Açıköğretim Ders Notları

Gıda Coğrafyası Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gıda Coğrafyası Dersi 2. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Tahıllar

1. Soru

Kavuz nedir?

Cevap

Kavuz: Buğdaygillerin başağında, başakçıkları veya çiçeği saran kabuk (TDK, 2015).


2. Soru

Daneleri insan ve hayvanların beslenmesinde ya da endüstride ham madde olarak kullanılan ve dünya tarım tarihinin en erken kültüre alınan bitkilere ne ad verilir?

Cevap

Tahıllar, dünya tarım tarihinin en erken kültüre alınan bitkileridir. Daneleri insan ve hayvanların beslenmesinde ya da endüstride ham madde olarak kullanılan bitkilerdir. Başlıca tahil ürünleri buğday, pirinç, mısır, darı (kocadarı/sorgum, kumdaı, cindarı), çavdar, yulaf, arpa, tritikale (buğday ve çavdar melezi) ve kuşyemidir.


3. Soru

Tahılların dünyadaki yatay (enlem) ve dikey (yükseklik) dağılışını belirleyen hâkim etken nedir?

Cevap

Tahılların dünyadaki yatay (enlem) ve dikey (yükseklik) dağılışını belirleyen hâkim etken sıcaklıktır.


4. Soru

Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölgeye ne ad verilir?

Cevap

Havza


5. Soru

Tahılların orta iklimlerin yaygın tarım ürünleri olmasının nedeni nedir?

Cevap

Temel olarak tahılların tümü olgunlaşma ve hasat zamanlarında kurak bir dönem istemektedir. Bu nedenle tahıllar, orta iklimlerin yaygın tarım ürünleridir. Buğdaygiller Orta İklim Kuşağı’nda en çok yetiştirilen bitkilerdir.


6. Soru

FAO açılımı nedir?

Cevap

FAO; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü


7. Soru

Serin iklim tahılları ile sıcak iklim tahıllarının ihtiyaç duydukları sıcaklık koşulları nasıldır?

Cevap

Serin iklim tahılları 1-4 °C sıcaklıklarda çimlenebilirken sıcak iklim tahılları 8-12 °C’ye ihtiyaç duymaktadır. Sıcak iklim tahılları, serin iklim tahıllarından yaklaşık iki kat daha fazla toplam sıcaklık ister. Serin iklim tahılları büyüme ve gelişme dönemlerinde düşük sıcaklık, kapalı ve nem değeri yüksek hava şartları; olgunlaşma döneminde ise sıcak ve güneşli günler ister. Sıcak iklim tahılları ise tahıl türüne göre nem oranı değişmekle birlikte hem büyüme ve gelişme hem de olgunlaşma dönemlerinde yüksek sıcaklık ister.


8. Soru

Tınlı ve alüvyal topraklar hangi tahıl türleri için uygundur?

Cevap

Tahıl cinslerinin çoğu belirgin bir toprak seçiciliği göstermez, tınlı ve alüvyal topraklar tüm tahıl türleri için uygundur.


9. Soru

FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre dünyada 2013 yılı itibariyle en çok tahıl üreten ülke hangisidir?

Cevap

Dünya tarım topraklarının büyük bir kısmı tahıl tarımına ayrılmıştır. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre dünyada 2000 yılında 2.467.506.691 ton; 2013 yılında ise 3.334.553.428 ton tahıl üretilmiştir. 2013 yılı itibariyle en çok tahıl üreten ülke 554.613.842 ton üretim ile Çin’dir. ABD 436.553.678 ton üretim ile ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye ise 37.475.264 ton üretim ile dünyanın on beşinci tahıl üreticisi ülkesidir.


10. Soru

IGC’nin açılımı nedir?

Cevap

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)


11. Soru

Tritikale nedir?

Cevap

Tritikale; buğday ve çavdar melezidir. Buğday ve arpanın yetiştirilemediği fakir topraklarda tarım yapılabilmesi amacıyla ıslah edilmiştir. Genel olarak yem amacıyla kullanılır. Özellikle daneleri kanatlıların beslenmesinde önemlidir.


12. Soru

Mahlut nedir?

