Açıköğretim Ders Notları

İnternet Ve Web Programlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İnternet Ve Web Programlama Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnternet

1. Soru

Protokol nedir?

Cevap

Protokol: Ağ üzerinde iletilen verinin biçimini ve nasıl işleneceğinin tanımlandığı kurallar kümesidir.


2. Soru

ARPANet olarak isimlendirilen projenin amacı neydi?

Cevap

ARPANet olarak isimlendirilen projenin iki önemli amacı bulunmaktaydı:

1. Farklı fiziksel bölgelerde bulunan bilim insanlarının bilgilerini paylaşmalarına, askerî ve bilimsel projeler üzerinde birlikte çalışmalarına olanak sağlamak,

2. Bilgisayar ağının bir bölümü etkisiz hâle getirilse veya bir afet ya da nükleer saldırı sonucu tahrip edilse bile işlevselliğinin ve çalışmasının devam etmesine olanak sağlamak.


3. Soru

Düğüm noktası (node) nedir?

Cevap

Düğüm Noktası (Node): Bilgisayar ağında bulunan adreslenebilir bağlantı noktalarıdır.


4. Soru

İnternet üzerinden başarıyla iletilen mesaj nedir ve hangi tarihte yollanmıştır?

Cevap

29 Ekim 1969 tarihinde saat 22:30’da Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde araştırmacı Charley S. Kline, Stanford Araştırma Enstitüsündeki (SRI) bilgisayara uzaktan erişimi denemiş ve SRI’daki bilgisayar çökmeden önce “login” kelimesindeki “l” ve “o” harflerine ait mesajı iletebilmiştir. “lo” mesajı ARPANet, dolayısıyla internet üzerinden başarı ile iletilen ilk mesaj olarak tarihe geçmiştir.


5. Soru

Paket anahtar nedir ve nasıl çalışır?

Cevap

Paket anahtarlama, iletilecek mesajların paket adı verilen daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Paket anahtarlamalı ağlarda mesajın iletilmesi için, mesajın başlangıç noktası ile gitmesi gereken hedef nokta arasında sürekli bir bağlantı olması gerekmemektedir. Mesaj daha küçük sıralı paketlere bölünür ve iletileceği hedef noktanın adresine bağlı olarak uygun düğüm noktalarına yönlendirme kararı, her bir paket için ayrı ayrı verilir.


6. Soru

“@” işaretini de kullanan ilk araştırmacı kimdir?

Cevap

E-posta protokolünü 1972 yılında ARPANet ağına uyarlamış olan Ray Tomlinson aynı zamanda kullanıcı adı ve adresini birbirine bağlamak amacıyla @ işaretini de kullanan ilk araştırmacı olmuştur.


7. Soru

Açıklama istekleri (RFC) kitaplığının bakım ve jüriliğini yapma görevi hangi kuruluş tarafından yürütülür?

Cevap

Açıklama istekleri (RFC) kitaplığının bakım ve jüriliğini yapma görevi, Menio Park, Kaliforniya’da bulunan SRI Network Information Center (NIC) tarafından yürütülür.


8. Soru

Yerel alan ağı (Local Area Network – LAN) ne işe yarar ve kapsamı nedir?

Cevap

Bir yerel alan ağı (Local Area Network – LAN), birbirine fiziksel olarak yakın konumdaki bilgisayar veya diğer ağa bağlı bilgi işleme aygıtlarını birbirlerine bağlamaktadır. Yerel alan ağları genellikle tek bir oda ya da bina ile sınırlıdır. Bazı durumlarda ise birbirine yakın binaları da kapsayabilir.


9. Soru

Ortak yol topolojisi nasıl işler?

Cevap

Ortak yol topolojisinde, ağdaki tüm sistemler aynı iletim hattı üzerinden iletişim kurarlar. Her bir sistemin adresi vardır ve ortak yol üzerindeki her mesajı okurlar. Kendi adreslerini taşıyan mesajı alarak işlerler. Ortak yola yeni bir düğüm noktası eklemek kolaydır. Bununla birlikte yapılan her yeni ekleme, düğüm noktası başına ayrılan ortak yol kapasitesini azaltır.


