Açıköğretim Ders Notları

İçecek Bilgisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İçecek Bilgisi Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Kahve

1. Soru

Dünya üzerinde ham petrolden sonra en çok ticareti yapılan madde nedir?

Cevap

Kahve ham petrolden sonra en çok ticareti yapılan maddedir.


2. Soru

Dünyada ortalama günde kaç fincan kahve tüketilmektedir?

Cevap

Dünyada günde ortalama iki milyar fincan kahve tüketilmektedir.


3. Soru

Kahve ağacının meyvesi neden kahve kirazı olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Ağacın meyvesi ise, yeşilimsi veya sarımsı renkte olup olgunlaşınca kırmızıya dönmektedir. Bu nedenle kahve ağacının meyvesi kahve kirazı (coffee cherry) olarak adlandırılmaktadır.


4. Soru

Kahve ağacının meyvelerinin olgunlaşması için ne kadar bir süre gerekmektedir?

Cevap

Kahve ağacının meyvelerinin olgunlaşması için dokuz aylık bir zaman gerekmektedir.


5. Soru

Kahve hasadı nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Kahve meyveleri olgunlaştıktan sonra yetiştikleri tropikal iklimin getirdiği nem ve sıcaklık nedeniyle iki hafta içinde çürümeye başlacaktır. Bu nedenle kahve meyveleri kızarmaya başladığı andan itibaren dikkatli biçimde takip edilmelidir. Aynı ağaç üzerindeki meyveler aynı anda olgunlaşmadığı için kahve hasadı birkaç defa tekrarlanmalıdır.


6. Soru

Parşömen nedir?

Cevap

Kalın bir kabuğa sahip olan kahve kirazının içindeki çekirdeğin üzerinde yer alan zara parşömen adı verilir.


7. Soru

Gümüş zar nedir?

Cevap

Parşömenin içinde bulunan ikinci bir tabakaya gümüş zar adı verilir. Bu tabakanın içinde kahve çekirdeği yer alır.


8. Soru

Kotiledon nedir?

Cevap

Bir kahve çekirdeğinde kotiledon adı verilen iki adet kahve çeneği bulunur.


9. Soru

Türk Gıda Kodeksi’ne göre öğütülmüş kahve nedir?

Cevap

Türk Gıda Kodeksi’ne göre; öğütülmüş kahve, kavrulmuş kahve çekirdeğinin öğütülerek veya dövülerek toz hâline getirilmiş hâlidir.


10. Soru

Türk Gıda Kodeksi’ne göre kavrulmuş kahve çekirdeği nedir?

Cevap

Türk Gıda Kodeksi’ne göre; kavrulmuş kahve çekirdeği, çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun şekilde kavrulmasıyla elde edilen üründür.


11. Soru

Kahve ağacının yetişmesi için gerekli iklim koşulları nasıldır?

Cevap

Kahve ağacı, bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişir.


12. Soru

Kahve ağacı ne tür bir bitkidir?

Cevap

Kahve ağacı, bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişen kökboyasıgiller (rubiaceae) familyasından bir bitki türüdür.


13. Soru

Kahve ağacının yetiştiği özel alanlara ne ad verilir?

Cevap

Kahve ağacı ekvatora yakın bölgelerde kahve kemeri (coffee belt) olarak adlandırılan alanda yetişir.


14. Soru

Kahve bitkisinin çiçekleri nasıldır? Cevap: Kahve bitkisinin çiçekleri beyaz ve yasemin gibi hoş kokuludur.

Cevap

Kahve bitkisinin çiçekleri beyaz ve yasemin gibi hoş kokuludur.


15. Soru

Kahve çekirdeği nedir?

Cevap

Kahve ağacının meyvesi kiraza benzemektedir ve meyvenin çekirdeği kahve çekirdeği olarak adlandırılmaktadır.


16. Soru

Kahve ağacı ekimi yapıldıktan sonraki kaç yıl içerisinde meyve vermeye başlamaktadır?

Cevap

Kahve ağacı ekimi yapıldıktan sonra yaklaşık olarak üç yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır.


17. Soru

Bir kahve ağacının ömrü ortalama kaç yıldır?

Cevap

Bir kahve ağacının ortalama ömrü 30 ile 40 yıl arasında değişmektedir.


18. Soru

Bir kahve ağacı için en verimli yıllar hangi yıllar arasıdır?

Cevap

Sekiz ile onikinci yıllar kahve ağacı için en verimli dönemdir.


19. Soru

Kahve ağacı yılda kaç kez çiçek açar?

Cevap

Kahve ağacı, yılda iki ya da üç kez beyaz renkli çiçekler açar.


20. Soru

En çok tarımı yapılan kahve türleri hangisidir?

Cevap

En çok tarımı yapılan kahve türleri kısaca Arabica olarak adlandırılan Coffea Arabica ile kısaca Robusta olarak adlandırılan Coffea Canephora’dır. Ticari kahvenin % 90’ı bu türlerden elde edilir.


21. Soru

Coffea Canephora’dan sonra geriye kalan üretim hangi kahve türünde yapılır?

Cevap

Üretimin geri kalanı ise kısıtlı bir alanda yetiştirilen Coffea Liberica’dan sağlanır.


22. Soru

Tarımı yapılan ilk kahve türü hangisidir?

Cevap

Tarımı yapılan ilk kahve türü Arap kahvesi olarak da bilinen Coffea Arabica’dır.


23. Soru

Coffea Arabica’nın ana yurdur neresidir?

Cevap

Coffea Arabia’nın ana yurdu Habeşistan (Etiyopya) dağlarıdır.


24. Soru

Coffea Arabica günümüzde daha çok nerede yetiştirilir?

Cevap

Coffea Arabica günümüzde daha çok Latin Amerika ülkelerinde yetiştirilir.


25. Soru

Coffea Arabica’nın en çok bilinen alt türleri nelerdir?

Cevap

Coffea Arabica’nın en çok bilinen alt türleri Bourbon, Typica, Tico, Blue Mountain, Mundo Novo, Caturra ve San Ramon’dur.


26. Soru

Coffea Canephora ağacı ilk kez nerede keşfedilmiştir?

Cevap

Coffea Canphora ağacı ilk kez Uganda’da keşfedilmiştir.


27. Soru

Coffea Canephora’nın Arabica üretiminde sıkıntı yaşanan yıllarda değeri neden artmıştır?

Cevap

Hastalıklara dirençli olmasından dolayı Arabica üretiminde sıkıntı yaşanan yıllarda Coffea Canephora’nın değeri artmıştır.


28. Soru

Coffea Liberica hangi ülke kökenlidir?

Cevap

Coffea Liberica Liberya kökenlidir.


29. Soru

Coffea Liberica meyvelerinin olgunlaşması ne kadar sürmektedir?

Cevap

Coffea Liberica meyvelerinin olgunlaşması on dört ay sürmektedir.


30. Soru

Dünya üzerinde en çok kahve tüketimi yapılan kıta hangisidir?

Cevap

Kahve tüketiminin en çok yapıldığı kıta Avrupa kıtasıdır.


31. Soru

Dünyada kahve meyvesi hasat ortalaması nedir?

Cevap

Dünyada hasat ortalaması hektar başına yaklaşık altı yüz kilogram kahve meyvesidir.


32. Soru

Kahve meyvesi toplama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kahve meyveleri klasik olan elle toplama, soyma/dalından sıyırma ve makine ile toplama gibi yöntemlerle toplanır.


33. Soru

Elle toplama işlemi özellikle hangi kahve türü için yapılmaktadır?

Cevap

Elle toplama yöntemi özellikle Arabica yetişen bölgelerde yapılmaktadır.


34. Soru

Elle toplama yönteminin dezavantajı nedir?

Cevap

İşçilik maliyetinin yüksek olmasıdır.


35. Soru

Soyma/dalından sıyırma yöntemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Dalın üst kısmından iki elle tutularak daldaki tüm meyvelerin aşağıya doğru sıyrılması yöntemi dalından sıyırma (strip picking) olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemden sonra ham ve olgun meyveler gruplara ayrılır.


36. Soru

Dalından sıyırma yöntemi neden sıklıkla Brezilya’da kullanılmaktadır?

Cevap

Kahve meyveleri hemen hemen aynı zamanda olgunlaştığı için bu yöntem Brezilya’da sıklıkla kullanılmaktadır.


37. Soru

Makineyle toplama yöntemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Makineyle toplama yöntemi kahve ağaçlarını sallayarak olgunlaşmış meyvelerin makinenin haznesine düşmesinin sağlanmasıyla gerçekleştirilmektedir.


38. Soru

Makineyle toplama yönteminin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Makineyle toplama yönteminde kahve ağaçlarının zarar görmesi, olgunlaşmamış meyvelerin yanı sıra ağacın yapraklarının da hazneye karışması gibi dezavantajlar bulunmaktadır.


39. Soru

Fermantasyon nedir?

Cevap

Sıvı veya hamur durumda bulunan organik maddelerin kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması olayıdır. Enzim veya mikroorganizmalar yardımı ile bir organik bileşiği, havasız ortamda, daha basit bileşiklere dönüştürme işlemi.


40. Soru

Kahve meyvesinin işlenmesi ne gerçekleşmektedir?

Cevap

Kahve meyvelerinin kırmızıdan yeşil renge dönüşmesi işleme aşamasında gerçekleşmektedir.


41. Soru

Kahve meyveleri ıslak, kuru ve yarı kuru olmak üzere üç şekilde işlenmektedir.

Cevap

Islak işleme yöntemi kahve meyvelerinin su dolu tanklara konulduğu bir yöntemdir. Olgun çekirdekler suyun dibine batarken bozuk veya ham çekirdekler suyun üzerine çıkmakta-dır. Meyvenin etli kısmı pulper (küspe) makinelerinde çekirdekten ayrılır. Fermantasyon (mayalanma) tanklarına alınan çekirdeklerin 12 ila 36 saat arasında fermante olması beklenir. Sürekli kontrol altında tutulan kahve çekirdekleri sonraki aşamada güneş altında doğal kurumaya bırakılır. Güneşte iyice kuruyan kahve çekirdeği kalan tüm kabuk ve zarlarından arındırılarak ihraç edilmeye hazır hâle gelir.


42. Soru

Islak işleme yöntemi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Islak işleme yöntemi kahve meyvelerinin su dolu tanklara konulduğu bir yöntemdir. Olgun çekirdekler suyun dibine batarken bozuk veya ham çekirdekler suyun üzerine çıkmakta-dır. Meyvenin etli kısmı pulper (küspe) makinelerinde çekirdekten ayrılır. Fermantasyon (mayalanma) tanklarına alınan çekirdeklerin 12 ila 36 saat arasında fermante olması beklenir. Sürekli kontrol altında tutulan kahve çekirdekleri sonraki aşamada güneş altında doğal kurumaya bırakılır. Güneşte iyice kuruyan kahve çekirdeği kalan tüm kabuk ve zarlarından arındırılarak ihraç edilmeye hazır hâle gelir.


43. Soru

Kuru işleme yöntemi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Kuru işleme yöntemi toplanan kahve kirazlarının üç ile beş hafta kadar geniş yüzeylerde kurutulmaya bırakıldığı yöntemdir. Bir maşa yardımıyla düzenli olarak ters çevrilerek her iki yanı da kurutulmaktadır. Tamamen kuruduğunda meyvenin kabukları soyularak dış katmanları kaldırılır.


44. Soru

Kuru işleme yöntemi en çok hangi ülkede gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Nemli bölgeler için çok da uygun olmayan bu yöntem daha çok Brezilya’da uygulanmaktadır.


45. Soru

Yarı kuru işleme yöntemi nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Yarı kuru işleme yöntemi ilk olarak olgun ve olmamış kirazların az miktarda su kullanılarak ayrıştırıldığı bir yöntemdir. Olgunlaşmış meyvelerin etli kısmı küspe makineleriyle ayrılarak kuruması için güneşte bırakılmaktadır. Kabuklarından arınan çekirdekler ihracat için hazır hâle gelmektedir.


