Açıköğretim Ders Notları

Gıda Coğrafyası Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Gıda Coğrafyası Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Meyveler

1. Soru

Meyveler, gıda coğrafyasında nasıl bir  öneme sahiptir?

Cevap

Meyveler, dünyada dağılım gösteren üretim alanları, yetişme koşulları, tüketim miktarları
ve gıda maddesi olarak beslenmedeki yeri ve kullanım alanları gibi konular bakımından
gıda coğrafyasında önemli bir yere sahiptir


2. Soru

Meyve nedir?

Cevap

Yenilen bitki, tohum içeriyor ve içerisinde üreme amacıyla, döllenmiş hücreler (çekirdekler)
varsa meyve kabul edilmektedir.


3. Soru

Meyvelerin gruplandırılmasında en sık karşılaşılan sınıflandırma nasıldır?

Cevap

Meyvelerin yetişmesinde iklim çok önemli olduğu için tropik iklim meyveleri,
subtropikal iklim meyveleri ve ılıman iklim meyveleri sınıflaması, meyvelerin gruplandırılmasında en sık karşılaşılan sınıflamadır


4. Soru

Meyveler, gıda değerlerine ve beslenmedeki özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Meyveler, gıda değerlerine ve beslenmedeki özelliklerine göre sulu taze meyveler, unlu meyveler, kuru meyveler, yağlı meyveler olmak üzere gruplara ayrılmaktadır


5. Soru

Meyvelerin yetişmesini etkileyen koşullar nelerdir?

Cevap

Meyvelerin yetişmesini etkileyen koşulları; iklim, toprak özellikleri, yeryüzü şekilleri, sulama, gübreleme, budama, hastalıklarla savaş ve ilaçlama, teknolojik olanaklar, pazarlanma koşulları, ülkelerin kredi ve teşvik politikaları vb. olarak sıralamak mümkündür.


6. Soru

Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2010 ve 2012 yıllarında dünyada en çok yetiştirilen meyveler hangileridir?

Cevap

Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2010 ve 2012 yıllarında dünyada en çok yetiştirilen meyveler; muz, elma, portakal, üzüm ve mango olmuştur.


7. Soru

Türkiye’de 2000 yılı verilerine göre meyve üretiminden en yüksek payı hangi meyveler almıştır?

Cevap

Türkiye’de 2000 yılı verilerine göre meyve üretiminden en yüksek payı üzümsü meyveler (%38,61) almış olup bu grupta yer alan önemli meyve çeşitlerini üzüm (%26,82) ve incir oluşturmuştur (%1,79).


8. Soru

Türkiye meyve üretiminde bölgelere göre nasıldır?

Cevap

Türkiye meyve üretiminde Akdeniz Bölgesi %28,02, Ege Bölgesi %26,08, İç Anadolu Bölgesi %12,75, Karadeniz Bölgesi %12,39, Marmara Bölgesi %11,69, Güneydoğu Anadolu Bölgesi %4,82 ve Doğu Anadolu Bölgesi %4,57 paya sahiptir. Akdeniz ve Ege Bölgesi Türkiye toplam meyve üretiminin %54’ünü karşılamaktadır


9. Soru

2012 yılı itibarıyla dünyada ihracatı en çok yapılan yaş meyve hangisidir?

Cevap

2012 yılı itibarıyla dünyada ihracatı en çok yapılan yaş meyve muz olmuş, söz konusu
ürünün ihracatı yaklaşık olarak 8,7 milyar dolar dolayında gerçekleşmiş ve muzun yaş
meyve ihracatındaki payı %14,3 olmuştur.


10. Soru

Karbonhidratça zengin olan meyveler nelerdir?

Cevap

Karbonhidratça zengin olan meyvelere; kuru üzüm (%76), kuru incir (%74), kestane (%72), muz (%21), erik (%20), incir (%18), hurma (%16,5), taze kayısı (%13,4), elma (%13) ve armut (%11,4) örnek olarak verilebilir.


11. Soru

Başlıca meyve türleri nelerdir?

Cevap

Başlıca meyve türleri; “Tropik Meyveler, Subtropik Meyveler, Yumuşak Çekirdekli Meyveler,
Sert Çekirdekli Meyveler ve Sert Kabuklu Meyveler” olarak sınıflandırılır. 


12. Soru

Tropikal İklim Kuşağı nasıldır?

Cevap

Tropikal İklim Kuşağı: Ekvator ile 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında kalan kuşak.


