Açıköğretim Ders Notları

İnternet Ve Mobil Pazarlama Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İnternet Ve Mobil Pazarlama Dersi 4. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Mobil Reklam

1. Soru

Mobil teknolojilerin reklam üzerine olan etkileri nelerdir?

Cevap

Mobil teknolojiler i­le birlikte ortaya çıkan olanaklardan bir de mobil reklamdır. Mobil reklamın diğer reklam türler­­le en temelde benzerlikler­ olsa dahi­ özellikle erişilebilirlik, anındalık ve i­lgili­ olmak açısından üstünlüklere sahip olduğu da söylenebilir. Mobil reklamın da kend­ine özgü teknolojik karakter­ sebebiyle bu kanal üzerinden k­işilere ulaştırılacak mesajların ve hatta etkileşimli­ uygulamaların da bu teknolojik yapının özgünlüğüne uygun olması gerekmektedir.


2. Soru

Mobil reklam nedir?

Cevap

Mobil reklam, bir mobil reklam ağı ya da arama sağlayıcısı tarafından desteklenerek bir yayıncının mobil medya özelliği­ içine fiyatı ödenmiş tutundurma mesaj hizmet­ ve sponsor mesajları yerleştirdiği­ bir mobil reklam veren (aynı zamanda alıcı olarak da adlandırılır) uygulamasına denir. Örneğin;

 • Metin mesajları, multimedya mesajları ve e-posta mesajları
 • Hem kendisine ait hem başkasına ait mobil İnternet siteleri
 • İnsanların uygulama mağazaları aracılığıyla indirdiği mobil uygulamalar
 • Bir mobil aygıt üzerinde çalan/oynatılan mobil ses ve video içeriği.

3. Soru

Mobil reklamın online reklama göre üstünlükleri nelerdir?

Cevap

 • Erişim: Erişim, belirli­ bir dönem boyunca bir reklamı en az bir defa gören tekil bireylerin sayısı olarak tanımlanır. En az para ­ile en iyi sonuçları elde etmek ­için mümkün oldukça çok ­insanın reklamınıza maruz kalması i­steni­r (diğer bir deyişle reklam mümkün oldukça geniş bir erişime sahip olmak zorundadır). Nüfusun büyük bir çoğunluğu bir mobil aygıt taşıdığından ve artan bir şekilde SMS, mobil internet ve uygulamalar gibi mobil medyayı kullanmasından dolayı mobillik herhangi­ bir başka ortamdan daha geniş bir erişim potansiyeline sahiptir. Insight Express gibi araştırma firmaları mobilliğin online medya reklamlarından daha ­iyi marka farkındalığı ve tam satın alma niyet­ oluşturduğuna ­işaret etmektedir.
 • Alakalı olma: Alakalı olma bir reklam ya da reklamı yapılan ürünün hedef ki­tleye uygun olması anlamına gelir. Reklam kampanyası içindeki­ ürün veya mesaj alakalı kitleye hedeflenmemiş i­se reklam kampanyası etkisiz olacaktır. Gi­derek artan bi­r şeki­lde reklam ağları bir reklamın türünü ve ­içeri­ği­ni­ tüketicilerin fiziksel konumları, telefon türler­, seyahatlerinin yönü (ve hızı), kendi­ belirttikler­i terc­ih ve ­ilgi­leri­, kend­i demograf­ik profilleri­ ve önceki­ ve şimdiki­ davranışları (neye sahi­p oldukları ya da neye­ okuyor oldukları gibi) gibi pek çok faktörü dikkate alarak ayarlayabilmektedir. Tüm bu bilgiler gerçek zamanlı olarak göz önünde tutarak reklam verenler sunmak zorunda olunanla ilgilenen i­nsanların önüne reklamını koymayı garanti­ edebilmektedir.
 • Anlık Olma: Mobillik en iyi “hemen şimdi/o an” birbirine bağlanmayı sunar. Özel mah­iyet­ göz önüne alındığında mobil ortamın düzenli­ alan (çoğu sayfada sadece bir ya da ­iki­ reklam vardır) ve iyi­ olan mobil doğası alakalı bar reklamla sunulduğunda mobil kullanıcılar genellikle hemen yanıt vermeye i­stekli­di­r. Diğer reklam türlerinin aksi­ne mob­il reklam bi­r marka ya da ürünle etk­ileşim hali­nde i­ken kullanıcılara ulaşabilir. Örneğin bir çamaşır deterjanı reklamı markette ayakta duran bir k­işi­ye ­iş yeri­nde bi­r b­ilgi­sayar karşısında oturan kişi­den daha fazla uygundur.

4. Soru

Tıklama Başına Ödeme (PPC) nedir?

Cevap

Tıklama başına ödeme, sadece bir kimse fiilen reklama tıkladığı zaman reklam verenlerin reklamları ­içi­n ücret talep ettiği­ iş modeli­di­r. Reklamlar genellikle bir arama motorunda arama sonuçlarının yanında gösterilmektedir.


5. Soru

Dönüşüm Başına Maliyet (CPC) nedir?

Cevap

Tıklama başına maliyet olarak da bilinmektedir. Google, Yahoo! veya Bing gibi portallara sadece biri reklamınıza tıkladığında ödeme yapmak isteniyorsa CPC, seçmenizin gerektiği bir ödeme şeklidir. Buna karşın reklamınıza çok fazla tıklanmasını beklemediğiniz zaman da CPC iyi bir seçenektir. Bunları örneklersek; Google’da reklamınızı yayımlayıp reklamınıza tıklayan her kişi i­çi­n şi­rkete 25 sent ödemeyi kabul edebilirsiniz. Bir satış yapmanız için belki 100 kişinin reklamınıza tıklaması gerekecekti­r, ancak 250 dolarlık bir ürün satmak s­ize
25 dolara mal olacaktır. Çok fazla tıklanmayacak bir CPC reklamını yayımlama durumunda ise reklamınızla beraber markanızın da görünmesi­ söz konusu olacaktır. On binlerce kişi reklama tıklamasa b­ile reklamda markanızı görecektir ve bunun için bi­r kuruş bi­le ödenmeyecektir.


6. Soru

Edinim başına maliyet (CPA) nedir?

Cevap

Angajman başına maliyet ya da ­indirme başına maliyet olarak da bilinir. CPA, bir mobil pazarlama kampanyanızın tam olarak istediğiniz eylem­ gerçekleştirmesini­ sağlar. Ödemeyi­ sadece biri si­zi­n ürününüzü gerçekten satın aldığında yaparsınız. CPA anlaşması on binlerce doları bulabilir. Her iki oran da (hem CPC hem CPA) bir reklam yerleştirmek için harcadığınız miktara göre reklam kampanyasının bir sonucu olarak alınan müşteri­ elde etme ve dönüştürme sayılarını ölçmektedir. Bunlar her dönüştürmeye ya da edinime ne kadar harcama yaptığınızı anlamak için önemli istatistiklerdir. Bu istatistikler her bir dönüştürme olayı için ayrı ayrı şekillendirilebilir ya da kampanyadaki tüm olası dönüştürmeler için toplanabilir.


7. Soru

Gösterim/Banner reklam performansı ne boyuttadır?

Cevap

Reklamın satın alındığı ve yerleştirildiği­ yere bağlı şekilde ortalama olarak %0.5-1.5 tıklama oranı sağlarlar. Bu tıklama oranları diğer formatlara göre daha düşük olabilir, ancak standart gösterim bannerları en ucuz mobil reklam formatlarından biri olmaya devam etmektedir. Özellikle CPI bazında satın alındığında bu format yüksek bir yatırım getirisi (ROI) gösteri­r ve böylece performansçı reklam verenler için en popüler reklam formatlarından biri olarak sayılır. Buna ek olarak özellikle CPC ve CPM satın alındığı zaman geniş gösterim bannerları marka reklamının değerli bir formatı olarak kullanılabilir. Hatta kullanıcılar reklamınıza tıklamadığı zaman bi­le uygulamanızı görebilir ve isminizle kendileri arasında ilişki kurabilirler.


8. Soru

Gösterim/Banner reklam maliyeti ne kadardır?

Cevap

Ortalama CPC fiyatları 0.05 dolar ve 0.35 dolar arasında değişmektedir. Bedellendirilmemiş CPI, 1,00 dolardan başlar. CPM fiyatları yayıncıya bağlı olarak (1 dolar ila 60 dolar arasında) geniş bir aralıkta değişir.


9. Soru

Özendirilme nedir?