46. Soru

Ham kahve çekirdeklerini aromatik ve hoş kokulu hale getiren işlem nedir?

Cevap

İçinde dokuz yüzden fazla aroma bulunan yeşil kahve çekirdekleri, kavrulma sırasında gizlediği bu aromaları açığa çıkarır. Yeşil kahve çekirdekleri kavrulmadan önce yumuşaktırlar ve neredeyse hiçbir kokuları yoktur. Bu ham çekirdekler, kavurma işleminin sonunda lezzetli, aromatik, hoş kokulu hâle dönüşür.


47. Soru

Kahve kavurma seviyesini belirlemek için kullanılan en yaygın yöntem nedir?

Cevap

Kahve kavurma seviyesini belirlemek için kullanılan en yaygın yöntem, renk seviyesini açıktan koyuya doğru sıralamaktır.


48. Soru

Kahve kavurma dereceleri nelerdir?

Cevap

Kahve kavurma dereceleri genellikle orta, ortakoyu ve koyu olarak sıralanır.


49. Soru

Orta kavrulmuş kahvenin özellikleri nelerdir?

Cevap

Genellikle 210-220°C arasında kavrulan kahve çekirdeklerinin yüzeyinde yağ bulunmaz. Dengeli bir aroması ve asidite oranı vardır. 210°C’de kavrulanı American Roast, 220°C’de kavrulanı ise City Roast olarak bilinir.


50. Soru

Orta-koyu kavrulmuş kahvenin özellikleri nelerdir?

Cevap

Zengin, koyu bir renge sahip olan bu kahve çekirdeklerinin yüzeyi hafif yağlıdır. Damakta hafif bir acılık bırakan bu kahve genellikle 225°C ve 230°C arasında kavrulur.


51. Soru

Koyu kavrulmuş kahvenin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çikolatamsı renge sahip bu kahve çekirdeklerinin dışı oldukça yağlıdır. Belirgin bir acılığa sahip olan bu kahve genellikle 240 °C ve üstü sıcaklıkta kavrulur.


52. Soru

Kahve çekirdeklerinin kavrulduktan sonra niçin hemen soğutulması gerekmektedir?

Cevap

Kahve çekirdekleri kavrulma işleminden hemen soğutulmalıdır. Çünkü kavrulan çekirdekler kendi hâline bırakılırsa içlerine aldıkları ısı ile kavrulmaya devam ederler.


53. Soru

Kahvenin öğütme sürecinde temel kural nedir?

Cevap

Öğütme sürecinde temel kural kullanılacak kadar kahvenin öğütülmesidir.


54. Soru

Kahvenin öğütme inceliği neye göre değişmektedir?

Cevap

Yapacağınız kahve çeşidine göre, kahvenin öğütme inceliğinin ayarlanması gerekir.


55. Soru

Orta öğütülmüş kahve hangi kahveler için idealdir?

Cevap

Orta öğütülmüş kahve damlamalı filtre ile hazırlanan kahveler için idealdir.


56. Soru

İnce öğütülmş kahve hangi kahve çeşidi için idealdir?

Cevap

İnce öğütülmüş kahve Espresse için idealdir.


57. Soru

Ektsra ince öğütülmüş kahve sadece hangi kahve türü için tercih edilir?

Cevap

Ekstra ince öğütülmüş kahve sadece Türk Kahvesi’nde tercih edilen kahvedir. Literatürde bu kahveye Turkish Grind de denilmektedir.


58. Soru

Kahvenin ilk ortaya çıkışı nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Bilinen tarihe baktığımızda kahvenin ilk ortaya çıktığı yer Habeşistan yani bugünkü ismi ile Etiyopya ve Arap coğrafyasıdır. Burada ortaya çıkan kahve, zaman içerisinde Arabistan ve Mısır’a, oradan da Anadolu ve Avrupa’ya yayılmıştır.


59. Soru

Kahvenin nasıl bulunduğuna dair ilk rivayet nedir?

Cevap

Batıda çok meşhur olan ilk rivayet, 1671 yılında Roma’da Banesius adlı bir dil bilimci tarafından yayımlanmıştır. Buna göre Yemen’deki Hristiyan manastırının sürülerini otlatan Kaldi adında bir çoban, hayvanların günlerdir uyumamalarına rağmen dinç olduklarından şikâyetçidir. Keşişler, bunun hayvanların yediği şeylerden kaynaklandığını düşünüp bir keşif heyeti oluştururlar. Çobanla iki keşiş, hayvanların otladıkları yerlerde gezinirken coffea arabica meyvelerine rastlarlar ve bu meyveyi kaynatıp içerler. Kaynatırlar, çünkü kaynatarak meyvenin -eğer varsa- zehrinin buharlaşıp uçacağını düşünürler. İçtikleri şey, onların bütün geceyi uyumadan canlı ve neşeli geçirmelerini sağlamıştır. Sonuçta, geceleri ibadet etmek için bu meyvenin suyunu manastırlarda pişirmek âdet hâlini alır ve keşişlerle manastırı ziyaret eden tüccarlar sayesinde kahve Doğu’da yaygınlık kazanır.


60. Soru

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi kimdir?

Cevap

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi 850 yılları civarında Rey kentinde doğan Ebû Bekir elRâzı^ (Batılı kaynaklarda Rhazes diye geçer) adında Türk kökenli bir İslam alimidir.


61. Soru

Kahire halkı kahveyle nasıl tanışmıştır?

Cevap

Gece boyunca uyanık kalarak ibadet edebilmek için kahveden yararlanan sufiler Mısır’daki el-Ezher medresesine geldiklerinde Kahire halkı da kahveyle tanışır.


62. Soru

Kahve Osmanlıda ilk defa ne zaman kullanılmıştır?

Cevap

Ünlü tarihçi Fernand Braudel, kahvenin Osmanlı’da ilk defa 1511 tarihinde kullanılmaya başlandığını iddia ederken Peçevı^ İbrahim Efendi, kahvenin İstanbul’a ilk defa H. 962 (M. 1555) yılında girdiğini ve bu tarihten önce Rumeli’de kahve ve kahvehanenin bilinmediğini yazar. Braudel ve bazı Batılı tarihçiler, kahvenin 1519’da Yavuz lakaplı I. Selim’in Mısır seferinden sonra İstanbul’a gelmiş olması ihtimali üzerinde de dururlar. Kâtip Çelebi (1609-1657), Hicrı^ 950 (1543) yılında gemilerle İstanbul’a kahve geldiğini ve İstanbul ahalisinin kahveyle tanıştığını kaydeder.


63. Soru

Kahvenin kökeniyle ilgili birçok araştırmada geçen ortak isim kimdir?

Cevap

Kahvenin kökeniyle ilgili birçok araştırmada geçen ortak isim ise, Şeyh Ebu’l-Hasen eş-Şâzilı^’dir.


64. Soru

Kahvenin İstanbul’a gelişiyle beraber payitahtta yaşanan önemli değişiklikler neler olmuştur?

Cevap

Gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı Galata civarı mey ve meyhaneleriyle nam kazanmışken Fatih ve Tahtakale civarları da giderek kahve severlerin mekânı hâline dönüşür. Bu- günkü Tahtakale’nin sokak aralarında, içlerinde kahvehanelerin de bulunduğu pek çok içecek (eşribe) ve güzel koku (attar) dükkânı faaliyet göstermeye başlar.


65. Soru

İstanbul’da ilk kahvehaneleri açan grup kimler olmuştur?

Cevap

Kahveyi İstanbul’da pazarlayan, ilk kahvehaneleri açan, böylelikle de uygun ortamın gelişmesini sağlayansa tüccarlardır.


66. Soru

Osmanlı’da kahve bid’at olarak adlandırılıp tehlikeli bir içecek olarak görülmüştür. Hangi padişah kahvenin sınırlandırılması amacıyla kahveye resm-i bid’at adıyla yeni bir vergi yüklemiştir?

Cevap

Kanuni Sultan Süleyman kahvenin yaygın kullanımını sınırlandırmak için kahveye resm-i bid’at adıyla yeni bir vergi yüklemiştir.


67. Soru

Kahvenin İngiltere’ye gidişi nasıl olmuştur?

Cevap

Kahvenin İngiltere’ye gidişi 1650 yılında Jacob isimli bir Yahudi’nin kafe açmasıyla olur.


68. Soru

Kahvenin Amerika’da kahve tutkusu nasıl başlamıştır?

Cevap

Amerika’da ise kahve tutkusu büyük bir isyan hareketi ile başlamıştır denilebilir. I ·ngilizlerin çaydan ağır vergiler almaları, Yeni Dünya’da hoş karşılanmadı ve 1773’teki ünlü Boston Çay Partisinde tonlarca çay denize döküldü. Daha sonra her vatansever Amerikalıdan çay içmemesi beklendi ve bu da kahveye olan eğilimin temel nedeni oldu. Güney ve Orta Amerika’da kahve bitkisinin yetiştirilebilmesi, endüstrileşme ve şehirleşmenin artışıyla doğru orantılı olarak Amerika’daki kahve tüketimi arttıkça arttı.


69. Soru

Kahve demleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kahve demleme mantığı genelde dört temel yönteme dayanır. Bunlar salma (daldırma) yöntemiyle demleme, filtreleme yöntemiyle demleme, basınç yöntemiyle demleme ve kaynatarak demleme olarak bilinir.


70. Soru

Sallama yöntemiyle demleme nasıl gerçekleşir?

Cevap

Suda bekletme olarak da bilinen bu yöntem kahvenin sıcak su ile doğrudan temas ettirilmesine dayanır. French Press (cafetie`re) bu yöntemle kahve demlemeye verilebilecek en popüler örnektir.


72. Soru

Basınç yöntemiyle demleme nasıl gerçekleşir?

Cevap

Sıcak suyun basınç kuvvetiyle öğütülmüş kahveden geçirilmesine dayanan bu yöntem espresso kahve için idealdir. Esrresso makineleri ve moka pot ile hazırlanan kahveler basınç yardımıyla hazırlanan kahvelere örnek olarak verilebilir.


73. Soru

Kaynatarak demleme nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Her ne kadar kaynatarak demleme denilse de aslında kahveyi bu yöntemle demlerken kaynamaya yakın bir noktada durmak gereklidir. Çünkü kahve kaynatılırsa içindeki uçucu yağ asitleri başta olmak üzere kahveye aromasını veren bazı maddeler kaybedilir. Türk Kahvesi bu usulle demlenen kahveye en iyi örnektir.


74. Soru

French Press yöntemi nedir?

Cevap

Temelleri 1850’lerde atılsa da, Frech Press 1929 yılında Attilio Calimani tarafından icat edilir. Bu yöntemde suyla doğrudan temas hâlinde olan kahve, içinde tuttuğu yağları büyük oranda suya bırakır ve kuvvetli bir tat ortaya çıkar.


75. Soru

Syphon (Vacuum Pot) nedir kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap

İki odacıklı vakumlu kahve demleme sisteminin kim tarafından icat edildiği konusunda çelişkili bilgiler vardır. Bazı kaynaklarda makinenin 1830’larda Alman LOEFF firması tarafından icat edildiği yazılsa da, Fransız Madam Vassieux 1840’da makinenin patentini almayı başarmıştır. Ayrıca İskoç gemi mühendisi James Napier’in makineyi 1840’ta icat ettiğini ve 1870’lerde Thomas Smith&Sons adlı bir şirketin tamamen gümüşten sifon makine üretmeye başladığını yazan kaynaklar da vardır. Deney tüpünü andıran sifon makinesi iki hazneden oluşur. Alt bölümdeki cam hazneye su doldurulur, üst bölüme ise kahve konur. Bu iki haznenin arasında bir filtre ve bu filtreye bağlı ince bir tüp yer alır. Su, üzerine konulduğu ocakta kaynadıkça buharı yukarı çıkar ve kahveyle buluşur. Isı kaynağı kapatıldığında yavaş yavaş alt hazneye tekrar dolan kahve, içime hazır hâle gelir.


