Açıköğretim Ders Notları

İleri Programlama Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İleri Programlama Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Java’da Kullanıcı Arayüzü Tabanlı Programlama

1. Soru

Liste bileşenine ait setSelectionMode metodunun çalışma prensibi nasıldır?

Cevap

Bu metodun aldığı parametre SelectionMode.SINGLE olduğunda listenin tek elemanının, SelectionMode.MULTIPLE olduğunda ise listenin birden fazla elemanın seçilmesine izin verilmektedir.


2. Soru

İsmi ‘Düğme’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin java sınıfı nedir?

Cevap

Button


3. Soru

Java programlama dilinde, kullanıcı arayüzü geliştirmek için hangi kütüphaneler vardır?

          

Cevap

Java programlama dilinde, kullanıcı arayüzü geliştirmek için sırasıyla AWT, Swing ve JavaFX isimli kütüphaneler ortaya çıkmıştır.  


4. Soru

İsmi ‘Açılır kutu’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin java sınıfı nedir?

Cevap

ComboBox


5. Soru

Java sınıfı ‘Label’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

Cevap

Etiket


6. Soru

Java sınıfı ‘ScrollBar’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

           

Cevap

Kaydırma Çubuğu


7. Soru

Bir JavaFX uygulamasında öncelikle yerine getirilmesi gereken nedir?

Cevap

JavaFX uygulaması olacak sınıfın Application sınıfından kalıtım yoluyla türemiş ve start metodunu eziyor olması gerekir.


8. Soru

JavaFX nasıl bir kütüphanedir?

Cevap

JavaFX ise programcıların daha hızlı ve etkili şekilde kullanıcı arayüzü oluşturmaları adına sonradan inşa edilen bir Java kütüphanesidir.


9. Soru

Java sınıflarından biri olan Vbox’ın işlevi nedir?  

Cevap

Bileşenlere tek bir sütunda dikey olarak yerleşim sağlar.


10. Soru

Java programlama dilinde mesajların ayrı bir pencerede görüntülenmesi için kullanılan sınıfın ismi nedir?

Cevap

Alert


11. Soru

Bir JavaFX uygulamasında temel var olanlar nelerdir?

Cevap

JavaFX uygulaması olacak sınıfın Application sınıfından kalıtım yoluyla türemiş ve start metodunu eziyor olması gerekir. Start metodu Stage sınıfı türünde bir parametre almaktadır. Stage sınıfı, ekranda bir form oluşmasına olanak sağlayacaktır. Arayüz oluşturmak için Stage sınıfı ile ilişkilendirilmiş Scene türünde sınıfımız bulunacaktır. Scene  sınıfının içerilerinde etiket, metin alanı vb. grafik kullanıcı arayüzü elemanları yer alabilmektedir.


12. Soru

Java sınıflarından biri olan HBox’ın işlevi nedir?  

Cevap

 Bileşenlere tek bir satırda yatay olarak yerleşim sağlar.


13. Soru

JavaFX kütüphanesine ait çeşitli arayüz bileşenlerine örnekler nelerdir?

Cevap

JavaFX kütüphanesi düğme, işaret kutusu, açılır kutu, etiket, liste, şifre alanı, radyo düğmesi, kaydırma çubuğu ve metin alanı gibi çeşitli arayüz bileşenlerine sahiptir. 


14. Soru

JavaFX kütüphanesi kullanımı nasıl olmaktadır?

Cevap

JavaFX kullanımının iki farklı şekilde yapılabilmesi mümkündür. Bunlardan ilki, arayüz görünümü oluşturmak için tamamen Java program kodlarının kullanıldığı durumdur. İkincisi ise FXML dediğimiz başka bir dosya yapısının bu sürece dâhil edilmesiyle kullanıcı arayüzünün ayrı bir dosya içerisinde oluşturulmasıdır.


15. Soru

JavaFX kütüphanesinin Java programlama diline katılımı nasıl olmuştur?

Cevap

JavaFX kütüphanesi, Java geliştirme paketi (JDK) içerisine 2014 yılında yayınlanan 1.8 sürümünden itibaren dâhil edilmiştir.


16. Soru

Java sınıflarından biri olan GridPane’in işlevi nedir?

Cevap

Bileşenlere ızgara şeklinde bir yerleşim sağlar. 


17. Soru

Java sınıfı ‘TextField’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

Cevap

Metin Alanı


18. Soru

Java sınıflarından biri olan BorderPane’in işlevi nedir?

Cevap

Bileşenlere üst, alt, sağ, sol, merkez şeklinde yerleşim sağlar.


19. Soru

Nesneye yönelik programlama mantığı ile yazılmış bilgisayar programlardaki olay güdümlü kavramı nasıldır?

Cevap

Örneğin fareyi bir düğmenin üzerine getirip tıkladığımızı varsayalım. Burada düğmenin üzerine tıklanması bir olayı ifade etmektedir. Fare ise o olayın kaynağıdır. Bir diğer taraftan da bu olay gerçekleştikten sonra ne yapılması gerektiği tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlama da olay yönetimi olarak isimlendirilmektedir. Bu da fare tarafından düğme tıklandığı zaman ekranda bir mesaj görüntülenmesidir. Bunların tamamına olay güdümlü programlama denmektedir.


20. Soru

Olay güdümlü programlama ile asıl yapılan nedir?

Cevap

Olay güdümlü programlama ile asıl yapılan önceden yapılmış arayüzlere işlevsellik katmaktır.


