Açıköğretim Ders Notları

İktisadi Büyüme Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İktisadi Büyüme Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Geleneksel Büyüme Teorileri

1. Soru

Hangi iktisat teorisi iktisadi büyüme konusunda öncü teoridir?

Cevap

Klasik iktisat teorisi iktisadi büyüme konusunda da öncü teoridir.


2. Soru

İş bölümü nedir?

Cevap

İş bölümü, aynı firmada bir malın farklı kısımlarının işçiler tarafından üretilmesi ve farklı malların farklı firmalar tarafından üretilmesidir.


3. Soru

Yaratıcı Yıkım nedir?

Cevap

Schumpeter yaratıcı yıkım kavramını, yeniliklerin yapılmasıyla eski malların ve endüstrilerin yıkılıp, yeni mallar ve endüstrilerin eskilerin yerlerini alması olarak ifade etmektedir.


4. Soru

Adam Smith’e göre hükümetler, hangi görevleri yapmakla sorumludurlar?

Cevap

Adam Smith’e göre hükümetler, ancak iki görevi yapmakla sorumludurlar. Birincisi, savunma, adalet, eğitim işlerini yürütmek. İkincisi ise, pazarı genişleten ve işbölümü, uzmanlaşmayı destekleyen, köprüler, yollar, limanlar, su kanalları gibi alt yapı yatırımlarını inşa etmektir.


5. Soru

Smith’e göre Mübadele etmenin nedeni nedir?

Cevap

Smith’e göre Mübadele etmenin nedeni kişisel çıkardır.


6. Soru

Smith’e göre, büyüme ne zaman durur?

Cevap

Smith’e göre, sermaye, işbölümü ve uzmanlaşma sonucunda sürekli hasıla artışı sonucu kendi kendini besleyen büyüme, doğal kaynaklar ve iklimin sınırları ölçüsünde gerçekleşip sınırsız bir olgu olmayıp tam zenginlik aşamasında durur.


7. Soru

Ricardo’ya göre, rant geliri nereden doğmaktadır?

Cevap

Ricardo’ya göre, rant geliri, doğanın cimriliğinden doğmaktadır ve verimli topraklara sahip olanların elde ettikleri rant geliri hak edilen bir gelir değildir.


8. Soru

Emek Değer Teorisi, neyi ifade etmektedir?

Cevap

Emek Değer Teorisi, bir malın değeri emek miktarı ile belirlenir ve emek gücü ise sadece bir malın üretimi için harcanan zaman olmayıp, zihinsel fiziksel, entelektüel yeteneklerin bütününü de ifade etmektedir.


9. Soru

Marx’a göre, ücret oranını belirleyen nedir?

Cevap

Marx’a göre, ücret oranını belirleyen, Malthus’un nüfus kanunu olmayıp, yedek sanayi ordusu olarak nitelendiren iş arayanlardır.


10. Soru

En az geçim ücreti nedir?

Cevap

En az geçim ücreti, doğal ücret olarak da ifade edilen ve emek piyasasında hiçbir müdahale olmadığında kendiliğinden belirleneceği varsayılan ve işçinin kendisinin ve ailesinin her türlü fizyolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve çoğalıp azalmadan nesillerinin devamını sağlayabilecek ücrettir.


11. Soru

Girişimciler kimlerdir?

Cevap

Girişimciler, yenilikleri uygulayan ve bu amaçla yatırımları yapan ve yatırım riskini de üstlenen kişilerdir.


12. Soru

Klasik İktisat Teorisi’nin  ileri sürdüğü ve savunduğu temel görüşler ne zaman ciddi bir şekilde eleştirmiştir?

Cevap

Birinci Dünya Savaşı sonrası ve 1929 yılında başlayan büyük dünya bunalımı Klasik İktisat Teorisi’nin de ileri sürdüğü ve savunduğu temel görüşleri ve teorilerini sarsan bir dünya bunalımı olmuştur. Klasik iktisat teorisine önemli eleştirilerde bulunan iktisatçı ise Johnard Maynard Keynes (1883-1946)’dir.


13. Soru

Malthus’a göre, nüfus artışı ile gıda maddelerinin üretim artışı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Malthus’a göre, nüfus artış hızı kontrol altına alınmazsa, kendi haline bırakıldığında geometrik hızla 1, 2, 4, 8, 16 şeklinde artmaya devam eder, gıda maddelerinin üretim artışı ise aritmetik bir hızla, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde artacağı için bu iki artış arasındaki fark giderek uyumsuz olarak büyüyecektir.


14. Soru

Malthus büyüme teorisi, neden gerçek yaşamın işleyişini ve düzenini açıklamaktan uzaktır?

Cevap

Malthus büyüme teorisi, ABD’nin ve Avrupa’nın 1820’li yıllar sonrası büyüme deneyimleri açısından değerlendirildiğinde ise, gerçek yaşamın işleyişini ve düzenini açıklamaktan uzaktır. Bunun nedeni ise, büyüme teorisinde, sermaye birikiminin ve teknolojik gelişmenin etkilerinin ihmal edilmiş ya da doğru analiz edilmemiş olmasıdır.


