Açıköğretim Ders Notları

İlk Müslüman Türk Devletleri Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İlk Müslüman Türk Devletleri Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Türklerin İslamiyeti Kabulü

1. Soru

642 yılında kazanılan ve İslâm tarihinde “Fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) denilen Nihavend zaferinin en önemli sonucu nedir ?

Cevap

İran kapıları Müslüman’lara açıldı.


2. Soru

Bütün İran’ın İslâm hakimiyeti altına alınması hangi halife döneminde olmuştur ?

Cevap

Hz. Osman dönemi.


3. Soru

Devlet yönetiminde ve fetih harekâtında önceki halifelerden farklı bir siyaset uygulayan, halkla ve bazı hükümdarlarla iyi ilişkiler kurarak İslâmiyet’in gönülden benimsenmesini sağlayan Emevi Halifesi kimdir ?

Cevap

Emevî halifeleri arasında seçkin bir yeri olan Ömer b. Abdülaziz.


4. Soru

Horasan’da mevâlîlerin  büyük bir isyan hareketini başlatması ne ile sonuçlandı ?

Cevap

Emevî hânedanının yıkılması ve Abbâsîler’in iktidara gelmesiyle sonuçlandı.


5. Soru

Büyük Zap Suyu Savaşı (750) kimler arasında olmuştur ?

Cevap

Son Emevî halifesi II. Mervân ile ilk Abbâsî halifesi Seffâh’ın amcası Abdullah b. Ali arasında olmuştur.


6. Soru

Türkler’in Müslüman Arapları Çin’e desteklediği ve sonucunda Türk-Arap dostluğunun tesis edilmesi hangi savaş sonucunda olmuştur ?

Cevap

Talas Savaşı


7. Soru

Türkler’i hizmetine alan ilk Abbâsî halifesi kimdir ?

Cevap

el-Mansur.


8. Soru

ilk defa Türkler’in desteğiyle hilâfet makamına gelen ve yine Türkler tarafından katledilen Abbâsi Halifesi kimdir ?

Cevap

Mütevekkil Abbâsi.


9. Soru

Bazı Ortaçağ İslam devletlerinde, özellikle Abbasilerde idari yetkilere de sahip, genellikle Türk asıllı kumandanlara verilen
unvana ne ad verilir ?

Cevap

Emîrü’l-ümerâ


10. Soru

Cizye nedir ?

Cevap

İslam devletlerinde gayrimüslimlerin erkeklerinden alınan baş vergisi.


11. Soru

Ribat nedir ?

Cevap

Genellkle zengin Müslüman tüccarların sınır boylarında ve bozkırlarda yaptırdıkları, hem gazilerin sığınağı, hem de İslam davetçilerinin karargâhı olarak kullanılan mekân.


12. Soru

İslâmın erken dönemlerinde Mevâlîlerin arasında ortaya çıkan, ılımlı ve uzlaşmacı fikirleriyle tanınan itikadî ve siyasî fırkaya ne ad verilir ?

Cevap

Mürcie


13. Soru

Ebû Hanîfe ve Ebû Mansur el-Mâtürîdî’nin  görüşleri etrafında oluşan, nakil ile aklı uzlaştıran ve Türkler arasında yaygın olan Sünnî itikadî mezhebe ne ad verilir ?

Cevap

Mâtürîdîyye


14. Soru

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe tarafıdan kurulan ve Türkler arsında yaygın olan, dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri olan mezhebe ne ad verilir ?

Cevap

Hanefî


15. Soru

Türkler arasında ilk defa İslâmiyeti resmî din olarak hangi devlet kabul etmiştir ?

Cevap

İdil (Volga) Bulgarları


16. Soru

Hangi büyük Türk devleti ilk kez İslâmiyet’i devlet dini olarak benimsemiştir ?

Cevap

Karahanlılar


17. Soru

Batı Türkleri arasındaki din savaşının sona ermesi hangi devletin İslâmı kabul etmesiyle olmuştur ?

Cevap

Karahanlılar


18. Soru

Tasavvuf yoluyla İslâmiyetin Türk toplumları arasında yayılmasında etkili olan ünlü mutasavvıf Ahmed Yesevî hangi devlete ve kültüre mensuptur ?

Cevap

Karahanlı kültürüne mensup


19. Soru

İslâmiyet Türkler arasında ilk defa hangi bölgede yayılmaya başlamıştır ?

Cevap

Maverâünnehr


20. Soru

Türklerin İslâm öncesi hangi dinî millî din olarak kabul edilmekteydi ?

