Açıköğretim Ders Notları

Balık Yetiştiriciliği Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Balık Yetiştiriciliği Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Su Ürünleri Üretimimiz Ve Avcılığına İlişkin Hukuki Düzenlemeler

1. Soru

Denizlerden gerçekleştirilen avcılıkta hangi denizimiz önemli paya sahiptir?

Cevap

Denizlerden gerçekleştirilen avcılıkta Karadeniz en önemli paya sahiptir.


2. Soru

Bir bölgede yaşayan aynı türden bireyler topluluğuna ………………. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru olarak ne tamamlar?

Cevap

Popülasyon: Bir bölgede yaşayan aynı türden bireyler topluluğu


3. Soru

Avlanabilir stok nedir?

Cevap

Belli bir dönemde, bir popülasyonun zarar verilmeden avlanabilecek miktarı


4. Soru

Denizlerimizden avlanılan en önemli balık türümüz nedir?

Cevap

Denizlerimizden avlanılan en önemli türümüz hamsi olup bu türün av miktarındaki azalış ve artışlar,
su ürünleri üretim miktarımızda önemli değişikliklere neden olmaktadır.


5. Soru

Doğal olarak yaşadıkları ekosistemden başka bir ekosisteme giren ve burada aşırı çoğalıp tüm ekosistemi etkisi altına alan türlere ne denir?

Cevap

İstilacı Tür: Doğal olarak yaşadıkları ekosistemden başka bir ekosisteme giren ve burada aşırı çoğalıp tüm ekosistemi etkisi altına alan tür. İç sularda avlanılan gümüş ve havuz balıkları, iç sularımızın doğal türleri olmayıp, çeşitli nedenlerle bu alanlara bulaşarak, önemli popülasyon oluşturmuş istilacı türlerdir.


6. Soru

Denizlerden balıklar dışında avlanılan türler nelerdir?

Cevap

Denizlerden balıklar dışında avlanılan iki önemli tür, ülkemizde tüketilmeyen, yurt dışına ihraç edilen
beyaz kum midyesi ve deniz salyangozudur.


7. Soru

Su ürünleri üretiminin en fazla yapıldığı ülke hangisidir?

Cevap

Su ürünleri üretiminin en fazla yapıldığı ülke Çin’dir. 2014 yılında 62 milyon ton su ürünleri üretimi gerçekleştirmiş olan Çin’in, avcılık yoluyla gerçekleştirilen üretimdeki payı % 18, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilen üretimdeki payı % 62, toplam üretimdeki payı ise % 37’dir.


8. Soru

AB ülkeleri arasında en fazla balıkçı gemisine sahip olan ülkeler hangileridir?

Cevap

AB ülkeleri arasında en fazla balıkçı gemisine sahip olan ülkeler, Türkiye gibi birer Akdeniz ülkesi olan Yunanistan ve İtalya’dır. Akdeniz balıkçılığının genel karakteristik özelliği, çok sayıda küçük balıkçı gemisinin filoda yer almasıdır.


9. Soru

Belirli bir alanda bulunan su ürünleri miktarına ne denir?

Cevap

Stok (Su Ürünleri): Belirli bir alanda bulunan su ürünleri miktarı


10. Soru

Su ürünleri stoklarının çeşitliğine ve devamlılığına zarar vermeyecek avlanma düzeyine ne ad verilir?

Cevap

Sürdürülebilirlik: Su ürünleri stoklarının çeşitliğine ve devamlılığına zarar vermeyecek avlanma düzeyi


11. Soru

Arapça “onda bir” anlamına gelen “öşür” sözcüğünden türetilmiş, Osmanlı döneminde köylülerden ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergiye ne ad verilir?

Cevap

Aşar Vergisi: Arapça “onda bir” anlamına gelen “öşür” sözcüğünden türetilmiş, Osmanlı döneminde köylülerden ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi


12. Soru

Dayanağını kanun, yönetmelik gibi mevzuatlardan alan, belirli bir süre geçerli olmak üzere çıkarılan hukuki bir düzenlemeye ne ad verilir?

Cevap

Sirküler: Dayanağını kanun, yönetmelik gibi mevzuatlardan alan, belirli bir süre geçerli olmak üzere çıkarılan hukuki bir düzenleme çeşidi


13. Soru

Dayanağını kanun, yönetmelik gibi hukuki normlardan alan ve yasal sonuç doğuran hukuki düzenlemelere ne ad verilir?

Cevap

Tebliğ: Dayanağını kanun, yönetmelik gibi hukuki normlardan alan ve yasal sonuç doğuran hukuki düzenlemeler


14. Soru

Su Ürünleri Kanunu kapsamında kontrol görevini yerine getiren kurumlar hangileridir?