13. Soru

Muzun yetiştirilme koşu nedir?

Cevap

Muz ağacı genellikle ziraatı 25 oC sıcaklığa sahip yerlerde yapılmaktadır. Sıcak iklim bölgelerinde 1.000 metrenin altında yetiştirilmektedir. Fakat bazı türleri, 1.500 metreye hatta
Himalaya Dağlarının güney yamaçlarında 2000 metreye kadar yükseltilerde görülebilmektedir. 20 oC’den daha aşağıdaki sıcaklık değerlerinde muz bitkisinin gelişmesi yavaşlamakta, 12 oC’nin altına inen sıcaklıklarda ise meyveler zarar görmektedir. Muz bitkisi
özellikle yaz mevsimi sıcak, kış mevsimi ılıman geçen yerlerde iyi yetişmektedir.


14. Soru

2010 yılı verilerine göre dünya muz üretim miktarı nasıldır?

Cevap

2010 yılı verilerine göre dünya muz üretim miktarı 102,1 milyon tondur. Bu üretimin 31,9 (%31) milyon tonu Hindistan’da, 9,6 (%9) milyon tonu Çin’de, 9,1 (%8,9) milyon tonu Filipinler’de, 7,9 (%7,8) milyon tonu da Ekvator’da gerçekleştirilmiştir (Durmuş ve Yiğit, 2014, s. 27). Muzun üretim miktarlarına bakıldığında özellikle Asya ülkelerinde üretildiği görülmektedir. Bunu Güney Amerika, Orta ve Kuzey Amerika, Afrika, Okyanusya ve Avrupa ülkeleri izlemektedir.


15. Soru

Muzun beslenmedeki yeri nedir?

Cevap

Muz zengin miktarda kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminlerini içermektedir. Kabuğunun da faydalı olduğu düşünülmekte ve çeşitli hastalıkların
tedavisi için cilde dışarıdan uygulandığı bilinmektedir.


16. Soru

Ananasın anavatanı neresidir?

Cevap

Ananas ilk defa Kristof Kolomb tarafından Orta ve Güney Amerika’da yetiştirilmiş ve
daha sonra Avrupa’ya tanıtılmıştır. İspanyollar ise bu meyveyi ilk defa o dönem ticaret
yaptıkları Filipin, Hawai ve Guam halklarından öğrenmişlerdir.


17. Soru

Subtropikal meyveler nelerdir?

Cevap

Subtropikal iklim meyvelerinin başında turunçgiller gelmektedir. Avokado, Trabzon hurması,
yenidünya, incir, keçiboynuzu, gibi meyveler bu grupta yer almaktadır. Portakal, mandalina,
altıntop (greyfurt), turunç, limon ve ağaç kavunu (avokado) bitkilerinin genel adı turunçgillerdir. Ana vatanları Güneydoğu Asya ülkeleridir.


18. Soru

Keçi boynuzu nasıl bir meyvedir?

Cevap

Dünyanın en eski ağaçlarından biri olan keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.), baklagillerden
bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Kuzeydoğu Akdeniz kökenli, kurakçıl yapıda, dikenli
ve küçük yaprakları olan, akasyalara benzeyen ağacın boyu 12 metreye ulaşabilmektedir
Yaz aylarında dalların üzerinden sarkan ve boynuzları andıran meyvelerin içinde yassı,
zarif, cilalı çekirdekler ve ballı bölümler bulunmaktadır.


19. Soru

Üzümsü meyveler  nelerdir?

Cevap

Üzümsü meyveler içinde üzüm, çilek, dut, karadut, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü,
bektaşi üzümü, mersin, gilaboru, kırmızıdal çileği gibi meyveler bulunmaktadır.


20. Soru

Sert kabuklu meyveler nelerdir?

Cevap

Sert kabuklu meyvelere; ceviz, badem, fındık, Antep fıstığı, kestane, çam fıstığı örnek verilebilir. Sert kabuklu meyve pazarında söz sahibi ülkeler badem, ceviz ve Antep fıstığıyla
ABD; kestaneyle Çin’dir. Son yıllara kadar yalnızca tatlı ve şekerleme sektöründe yoğunlaşan
sert kabuklu meyvelerin, 2005 yılından itibaren atıştırmalık yemiş tüketiminde de tercih
edilmeye başlandığı dikkat çekmektedir 


1. Soru

Meyveler, gıda coğrafyasında nasıl bir  öneme sahiptir?

