Açıköğretim Ders Notları

Balık Yetiştiriciliği Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Balık Yetiştiriciliği Dersi 6. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Ticari Ve Sportif Balık Yakalama Yöntemleri

1. Soru

Günümüzde dünyanın tamamında yasaklanan balık avlama yöntemi nedir?

Cevap

Dinamitle avcılık balık popülasyonuna oldukça fazla zarar vermektedir. Patlama sonucunda sersemleyen balıkların tamamı toplanamamakta ve iç organları hasar gören balıklar da daha sonraki günlerde ölmektedir. Günümüzde neredeyse dünyanın tamamında bu yöntem yasaklanmıştır.


2. Soru

Türkiye’de en yaygın olarak bilinen ihtiyotoksik bitkiler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de en yaygın olarak bilinen ihtiyotoksik
bitkiler şunlardır:
1. Taxus baccata (Yaygın porsuk)
2. Euphorbia esula (Eşek sütleğeni)
3. Daphne mezereum (Mezeryon)
4. Cyclamen europaeum (Alp menekşesi)
5. Anchusa officinalis (Sığır dili)
6. Datura stramonium (Tatula)
7. Nicotina tabaccum (Tütün)
8. Hyoscyamus niger (Ban otu)
9. Verbascum nigrum (Sığır kuyruğu)
10. Verbascum undulatum (Sığır kuyruğu)


3. Soru

Deoxijenasyon nedir? 

Cevap

Bu yöntem kısaca dipteki çamurun karıştırılması ile oksijenin azaltılması esasına dayanır. Oksijensiz kalan balıklar sersemler ve kolayca yakalanabilir.


4. Soru

Vigla direği nedir?

Cevap

Dalyanlarda balık sürülerinin yerini tespit etmek ve balıkların dalyana girişini gözlemlemek için bir kişinin üzerinde oturduğu direğe vigla direği denir.


5. Soru

Direçle avcılıkta hangi tür su ürünleri avlanır?

Cevap

Denizin dip kısmında bulunan midye, istiridye, karides, deniz salyangozu ve diğer su ürünlerinin avlanmasında kullanılan bir av aracıdır.


6. Soru

Denizin dip kısımlarını taramak suretiyle sünger avcılığının yapıldığı av aracı nedir?

Cevap

Kankava; denizin dip kısımlarını taramak suretiyle sünger avcılığının yapıldığı av aracıdır.


7. Soru

Uzatma ağlarının çalışma prensibi nedir?

Cevap

Uzatma ağları, balıkların dorsal yüzgeçleri ve operkulum kapaklarından takılmaları veya balıkların yaptıkları hareketler sebebiyle ağlara sarılmaları ile avcılığın yapıldığı av aracıdır.


8. Soru

Dip uzatma ağlarının çeşitleri nelerdir?

Cevap

Dip ağları iki çeşittirler bunlar;
a. sade dip ağları
b. fanyalı dip ağları
• iki katlı (uskurçula)
• üç katlı (tifana)


9. Soru

Genelde 32-44 mm arasında imal edilen, avlanacak balık türüne göre göz açıklığı olan uzatma ağı hangisidir?

Cevap

Orta Su Uzatma Ağı: Göz açıklıkları avlanacak balık türüne göre değişkenlik gösterir, genelde 32-44 mm arasında imal edilen bu ağlar, 100 göz derinliğinde olabilir. Bu ağlar en çok göçmen balıklardan olan palamut, lüfer, karagöz vb. gibi balıkların  vlanmasında kullanılır.


10. Soru

En yaygın kullanılan gırgır ağ çeşitleri ve avcılığı yapılan balık türleri nelerdir?

Cevap

En yaygın kullanılan gırgır ağ çeşitleri ve avcılığı yapılan balık türleri şunlardır;
Palamut Gırgırı: Palamut ve lüfer avcılığında kullanılır.
Uskumru Gırgırı: Uskumru, istavrit ve sardalya avcılığında kullanılır.
Zargana Gırgırı: Zargana, istavrit, hamsi, sardalya ve gümüş balığı avcılığında kullanılır.
Hamsi Gırgırı: Hamsi, sardalya, çaça, istavrit ve gümüş balığı avcılığında kullanılır.
Orkinos Gırgırı: Orkinos ve ton balığı avcılığında kullanılır.


11. Soru

Olta malzemeleri nelerdir?

Cevap

Olta malzemeleri;
1. İğne ve kancalar
2. Beden (Misina, Naylon ip, Halat)
3. Fırdöndüler
4. Ağırlıklar
5. Şamandıralar (Yüzdürücüler)
6. Olta makinaları
7. Olta çubukları


12. Soru

Oltada en çok bilinen uçlar nelerdir?