Cevap

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Su Ürünleri Kanunu kapsamında kontrol görevini yerine getiren kurumlardır. Bu kurum görevlileri tarafından, ticari ve amatör tebliğde yer alan düzenlemelere aykırılık hâlinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan yaptırılmalar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar ürün ve avlanma araçlarına el konulması, idari para cezası verilmesi şeklinde olmaktadır.


15. Soru

Ticari amaçlı tebliğin kapsamı nelerdir?

Cevap

Ticari Amaçlı Tebliğ’in Kapsamı
• Avlanmanın yasak olduğu yerler
• Avlanma araçları ve yöntemleri
• Türler
• İç sular
• Genel düzenlemeler


16. Soru

Su ürünleri avcılığının yasaklandığı yerlere örnek veriniz.

Cevap

Her türlü avcılığa kapalı yerler, su ürünleri açısından önemli yerler olabildiği gibi, işlevleri ve konumlarından dolayı avcılığın yasaklandığı alanlar da olabilmektedir. Örneğin Gökova Körfezi’nde bazı alanlar, su ürünleri açısından önemli olduğu için avcılığa kapatılmıştır. Petrol yükleme tesisleri, doğal gaz terminalleri gibi stratejik tesislerin özel güvenlik bölgeleri, deniz askerî yasak bölgeleri gibi yerler ise işlevleri ve konumlarından dolayı su ürünleri avcılığının yasaklandığı yerlere örnek olarak gösterilebilir.


17. Soru

Su ürünleri avcılığında deniz zeminine temas etmek suretiyle çekilen ağlara ne ad verilir?

Cevap

Dip trolü: Su ürünleri avcılığında deniz zeminine temas etmek suretiyle çekilen trol ağlarıdır.


18. Soru

Dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen ağlara ne ad verilir?

Cevap

Orta su trolü: Dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen trol ağlarıdır.


19. Soru

Denizcilikte kullanılan,1852 metreye denk gelen uzunluk nedir?

Cevap

Deniz mili: Denizcilikte kullanılan,1852 metreye denk gelen uzunluktur.


20. Soru

Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın gergin hâlde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafeye ne ad verilir?

Cevap

Ağ göz açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın gergin hâlde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir.


21. Soru

Denizcilikte kullanılan 1,82 metre uzunluğundaki ölçü birimi nedir?

Cevap

Kulaç: Metrik sisteme geçmeden önce denizcilikte kullanılan, hâlen de kullanılmaya devam eden 1,82 metre uzunluğundaki ölçü birimi


22. Soru

Arkasında torba ağı, yanlarında zeminde kayarak hareket etmesini sağlayan iki kızağı ve kızakları birleştiren kirişi olan, ağının alt yakası zincirle dipte sürüklenerek çekilen avlanma aracına ne ad verilir?

Cevap

Algarna: Arkasında torba ağı, yanlarında zeminde kayarak hareket etmesini sağlayan iki kızağı ve kızakları birleştiren kirişi olan, ağının alt yakası zincirle dipte sürüklenerek çekilen avlanma aracıdır.


23. Soru

Parekete nedir?

Cevap

Parekete: Suyun içinde asılı veya yere uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, çok sayıda olta iğnesi bulunan avlanma aracıdır.


24. Soru

Ticari amaçlı su ürünleri tebliği ile türlere ilişkin yapılan düzenlemeler nelerdir?

Cevap

Türlere yönelik düzenlemeler
• Avcılığı tamamen yasak olanlar
• Boy ve ağırlık sınırlaması olanlar
• Avlanmasının yasak olduğu dönem olanlar
• Avlanma saati yasağı olanlar
• İzin verilen avlanma aracı ve yöntemi olanlar
• Kullanılması yasak avlanma aracı ve yöntemi olanlar
• Avlanılacağı bölge belirtilmiş olanlar
• Avcılığı için izin belgesi alınması gerekenler
• Miktar sınırlaması (kota) olanlar


25. Soru

Tarım ve Orman Bakanlığından avcılık izin belgesi alınması gereken türlere örnek veriniz.

Cevap

Bazı türlerin avcılığı için Tarım ve Orman Bakanlığından avcılık izin belgesi alınması gerekmektedir. Hamsi, orkinos, deniz patlıcanı ve beyaz kum midyesi bu türlere örnek olarak gösterilebilir.


26. Soru

Avlak nedir?

Cevap

Avlak: Su ürünleri avcılık hakkının kiralanması amacıyla baraj gölü veya doğal göllerin bölünmüş kısımlarından her biridir.


27. Soru

Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini artırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklara ne ad verilir?

Cevap

Yapay resif: Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini artırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklardır.


28. Soru

Amatör su ürünleri avcılığında kullanımı ve av mahallinde bulundurulması yasak olan malzemeler nelerdir?

Cevap

Amatör su ürünleri avcılığında her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.