Cevap

Mahlut; karışık ekim anlamına gelmektedir. Buğday, arpa, çavdar ve darının birbirine karıştığı tohumların ekilmesiyle elde edilir. Üretimi gittikçe azalmaktadır.


13. Soru

Buğdaylar kullanım alanlarına göre nasıl gruplandırılır?

Cevap

Buğdaylar kullanım alanlarına göre ekmeklik buğdaylar ve makarnalık buğdaylar olarak iki gruba ayrılır. Makarnalık buğdaylar, kalitesi makarna üretimindeki kalitesine bağlı olarak değişiklik gösteren durum buğdaylarıdır (Güleç ve diğ., 2010). Ekmeklik buğdaylar -35 °C’ye kadar düşen sıcaklıklara kısa süreliğine dayanabilir. Makarnalık buğday ise -15 °C’den düşük sıcaklıklara dayanamaz. Başaklanmadan önceki zamanda, yüksek nisbi nem ve bol ışık ister. Başak verme ve tohum bağlama devresi içinde kuraklık isteyen bir bitkidir. Makarnalık buğdaylar, Türkiye ve Akdeniz çevresi ülkeleri dışında dünyada yazlık ekilirler.


14. Soru

Makarnalık buğdaylar en fazla verim sağlayabilmesi için nasıl toprağa ihtiyaç duyar?

Cevap

Makarnalık buğdayların toprak verimlilik istekleri daha fazladır. Derin killi-tınlı, tınlı-killi ve humusça zengin, fosforlu ve kireçli kumlu-tınlı topraklarda en fazla verim alınır


15. Soru

Tahıl unlarından nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan albüminli maddeye ne ad verilir?

Cevap

Glüten


16. Soru

Bitkisel protein oranı en yüksek tahıl hangisidir?

Cevap

Buğday danesi %10-14 protein, %73-78 karbonhidrat ve %1-2 yağ içerir (USDA, 2015). Bitkisel protein oranı en yüksek tahıldır. Protein oranı %10,5’in altında olan buğdaylar yemlik olarak kullanılmaktadır.


17. Soru

Gulf Stream sıcak deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Gulf Stream sıcak deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri: Gulf Stream, Kuzey Atlantik Akıntısı’nın bir parçası olan, Meksika Körfezi’nden doğup İngiltere’nin kuzey kısmına kadar devam eden bir akıntıdır. Gulf Stream sıcak su akıntısı, Avrupa’nın kuzeybatı kısımlarında normal şartlarda daha soğuk olması gereken yerlerdeki iklimi yumuşatarak oraları daha yaşanabilir kılmaktadır.


18. Soru

Labrador soğuk deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Amerika Kıtası’nın doğu kıyılarında ise; Labrador soğuk deniz suyu akıntısının etkisiyle 500 kuzey paraleline kadar uzanamaz. Doğu Sibirya’da yaz mevsiminin kısa olması (60-70 gün) nedeniyle 500 kuzey paralelinin güneyinde kalır.

Labrador soğuk deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri: Labrador Akıntısı, Labrador Denizi’nin batı kıyısı boyunca güney yönünde akan okyanus yüzey akıntısıdır. Labrador soğuk su akıntısının sıcaklığı her zaman 0 °C’nin altında olduğundan geçtiği yerlerdeki ortalama sıcaklığı düşürerek oraların iklimini sertleştirmektedir.


19. Soru

Çeltik bitkisinin kabuklarından ayrılmış tohumlarına ne ad verilir?

Cevap

Çeltik bitkisinin kabuklarından ayrılmış tohumlarına pirinç denilir. Bu nedenle çeltik tarınıma pirinç tarımı da denilebilir.


20. Soru

Çeltik tarlalarındaki 2-15 dekar büyüklüğündeki parsellere ne ad verilir?

Cevap

Tava: Çeltik tarlalarındaki 2-15 dekar büyüklüğündeki parsellerdir. Çiftçiler suyun yüksekliğini ayarlayabilmek için bu parsellerin etrafını setlerle yükseltirler. Buna ilaveten, suyun akışını sağlayabilmek için hafif bir eğim verir ve boğazlar oluştururlar.


1. Soru

Kavuz nedir?