Cevap

En çok bilinen uçlar;
• Düz (çukur ağızlı) uç
• Gaga uç (içe dönük)
• Mızrak uç (dışa dönük)
• Çift çentikli uç
• Çentiksiz (kambur uç)


13. Soru

Olta iğnelerinin bağlantı yerlerine ne ad verilir?

Cevap

Pala: Olta iğnelerinin bağlantı yerleridir. Balık olta iğnesine takıldıktan sonra ısırma, kusma, dönme, kıvrılma ve yüklenme gibi farklı davranışlar gösterir. Bu hareketlerin sonucunda balık iğneden kurtulmayı amaçlar. Bu sebeple iğne palasının emniyetli olması gerekir.


14. Soru

Olta iğneleri yapıları, eleman sayıları ve köstek bağlantılarına göre kaça ayrılır?

Cevap

Olta iğneleri yapıları, eleman sayıları ve köstek
bağlantılarına göre 5 gruba ayrılır:
1. Tek uçlu iğneler
2. Çok uçlu iğneler
3. Zokalar
4. Köstek bağlı iğne
5. Kancalar


15. Soru

Misinalarda olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Misinalarda olması gereken özellikler;
• Elastikiyet
• Dayanıklılık
• Yumuşaklık
• Güneş ışığı, küflenme ve kimyasallara karşı
direnç
• Renk
• Büküme dayanıklılıktır


16. Soru

Olta ile avcılıkta balıkların davranışları ve suyun akıntısı sebebiyle oluşabilecek bükülmeler ve gamları önleyen mekanizmalar nelerdir?

Cevap

Olta ile avcılıkta balıkların davranışları ve suyun akıntısı sebebiyle bükülmeler ve gamlar meydana gelir. Fırdöndü, halka ve köstekler bükülme ve gam oluşumunu engeller.


17. Soru

Yaygın kullanılan şamandıra tipleri nelerdir?

Cevap

Yaygın kullanılan şamandıra tipleri;
• Küresel (top) şamandıra
• Dolgun şamandıra
• Kalem şamandıra
• Işıklı şamandıradır.


18. Soru

Çipura avcılığında kullanılan olta yemi nedir?

Cevap

Yengeç: Çipura avcılığında kullanılır. Tırnak boyunda olan küçük yengeçler kullanılır. Genelde diz boyu derinlikteki otluk bölgelerde bulunur. Yengecin alt kabuktan kancaya takılarak canlı kalmasına dikkat edilir.


19. Soru

Olta avcılığında yem olarak kullanılan teke nereden temin edilir?

Cevap

Teke: Karidese benzer. Otlu bölgelerden kepçe ile toplanır.


20. Soru

Karnivor balıkların tercih ettiği yem nedir?

Cevap

Karides: Karnivor balıkların tercih ettiği bir yemdir. Genellikle iri levrek, trança, mercan, lokoz, orfoz gibi balıkların avcılığında kullanılan bir yemdir.


21. Soru

Alabalık avcılığında ne tür yemler kullanılır?

Cevap

Çekirge ve Çeşitli Böcek Larvaları: Alabalık avcılığında çekirge ve çevrede yaşayan böcekler yem olarak kullanılır. Alabalık avcılığında suyun akıntılı kısımlarında, taşların altında bulunan sinek larvaları yem olarak kullanılır. Alabalık avcılığında ephemoptera larvaları kullanımı başarılı sonuçlar vermektedir.


22. Soru

Sürütme takımları ne işe yarar?

Cevap

Sürütme takımları sandal veya tekne arkasından çekilerek avcılık yapılan olta takımlarıdır. Yemli veya yemsiz olarak kullanılır ve
iğneye balıkların atlaması suretiyle yakalanması ile avcılık gerçekleştirilir. Kullanılan ağırlığın farklılığına göre dip ve pelajik olarak ikiye ayrılır.


23. Soru

Çapari olta takımlarında hangi yemler tercih edilir?

Cevap

Çapari olta takımlarında aşağıdaki yemler tercih edilir:
• Çamur veya kaya kurdu
• Kum solucanı
• Kabuğu soyulmuş karides
• Tohum denilen midyelerin içleri
• Ak yemlerin sırt yönünde bulunan kılçıksız ve kaba etleri
• Şeytanminareleri
• Deniz salyangozları
• Sülünes
• Mamun


24. Soru

Pakraketa takımları kaç grup malzemeden oluşurlar?

Cevap

Pakraketa takımları dört grup malzemeden oluşurlar bunlar;

• Paraketa selesi, tamburu, kutusu
• Paraketa bedeni ve köstekler
• Paraketa iğneleri
• Fırdöndü, yüzdürücü ve batırıcılardır


25. Soru

Paraketalar kullanım amacına göre kaça ayrılır? Nelerdir?