76. Soru

Pour Over (Drip Coffee) yöntemi nedir?

Cevap

Filtre kahve makinesinin aksine demlemenin elle gerçekleştirildiği yöntem. Bu yöntemde su akışına müdahil olacağınız için kahvenin nihai lezzetini damak tadınıza göre belirlemeniz mümkündür. Alman ev hanımı Melitta Bentz’in 1908 yılında kağıt filtreyi icat etmesinden sonra çok sayıda kahve demleme yöntemi geliştirildi. Pour over tarzı demlemede üstteki huni benzeri kaba kağıt filtrenizi yerleştirmeniz ve suyu üstten yavaşça akıtmanız yeterlidir.


77. Soru

Moka Pot nedir?

Cevap

1933 yılında Alfonso Bialetti tarafından patenti alınan moka pot, üç hazneli cezveye benzer bir alettir. En alt hazneye konulan suyun üzerine filtre haznesi yerleştirilir ve bunun da üzerine kahve konur. Altta kaynayan su, ortadaki bölümdeki kahve ile karışıp üste çıkar.


78. Soru

Espresso nedir?

Cevap

Neredeyse tüm kahvelerin başlangıç noktası espressodur. İnce şekilde öğütülmüş kahve, kahve makinesinde belirli bir basınç ve yüksek ısıdaki suyla süzülerek bardağa dökülür. 25 ml ve 30 ml arasında değişen espressonun birimi shot’tır.


79. Soru

Americano nedir?

Cevap

Bir shot espresso ve üzerine sıcak su eklenerek hazırlanan kahvedir. 30 ml. espresso üzerine yaklaşık olarak 470 ml su eklenir.


80. Soru

Doppio nedir?

Cevap

Doppio nedir? Cevap: İki shot espresso üzerine su eklenerek hazırlanır. Americano’dan daha serttir. Yaklaşık 60 ml’lik kahve ve 440 ml su eklenerek oluşturulur.


81. Soru

Lungo nedir?

Cevap

Üç shot espresso üzerine eklenen suyla ortaya çıkar. Espresso türleri arasında az tercih edilen bir tür kahvedir. Böylelikle daha az sert ama daha acı bir kahve elde edilir.


82. Soru

Caffe crema nedir?

Cevap

Espresso’nun eski adı olarak adlandırılabilecek, günümüzde İsviçre’de servis edilen ve 180 ml espresso, 240 ml suyla hazırlanan kahvedir.


83. Soru

Affogato nedir?

Cevap

Bir ya da iki shot espresso içine koyulan iki kaşık vanilyalı dondurmayla hazırlanan çeşididir. Vanilyalı dondurmanın kokusu ve tadı yavaşça kahveye geçer.


84. Soru

Espresso Romano nedir?

Cevap

Adında Romano geçmesine rağmen İtalya’yla hiçbir ilgisi olmayan bir kahvedir. Bu kahvenin özelliği bir shot espresso’nun yanında verilen limon dilimidir.


85. Soru

Ristretto nedir?

Cevap

Ristretto’yu hazırlamak için kullanılan kahve oranı normal espresso’nun yarısı kadardır. Corto olarak da adlandırılır.


86. Soru

Cafe bombon nedir?

Cevap

İspanya’ya özgü olan bu kahve 1 shot espresso ile aynı oranda yoğunlaştırılmış sütle hazırlanır. Kahvenin iki kademeli görünmesini sağlamak için süt yavaşça dökülür ve dibe çökmesi beklenir.


87. Soru

Cappuccino nedir?

Cevap

Espresso, sıcak süt ve süt köpüğünden oluşan Türkiye’de de oldukça yaygın tüketilen bir kahvedir.


88. Soru

Cortado nedir?

Cevap

Kahvenin acılığı ve asiditesini azaltmak amacıyla espresso shot’ının yarısı oranda eklenen sütle oluşan kahvedir. Portekiz’de bolca tüketilir.


89. Soru

Latte nedir?

Cevap

Bir espresso shot’ın üzerine üç ya da baş oranda eklenen buharlaşmış sütle hazırlanan kahve çeşididir. Fincanların üstündeki köpüğü çeşitli şekillerle süslemek latte art olarak adlandırılır. Latte benzeri kahveler aslında pek çok Avrupa ülkesinde değişik adlarla yaygındır. Fransa’da cafe´ au lait, İspanya’da cafe´ con leche, Polonya’da kawa biala, Almanya’da milchkaffee, Avusturya’da grosser brauner, Hollanda’da koffie verkeerd, Portekiz’de ise cafe´ com leite olarak bilinir.


90. Soru

Cafe´ au lait nedir?

Cevap

Bir shot espresso ve aynı oranda ısıtılmış sütle hazırlanan, Fransa’da en çok tüketilen kahvedir.


91. Soru

Espressino nedir?

Cevap

Latte’ye benzeyen ancak içinde kakao bulunan kahvedir.


92. Soru

Flat White nedir?

Cevap

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında kıyasıya rekabete neden olan kahvedir. Çıkış noktası olarak bu iki ülke gösterilir. İki shot espresso üzerine eklenen tamamen pürüzsüz hâle getirilmiş sütle hazırlanır.


93. Soru

Macchiato nedir?

Cevap

Bir shot espresso içine eklenen yoğunlaştırılmış sütle hazırlanır. Espresso’dan daha yoğun bir lezzete sahiptir. Genellikle üzerine kakao eklenir.


94. Soru

Vienna Coffee nedir?

Cevap

Espresso’yla hazırlanan ve üzerine çırpılmış krema eklenilen bir kahvedir. Adından da anlaşılacağı gibi neredeyse Viyana’nın resmi kahvesidir.


95. Soru

Espresso con panna nedir?

Cevap

Vienna coffee gibi, espresso con panna da espresso üzerine eklenen çırpılmış kremayla servis edilir.


96. Soru

Mocha nedir?

Cevap

Adını Yemen’deki Moka limanından alan bir kahve çeşididir. Mocha’nın bir çok çeşidi vardır. Mocha’da çikolata şurubu, tatlı kakao tozu, dövülmüş kakao kullanılabilir. Mocha koyu acı kakaolu veya sütlü çikolata içerebilir. Mocha genellikle cappuccino gibi üstüne süt köpüğü konularak servis edilir fakat bazen süt köpüğünün yerine krema kullanılabilir. Genellikle tarçın ve kakao tozu ile süslendirilir.


97. Soru

Gaelic coffee nedir?

Cevap

Filtre kahvenin üzerine eklenen İskoç viskisiyle hazırlanan kahvedir.


98. Soru

Irish coffee nedir?

Cevap

İrlanda dilinde Caife Gaelach denilen bu içecek Türkiye’de de bilinen bir kahvedir. İrlanda viskisi ve şekerle hazırlanıp üstüne krema konulur.


99. Soru

Brandy coffee nedir?

Cevap

Filtre kahvenin içine eklenen brendiyle hazırlanır. İçimi sert bir kahvedir.


100. Soru

Keoke coffee nedir?

Cevap

Kahlua, kakao ve brendiyle karıştırılak hazırlanan filtre kahvedir. Üzerine çırpılmış krema eklenir.


101. Soru

English coffee nedir?

Cevap

Viski ya da brendi yerine cinle hazırlanan bir kahvedir. İçine kahlua da eklenerek servis edilebilir.


102. Soru

Calypso coffee nedir?

Cevap

Rom, kahlua ve filtre kahveden oluşan, üzerine çikolata parçacıkları eklenerek servis edilen bir kahvedir.


103. Soru

Shin Shin coffee nedir?

Cevap

80 ml kahve, 40 ml rom, 30 ml krema ve esmer şekerle hazırlanan bir kahvedir.


104. Soru

Monk’s coffee nedir?

Cevap

Bitkisel bir likör olarak da bilinen Benedictine içkisiyle hazırlanan özel bir kahvedir. 40 ml Benedictine, 80 ml kahve karışımıyla hazırlanır. I ·rlanda kahvesi bardağında servis edilir.


105. Soru

Seville coffee nedir?

Cevap

Cointreau adında portakal likörüyle hazırlanan Seville coffee, kremayla servis edilir.


106. Soru

Russian coffee nedir?

Cevap

Ruslara yakışır bir şekilde Russian coffee, filtre kahve ve votkanın bir araya gelmesiyle oluşur.


107. Soru

Corretto coffee nedir?

Cevap

Espresso ile likörden oluşan kahvedir. Likör olarak genellikle grappa, bazense sambuca veya brandy kullanılır.


108. Soru

Ca phe sua da nedir?

Cevap

Vietnam’a has, kahve ve sütün karıştırılması ve buz üzerine dökülmesiyle oluşan bir kahvedir.


109. Soru

Egg coffee nedir?

Cevap

Yumurta sarısı, şeker ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan, Vietnam’a özel bir kahve türüdür.


110. Soru

Eiskaffee nedir?

Cevap

Almanya’nın dondurmalı kahvesidir. Soğutulmuş kahve içine eklenen süt, tatlandırıcı, vanilyalı dondurma ve çırpılmış kremadan oluşur.


111. Soru

Kopi susu nedir?

Cevap

Malezya ve Endonezya’da yapılan, sütlü kahvedir. Ca phe sua da’dan farklı olarak süt şekerle karıştırılır.


112. Soru

Yuanyang nedir?

Cevap

Hong Kong’ta yapılan, çay ve kahvenin karışımından ortaya çıkan kahvedir. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilir.


113. Soru

Iced coffee nedir?

Cevap

Americano olarak hazırlanan kahvenin içine eklenen buzlarla oluşur. İçimi serttir.


114. Soru

Frappe´ nedir?

Cevap

Yunanistan’ın en sevilen kahvelerinden bir tanesidir. Hazır kahvenin köpürtülmesi ve üzerine su eklenmesiyle oluşur. Uzun ve büyük bardaklarda buzla servis edilir.


115. Soru

Mazagram nedir?

Cevap

Uzun içimli bir diğer soğuk kahvedir. Kahve ve buzun bir araya gelmesiyle oluşur ancak bazen limon ya da su eklenerek de servis edilir.


116. Soru

Palazzo nedir?

Cevap

Güney Kaliforniya’da tercih edilen, moka pot’la hazırlanan bir kahvedir. İki shot espresso ile oluşturulur.


117. Soru

Granita de Cafe nedir?

Cevap

Buzla hazırlanan bir diğer espresso kahvedir. Üzerine eklenen çırpılmış kremayla servis edilir.


118. Soru

Türek kahvesi nasıl hazırlanır?

Cevap

Kendisine has kahve öğütme yöntemi olan ve en ince oranda çekilmiş kahveyle hazırlanan Türk Kahvesi, cezve içerisinde isteğe bağlı olarak şeker eklenerek hazırlanır. Kaynatmaya yakın ateşten alınıp köpüğü üzerinde kalacak şekilde fincana doldurularak ve yanında lokumla servis edilir. Adını hazırlama ve pişirme tekniğinden alan Türk Kahvesi, çok ince çekilen kahveden yapıldığı için telvesiyle birlikte ikram edilir.


119. Soru

Mırra nasıl hazırlanır?

