Açıköğretim Ders Notları

İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri Dersi 8. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Alternatif Ve Destekleyici İletişim Uygulamaları: Düşük, Orta Ve İleri Düzey Teknoloji Gerektiren Uygulamalar

1. Soru

Bir kişinin konuşma ve konuşulanı anlama yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilecek olan faktörler nelerdir?

Cevap

Bir kişinin konuşma ve konuşulanı anlama yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilecek olan faktörler; çevresel, fiziksel, nörolojik, duyusal, psikolojik veya bilişsel süreç faktörleridir.


2. Soru

En yaygın olarak kullandığımız iletişim biçimleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Konuşma, jestler, mimikler, resim ve yazı en yaygın olarak kullandığımız iletişim biçimleri arasında yer almaktadır.


3. Soru

Travmatik beyin hasarı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Travmatik beyin hasarı; başın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması (araba camı, kalorifer, beton gibi) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (kurşun, çivi gibi) sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır.


4. Soru

Ek araçsız ADİ sistemleri; nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ek araçsız ADİ sistemleri; herhangi bir ek araç kullanımı gerektirmeyen sistemlerdir. Genel olarak bireyin kendi vücudunu kullanmasını gerektiren işaretler, göz hareketleri, mimikler ya da jestler yoluyla iletişim kurma biçimi olarak tanımlanabilir.


5. Soru

Düşük düzey teknoloji kullanılan uygulamalar, ne tür uygulamalardır?

Cevap

Düşük düzey teknoloji kullanılan uygulamalar, görsel destek sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı pil ya da elektronik güç kullanılmayan ve oldukça düşük maliyetli araçlar/uygulamalardır.


6. Soru

Görsel destek sistemleri genellikle nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Görsel destek sistemleri genellikle resimli kartlar, fotoğraflar ya da çizimler gibi görsel uyaranları içeren uygulamalardan (örneğin; etkinlik çizelgeleri, görsel geçiş destekleri vb.) oluşmaktadır.


7. Soru

Bilimsel dayanaklı uygulama kavramı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bilimsel dayanaklı uygulama kavramı; bir uygulamanın vadettiği sonuçları gerçekten sağladığına ilişkin hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış yeterli düzeyde araştırma bulgusuna sahip uygulamalar olarak tanımlanmaktadır.


8. Soru

Toplumsal rica/istek kartları, iletişim sorunu yaşayan bireylerin günlük iletişimlerinde ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Toplumsal rica/istek kartları iletişim sorunu yaşayan bireylerin günlük iletişimlerinde daha bağımsız olmalarını ve toplumsal katılımlarının artmasını da sağlamaktadır.


9. Soru

Orta düzey teknoloji kullanılan ADİ sistemleri/ cihazlarından nasıl yararlanılmaktadır?

Cevap

Orta düzey teknoloji kullanılan ADİ sistemleri/ cihazlarından sıklıkla iletişim becerilerinin ve sosyal becerilerin kazandırılması süreçlerinde yararlanılmaktadır.


10. Soru

Etkinlik çizelgelerin otizmli bireylere sağladığı yarar nedir?

Cevap

Etkinlik çizelgeleri aracılığıyla otizmli bireyeler diğer bireylerle sosyal etkileşim kurmayı öğrenmektedirler.


11. Soru

Konuşma üreten cihazların çalışma prensibi nasıldır?

Cevap

Konuşma üreten cihazların çalışma prensibi cihaz üzerindeki herhangi bir sembole dokunarak bağlama uygun sesli mesajlar sunmaktır.


12. Soru

Butonlar; hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Butonlar; engelli bireyin bir cihazı dolaylı olarak aktif hale getirmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.


13. Soru

ADİ uygulamaları aracılığı ile iletişim kurma becerisinin kazandırılması süreci için neler gerekmektedir?

Cevap

ADİ uygulamaları aracılığı ile iletişim kurma becerisinin kazandırılması süreci ekip çalışmasını ve işbirliğini gerektirmektedir.


14. Soru

Engelli bir bireye iletişim kurma özgürlüğünün verilmesi, ne anlama gelmektedir?

Cevap

Engelli bir bireye iletişim kurma özgürlüğünün verilmesi aynı zamanda kişinin temel insan haklarına erişimin sağlanması anlamına da gelmektedir.


15. Soru

Engelli bireyin iletişiminin mümkün olan en üst seviyede etkili ve verimli bir biçimde sağlanabilmesi için düzenleme yapılması ya da önlem alınması gereken öncelikli ortamlar nerelerdir?

