Açıköğretim Ders Notları

Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Banka Ve Sigorta Muhasebesi Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kaynak Sağlama İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi

1. Soru

Bankaların kaynaklarını nereden görebiliriz?

Cevap

Banka bilançosunun pasifi, bankanın kaynaklarını göstermektedir.


2. Soru

Finansal kuruluşlarla finansal olmayan kuruluşların kaynak yapısı arasıda bir fark var mıdır?

Cevap

Finansal olmayan kuruluşların kaynak yapısı içerisinde öz kaynaklar önemli bir yer tutmaktadır. Banka gibi finansal kuruluşların yabancı kaynakları genellikle öz kaynaklarından daha fazladır.


3. Soru

Bankaların kaynakları hangileridir?

Cevap

Bankaların kaynakları içerisinde en önemli payı mevduatlar almaktadır. Bankaların bir diğer fon kaynağı da T.C. Merkez Bankası’ndan reeskont ve avans
alma yoluyla yapılan borçlanmadır.


4. Soru

Mevduat nedir?

Cevap

Bankaların gerçek veya tüzel kişilerden belirli bir faiz karşılığında bir hesap açmak suretiyle topladıkları Türk parası veya yabancı paralara mevduat denir.


5. Soru

Mevduatla, vadelerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Vadelerine göre mevduat hesaplarını üç gruba ayırmak mümkündür.
• Vadesiz Mevduat
• Vadeli Mevduat
• İhbarlı Mevduat


6. Soru

Mevduatlar, sahiplerinin kimliklerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Mevduat sahiplerinin kimliklerine göre;
• Tasarruf Mevduatı
• Resmi Kuruluşlar Mevduatı
• Ticari Kuruluşlar Mevduatı
• Bankalararası Mevduat
• Diğer Kuruluşlar Mevduatı şeklinde gruplara ayrılmıştır.


7. Soru

Mevduatlar, para birimine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Açılan mevduatın para birimine göre;
• Türk Lirası Mevduatlar
• Yabancı Paralı Mevduatlar (Döviz Tevdiat Hesapları) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.


8. Soru

Mevduatlar,  sahibinin yerleşim yerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Mevduat sahibinin yerleşim yerine göre;
• Yurtiçinde Yerleşik Mevduatlar
• Yurtdışında Yerleşik Mevduatlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.


9. Soru

Mevduatlar, verilen faizin niteliğine göre nasıl gruplanır? 

Cevap

Verilen faizin niteliğine göre;
• Değişken Faizli Mevduatlar
• Sabit Faizli Mevduatlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.


10. Soru

Mevduatlar, verilen faizin ödeme dönemlerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Verilen faizin ödeme dönemlerine göre;
• Bir aya kadar vadeli
• Bir aydan üç aya kadar vadeli
• Üç aydan altı aya kadar vadeli
• Altı aydan bir yıla kadar vadeli
• Bir yıl ve daha uzun vadeli mevduatlar şeklinde gruplanmıştır


11. Soru

Resmi kuruluşlar mevduatı nedir?

Cevap

Resmi Kuruluşlar Mevduatı: Genel ve katma bütçeli kamu kurum yada kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, mahkeme yada savcılıkların, icra ve iflas dairelerinin bankalar nezdinde açtırmış oldukları mevduatlardır.


12. Soru

Ticari kuruluşlar mevduatı nedir?

Cevap

Gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile her çeşit ticari ortaklıkların, kamuya bağlı kurum ya da kuruluşlara ait iktisadi işletmelerin veya döner sermayeli kuruluşların, vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelerin, sigorta şirketlerinin ve özel finans kurumlarının banka nezdinde açtırdıkları mevduatlar, ticari kuruluşlar mevduatı olarak nitelenmektedir.


13. Soru

Bankalararası mevduat nedir?

Cevap

Bankalararası mevduat, kamu bankaları ve T.C. Merkez Bankası dahil
olmak üzere, tüm bankaların ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili kuruluşların birbirlerine açmış yapmış oldukları mevduatlardır.


14. Soru

Tüzel kişiliklerin vadeli hesap açtırmalarının amacı nedir?

Cevap

Ticari işletmeler ya da resmi ve diğer kurumlar bankalara vadeli mevduat hesabı açtırabilirler. Özellikle sosyal güvenlik kurumları, sendikalar, dernekler, kooperatifler, ticaret şirketleri…vb kurum yada kuruluşlar ellerindeki atıl fonları bankalardaki vadeli hesaplara yatırırlar. Burada amaç ellerindeki fonlardan bir kazanç sağlamaktır


15. Soru

Bankalar Merkez Bankasından nasıl kaynak sağlayabilirler?

Cevap

Bankaların bir başka kaynak sağlama aracı Merkez Bankası işlemleridir. Buradan sağlanan kaynaklar bildiğimiz klasik anlamdaki kaynaklardan farklıdır. Esas itibarıyla bu kaynaklar Merkez Bankasından kredi kullanma şeklinde gerçekleşmektedir.