Cevap

Mırranın hazırlanmasında en önemli kısım kaynatma evresidir. Kaynama süresi, bilinen yöntemlere göre çok uzundur, belli aşamalarda kahvenin telvesi ayrılıp karışıma su eklendikten sonra devam edilir. Çekilmiş kahve üzerine su eklenerek kaynatılır, belli bir kıvama geldikten sonra tortusundan ayırmak amacıyla mutbak adlı özel kaba süzülür. Elde edilen karışıma tekrar kahve ve su eklenir. Bir iki defa daha süzme, kahve ve su ekleme işlemi gören kahve, tortusundan ayrıldıktan sonra kahve katılmadan sadece su eklenerek bir iki kere daha mutbaktan geçirilir. Mırraya tat vermesi amacıyla karışıma kakule katılabilir. Şekersiz içildiği için hazırlanırken tatlandırılmamaktadır.


120. Soru

Süvari kahvesi nedir?

Cevap

Türk kahvesinin kendi fincanında değil çay bardağında servis edilen hâlidir. Türk kahvesini daha uzun içmek isteyenler için uygundur. Adana ve civarında tarsusi olarak bilinir. Aslı tarz-ı hususi kelimesinden gelmektedir.


121. Soru

Etiyopya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kahvenin ana vatanı olan Etiyopya, Single Origin Kahveler Ülkesi olarak bilinse de farklı bölgelerinde yetişen kahve çekirdekleri birbirinden çok farklı tatlar içerir. Etiyopya’da kahvelerin büyük çoğunluğu ıslak işlenir ve ıslak işlenen kahve çekirdeği kuru işlenen göre daha az toprağımsı ve daha hafif gövdeli bir tada sahiptir.


122. Soru

Kenya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kenya Kahvesi güçlü aroması ve berraklığı ile tanınır. Asiditesi güçlü olan bu kahve; limon, böğürtlen, üzüm gibi birbirinden çok farklı ve keskin aromalara sahiptir.


123. Soru

Kolombiya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kolombiya kahveleri ülkenin engebeli arazi koşulları nedeniyle çok zor şartlar altında üretilir ve taşınır. Bu yapıdan dolayı bölgeler arasında ciddi tat farklılıkları görülür. Esas olarak büyük taneli ve çikolata aromaları barındıran, yüksek asitlilikte bir kahve çeşididir.


124. Soru

Brezilya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yumuşak içimli, fındığımsı ve çikolatamsı bir aromaya sahip olan bu kahve çeşidi düşük asiditeye sahiptir.


125. Soru

Yemen kahvesinin özelliği nedir?

Cevap

Birbirinden çok farklı aromalara sahip olan Yemen Kahvesi meyvemsi tatlardan şarap ve çikolataya kadar gidebilen bir lezzet çeşitliliğine sahiptir.


126. Soru

Kahvenin Türk Gıda Kodeksi’ne göre tanımına bakıldığında; öğütülmüş kahve ve kavrulmuş kahve çekirdeği ne şekillerde tanımlanmaktadır?

Cevap

Kahvenin Türk Gıda Kodeksi’ne göre tanımına bakıldığında; öğütülmüş kahve “Kavrulmuş kahve çekirdeğinin öğütülerek veya dövülerek toz hâline getirilmiş hâli” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanında kavrulmuş kahve çekirdeği ise “çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun şekilde kavrulmasıyla elde edilen ürün” olarak tanımlanmaktadır.


127. Soru

Bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişen Kahve ağacı hangi familyadan bir bitki türüdür?

Cevap

Kahve ağacı, bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişen kökboyasıgiller (rubiaceae) familyasından bir bitki türüdür.


128. Soru

Kalın bir kabuğa sahip olan kahve kirazının içindeki çekirdeğin üzerinde yer alan zara ne ad verilir?

Cevap

Kalın bir kabuğa sahip olan kahve kirazının içindeki çekirdeğin üzerinde yer alan zara parşömen adı verilir.


129. Soru

Ana yurdu Habeşistan (Etiyopya) dağları olan ve dünya kahve üretiminde %70 oranında bir hacme sahip kahve türü hangisidir?

Cevap

Coffea Arabica’nın ana yurdu Habeşistan (Etiyopya) dağlarıdır ve dünya kahve üretiminde %70 oranında bir hacme sahiptir. 


130. Soru

Dünya üzerinde 2014 yılında kahve tüketiminin 150 milyon torbaya (60 kg) ulaştığı düşünüldüğünde, en çok tüketimin 51 milyon torbayla yapıldığı kıta hangisi olmuştur?

Cevap

Dünya üzerinde 2014 yılında kahve tüketimi 150 milyon torbaya (60 kg) ulaşmıştır. En çok tüketimin yapıldığı kıta 51 milyon torbayla Avrupa kıtası olmuştur.


131. Soru

Kahve meyvelerinin işlenmesinde kuru işleme yöntemi ne şekilde gerçekleştirilmekte ve en çok nerede uygulanmaktadır?

Cevap

Kuru işleme; toplanan kahve kirazlarının üç ile beş hafta kadar geniş yüzeylerde kurutulmaya bırakıldığı yöntemdir. Bir maşa yardımıyla düzenli olarak ters çevrilerek her iki yanı da kurutulmaktadır. Tamamen kuruduğunda meyvenin kabukları soyularak dış katmanları kaldırılır. Nemli bölgeler için çok da uygun olmayan bu yöntem daha çok Brezilya’da uygulanmaktadır.


132. Soru

Fermantasyon nedir ve kahve meyvelerinin işlenmesindeki ıslak işleme sürecinde çekirdeklerin kaç saat arasında fermante olması beklenir?

Cevap

Fermantasyon, sıvı veya hamur durumda bulunan organik maddelerin kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması olayıdır. Enzim veya mikroorganizmalar yardımı ile bir organik bileşiği, havasız ortamda, daha basit bileşiklere dönüştürme işlemi. Islak işlemede fermantasyon (mayalanma) tanklarına alınan çekirdeklerin 12 ila 36 saat arasında fermante olması beklenir. 


133. Soru

Genellikle 210-220°C arasında kavrulan ve yüzeyinde yağ bulunmayan, dengeli bir aroma ve asidite oranına sahip kahve çekirdekleri hangi teknikle kavrulmuştur?

Cevap

Orta Kavrulmuş Kahve; Genellikle 210-220°C arasında kavrulan kahve çekirdeklerinin yüzeyinde yağ bulunmaz. Dengeli bir aroması ve asidite oranı vardır.


134. Soru

Sadece Türk Kahvesi’nde tercih edilen ekstra ince öğütülmüş kahveye literatürde ne denilmektedir?

Cevap

Sadece Türk Kahvesi’nde tercih edilen ekstra ince öğütülmüş kahveye literatürde Turkish Grind denir.


135. Soru

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi olan Türk kökenli İslam alimi kimdir?

Cevap

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi 850 yılları civarında Rey kentinde doğan Ebû Bekir el-Râzî (Batılı kaynaklarda Rhazes diye geçer) adında Türk kökenli bir İslam alimidir.


136. Soru

Kahve demleme mantığı genelde kaç temel yönteme dayanır ve bunlar hangileridir?

Cevap

Kahve demleme mantığı genelde dört temel yönteme dayanır. Bunlar; salma (daldırma) yöntemiyle demleme, filtreleme yöntemiyle demleme, basınç yöntemiyle demleme ve
kaynatarak demleme olarak bilinir.


137. Soru

Kahvenin hazırlanışında salma (daldırma) yöntemiyle demlemenin ne şekilde gerçekleştiğini ve bu yöntemle kahve demlemeye verilebilecek en popüler örneğin ne olduğunu belirtiniz?

Cevap

Salma (Daldırma) Yöntemiyle Demleme: Suda bekletme olarak da bilinen bu yöntem kahvenin sıcak su ile doğrudan temas ettirilmesine dayanır. French Press (cafetière) bu yöntemle kahve demlemeye verilebilecek en popüler örnektir.


138. Soru

Türk Kahvesi hangi usulle demlenen kahveye en iyi örnektir?

Cevap

Türk Kahvesi kaynatarak demleme usulüyle demlenen kahveye en iyi örnektir.


139. Soru

1933 yılında Alfonso Bialetti tarafından patenti alınan ve üç hazneli bir cezveye benzeyen alet hangisidir?

Cevap

Moka Pot, 1933 yılında Alfonso Bialetti tarafından patenti alınan moka pot, üç hazneli cezveye benzer bir alettir. 


140. Soru

Filtre kahve makinesinin aksine demlemenin elle gerçekleştirildiği, su akışına müdahil olunabildiği için kahvenin nihai lezzetinin damak tadına göre belirlenebildiği yöntem hangisidir?

Cevap

Pour Over (Drip Coffee): Filtre kahve makinesinin aksine demlemenin elle gerçekleştirildiği yöntem. Bu yöntemde su akışına müdahil olacağınız için kahvenin nihai lezzetini damak tadınıza göre belirlemeniz mümkündür.


141. Soru

Üç shot espresso üzerine eklenen suyla ortaya çıkan, espresso türleri arasında az tercih edilen ve böylelikle daha az sert ama daha acı bir kahve elde edilen tür hangisidir?

Cevap

Lungo: Üç shot espresso üzerine eklenen suyla ortaya çıkar. Espresso türleri arasında az tercih edilen bir tür kahvedir. Böylelikle daha az sert ama daha acı bir kahve elde edilir.


142. Soru

Espresso’nun eski adı olarak adlandırılabilecek, günümüzde İsviçre’de servis edilen ve 180 ml espresso, 240 ml suyla hazırlanan kahve hangisidir?

Cevap

Caffe crema: Espresso’nun eski adı olarak adlandırılabilecek, günümüzde İsviçre’de servis edilen ve 180 ml espresso, 240 ml suyla hazırlanan kahvedir.


143. Soru

 Corto olarak da adlandırılan ve bu kahvenin hazırlaması için kullanılan kahve oranının normal espresso’nun yarısı kadar olduğu tür hangisidir?

Cevap

Ristretto: Ristretto’yu hazırlamak için kullanılan kahve oranı normal espresso’nun yarısı kadardır. Corto olarak da adlandırılır.


144. Soru

Bir shot espresso ve aynı oranda ısıtılmış sütle hazırlanan, Fransa’da en çok tüketilen kahve hangisidir?

Cevap

Café au lait: Bir shot espresso ve aynı oranda ısıtılmış sütle hazırlanan, Fransa’da en çok tüketilen kahvedir.


145. Soru

Adana ve civarında tarsusi olarak bilinen ve aslı tarz-ı hususi kelimesinden gelen kahve hangisidir?

Cevap

Süvari kahvesi: Adana ve civarında tarsusi olarak bilinir. Aslı tarz-ı hususi kelimesinden gelmektedir.


146. Soru

Kahve türlerinden olan mırranın hazırlanışının nasıl gerçekleştiğini belirtiniz?

Cevap

Mırra: Mırranın hazırlanmasında en önemli kısım kaynatma evresidir. Kaynama süresi, bilinen yöntemlere göre çok uzundur, belli aşamalarda kahvenin telvesi ayrılıp karışıma su eklendikten sonra devam edilir. Çekilmiş kahve üzerine su eklenerek kaynatılır, belli bir kıvama geldikten sonra tortusundan ayırmak amacıyla mutbak adlı özel kaba süzülür. Elde edilen karışıma tekrar kahve ve su eklenir. Bir iki defa daha süzme, kahve ve su ekleme işlemi gören kahve, tortusundan ayrıldıktan sonra kahve katılmadan sadece su eklenerek bir iki kere daha mutbaktan geçirilir. Mırraya tat vermesi amacıyla karışıma kakule katılabilir. Şekersiz içildiği için hazırlanırken tatlandırılmamaktadır.


1. Soru

Dünya üzerinde ham petrolden sonra en çok ticareti yapılan madde nedir?

Cevap

Kahve ham petrolden sonra en çok ticareti yapılan maddedir.

2. Soru

Dünyada ortalama günde kaç fincan kahve tüketilmektedir?

Cevap

Dünyada günde ortalama iki milyar fincan kahve tüketilmektedir.