Cevap

 Düzenleme yapılması ya da önlem alınması gereken öncelikli ortamlar arasında engelli bireyin evi, okulu, işyeri, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini aldığı kurumlar akla ilk gelen ortamlardır.


16. Soru

ADİ doğru ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için engelli bireyin hayatındaki tüm yetişkinlerin ne yapmaları gerekmektedir?

Cevap

Engelli bireyin hayatındaki tüm yetişkinlerin engelli bireyin kullandığı ADİ sistemi veya cihazı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir?


17. Soru

İletişim becerilerinde yetersizliklere sahip olan bireylerin ADİ sistemlerine erişimlerinin sağlanmaması ya da gecikmesi durumunda ne gibi problemler ortaya çıkar?

Cevap

Engelli bireylerin ADİ sistemlerine erişimlerinin sağlanmaması ya da gecikmesi durumunda; dil gelişimi, günlük yaşam becerileri, sağlık, yaşam kalitesi, sosyal katılım vb. problemler ortaya çıkabilir.


18. Soru

Engelli bireylerin iletişim temelli yaşadıkları sorunlara çözüm üretilememesi durumunda; engelli bireyler, hangi alanlarda sorun yaşama ihtimali artmaktadır?

Cevap

Engelli bireylerin iletişim temelli yaşadıkları sorunlara çözüm üretilememesi durumunda; engelli bireyler kimlik kaybı, zihinsel sağlık sorunları, izolasyon, öğrenme fırsatlarını kaçırma vb. alanlarda sorun yaşama ihtimali artmaktadır.


19. Soru

Engelli bireyin kullandığı cihazı ya da sistemi tanımak, öğrenmek için neler yapılabilir?

Cevap

Zaman ayırmak ya da gerekli olan durumlarda uzmanlardan yardım almak.


20. Soru

Engelli birey, ADİ cihazının düğmelerine rastgele basıyor ve gürültü yapıyor olmasından rahatsız olunsa bile ne yapılmaması gerekir?

Cevap

Engelli birey, ADİ cihazının düğmelerine rastgele basıyor ve gürültü yapıyor olmasından rahatsız olunsa bile cihaz engelli bireyin elinden alınmaması gerekir.


1. Soru

Bir kişinin konuşma ve konuşulanı anlama yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilecek olan faktörler nelerdir?

Cevap

Bir kişinin konuşma ve konuşulanı anlama yeteneğini olumsuz olarak etkileyebilecek olan faktörler; çevresel, fiziksel, nörolojik, duyusal, psikolojik veya bilişsel süreç faktörleridir.

2. Soru

En yaygın olarak kullandığımız iletişim biçimleri arasında neler yer almaktadır?

Cevap

Konuşma, jestler, mimikler, resim ve yazı en yaygın olarak kullandığımız iletişim biçimleri arasında yer almaktadır.

3. Soru

Travmatik beyin hasarı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Travmatik beyin hasarı; başın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması (araba camı, kalorifer, beton gibi) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (kurşun, çivi gibi) sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır.

4. Soru

Ek araçsız ADİ sistemleri; nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Ek araçsız ADİ sistemleri; herhangi bir ek araç kullanımı gerektirmeyen sistemlerdir. Genel olarak bireyin kendi vücudunu kullanmasını gerektiren işaretler, göz hareketleri, mimikler ya da jestler yoluyla iletişim kurma biçimi olarak tanımlanabilir.

5. Soru

Düşük düzey teknoloji kullanılan uygulamalar, ne tür uygulamalardır?

Cevap

Düşük düzey teknoloji kullanılan uygulamalar, görsel destek sistemlerinin yoğun olarak kullanıldığı pil ya da elektronik güç kullanılmayan ve oldukça düşük maliyetli araçlar/uygulamalardır.

6. Soru

Görsel destek sistemleri genellikle nelerden oluşmaktadır?

Cevap

Görsel destek sistemleri genellikle resimli kartlar, fotoğraflar ya da çizimler gibi görsel uyaranları içeren uygulamalardan (örneğin; etkinlik çizelgeleri, görsel geçiş destekleri vb.) oluşmaktadır.

7. Soru

Bilimsel dayanaklı uygulama kavramı, nasıl tanımlanmaktadır?

Cevap

Bilimsel dayanaklı uygulama kavramı; bir uygulamanın vadettiği sonuçları gerçekten sağladığına ilişkin hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış yeterli düzeyde araştırma bulgusuna sahip uygulamalar olarak tanımlanmaktadır.