10. Soru

Yıldız topoloji nasıl işler?

Cevap

Yıldız topolojide, düğüm noktalarının tamamı merkezî noktadaki bir cihaza bağlıdır. Ağ üzerindeki tüm veri trafiği bu merkezî noktadan geçer. Günümüzde yoğun olarak kullanılan ağ topolojisidir. 


11. Soru

Anahtarlama noktaları nedir?

Cevap

Anahtarlama Noktaları: Verinin bir düğüm noktasından başka bir düğüm noktasına iletilmesi sırasında bir hattan başka bir hatta aktarıldığı bağlantı noktalarıdır.


12. Soru

Devre anahtarlama nedir?

Cevap

Devre Anahtarlama Devre anahtarlamada iletişimde bulunacak iki düğüm noktası arasında bir bağlantı hattı (devre) kurulur. Bağlantı hattı üzerindeki her bir düğüm noktasında kaynak ayrılır. Veri iletişimi süresince belirlenen bağlantı hattı kurulu kalır ve veri aktarımı bu hat üzerinden gerçekleşir. İki düğüm noktası arasındaki bağlantı hattı veri aktarımı olsun ya da olmasın tüm veri iletimi süresince kurulu kalır.


13. Soru

Yönlendirici (router) nedir?

Cevap

Yönlendirici (router): Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri paketlerinin iletimini sağlayan ağ donanımıdır.


14. Soru

OSI modelinde en alt seviye katmandan itibaren sırasıyla hangi katmanlar bulunmaktadır?

Cevap

OSI modelinde en alt seviye katmandan itibaren sırasıyla fiziksel katman (physical layer), veri bağlantı katmanı (data link layer), ağ (network) katmanı, taşıma katmanı (transport layer),oturum katmanı (session layer), sunum katmanı (presentation layer) ve uygulama katmanı (application layer) bulunmaktadır.


15. Soru

Birbiriyle Bağlantılı Açık Sistemler Standardı (OSI) nedir?

Cevap

Birbiriyle Bağlantılı Açık Sistemler Standardı (OSI): Ağ aygıtlarında çalışan uygulamaların birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarının tanımlandığı protokol modelidir.


16. Soru

Ağ arayüz katmanı ne işe yaramaktadır?

Cevap

Ağ arayüz katmanı OSI modeli içerisindeki fiziksel ve veri bağlantı katmanlarının gerçekleştirdiği işlemleri yürüten ilk ve en alt seviyedeki katmandır. Ağ arayüz katmanı, ağ üzerindeki düğüm noktalarına bağlı cihazların fiziksel olarak adreslenmesinden sorumludur. Ayrıca fiziksel olarak aynı bağlantı üzerinde bulunan iki farklı düğüm noktası arasındaki verilerin iletilmesi işlemini de yürütür. Tüm bu işlevlere ek olarak verinin ağa iletilmesi, ağdan kabul edilmesi, hata tespiti ve bağlantı hattının paylaşımı gibi işlevler de ağ arayüz katmanı tarafından yürütülmektedir.


17. Soru

Port nedir?

Cevap

Port Bir IP adresindeki birbirinden farklı hizmetleri kullanmak için oluşturulmuş mantıksal veri yoludur.


18. Soru

Telnet nedir?

Cevap

Telnet, internet ağı üzerindeki bir cihaza uzaktan erişim sağlayarak bağlantı kurmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu hizmeti yapan yazılımlara verilen genel addır.


19. Soru

SMTP ne işe yarar?