3. Soru

Kahve ağacının meyvesi neden kahve kirazı olarak adlandırılmaktadır?

Cevap

Ağacın meyvesi ise, yeşilimsi veya sarımsı renkte olup olgunlaşınca kırmızıya dönmektedir. Bu nedenle kahve ağacının meyvesi kahve kirazı (coffee cherry) olarak adlandırılmaktadır.

4. Soru

Kahve ağacının meyvelerinin olgunlaşması için ne kadar bir süre gerekmektedir?

Cevap

Kahve ağacının meyvelerinin olgunlaşması için dokuz aylık bir zaman gerekmektedir.

5. Soru

Kahve hasadı nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Kahve meyveleri olgunlaştıktan sonra yetiştikleri tropikal iklimin getirdiği nem ve sıcaklık nedeniyle iki hafta içinde çürümeye başlacaktır. Bu nedenle kahve meyveleri kızarmaya başladığı andan itibaren dikkatli biçimde takip edilmelidir. Aynı ağaç üzerindeki meyveler aynı anda olgunlaşmadığı için kahve hasadı birkaç defa tekrarlanmalıdır.

6. Soru

Parşömen nedir?

Cevap

Kalın bir kabuğa sahip olan kahve kirazının içindeki çekirdeğin üzerinde yer alan zara parşömen adı verilir.

7. Soru

Gümüş zar nedir?

Cevap

Parşömenin içinde bulunan ikinci bir tabakaya gümüş zar adı verilir. Bu tabakanın içinde kahve çekirdeği yer alır.

8. Soru

Kotiledon nedir?

Cevap

Bir kahve çekirdeğinde kotiledon adı verilen iki adet kahve çeneği bulunur.

9. Soru

Türk Gıda Kodeksi’ne göre öğütülmüş kahve nedir?

Cevap

Türk Gıda Kodeksi’ne göre; öğütülmüş kahve, kavrulmuş kahve çekirdeğinin öğütülerek veya dövülerek toz hâline getirilmiş hâlidir.

10. Soru

Türk Gıda Kodeksi’ne göre kavrulmuş kahve çekirdeği nedir?

Cevap

Türk Gıda Kodeksi’ne göre; kavrulmuş kahve çekirdeği, çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun şekilde kavrulmasıyla elde edilen üründür.

11. Soru

Kahve ağacının yetişmesi için gerekli iklim koşulları nasıldır?

Cevap

Kahve ağacı, bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişir.

12. Soru

Kahve ağacı ne tür bir bitkidir?

Cevap

Kahve ağacı, bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişen kökboyasıgiller (rubiaceae) familyasından bir bitki türüdür.

13. Soru

Kahve ağacının yetiştiği özel alanlara ne ad verilir?

Cevap

Kahve ağacı ekvatora yakın bölgelerde kahve kemeri (coffee belt) olarak adlandırılan alanda yetişir.

14. Soru

Kahve bitkisinin çiçekleri nasıldır? Cevap: Kahve bitkisinin çiçekleri beyaz ve yasemin gibi hoş kokuludur.

Cevap

Kahve bitkisinin çiçekleri beyaz ve yasemin gibi hoş kokuludur.

15. Soru

Kahve çekirdeği nedir?

Cevap

Kahve ağacının meyvesi kiraza benzemektedir ve meyvenin çekirdeği kahve çekirdeği olarak adlandırılmaktadır.

16. Soru

Kahve ağacı ekimi yapıldıktan sonraki kaç yıl içerisinde meyve vermeye başlamaktadır?

Cevap

Kahve ağacı ekimi yapıldıktan sonra yaklaşık olarak üç yıl sonra meyve vermeye başlamaktadır.

17. Soru

Bir kahve ağacının ömrü ortalama kaç yıldır?

Cevap

Bir kahve ağacının ortalama ömrü 30 ile 40 yıl arasında değişmektedir.

18. Soru

Bir kahve ağacı için en verimli yıllar hangi yıllar arasıdır?

Cevap

Sekiz ile onikinci yıllar kahve ağacı için en verimli dönemdir.

19. Soru

Kahve ağacı yılda kaç kez çiçek açar?

Cevap

Kahve ağacı, yılda iki ya da üç kez beyaz renkli çiçekler açar.

20. Soru

En çok tarımı yapılan kahve türleri hangisidir?

Cevap

En çok tarımı yapılan kahve türleri kısaca Arabica olarak adlandırılan Coffea Arabica ile kısaca Robusta olarak adlandırılan Coffea Canephora’dır. Ticari kahvenin % 90’ı bu türlerden elde edilir.

21. Soru

Coffea Canephora’dan sonra geriye kalan üretim hangi kahve türünde yapılır?

Cevap

Üretimin geri kalanı ise kısıtlı bir alanda yetiştirilen Coffea Liberica’dan sağlanır.

22. Soru

Tarımı yapılan ilk kahve türü hangisidir?

Cevap

Tarımı yapılan ilk kahve türü Arap kahvesi olarak da bilinen Coffea Arabica’dır.

23. Soru

Coffea Arabica’nın ana yurdur neresidir?

Cevap

Coffea Arabia’nın ana yurdu Habeşistan (Etiyopya) dağlarıdır.

24. Soru

Coffea Arabica günümüzde daha çok nerede yetiştirilir?

Cevap

Coffea Arabica günümüzde daha çok Latin Amerika ülkelerinde yetiştirilir.

25. Soru

Coffea Arabica’nın en çok bilinen alt türleri nelerdir?

Cevap

Coffea Arabica’nın en çok bilinen alt türleri Bourbon, Typica, Tico, Blue Mountain, Mundo Novo, Caturra ve San Ramon’dur.

26. Soru

Coffea Canephora ağacı ilk kez nerede keşfedilmiştir?

Cevap

Coffea Canphora ağacı ilk kez Uganda’da keşfedilmiştir.

27. Soru

Coffea Canephora’nın Arabica üretiminde sıkıntı yaşanan yıllarda değeri neden artmıştır?

Cevap

Hastalıklara dirençli olmasından dolayı Arabica üretiminde sıkıntı yaşanan yıllarda Coffea Canephora’nın değeri artmıştır.

28. Soru

Coffea Liberica hangi ülke kökenlidir?

Cevap

Coffea Liberica Liberya kökenlidir.

29. Soru

Coffea Liberica meyvelerinin olgunlaşması ne kadar sürmektedir?

Cevap

Coffea Liberica meyvelerinin olgunlaşması on dört ay sürmektedir.

30. Soru

Dünya üzerinde en çok kahve tüketimi yapılan kıta hangisidir?

Cevap

Kahve tüketiminin en çok yapıldığı kıta Avrupa kıtasıdır.

31. Soru

Dünyada kahve meyvesi hasat ortalaması nedir?

Cevap

Dünyada hasat ortalaması hektar başına yaklaşık altı yüz kilogram kahve meyvesidir.

32. Soru

Kahve meyvesi toplama yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kahve meyveleri klasik olan elle toplama, soyma/dalından sıyırma ve makine ile toplama gibi yöntemlerle toplanır.

33. Soru

Elle toplama işlemi özellikle hangi kahve türü için yapılmaktadır?

Cevap

Elle toplama yöntemi özellikle Arabica yetişen bölgelerde yapılmaktadır.

34. Soru

Elle toplama yönteminin dezavantajı nedir?

Cevap

İşçilik maliyetinin yüksek olmasıdır.

35. Soru

Soyma/dalından sıyırma yöntemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Dalın üst kısmından iki elle tutularak daldaki tüm meyvelerin aşağıya doğru sıyrılması yöntemi dalından sıyırma (strip picking) olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemden sonra ham ve olgun meyveler gruplara ayrılır.

36. Soru

Dalından sıyırma yöntemi neden sıklıkla Brezilya’da kullanılmaktadır?

Cevap

Kahve meyveleri hemen hemen aynı zamanda olgunlaştığı için bu yöntem Brezilya’da sıklıkla kullanılmaktadır.

37. Soru

Makineyle toplama yöntemi nasıl yapılmaktadır?

Cevap

Makineyle toplama yöntemi kahve ağaçlarını sallayarak olgunlaşmış meyvelerin makinenin haznesine düşmesinin sağlanmasıyla gerçekleştirilmektedir.

38. Soru

Makineyle toplama yönteminin dezavantajları nelerdir?

Cevap

Makineyle toplama yönteminde kahve ağaçlarının zarar görmesi, olgunlaşmamış meyvelerin yanı sıra ağacın yapraklarının da hazneye karışması gibi dezavantajlar bulunmaktadır.

39. Soru

Fermantasyon nedir?

Cevap

Sıvı veya hamur durumda bulunan organik maddelerin kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması olayıdır. Enzim veya mikroorganizmalar yardımı ile bir organik bileşiği, havasız ortamda, daha basit bileşiklere dönüştürme işlemi.

40. Soru

Kahve meyvesinin işlenmesi ne gerçekleşmektedir?

Cevap

Kahve meyvelerinin kırmızıdan yeşil renge dönüşmesi işleme aşamasında gerçekleşmektedir.

41. Soru

Kahve meyveleri ıslak, kuru ve yarı kuru olmak üzere üç şekilde işlenmektedir.

Cevap

Islak işleme yöntemi kahve meyvelerinin su dolu tanklara konulduğu bir yöntemdir. Olgun çekirdekler suyun dibine batarken bozuk veya ham çekirdekler suyun üzerine çıkmakta-dır. Meyvenin etli kısmı pulper (küspe) makinelerinde çekirdekten ayrılır. Fermantasyon (mayalanma) tanklarına alınan çekirdeklerin 12 ila 36 saat arasında fermante olması beklenir. Sürekli kontrol altında tutulan kahve çekirdekleri sonraki aşamada güneş altında doğal kurumaya bırakılır. Güneşte iyice kuruyan kahve çekirdeği kalan tüm kabuk ve zarlarından arındırılarak ihraç edilmeye hazır hâle gelir.

42. Soru

Islak işleme yöntemi nasıl gerçekleşmektedir?

Cevap

Islak işleme yöntemi kahve meyvelerinin su dolu tanklara konulduğu bir yöntemdir. Olgun çekirdekler suyun dibine batarken bozuk veya ham çekirdekler suyun üzerine çıkmakta-dır. Meyvenin etli kısmı pulper (küspe) makinelerinde çekirdekten ayrılır. Fermantasyon (mayalanma) tanklarına alınan çekirdeklerin 12 ila 36 saat arasında fermante olması beklenir. Sürekli kontrol altında tutulan kahve çekirdekleri sonraki aşamada güneş altında doğal kurumaya bırakılır. Güneşte iyice kuruyan kahve çekirdeği kalan tüm kabuk ve zarlarından arındırılarak ihraç edilmeye hazır hâle gelir.

43. Soru

Kuru işleme yöntemi nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Kuru işleme yöntemi toplanan kahve kirazlarının üç ile beş hafta kadar geniş yüzeylerde kurutulmaya bırakıldığı yöntemdir. Bir maşa yardımıyla düzenli olarak ters çevrilerek her iki yanı da kurutulmaktadır. Tamamen kuruduğunda meyvenin kabukları soyularak dış katmanları kaldırılır.

44. Soru

Kuru işleme yöntemi en çok hangi ülkede gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Nemli bölgeler için çok da uygun olmayan bu yöntem daha çok Brezilya’da uygulanmaktadır.

45. Soru

Yarı kuru işleme yöntemi nasıl gerçekleştirilmektedir?

Cevap

Yarı kuru işleme yöntemi ilk olarak olgun ve olmamış kirazların az miktarda su kullanılarak ayrıştırıldığı bir yöntemdir. Olgunlaşmış meyvelerin etli kısmı küspe makineleriyle ayrılarak kuruması için güneşte bırakılmaktadır. Kabuklarından arınan çekirdekler ihracat için hazır hâle gelmektedir.