8. Soru

Toplumsal rica/istek kartları, iletişim sorunu yaşayan bireylerin günlük iletişimlerinde ne gibi faydalar sağlamaktadır?

Cevap

Toplumsal rica/istek kartları iletişim sorunu yaşayan bireylerin günlük iletişimlerinde daha bağımsız olmalarını ve toplumsal katılımlarının artmasını da sağlamaktadır.

9. Soru

Orta düzey teknoloji kullanılan ADİ sistemleri/ cihazlarından nasıl yararlanılmaktadır?

Cevap

Orta düzey teknoloji kullanılan ADİ sistemleri/ cihazlarından sıklıkla iletişim becerilerinin ve sosyal becerilerin kazandırılması süreçlerinde yararlanılmaktadır.

10. Soru

Etkinlik çizelgelerin otizmli bireylere sağladığı yarar nedir?

Cevap

Etkinlik çizelgeleri aracılığıyla otizmli bireyeler diğer bireylerle sosyal etkileşim kurmayı öğrenmektedirler.

11. Soru

Konuşma üreten cihazların çalışma prensibi nasıldır?

Cevap

Konuşma üreten cihazların çalışma prensibi cihaz üzerindeki herhangi bir sembole dokunarak bağlama uygun sesli mesajlar sunmaktır.

12. Soru

Butonlar; hangi amaçla kullanılmaktadır?

Cevap

Butonlar; engelli bireyin bir cihazı dolaylı olarak aktif hale getirmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

13. Soru

ADİ uygulamaları aracılığı ile iletişim kurma becerisinin kazandırılması süreci için neler gerekmektedir?

Cevap

ADİ uygulamaları aracılığı ile iletişim kurma becerisinin kazandırılması süreci ekip çalışmasını ve işbirliğini gerektirmektedir.

14. Soru

Engelli bir bireye iletişim kurma özgürlüğünün verilmesi, ne anlama gelmektedir?

Cevap

Engelli bir bireye iletişim kurma özgürlüğünün verilmesi aynı zamanda kişinin temel insan haklarına erişimin sağlanması anlamına da gelmektedir.

15. Soru

Engelli bireyin iletişiminin mümkün olan en üst seviyede etkili ve verimli bir biçimde sağlanabilmesi için düzenleme yapılması ya da önlem alınması gereken öncelikli ortamlar nerelerdir?

Cevap

 Düzenleme yapılması ya da önlem alınması gereken öncelikli ortamlar arasında engelli bireyin evi, okulu, işyeri, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini aldığı kurumlar akla ilk gelen ortamlardır.

16. Soru

ADİ doğru ve etkili bir biçimde kullanılabilmesi için engelli bireyin hayatındaki tüm yetişkinlerin ne yapmaları gerekmektedir?

Cevap

Engelli bireyin hayatındaki tüm yetişkinlerin engelli bireyin kullandığı ADİ sistemi veya cihazı hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir?

17. Soru

İletişim becerilerinde yetersizliklere sahip olan bireylerin ADİ sistemlerine erişimlerinin sağlanmaması ya da gecikmesi durumunda ne gibi problemler ortaya çıkar?

Cevap

Engelli bireylerin ADİ sistemlerine erişimlerinin sağlanmaması ya da gecikmesi durumunda; dil gelişimi, günlük yaşam becerileri, sağlık, yaşam kalitesi, sosyal katılım vb. problemler ortaya çıkabilir.

18. Soru

Engelli bireylerin iletişim temelli yaşadıkları sorunlara çözüm üretilememesi durumunda; engelli bireyler, hangi alanlarda sorun yaşama ihtimali artmaktadır?

Cevap

Engelli bireylerin iletişim temelli yaşadıkları sorunlara çözüm üretilememesi durumunda; engelli bireyler kimlik kaybı, zihinsel sağlık sorunları, izolasyon, öğrenme fırsatlarını kaçırma vb. alanlarda sorun yaşama ihtimali artmaktadır.

19. Soru

Engelli bireyin kullandığı cihazı ya da sistemi tanımak, öğrenmek için neler yapılabilir?

Cevap

Zaman ayırmak ya da gerekli olan durumlarda uzmanlardan yardım almak.

20. Soru

Engelli birey, ADİ cihazının düğmelerine rastgele basıyor ve gürültü yapıyor olmasından rahatsız olunsa bile ne yapılmaması gerekir?

Cevap

Engelli birey, ADİ cihazının düğmelerine rastgele basıyor ve gürültü yapıyor olmasından rahatsız olunsa bile cihaz engelli bireyin elinden alınmaması gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.