Cevap

SMTP, e-postaların gönderilmesi için kullanılan bir protokoldür. E-posta gönderimi sırasında uygulanacak olan kurallar dizisini belirler. E-postaların sunucularda saklanış şekli, saklama alanının ne sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini belirten ayrıntılar ile ilgilenmez. E-postaların gönderilmesi ASCII metin modunda gerçekleşmektedir. İstemci bilgisayar SMTP sunucusuna bağlanarak gerekli kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) gönderir, sunucunun onay vermesi hâlinde gerekli e-postayı sunucuya iletir ve bağlantıyı sonlandırır.


20. Soru

FTP kullanılarak iki bilgisayar arasında dosya transferi yapmak için neler gereklidir?

Cevap

FTP kullanılarak iki bilgisayar arasında dosya transferi yapmak için;

• Bağlanılacak bilgisayarın internet adresi (alan adı ya da IP adresi),

• Bağlanılacak bilgisayarda dosyalarına ulaşılmak istenen hesapla ilgili kullanıcı adı ve parola, 

• İnternet erişimi olan, üzerinde FTP yazılımı bulunan bir bilgisayar,

• Bağlanılacak bilgisayarda, FTP protokol komutlarını yorumlayacak, çalışır durumda bir FTP Sunucu programı gereklidir.


21. Soru

Dağıtık nedir?

Cevap

Dağıtık: Birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması ve birbirlerinin kopyası şeklinde bir ağ bütünü olarak çalışmasıdır.


22. Soru

Büyük veri içerisinde kaç bileşen bulunmaktadır?

Cevap

Büyük veri içerisinde çeşitlilik (variety), hız (velocity), veri miktarı (volume), doğrulama (verification) ve değer (value) olmak üzere ingilizce kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesiyle 5V olarak tanımlanan beş bileşen bulunmaktadır


23. Soru

Platform olarak hizmet (PaaS) ne tür hizmet verilmektedir?

Cevap

Platform olarak hizmet (PaaS) modelinde, genellikle işletim sistemi, programlama dili yürütme ortamı, veri tabanı ve web sunucularını içeren bir bilgi işleme platformu hizmeti verilmektedir.


1. Soru

Protokol nedir?

Cevap

Protokol: Ağ üzerinde iletilen verinin biçimini ve nasıl işleneceğinin tanımlandığı kurallar kümesidir.

2. Soru

ARPANet olarak isimlendirilen projenin amacı neydi?

Cevap

ARPANet olarak isimlendirilen projenin iki önemli amacı bulunmaktaydı:

1. Farklı fiziksel bölgelerde bulunan bilim insanlarının bilgilerini paylaşmalarına, askerî ve bilimsel projeler üzerinde birlikte çalışmalarına olanak sağlamak,

2. Bilgisayar ağının bir bölümü etkisiz hâle getirilse veya bir afet ya da nükleer saldırı sonucu tahrip edilse bile işlevselliğinin ve çalışmasının devam etmesine olanak sağlamak.

3. Soru

Düğüm noktası (node) nedir?

Cevap

Düğüm Noktası (Node): Bilgisayar ağında bulunan adreslenebilir bağlantı noktalarıdır.

4. Soru

İnternet üzerinden başarıyla iletilen mesaj nedir ve hangi tarihte yollanmıştır?

Cevap

29 Ekim 1969 tarihinde saat 22:30’da Los Angeles Kaliforniya Üniversitesinde araştırmacı Charley S. Kline, Stanford Araştırma Enstitüsündeki (SRI) bilgisayara uzaktan erişimi denemiş ve SRI’daki bilgisayar çökmeden önce “login” kelimesindeki “l” ve “o” harflerine ait mesajı iletebilmiştir. “lo” mesajı ARPANet, dolayısıyla internet üzerinden başarı ile iletilen ilk mesaj olarak tarihe geçmiştir.

5. Soru

Paket anahtar nedir ve nasıl çalışır?

Cevap

Paket anahtarlama, iletilecek mesajların paket adı verilen daha küçük parçalara ayrılmasıdır. Paket anahtarlamalı ağlarda mesajın iletilmesi için, mesajın başlangıç noktası ile gitmesi gereken hedef nokta arasında sürekli bir bağlantı olması gerekmemektedir. Mesaj daha küçük sıralı paketlere bölünür ve iletileceği hedef noktanın adresine bağlı olarak uygun düğüm noktalarına yönlendirme kararı, her bir paket için ayrı ayrı verilir.