Cevap

Meyveler, dünyada dağılım gösteren üretim alanları, yetişme koşulları, tüketim miktarları
ve gıda maddesi olarak beslenmedeki yeri ve kullanım alanları gibi konular bakımından
gıda coğrafyasında önemli bir yere sahiptir

2. Soru

Meyve nedir?

Cevap

Yenilen bitki, tohum içeriyor ve içerisinde üreme amacıyla, döllenmiş hücreler (çekirdekler)
varsa meyve kabul edilmektedir.

3. Soru

Meyvelerin gruplandırılmasında en sık karşılaşılan sınıflandırma nasıldır?

Cevap

Meyvelerin yetişmesinde iklim çok önemli olduğu için tropik iklim meyveleri,
subtropikal iklim meyveleri ve ılıman iklim meyveleri sınıflaması, meyvelerin gruplandırılmasında en sık karşılaşılan sınıflamadır

4. Soru

Meyveler, gıda değerlerine ve beslenmedeki özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır?

Cevap

Meyveler, gıda değerlerine ve beslenmedeki özelliklerine göre sulu taze meyveler, unlu meyveler, kuru meyveler, yağlı meyveler olmak üzere gruplara ayrılmaktadır

5. Soru

Meyvelerin yetişmesini etkileyen koşullar nelerdir?

Cevap

Meyvelerin yetişmesini etkileyen koşulları; iklim, toprak özellikleri, yeryüzü şekilleri, sulama, gübreleme, budama, hastalıklarla savaş ve ilaçlama, teknolojik olanaklar, pazarlanma koşulları, ülkelerin kredi ve teşvik politikaları vb. olarak sıralamak mümkündür.

6. Soru

Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2010 ve 2012 yıllarında dünyada en çok yetiştirilen meyveler hangileridir?

Cevap

Birleşmiş Millet Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2010 ve 2012 yıllarında dünyada en çok yetiştirilen meyveler; muz, elma, portakal, üzüm ve mango olmuştur.

7. Soru

Türkiye’de 2000 yılı verilerine göre meyve üretiminden en yüksek payı hangi meyveler almıştır?

Cevap

Türkiye’de 2000 yılı verilerine göre meyve üretiminden en yüksek payı üzümsü meyveler (%38,61) almış olup bu grupta yer alan önemli meyve çeşitlerini üzüm (%26,82) ve incir oluşturmuştur (%1,79).

8. Soru

Türkiye meyve üretiminde bölgelere göre nasıldır?

Cevap

Türkiye meyve üretiminde Akdeniz Bölgesi %28,02, Ege Bölgesi %26,08, İç Anadolu Bölgesi %12,75, Karadeniz Bölgesi %12,39, Marmara Bölgesi %11,69, Güneydoğu Anadolu Bölgesi %4,82 ve Doğu Anadolu Bölgesi %4,57 paya sahiptir. Akdeniz ve Ege Bölgesi Türkiye toplam meyve üretiminin %54’ünü karşılamaktadır

9. Soru

2012 yılı itibarıyla dünyada ihracatı en çok yapılan yaş meyve hangisidir?

Cevap

2012 yılı itibarıyla dünyada ihracatı en çok yapılan yaş meyve muz olmuş, söz konusu
ürünün ihracatı yaklaşık olarak 8,7 milyar dolar dolayında gerçekleşmiş ve muzun yaş
meyve ihracatındaki payı %14,3 olmuştur.

10. Soru

Karbonhidratça zengin olan meyveler nelerdir?

Cevap

Karbonhidratça zengin olan meyvelere; kuru üzüm (%76), kuru incir (%74), kestane (%72), muz (%21), erik (%20), incir (%18), hurma (%16,5), taze kayısı (%13,4), elma (%13) ve armut (%11,4) örnek olarak verilebilir.

11. Soru

Başlıca meyve türleri nelerdir?

Cevap

Başlıca meyve türleri; “Tropik Meyveler, Subtropik Meyveler, Yumuşak Çekirdekli Meyveler,
Sert Çekirdekli Meyveler ve Sert Kabuklu Meyveler” olarak sınıflandırılır. 

12. Soru

Tropikal İklim Kuşağı nasıldır?

Cevap

Tropikal İklim Kuşağı: Ekvator ile 10 derece kuzey ve güney enlemleri arasında kalan kuşak.

13. Soru

Muzun yetiştirilme koşu nedir?