15. Soru

Ekonomik büyüme ile ilgili olarak yapılan analizler ve ortaya konulan teoriler tarihi olarak  hangi ekollere dayalıdır?

Cevap

Ekonomik büyüme ile ilgili olarak yapılan analizler ve ortaya konulan teoriler tarihi olarak makro iktisat ekollerine dayalıdır.


16. Soru

Marksist teoride kapitalistlerin elde ettikleri kârların kaynağı nedir?

Cevap

Marksist teoride temel olarak ileri sürülen düşünce, kapitalistlerin elde ettikleri kârların kaynağının çalışan işçilerin fazla çalışmaları ve karşılığında ödenen düşük ücretleridir.


17. Soru

Artı değer, nasıl elde edilir?

Cevap

Artı değer, kapitalist sistemde kapitalist üreticinin, işçileri aldıkları ücret karşılığından çalıştıkları emek saatinden daha fazla çalıştırmaları sonucunda elde edilir.


18. Soru

Schumpteter’e göre, kapitalist sistemin sona ermesi nasıl olacaktır?

Cevap

Schumpteter’e göre, kapitalist sistemin sona ermesi ancak kapitalist sistemin yaratmış olduğu refah artışı yani başarısı olacaktır. Refahı artmış olan işçiler ve bu sistem içindeki enetellektüel sınıf kapitalist sisteme karşı ve kapitalist sermayedarlara karşı bir davranış içinde olacaklardır. Bu atmosfer içinde kapitalist sistemi benimseyenler ve taraf olanlar azalacak ve kapitalist sistem ihtilal olmadan sona erecektir. Bu süreçte ise kapitalist sistem yerini sosyalist sisteme bırakacaktır.


19. Soru

A. Smith ekonomik büyümeyi açıklarken kullandığı en önemli faktörler nelerdir?

Cevap

A. Smith ekonomik büyümeyi açıklarken kullandığı en önemli faktörler, sermaye birikimi, işbölümü ve uzmanlaşmadır.


20. Soru

Smith’in büyüme teorisinde, hangi faktörler çok önemlidir? 

Cevap

Smith’in büyüme teorisinde, sermaye birikimi, işbölümü, uzmanlaşma ve uluslararası ticaret çok önemli faktörlerdir.


21. Soru

Keynes’in büyüme konusundaki görüşleri ve analizleri nasıl bir analizdir?

Cevap

Keynes’in büyüme konusundaki görüşleri ve analizleri statik analizdir


1. Soru

Hangi iktisat teorisi iktisadi büyüme konusunda öncü teoridir?

Cevap

Klasik iktisat teorisi iktisadi büyüme konusunda da öncü teoridir.

2. Soru

İş bölümü nedir?

Cevap

İş bölümü, aynı firmada bir malın farklı kısımlarının işçiler tarafından üretilmesi ve farklı malların farklı firmalar tarafından üretilmesidir.

3. Soru

Yaratıcı Yıkım nedir?

Cevap

Schumpeter yaratıcı yıkım kavramını, yeniliklerin yapılmasıyla eski malların ve endüstrilerin yıkılıp, yeni mallar ve endüstrilerin eskilerin yerlerini alması olarak ifade etmektedir.

4. Soru

Adam Smith’e göre hükümetler, hangi görevleri yapmakla sorumludurlar?

Cevap

Adam Smith’e göre hükümetler, ancak iki görevi yapmakla sorumludurlar. Birincisi, savunma, adalet, eğitim işlerini yürütmek. İkincisi ise, pazarı genişleten ve işbölümü, uzmanlaşmayı destekleyen, köprüler, yollar, limanlar, su kanalları gibi alt yapı yatırımlarını inşa etmektir.

5. Soru

Smith’e göre Mübadele etmenin nedeni nedir?

Cevap

Smith’e göre Mübadele etmenin nedeni kişisel çıkardır.

6. Soru

Smith’e göre, büyüme ne zaman durur?

Cevap

Smith’e göre, sermaye, işbölümü ve uzmanlaşma sonucunda sürekli hasıla artışı sonucu kendi kendini besleyen büyüme, doğal kaynaklar ve iklimin sınırları ölçüsünde gerçekleşip sınırsız bir olgu olmayıp tam zenginlik aşamasında durur.

7. Soru

Ricardo’ya göre, rant geliri nereden doğmaktadır?

Cevap

Ricardo’ya göre, rant geliri, doğanın cimriliğinden doğmaktadır ve verimli topraklara sahip olanların elde ettikleri rant geliri hak edilen bir gelir değildir.

8. Soru

Emek Değer Teorisi, neyi ifade etmektedir?

Cevap

Emek Değer Teorisi, bir malın değeri emek miktarı ile belirlenir ve emek gücü ise sadece bir malın üretimi için harcanan zaman olmayıp, zihinsel fiziksel, entelektüel yeteneklerin bütününü de ifade etmektedir.