16. Soru

Bankaların Merkez Bankasından kullanacakları krediler ne şekilde olabilir?

Cevap

Bu krediler genellikle iki yolla gerçekleşmektedir.
1. Müşteri senetlerinin reeskonta verilmesi
2. Avans kredi kullanılması


17. Soru

Bankalar, Merkez Bankasıdan avan kredi kullanırken hangi varlıklarını teminat olarak verebilirer?

Cevap

Bankaların, Merkez Bankasından kredi kullanmasının bir yolu sahip olduğu ve Merkez Bankası tarafından kabul edilebilecek varlıkların teminata verilerek avans kredi çekilmesidir. Devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, tahvil, senet, değerli maden… vb. varlıklar teminat olarak Merkez Bankasına verilebilecek varlıkların örnekleridir.


18. Soru

Bankalar, iştirak ya da bağlı ortaklıkları yoluyla nasıl kaynak sağlayabilirler?

Cevap

Bankalar anonim şirket statüsünde kurulan bir ticari işletmedir. İşi para ticaretidir ama şirket statüsünde birçok iştiraki, bağlı ortaklığı ya da işletmesi bulunabilir. Kurdukları fonlardan, menkul ya da gayrimenkul yatırım ortaklıklarından, repo ve ters repo işlemlerinden çeşitli kaynaklar sağlayabilirler.


19. Soru

Bankalar devletten nasıl fon sağlayabilirle?

Cevap

Özellikle kamu bankaları klasik mevduat toplama işlemleri dışında,
devletin uyguladığı bazı teşvikler, destekler, yardımlar gibi sebeplerle bütçeden pay alabilirler. Buradan alınan paylar amacı doğrultusunda kullanılmak zorundadır. Ancak iyi bir kaynak yönetimi ile bankalar buradan kendi nam ve hesabına belirli zaman aralıklarında fon kullanabilirler.


20. Soru

Vadeli tasarruf mevduatına ilişkin temel işlemler hangileridir?

Cevap

Vadeli tasarruf mevduatına ilişkin belli başlı temel işlemler aşağıdadır.
• Hesap açılması ve hesaba para kabul edilmesi
• Hesaba faiz tahakkuk ettirilmesi
• Tahakkuk eden faizden gelir vergisi kesilmesi
• Hesabın kapatılması


1. Soru

Bankaların kaynaklarını nereden görebiliriz?

Cevap

Banka bilançosunun pasifi, bankanın kaynaklarını göstermektedir.

2. Soru

Finansal kuruluşlarla finansal olmayan kuruluşların kaynak yapısı arasıda bir fark var mıdır?

Cevap

Finansal olmayan kuruluşların kaynak yapısı içerisinde öz kaynaklar önemli bir yer tutmaktadır. Banka gibi finansal kuruluşların yabancı kaynakları genellikle öz kaynaklarından daha fazladır.

3. Soru

Bankaların kaynakları hangileridir?

Cevap

Bankaların kaynakları içerisinde en önemli payı mevduatlar almaktadır. Bankaların bir diğer fon kaynağı da T.C. Merkez Bankası’ndan reeskont ve avans
alma yoluyla yapılan borçlanmadır.

4. Soru

Mevduat nedir?

Cevap

Bankaların gerçek veya tüzel kişilerden belirli bir faiz karşılığında bir hesap açmak suretiyle topladıkları Türk parası veya yabancı paralara mevduat denir.

5. Soru

Mevduatla, vadelerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Vadelerine göre mevduat hesaplarını üç gruba ayırmak mümkündür.
• Vadesiz Mevduat
• Vadeli Mevduat
• İhbarlı Mevduat

6. Soru

Mevduatlar, sahiplerinin kimliklerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Mevduat sahiplerinin kimliklerine göre;
• Tasarruf Mevduatı
• Resmi Kuruluşlar Mevduatı
• Ticari Kuruluşlar Mevduatı
• Bankalararası Mevduat
• Diğer Kuruluşlar Mevduatı şeklinde gruplara ayrılmıştır.

7. Soru

Mevduatlar, para birimine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Açılan mevduatın para birimine göre;
• Türk Lirası Mevduatlar
• Yabancı Paralı Mevduatlar (Döviz Tevdiat Hesapları) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

8. Soru

Mevduatlar,  sahibinin yerleşim yerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Mevduat sahibinin yerleşim yerine göre;
• Yurtiçinde Yerleşik Mevduatlar
• Yurtdışında Yerleşik Mevduatlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

9. Soru

Mevduatlar, verilen faizin niteliğine göre nasıl gruplanır? 

Cevap

Verilen faizin niteliğine göre;
• Değişken Faizli Mevduatlar
• Sabit Faizli Mevduatlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

10. Soru

Mevduatlar, verilen faizin ödeme dönemlerine göre nasıl gruplanır?

