?

Cevap

Hormon kullanımının başarısı bazı parametrelere bağlıdır bunlar;
• Balığın kondisyonu ve stres durumu,
• Cinsel olgunluk safhası,
• Balığın büyüklüğü ve beslenmesi,
• Önceki dönemlerde ne zaman yumurta alındığı,
• Su sıcaklığı ve mevsim olarak sıralanabilir.

22. Soru

Balıklarda üreme tipleri nelerdir?

Cevap

Balıklarda üreme canlı doğurma, yumurtlama olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Balık yetiştiriciliğinde en yaygın olarak yapılan, yumurtlayan balıkların yetiştiriciliğidir.

23. Soru

Orkinos yetiştiriciliği yapılan ülkeler hangileridir?

Cevap

Orkinos yetiştiriciliği yapılan ülkeler; İspanya, İtalya, Malta, Hırvatistan, Fransa, Kıbrıs, Tunus, Türkiye ve Cezayir’dir.

24. Soru

Çipuralarda yumurtalardan larvaların başarılı olarak çıkma başarı oranı nedir?

Cevap

Çipuralarda yumurtalardan larvaların başarılı olarak çıkma başarı oranı %75-90’dır. 

25. Soru

Somon balığında büyüme evrelerinde verilen isimler nelerdir?

Cevap

Somon balıkları büyüme evrelerinde farklı isimler almaktadır bunlar;
• Alevin: Yumurtadan yeni çıkmış somon larvalarına denir.
• Parr: Somon yavrularının Tatlı sularda yaşadıkları son dönemdir.
• Smolt: Denizlerde yaşayabilmelerine uyum sağlamak amacıyla gerekli fizyolojik değişimleri geçiren (smoltifikasyon) yavru somon balıklarıdır. Bu dönemde balık gümüşümsü bir renk alır.
• Grilse: Denizel yaşamının birinci yılının sonunda cinsi olgunluğa erişen somonlardır. Bu dönemde balıkların ağırlıkları artar, sırtları yüksek olur ve yanlarında beneklenmeler başlar.

26. Soru

Balıkların yumurtlamalarını etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Balıkların yumurtlamalarını etkileyen faktörler aşağıda verilmiştir:

• Dişilerin beslenmesi
• Fizyolojik faktörler
• Ekolojik faktörler
• Sıcaklık
• Fotoperiyod
• Termoperiyot
• Ay döngüleri
• Yükselti ve bölge
• Su derinliği
• Üreme substrat türü
• Tuzluluk

27. Soru

Kefal balıklarının hangileri ülkemizde yayılış gösterir?

Cevap

Mugilidae familyasından olan kefal balıklarının ülkemizde Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza saliens, Liza aurata ve Oedalechilus labeo türleri denizlerimizde yayılış gösterir.

28. Soru

Balık beslenmesinde ne tip yemler kullanılır?

Cevap

Balık beslenmesinde canlı yem, toz ve pelet yemler kullanılır. Balık yetiştiriciliğinde larval beslenme önemlidir ve
mikroalg türleri, daphnia, rotifera, artemia nauplii formu larval balıkların beslenmesinde kullanılmaktadır. Carnivor balıkların beslenmesinde balık etleri, kabuklu etleri, yumuşakça etleri kullanılabilir. Balık beslenmesinde mikropartikül yemler olarak ifade edilen karma yemler kullanılır.

29. Soru

Üreme döneminde levrek balıklarının gonadlarında yumurta hücrelerinin oluşması kaç periyotta olur.

Cevap

Üreme döneminde levrek balıklarının gonadlarında yumurta hücrelerinin oluşması dört periyotta olur.
a. Pregametik periyot, gonadlarda olgunlaşmanın olmadığı haziran ve ekim ayları arasındaki dönemdir.
b. Gametogenesis, ekim ve ocak ayları arasıdır. Bu aylarda oosit stoplazmasında yağ damlacıkları, az sayıda yağ globülleri ve kortikol alveolleri görülür. Kasım ayında yağ damlasında büyüme vardır fakat erkeklerde sperm
elde edilmesi mümkün değildir.
c. Yumurtlama periyodu, ocak ve mart ayları arasıdır.
d. Dinlenme periyodu, nisan- mayıs ayları arasıdır. Ovaryumlarda atretik oositler gözlenir. Levrek yumurta hücresinin gelişimi 12 aşamada olur

30. Soru

Kozmopolit tür ne demektir?

Cevap

Dünyada geniş alanlara yayılmış türlere kozmopolit türler denir.

31. Soru

Balıklar yumurtlama stratejilerine göre kaç gruba ayrılır?

Cevap

Balıklar yumurtlama stratejilerine göre iki gruba ayrılır.

1. Semelparus Balıklar: Pasifik somonu gibi yaşamı boyunca sadece bir defa yumurta bırakan balıklardır.
2. İteroparus Balıklar: Yaşamı boyunca birçok defa yumurta bırakan balık türleridir. Birçok deniz balığı bu gruba girmektedir.

32. Soru

Demersal bölge nedir?

Cevap

Denizlerin dip ve dibe yakın kısımlarına demersal bölge denir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.