Cevap

Muz ağacı genellikle ziraatı 25 oC sıcaklığa sahip yerlerde yapılmaktadır. Sıcak iklim bölgelerinde 1.000 metrenin altında yetiştirilmektedir. Fakat bazı türleri, 1.500 metreye hatta
Himalaya Dağlarının güney yamaçlarında 2000 metreye kadar yükseltilerde görülebilmektedir. 20 oC’den daha aşağıdaki sıcaklık değerlerinde muz bitkisinin gelişmesi yavaşlamakta, 12 oC’nin altına inen sıcaklıklarda ise meyveler zarar görmektedir. Muz bitkisi
özellikle yaz mevsimi sıcak, kış mevsimi ılıman geçen yerlerde iyi yetişmektedir.

14. Soru

2010 yılı verilerine göre dünya muz üretim miktarı nasıldır?

Cevap

2010 yılı verilerine göre dünya muz üretim miktarı 102,1 milyon tondur. Bu üretimin 31,9 (%31) milyon tonu Hindistan’da, 9,6 (%9) milyon tonu Çin’de, 9,1 (%8,9) milyon tonu Filipinler’de, 7,9 (%7,8) milyon tonu da Ekvator’da gerçekleştirilmiştir (Durmuş ve Yiğit, 2014, s. 27). Muzun üretim miktarlarına bakıldığında özellikle Asya ülkelerinde üretildiği görülmektedir. Bunu Güney Amerika, Orta ve Kuzey Amerika, Afrika, Okyanusya ve Avrupa ülkeleri izlemektedir.

15. Soru

Muzun beslenmedeki yeri nedir?

Cevap

Muz zengin miktarda kalori, protein, sodyum, potasyum, magnezyum, A, E, K ve C vitaminlerini içermektedir. Kabuğunun da faydalı olduğu düşünülmekte ve çeşitli hastalıkların
tedavisi için cilde dışarıdan uygulandığı bilinmektedir.

16. Soru

Ananasın anavatanı neresidir?

Cevap

Ananas ilk defa Kristof Kolomb tarafından Orta ve Güney Amerika’da yetiştirilmiş ve
daha sonra Avrupa’ya tanıtılmıştır. İspanyollar ise bu meyveyi ilk defa o dönem ticaret
yaptıkları Filipin, Hawai ve Guam halklarından öğrenmişlerdir.

17. Soru

Subtropikal meyveler nelerdir?

Cevap

Subtropikal iklim meyvelerinin başında turunçgiller gelmektedir. Avokado, Trabzon hurması,
yenidünya, incir, keçiboynuzu, gibi meyveler bu grupta yer almaktadır. Portakal, mandalina,
altıntop (greyfurt), turunç, limon ve ağaç kavunu (avokado) bitkilerinin genel adı turunçgillerdir. Ana vatanları Güneydoğu Asya ülkeleridir.

18. Soru

Keçi boynuzu nasıl bir meyvedir?

Cevap

Dünyanın en eski ağaçlarından biri olan keçiboynuzu (Ceratonia siliqua L.), baklagillerden
bir ağacın ve meyvesinin adıdır. Kuzeydoğu Akdeniz kökenli, kurakçıl yapıda, dikenli
ve küçük yaprakları olan, akasyalara benzeyen ağacın boyu 12 metreye ulaşabilmektedir
Yaz aylarında dalların üzerinden sarkan ve boynuzları andıran meyvelerin içinde yassı,
zarif, cilalı çekirdekler ve ballı bölümler bulunmaktadır.

19. Soru

Üzümsü meyveler  nelerdir?

Cevap

Üzümsü meyveler içinde üzüm, çilek, dut, karadut, ahududu, böğürtlen, frenk üzümü,
bektaşi üzümü, mersin, gilaboru, kırmızıdal çileği gibi meyveler bulunmaktadır.

20. Soru

Sert kabuklu meyveler nelerdir?

Cevap

Sert kabuklu meyvelere; ceviz, badem, fındık, Antep fıstığı, kestane, çam fıstığı örnek verilebilir. Sert kabuklu meyve pazarında söz sahibi ülkeler badem, ceviz ve Antep fıstığıyla
ABD; kestaneyle Çin’dir. Son yıllara kadar yalnızca tatlı ve şekerleme sektöründe yoğunlaşan
sert kabuklu meyvelerin, 2005 yılından itibaren atıştırmalık yemiş tüketiminde de tercih
edilmeye başlandığı dikkat çekmektedir 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.