Cevap

Verilen faizin ödeme dönemlerine göre;
• Bir aya kadar vadeli
• Bir aydan üç aya kadar vadeli
• Üç aydan altı aya kadar vadeli
• Altı aydan bir yıla kadar vadeli
• Bir yıl ve daha uzun vadeli mevduatlar şeklinde gruplanmıştır

11. Soru

Resmi kuruluşlar mevduatı nedir?

Cevap

Resmi Kuruluşlar Mevduatı: Genel ve katma bütçeli kamu kurum yada kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, mahkeme yada savcılıkların, icra ve iflas dairelerinin bankalar nezdinde açtırmış oldukları mevduatlardır.

12. Soru

Ticari kuruluşlar mevduatı nedir?

Cevap

Gerçek kişilere ait ticari işletmeler ile her çeşit ticari ortaklıkların, kamuya bağlı kurum ya da kuruluşlara ait iktisadi işletmelerin veya döner sermayeli kuruluşların, vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelerin, sigorta şirketlerinin ve özel finans kurumlarının banka nezdinde açtırdıkları mevduatlar, ticari kuruluşlar mevduatı olarak nitelenmektedir.

13. Soru

Bankalararası mevduat nedir?

Cevap

Bankalararası mevduat, kamu bankaları ve T.C. Merkez Bankası dahil
olmak üzere, tüm bankaların ve özel kanunlarına göre mevduat kabulüne yetkili kuruluşların birbirlerine açmış yapmış oldukları mevduatlardır.

14. Soru

Tüzel kişiliklerin vadeli hesap açtırmalarının amacı nedir?

Cevap

Ticari işletmeler ya da resmi ve diğer kurumlar bankalara vadeli mevduat hesabı açtırabilirler. Özellikle sosyal güvenlik kurumları, sendikalar, dernekler, kooperatifler, ticaret şirketleri…vb kurum yada kuruluşlar ellerindeki atıl fonları bankalardaki vadeli hesaplara yatırırlar. Burada amaç ellerindeki fonlardan bir kazanç sağlamaktır

15. Soru

Bankalar Merkez Bankasından nasıl kaynak sağlayabilirler?

Cevap

Bankaların bir başka kaynak sağlama aracı Merkez Bankası işlemleridir. Buradan sağlanan kaynaklar bildiğimiz klasik anlamdaki kaynaklardan farklıdır. Esas itibarıyla bu kaynaklar Merkez Bankasından kredi kullanma şeklinde gerçekleşmektedir.

16. Soru

Bankaların Merkez Bankasından kullanacakları krediler ne şekilde olabilir?

Cevap

Bu krediler genellikle iki yolla gerçekleşmektedir.
1. Müşteri senetlerinin reeskonta verilmesi
2. Avans kredi kullanılması

17. Soru

Bankalar, Merkez Bankasıdan avan kredi kullanırken hangi varlıklarını teminat olarak verebilirer?

Cevap

Bankaların, Merkez Bankasından kredi kullanmasının bir yolu sahip olduğu ve Merkez Bankası tarafından kabul edilebilecek varlıkların teminata verilerek avans kredi çekilmesidir. Devlet tahvili, hazine bonosu, hisse senedi, tahvil, senet, değerli maden… vb. varlıklar teminat olarak Merkez Bankasına verilebilecek varlıkların örnekleridir.

18. Soru

Bankalar, iştirak ya da bağlı ortaklıkları yoluyla nasıl kaynak sağlayabilirler?

Cevap

Bankalar anonim şirket statüsünde kurulan bir ticari işletmedir. İşi para ticaretidir ama şirket statüsünde birçok iştiraki, bağlı ortaklığı ya da işletmesi bulunabilir. Kurdukları fonlardan, menkul ya da gayrimenkul yatırım ortaklıklarından, repo ve ters repo işlemlerinden çeşitli kaynaklar sağlayabilirler.

19. Soru

Bankalar devletten nasıl fon sağlayabilirle?

Cevap

Özellikle kamu bankaları klasik mevduat toplama işlemleri dışında,
devletin uyguladığı bazı teşvikler, destekler, yardımlar gibi sebeplerle bütçeden pay alabilirler. Buradan alınan paylar amacı doğrultusunda kullanılmak zorundadır. Ancak iyi bir kaynak yönetimi ile bankalar buradan kendi nam ve hesabına belirli zaman aralıklarında fon kullanabilirler.

20. Soru

Vadeli tasarruf mevduatına ilişkin temel işlemler hangileridir?

Cevap

Vadeli tasarruf mevduatına ilişkin belli başlı temel işlemler aşağıdadır.
• Hesap açılması ve hesaba para kabul edilmesi
• Hesaba faiz tahakkuk ettirilmesi
• Tahakkuk eden faizden gelir vergisi kesilmesi
• Hesabın kapatılması

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.