46. Soru

Ham kahve çekirdeklerini aromatik ve hoş kokulu hale getiren işlem nedir?

Cevap

İçinde dokuz yüzden fazla aroma bulunan yeşil kahve çekirdekleri, kavrulma sırasında gizlediği bu aromaları açığa çıkarır. Yeşil kahve çekirdekleri kavrulmadan önce yumuşaktırlar ve neredeyse hiçbir kokuları yoktur. Bu ham çekirdekler, kavurma işleminin sonunda lezzetli, aromatik, hoş kokulu hâle dönüşür.

47. Soru

Kahve kavurma seviyesini belirlemek için kullanılan en yaygın yöntem nedir?

Cevap

Kahve kavurma seviyesini belirlemek için kullanılan en yaygın yöntem, renk seviyesini açıktan koyuya doğru sıralamaktır.

48. Soru

Kahve kavurma dereceleri nelerdir?

Cevap

Kahve kavurma dereceleri genellikle orta, ortakoyu ve koyu olarak sıralanır.

49. Soru

Orta kavrulmuş kahvenin özellikleri nelerdir?

Cevap

Genellikle 210-220°C arasında kavrulan kahve çekirdeklerinin yüzeyinde yağ bulunmaz. Dengeli bir aroması ve asidite oranı vardır. 210°C’de kavrulanı American Roast, 220°C’de kavrulanı ise City Roast olarak bilinir.

50. Soru

Orta-koyu kavrulmuş kahvenin özellikleri nelerdir?

Cevap

Zengin, koyu bir renge sahip olan bu kahve çekirdeklerinin yüzeyi hafif yağlıdır. Damakta hafif bir acılık bırakan bu kahve genellikle 225°C ve 230°C arasında kavrulur.

51. Soru

Koyu kavrulmuş kahvenin özellikleri nelerdir?

Cevap

Çikolatamsı renge sahip bu kahve çekirdeklerinin dışı oldukça yağlıdır. Belirgin bir acılığa sahip olan bu kahve genellikle 240 °C ve üstü sıcaklıkta kavrulur.

52. Soru

Kahve çekirdeklerinin kavrulduktan sonra niçin hemen soğutulması gerekmektedir?

Cevap

Kahve çekirdekleri kavrulma işleminden hemen soğutulmalıdır. Çünkü kavrulan çekirdekler kendi hâline bırakılırsa içlerine aldıkları ısı ile kavrulmaya devam ederler.

53. Soru

Kahvenin öğütme sürecinde temel kural nedir?

Cevap

Öğütme sürecinde temel kural kullanılacak kadar kahvenin öğütülmesidir.

54. Soru

Kahvenin öğütme inceliği neye göre değişmektedir?

Cevap

Yapacağınız kahve çeşidine göre, kahvenin öğütme inceliğinin ayarlanması gerekir.

55. Soru

Orta öğütülmüş kahve hangi kahveler için idealdir?

Cevap

Orta öğütülmüş kahve damlamalı filtre ile hazırlanan kahveler için idealdir.

56. Soru

İnce öğütülmş kahve hangi kahve çeşidi için idealdir?

Cevap

İnce öğütülmüş kahve Espresse için idealdir.

57. Soru

Ektsra ince öğütülmüş kahve sadece hangi kahve türü için tercih edilir?

Cevap

Ekstra ince öğütülmüş kahve sadece Türk Kahvesi’nde tercih edilen kahvedir. Literatürde bu kahveye Turkish Grind de denilmektedir.

58. Soru

Kahvenin ilk ortaya çıkışı nasıl gerçekleşmiştir?

Cevap

Bilinen tarihe baktığımızda kahvenin ilk ortaya çıktığı yer Habeşistan yani bugünkü ismi ile Etiyopya ve Arap coğrafyasıdır. Burada ortaya çıkan kahve, zaman içerisinde Arabistan ve Mısır’a, oradan da Anadolu ve Avrupa’ya yayılmıştır.

59. Soru

Kahvenin nasıl bulunduğuna dair ilk rivayet nedir?

Cevap

Batıda çok meşhur olan ilk rivayet, 1671 yılında Roma’da Banesius adlı bir dil bilimci tarafından yayımlanmıştır. Buna göre Yemen’deki Hristiyan manastırının sürülerini otlatan Kaldi adında bir çoban, hayvanların günlerdir uyumamalarına rağmen dinç olduklarından şikâyetçidir. Keşişler, bunun hayvanların yediği şeylerden kaynaklandığını düşünüp bir keşif heyeti oluştururlar. Çobanla iki keşiş, hayvanların otladıkları yerlerde gezinirken coffea arabica meyvelerine rastlarlar ve bu meyveyi kaynatıp içerler. Kaynatırlar, çünkü kaynatarak meyvenin -eğer varsa- zehrinin buharlaşıp uçacağını düşünürler. İçtikleri şey, onların bütün geceyi uyumadan canlı ve neşeli geçirmelerini sağlamıştır. Sonuçta, geceleri ibadet etmek için bu meyvenin suyunu manastırlarda pişirmek âdet hâlini alır ve keşişlerle manastırı ziyaret eden tüccarlar sayesinde kahve Doğu’da yaygınlık kazanır.

60. Soru

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi kimdir?

Cevap

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi 850 yılları civarında Rey kentinde doğan Ebû Bekir elRâzı^ (Batılı kaynaklarda Rhazes diye geçer) adında Türk kökenli bir İslam alimidir.

61. Soru

Kahire halkı kahveyle nasıl tanışmıştır?

Cevap

Gece boyunca uyanık kalarak ibadet edebilmek için kahveden yararlanan sufiler Mısır’daki el-Ezher medresesine geldiklerinde Kahire halkı da kahveyle tanışır.

62. Soru

Kahve Osmanlıda ilk defa ne zaman kullanılmıştır?

Cevap

Ünlü tarihçi Fernand Braudel, kahvenin Osmanlı’da ilk defa 1511 tarihinde kullanılmaya başlandığını iddia ederken Peçevı^ İbrahim Efendi, kahvenin İstanbul’a ilk defa H. 962 (M. 1555) yılında girdiğini ve bu tarihten önce Rumeli’de kahve ve kahvehanenin bilinmediğini yazar. Braudel ve bazı Batılı tarihçiler, kahvenin 1519’da Yavuz lakaplı I. Selim’in Mısır seferinden sonra İstanbul’a gelmiş olması ihtimali üzerinde de dururlar. Kâtip Çelebi (1609-1657), Hicrı^ 950 (1543) yılında gemilerle İstanbul’a kahve geldiğini ve İstanbul ahalisinin kahveyle tanıştığını kaydeder.

63. Soru

Kahvenin kökeniyle ilgili birçok araştırmada geçen ortak isim kimdir?

Cevap

Kahvenin kökeniyle ilgili birçok araştırmada geçen ortak isim ise, Şeyh Ebu’l-Hasen eş-Şâzilı^’dir.

64. Soru

Kahvenin İstanbul’a gelişiyle beraber payitahtta yaşanan önemli değişiklikler neler olmuştur?

Cevap

Gayrimüslimlerin yoğun olarak yaşadığı Galata civarı mey ve meyhaneleriyle nam kazanmışken Fatih ve Tahtakale civarları da giderek kahve severlerin mekânı hâline dönüşür. Bu- günkü Tahtakale’nin sokak aralarında, içlerinde kahvehanelerin de bulunduğu pek çok içecek (eşribe) ve güzel koku (attar) dükkânı faaliyet göstermeye başlar.

65. Soru

İstanbul’da ilk kahvehaneleri açan grup kimler olmuştur?

Cevap

Kahveyi İstanbul’da pazarlayan, ilk kahvehaneleri açan, böylelikle de uygun ortamın gelişmesini sağlayansa tüccarlardır.

66. Soru

Osmanlı’da kahve bid’at olarak adlandırılıp tehlikeli bir içecek olarak görülmüştür. Hangi padişah kahvenin sınırlandırılması amacıyla kahveye resm-i bid’at adıyla yeni bir vergi yüklemiştir?

Cevap

Kanuni Sultan Süleyman kahvenin yaygın kullanımını sınırlandırmak için kahveye resm-i bid’at adıyla yeni bir vergi yüklemiştir.

67. Soru

Kahvenin İngiltere’ye gidişi nasıl olmuştur?

Cevap

Kahvenin İngiltere’ye gidişi 1650 yılında Jacob isimli bir Yahudi’nin kafe açmasıyla olur.

68. Soru

Kahvenin Amerika’da kahve tutkusu nasıl başlamıştır?

Cevap

Amerika’da ise kahve tutkusu büyük bir isyan hareketi ile başlamıştır denilebilir. I ·ngilizlerin çaydan ağır vergiler almaları, Yeni Dünya’da hoş karşılanmadı ve 1773’teki ünlü Boston Çay Partisinde tonlarca çay denize döküldü. Daha sonra her vatansever Amerikalıdan çay içmemesi beklendi ve bu da kahveye olan eğilimin temel nedeni oldu. Güney ve Orta Amerika’da kahve bitkisinin yetiştirilebilmesi, endüstrileşme ve şehirleşmenin artışıyla doğru orantılı olarak Amerika’daki kahve tüketimi arttıkça arttı.

69. Soru

Kahve demleme yöntemleri nelerdir?

Cevap

Kahve demleme mantığı genelde dört temel yönteme dayanır. Bunlar salma (daldırma) yöntemiyle demleme, filtreleme yöntemiyle demleme, basınç yöntemiyle demleme ve kaynatarak demleme olarak bilinir.

70. Soru

Sallama yöntemiyle demleme nasıl gerçekleşir?

Cevap

Suda bekletme olarak da bilinen bu yöntem kahvenin sıcak su ile doğrudan temas ettirilmesine dayanır. French Press (cafetie`re) bu yöntemle kahve demlemeye verilebilecek en popüler örnektir.

72. Soru

Basınç yöntemiyle demleme nasıl gerçekleşir?

Cevap

Sıcak suyun basınç kuvvetiyle öğütülmüş kahveden geçirilmesine dayanan bu yöntem espresso kahve için idealdir. Esrresso makineleri ve moka pot ile hazırlanan kahveler basınç yardımıyla hazırlanan kahvelere örnek olarak verilebilir.

73. Soru

Kaynatarak demleme nasıl gerçekleştirilir?

Cevap

Her ne kadar kaynatarak demleme denilse de aslında kahveyi bu yöntemle demlerken kaynamaya yakın bir noktada durmak gereklidir. Çünkü kahve kaynatılırsa içindeki uçucu yağ asitleri başta olmak üzere kahveye aromasını veren bazı maddeler kaybedilir. Türk Kahvesi bu usulle demlenen kahveye en iyi örnektir.

74. Soru

French Press yöntemi nedir?

Cevap

Temelleri 1850’lerde atılsa da, Frech Press 1929 yılında Attilio Calimani tarafından icat edilir. Bu yöntemde suyla doğrudan temas hâlinde olan kahve, içinde tuttuğu yağları büyük oranda suya bırakır ve kuvvetli bir tat ortaya çıkar.

75. Soru

Syphon (Vacuum Pot) nedir kim tarafından icat edilmiştir?

Cevap

İki odacıklı vakumlu kahve demleme sisteminin kim tarafından icat edildiği konusunda çelişkili bilgiler vardır. Bazı kaynaklarda makinenin 1830’larda Alman LOEFF firması tarafından icat edildiği yazılsa da, Fransız Madam Vassieux 1840’da makinenin patentini almayı başarmıştır. Ayrıca İskoç gemi mühendisi James Napier’in makineyi 1840’ta icat ettiğini ve 1870’lerde Thomas Smith&Sons adlı bir şirketin tamamen gümüşten sifon makine üretmeye başladığını yazan kaynaklar da vardır. Deney tüpünü andıran sifon makinesi iki hazneden oluşur. Alt bölümdeki cam hazneye su doldurulur, üst bölüme ise kahve konur. Bu iki haznenin arasında bir filtre ve bu filtreye bağlı ince bir tüp yer alır. Su, üzerine konulduğu ocakta kaynadıkça buharı yukarı çıkar ve kahveyle buluşur. Isı kaynağı kapatıldığında yavaş yavaş alt hazneye tekrar dolan kahve, içime hazır hâle gelir.