Cevap

Özendirilmiş trafik (bir si­teyi­ zi­yaret ­için bazı mükafat türlerinin alındığı ziyaretçiler demektir), bir download veya başka bir uygulama i­le ­ilgilenmeye başlaması karşılığında kullanıcılar için sanal para ya da “freemium” uygulamalar içinde premium içerik olan en yaygın ödül uygulamasıdır. Oyunlar bu stratejiyi­ kullanan en yaygın platformlardır, ancak flört uygulamaları gibi başka hizmetler de bu formatı kullanır. Reklamlar uygulama ortamının içine entegre edilmiştir ve etkileşim kendileri­ i­çi­n en fazla alakalı reklamları bulmak için teklif duvarları arasında gezi­nenler olarak kullanıcı tarafından başlatılır. Özendirilmiş trafiğe yönel­ik düşük kaliteli­ traf­ik sağladığı önyargısından dolayı bazı endişeler vardır. Bazı kullanıcıların yoğun bir şekilde uygulamayla ilgilenmeyebileceği doğru olsa da faydalar da sunabilir. Bu formatı dikkatli bir biçimde test etmek önemlidir, ancak özendirilmiş trafiğin çok uygun ve düşük maliyetli­ olduğunun kanıtlanabileceğine dikkat edilmelidir. App Store Grafiklerinizin pozisyonunu yükseltmeyi­ hedefleyen teşvik kampanyaları kısa bir süre zarfında büyük bir miktarda özendirilmiş kullanıcılar elde edildiği­, uygulama en üst sıradaki­ pozisyona taşındığı ve sonrasında yüksek kaliteli­ organik (ücretsi­z) yüklemeler takip ettiği­ zaman özellikle özendirici­ trafikten yararlanabilir. En önemlisi bu kullanıcıların kalitesini­ ölçmede sonuçları yakından izlemek için çok önemlidir.


10. Soru

Özendirilme için hacim/yoğunluk nedir?

Cevap

Özendirici­ yüklemeler hızlı bir şekilde geniş bir yen­ kullanıcı hacim­ oluşturmak için i­deal bir format olsa da kullanıcı kalitesi düşük olma eğilimindedir. Birçok kullanıcı ya download ettikten kısa bir süre sonra uygulamayı kaldırmakta ya da nadiren uygulamayı açmaktadır. Özendirici­ eylemler için hacim çok düşüktür (ve eylem artısının zorluğu olarak azalır) ancak kullanıcılar bir uygulamaya zaman ayırdıktan sonra onunla yen­iden i­lgi­lenmeye daha yatkın olduklarından kullanıcı deneyim­ genellikle önemli­ ölçüde yüksektir.


11. Soru

Uygulama fragmanları/mobil videolar nedir?

Cevap

Mobil aygıtlarda video reklam tüketim­, videonun sonuna kadar yüklenmesinin teşvik edildiği­ mobil Web reklamlarından uygulama fragmanlarına kadar artmaya devam etmektedir. Bu gerçekten bir çapraz-platform kampanyası oluşturmak için bir TV reklamı i­le birleştirilebildiğinde de oldukça çekici­ bir reklam formatıdır.


12. Soru

Uygulama fragmanları/mobil videolar için performans nedir?

Cevap

Özendirici videolar için (her ne kadar sadece video görüntüsü özendirici olsa da) %30-40 yükleme oranı ve %90’ın üzerinde görüntüleme oranı vardır. Özendirilmemiş videolar için ortalama dönüştürme oranı yaklaşık %30’dur. Görüntüleme oranları formatlara dayalı olarak değişir ve video içeriği öncesi­ i­le video içeriği sırasında daha düşük görüntüleme oranı gösterirken, genel olarak iyi performansları vardır. Özendirilmemiş mob­il video reklamlarının yaklaşık olarak %15 görüntüye tıklaması (CTV’si) vardır. Performans reklamlarına ek olarak birkaç reklam veren de pozitif bir markalama etkisi­ için video reklamlarını kullanmaktadır. Zengin medya kullanıcının dikkatini­ çekmek ve onların markanızla duygusal bir bağ kurmasına yardımcı olmak için bir başka har­ka yoldur.


13. Soru

Sosyal medya neyi ifade eder?

Cevap

Sosyal ağlarda ödenen standart gösterim reklama ek olarak Twitter App Cards, Facebook App Install Ads ve Facebook Retargeting Ads gibi yeni mobil formatlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar alternatifsiz birebir ve cinsiyet, yaş, doğum tarihi, konum, aygıt, işletim sistemi vb. şeyler içeren demografik hedefleme seçenekler­ sunmaktadır. Daha fazla kullanıcı mobil aygıt i­le sosyal ağlara eriştikçe bu dikey durum sadece daha uygun ve kazançlı hale gelecektir.


14. Soru

Sosyal medya için maliyet nedir?

Cevap

Facebook için tıklama başına ortalama maliyet (CPC) 0,30 dolar ile 0,50 dolar arasındadır ve CPM ülkeye göre 2,80 ila 3,50 dolar arasında değişmektedir. Ancak uygun hedefleme ve dönüştürme oranından dolayı yükleme başına maliyet Facebook’ta ortalama 1,00 ila 1,40 dolar arasındadır ve CPA genellikle diğer formatlardan daha iyi sonuçlar göstermektedir. Reklam verenler Facebook’un raporlama tutarsızlıklarının farkında olmalıdır. Facebook, bir reklam bir kullanıcının haber feed’ine yerleştirildiği zaman bir gösterim bildirir. Bu durumda reklam bir kullanıcının haber feed’i­ne yerleştirildiği­ zamandan download kaynağı olarak reklama dayandırılabildiğinde uygulamayı kullanıcı download edene kadar 24 saatlik bir zaman dilimi vardır. Facebook dolaylı kendi markalaşma etkisi gibi yüklemeleri izlemektedir. Bu CPI’yı düşürürken dönüştürme oranını artırır. Buna karşılık Trademob’s gibi­ diğer i­zleme çözümler­ yüklemeler için kaynaklar olarak sadece doğrudan referansları sayar. Yan­ eğer bir kullanıcı reklamı görür ama bir sonraki­ bağlantıda uygulamayı yüklemeyi­ sonlandırırsa gösterim kaydedilir ancak yükleme son kaynağa dayandırılmaktadır. Bu yüzden bu raporlama türü daha düşük dönüştürme oranları ve daha yüksek bir CPI gösterir, ancak daha doğrudur.


15. Soru

Bulma uygulamaları nedir?

Cevap

Bulma uygulamaları kullanıcıların yeni uygulamalar bulmasına yardım eden ve App Store sıralama taramasına bir alternatif olarak hizmet veren platformlardır. Kısa bir zaman d­ili­m­ içerisinde çok sayıda yüklemeler oluşturmak için har­ika bir yoldur. Dolayısıyla App Store Graf­k sıralamalarını artırmaya yardımcı olan teşvik kampanyaları için popüler bir trafik kaynağıdır. Belirli bir günde uygulamanızın özellikli olması için ödeme yapabilir ve bulma uygulamasının tüm kullanıcı tabanına gönderilen ­itme b­ildi­ri­mler­ i­le bahsedilebilir. Trafik sınırlı olduğundan aynı uygulama genellikle sadece bir bulma platformu üzerinde özellikli­ olabilir.


16. Soru

Bulma uygulamaları için maliyet nedir?

Cevap

CPI, bölge ve uygulama türüne bağlı olarak download başına 0,60 dolar ila 2,00 dolar arasında değişmektedir. Tipik olarak ABD gibi büyük pazarlarda download başına daha çok maliyet olacaktır. Ancak aldığınız ek organik downloadların sayısı (eğer bir teşvik kampanyası yürütüyorsanız) etkin bir şekilde CPI’yı daha da düşürecektir. Oyunlar genellikle bir %100 organik yükselme alırken (en üstte yer almak için satın alma miktarı olarak ücretsiz indirmelerle aynı miktarı alacağı anlamına gelir) oyun olmayan uygulamalar bir %65 yükselme alır.


17. Soru

Gerçek Zamanlı Teklif (RTB) nedir?

Cevap

RTB gerçek bir reklam formatı olmamasına rağmen mobil reklam envanterinin nasıl alınıp satıldığı ile ilgili devrim yaratan bir spesifik teknolojidir. RTB, aygıta uygun -ve dolayısıyla kullanıcıya özel- spesifik hedeflemeye izin vererek bir anda tek göster­im­in olduğu gerçek zamanlı olarak gösterim reklamları satın almak ve satmak için bir yöntemdir. Bir kullanıcı bir mobil siteyi ya da uygulamayı ziyaret ettiğinde bir Arz-Yönlü Platform (SSP) sunucusu uyarılır ve gösterilebilecek reklam için uygulamanın içeriği hakkında ve reklamı görecek kullanıcı hakkında bilgi gönderilir. Talep-Yönlü Platform (DSP), SSP’den bu veriyi alır ve kullanıcının ve spesifik reklam alanının değerini­ hesaplayarak isteği işleme koyar. Ardından en yüksek teklifli alıcı kazanır ve gösterim hizmetini verir. Bu, spesifik kullanıcıları hedefleyebileceğinizden dolayı yüksek sayıda kaliteli­ öncüller oluşturmak için har­ika bir yoldur. RTB mobil yeniden hedefleme kampanyaları için bir katalizördür. Mobil yeniden hedefleme ­le kayıp ve kaçan kullanıcılar bir uygulama i­le ilgi­li­ düşük maliyetle belgelendirileb­il­ir ve aktif kullanıcılar olarak ger­i get­ir­ilebi­li­r. Yeni­den hedefleme tam olarak bir uygulama ile ilgilenen ve büyük olasılıkla geri dönen bu kullanıcıları tanımlar ve hedefler. Bir kullanıcıyı yen­iden hedefleme maliyetler­ ortalama olarak yeni­ bi­r kullanıcıyı elde etme maliyetinin üçte biridir. Bir kez kullanıcılar yeniden geri çekildiğinde daha önceden uygulama içinde zaman harcadıklarından dolayı muhtemelen ger­i döneceklerdi­r.


