Açıköğretim Ders Notları

İleri Programlama Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İleri Programlama Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Java’da Kural Dışı Durum İnceleme

1. Soru

Java derleyicisi bu kategorideki kural dışı durumların işlenmesini zorunlu kılar. neyi ifade eder?

Cevap

Checked


2. Soru

Java derleyicisi bu kategorideki kural dışı durumların işlenmesini zorunlu kılmaz.
Derleyici hatalarına sebep olmadıkları için bu kural dışı durumların işlenip işlenmemesi programcıların tercihlerine bırakılmıştır. neyi ifade eder?

Cevap

Unchecked


3. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Sıfıra bölünme ve benzeri aritmetik hatalar yapıldığını belirtir?

Cevap

ArithmeticException


4. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Dizinin olmayan elemanlarına erişilmek istenildiğini ifade eder?

Cevap

ArrayIndexOutOfBoundsException


5. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Hatalı sınıf dönüşümü yapıldığını ifade eder?

Cevap

ClassCastException


6. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Metotların hatalı parametreler ile çağrıldığını ifade eder?

Cevap

llegalArgumentException


7. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Temel girdi çıktı işlemlerinde problem olduğunu ifade eder?

Cevap

IOException


8. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Bir metnin sayıya hatalı bir şekilde dönüştürüldüğünü ifade eder?

Cevap

NumberFormatException


9. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Desteklenmeyen bir operasyonla karşılaşıldığını ifade eder?

Cevap

UnsupportedOperationException


10. Soru

Kural dışı durum oluşabilecek satırlarda hanig ifade kullanılır?

Cevap

try


11. Soru

Kural dışı durum oluştuğunda yapılacaklarda hangi ifade kullanılır?

Cevap

catch (Exception e)


12. Soru

Kural dışı durum oluşup oluşmadığını düşünmeksizin çalışmasını istediğimiz bir takım program kodları varsa bunlar için ne kullanılır?

Cevap

Finally Bloğu


13. Soru

Hangi anahtar kelime, derleyicinin ele alınmasını zorunlu kıldığı checked kural dışı
durum kategorisindeki durumlar için kullanılmaktadır?

Cevap

Throws


14. Soru

Metotların hatalı parametreler ile çağrılması sonucu oluşan kural dışı durumların ifade edilmesi için kullanılan Java sınıfı hangisidir?

Cevap

Math


15. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Elemanları üzerinde tek tek ilerlenilen bir listede daha fazla eleman bulunmadığını ifade eder?

Cevap

NoSuchElementException


16. Soru

Hangi blok içerisinde Exception sınıfı yerine ondan kalıtım yoluyla türemiş olan ArrayIndexOutOfBoundsException sınıfı kullanılabilir?

Cevap

catch


17. Soru

Java programlama dilinde kural dışı durumlar işlenirken mutlaka çalışması istenen kodlar hangi ifade blokları içinde yer almalıdır?

Cevap

finally


18. Soru

Java programlama dilinde kural dışı durumların işlenmesi için kullanılan ifade bloğu nedir?

Cevap

try catch


19. Soru

public class Uygulama1 {
public static void
main(String[] args) {
try {
System.out.
print(“1”);
System.out.
print(“2”);
}
catch(Exception e) {
System.out.
print(“3”);
System.out.
print(“4”);
}
}
}

bu kod hangi çıktıyı verir?

Cevap

12


20. Soru

Java programlama dilinde yazılan bir metod, kural dışı durum oluşma ihtimaline karşı derleyici hatası verdiğinde bu hatayı ortadan kaldırmak için
metodun tanımına ne eklenmelidir?

Cevap

throws


1. Soru

Java derleyicisi bu kategorideki kural dışı durumların işlenmesini zorunlu kılar. neyi ifade eder?

Cevap

Checked

2. Soru

Java derleyicisi bu kategorideki kural dışı durumların işlenmesini zorunlu kılmaz.
Derleyici hatalarına sebep olmadıkları için bu kural dışı durumların işlenip işlenmemesi programcıların tercihlerine bırakılmıştır. neyi ifade eder?

Cevap

Unchecked

3. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Sıfıra bölünme ve benzeri aritmetik hatalar yapıldığını belirtir?

Cevap

ArithmeticException

4. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Dizinin olmayan elemanlarına erişilmek istenildiğini ifade eder?

Cevap

ArrayIndexOutOfBoundsException

5. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Hatalı sınıf dönüşümü yapıldığını ifade eder?

Cevap

ClassCastException

6. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Metotların hatalı parametreler ile çağrıldığını ifade eder?

Cevap

llegalArgumentException

7. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Temel girdi çıktı işlemlerinde problem olduğunu ifade eder?

Cevap

IOException

8. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Bir metnin sayıya hatalı bir şekilde dönüştürüldüğünü ifade eder?

Cevap

NumberFormatException

9. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Desteklenmeyen bir operasyonla karşılaşıldığını ifade eder?

Cevap

UnsupportedOperationException

10. Soru

Kural dışı durum oluşabilecek satırlarda hanig ifade kullanılır?

Cevap

try

11. Soru

Kural dışı durum oluştuğunda yapılacaklarda hangi ifade kullanılır?

Cevap

catch (Exception e)

12. Soru

Kural dışı durum oluşup oluşmadığını düşünmeksizin çalışmasını istediğimiz bir takım program kodları varsa bunlar için ne kullanılır?

Cevap

Finally Bloğu

13. Soru

Hangi anahtar kelime, derleyicinin ele alınmasını zorunlu kıldığı checked kural dışı
durum kategorisindeki durumlar için kullanılmaktadır?

Cevap

Throws

14. Soru

Metotların hatalı parametreler ile çağrılması sonucu oluşan kural dışı durumların ifade edilmesi için kullanılan Java sınıfı hangisidir?

Cevap

Math

15. Soru

Hangi Kural Dışı Durum Sınıfı Elemanları üzerinde tek tek ilerlenilen bir listede daha fazla eleman bulunmadığını ifade eder?

Cevap

NoSuchElementException

16. Soru

Hangi blok içerisinde Exception sınıfı yerine ondan kalıtım yoluyla türemiş olan ArrayIndexOutOfBoundsException sınıfı kullanılabilir?

Cevap

catch

17. Soru

Java programlama dilinde kural dışı durumlar işlenirken mutlaka çalışması istenen kodlar hangi ifade blokları içinde yer almalıdır?

Cevap

finally

18. Soru

Java programlama dilinde kural dışı durumların işlenmesi için kullanılan ifade bloğu nedir?

Cevap

try catch

19. Soru

public class Uygulama1 {
public static void
main(String[] args) {
try {
System.out.
print(“1”);
System.out.
print(“2”);
}
catch(Exception e) {
System.out.
print(“3”);
System.out.
print(“4”);
}
}
}

bu kod hangi çıktıyı verir?

Cevap

12

20. Soru

Java programlama dilinde yazılan bir metod, kural dışı durum oluşma ihtimaline karşı derleyici hatası verdiğinde bu hatayı ortadan kaldırmak için
metodun tanımına ne eklenmelidir?

Cevap

throws

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.