6. Soru

“@” işaretini de kullanan ilk araştırmacı kimdir?

Cevap

E-posta protokolünü 1972 yılında ARPANet ağına uyarlamış olan Ray Tomlinson aynı zamanda kullanıcı adı ve adresini birbirine bağlamak amacıyla @ işaretini de kullanan ilk araştırmacı olmuştur.

7. Soru

Açıklama istekleri (RFC) kitaplığının bakım ve jüriliğini yapma görevi hangi kuruluş tarafından yürütülür?

Cevap

Açıklama istekleri (RFC) kitaplığının bakım ve jüriliğini yapma görevi, Menio Park, Kaliforniya’da bulunan SRI Network Information Center (NIC) tarafından yürütülür.

8. Soru

Yerel alan ağı (Local Area Network – LAN) ne işe yarar ve kapsamı nedir?

Cevap

Bir yerel alan ağı (Local Area Network – LAN), birbirine fiziksel olarak yakın konumdaki bilgisayar veya diğer ağa bağlı bilgi işleme aygıtlarını birbirlerine bağlamaktadır. Yerel alan ağları genellikle tek bir oda ya da bina ile sınırlıdır. Bazı durumlarda ise birbirine yakın binaları da kapsayabilir.

9. Soru

Ortak yol topolojisi nasıl işler?

Cevap

Ortak yol topolojisinde, ağdaki tüm sistemler aynı iletim hattı üzerinden iletişim kurarlar. Her bir sistemin adresi vardır ve ortak yol üzerindeki her mesajı okurlar. Kendi adreslerini taşıyan mesajı alarak işlerler. Ortak yola yeni bir düğüm noktası eklemek kolaydır. Bununla birlikte yapılan her yeni ekleme, düğüm noktası başına ayrılan ortak yol kapasitesini azaltır.

10. Soru

Yıldız topoloji nasıl işler?

Cevap

Yıldız topolojide, düğüm noktalarının tamamı merkezî noktadaki bir cihaza bağlıdır. Ağ üzerindeki tüm veri trafiği bu merkezî noktadan geçer. Günümüzde yoğun olarak kullanılan ağ topolojisidir. 

11. Soru

Anahtarlama noktaları nedir?

Cevap

Anahtarlama Noktaları: Verinin bir düğüm noktasından başka bir düğüm noktasına iletilmesi sırasında bir hattan başka bir hatta aktarıldığı bağlantı noktalarıdır.

12. Soru

Devre anahtarlama nedir?

Cevap

Devre Anahtarlama Devre anahtarlamada iletişimde bulunacak iki düğüm noktası arasında bir bağlantı hattı (devre) kurulur. Bağlantı hattı üzerindeki her bir düğüm noktasında kaynak ayrılır. Veri iletişimi süresince belirlenen bağlantı hattı kurulu kalır ve veri aktarımı bu hat üzerinden gerçekleşir. İki düğüm noktası arasındaki bağlantı hattı veri aktarımı olsun ya da olmasın tüm veri iletimi süresince kurulu kalır.

13. Soru

Yönlendirici (router) nedir?

Cevap

Yönlendirici (router): Aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri paketlerinin iletimini sağlayan ağ donanımıdır.

14. Soru

OSI modelinde en alt seviye katmandan itibaren sırasıyla hangi katmanlar bulunmaktadır?

Cevap

OSI modelinde en alt seviye katmandan itibaren sırasıyla fiziksel katman (physical layer), veri bağlantı katmanı (data link layer), ağ (network) katmanı, taşıma katmanı (transport layer),oturum katmanı (session layer), sunum katmanı (presentation layer) ve uygulama katmanı (application layer) bulunmaktadır.