29. Soru

Su ürünlerinin yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzak nedir?

Cevap

Pinter: Su ürünlerinin yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzaktır.


1. Soru

Denizlerden gerçekleştirilen avcılıkta hangi denizimiz önemli paya sahiptir?

Cevap

Denizlerden gerçekleştirilen avcılıkta Karadeniz en önemli paya sahiptir.

2. Soru

Bir bölgede yaşayan aynı türden bireyler topluluğuna ………………. denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru olarak ne tamamlar?

Cevap

Popülasyon: Bir bölgede yaşayan aynı türden bireyler topluluğu

3. Soru

Avlanabilir stok nedir?

Cevap

Belli bir dönemde, bir popülasyonun zarar verilmeden avlanabilecek miktarı

4. Soru

Denizlerimizden avlanılan en önemli balık türümüz nedir?

Cevap

Denizlerimizden avlanılan en önemli türümüz hamsi olup bu türün av miktarındaki azalış ve artışlar,
su ürünleri üretim miktarımızda önemli değişikliklere neden olmaktadır.

5. Soru

Doğal olarak yaşadıkları ekosistemden başka bir ekosisteme giren ve burada aşırı çoğalıp tüm ekosistemi etkisi altına alan türlere ne denir?

Cevap

İstilacı Tür: Doğal olarak yaşadıkları ekosistemden başka bir ekosisteme giren ve burada aşırı çoğalıp tüm ekosistemi etkisi altına alan tür. İç sularda avlanılan gümüş ve havuz balıkları, iç sularımızın doğal türleri olmayıp, çeşitli nedenlerle bu alanlara bulaşarak, önemli popülasyon oluşturmuş istilacı türlerdir.

6. Soru

Denizlerden balıklar dışında avlanılan türler nelerdir?

Cevap

Denizlerden balıklar dışında avlanılan iki önemli tür, ülkemizde tüketilmeyen, yurt dışına ihraç edilen
beyaz kum midyesi ve deniz salyangozudur.

7. Soru

Su ürünleri üretiminin en fazla yapıldığı ülke hangisidir?

Cevap

Su ürünleri üretiminin en fazla yapıldığı ülke Çin’dir. 2014 yılında 62 milyon ton su ürünleri üretimi gerçekleştirmiş olan Çin’in, avcılık yoluyla gerçekleştirilen üretimdeki payı % 18, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilen üretimdeki payı % 62, toplam üretimdeki payı ise % 37’dir.

8. Soru

AB ülkeleri arasında en fazla balıkçı gemisine sahip olan ülkeler hangileridir?

Cevap

AB ülkeleri arasında en fazla balıkçı gemisine sahip olan ülkeler, Türkiye gibi birer Akdeniz ülkesi olan Yunanistan ve İtalya’dır. Akdeniz balıkçılığının genel karakteristik özelliği, çok sayıda küçük balıkçı gemisinin filoda yer almasıdır.

9. Soru

Belirli bir alanda bulunan su ürünleri miktarına ne denir?

Cevap

Stok (Su Ürünleri): Belirli bir alanda bulunan su ürünleri miktarı

10. Soru

Su ürünleri stoklarının çeşitliğine ve devamlılığına zarar vermeyecek avlanma düzeyine ne ad verilir?

Cevap

Sürdürülebilirlik: Su ürünleri stoklarının çeşitliğine ve devamlılığına zarar vermeyecek avlanma düzeyi

11. Soru

Arapça “onda bir” anlamına gelen “öşür” sözcüğünden türetilmiş, Osmanlı döneminde köylülerden ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergiye ne ad verilir?

Cevap

Aşar Vergisi: Arapça “onda bir” anlamına gelen “öşür” sözcüğünden türetilmiş, Osmanlı döneminde köylülerden ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi

12. Soru

Dayanağını kanun, yönetmelik gibi mevzuatlardan alan, belirli bir süre geçerli olmak üzere çıkarılan hukuki bir düzenlemeye ne ad verilir?

Cevap

Sirküler: Dayanağını kanun, yönetmelik gibi mevzuatlardan alan, belirli bir süre geçerli olmak üzere çıkarılan hukuki bir düzenleme çeşidi

13. Soru

Dayanağını kanun, yönetmelik gibi hukuki normlardan alan ve yasal sonuç doğuran hukuki düzenlemelere ne ad verilir?

Cevap

Tebliğ: Dayanağını kanun, yönetmelik gibi hukuki normlardan alan ve yasal sonuç doğuran hukuki düzenlemeler

14. Soru

Su Ürünleri Kanunu kapsamında kontrol görevini yerine getiren kurumlar hangileridir?