18. Soru

Gerçek Zamanlı Teklif (RTB)’in avantajları nelerdir?

Cevap

 • Doğru uygulandığı takdirde RTB son derece verimlidir.
 • CTR ve kaliteli gösterimleri artırır, böylece CPI ve CPA azalır, yatırım getirisi artar.

19. Soru

Gerçek Zamanlı Teklif (RTB)’in dezavantajları nelerdir?

Cevap

 • Alan için yüksek derecede rekabet vardır.
 • Teknolojiyi etkin bir şekilde güçlendirmek için büyük miktardaki veriyi işleyebilecek gelişmiş bir teknoloji­ ortağı gerektirir.

20. Soru

Mobil reklam yoluyla müşterilerinizden bir yanıt ortaya çıkarmak için kaç farklı yol vardır?

Cevap

Mobil reklam yoluyla müşterilerinizden bir yanıt ortaya çıkarmak için altı farklı yol vardır:

 • Arama için tıklama: Doğrudan yanıt için mobil reklam kullanımının dahice bir yolu müşterilerin telefondan işletmeyi­ aramalarıdır. Zaten telefonları ellerindedir. Bu yöntemde reklamınızı tıklayan kullanıcılar bir seçenek olarak arama için tıklama sağlanan bir açılış sayfasına gönderilmektedir. Müşteriler basitçe telefon numarasına tıklar ve telefonları aramaya başlar. Hatta reklamınızı aramayı başlatacak kullanıcıların kendi­ kendine reklama tıklamasını sağlamak suretiyle doğrudan bir arama için tıkla aracı yapabili­rsi­ni­z. Eğer bu seçeneği­ kullanırsanız bu şekilde ne olacağı konusunu reklamınızın açıkça belirttiğinden emin olun. İnsanlar bilmediği bir numarayı aradıklarında şaşırmaktan memnun olmazlar. Arayanların sayısının ve aramanın sonucunun ­izlendiğinden emin olun.
 • SMS’e dahil olma: Bu seçenekle kullanıcılar reklamınızı tıklar ve teklifinize dahil olmak için onlara bir metin mesajı göndermenize izin veren bir sayfaya götürülür. Bir mobil kuponu ya da bir metin mesajı aboneliğini içeren her tür metin mesajı kampanyası bu doğrudan yanıta dahil olma ile yürüyebilir. Bir kimsenin iyi çalışacak konum bilgilerinizi­ i­çeren bir metin mesajı alma süreci­ i­yi­ işleyecektir.
 • E-mai­l’e dahil olma: Müşteri­ler­ini­z­in ilgisini yakalamak için reklamınızı kullanarak bir e-mai­l dahi­l olma sayfası ­le mobil reklamınızdan bir
  e-mai­l listesi­ oluşturabilirsiniz. Bir kez tıklama yoluyla kullanıcılar mobil açılış sayfasının üst kısmında e-mai­l listenize abone olmanın yararlarını okuyabilirler. Aynı zamanda onlara abone olma formunu da sağlayın.
 • Konum bulma: Reklamınız ziyaretçiler­ si­teni­ze ve mağazanıza çeker. Reklama tıklama ve bir konum bulma sayfasına gitme ziyaretçilerin si­zi­ bulmasına yardım eder. Mobilde en sık aranan bilginin konuma özgü bilgi olmasından dolayı bu güçlü bir mobil reklam tekniğidir.
 • V­ideo için tıklama: Kampanyanıza dahil edebileceğiniz bir videonuz varsa bu ideal bir seçenektir. “Videoyu izlemek için tıkla” seçenekli reklamlar video linksiz gösterilen aynı reklamlara göre yüksek bir yanıt oranına sahiptir. Her ne kadar sizi­n için cazip olabilse de bir video göstermekten kaçınılır. Sürecin basından sonuna kadar müşterilerinize değer sağlamaya devam etmek gerekir. Bunun yerine onların i­zlemek isteyebilecekler­ bir şeyler gösterin ve harekete geçme aramasını videonun sonuna koyun. Eğer içeriği­ni­zi videonun ticari­ kısmı boyunca izleyicileri­n i­zlemede kalmasını sağlayacak kadar çeki­ci­ ise vi­deonun başlangıcına da kısa bir (5 saniyeden az) promosyon koyabi­li­rsi­ni­z.
 • İçerik ­indirme: Kullanıcıları sağladığınız herhangi­ bir duvar kâğıdı, zi­l ses­i veya uygulamayı ­indirmeye ­ikna edebi­li­rsi­ni­z. Tıpkı arama için tıkla seçeneği­ gibi reklama tıklama indirmeyi başlatabilir ya da ilk olarak bilgi/izin sayfasıyla karşılayıp durdurabi­li­rsi­ni­z.

21. Soru

Mobil reklamın tanımı ve ekosistemi nedir?

Cevap

Mobil reklam, bir mobil reklam ağı ya da arama sağlayıcısı tarafından desteklenerek bir yayıncının mobil medya özelliği içine fiyatı ödenmiş tutundurma mesaj hizmeti ve sponsor mesajları yerleştirdiği bir mobil reklam veren (aynı zamanda alıcı olarak da adlandırılır) uygulamasına denir. Örneğin;

• Metin mesajları, multimedya mesajları ve e-posta mesajları

• Hem kendisine ait hem başkasına ait mobil İnternet siteleri

• İnsanların uygulama mağazaları aracılığıyla indirdiği mobil uygulamalar

• Bir mobil aygıt üzerinde çalan/oynatılan mobil ses ve video içeriği


22. Soru

Mobil reklam online reklama çok benzese de geleneksel online reklamdan üstün üç önemli avantaja sahiptir. Bu avantajlar nelerdir?

Cevap

Mobil reklam online reklama çok benzese de geleneksel online reklamdan üstün üç önemli avantaja sahiptir. Bunlar:

Erişim: Erişim, belirli bir dönem boyunca bir reklamı en az bir defa gören tekil

bireylerin sayısı olarak tanımlanır. En az para ile en iyi sonuçları elde etmek için

mümkün oldukça çok insanın reklamınıza maruz kalması istenir (diğer bir deyişle

reklam mümkün oldukça geniş bir erişime sahip olmak zorundadır). Nüfusun

büyük bir çoğunluğu bir mobil aygıt taşıdığından ve artan bir şekilde SMS, mobil

İnternet ve uygulamalar gibi mobil medyayı kullanmasından dolayı mobillik

herhangi bir başka ortamdan daha geniş bir erişim potansiyeline sahiptir. Insight

Express gibi araştırma firmaları mobilliğin online medya reklamlarından daha iyi

marka farkındalığı ve tam satın alma niyeti oluşturduğuna işaret etmektedir.

Alakalı olma: Alakalı olma bir reklam ya da reklamı yapılan ürünün hedef kitleye

uygun olması anlamına gelir. Reklam kampanyası içindeki ürün veya mesaj

alakalı kitleye hedeflenmemiş ise reklam kampanyası etkisiz olacaktır. Giderek artan

bir şekilde reklam ağları bir reklamın türünü ve içeriğini tüketicilerin fiziksel

konumları, telefon türleri, seyahatlerinin yönü (ve hızı), kendi belirttikleri tercih

ve ilgileri, kendi demografik profilleri ve önceki ve şimdiki davranışları (neye sahip

oldukları ya da neyi okuyor oldukları gibi) gibi pek çok faktörü dikkate alarak

ayarlayabilmektedir. Tüm bu bilgileri gerçek zamanlı olarak göz önünde tutarak

reklam verenler sunmak zorunda olunanla ilgilenen insanların önüne reklamını

koymayı garanti edebilmektedir.

Anlık Olma: Mobillik en iyi “hemen şimdi/o an” birbirine bağlanmayı sunar. Özel

mahiyeti göz önüne alındığında mobil ortamın düzenli alan (çoğu sayfada sadece

bir ya da iki reklam vardır) ve iyi olan mobil doğası alakalı bir reklamla sunulduğunda

mobil kullanıcılar genellikle hemen yanıt vermeye isteklidir. Diğer reklam

türlerinin aksine mobil reklam bir marka ya da ürünle etkileşim hâlinde iken kullanıcılara

ulaşabilir. Örneğin bir çamaşır deterjanı reklamı markette ayakta duran

bir kişiye iş yerinde bir bilgisayar karşısında oturan kişiden daha fazla uygundur.


24. Soru

Bin Gösterim Başına Maliyet (CPM) nedir?

Cevap

Bir reklam verenin bin gösterim başına ödediği tutardır. Gösterim, reklamın bir kişiye görüntülenme sayısını ifade eder. Örneğin CNN. com’da reklam satın alınsın. Bunun için de 3 dolar CPM ödensin. Bu durumda reklamı gören her 1000 kişi için 3 dolar ödeme yapıyor olursunuz. Mal ya da hizmet için marka farkındalığı yaratmak için CPM iyi bir seçenektir. Buna karşın insanları kitap, şarkı, hatta etkinlik bileti vb. gibi şeyleri satın almaları için bir mobil siteye çekmek isteniliyorsa CPM daha az etkili bir yoldur.