Cevap

Kavuz: Buğdaygillerin başağında, başakçıkları veya çiçeği saran kabuk (TDK, 2015).

2. Soru

Daneleri insan ve hayvanların beslenmesinde ya da endüstride ham madde olarak kullanılan ve dünya tarım tarihinin en erken kültüre alınan bitkilere ne ad verilir?

Cevap

Tahıllar, dünya tarım tarihinin en erken kültüre alınan bitkileridir. Daneleri insan ve hayvanların beslenmesinde ya da endüstride ham madde olarak kullanılan bitkilerdir. Başlıca tahil ürünleri buğday, pirinç, mısır, darı (kocadarı/sorgum, kumdaı, cindarı), çavdar, yulaf, arpa, tritikale (buğday ve çavdar melezi) ve kuşyemidir.

3. Soru

Tahılların dünyadaki yatay (enlem) ve dikey (yükseklik) dağılışını belirleyen hâkim etken nedir?

Cevap

Tahılların dünyadaki yatay (enlem) ve dikey (yükseklik) dağılışını belirleyen hâkim etken sıcaklıktır.

4. Soru

Dağ veya tepelerle sınırlanmış, suları aynı denize, göle veya ırmağa akan bölgeye ne ad verilir?

Cevap

Havza

5. Soru

Tahılların orta iklimlerin yaygın tarım ürünleri olmasının nedeni nedir?

Cevap

Temel olarak tahılların tümü olgunlaşma ve hasat zamanlarında kurak bir dönem istemektedir. Bu nedenle tahıllar, orta iklimlerin yaygın tarım ürünleridir. Buğdaygiller Orta İklim Kuşağı’nda en çok yetiştirilen bitkilerdir.

6. Soru

FAO açılımı nedir?

Cevap

FAO; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

7. Soru

Serin iklim tahılları ile sıcak iklim tahıllarının ihtiyaç duydukları sıcaklık koşulları nasıldır?

Cevap

Serin iklim tahılları 1-4 °C sıcaklıklarda çimlenebilirken sıcak iklim tahılları 8-12 °C’ye ihtiyaç duymaktadır. Sıcak iklim tahılları, serin iklim tahıllarından yaklaşık iki kat daha fazla toplam sıcaklık ister. Serin iklim tahılları büyüme ve gelişme dönemlerinde düşük sıcaklık, kapalı ve nem değeri yüksek hava şartları; olgunlaşma döneminde ise sıcak ve güneşli günler ister. Sıcak iklim tahılları ise tahıl türüne göre nem oranı değişmekle birlikte hem büyüme ve gelişme hem de olgunlaşma dönemlerinde yüksek sıcaklık ister.

8. Soru

Tınlı ve alüvyal topraklar hangi tahıl türleri için uygundur?

Cevap

Tahıl cinslerinin çoğu belirgin bir toprak seçiciliği göstermez, tınlı ve alüvyal topraklar tüm tahıl türleri için uygundur.

9. Soru

FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre dünyada 2013 yılı itibariyle en çok tahıl üreten ülke hangisidir?

Cevap

Dünya tarım topraklarının büyük bir kısmı tahıl tarımına ayrılmıştır. FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) verilerine göre dünyada 2000 yılında 2.467.506.691 ton; 2013 yılında ise 3.334.553.428 ton tahıl üretilmiştir. 2013 yılı itibariyle en çok tahıl üreten ülke 554.613.842 ton üretim ile Çin’dir. ABD 436.553.678 ton üretim ile ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye ise 37.475.264 ton üretim ile dünyanın on beşinci tahıl üreticisi ülkesidir.

10. Soru

IGC’nin açılımı nedir?

Cevap

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)

11. Soru

Tritikale nedir?

Cevap

Tritikale; buğday ve çavdar melezidir. Buğday ve arpanın yetiştirilemediği fakir topraklarda tarım yapılabilmesi amacıyla ıslah edilmiştir. Genel olarak yem amacıyla kullanılır. Özellikle daneleri kanatlıların beslenmesinde önemlidir.

12. Soru

Mahlut nedir?

Cevap

Mahlut; karışık ekim anlamına gelmektedir. Buğday, arpa, çavdar ve darının birbirine karıştığı tohumların ekilmesiyle elde edilir. Üretimi gittikçe azalmaktadır.