Cevap

Gök Tanrı inancı


1. Soru

642 yılında kazanılan ve İslâm tarihinde “Fethu’l-fütûh” (fetihler fethi) denilen Nihavend zaferinin en önemli sonucu nedir ?

Cevap

İran kapıları Müslüman’lara açıldı.

2. Soru

Bütün İran’ın İslâm hakimiyeti altına alınması hangi halife döneminde olmuştur ?

Cevap

Hz. Osman dönemi.

3. Soru

Devlet yönetiminde ve fetih harekâtında önceki halifelerden farklı bir siyaset uygulayan, halkla ve bazı hükümdarlarla iyi ilişkiler kurarak İslâmiyet’in gönülden benimsenmesini sağlayan Emevi Halifesi kimdir ?

Cevap

Emevî halifeleri arasında seçkin bir yeri olan Ömer b. Abdülaziz.

4. Soru

Horasan’da mevâlîlerin  büyük bir isyan hareketini başlatması ne ile sonuçlandı ?

Cevap

Emevî hânedanının yıkılması ve Abbâsîler’in iktidara gelmesiyle sonuçlandı.

5. Soru

Büyük Zap Suyu Savaşı (750) kimler arasında olmuştur ?

Cevap

Son Emevî halifesi II. Mervân ile ilk Abbâsî halifesi Seffâh’ın amcası Abdullah b. Ali arasında olmuştur.

6. Soru

Türkler’in Müslüman Arapları Çin’e desteklediği ve sonucunda Türk-Arap dostluğunun tesis edilmesi hangi savaş sonucunda olmuştur ?

Cevap

Talas Savaşı

7. Soru

Türkler’i hizmetine alan ilk Abbâsî halifesi kimdir ?

Cevap

el-Mansur.

8. Soru

ilk defa Türkler’in desteğiyle hilâfet makamına gelen ve yine Türkler tarafından katledilen Abbâsi Halifesi kimdir ?

Cevap

Mütevekkil Abbâsi.

9. Soru

Bazı Ortaçağ İslam devletlerinde, özellikle Abbasilerde idari yetkilere de sahip, genellikle Türk asıllı kumandanlara verilen
unvana ne ad verilir ?

Cevap

Emîrü’l-ümerâ

10. Soru

Cizye nedir ?

Cevap

İslam devletlerinde gayrimüslimlerin erkeklerinden alınan baş vergisi.

11. Soru

Ribat nedir ?

Cevap

Genellkle zengin Müslüman tüccarların sınır boylarında ve bozkırlarda yaptırdıkları, hem gazilerin sığınağı, hem de İslam davetçilerinin karargâhı olarak kullanılan mekân.

12. Soru

İslâmın erken dönemlerinde Mevâlîlerin arasında ortaya çıkan, ılımlı ve uzlaşmacı fikirleriyle tanınan itikadî ve siyasî fırkaya ne ad verilir ?

Cevap

Mürcie

13. Soru

Ebû Hanîfe ve Ebû Mansur el-Mâtürîdî’nin  görüşleri etrafında oluşan, nakil ile aklı uzlaştıran ve Türkler arasında yaygın olan Sünnî itikadî mezhebe ne ad verilir ?

Cevap

Mâtürîdîyye

14. Soru

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe tarafıdan kurulan ve Türkler arsında yaygın olan, dört büyük Sünnî fıkıh mezhebinden biri olan mezhebe ne ad verilir ?

Cevap

Hanefî

15. Soru

Türkler arasında ilk defa İslâmiyeti resmî din olarak hangi devlet kabul etmiştir ?

Cevap

İdil (Volga) Bulgarları

16. Soru

Hangi büyük Türk devleti ilk kez İslâmiyet’i devlet dini olarak benimsemiştir ?

Cevap

Karahanlılar

17. Soru

Batı Türkleri arasındaki din savaşının sona ermesi hangi devletin İslâmı kabul etmesiyle olmuştur ?

Cevap

Karahanlılar

18. Soru

Tasavvuf yoluyla İslâmiyetin Türk toplumları arasında yayılmasında etkili olan ünlü mutasavvıf Ahmed Yesevî hangi devlete ve kültüre mensuptur ?

Cevap

Karahanlı kültürüne mensup

19. Soru

İslâmiyet Türkler arasında ilk defa hangi bölgede yayılmaya başlamıştır ?

Cevap

Maverâünnehr

20. Soru

Türklerin İslâm öncesi hangi dinî millî din olarak kabul edilmekteydi ?

Cevap

Gök Tanrı inancı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.