Açıköğretim Ders Notları

Bankacılık Hizmet Ürünleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Bankacılık Hizmet Ürünleri Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bankalarda Kambiyo, Dış Ticaret Ve Sigortacılık Hizmetleri

1. Soru

Nostro ne demektir?

Cevap

Yurt dışı muhabir bankalar nezdindeki hesaplarımıza “Nostro” denir.


2. Soru

Vostro ne demektir?

Cevap

Muhabir bankaların bizim nezdimizde açılmış olan hesaplarına ise “Vostro” hesaplar denmektedir.


3. Soru

Döviz ne demektir?

Cevap

Döviz yabancı ülke paraları ve bu paralar üzerinden düzenlenmiş ödeme araçları (poliçeler, çekler, havaleler, vb.), olarak tanımlanabilir.


4. Soru

Kambiyo işlemleri nedir?

Cevap

Kambiyo işlemleri esas olarak yabancı paralar üzerine yapılan ve büyük ölçüde dış ticaret aracılık hizmetlerine dayanan işlemlerdir.


5. Soru

Bankasürans nedir?

Cevap

Bankalar aracılığıyla sigortacılık işlemleri yapılması; “Bankasürans” olarak adlandırılmaktadır.


6. Soru

Efektif ne demektir?

Cevap

Dövizler, somut para (banknot) olarak bulunmaları durumunda “Efektif” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin hesaptaki yabancı para dövizdir; cepteki yabancı para efektiftir.


7. Soru

Konvertibilite ne demektir?

Cevap

“Konvertibilite”, bir ülke parasının başka ülkelerde geçerli olması, işlem parası olarak kullanılması; başka ülkelerin paralarına serbestçe çevrilebilmesidir.


8. Soru

Döviz kuru nedir?

Cevap

Döviz Kuru”, para birimlerinin birbiriyle değişim oranını; yabancı paraların ulusal para cinsinden fiyatını ifade etmektedir.


9. Soru

Parite ne demektir?

Cevap

Yabancı paraların birbirine oranı ise uygulamada “Parite” olarak adlandırılır.


10. Soru

Çapraz kur ne demektir?

Cevap

Yabancı paraların birbirine oranı ise uygulamada “Parite” olarak adlandırılmakta ve bu deyim, “Çapraz Kur” ile aynı anlamı taşımaktadır.


11. Soru

Cari kur ne demektir?

Cevap

Alım-satımı yapılan dövizlerin yerel para cinsinden günlük değerine; “Cari Kur” denmektedir.


12. Soru

Kotasyon ne demektir?

Cevap

Bankaların bir dövizin alımı ve satımı için ilan ettikleri çift yönlü fiyatlama “Kotasyon” adı verilir.


13. Soru

Spread ne demektir?

Cevap

Alış ve satış kurları arasındaki fark “Spread”dir.


14. Soru

Döviz ödemesi gerektiren işlemler nelerdir?

Cevap

Uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili olarak yurt dışına Türk parası transferleri ile döviz tahsis ve transferleri ve efektif satışları Merkez Bankası’nca belirlenecek usul, esas ve limitler çerçevesinde bankalarca yapılır.


15. Soru

Döviz kazandırıcı işlemler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yerleşik kişiler, dışarıda yerleşik kişiler için veya bunlar adına yurt içinde veya dışında yapmış oldukları tüm hizmet (müteahhitlik hizmetleri dahil) karşılığı dövizler ile dışarıda yerleşik kişiler nam ve hesabına yapılan gider karşılığı dövizleri serbestçe
tasarruf edebilirler.


16. Soru

Bireysel emeklilik sistemi katılımcıya katkıları nelerdir?

Cevap

• Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarını, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirebilmekte,
• Şirkette en az bir yıl kalmış olmak koşuluyla (ilk şirkette en az iki yıl), bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilmekte,
• Yılda en fazla altı kez fon dağılım oranını ve yılda en fazla dört kez emeklilik planını değiştirebilmekte,
• Emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilmekte,
• Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilmektedir.