13. Soru

Buğdaylar kullanım alanlarına göre nasıl gruplandırılır?

Cevap

Buğdaylar kullanım alanlarına göre ekmeklik buğdaylar ve makarnalık buğdaylar olarak iki gruba ayrılır. Makarnalık buğdaylar, kalitesi makarna üretimindeki kalitesine bağlı olarak değişiklik gösteren durum buğdaylarıdır (Güleç ve diğ., 2010). Ekmeklik buğdaylar -35 °C’ye kadar düşen sıcaklıklara kısa süreliğine dayanabilir. Makarnalık buğday ise -15 °C’den düşük sıcaklıklara dayanamaz. Başaklanmadan önceki zamanda, yüksek nisbi nem ve bol ışık ister. Başak verme ve tohum bağlama devresi içinde kuraklık isteyen bir bitkidir. Makarnalık buğdaylar, Türkiye ve Akdeniz çevresi ülkeleri dışında dünyada yazlık ekilirler.

14. Soru

Makarnalık buğdaylar en fazla verim sağlayabilmesi için nasıl toprağa ihtiyaç duyar?

Cevap

Makarnalık buğdayların toprak verimlilik istekleri daha fazladır. Derin killi-tınlı, tınlı-killi ve humusça zengin, fosforlu ve kireçli kumlu-tınlı topraklarda en fazla verim alınır

15. Soru

Tahıl unlarından nişasta çıkarıldıktan sonra geri kalan albüminli maddeye ne ad verilir?

Cevap

Glüten

16. Soru

Bitkisel protein oranı en yüksek tahıl hangisidir?

Cevap

Buğday danesi %10-14 protein, %73-78 karbonhidrat ve %1-2 yağ içerir (USDA, 2015). Bitkisel protein oranı en yüksek tahıldır. Protein oranı %10,5’in altında olan buğdaylar yemlik olarak kullanılmaktadır.

17. Soru

Gulf Stream sıcak deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Gulf Stream sıcak deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri: Gulf Stream, Kuzey Atlantik Akıntısı’nın bir parçası olan, Meksika Körfezi’nden doğup İngiltere’nin kuzey kısmına kadar devam eden bir akıntıdır. Gulf Stream sıcak su akıntısı, Avrupa’nın kuzeybatı kısımlarında normal şartlarda daha soğuk olması gereken yerlerdeki iklimi yumuşatarak oraları daha yaşanabilir kılmaktadır.

18. Soru

Labrador soğuk deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri nelerdir?

Cevap

Amerika Kıtası’nın doğu kıyılarında ise; Labrador soğuk deniz suyu akıntısının etkisiyle 500 kuzey paraleline kadar uzanamaz. Doğu Sibirya’da yaz mevsiminin kısa olması (60-70 gün) nedeniyle 500 kuzey paralelinin güneyinde kalır.

Labrador soğuk deniz suyu akıntısı ve iklim üzerindeki etkileri: Labrador Akıntısı, Labrador Denizi’nin batı kıyısı boyunca güney yönünde akan okyanus yüzey akıntısıdır. Labrador soğuk su akıntısının sıcaklığı her zaman 0 °C’nin altında olduğundan geçtiği yerlerdeki ortalama sıcaklığı düşürerek oraların iklimini sertleştirmektedir.

19. Soru

Çeltik bitkisinin kabuklarından ayrılmış tohumlarına ne ad verilir?

Cevap

Çeltik bitkisinin kabuklarından ayrılmış tohumlarına pirinç denilir. Bu nedenle çeltik tarınıma pirinç tarımı da denilebilir.

20. Soru

Çeltik tarlalarındaki 2-15 dekar büyüklüğündeki parsellere ne ad verilir?

Cevap

Tava: Çeltik tarlalarındaki 2-15 dekar büyüklüğündeki parsellerdir. Çiftçiler suyun yüksekliğini ayarlayabilmek için bu parsellerin etrafını setlerle yükseltirler. Buna ilaveten, suyun akışını sağlayabilmek için hafif bir eğim verir ve boğazlar oluştururlar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.