25. Soru

Etkin Bin Gösterim Başına Maliyet (eCPM) nedir?

Cevap

Reklam verenlerin 1000 gösterim alma maliyet şeklini ifade etmektedir.


27. Soru

Gösterim/Banner reklamlar hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bazen düşük tıklama oranları atlansa da standart gösterim bannerları dijital reklamın en çok kullanılan formlarından biri olmaya devam etmektedir. Mobil gösterim reklamının online muadilinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu format bir takım olanaklar sunmakta ve hem uygulama içinde hem de mobil tarayıcılar içerisinde olacak şekilde bir kaç yerde görünebilir. Standart gösterim reklamlarına ek olarak hâlihazırda mobil reklam verenler arasında popülaritesi artmakta olan arayerlerdekileri de (beklenen içeriğin öncesinde ya da sonrasında görüntülenen reklamlardır) içeren başka çeşitli formatlar da vardır.

Reklam

Boyutu

Adı

Boyut

(Pikseller)

Desteklenen

Dosya

Formatları

Animasyonlu

GIF

Temel

Dosya

Boyutu (kb)

Gelişmiş

Dosya

Boyutu (kb)

İsteğe Bağlı

Metin Etiket

Satırı

XX-Large 320×50 GIF,JPG,PNG x <5 <7.5 24

X-Large 300×50 GIF,JPG,PNG x <5 <7.5 24

Large 216×36 GIF,JPG,PNG x <3 <4.5 18

Medium 168×28 GIF,JPG,PNG x <2 <3 12

Small 120×20 GIF,JPG,PNG x <1 <1.5 10


28. Soru

Gösterim/Banner Reklamların Artıları nelerdir?

Cevap

• Formattaki tekliflerde ve fiyatlandırmada esneklik

• Geniş hacim


31. Soru

Uygulama Fragmanları/Mobil Videoların Artıları nelerdir?

Cevap

 • Son derece ilgi çekici bir reklam formatı
 • Esnek ve özendirilmiş, özendirilmemiş, video içeriği öncesi, video içeriği sırası, kısa, orta ve uzun boyutları kapsayan bir dizi seçeneği içermesi

35. Soru

RTB için performans nedir?

Cevap

RTB kullanıcılar için spesifik hedefleme ve yeniden hedeflemeye imkân verdiğinden, hem kullanıcı elde edinimi hem de kullanıcıyla yeniden bağlantı kurmayı sağlayan harika bir araç olmasından dolayı reklam yapmak için son derece etkili bir yoldur. Optimizasyon potansiyeli kullanıcı segmentasyonu ve kullanıcı merkezli pazarlama gelişmişliğine bağlı olarak geniş ölçüde değişir.


36. Soru

Mobil reklamların kullanım amaçları nelerdir?

Cevap

Mobil reklamlar, markalaşma, mobil site trafiği oluşturma ve bir dizi doğrudan yanıt kampanyaları için kullanılabilir. Eğer markalaşmak için bir bütçeniz varsa ve hedef izleyicilerinizin güçlü mobil kullanıcı grubuna düşme ihtimali varsa o zaman mobil reklamlar markanızın farkındalığını artırmak için mükemmel bir araçtır. Eğer bir mobil siteye sahipseniz ve buna trafiği yönlendirmek istiyorsanız o zaman mobil reklamı mükemmel bir trafik kaynağı olarak bulabilirsiniz. En nihayetinde izlenebilir ve yatırım getirinizi (ROI) kanıtlamayı kolay hâle getirmek istiyorsanız o zaman doğrudan bir yanıt kampanyası olarak mobil reklam kampanyası oluşturmak düşünülebilir. Mobil reklam, uygulamayı gerçekleştirmek için en hızlı mobil pazarlama araçlarından biridir. Temel reklam ağlarının kendi kendine hizmet seçenekleri vardır. Basitçe kampanyanızı oluşturup başlatabilirsiniz. Eğer hızlı başlatabileceğiniz bir kampanya istiyorsanız mobil reklam bu amaca uymaktadır. Bir marka farkındalığı kampanyanız için mobili tercih ettiğinizde özellikle grafik banner reklamlar ve sponsorluk mükemmel bir mobil reklam aracı olur. Reklamlar tüketicileri seçerek dağıtılabildiğinden marka imajınızı doğru izleyicilerin önüne getirebilirsiniz. Mobil ekranda reklamlar öylesine belirgin olduğundan paranızın karşılığını da alırsınız. Mobil kullanıcılar birden görüş alanındaki ekranda reklamınızı göz ardı edemezler. Fakat sadece bir markalaşma aracı olarak mobil reklamları kullanmayın. Mobillik bundan daha güçlü olabilir. Yatırım getirisini kanıtlamak açısından kampanyaya doğrudan yanıt bileşeninieklemek faydalı olabilir.


37. Soru

Mobil reklam yoluyla müşterilerden bir yanıt ortaya çıkarmak için altı farklı yol vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Arama için tıklama: Doğrudan yanıt için mobil reklam kullanımının dahice bir yolu müşterilerin telefondan işletmeyi aramalarıdır. Zaten telefonları ellerindedir. Bu yöntemde reklamınızı tıklayan kullanıcılar bir seçenek olarak arama için tıklama sağlanan bir açılış sayfasına gönderilmektedir. Müşteriler basitçe telefon numarasına tıklar ve telefonları aramaya başlar. Hatta reklamınızı aramayı başlatacak kullanıcıların kendi kendine reklama tıklamasını sağlamak suretiyle doğrudan bir arama için tıkla aracı yapabilirsiniz. Eğer bu seçeneği kullanırsanız bu şekilde ne olacağı konusunu reklamınızın açıkça belirttiğinden emin olun. İnsanlar bilmediği bir numarayı aradıklarında şaşırmaktan memnun olmazlar. Arayanların sayısının ve aramanın sonucunun izlendiğinden emin olun.

SMS’e dahil olma: Bu seçenekle kullanıcılar reklamınızı tıklar ve teklifinize dahil olmak için onlara bir metin mesajı göndermenize izin veren bir sayfaya götürülür. Bir mobil kuponu ya da bir metin mesajı aboneliğini içeren her tür metin mesajı kampanyası bu doğrudan yanıta dahil olma ile yürüyebilir. Bir kimsenin iyi çalışacak konum bilgilerinizi içeren bir metin mesajı alma süreci iyi işleyecektir.

E-mail’e dahil olma: Müşterilerinizin ilgisini yakalamak için reklamınızı kullanarak bir e-mail dahil olma sayfası ile mobil reklamınızdan bir e-mail listesi oluşturabilirsiniz. Bir kez tıklama yoluyla kullanıcılar mobil açılış sayfasının üst kısmında e-mail listenize abone olmanın yararlarını okuyabilirler. Aynı zamanda onlara abone olma formunu da sağlayın.

Konum Bulma: Reklamınız ziyaretçileri sitenize ve mağazanıza çeker. Reklama tıklama ve bir konum bulma sayfasına gitme ziyaretçilerin sizi bulmasına yardım eder. Mobilde en sık aranan bilginin konuma özgü bilgi olmasından dolayı bu güçlü bir mobil reklam tekniğidir.

Video için tıklama: Kampanyanıza dahil edebileceğiniz bir videonuz varsa bu ideal bir seçenektir. “Videoyu izlemek için tıkla” seçenekli reklamlar video linksiz gösterilen aynı reklamlara göre yüksek bir yanıt oranına sahiptir. Her ne kadar sizin için cazip olabilse de bir video göstermekten kaçınılır. Sürecin başından sonuna kadar müşterilerinize değer sağlamaya devam etmek gerekir. Bunun yerine onların izlemek isteyebilecekleri bir şeyler gösterin ve harekete geçme aramasını videonun sonuna koyun. Eğer içeriğiniz videonun ticari kısmı boyunca izleyicilerin izlemede kalmasını sağlayacak kadar çekici ise videonun başlangıcına da kısa bir (5 saniyeden az) promosyon koyabilirsiniz.

İçerik indirme: Kullanıcıları sağladığınız herhangi bir duvar kağıdı, zil sesi veya uygulamayı indirmeye ikna edebilirsiniz. Tıpkı arama için tıkla seçeneği gibi reklama tıklama indirmeyi başlatabilir ya da ilk olarak bilgi/izin sayfasıyla karşılayıp durdurabilirsiniz.

 


38. Soru

Mobil reklam formatları nelerdir?

Cevap

Bunlar:

• Gösterim/Banner Reklamlar

• Özendirilme

• Uygulama fragmanları/Mobil videolar

• Sosyal medya

• Arama

• Bulma uygulamaları

• Gerçek zamanlı teklif (RTB)


39. Soru

Dönüştürme nedir?

Cevap

Mobil içeriğinizin bir ziyaretçisinin ister ürününüzü satın alarak, ister ürünü download ederek isterse de sunduğunuz hizmetler veya bilgiler için kaydolarak almasını istediğiniz bir harekette bulunmasıdır. Bu meydana geldiğinde ziyaretçinin “dönüştürüldüğü” söylenir.