Cevap

Paraketalar kullanım amacına göre;
• Dip paraketaları
• Dipüstü paraketaları
• Pelajik paraketalar
• Vertikal paraketalar


1. Soru

Günümüzde dünyanın tamamında yasaklanan balık avlama yöntemi nedir?

Cevap

Dinamitle avcılık balık popülasyonuna oldukça fazla zarar vermektedir. Patlama sonucunda sersemleyen balıkların tamamı toplanamamakta ve iç organları hasar gören balıklar da daha sonraki günlerde ölmektedir. Günümüzde neredeyse dünyanın tamamında bu yöntem yasaklanmıştır.

2. Soru

Türkiye’de en yaygın olarak bilinen ihtiyotoksik bitkiler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de en yaygın olarak bilinen ihtiyotoksik
bitkiler şunlardır:
1. Taxus baccata (Yaygın porsuk)
2. Euphorbia esula (Eşek sütleğeni)
3. Daphne mezereum (Mezeryon)
4. Cyclamen europaeum (Alp menekşesi)
5. Anchusa officinalis (Sığır dili)
6. Datura stramonium (Tatula)
7. Nicotina tabaccum (Tütün)
8. Hyoscyamus niger (Ban otu)
9. Verbascum nigrum (Sığır kuyruğu)
10. Verbascum undulatum (Sığır kuyruğu)

3. Soru

Deoxijenasyon nedir? 

Cevap

Bu yöntem kısaca dipteki çamurun karıştırılması ile oksijenin azaltılması esasına dayanır. Oksijensiz kalan balıklar sersemler ve kolayca yakalanabilir.

4. Soru

Vigla direği nedir?

Cevap

Dalyanlarda balık sürülerinin yerini tespit etmek ve balıkların dalyana girişini gözlemlemek için bir kişinin üzerinde oturduğu direğe vigla direği denir.

5. Soru

Direçle avcılıkta hangi tür su ürünleri avlanır?

Cevap

Denizin dip kısmında bulunan midye, istiridye, karides, deniz salyangozu ve diğer su ürünlerinin avlanmasında kullanılan bir av aracıdır.

6. Soru

Denizin dip kısımlarını taramak suretiyle sünger avcılığının yapıldığı av aracı nedir?

Cevap

Kankava; denizin dip kısımlarını taramak suretiyle sünger avcılığının yapıldığı av aracıdır.

7. Soru

Uzatma ağlarının çalışma prensibi nedir?

Cevap

Uzatma ağları, balıkların dorsal yüzgeçleri ve operkulum kapaklarından takılmaları veya balıkların yaptıkları hareketler sebebiyle ağlara sarılmaları ile avcılığın yapıldığı av aracıdır.

8. Soru

Dip uzatma ağlarının çeşitleri nelerdir?

Cevap

Dip ağları iki çeşittirler bunlar;
a. sade dip ağları
b. fanyalı dip ağları
• iki katlı (uskurçula)
• üç katlı (tifana)

9. Soru

Genelde 32-44 mm arasında imal edilen, avlanacak balık türüne göre göz açıklığı olan uzatma ağı hangisidir?

Cevap

Orta Su Uzatma Ağı: Göz açıklıkları avlanacak balık türüne göre değişkenlik gösterir, genelde 32-44 mm arasında imal edilen bu ağlar, 100 göz derinliğinde olabilir. Bu ağlar en çok göçmen balıklardan olan palamut, lüfer, karagöz vb. gibi balıkların  vlanmasında kullanılır.

10. Soru

En yaygın kullanılan gırgır ağ çeşitleri ve avcılığı yapılan balık türleri nelerdir?

Cevap

En yaygın kullanılan gırgır ağ çeşitleri ve avcılığı yapılan balık türleri şunlardır;
Palamut Gırgırı: Palamut ve lüfer avcılığında kullanılır.
Uskumru Gırgırı: Uskumru, istavrit ve sardalya avcılığında kullanılır.
Zargana Gırgırı: Zargana, istavrit, hamsi, sardalya ve gümüş balığı avcılığında kullanılır.
Hamsi Gırgırı: Hamsi, sardalya, çaça, istavrit ve gümüş balığı avcılığında kullanılır.
Orkinos Gırgırı: Orkinos ve ton balığı avcılığında kullanılır.

11. Soru

Olta malzemeleri nelerdir?

Cevap

Olta malzemeleri;
1. İğne ve kancalar
2. Beden (Misina, Naylon ip, Halat)
3. Fırdöndüler
4. Ağırlıklar
5. Şamandıralar (Yüzdürücüler)
6. Olta makinaları
7. Olta çubukları

12. Soru

Oltada en çok bilinen uçlar nelerdir?

Cevap

En çok bilinen uçlar;
• Düz (çukur ağızlı) uç
• Gaga uç (içe dönük)
• Mızrak uç (dışa dönük)
• Çift çentikli uç
• Çentiksiz (kambur uç)

13. Soru

Olta iğnelerinin bağlantı yerlerine ne ad verilir?

