Açıköğretim Ders Notları

İcra İflas Hukuku Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İcra İflas Hukuku Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İcra Ve İflas Hukukuna Giriş Genel Hükümler

1. Soru

Cebri icra hukuku neyi ifade eder? 

Cevap

Cebri icra yanı takip hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder. 


2. Soru

Cebri icranın konusu nedir? 

Cevap

Cebri icranın konusu borçlunun malvarlığıdır. 


3. Soru

Takip hukukunda takibin tarafları kimdir? 

Cevap

Takip hukukunda takibin tarafları alacaklı ve borçludur. 


4. Soru

Takip işlemleri nedir ve kaç türlüdür? 

Cevap

İcra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere takip işlemleri denir ve taraf takip işlemleri, icra takip işlemleri olmak üzere iki türlüdür. 


5. Soru

İcra takip işlemlerinin unsurları nelerdir? 

Cevap

İcra takip işlemlerinin unsurları şunlardır: 

1. İcra organları tarafından yapılması

2. Borçluya karşı yapılması

3. Cebri icranın ilerlemesini sağlayacak nitelikte olması


6. Soru

İlamlı icra hangi tür talepler için söz konusudur? 

Cevap

İlamlı icraya konusu para olan veya olmayan talepler için başvurulur. 


7. Soru

İlamsız icranın konusu nedir? 

Cevap

İlamsız icranın konusu sadece para ve teminat alacaklarıdır. 


8. Soru

İlamsız icra yolu kendi içinde kaça ayrılır? 

Cevap

İlamsız icra yolu kendi içinde genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi olmak üzere üçe ayrılır. 


9. Soru

İflas yoluna hakim temel ilke nedir? 

Cevap

İflas yoluna hakim temel ilke alacaklılar arasındaki eşitliktir. Borçlunun malvarlığı alacaklılarını tam karşılamazsa, kanunda öngörülen şekilde, para alacaklılar arasında alacakları oranında paylaştırılır. 


10. Soru

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma neyi ifade eder? 

Cevap

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, alacaklılarıyla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa yapısal organizasyonlarını yeni koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerini sağlayan yol uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma olarak ifade edilir. 


11. Soru

İhtiyati haciz nedir? 

Cevap

İhtiyati haciz, doğrudan alacağı takip etmeye yönelik bir takip yolu olmayıp alacağı teminat altına almak için öngörülmüş olan geçici bir hukuki korumadır. 


12. Soru

Kamu alacakları hangi kanun hükümlerine göre tahsil edilir?  

Cevap

Kamu alacakları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 


13. Soru

Asıl icra organları nelerdir? 

Cevap

Asıl icra organları icra dairesi, icra mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ın icra ve iflas işleri ile görevli daireleridir. 


14. Soru

Yardımcı icra organları hangileridir? 

Cevap

Yardımcı icra organları genel mahkemeler, savcılar ve adalet müfettişleridir. 


15. Soru

Takip ehliyetine kimler sahiptir? 

Cevap

Takip ehliyetine fiil ehliyeti olanlar sahiptir. 


16. Soru

Şikayetin konusu nedir? 

Cevap

Şikayetin konusu kural olarak icra ve iflas daireleri tarafından yapılan işlemlerdir. 


17. Soru

Şikayet nedenleri nelerdir?

Cevap

Şikayet nedenleri şunlardır:

1. İşlemin kanuna aykırı olması

2. İşlemin olaya uygun olmaması

3. Bir hakkın yerine getirilmemesi 

4. Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması 


18. Soru

Şikayet süresi ne kadardır? 

Cevap

Şikayet süresi, kural olarak şikayet edenin şikayet konusu işlemi öğrendiği tarihten itibaren yedi gündür


19. Soru

Şikayet başvurusu nasıl ve nereye yapılır? 

Cevap

Şikayet başvurusu sözlü veya yazılı olarak icra mahkemesine yapılır. 


20. Soru

Takip hukukunda harç ve giderlerden kim sorumludur? 

Cevap

Takip hukukunda harç ve giderlerden takibin sonucunda haksız çıkan taraf sorumludur. 