17. Soru

Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı, düzenli yapılan birikimlerin sistem kapsamında değerlendirilmesi ve sonunda toplu bir ödeme ya da aylık taksitlerle sürekli ödemeler yapılarak katılımcı bireylerin emeklilik yıllarında yaşam düzeylerini desteklemektir. 


18. Soru

Sosyal güvenlik sistemi nedir?

Cevap

Sosyal Güvenlik Sistemi, “Sosyal Devlet” yaklaşımının zorunlu bir yapısal öğesidir. Çalışanların sağlık ve yaşlılık rizikolarının çalışma hayatı boyunca kesilen primlerle karşılanması, çalışmakta olanların sağladıkları fonlarla emekli olanların maaş ve sağlık giderlerinin karşılanması ödenmesi esasına dayanmaktadır. Burada çalışma hayatı boyunca yapılan kesintiler bireyin kendi emekliliği için bir
birikim değil tüm emeklilerle dayanışma içindir.


19. Soru

Konut kredisi nedir?

Cevap

İpotekli Konut Finansmanı Sistemi kapsamında, bankalarca verilen ve geri ödenmesi ülkemizde 10 yıla kadar uzayan kredilerde, kredinin güvencesini oluşturan konutun sigortalanması gerekmektedir. Bu zorunluluk, bankacılık işlemleri sonucu ortaya kendiliğinden çıkan bir sigortalama faaliyetidir.


20. Soru

Sigorta eksperliği nedir?

Cevap

Sigortalanan malların herhangi bir biçimde hasar görmesi durumunda ödenecek tazminat tutarına esas olmak üzere hasarın belirlenmesi eksperlerin işidir.


21. Soru

Sigorta acentesi nedir?

Cevap

Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan özel ya da tüzel kişidir.


22. Soru

Eksperlik nedir?

Cevap

Eksperlik, değer belirleme alanında faaliyet gösterilen bir meslek olup bankacılıkta özellikle kredilere güvence olarak alınacak malların değerinin saptanması konusunda destek verirler.


1. Soru

Nostro ne demektir?

Cevap

Yurt dışı muhabir bankalar nezdindeki hesaplarımıza “Nostro” denir.

2. Soru

Vostro ne demektir?

Cevap

Muhabir bankaların bizim nezdimizde açılmış olan hesaplarına ise “Vostro” hesaplar denmektedir.

3. Soru

Döviz ne demektir?

Cevap

Döviz yabancı ülke paraları ve bu paralar üzerinden düzenlenmiş ödeme araçları (poliçeler, çekler, havaleler, vb.), olarak tanımlanabilir.

4. Soru

Kambiyo işlemleri nedir?

Cevap

Kambiyo işlemleri esas olarak yabancı paralar üzerine yapılan ve büyük ölçüde dış ticaret aracılık hizmetlerine dayanan işlemlerdir.

5. Soru

Bankasürans nedir?

Cevap

Bankalar aracılığıyla sigortacılık işlemleri yapılması; “Bankasürans” olarak adlandırılmaktadır.

6. Soru

Efektif ne demektir?

Cevap

Dövizler, somut para (banknot) olarak bulunmaları durumunda “Efektif” olarak adlandırılmaktadır. Örneğin hesaptaki yabancı para dövizdir; cepteki yabancı para efektiftir.

7. Soru

Konvertibilite ne demektir?

Cevap

“Konvertibilite”, bir ülke parasının başka ülkelerde geçerli olması, işlem parası olarak kullanılması; başka ülkelerin paralarına serbestçe çevrilebilmesidir.

8. Soru

Döviz kuru nedir?

Cevap

Döviz Kuru”, para birimlerinin birbiriyle değişim oranını; yabancı paraların ulusal para cinsinden fiyatını ifade etmektedir.

9. Soru

Parite ne demektir?

Cevap

Yabancı paraların birbirine oranı ise uygulamada “Parite” olarak adlandırılır.

10. Soru

Çapraz kur ne demektir?

Cevap

Yabancı paraların birbirine oranı ise uygulamada “Parite” olarak adlandırılmakta ve bu deyim, “Çapraz Kur” ile aynı anlamı taşımaktadır.