76. Soru

Pour Over (Drip Coffee) yöntemi nedir?

Cevap

Filtre kahve makinesinin aksine demlemenin elle gerçekleştirildiği yöntem. Bu yöntemde su akışına müdahil olacağınız için kahvenin nihai lezzetini damak tadınıza göre belirlemeniz mümkündür. Alman ev hanımı Melitta Bentz’in 1908 yılında kağıt filtreyi icat etmesinden sonra çok sayıda kahve demleme yöntemi geliştirildi. Pour over tarzı demlemede üstteki huni benzeri kaba kağıt filtrenizi yerleştirmeniz ve suyu üstten yavaşça akıtmanız yeterlidir.

77. Soru

Moka Pot nedir?

Cevap

1933 yılında Alfonso Bialetti tarafından patenti alınan moka pot, üç hazneli cezveye benzer bir alettir. En alt hazneye konulan suyun üzerine filtre haznesi yerleştirilir ve bunun da üzerine kahve konur. Altta kaynayan su, ortadaki bölümdeki kahve ile karışıp üste çıkar.

78. Soru

Espresso nedir?

Cevap

Neredeyse tüm kahvelerin başlangıç noktası espressodur. İnce şekilde öğütülmüş kahve, kahve makinesinde belirli bir basınç ve yüksek ısıdaki suyla süzülerek bardağa dökülür. 25 ml ve 30 ml arasında değişen espressonun birimi shot’tır.

79. Soru

Americano nedir?

Cevap

Bir shot espresso ve üzerine sıcak su eklenerek hazırlanan kahvedir. 30 ml. espresso üzerine yaklaşık olarak 470 ml su eklenir.

80. Soru

Doppio nedir?

Cevap

Doppio nedir? Cevap: İki shot espresso üzerine su eklenerek hazırlanır. Americano’dan daha serttir. Yaklaşık 60 ml’lik kahve ve 440 ml su eklenerek oluşturulur.

81. Soru

Lungo nedir?

Cevap

Üç shot espresso üzerine eklenen suyla ortaya çıkar. Espresso türleri arasında az tercih edilen bir tür kahvedir. Böylelikle daha az sert ama daha acı bir kahve elde edilir.

82. Soru

Caffe crema nedir?

Cevap

Espresso’nun eski adı olarak adlandırılabilecek, günümüzde İsviçre’de servis edilen ve 180 ml espresso, 240 ml suyla hazırlanan kahvedir.

83. Soru

Affogato nedir?

Cevap

Bir ya da iki shot espresso içine koyulan iki kaşık vanilyalı dondurmayla hazırlanan çeşididir. Vanilyalı dondurmanın kokusu ve tadı yavaşça kahveye geçer.

84. Soru

Espresso Romano nedir?

Cevap

Adında Romano geçmesine rağmen İtalya’yla hiçbir ilgisi olmayan bir kahvedir. Bu kahvenin özelliği bir shot espresso’nun yanında verilen limon dilimidir.

85. Soru

Ristretto nedir?

Cevap

Ristretto’yu hazırlamak için kullanılan kahve oranı normal espresso’nun yarısı kadardır. Corto olarak da adlandırılır.

86. Soru

Cafe bombon nedir?

Cevap

İspanya’ya özgü olan bu kahve 1 shot espresso ile aynı oranda yoğunlaştırılmış sütle hazırlanır. Kahvenin iki kademeli görünmesini sağlamak için süt yavaşça dökülür ve dibe çökmesi beklenir.

87. Soru

Cappuccino nedir?

Cevap

Espresso, sıcak süt ve süt köpüğünden oluşan Türkiye’de de oldukça yaygın tüketilen bir kahvedir.

88. Soru

Cortado nedir?

Cevap

Kahvenin acılığı ve asiditesini azaltmak amacıyla espresso shot’ının yarısı oranda eklenen sütle oluşan kahvedir. Portekiz’de bolca tüketilir.

89. Soru

Latte nedir?

Cevap

Bir espresso shot’ın üzerine üç ya da baş oranda eklenen buharlaşmış sütle hazırlanan kahve çeşididir. Fincanların üstündeki köpüğü çeşitli şekillerle süslemek latte art olarak adlandırılır. Latte benzeri kahveler aslında pek çok Avrupa ülkesinde değişik adlarla yaygındır. Fransa’da cafe´ au lait, İspanya’da cafe´ con leche, Polonya’da kawa biala, Almanya’da milchkaffee, Avusturya’da grosser brauner, Hollanda’da koffie verkeerd, Portekiz’de ise cafe´ com leite olarak bilinir.

90. Soru

Cafe´ au lait nedir?

Cevap

Bir shot espresso ve aynı oranda ısıtılmış sütle hazırlanan, Fransa’da en çok tüketilen kahvedir.

91. Soru

Espressino nedir?

Cevap

Latte’ye benzeyen ancak içinde kakao bulunan kahvedir.

92. Soru

Flat White nedir?

Cevap

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında kıyasıya rekabete neden olan kahvedir. Çıkış noktası olarak bu iki ülke gösterilir. İki shot espresso üzerine eklenen tamamen pürüzsüz hâle getirilmiş sütle hazırlanır.

93. Soru

Macchiato nedir?

Cevap

Bir shot espresso içine eklenen yoğunlaştırılmış sütle hazırlanır. Espresso’dan daha yoğun bir lezzete sahiptir. Genellikle üzerine kakao eklenir.

94. Soru

Vienna Coffee nedir?

Cevap

Espresso’yla hazırlanan ve üzerine çırpılmış krema eklenilen bir kahvedir. Adından da anlaşılacağı gibi neredeyse Viyana’nın resmi kahvesidir.

95. Soru

Espresso con panna nedir?

Cevap

Vienna coffee gibi, espresso con panna da espresso üzerine eklenen çırpılmış kremayla servis edilir.

96. Soru

Mocha nedir?

Cevap

Adını Yemen’deki Moka limanından alan bir kahve çeşididir. Mocha’nın bir çok çeşidi vardır. Mocha’da çikolata şurubu, tatlı kakao tozu, dövülmüş kakao kullanılabilir. Mocha koyu acı kakaolu veya sütlü çikolata içerebilir. Mocha genellikle cappuccino gibi üstüne süt köpüğü konularak servis edilir fakat bazen süt köpüğünün yerine krema kullanılabilir. Genellikle tarçın ve kakao tozu ile süslendirilir.

97. Soru

Gaelic coffee nedir?

Cevap

Filtre kahvenin üzerine eklenen İskoç viskisiyle hazırlanan kahvedir.

98. Soru

Irish coffee nedir?

Cevap

İrlanda dilinde Caife Gaelach denilen bu içecek Türkiye’de de bilinen bir kahvedir. İrlanda viskisi ve şekerle hazırlanıp üstüne krema konulur.

99. Soru

Brandy coffee nedir?

Cevap

Filtre kahvenin içine eklenen brendiyle hazırlanır. İçimi sert bir kahvedir.

100. Soru

Keoke coffee nedir?

Cevap

Kahlua, kakao ve brendiyle karıştırılak hazırlanan filtre kahvedir. Üzerine çırpılmış krema eklenir.

101. Soru

English coffee nedir?

Cevap

Viski ya da brendi yerine cinle hazırlanan bir kahvedir. İçine kahlua da eklenerek servis edilebilir.

102. Soru

Calypso coffee nedir?

Cevap

Rom, kahlua ve filtre kahveden oluşan, üzerine çikolata parçacıkları eklenerek servis edilen bir kahvedir.

103. Soru

Shin Shin coffee nedir?

Cevap

80 ml kahve, 40 ml rom, 30 ml krema ve esmer şekerle hazırlanan bir kahvedir.

104. Soru

Monk’s coffee nedir?

Cevap

Bitkisel bir likör olarak da bilinen Benedictine içkisiyle hazırlanan özel bir kahvedir. 40 ml Benedictine, 80 ml kahve karışımıyla hazırlanır. I ·rlanda kahvesi bardağında servis edilir.

105. Soru

Seville coffee nedir?

Cevap

Cointreau adında portakal likörüyle hazırlanan Seville coffee, kremayla servis edilir.

106. Soru

Russian coffee nedir?

Cevap

Ruslara yakışır bir şekilde Russian coffee, filtre kahve ve votkanın bir araya gelmesiyle oluşur.

107. Soru

Corretto coffee nedir?

Cevap

Espresso ile likörden oluşan kahvedir. Likör olarak genellikle grappa, bazense sambuca veya brandy kullanılır.

108. Soru

Ca phe sua da nedir?

Cevap

Vietnam’a has, kahve ve sütün karıştırılması ve buz üzerine dökülmesiyle oluşan bir kahvedir.

109. Soru

Egg coffee nedir?

Cevap

Yumurta sarısı, şeker ve yoğunlaştırılmış sütle hazırlanan, Vietnam’a özel bir kahve türüdür.

110. Soru

Eiskaffee nedir?

Cevap

Almanya’nın dondurmalı kahvesidir. Soğutulmuş kahve içine eklenen süt, tatlandırıcı, vanilyalı dondurma ve çırpılmış kremadan oluşur.

111. Soru

Kopi susu nedir?

Cevap

Malezya ve Endonezya’da yapılan, sütlü kahvedir. Ca phe sua da’dan farklı olarak süt şekerle karıştırılır.

112. Soru

Yuanyang nedir?

Cevap

Hong Kong’ta yapılan, çay ve kahvenin karışımından ortaya çıkan kahvedir. Sıcak ya da soğuk olarak servis edilir.

113. Soru

Iced coffee nedir?

Cevap

Americano olarak hazırlanan kahvenin içine eklenen buzlarla oluşur. İçimi serttir.

114. Soru

Frappe´ nedir?

Cevap

Yunanistan’ın en sevilen kahvelerinden bir tanesidir. Hazır kahvenin köpürtülmesi ve üzerine su eklenmesiyle oluşur. Uzun ve büyük bardaklarda buzla servis edilir.

115. Soru

Mazagram nedir?

Cevap

Uzun içimli bir diğer soğuk kahvedir. Kahve ve buzun bir araya gelmesiyle oluşur ancak bazen limon ya da su eklenerek de servis edilir.

116. Soru

Palazzo nedir?

Cevap

Güney Kaliforniya’da tercih edilen, moka pot’la hazırlanan bir kahvedir. İki shot espresso ile oluşturulur.

117. Soru

Granita de Cafe nedir?

Cevap

Buzla hazırlanan bir diğer espresso kahvedir. Üzerine eklenen çırpılmış kremayla servis edilir.

118. Soru

Türek kahvesi nasıl hazırlanır?

Cevap

Kendisine has kahve öğütme yöntemi olan ve en ince oranda çekilmiş kahveyle hazırlanan Türk Kahvesi, cezve içerisinde isteğe bağlı olarak şeker eklenerek hazırlanır. Kaynatmaya yakın ateşten alınıp köpüğü üzerinde kalacak şekilde fincana doldurularak ve yanında lokumla servis edilir. Adını hazırlama ve pişirme tekniğinden alan Türk Kahvesi, çok ince çekilen kahveden yapıldığı için telvesiyle birlikte ikram edilir.

119. Soru

Mırra nasıl hazırlanır?

