Açıköğretim Ders Notları

İleri Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İleri Programlama Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Java’da Temel Programlama Deyimleri

1. Soru

“–128 ile 127 arasındaki tamsayı değerlerini tutmak için kullanılır” ifadesi hangi veri tipini açıklar?

Cevap

byte


2. Soru

“–32768 ile 32767 arasındaki tamsayıları tutmak için kullanılır.” ifadesi hangi veri tipini açıklar?

Cevap

short


3. Soru

Bilim insanlarının çok büyük ya da çok küçük sayıları daha anlaşılır ve okunur olarak ifade etmesine ne denir?

Cevap

Bilimsel Gösterim


4. Soru

Harflerin bilgisayar ortamında saklanması ve taşınması ile ilgili geliştirilen ilk sisteme ne denir?

Cevap

ASCII


5. Soru

Tek bir türde sabit sayıdaki değerleri muhafaza edenlere ne denir?

Cevap

Diziler


6. Soru

Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir
sayı değeri karşılığı atayan endüstri standardı nedir?

Cevap

Unicode (Evrensel Kod)


7. Soru

Dizilerle çalışırken, indisin değeri nereden başlar?

Cevap

Sıfır


8. Soru

Dizilerle çalışırken, indisin değeri nereye kadar gider?

Cevap

Toplam eleman sayısının bir eksiğine kadar.


9. Soru

% operatörü hangi işlemde kullanılır?

Cevap

Modulo işlemi


10. Soru

Hesaplamada bir sayının diğer bir sayıya bölümünden arta kalan sayıyı vermesi için hangi operator kullanılır?

Cevap

%


11. Soru

!= operatoru neyi açıklar?

Cevap

Eşit değildir


12. Soru

Belirli bir koşul geçerli olduğu sürece bir kod bloğunu sürekli çalıştırır hangi döngüyü açıklar?

Cevap

while ve do-while


13. Soru

Bir değer aralığı üzerinde yürümenin döngüsü nedir?

Cevap

for


14. Soru

Hangi ifade en içteki switch, for, while veya do-while döngüsünü sonlandırır?

Cevap

break


15. Soru

Hangi ifade for, while veya do-while döngülerinin o anki yinelemesini atlamayı sağlar?

Cevap

Continue


16. Soru

Hangi ifade o anki metoddan çıkar böylece kontrol akışı metodun çağrıldığı yere geri döner?

Cevap

return


17. Soru

for (int i = 1; i < 10; i++) {
System.out.print(i + “ ”);
}

kodunda hangi ifade hazırlık aşamasıdır?

Cevap

int i = 1;


18. Soru

for (int i = 1; i < 10; i++) {
System.out.print(i + “ ”);
}

kodunda hangisi bitiş ifadesidir?

Cevap

i < 10;


19. Soru

Switch deyimi içerisinde String nesnesi kullanabilmek için hangi java sürümü kullanılabilir?

Cevap

En düşük Java 7


20. Soru

int YDSPuanı = 82;
char seviye;
if (YDSPuanı >= 90) {
seviye = ‘A’;
} else if (YDSPuanı >= 80) {
seviye = ‘B’;
} else if (YDSPuanı >= 70) {
seviye = ‘C’;
} else if (YDSPuanı >= 60) {
seviye = ‘D’;
} else if (YDSPuanı >= 50) {
seviye = ‘F’; } else if
seviye = ‘-’;
}
System.out.println(“Seviye = “ + seviye);

bu kod hangi çıktıyı verir?

Cevap

Seviye = B


1. Soru

“–128 ile 127 arasındaki tamsayı değerlerini tutmak için kullanılır” ifadesi hangi veri tipini açıklar?

Cevap

byte

2. Soru

“–32768 ile 32767 arasındaki tamsayıları tutmak için kullanılır.” ifadesi hangi veri tipini açıklar?

Cevap

short

3. Soru

Bilim insanlarının çok büyük ya da çok küçük sayıları daha anlaşılır ve okunur olarak ifade etmesine ne denir?

Cevap

Bilimsel Gösterim

4. Soru

Harflerin bilgisayar ortamında saklanması ve taşınması ile ilgili geliştirilen ilk sisteme ne denir?

Cevap

ASCII

5. Soru

Tek bir türde sabit sayıdaki değerleri muhafaza edenlere ne denir?

Cevap

Diziler

6. Soru

Consortium organizasyonu tarafından geliştirilen ve her karaktere bir
sayı değeri karşılığı atayan endüstri standardı nedir?

Cevap

Unicode (Evrensel Kod)

7. Soru

Dizilerle çalışırken, indisin değeri nereden başlar?

Cevap

Sıfır

8. Soru

Dizilerle çalışırken, indisin değeri nereye kadar gider?

Cevap

Toplam eleman sayısının bir eksiğine kadar.

9. Soru

% operatörü hangi işlemde kullanılır?

Cevap

Modulo işlemi

10. Soru

Hesaplamada bir sayının diğer bir sayıya bölümünden arta kalan sayıyı vermesi için hangi operator kullanılır?

Cevap

%

11. Soru

!= operatoru neyi açıklar?

Cevap

Eşit değildir

12. Soru

Belirli bir koşul geçerli olduğu sürece bir kod bloğunu sürekli çalıştırır hangi döngüyü açıklar?

Cevap

while ve do-while

13. Soru

Bir değer aralığı üzerinde yürümenin döngüsü nedir?

Cevap

for

14. Soru

Hangi ifade en içteki switch, for, while veya do-while döngüsünü sonlandırır?

Cevap

break

15. Soru

Hangi ifade for, while veya do-while döngülerinin o anki yinelemesini atlamayı sağlar?

Cevap

Continue

16. Soru

Hangi ifade o anki metoddan çıkar böylece kontrol akışı metodun çağrıldığı yere geri döner?

Cevap

return

17. Soru

for (int i = 1; i < 10; i++) {
System.out.print(i + “ ”);
}

kodunda hangi ifade hazırlık aşamasıdır?

Cevap

int i = 1;

18. Soru

for (int i = 1; i < 10; i++) {
System.out.print(i + “ ”);
}

kodunda hangisi bitiş ifadesidir?

Cevap

i < 10;

19. Soru

Switch deyimi içerisinde String nesnesi kullanabilmek için hangi java sürümü kullanılabilir?

Cevap

En düşük Java 7

20. Soru

int YDSPuanı = 82;
char seviye;
if (YDSPuanı >= 90) {
seviye = ‘A’;
} else if (YDSPuanı >= 80) {
seviye = ‘B’;
} else if (YDSPuanı >= 70) {
seviye = ‘C’;
} else if (YDSPuanı >= 60) {
seviye = ‘D’;
} else if (YDSPuanı >= 50) {
seviye = ‘F’; } else if
seviye = ‘-’;
}
System.out.println(“Seviye = “ + seviye);

bu kod hangi çıktıyı verir?

Cevap

Seviye = B

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.