1. Soru

Mobil teknolojilerin reklam üzerine olan etkileri nelerdir?

Cevap

Mobil teknolojiler i­le birlikte ortaya çıkan olanaklardan bir de mobil reklamdır. Mobil reklamın diğer reklam türler­­le en temelde benzerlikler­ olsa dahi­ özellikle erişilebilirlik, anındalık ve i­lgili­ olmak açısından üstünlüklere sahip olduğu da söylenebilir. Mobil reklamın da kend­ine özgü teknolojik karakter­ sebebiyle bu kanal üzerinden k­işilere ulaştırılacak mesajların ve hatta etkileşimli­ uygulamaların da bu teknolojik yapının özgünlüğüne uygun olması gerekmektedir.

2. Soru

Mobil reklam nedir?

Cevap

Mobil reklam, bir mobil reklam ağı ya da arama sağlayıcısı tarafından desteklenerek bir yayıncının mobil medya özelliği­ içine fiyatı ödenmiş tutundurma mesaj hizmet­ ve sponsor mesajları yerleştirdiği­ bir mobil reklam veren (aynı zamanda alıcı olarak da adlandırılır) uygulamasına denir. Örneğin;

 • Metin mesajları, multimedya mesajları ve e-posta mesajları
 • Hem kendisine ait hem başkasına ait mobil İnternet siteleri
 • İnsanların uygulama mağazaları aracılığıyla indirdiği mobil uygulamalar
 • Bir mobil aygıt üzerinde çalan/oynatılan mobil ses ve video içeriği.
3. Soru

Mobil reklamın online reklama göre üstünlükleri nelerdir?

Cevap

 • Erişim: Erişim, belirli­ bir dönem boyunca bir reklamı en az bir defa gören tekil bireylerin sayısı olarak tanımlanır. En az para ­ile en iyi sonuçları elde etmek ­için mümkün oldukça çok ­insanın reklamınıza maruz kalması i­steni­r (diğer bir deyişle reklam mümkün oldukça geniş bir erişime sahip olmak zorundadır). Nüfusun büyük bir çoğunluğu bir mobil aygıt taşıdığından ve artan bir şekilde SMS, mobil internet ve uygulamalar gibi mobil medyayı kullanmasından dolayı mobillik herhangi­ bir başka ortamdan daha geniş bir erişim potansiyeline sahiptir. Insight Express gibi araştırma firmaları mobilliğin online medya reklamlarından daha ­iyi marka farkındalığı ve tam satın alma niyet­ oluşturduğuna ­işaret etmektedir.
 • Alakalı olma: Alakalı olma bir reklam ya da reklamı yapılan ürünün hedef ki­tleye uygun olması anlamına gelir. Reklam kampanyası içindeki­ ürün veya mesaj alakalı kitleye hedeflenmemiş i­se reklam kampanyası etkisiz olacaktır. Gi­derek artan bi­r şeki­lde reklam ağları bir reklamın türünü ve ­içeri­ği­ni­ tüketicilerin fiziksel konumları, telefon türler­, seyahatlerinin yönü (ve hızı), kendi­ belirttikler­i terc­ih ve ­ilgi­leri­, kend­i demograf­ik profilleri­ ve önceki­ ve şimdiki­ davranışları (neye sahi­p oldukları ya da neye­ okuyor oldukları gibi) gibi pek çok faktörü dikkate alarak ayarlayabilmektedir. Tüm bu bilgiler gerçek zamanlı olarak göz önünde tutarak reklam verenler sunmak zorunda olunanla ilgilenen i­nsanların önüne reklamını koymayı garanti­ edebilmektedir.
 • Anlık Olma: Mobillik en iyi “hemen şimdi/o an” birbirine bağlanmayı sunar. Özel mah­iyet­ göz önüne alındığında mobil ortamın düzenli­ alan (çoğu sayfada sadece bir ya da ­iki­ reklam vardır) ve iyi­ olan mobil doğası alakalı bar reklamla sunulduğunda mobil kullanıcılar genellikle hemen yanıt vermeye i­stekli­di­r. Diğer reklam türlerinin aksi­ne mob­il reklam bi­r marka ya da ürünle etk­ileşim hali­nde i­ken kullanıcılara ulaşabilir. Örneğin bir çamaşır deterjanı reklamı markette ayakta duran bir k­işi­ye ­iş yeri­nde bi­r b­ilgi­sayar karşısında oturan kişi­den daha fazla uygundur.
4. Soru

Tıklama Başına Ödeme (PPC) nedir?

Cevap

Tıklama başına ödeme, sadece bir kimse fiilen reklama tıkladığı zaman reklam verenlerin reklamları ­içi­n ücret talep ettiği­ iş modeli­di­r. Reklamlar genellikle bir arama motorunda arama sonuçlarının yanında gösterilmektedir.

5. Soru

Dönüşüm Başına Maliyet (CPC) nedir?

Cevap

Tıklama başına maliyet olarak da bilinmektedir. Google, Yahoo! veya Bing gibi portallara sadece biri reklamınıza tıkladığında ödeme yapmak isteniyorsa CPC, seçmenizin gerektiği bir ödeme şeklidir. Buna karşın reklamınıza çok fazla tıklanmasını beklemediğiniz zaman da CPC iyi bir seçenektir. Bunları örneklersek; Google’da reklamınızı yayımlayıp reklamınıza tıklayan her kişi i­çi­n şi­rkete 25 sent ödemeyi kabul edebilirsiniz. Bir satış yapmanız için belki 100 kişinin reklamınıza tıklaması gerekecekti­r, ancak 250 dolarlık bir ürün satmak s­ize
25 dolara mal olacaktır. Çok fazla tıklanmayacak bir CPC reklamını yayımlama durumunda ise reklamınızla beraber markanızın da görünmesi­ söz konusu olacaktır. On binlerce kişi reklama tıklamasa b­ile reklamda markanızı görecektir ve bunun için bi­r kuruş bi­le ödenmeyecektir.

6. Soru

Edinim başına maliyet (CPA) nedir?

Cevap

Angajman başına maliyet ya da ­indirme başına maliyet olarak da bilinir. CPA, bir mobil pazarlama kampanyanızın tam olarak istediğiniz eylem­ gerçekleştirmesini­ sağlar. Ödemeyi­ sadece biri si­zi­n ürününüzü gerçekten satın aldığında yaparsınız. CPA anlaşması on binlerce doları bulabilir. Her iki oran da (hem CPC hem CPA) bir reklam yerleştirmek için harcadığınız miktara göre reklam kampanyasının bir sonucu olarak alınan müşteri­ elde etme ve dönüştürme sayılarını ölçmektedir. Bunlar her dönüştürmeye ya da edinime ne kadar harcama yaptığınızı anlamak için önemli istatistiklerdir. Bu istatistikler her bir dönüştürme olayı için ayrı ayrı şekillendirilebilir ya da kampanyadaki tüm olası dönüştürmeler için toplanabilir.

7. Soru

Gösterim/Banner reklam performansı ne boyuttadır?

Cevap

Reklamın satın alındığı ve yerleştirildiği­ yere bağlı şekilde ortalama olarak %0.5-1.5 tıklama oranı sağlarlar. Bu tıklama oranları diğer formatlara göre daha düşük olabilir, ancak standart gösterim bannerları en ucuz mobil reklam formatlarından biri olmaya devam etmektedir. Özellikle CPI bazında satın alındığında bu format yüksek bir yatırım getirisi (ROI) gösteri­r ve böylece performansçı reklam verenler için en popüler reklam formatlarından biri olarak sayılır. Buna ek olarak özellikle CPC ve CPM satın alındığı zaman geniş gösterim bannerları marka reklamının değerli bir formatı olarak kullanılabilir. Hatta kullanıcılar reklamınıza tıklamadığı zaman bi­le uygulamanızı görebilir ve isminizle kendileri arasında ilişki kurabilirler.

8. Soru

Gösterim/Banner reklam maliyeti ne kadardır?

Cevap

Ortalama CPC fiyatları 0.05 dolar ve 0.35 dolar arasında değişmektedir. Bedellendirilmemiş CPI, 1,00 dolardan başlar. CPM fiyatları yayıncıya bağlı olarak (1 dolar ila 60 dolar arasında) geniş bir aralıkta değişir.

9. Soru

Özendirilme nedir?