Cevap

Mırranın hazırlanmasında en önemli kısım kaynatma evresidir. Kaynama süresi, bilinen yöntemlere göre çok uzundur, belli aşamalarda kahvenin telvesi ayrılıp karışıma su eklendikten sonra devam edilir. Çekilmiş kahve üzerine su eklenerek kaynatılır, belli bir kıvama geldikten sonra tortusundan ayırmak amacıyla mutbak adlı özel kaba süzülür. Elde edilen karışıma tekrar kahve ve su eklenir. Bir iki defa daha süzme, kahve ve su ekleme işlemi gören kahve, tortusundan ayrıldıktan sonra kahve katılmadan sadece su eklenerek bir iki kere daha mutbaktan geçirilir. Mırraya tat vermesi amacıyla karışıma kakule katılabilir. Şekersiz içildiği için hazırlanırken tatlandırılmamaktadır.

120. Soru

Süvari kahvesi nedir?

Cevap

Türk kahvesinin kendi fincanında değil çay bardağında servis edilen hâlidir. Türk kahvesini daha uzun içmek isteyenler için uygundur. Adana ve civarında tarsusi olarak bilinir. Aslı tarz-ı hususi kelimesinden gelmektedir.

121. Soru

Etiyopya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kahvenin ana vatanı olan Etiyopya, Single Origin Kahveler Ülkesi olarak bilinse de farklı bölgelerinde yetişen kahve çekirdekleri birbirinden çok farklı tatlar içerir. Etiyopya’da kahvelerin büyük çoğunluğu ıslak işlenir ve ıslak işlenen kahve çekirdeği kuru işlenen göre daha az toprağımsı ve daha hafif gövdeli bir tada sahiptir.

122. Soru

Kenya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kenya Kahvesi güçlü aroması ve berraklığı ile tanınır. Asiditesi güçlü olan bu kahve; limon, böğürtlen, üzüm gibi birbirinden çok farklı ve keskin aromalara sahiptir.

123. Soru

Kolombiya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Kolombiya kahveleri ülkenin engebeli arazi koşulları nedeniyle çok zor şartlar altında üretilir ve taşınır. Bu yapıdan dolayı bölgeler arasında ciddi tat farklılıkları görülür. Esas olarak büyük taneli ve çikolata aromaları barındıran, yüksek asitlilikte bir kahve çeşididir.

124. Soru

Brezilya kahvesinin özellikleri nelerdir?

Cevap

Yumuşak içimli, fındığımsı ve çikolatamsı bir aromaya sahip olan bu kahve çeşidi düşük asiditeye sahiptir.

125. Soru

Yemen kahvesinin özelliği nedir?

Cevap

Birbirinden çok farklı aromalara sahip olan Yemen Kahvesi meyvemsi tatlardan şarap ve çikolataya kadar gidebilen bir lezzet çeşitliliğine sahiptir.

126. Soru

Kahvenin Türk Gıda Kodeksi’ne göre tanımına bakıldığında; öğütülmüş kahve ve kavrulmuş kahve çekirdeği ne şekillerde tanımlanmaktadır?

Cevap

Kahvenin Türk Gıda Kodeksi’ne göre tanımına bakıldığında; öğütülmüş kahve “Kavrulmuş kahve çekirdeğinin öğütülerek veya dövülerek toz hâline getirilmiş hâli” şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun yanında kavrulmuş kahve çekirdeği ise “çiğ çekirdek kahvenin tekniğine uygun şekilde kavrulmasıyla elde edilen ürün” olarak tanımlanmaktadır.

127. Soru

Bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişen Kahve ağacı hangi familyadan bir bitki türüdür?

Cevap

Kahve ağacı, bol yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24°C arasında olduğu, don olaylarının görülmediği iklim kuşağında yetişen kökboyasıgiller (rubiaceae) familyasından bir bitki türüdür.

128. Soru

Kalın bir kabuğa sahip olan kahve kirazının içindeki çekirdeğin üzerinde yer alan zara ne ad verilir?

Cevap

Kalın bir kabuğa sahip olan kahve kirazının içindeki çekirdeğin üzerinde yer alan zara parşömen adı verilir.

129. Soru

Ana yurdu Habeşistan (Etiyopya) dağları olan ve dünya kahve üretiminde %70 oranında bir hacme sahip kahve türü hangisidir?

Cevap

Coffea Arabica’nın ana yurdu Habeşistan (Etiyopya) dağlarıdır ve dünya kahve üretiminde %70 oranında bir hacme sahiptir. 

130. Soru

Dünya üzerinde 2014 yılında kahve tüketiminin 150 milyon torbaya (60 kg) ulaştığı düşünüldüğünde, en çok tüketimin 51 milyon torbayla yapıldığı kıta hangisi olmuştur?

Cevap

Dünya üzerinde 2014 yılında kahve tüketimi 150 milyon torbaya (60 kg) ulaşmıştır. En çok tüketimin yapıldığı kıta 51 milyon torbayla Avrupa kıtası olmuştur.

131. Soru

Kahve meyvelerinin işlenmesinde kuru işleme yöntemi ne şekilde gerçekleştirilmekte ve en çok nerede uygulanmaktadır?

Cevap

Kuru işleme; toplanan kahve kirazlarının üç ile beş hafta kadar geniş yüzeylerde kurutulmaya bırakıldığı yöntemdir. Bir maşa yardımıyla düzenli olarak ters çevrilerek her iki yanı da kurutulmaktadır. Tamamen kuruduğunda meyvenin kabukları soyularak dış katmanları kaldırılır. Nemli bölgeler için çok da uygun olmayan bu yöntem daha çok Brezilya’da uygulanmaktadır.

132. Soru

Fermantasyon nedir ve kahve meyvelerinin işlenmesindeki ıslak işleme sürecinde çekirdeklerin kaç saat arasında fermante olması beklenir?

Cevap

Fermantasyon, sıvı veya hamur durumda bulunan organik maddelerin kendiliğinden kabarıp köpürerek gaz çıkarması olayıdır. Enzim veya mikroorganizmalar yardımı ile bir organik bileşiği, havasız ortamda, daha basit bileşiklere dönüştürme işlemi. Islak işlemede fermantasyon (mayalanma) tanklarına alınan çekirdeklerin 12 ila 36 saat arasında fermante olması beklenir. 

133. Soru

Genellikle 210-220°C arasında kavrulan ve yüzeyinde yağ bulunmayan, dengeli bir aroma ve asidite oranına sahip kahve çekirdekleri hangi teknikle kavrulmuştur?

Cevap

Orta Kavrulmuş Kahve; Genellikle 210-220°C arasında kavrulan kahve çekirdeklerinin yüzeyinde yağ bulunmaz. Dengeli bir aroması ve asidite oranı vardır.

134. Soru

Sadece Türk Kahvesi’nde tercih edilen ekstra ince öğütülmüş kahveye literatürde ne denilmektedir?

Cevap

Sadece Türk Kahvesi’nde tercih edilen ekstra ince öğütülmüş kahveye literatürde Turkish Grind denir.

135. Soru

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi olan Türk kökenli İslam alimi kimdir?

Cevap

William Ukers’e göre kahveden bahseden ilk kişi 850 yılları civarında Rey kentinde doğan Ebû Bekir el-Râzî (Batılı kaynaklarda Rhazes diye geçer) adında Türk kökenli bir İslam alimidir.

136. Soru

Kahve demleme mantığı genelde kaç temel yönteme dayanır ve bunlar hangileridir?

Cevap

Kahve demleme mantığı genelde dört temel yönteme dayanır. Bunlar; salma (daldırma) yöntemiyle demleme, filtreleme yöntemiyle demleme, basınç yöntemiyle demleme ve
kaynatarak demleme olarak bilinir.

137. Soru

Kahvenin hazırlanışında salma (daldırma) yöntemiyle demlemenin ne şekilde gerçekleştiğini ve bu yöntemle kahve demlemeye verilebilecek en popüler örneğin ne olduğunu belirtiniz?

Cevap

Salma (Daldırma) Yöntemiyle Demleme: Suda bekletme olarak da bilinen bu yöntem kahvenin sıcak su ile doğrudan temas ettirilmesine dayanır. French Press (cafetière) bu yöntemle kahve demlemeye verilebilecek en popüler örnektir.

138. Soru

Türk Kahvesi hangi usulle demlenen kahveye en iyi örnektir?

Cevap

Türk Kahvesi kaynatarak demleme usulüyle demlenen kahveye en iyi örnektir.

139. Soru

1933 yılında Alfonso Bialetti tarafından patenti alınan ve üç hazneli bir cezveye benzeyen alet hangisidir?

Cevap

Moka Pot, 1933 yılında Alfonso Bialetti tarafından patenti alınan moka pot, üç hazneli cezveye benzer bir alettir. 

140. Soru

Filtre kahve makinesinin aksine demlemenin elle gerçekleştirildiği, su akışına müdahil olunabildiği için kahvenin nihai lezzetinin damak tadına göre belirlenebildiği yöntem hangisidir?

Cevap

Pour Over (Drip Coffee): Filtre kahve makinesinin aksine demlemenin elle gerçekleştirildiği yöntem. Bu yöntemde su akışına müdahil olacağınız için kahvenin nihai lezzetini damak tadınıza göre belirlemeniz mümkündür.

141. Soru

Üç shot espresso üzerine eklenen suyla ortaya çıkan, espresso türleri arasında az tercih edilen ve böylelikle daha az sert ama daha acı bir kahve elde edilen tür hangisidir?

Cevap

Lungo: Üç shot espresso üzerine eklenen suyla ortaya çıkar. Espresso türleri arasında az tercih edilen bir tür kahvedir. Böylelikle daha az sert ama daha acı bir kahve elde edilir.

142. Soru

Espresso’nun eski adı olarak adlandırılabilecek, günümüzde İsviçre’de servis edilen ve 180 ml espresso, 240 ml suyla hazırlanan kahve hangisidir?

Cevap

Caffe crema: Espresso’nun eski adı olarak adlandırılabilecek, günümüzde İsviçre’de servis edilen ve 180 ml espresso, 240 ml suyla hazırlanan kahvedir.

143. Soru

 Corto olarak da adlandırılan ve bu kahvenin hazırlaması için kullanılan kahve oranının normal espresso’nun yarısı kadar olduğu tür hangisidir?

Cevap

Ristretto: Ristretto’yu hazırlamak için kullanılan kahve oranı normal espresso’nun yarısı kadardır. Corto olarak da adlandırılır.

144. Soru

Bir shot espresso ve aynı oranda ısıtılmış sütle hazırlanan, Fransa’da en çok tüketilen kahve hangisidir?

Cevap

Café au lait: Bir shot espresso ve aynı oranda ısıtılmış sütle hazırlanan, Fransa’da en çok tüketilen kahvedir.

145. Soru

Adana ve civarında tarsusi olarak bilinen ve aslı tarz-ı hususi kelimesinden gelen kahve hangisidir?

Cevap

Süvari kahvesi: Adana ve civarında tarsusi olarak bilinir. Aslı tarz-ı hususi kelimesinden gelmektedir.

146. Soru

Kahve türlerinden olan mırranın hazırlanışının nasıl gerçekleştiğini belirtiniz?

Cevap

Mırra: Mırranın hazırlanmasında en önemli kısım kaynatma evresidir. Kaynama süresi, bilinen yöntemlere göre çok uzundur, belli aşamalarda kahvenin telvesi ayrılıp karışıma su eklendikten sonra devam edilir. Çekilmiş kahve üzerine su eklenerek kaynatılır, belli bir kıvama geldikten sonra tortusundan ayırmak amacıyla mutbak adlı özel kaba süzülür. Elde edilen karışıma tekrar kahve ve su eklenir. Bir iki defa daha süzme, kahve ve su ekleme işlemi gören kahve, tortusundan ayrıldıktan sonra kahve katılmadan sadece su eklenerek bir iki kere daha mutbaktan geçirilir. Mırraya tat vermesi amacıyla karışıma kakule katılabilir. Şekersiz içildiği için hazırlanırken tatlandırılmamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.