15. Soru

Birbiriyle Bağlantılı Açık Sistemler Standardı (OSI) nedir?

Cevap

Birbiriyle Bağlantılı Açık Sistemler Standardı (OSI): Ağ aygıtlarında çalışan uygulamaların birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarının tanımlandığı protokol modelidir.

16. Soru

Ağ arayüz katmanı ne işe yaramaktadır?

Cevap

Ağ arayüz katmanı OSI modeli içerisindeki fiziksel ve veri bağlantı katmanlarının gerçekleştirdiği işlemleri yürüten ilk ve en alt seviyedeki katmandır. Ağ arayüz katmanı, ağ üzerindeki düğüm noktalarına bağlı cihazların fiziksel olarak adreslenmesinden sorumludur. Ayrıca fiziksel olarak aynı bağlantı üzerinde bulunan iki farklı düğüm noktası arasındaki verilerin iletilmesi işlemini de yürütür. Tüm bu işlevlere ek olarak verinin ağa iletilmesi, ağdan kabul edilmesi, hata tespiti ve bağlantı hattının paylaşımı gibi işlevler de ağ arayüz katmanı tarafından yürütülmektedir.

17. Soru

Port nedir?

Cevap

Port Bir IP adresindeki birbirinden farklı hizmetleri kullanmak için oluşturulmuş mantıksal veri yoludur.

18. Soru

Telnet nedir?

Cevap

Telnet, internet ağı üzerindeki bir cihaza uzaktan erişim sağlayarak bağlantı kurmak için geliştirilen bir TCP/IP protokolü ve bu hizmeti yapan yazılımlara verilen genel addır.

19. Soru

SMTP ne işe yarar?

Cevap

SMTP, e-postaların gönderilmesi için kullanılan bir protokoldür. E-posta gönderimi sırasında uygulanacak olan kurallar dizisini belirler. E-postaların sunucularda saklanış şekli, saklama alanının ne sıklıkla kontrol edilmesi gerektiğini belirten ayrıntılar ile ilgilenmez. E-postaların gönderilmesi ASCII metin modunda gerçekleşmektedir. İstemci bilgisayar SMTP sunucusuna bağlanarak gerekli kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve parola) gönderir, sunucunun onay vermesi hâlinde gerekli e-postayı sunucuya iletir ve bağlantıyı sonlandırır.

20. Soru

FTP kullanılarak iki bilgisayar arasında dosya transferi yapmak için neler gereklidir?

Cevap

FTP kullanılarak iki bilgisayar arasında dosya transferi yapmak için;

• Bağlanılacak bilgisayarın internet adresi (alan adı ya da IP adresi),

• Bağlanılacak bilgisayarda dosyalarına ulaşılmak istenen hesapla ilgili kullanıcı adı ve parola, 

• İnternet erişimi olan, üzerinde FTP yazılımı bulunan bir bilgisayar,

• Bağlanılacak bilgisayarda, FTP protokol komutlarını yorumlayacak, çalışır durumda bir FTP Sunucu programı gereklidir.

21. Soru

Dağıtık nedir?

Cevap

Dağıtık: Birden fazla bilgisayar ve/veya sunucunun birbirleri arasında iletişim kurması ve birbirlerinin kopyası şeklinde bir ağ bütünü olarak çalışmasıdır.

22. Soru

Büyük veri içerisinde kaç bileşen bulunmaktadır?

Cevap

Büyük veri içerisinde çeşitlilik (variety), hız (velocity), veri miktarı (volume), doğrulama (verification) ve değer (value) olmak üzere ingilizce kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesiyle 5V olarak tanımlanan beş bileşen bulunmaktadır

23. Soru

Platform olarak hizmet (PaaS) ne tür hizmet verilmektedir?

Cevap

Platform olarak hizmet (PaaS) modelinde, genellikle işletim sistemi, programlama dili yürütme ortamı, veri tabanı ve web sunucularını içeren bir bilgi işleme platformu hizmeti verilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.