Cevap

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Su Ürünleri Kanunu kapsamında kontrol görevini yerine getiren kurumlardır. Bu kurum görevlileri tarafından, ticari ve amatör tebliğde yer alan düzenlemelere aykırılık hâlinde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nda yer alan yaptırılmalar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar ürün ve avlanma araçlarına el konulması, idari para cezası verilmesi şeklinde olmaktadır.

15. Soru

Ticari amaçlı tebliğin kapsamı nelerdir?

Cevap

Ticari Amaçlı Tebliğ’in Kapsamı
• Avlanmanın yasak olduğu yerler
• Avlanma araçları ve yöntemleri
• Türler
• İç sular
• Genel düzenlemeler

16. Soru

Su ürünleri avcılığının yasaklandığı yerlere örnek veriniz.

Cevap

Her türlü avcılığa kapalı yerler, su ürünleri açısından önemli yerler olabildiği gibi, işlevleri ve konumlarından dolayı avcılığın yasaklandığı alanlar da olabilmektedir. Örneğin Gökova Körfezi’nde bazı alanlar, su ürünleri açısından önemli olduğu için avcılığa kapatılmıştır. Petrol yükleme tesisleri, doğal gaz terminalleri gibi stratejik tesislerin özel güvenlik bölgeleri, deniz askerî yasak bölgeleri gibi yerler ise işlevleri ve konumlarından dolayı su ürünleri avcılığının yasaklandığı yerlere örnek olarak gösterilebilir.

17. Soru

Su ürünleri avcılığında deniz zeminine temas etmek suretiyle çekilen ağlara ne ad verilir?

Cevap

Dip trolü: Su ürünleri avcılığında deniz zeminine temas etmek suretiyle çekilen trol ağlarıdır.

18. Soru

Dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen ağlara ne ad verilir?

Cevap

Orta su trolü: Dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen trol ağlarıdır.

19. Soru

Denizcilikte kullanılan,1852 metreye denk gelen uzunluk nedir?

Cevap

Deniz mili: Denizcilikte kullanılan,1852 metreye denk gelen uzunluktur.

20. Soru

Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın gergin hâlde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafeye ne ad verilir?

Cevap

Ağ göz açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın gergin hâlde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafedir.

21. Soru

Denizcilikte kullanılan 1,82 metre uzunluğundaki ölçü birimi nedir?

Cevap

Kulaç: Metrik sisteme geçmeden önce denizcilikte kullanılan, hâlen de kullanılmaya devam eden 1,82 metre uzunluğundaki ölçü birimi

22. Soru

Arkasında torba ağı, yanlarında zeminde kayarak hareket etmesini sağlayan iki kızağı ve kızakları birleştiren kirişi olan, ağının alt yakası zincirle dipte sürüklenerek çekilen avlanma aracına ne ad verilir?

Cevap

Algarna: Arkasında torba ağı, yanlarında zeminde kayarak hareket etmesini sağlayan iki kızağı ve kızakları birleştiren kirişi olan, ağının alt yakası zincirle dipte sürüklenerek çekilen avlanma aracıdır.

23. Soru

Parekete nedir?

Cevap

Parekete: Suyun içinde asılı veya yere uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, çok sayıda olta iğnesi bulunan avlanma aracıdır.

24. Soru

Ticari amaçlı su ürünleri tebliği ile türlere ilişkin yapılan düzenlemeler nelerdir?

Cevap

Türlere yönelik düzenlemeler
• Avcılığı tamamen yasak olanlar
• Boy ve ağırlık sınırlaması olanlar
• Avlanmasının yasak olduğu dönem olanlar
• Avlanma saati yasağı olanlar
• İzin verilen avlanma aracı ve yöntemi olanlar
• Kullanılması yasak avlanma aracı ve yöntemi olanlar
• Avlanılacağı bölge belirtilmiş olanlar
• Avcılığı için izin belgesi alınması gerekenler
• Miktar sınırlaması (kota) olanlar

25. Soru

Tarım ve Orman Bakanlığından avcılık izin belgesi alınması gereken türlere örnek veriniz.

Cevap

Bazı türlerin avcılığı için Tarım ve Orman Bakanlığından avcılık izin belgesi alınması gerekmektedir. Hamsi, orkinos, deniz patlıcanı ve beyaz kum midyesi bu türlere örnek olarak gösterilebilir.

26. Soru

Avlak nedir?

Cevap

Avlak: Su ürünleri avcılık hakkının kiralanması amacıyla baraj gölü veya doğal göllerin bölünmüş kısımlarından her biridir.

27. Soru

Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini artırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklara ne ad verilir?

Cevap

Yapay resif: Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini artırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklardır.

28. Soru

Amatör su ürünleri avcılığında kullanımı ve av mahallinde bulundurulması yasak olan malzemeler nelerdir?

Cevap

Amatör su ürünleri avcılığında her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

29. Soru

Su ürünlerinin yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzak nedir?

Cevap

Pinter: Su ürünlerinin yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.