1. Soru

Cebri icra hukuku neyi ifade eder? 

Cevap

Cebri icra yanı takip hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder. 

2. Soru

Cebri icranın konusu nedir? 

Cevap

Cebri icranın konusu borçlunun malvarlığıdır. 

3. Soru

Takip hukukunda takibin tarafları kimdir? 

Cevap

Takip hukukunda takibin tarafları alacaklı ve borçludur. 

4. Soru

Takip işlemleri nedir ve kaç türlüdür? 

Cevap

İcra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere takip işlemleri denir ve taraf takip işlemleri, icra takip işlemleri olmak üzere iki türlüdür. 

5. Soru

İcra takip işlemlerinin unsurları nelerdir? 

Cevap

İcra takip işlemlerinin unsurları şunlardır: 

1. İcra organları tarafından yapılması

2. Borçluya karşı yapılması

3. Cebri icranın ilerlemesini sağlayacak nitelikte olması

6. Soru

İlamlı icra hangi tür talepler için söz konusudur? 

Cevap

İlamlı icraya konusu para olan veya olmayan talepler için başvurulur. 

7. Soru

İlamsız icranın konusu nedir? 

Cevap

İlamsız icranın konusu sadece para ve teminat alacaklarıdır. 

8. Soru

İlamsız icra yolu kendi içinde kaça ayrılır? 

Cevap

İlamsız icra yolu kendi içinde genel haciz yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ve kiralanan taşınmazların tahliyesi olmak üzere üçe ayrılır. 

9. Soru

İflas yoluna hakim temel ilke nedir? 

Cevap

İflas yoluna hakim temel ilke alacaklılar arasındaki eşitliktir. Borçlunun malvarlığı alacaklılarını tam karşılamazsa, kanunda öngörülen şekilde, para alacaklılar arasında alacakları oranında paylaştırılır. 

10. Soru

Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma neyi ifade eder? 

Cevap

Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, alacaklılarıyla uzlaşarak borçlarını ve gerekiyorsa yapısal organizasyonlarını yeni koşullara adapte etmek suretiyle faaliyetlerine devam etmelerini sağlayan yol uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma olarak ifade edilir. 

11. Soru

İhtiyati haciz nedir? 

Cevap

İhtiyati haciz, doğrudan alacağı takip etmeye yönelik bir takip yolu olmayıp alacağı teminat altına almak için öngörülmüş olan geçici bir hukuki korumadır. 

12. Soru

Kamu alacakları hangi kanun hükümlerine göre tahsil edilir?  

Cevap

Kamu alacakları Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

13. Soru

Asıl icra organları nelerdir? 

Cevap

Asıl icra organları icra dairesi, icra mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’ın icra ve iflas işleri ile görevli daireleridir. 

14. Soru

Yardımcı icra organları hangileridir? 

Cevap

Yardımcı icra organları genel mahkemeler, savcılar ve adalet müfettişleridir. 

15. Soru

Takip ehliyetine kimler sahiptir? 

Cevap

Takip ehliyetine fiil ehliyeti olanlar sahiptir. 

16. Soru

Şikayetin konusu nedir? 

Cevap

Şikayetin konusu kural olarak icra ve iflas daireleri tarafından yapılan işlemlerdir. 

17. Soru

Şikayet nedenleri nelerdir?

Cevap

Şikayet nedenleri şunlardır:

1. İşlemin kanuna aykırı olması

2. İşlemin olaya uygun olmaması

3. Bir hakkın yerine getirilmemesi 

4. Bir hakkın sebepsiz yere sürüncemede bırakılması 

18. Soru

Şikayet süresi ne kadardır? 

Cevap

Şikayet süresi, kural olarak şikayet edenin şikayet konusu işlemi öğrendiği tarihten itibaren yedi gündür

19. Soru

Şikayet başvurusu nasıl ve nereye yapılır? 

Cevap

Şikayet başvurusu sözlü veya yazılı olarak icra mahkemesine yapılır. 

20. Soru

Takip hukukunda harç ve giderlerden kim sorumludur? 

Cevap

Takip hukukunda harç ve giderlerden takibin sonucunda haksız çıkan taraf sorumludur. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.