11. Soru

Cari kur ne demektir?

Cevap

Alım-satımı yapılan dövizlerin yerel para cinsinden günlük değerine; “Cari Kur” denmektedir.

12. Soru

Kotasyon ne demektir?

Cevap

Bankaların bir dövizin alımı ve satımı için ilan ettikleri çift yönlü fiyatlama “Kotasyon” adı verilir.

13. Soru

Spread ne demektir?

Cevap

Alış ve satış kurları arasındaki fark “Spread”dir.

14. Soru

Döviz ödemesi gerektiren işlemler nelerdir?

Cevap

Uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili olarak yurt dışına Türk parası transferleri ile döviz tahsis ve transferleri ve efektif satışları Merkez Bankası’nca belirlenecek usul, esas ve limitler çerçevesinde bankalarca yapılır.

15. Soru

Döviz kazandırıcı işlemler nelerdir?

Cevap

Türkiye’de yerleşik kişiler, dışarıda yerleşik kişiler için veya bunlar adına yurt içinde veya dışında yapmış oldukları tüm hizmet (müteahhitlik hizmetleri dahil) karşılığı dövizler ile dışarıda yerleşik kişiler nam ve hesabına yapılan gider karşılığı dövizleri serbestçe
tasarruf edebilirler.

16. Soru

Bireysel emeklilik sistemi katılımcıya katkıları nelerdir?

Cevap

• Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı tutarını, emeklilik planında tanımlı asgari katkı payından daha az olmamak üzere değiştirebilmekte,
• Şirkette en az bir yıl kalmış olmak koşuluyla (ilk şirkette en az iki yıl), bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini başka bir emeklilik şirketine aktarabilmekte,
• Yılda en fazla altı kez fon dağılım oranını ve yılda en fazla dört kez emeklilik planını değiştirebilmekte,
• Emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilmekte,
• Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilmektedir.

17. Soru

Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?

Cevap

Bireysel emeklilik sisteminin temel amacı, düzenli yapılan birikimlerin sistem kapsamında değerlendirilmesi ve sonunda toplu bir ödeme ya da aylık taksitlerle sürekli ödemeler yapılarak katılımcı bireylerin emeklilik yıllarında yaşam düzeylerini desteklemektir. 

18. Soru

Sosyal güvenlik sistemi nedir?

Cevap

Sosyal Güvenlik Sistemi, “Sosyal Devlet” yaklaşımının zorunlu bir yapısal öğesidir. Çalışanların sağlık ve yaşlılık rizikolarının çalışma hayatı boyunca kesilen primlerle karşılanması, çalışmakta olanların sağladıkları fonlarla emekli olanların maaş ve sağlık giderlerinin karşılanması ödenmesi esasına dayanmaktadır. Burada çalışma hayatı boyunca yapılan kesintiler bireyin kendi emekliliği için bir
birikim değil tüm emeklilerle dayanışma içindir.

19. Soru

Konut kredisi nedir?

Cevap

İpotekli Konut Finansmanı Sistemi kapsamında, bankalarca verilen ve geri ödenmesi ülkemizde 10 yıla kadar uzayan kredilerde, kredinin güvencesini oluşturan konutun sigortalanması gerekmektedir. Bu zorunluluk, bankacılık işlemleri sonucu ortaya kendiliğinden çıkan bir sigortalama faaliyetidir.

20. Soru

Sigorta eksperliği nedir?

Cevap

Sigortalanan malların herhangi bir biçimde hasar görmesi durumunda ödenecek tazminat tutarına esas olmak üzere hasarın belirlenmesi eksperlerin işidir.

21. Soru

Sigorta acentesi nedir?

Cevap

Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan özel ya da tüzel kişidir.

22. Soru

Eksperlik nedir?

Cevap

Eksperlik, değer belirleme alanında faaliyet gösterilen bir meslek olup bankacılıkta özellikle kredilere güvence olarak alınacak malların değerinin saptanması konusunda destek verirler.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.