Açıköğretim Ders Notları

Finansal Ekonomi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Finansal Ekonomi Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Finansal Varlık Değerlemesi

1. Soru

Finansal varlıklar arasında seçim yapma sürecini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Finansal varlıklar arasında seçim yapma sürecini etkileyen faktörler servet, beklenen getiri, risk, likidite ve bilgi edinme maliyetidir.


2. Soru

Finansal varlık nedir?

Cevap

Finansal Varlık; çıkaran işletmelerin reel varlıkları ile bu varlıkların yaratacakları nakit üzerindeki hakları gösterirler.


3. Soru

Servet nedir?

Cevap

Bir bireyin sahip olduğu tüm kaynaklar (varlıklar da dahil olmak üzere) servet olarak adlandırılır.


4. Soru

Varlık talebinin servet esnekliği nedir?

Cevap

Varlık talebinin servet esnekliği, diğer koşullar sabitken, servette meydana gelen oransal değişiklik karşısında varlık talebinin hangi oranda değiştiğini gösteren bir ölçüttür.


5. Soru

Servetle varlık talebi arasında hangi yönde bir ilişki vardır?

Cevap

Servetle varlık talebi arasında doğru yönlü bir ilişki vardır.


6. Soru

Risk nedir?

Cevap

Risk, bir varlığın getirisi ile ilgili belirsizliktir.


7. Soru

Bilgi edinme maliyeti nedir?

Cevap

Bilgi edinme maliyeti; bir varlığı ihraç eden tarafın kredibilitesi ve faaliyetlerinin izlenmesi konularında harcanan kaynak ve zamandır.


8. Soru

Bir varlıkla ilgili bilgi edinmenin maliyeti ile o varlığın talebi arasında hangi yönde ilişki vardır?

Cevap

Bir varlıkla ilgili bilgi edinmenin maliyeti ile o varlığın talebi arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur.


9. Soru

Gerçek değer nedir?

Cevap

Gerçek değer; işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payı ve sermaye yapısı gibi faktörlere göre belirlenen hisse senedi değeridir.


10. Soru

Hisse senedi değerleme işlemi nedir?

Cevap

Hisse senedi değerleme işlemi, hisse senedinin gelecekte sağlayacağı tahmin edilen dönemsel kazançların belirli bir iskonto oranı ile iskonto edilerek toplanması işlemidir.


11. Soru

Hisse senetlerinin gerçek değerinin hesaplanmasında genel olarak hangi modeller kullanılır.

Cevap

Hisse senetlerinin gerçek değerinin hesaplanmasında dört model kullanılmaktadır. Bunlar; genel olarak kar payı, fiyat kazanç oranı, piyasa değeri-defter değeri oranı ve piyasa değeri nakit akışı oranı olarak sıralanmaktadır.


12. Soru

Fiyat/kazanç oranı (F/K) nedir?

Cevap

Fiyat/kazanç oranı (F/K);hisse senedinin cari piyasa fiyatının, hisse başına kazanç değerine bölünmesi ile bulunan değerdir.


13. Soru

Tahvil nedir?

Cevap

Tahvil, anonim şirketlerin, kanunla tahvil ihracına izin verilen kamu kurum ve kuruluşlarının uzun vadeli borçlanmak amacıyla ihraç etmiş olduğu nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olan, nama ve hamiline yazılı olarak çıkarılabilen bir menkul kıymettir.


14. Soru

Tahvilin ihraç değeri nedir?

Cevap

İhraç değeri; yatırımcının tahvil alırken ödediği değer olup Türkiye’de tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir.


15. Soru

Tahvilin piyasa değeri nedir?

Cevap

Piyasa değeri; tahvilin ikinci piyasadaki değeridir. Piyasa değeri nominal değerin altında veya üzerinde olabilmektedir. Bunu belirleyen piyasadaki faiz oranları olmaktadır.


16. Soru

Piyasa faiz oranları ile tahvillerin piyasa değerleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Cevap

Piyasa faiz oranları ile tahvillerin piyasa değerleri arasında ters yönlü bir ilişki vardır.


17. Soru

Tahvilin piyasa değerinin piyasa faiz oranındaki dalgalanmalardan etkilenmesinin temeli nedir?

Cevap

Tahvilin piyasa değerinin piyasa faiz oranındaki dalgalanmalardan etkilenmesinin temelinde vade esası yatmaktadır.


18. Soru

Bir özel işletme tahvilin kupon faizi oranı ile aynı özellikteki bir devlet tahvilinin kupon faizi arasındaki fark nedir?

Cevap

Bir özel işletme tahvilin kupon faizi oranı ile aynı özellikteki bir devlet tahvilinin kupon faizi arasındaki fark ödenmeme riski olarak adlandırılmaktadır.


19. Soru

Tahvilde ödememe riski nedir?

Cevap

Bir özel işletme tahvilin kupon faizi oranı ile aynı özellikteki bir devlet tahvilinin kupon faizi arasındaki fark ödenmeme riski olarak adlandırılmaktadır.


20. Soru

Tahvil derecelendirme kuruluşları hangileridir?

Cevap

Tahvil dereceleme ile ilgili birçok kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları Moody’s ve Standard and Poors (S&P)’dur. Bunun dışında Fitch Investor Service, Canadian Bond Service gibi pek çok derecelendirme firmaları da bulunmaktadır.