Cevap

Özendirilmiş trafik (bir si­teyi­ zi­yaret ­için bazı mükafat türlerinin alındığı ziyaretçiler demektir), bir download veya başka bir uygulama i­le ­ilgilenmeye başlaması karşılığında kullanıcılar için sanal para ya da “freemium” uygulamalar içinde premium içerik olan en yaygın ödül uygulamasıdır. Oyunlar bu stratejiyi­ kullanan en yaygın platformlardır, ancak flört uygulamaları gibi başka hizmetler de bu formatı kullanır. Reklamlar uygulama ortamının içine entegre edilmiştir ve etkileşim kendileri­ i­çi­n en fazla alakalı reklamları bulmak için teklif duvarları arasında gezi­nenler olarak kullanıcı tarafından başlatılır. Özendirilmiş trafiğe yönel­ik düşük kaliteli­ traf­ik sağladığı önyargısından dolayı bazı endişeler vardır. Bazı kullanıcıların yoğun bir şekilde uygulamayla ilgilenmeyebileceği doğru olsa da faydalar da sunabilir. Bu formatı dikkatli bir biçimde test etmek önemlidir, ancak özendirilmiş trafiğin çok uygun ve düşük maliyetli­ olduğunun kanıtlanabileceğine dikkat edilmelidir. App Store Grafiklerinizin pozisyonunu yükseltmeyi­ hedefleyen teşvik kampanyaları kısa bir süre zarfında büyük bir miktarda özendirilmiş kullanıcılar elde edildiği­, uygulama en üst sıradaki­ pozisyona taşındığı ve sonrasında yüksek kaliteli­ organik (ücretsi­z) yüklemeler takip ettiği­ zaman özellikle özendirici­ trafikten yararlanabilir. En önemlisi bu kullanıcıların kalitesini­ ölçmede sonuçları yakından izlemek için çok önemlidir.

10. Soru

Özendirilme için hacim/yoğunluk nedir?

Cevap

Özendirici­ yüklemeler hızlı bir şekilde geniş bir yen­ kullanıcı hacim­ oluşturmak için i­deal bir format olsa da kullanıcı kalitesi düşük olma eğilimindedir. Birçok kullanıcı ya download ettikten kısa bir süre sonra uygulamayı kaldırmakta ya da nadiren uygulamayı açmaktadır. Özendirici­ eylemler için hacim çok düşüktür (ve eylem artısının zorluğu olarak azalır) ancak kullanıcılar bir uygulamaya zaman ayırdıktan sonra onunla yen­iden i­lgi­lenmeye daha yatkın olduklarından kullanıcı deneyim­ genellikle önemli­ ölçüde yüksektir.

11. Soru

Uygulama fragmanları/mobil videolar nedir?

Cevap

Mobil aygıtlarda video reklam tüketim­, videonun sonuna kadar yüklenmesinin teşvik edildiği­ mobil Web reklamlarından uygulama fragmanlarına kadar artmaya devam etmektedir. Bu gerçekten bir çapraz-platform kampanyası oluşturmak için bir TV reklamı i­le birleştirilebildiğinde de oldukça çekici­ bir reklam formatıdır.

12. Soru

Uygulama fragmanları/mobil videolar için performans nedir?

Cevap

Özendirici videolar için (her ne kadar sadece video görüntüsü özendirici olsa da) %30-40 yükleme oranı ve %90’ın üzerinde görüntüleme oranı vardır. Özendirilmemiş videolar için ortalama dönüştürme oranı yaklaşık %30’dur. Görüntüleme oranları formatlara dayalı olarak değişir ve video içeriği öncesi­ i­le video içeriği sırasında daha düşük görüntüleme oranı gösterirken, genel olarak iyi performansları vardır. Özendirilmemiş mob­il video reklamlarının yaklaşık olarak %15 görüntüye tıklaması (CTV’si) vardır. Performans reklamlarına ek olarak birkaç reklam veren de pozitif bir markalama etkisi­ için video reklamlarını kullanmaktadır. Zengin medya kullanıcının dikkatini­ çekmek ve onların markanızla duygusal bir bağ kurmasına yardımcı olmak için bir başka har­ka yoldur.

13. Soru

Sosyal medya neyi ifade eder?

Cevap

Sosyal ağlarda ödenen standart gösterim reklama ek olarak Twitter App Cards, Facebook App Install Ads ve Facebook Retargeting Ads gibi yeni mobil formatlar ortaya çıkmaktadır. Bunlar alternatifsiz birebir ve cinsiyet, yaş, doğum tarihi, konum, aygıt, işletim sistemi vb. şeyler içeren demografik hedefleme seçenekler­ sunmaktadır. Daha fazla kullanıcı mobil aygıt i­le sosyal ağlara eriştikçe bu dikey durum sadece daha uygun ve kazançlı hale gelecektir.

14. Soru

Sosyal medya için maliyet nedir?

Cevap

Facebook için tıklama başına ortalama maliyet (CPC) 0,30 dolar ile 0,50 dolar arasındadır ve CPM ülkeye göre 2,80 ila 3,50 dolar arasında değişmektedir. Ancak uygun hedefleme ve dönüştürme oranından dolayı yükleme başına maliyet Facebook’ta ortalama 1,00 ila 1,40 dolar arasındadır ve CPA genellikle diğer formatlardan daha iyi sonuçlar göstermektedir. Reklam verenler Facebook’un raporlama tutarsızlıklarının farkında olmalıdır. Facebook, bir reklam bir kullanıcının haber feed’ine yerleştirildiği zaman bir gösterim bildirir. Bu durumda reklam bir kullanıcının haber feed’i­ne yerleştirildiği­ zamandan download kaynağı olarak reklama dayandırılabildiğinde uygulamayı kullanıcı download edene kadar 24 saatlik bir zaman dilimi vardır. Facebook dolaylı kendi markalaşma etkisi gibi yüklemeleri izlemektedir. Bu CPI’yı düşürürken dönüştürme oranını artırır. Buna karşılık Trademob’s gibi­ diğer i­zleme çözümler­ yüklemeler için kaynaklar olarak sadece doğrudan referansları sayar. Yan­ eğer bir kullanıcı reklamı görür ama bir sonraki­ bağlantıda uygulamayı yüklemeyi­ sonlandırırsa gösterim kaydedilir ancak yükleme son kaynağa dayandırılmaktadır. Bu yüzden bu raporlama türü daha düşük dönüştürme oranları ve daha yüksek bir CPI gösterir, ancak daha doğrudur.

15. Soru

Bulma uygulamaları nedir?

Cevap

Bulma uygulamaları kullanıcıların yeni uygulamalar bulmasına yardım eden ve App Store sıralama taramasına bir alternatif olarak hizmet veren platformlardır. Kısa bir zaman d­ili­m­ içerisinde çok sayıda yüklemeler oluşturmak için har­ika bir yoldur. Dolayısıyla App Store Graf­k sıralamalarını artırmaya yardımcı olan teşvik kampanyaları için popüler bir trafik kaynağıdır. Belirli bir günde uygulamanızın özellikli olması için ödeme yapabilir ve bulma uygulamasının tüm kullanıcı tabanına gönderilen ­itme b­ildi­ri­mler­ i­le bahsedilebilir. Trafik sınırlı olduğundan aynı uygulama genellikle sadece bir bulma platformu üzerinde özellikli­ olabilir.

16. Soru

Bulma uygulamaları için maliyet nedir?

Cevap

CPI, bölge ve uygulama türüne bağlı olarak download başına 0,60 dolar ila 2,00 dolar arasında değişmektedir. Tipik olarak ABD gibi büyük pazarlarda download başına daha çok maliyet olacaktır. Ancak aldığınız ek organik downloadların sayısı (eğer bir teşvik kampanyası yürütüyorsanız) etkin bir şekilde CPI’yı daha da düşürecektir. Oyunlar genellikle bir %100 organik yükselme alırken (en üstte yer almak için satın alma miktarı olarak ücretsiz indirmelerle aynı miktarı alacağı anlamına gelir) oyun olmayan uygulamalar bir %65 yükselme alır.

17. Soru

Gerçek Zamanlı Teklif (RTB) nedir?

Cevap

RTB gerçek bir reklam formatı olmamasına rağmen mobil reklam envanterinin nasıl alınıp satıldığı ile ilgili devrim yaratan bir spesifik teknolojidir. RTB, aygıta uygun -ve dolayısıyla kullanıcıya özel- spesifik hedeflemeye izin vererek bir anda tek göster­im­in olduğu gerçek zamanlı olarak gösterim reklamları satın almak ve satmak için bir yöntemdir. Bir kullanıcı bir mobil siteyi ya da uygulamayı ziyaret ettiğinde bir Arz-Yönlü Platform (SSP) sunucusu uyarılır ve gösterilebilecek reklam için uygulamanın içeriği hakkında ve reklamı görecek kullanıcı hakkında bilgi gönderilir. Talep-Yönlü Platform (DSP), SSP’den bu veriyi alır ve kullanıcının ve spesifik reklam alanının değerini­ hesaplayarak isteği işleme koyar. Ardından en yüksek teklifli alıcı kazanır ve gösterim hizmetini verir. Bu, spesifik kullanıcıları hedefleyebileceğinizden dolayı yüksek sayıda kaliteli­ öncüller oluşturmak için har­ika bir yoldur. RTB mobil yeniden hedefleme kampanyaları için bir katalizördür. Mobil yeniden hedefleme ­le kayıp ve kaçan kullanıcılar bir uygulama i­le ilgi­li­ düşük maliyetle belgelendirileb­il­ir ve aktif kullanıcılar olarak ger­i get­ir­ilebi­li­r. Yeni­den hedefleme tam olarak bir uygulama ile ilgilenen ve büyük olasılıkla geri dönen bu kullanıcıları tanımlar ve hedefler. Bir kullanıcıyı yen­iden hedefleme maliyetler­ ortalama olarak yeni­ bi­r kullanıcıyı elde etme maliyetinin üçte biridir. Bir kez kullanıcılar yeniden geri çekildiğinde daha önceden uygulama içinde zaman harcadıklarından dolayı muhtemelen ger­i döneceklerdi­r.