1. Soru

Liste bileşenine ait setSelectionMode metodunun çalışma prensibi nasıldır?

Cevap

Bu metodun aldığı parametre SelectionMode.SINGLE olduğunda listenin tek elemanının, SelectionMode.MULTIPLE olduğunda ise listenin birden fazla elemanın seçilmesine izin verilmektedir.

2. Soru

İsmi ‘Düğme’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin java sınıfı nedir?

Cevap

Button

3. Soru

Java programlama dilinde, kullanıcı arayüzü geliştirmek için hangi kütüphaneler vardır?

          

Cevap

Java programlama dilinde, kullanıcı arayüzü geliştirmek için sırasıyla AWT, Swing ve JavaFX isimli kütüphaneler ortaya çıkmıştır.  

4. Soru

İsmi ‘Açılır kutu’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin java sınıfı nedir?

Cevap

ComboBox

5. Soru

Java sınıfı ‘Label’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

Cevap

Etiket

6. Soru

Java sınıfı ‘ScrollBar’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

           

Cevap

Kaydırma Çubuğu

7. Soru

Bir JavaFX uygulamasında öncelikle yerine getirilmesi gereken nedir?

Cevap

JavaFX uygulaması olacak sınıfın Application sınıfından kalıtım yoluyla türemiş ve start metodunu eziyor olması gerekir.

8. Soru

JavaFX nasıl bir kütüphanedir?

Cevap

JavaFX ise programcıların daha hızlı ve etkili şekilde kullanıcı arayüzü oluşturmaları adına sonradan inşa edilen bir Java kütüphanesidir.

9. Soru

Java sınıflarından biri olan Vbox’ın işlevi nedir?  

Cevap

Bileşenlere tek bir sütunda dikey olarak yerleşim sağlar.

10. Soru

Java programlama dilinde mesajların ayrı bir pencerede görüntülenmesi için kullanılan sınıfın ismi nedir?

Cevap

Alert

11. Soru

Bir JavaFX uygulamasında temel var olanlar nelerdir?

Cevap

JavaFX uygulaması olacak sınıfın Application sınıfından kalıtım yoluyla türemiş ve start metodunu eziyor olması gerekir. Start metodu Stage sınıfı türünde bir parametre almaktadır. Stage sınıfı, ekranda bir form oluşmasına olanak sağlayacaktır. Arayüz oluşturmak için Stage sınıfı ile ilişkilendirilmiş Scene türünde sınıfımız bulunacaktır. Scene  sınıfının içerilerinde etiket, metin alanı vb. grafik kullanıcı arayüzü elemanları yer alabilmektedir.

12. Soru

Java sınıflarından biri olan HBox’ın işlevi nedir?  

Cevap

 Bileşenlere tek bir satırda yatay olarak yerleşim sağlar.

13. Soru

JavaFX kütüphanesine ait çeşitli arayüz bileşenlerine örnekler nelerdir?

Cevap

JavaFX kütüphanesi düğme, işaret kutusu, açılır kutu, etiket, liste, şifre alanı, radyo düğmesi, kaydırma çubuğu ve metin alanı gibi çeşitli arayüz bileşenlerine sahiptir. 

14. Soru

JavaFX kütüphanesi kullanımı nasıl olmaktadır?

Cevap

JavaFX kullanımının iki farklı şekilde yapılabilmesi mümkündür. Bunlardan ilki, arayüz görünümü oluşturmak için tamamen Java program kodlarının kullanıldığı durumdur. İkincisi ise FXML dediğimiz başka bir dosya yapısının bu sürece dâhil edilmesiyle kullanıcı arayüzünün ayrı bir dosya içerisinde oluşturulmasıdır.

15. Soru

JavaFX kütüphanesinin Java programlama diline katılımı nasıl olmuştur?

Cevap

JavaFX kütüphanesi, Java geliştirme paketi (JDK) içerisine 2014 yılında yayınlanan 1.8 sürümünden itibaren dâhil edilmiştir.

16. Soru

Java sınıflarından biri olan GridPane’in işlevi nedir?

Cevap

Bileşenlere ızgara şeklinde bir yerleşim sağlar. 

17. Soru

Java sınıfı ‘TextField’ olan kullanıcı arayüzü bileşeninin ismi nedir?

Cevap

Metin Alanı

18. Soru

Java sınıflarından biri olan BorderPane’in işlevi nedir?

Cevap

Bileşenlere üst, alt, sağ, sol, merkez şeklinde yerleşim sağlar.

19. Soru

Nesneye yönelik programlama mantığı ile yazılmış bilgisayar programlardaki olay güdümlü kavramı nasıldır?

Cevap

Örneğin fareyi bir düğmenin üzerine getirip tıkladığımızı varsayalım. Burada düğmenin üzerine tıklanması bir olayı ifade etmektedir. Fare ise o olayın kaynağıdır. Bir diğer taraftan da bu olay gerçekleştikten sonra ne yapılması gerektiği tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlama da olay yönetimi olarak isimlendirilmektedir. Bu da fare tarafından düğme tıklandığı zaman ekranda bir mesaj görüntülenmesidir. Bunların tamamına olay güdümlü programlama denmektedir.

20. Soru

Olay güdümlü programlama ile asıl yapılan nedir?

Cevap

Olay güdümlü programlama ile asıl yapılan önceden yapılmış arayüzlere işlevsellik katmaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.