Cevap

Pala: Olta iğnelerinin bağlantı yerleridir. Balık olta iğnesine takıldıktan sonra ısırma, kusma, dönme, kıvrılma ve yüklenme gibi farklı davranışlar gösterir. Bu hareketlerin sonucunda balık iğneden kurtulmayı amaçlar. Bu sebeple iğne palasının emniyetli olması gerekir.

14. Soru

Olta iğneleri yapıları, eleman sayıları ve köstek bağlantılarına göre kaça ayrılır?

Cevap

Olta iğneleri yapıları, eleman sayıları ve köstek
bağlantılarına göre 5 gruba ayrılır:
1. Tek uçlu iğneler
2. Çok uçlu iğneler
3. Zokalar
4. Köstek bağlı iğne
5. Kancalar

15. Soru

Misinalarda olması gereken özellikler nelerdir?

Cevap

Misinalarda olması gereken özellikler;
• Elastikiyet
• Dayanıklılık
• Yumuşaklık
• Güneş ışığı, küflenme ve kimyasallara karşı
direnç
• Renk
• Büküme dayanıklılıktır

16. Soru

Olta ile avcılıkta balıkların davranışları ve suyun akıntısı sebebiyle oluşabilecek bükülmeler ve gamları önleyen mekanizmalar nelerdir?

Cevap

Olta ile avcılıkta balıkların davranışları ve suyun akıntısı sebebiyle bükülmeler ve gamlar meydana gelir. Fırdöndü, halka ve köstekler bükülme ve gam oluşumunu engeller.

17. Soru

Yaygın kullanılan şamandıra tipleri nelerdir?

Cevap

Yaygın kullanılan şamandıra tipleri;
• Küresel (top) şamandıra
• Dolgun şamandıra
• Kalem şamandıra
• Işıklı şamandıradır.

18. Soru

Çipura avcılığında kullanılan olta yemi nedir?

Cevap

Yengeç: Çipura avcılığında kullanılır. Tırnak boyunda olan küçük yengeçler kullanılır. Genelde diz boyu derinlikteki otluk bölgelerde bulunur. Yengecin alt kabuktan kancaya takılarak canlı kalmasına dikkat edilir.

19. Soru

Olta avcılığında yem olarak kullanılan teke nereden temin edilir?

Cevap

Teke: Karidese benzer. Otlu bölgelerden kepçe ile toplanır.

20. Soru

Karnivor balıkların tercih ettiği yem nedir?

Cevap

Karides: Karnivor balıkların tercih ettiği bir yemdir. Genellikle iri levrek, trança, mercan, lokoz, orfoz gibi balıkların avcılığında kullanılan bir yemdir.

21. Soru

Alabalık avcılığında ne tür yemler kullanılır?

Cevap

Çekirge ve Çeşitli Böcek Larvaları: Alabalık avcılığında çekirge ve çevrede yaşayan böcekler yem olarak kullanılır. Alabalık avcılığında suyun akıntılı kısımlarında, taşların altında bulunan sinek larvaları yem olarak kullanılır. Alabalık avcılığında ephemoptera larvaları kullanımı başarılı sonuçlar vermektedir.

22. Soru

Sürütme takımları ne işe yarar?

Cevap

Sürütme takımları sandal veya tekne arkasından çekilerek avcılık yapılan olta takımlarıdır. Yemli veya yemsiz olarak kullanılır ve
iğneye balıkların atlaması suretiyle yakalanması ile avcılık gerçekleştirilir. Kullanılan ağırlığın farklılığına göre dip ve pelajik olarak ikiye ayrılır.

23. Soru

Çapari olta takımlarında hangi yemler tercih edilir?

Cevap

Çapari olta takımlarında aşağıdaki yemler tercih edilir:
• Çamur veya kaya kurdu
• Kum solucanı
• Kabuğu soyulmuş karides
• Tohum denilen midyelerin içleri
• Ak yemlerin sırt yönünde bulunan kılçıksız ve kaba etleri
• Şeytanminareleri
• Deniz salyangozları
• Sülünes
• Mamun

24. Soru

Pakraketa takımları kaç grup malzemeden oluşurlar?

Cevap

Pakraketa takımları dört grup malzemeden oluşurlar bunlar;

• Paraketa selesi, tamburu, kutusu
• Paraketa bedeni ve köstekler
• Paraketa iğneleri
• Fırdöndü, yüzdürücü ve batırıcılardır

25. Soru

Paraketalar kullanım amacına göre kaça ayrılır? Nelerdir?

Cevap

Paraketalar kullanım amacına göre;
• Dip paraketaları
• Dipüstü paraketaları
• Pelajik paraketalar
• Vertikal paraketalar

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.