1. Soru

Finansal varlıklar arasında seçim yapma sürecini etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap

Finansal varlıklar arasında seçim yapma sürecini etkileyen faktörler servet, beklenen getiri, risk, likidite ve bilgi edinme maliyetidir.

2. Soru

Finansal varlık nedir?

Cevap

Finansal Varlık; çıkaran işletmelerin reel varlıkları ile bu varlıkların yaratacakları nakit üzerindeki hakları gösterirler.

3. Soru

Servet nedir?

Cevap

Bir bireyin sahip olduğu tüm kaynaklar (varlıklar da dahil olmak üzere) servet olarak adlandırılır.

4. Soru

Varlık talebinin servet esnekliği nedir?

Cevap

Varlık talebinin servet esnekliği, diğer koşullar sabitken, servette meydana gelen oransal değişiklik karşısında varlık talebinin hangi oranda değiştiğini gösteren bir ölçüttür.

5. Soru

Servetle varlık talebi arasında hangi yönde bir ilişki vardır?

Cevap

Servetle varlık talebi arasında doğru yönlü bir ilişki vardır.

6. Soru

Risk nedir?

Cevap

Risk, bir varlığın getirisi ile ilgili belirsizliktir.

7. Soru

Bilgi edinme maliyeti nedir?

Cevap

Bilgi edinme maliyeti; bir varlığı ihraç eden tarafın kredibilitesi ve faaliyetlerinin izlenmesi konularında harcanan kaynak ve zamandır.

8. Soru

Bir varlıkla ilgili bilgi edinmenin maliyeti ile o varlığın talebi arasında hangi yönde ilişki vardır?

Cevap

Bir varlıkla ilgili bilgi edinmenin maliyeti ile o varlığın talebi arasında ters yönlü bir ilişki söz konusudur.

9. Soru

Gerçek değer nedir?

Cevap

Gerçek değer; işletmenin varlıkları, kârlılık durumu, dağıtılan kâr payı ve sermaye yapısı gibi faktörlere göre belirlenen hisse senedi değeridir.

10. Soru

Hisse senedi değerleme işlemi nedir?

Cevap

Hisse senedi değerleme işlemi, hisse senedinin gelecekte sağlayacağı tahmin edilen dönemsel kazançların belirli bir iskonto oranı ile iskonto edilerek toplanması işlemidir.

11. Soru

Hisse senetlerinin gerçek değerinin hesaplanmasında genel olarak hangi modeller kullanılır.

Cevap

Hisse senetlerinin gerçek değerinin hesaplanmasında dört model kullanılmaktadır. Bunlar; genel olarak kar payı, fiyat kazanç oranı, piyasa değeri-defter değeri oranı ve piyasa değeri nakit akışı oranı olarak sıralanmaktadır.

12. Soru

Fiyat/kazanç oranı (F/K) nedir?

Cevap

Fiyat/kazanç oranı (F/K);hisse senedinin cari piyasa fiyatının, hisse başına kazanç değerine bölünmesi ile bulunan değerdir.

13. Soru

Tahvil nedir?

Cevap

Tahvil, anonim şirketlerin, kanunla tahvil ihracına izin verilen kamu kurum ve kuruluşlarının uzun vadeli borçlanmak amacıyla ihraç etmiş olduğu nominal değerleri eşit ve ibareleri aynı olan, nama ve hamiline yazılı olarak çıkarılabilen bir menkul kıymettir.

14. Soru

Tahvilin ihraç değeri nedir?

Cevap

İhraç değeri; yatırımcının tahvil alırken ödediği değer olup Türkiye’de tahviller iskontolu, primli ve/veya kupon ödemeli olarak satılabilir.

15. Soru

Tahvilin piyasa değeri nedir?

Cevap

Piyasa değeri; tahvilin ikinci piyasadaki değeridir. Piyasa değeri nominal değerin altında veya üzerinde olabilmektedir. Bunu belirleyen piyasadaki faiz oranları olmaktadır.

16. Soru

Piyasa faiz oranları ile tahvillerin piyasa değerleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Cevap

Piyasa faiz oranları ile tahvillerin piyasa değerleri arasında ters yönlü bir ilişki vardır.

17. Soru

Tahvilin piyasa değerinin piyasa faiz oranındaki dalgalanmalardan etkilenmesinin temeli nedir?

Cevap

Tahvilin piyasa değerinin piyasa faiz oranındaki dalgalanmalardan etkilenmesinin temelinde vade esası yatmaktadır.

18. Soru

Bir özel işletme tahvilin kupon faizi oranı ile aynı özellikteki bir devlet tahvilinin kupon faizi arasındaki fark nedir?

Cevap

Bir özel işletme tahvilin kupon faizi oranı ile aynı özellikteki bir devlet tahvilinin kupon faizi arasındaki fark ödenmeme riski olarak adlandırılmaktadır.

19. Soru

Tahvilde ödememe riski nedir?

Cevap

Bir özel işletme tahvilin kupon faizi oranı ile aynı özellikteki bir devlet tahvilinin kupon faizi arasındaki fark ödenmeme riski olarak adlandırılmaktadır.

20. Soru

Tahvil derecelendirme kuruluşları hangileridir?

Cevap

Tahvil dereceleme ile ilgili birçok kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları Moody’s ve Standard and Poors (S&P)’dur. Bunun dışında Fitch Investor Service, Canadian Bond Service gibi pek çok derecelendirme firmaları da bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.