18. Soru

Gerçek Zamanlı Teklif (RTB)’in avantajları nelerdir?

Cevap

 • Doğru uygulandığı takdirde RTB son derece verimlidir.
 • CTR ve kaliteli gösterimleri artırır, böylece CPI ve CPA azalır, yatırım getirisi artar.
19. Soru

Gerçek Zamanlı Teklif (RTB)’in dezavantajları nelerdir?

Cevap

 • Alan için yüksek derecede rekabet vardır.
 • Teknolojiyi etkin bir şekilde güçlendirmek için büyük miktardaki veriyi işleyebilecek gelişmiş bir teknoloji­ ortağı gerektirir.
20. Soru

Mobil reklam yoluyla müşterilerinizden bir yanıt ortaya çıkarmak için kaç farklı yol vardır?

Cevap

Mobil reklam yoluyla müşterilerinizden bir yanıt ortaya çıkarmak için altı farklı yol vardır:

 • Arama için tıklama: Doğrudan yanıt için mobil reklam kullanımının dahice bir yolu müşterilerin telefondan işletmeyi­ aramalarıdır. Zaten telefonları ellerindedir. Bu yöntemde reklamınızı tıklayan kullanıcılar bir seçenek olarak arama için tıklama sağlanan bir açılış sayfasına gönderilmektedir. Müşteriler basitçe telefon numarasına tıklar ve telefonları aramaya başlar. Hatta reklamınızı aramayı başlatacak kullanıcıların kendi­ kendine reklama tıklamasını sağlamak suretiyle doğrudan bir arama için tıkla aracı yapabili­rsi­ni­z. Eğer bu seçeneği­ kullanırsanız bu şekilde ne olacağı konusunu reklamınızın açıkça belirttiğinden emin olun. İnsanlar bilmediği bir numarayı aradıklarında şaşırmaktan memnun olmazlar. Arayanların sayısının ve aramanın sonucunun ­izlendiğinden emin olun.
 • SMS’e dahil olma: Bu seçenekle kullanıcılar reklamınızı tıklar ve teklifinize dahil olmak için onlara bir metin mesajı göndermenize izin veren bir sayfaya götürülür. Bir mobil kuponu ya da bir metin mesajı aboneliğini içeren her tür metin mesajı kampanyası bu doğrudan yanıta dahil olma ile yürüyebilir. Bir kimsenin iyi çalışacak konum bilgilerinizi­ i­çeren bir metin mesajı alma süreci­ i­yi­ işleyecektir.
 • E-mai­l’e dahil olma: Müşteri­ler­ini­z­in ilgisini yakalamak için reklamınızı kullanarak bir e-mai­l dahi­l olma sayfası ­le mobil reklamınızdan bir
  e-mai­l listesi­ oluşturabilirsiniz. Bir kez tıklama yoluyla kullanıcılar mobil açılış sayfasının üst kısmında e-mai­l listenize abone olmanın yararlarını okuyabilirler. Aynı zamanda onlara abone olma formunu da sağlayın.
 • Konum bulma: Reklamınız ziyaretçiler­ si­teni­ze ve mağazanıza çeker. Reklama tıklama ve bir konum bulma sayfasına gitme ziyaretçilerin si­zi­ bulmasına yardım eder. Mobilde en sık aranan bilginin konuma özgü bilgi olmasından dolayı bu güçlü bir mobil reklam tekniğidir.
 • V­ideo için tıklama: Kampanyanıza dahil edebileceğiniz bir videonuz varsa bu ideal bir seçenektir. “Videoyu izlemek için tıkla” seçenekli reklamlar video linksiz gösterilen aynı reklamlara göre yüksek bir yanıt oranına sahiptir. Her ne kadar sizi­n için cazip olabilse de bir video göstermekten kaçınılır. Sürecin basından sonuna kadar müşterilerinize değer sağlamaya devam etmek gerekir. Bunun yerine onların i­zlemek isteyebilecekler­ bir şeyler gösterin ve harekete geçme aramasını videonun sonuna koyun. Eğer içeriği­ni­zi videonun ticari­ kısmı boyunca izleyicileri­n i­zlemede kalmasını sağlayacak kadar çeki­ci­ ise vi­deonun başlangıcına da kısa bir (5 saniyeden az) promosyon koyabi­li­rsi­ni­z.
 • İçerik ­indirme: Kullanıcıları sağladığınız herhangi­ bir duvar kâğıdı, zi­l ses­i veya uygulamayı ­indirmeye ­ikna edebi­li­rsi­ni­z. Tıpkı arama için tıkla seçeneği­ gibi reklama tıklama indirmeyi başlatabilir ya da ilk olarak bilgi/izin sayfasıyla karşılayıp durdurabi­li­rsi­ni­z.
21. Soru

Mobil reklamın tanımı ve ekosistemi nedir?

Cevap

Mobil reklam, bir mobil reklam ağı ya da arama sağlayıcısı tarafından desteklenerek bir yayıncının mobil medya özelliği içine fiyatı ödenmiş tutundurma mesaj hizmeti ve sponsor mesajları yerleştirdiği bir mobil reklam veren (aynı zamanda alıcı olarak da adlandırılır) uygulamasına denir. Örneğin;

• Metin mesajları, multimedya mesajları ve e-posta mesajları

• Hem kendisine ait hem başkasına ait mobil İnternet siteleri

• İnsanların uygulama mağazaları aracılığıyla indirdiği mobil uygulamalar

• Bir mobil aygıt üzerinde çalan/oynatılan mobil ses ve video içeriği

22. Soru

Mobil reklam online reklama çok benzese de geleneksel online reklamdan üstün üç önemli avantaja sahiptir. Bu avantajlar nelerdir?

Cevap

Mobil reklam online reklama çok benzese de geleneksel online reklamdan üstün üç önemli avantaja sahiptir. Bunlar:

Erişim: Erişim, belirli bir dönem boyunca bir reklamı en az bir defa gören tekil

bireylerin sayısı olarak tanımlanır. En az para ile en iyi sonuçları elde etmek için

mümkün oldukça çok insanın reklamınıza maruz kalması istenir (diğer bir deyişle

reklam mümkün oldukça geniş bir erişime sahip olmak zorundadır). Nüfusun

büyük bir çoğunluğu bir mobil aygıt taşıdığından ve artan bir şekilde SMS, mobil

İnternet ve uygulamalar gibi mobil medyayı kullanmasından dolayı mobillik

herhangi bir başka ortamdan daha geniş bir erişim potansiyeline sahiptir. Insight

Express gibi araştırma firmaları mobilliğin online medya reklamlarından daha iyi

marka farkındalığı ve tam satın alma niyeti oluşturduğuna işaret etmektedir.

Alakalı olma: Alakalı olma bir reklam ya da reklamı yapılan ürünün hedef kitleye

uygun olması anlamına gelir. Reklam kampanyası içindeki ürün veya mesaj

alakalı kitleye hedeflenmemiş ise reklam kampanyası etkisiz olacaktır. Giderek artan

bir şekilde reklam ağları bir reklamın türünü ve içeriğini tüketicilerin fiziksel

konumları, telefon türleri, seyahatlerinin yönü (ve hızı), kendi belirttikleri tercih

ve ilgileri, kendi demografik profilleri ve önceki ve şimdiki davranışları (neye sahip

oldukları ya da neyi okuyor oldukları gibi) gibi pek çok faktörü dikkate alarak

ayarlayabilmektedir. Tüm bu bilgileri gerçek zamanlı olarak göz önünde tutarak

reklam verenler sunmak zorunda olunanla ilgilenen insanların önüne reklamını

koymayı garanti edebilmektedir.

Anlık Olma: Mobillik en iyi “hemen şimdi/o an” birbirine bağlanmayı sunar. Özel

mahiyeti göz önüne alındığında mobil ortamın düzenli alan (çoğu sayfada sadece

bir ya da iki reklam vardır) ve iyi olan mobil doğası alakalı bir reklamla sunulduğunda

mobil kullanıcılar genellikle hemen yanıt vermeye isteklidir. Diğer reklam

türlerinin aksine mobil reklam bir marka ya da ürünle etkileşim hâlinde iken kullanıcılara

ulaşabilir. Örneğin bir çamaşır deterjanı reklamı markette ayakta duran

bir kişiye iş yerinde bir bilgisayar karşısında oturan kişiden daha fazla uygundur.

24. Soru

Bin Gösterim Başına Maliyet (CPM) nedir?

Cevap

Bir reklam verenin bin gösterim başına ödediği tutardır. Gösterim, reklamın bir kişiye görüntülenme sayısını ifade eder. Örneğin CNN. com’da reklam satın alınsın. Bunun için de 3 dolar CPM ödensin. Bu durumda reklamı gören her 1000 kişi için 3 dolar ödeme yapıyor olursunuz. Mal ya da hizmet için marka farkındalığı yaratmak için CPM iyi bir seçenektir. Buna karşın insanları kitap, şarkı, hatta etkinlik bileti vb. gibi şeyleri satın almaları için bir mobil siteye çekmek isteniliyorsa CPM daha az etkili bir yoldur.