9. Soru

Marx’a göre, ücret oranını belirleyen nedir?

Cevap

Marx’a göre, ücret oranını belirleyen, Malthus’un nüfus kanunu olmayıp, yedek sanayi ordusu olarak nitelendiren iş arayanlardır.

10. Soru

En az geçim ücreti nedir?

Cevap

En az geçim ücreti, doğal ücret olarak da ifade edilen ve emek piyasasında hiçbir müdahale olmadığında kendiliğinden belirleneceği varsayılan ve işçinin kendisinin ve ailesinin her türlü fizyolojik ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve çoğalıp azalmadan nesillerinin devamını sağlayabilecek ücrettir.

11. Soru

Girişimciler kimlerdir?

Cevap

Girişimciler, yenilikleri uygulayan ve bu amaçla yatırımları yapan ve yatırım riskini de üstlenen kişilerdir.

12. Soru

Klasik İktisat Teorisi’nin  ileri sürdüğü ve savunduğu temel görüşler ne zaman ciddi bir şekilde eleştirmiştir?

Cevap

Birinci Dünya Savaşı sonrası ve 1929 yılında başlayan büyük dünya bunalımı Klasik İktisat Teorisi’nin de ileri sürdüğü ve savunduğu temel görüşleri ve teorilerini sarsan bir dünya bunalımı olmuştur. Klasik iktisat teorisine önemli eleştirilerde bulunan iktisatçı ise Johnard Maynard Keynes (1883-1946)’dir.

13. Soru

Malthus’a göre, nüfus artışı ile gıda maddelerinin üretim artışı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Cevap

Malthus’a göre, nüfus artış hızı kontrol altına alınmazsa, kendi haline bırakıldığında geometrik hızla 1, 2, 4, 8, 16 şeklinde artmaya devam eder, gıda maddelerinin üretim artışı ise aritmetik bir hızla, 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde artacağı için bu iki artış arasındaki fark giderek uyumsuz olarak büyüyecektir.

14. Soru

Malthus büyüme teorisi, neden gerçek yaşamın işleyişini ve düzenini açıklamaktan uzaktır?

Cevap

Malthus büyüme teorisi, ABD’nin ve Avrupa’nın 1820’li yıllar sonrası büyüme deneyimleri açısından değerlendirildiğinde ise, gerçek yaşamın işleyişini ve düzenini açıklamaktan uzaktır. Bunun nedeni ise, büyüme teorisinde, sermaye birikiminin ve teknolojik gelişmenin etkilerinin ihmal edilmiş ya da doğru analiz edilmemiş olmasıdır.

15. Soru

Ekonomik büyüme ile ilgili olarak yapılan analizler ve ortaya konulan teoriler tarihi olarak  hangi ekollere dayalıdır?

Cevap

Ekonomik büyüme ile ilgili olarak yapılan analizler ve ortaya konulan teoriler tarihi olarak makro iktisat ekollerine dayalıdır.

16. Soru

Marksist teoride kapitalistlerin elde ettikleri kârların kaynağı nedir?

Cevap

Marksist teoride temel olarak ileri sürülen düşünce, kapitalistlerin elde ettikleri kârların kaynağının çalışan işçilerin fazla çalışmaları ve karşılığında ödenen düşük ücretleridir.

17. Soru

Artı değer, nasıl elde edilir?

Cevap

Artı değer, kapitalist sistemde kapitalist üreticinin, işçileri aldıkları ücret karşılığından çalıştıkları emek saatinden daha fazla çalıştırmaları sonucunda elde edilir.

18. Soru

Schumpteter’e göre, kapitalist sistemin sona ermesi nasıl olacaktır?

Cevap

Schumpteter’e göre, kapitalist sistemin sona ermesi ancak kapitalist sistemin yaratmış olduğu refah artışı yani başarısı olacaktır. Refahı artmış olan işçiler ve bu sistem içindeki enetellektüel sınıf kapitalist sisteme karşı ve kapitalist sermayedarlara karşı bir davranış içinde olacaklardır. Bu atmosfer içinde kapitalist sistemi benimseyenler ve taraf olanlar azalacak ve kapitalist sistem ihtilal olmadan sona erecektir. Bu süreçte ise kapitalist sistem yerini sosyalist sisteme bırakacaktır.

19. Soru

A. Smith ekonomik büyümeyi açıklarken kullandığı en önemli faktörler nelerdir?

Cevap

A. Smith ekonomik büyümeyi açıklarken kullandığı en önemli faktörler, sermaye birikimi, işbölümü ve uzmanlaşmadır.

20. Soru

Smith’in büyüme teorisinde, hangi faktörler çok önemlidir? 

Cevap

Smith’in büyüme teorisinde, sermaye birikimi, işbölümü, uzmanlaşma ve uluslararası ticaret çok önemli faktörlerdir.

21. Soru

Keynes’in büyüme konusundaki görüşleri ve analizleri nasıl bir analizdir?

Cevap

Keynes’in büyüme konusundaki görüşleri ve analizleri statik analizdir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.