25. Soru

Etkin Bin Gösterim Başına Maliyet (eCPM) nedir?

Cevap

Reklam verenlerin 1000 gösterim alma maliyet şeklini ifade etmektedir.

27. Soru

Gösterim/Banner reklamlar hakkında bilgi veriniz.

Cevap

Bazen düşük tıklama oranları atlansa da standart gösterim bannerları dijital reklamın en çok kullanılan formlarından biri olmaya devam etmektedir. Mobil gösterim reklamının online muadilinden daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu format bir takım olanaklar sunmakta ve hem uygulama içinde hem de mobil tarayıcılar içerisinde olacak şekilde bir kaç yerde görünebilir. Standart gösterim reklamlarına ek olarak hâlihazırda mobil reklam verenler arasında popülaritesi artmakta olan arayerlerdekileri de (beklenen içeriğin öncesinde ya da sonrasında görüntülenen reklamlardır) içeren başka çeşitli formatlar da vardır.

Reklam

Boyutu

Adı

Boyut

(Pikseller)

Desteklenen

Dosya

Formatları

Animasyonlu

GIF

Temel

Dosya

Boyutu (kb)

Gelişmiş

Dosya

Boyutu (kb)

İsteğe Bağlı

Metin Etiket

Satırı

XX-Large 320×50 GIF,JPG,PNG x <5 <7.5 24

X-Large 300×50 GIF,JPG,PNG x <5 <7.5 24

Large 216×36 GIF,JPG,PNG x <3 <4.5 18

Medium 168×28 GIF,JPG,PNG x <2 <3 12

Small 120×20 GIF,JPG,PNG x <1 <1.5 10

28. Soru

Gösterim/Banner Reklamların Artıları nelerdir?

Cevap

• Formattaki tekliflerde ve fiyatlandırmada esneklik

• Geniş hacim

31. Soru

Uygulama Fragmanları/Mobil Videoların Artıları nelerdir?

Cevap

 • Son derece ilgi çekici bir reklam formatı
 • Esnek ve özendirilmiş, özendirilmemiş, video içeriği öncesi, video içeriği sırası, kısa, orta ve uzun boyutları kapsayan bir dizi seçeneği içermesi
35. Soru

RTB için performans nedir?

Cevap

RTB kullanıcılar için spesifik hedefleme ve yeniden hedeflemeye imkân verdiğinden, hem kullanıcı elde edinimi hem de kullanıcıyla yeniden bağlantı kurmayı sağlayan harika bir araç olmasından dolayı reklam yapmak için son derece etkili bir yoldur. Optimizasyon potansiyeli kullanıcı segmentasyonu ve kullanıcı merkezli pazarlama gelişmişliğine bağlı olarak geniş ölçüde değişir.

36. Soru

Mobil reklamların kullanım amaçları nelerdir?

Cevap

Mobil reklamlar, markalaşma, mobil site trafiği oluşturma ve bir dizi doğrudan yanıt kampanyaları için kullanılabilir. Eğer markalaşmak için bir bütçeniz varsa ve hedef izleyicilerinizin güçlü mobil kullanıcı grubuna düşme ihtimali varsa o zaman mobil reklamlar markanızın farkındalığını artırmak için mükemmel bir araçtır. Eğer bir mobil siteye sahipseniz ve buna trafiği yönlendirmek istiyorsanız o zaman mobil reklamı mükemmel bir trafik kaynağı olarak bulabilirsiniz. En nihayetinde izlenebilir ve yatırım getirinizi (ROI) kanıtlamayı kolay hâle getirmek istiyorsanız o zaman doğrudan bir yanıt kampanyası olarak mobil reklam kampanyası oluşturmak düşünülebilir. Mobil reklam, uygulamayı gerçekleştirmek için en hızlı mobil pazarlama araçlarından biridir. Temel reklam ağlarının kendi kendine hizmet seçenekleri vardır. Basitçe kampanyanızı oluşturup başlatabilirsiniz. Eğer hızlı başlatabileceğiniz bir kampanya istiyorsanız mobil reklam bu amaca uymaktadır. Bir marka farkındalığı kampanyanız için mobili tercih ettiğinizde özellikle grafik banner reklamlar ve sponsorluk mükemmel bir mobil reklam aracı olur. Reklamlar tüketicileri seçerek dağıtılabildiğinden marka imajınızı doğru izleyicilerin önüne getirebilirsiniz. Mobil ekranda reklamlar öylesine belirgin olduğundan paranızın karşılığını da alırsınız. Mobil kullanıcılar birden görüş alanındaki ekranda reklamınızı göz ardı edemezler. Fakat sadece bir markalaşma aracı olarak mobil reklamları kullanmayın. Mobillik bundan daha güçlü olabilir. Yatırım getirisini kanıtlamak açısından kampanyaya doğrudan yanıt bileşeninieklemek faydalı olabilir.

37. Soru

Mobil reklam yoluyla müşterilerden bir yanıt ortaya çıkarmak için altı farklı yol vardır. Bunlar nelerdir?

Cevap

Arama için tıklama: Doğrudan yanıt için mobil reklam kullanımının dahice bir yolu müşterilerin telefondan işletmeyi aramalarıdır. Zaten telefonları ellerindedir. Bu yöntemde reklamınızı tıklayan kullanıcılar bir seçenek olarak arama için tıklama sağlanan bir açılış sayfasına gönderilmektedir. Müşteriler basitçe telefon numarasına tıklar ve telefonları aramaya başlar. Hatta reklamınızı aramayı başlatacak kullanıcıların kendi kendine reklama tıklamasını sağlamak suretiyle doğrudan bir arama için tıkla aracı yapabilirsiniz. Eğer bu seçeneği kullanırsanız bu şekilde ne olacağı konusunu reklamınızın açıkça belirttiğinden emin olun. İnsanlar bilmediği bir numarayı aradıklarında şaşırmaktan memnun olmazlar. Arayanların sayısının ve aramanın sonucunun izlendiğinden emin olun.

SMS’e dahil olma: Bu seçenekle kullanıcılar reklamınızı tıklar ve teklifinize dahil olmak için onlara bir metin mesajı göndermenize izin veren bir sayfaya götürülür. Bir mobil kuponu ya da bir metin mesajı aboneliğini içeren her tür metin mesajı kampanyası bu doğrudan yanıta dahil olma ile yürüyebilir. Bir kimsenin iyi çalışacak konum bilgilerinizi içeren bir metin mesajı alma süreci iyi işleyecektir.

E-mail’e dahil olma: Müşterilerinizin ilgisini yakalamak için reklamınızı kullanarak bir e-mail dahil olma sayfası ile mobil reklamınızdan bir e-mail listesi oluşturabilirsiniz. Bir kez tıklama yoluyla kullanıcılar mobil açılış sayfasının üst kısmında e-mail listenize abone olmanın yararlarını okuyabilirler. Aynı zamanda onlara abone olma formunu da sağlayın.

Konum Bulma: Reklamınız ziyaretçileri sitenize ve mağazanıza çeker. Reklama tıklama ve bir konum bulma sayfasına gitme ziyaretçilerin sizi bulmasına yardım eder. Mobilde en sık aranan bilginin konuma özgü bilgi olmasından dolayı bu güçlü bir mobil reklam tekniğidir.

Video için tıklama: Kampanyanıza dahil edebileceğiniz bir videonuz varsa bu ideal bir seçenektir. “Videoyu izlemek için tıkla” seçenekli reklamlar video linksiz gösterilen aynı reklamlara göre yüksek bir yanıt oranına sahiptir. Her ne kadar sizin için cazip olabilse de bir video göstermekten kaçınılır. Sürecin başından sonuna kadar müşterilerinize değer sağlamaya devam etmek gerekir. Bunun yerine onların izlemek isteyebilecekleri bir şeyler gösterin ve harekete geçme aramasını videonun sonuna koyun. Eğer içeriğiniz videonun ticari kısmı boyunca izleyicilerin izlemede kalmasını sağlayacak kadar çekici ise videonun başlangıcına da kısa bir (5 saniyeden az) promosyon koyabilirsiniz.

İçerik indirme: Kullanıcıları sağladığınız herhangi bir duvar kağıdı, zil sesi veya uygulamayı indirmeye ikna edebilirsiniz. Tıpkı arama için tıkla seçeneği gibi reklama tıklama indirmeyi başlatabilir ya da ilk olarak bilgi/izin sayfasıyla karşılayıp durdurabilirsiniz.

 

38. Soru

Mobil reklam formatları nelerdir?

Cevap

Bunlar:

• Gösterim/Banner Reklamlar

• Özendirilme

• Uygulama fragmanları/Mobil videolar

• Sosyal medya

• Arama

• Bulma uygulamaları

• Gerçek zamanlı teklif (RTB)

39. Soru

Dönüştürme nedir?

Cevap

Mobil içeriğinizin bir ziyaretçisinin ister ürününüzü satın alarak, ister ürünü download ederek isterse de sunduğunuz hizmetler veya bilgiler için kaydolarak almasını istediğiniz bir harekette bulunmasıdır. Bu meydana geldiğinde ziyaretçinin “dönüştürüldüğü” söylenir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.