Açıköğretim Ders Notları

İnternet Yayıncılığı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İnternet Yayıncılığı Dersi 7. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

İnternet Bankacılığı

1. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “İnteraktif olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığında, internetin sağlamış olduğu en önemli avantaj olan interaktif iletişimdir. Bu sayede kullanıcılar doğrudan iletişim kurabilmekte ve karşı tepki alabilmekte, kullanıcıların bilgilenme isteğini ortaya çıkarabilme, kullanıcı talepleri doğrultusunda tüketici ile firma arasında sanal bir diyalog geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Gerek firma açısından gerekse tüketiciler açısından markanın hedef kitlesine yönelik verileri toplama imkânı elde edilmektedir. İnternet reklamcılığı ile istenen detayda internet kullanıcı profili, hedef kitle oluşturulabilmekte, reklam içerikleri hedef kitleye göre hazırlanabilmekte ve ağ üzerinde günde milyonlarca kez reklam gösterme imkanı sağlanabilmektedir.


2. Soru

Zengin medya reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Zengin medya (Rich Media) yüksek interaktifliğe verilen genel bir isimdir. Burada vektör bazlı grafikler, ses ve video işlemleri, java desteği gibi unsurlar bulunmakta ve zengin etkileşimi desteklemektedir. Zengin medya etkili ve geliştirilmiş kullanıcı etkileşimi sağlamaktadır. Kullanıcıların çoğunluğu zengin medya uygulamalarını isteyerek izlemektedir ve çok boyutlu algılamayı sağlayan bu yöntem tek veya daha az algılanan sistemlerden daha kaliteli mesaj sunmaktadır. Tüm bu özellikleri nedeniyle daha etkin kullanılmaktadır. Zengin medya, yüksek kaliteli animasyon reklamlarını ses ya da video yazılım gibi özellikleri içeren özellikler için kullanılmaktadır. Küçük reklam dosyalarıyla (oyunlar, kayıt formları ve detaylı pazar bilgileri) birleştirilme ve kullanıcının reklamdaki bu özelliklerin hepsini reklamın göründüğü sayfayı terk etmeden inceleyebilmesi gibi özellikleri bulunmaktadır.


3. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “Satış başı ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kullanıcıların reklamlar ile doğrudan satın almaya yönlendirildiği uygulamalarda satışın gerçekleşme oranına göre de ücretlendirilme yöntemi kullanılmaktadır. Reklam veren satışın gerçekleşmemesi durumunda ödeme yapmaz, sadece satıştan pay vermiş olur. (Birim ücret X Gerçekleşen satış sayısı)


4. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Esnek olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığında, diğer reklam mecralarında olanın aksine reklama etki edebilme süresi oldukça kısadır. Reklamın yayına hazırlanış sürecinin kısa olması, reklam veya içeriğinin hızlı müdahale ile değiştirilebilmesi, reklamın yayında olduğu siteler dışında başka sitelerde de yayın yapılmasının kolaylıkla sağlanabilmesi internet reklamcılığının esnek olan yapısını ortaya koymaktadır.


5. Soru

İnternet reklamlarının diğer reklam araçlarına göre avantajları nelerdir?

Cevap

İnternet ülkemizde son on yılda yükselişe geçen ve o günden itibaren sürekli olarak hızlı bir yükseliş trendi yakalayan ve giderek reklam verenler tarafından tercih edilen bir reklam mecrası olmuştur. Kolay ölçümlenebilir olması, düşük maliyet ile yüksek görüntülenme oranına sahip olması ve direkt olarak hedeflenen kitleye ulaşması reklam verenler tarafından tercih edilmesinin başlıca sebepleri olmuştur. İnternet reklamlarının diğer reklam araçlarına göre; • İnteraktif, • Bireysel, • Ölçülebilir, • Ekonomik, • Esnek ve • Giderek artan tiraj olmak üzere avantajları söz konusudur.


6. Soru

Elektronik posta reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tüm dünyadaki internet kullanıcıları incelendiğinde, ortalama bir kullanıcı gün içerisinde beş adet elektronik posta okumaktadır. Bu sebeple internet reklam aracı olarak da sıkça kullanılmaktadır. Ücretsiz bir şekilde üretilebilecek olan elektronik postaların gönderimi ile gerçekleşen bu reklam türü, istenmeyen postalar nedeniyle tüketicilerin üzerinde zaman zaman olumsuz etkiler de yaratmaktadır.


7. Soru

İnternet reklamcılık kavramı Nedir?

Cevap

İnternette gerçekleştirilen her türlü reklam faaliyetlerinin genel adı internet reklamı olarak anılmaktadır. İnternet reklamcılığı, satıcı ile alıcıyı bir araya getirmeye yönelik her türlü bilginin internet yoluyla erişilebilir tarzda internet kullanıcılarına sunulmasıdır. İnternet reklamcılığı, ürün objelerinin reklamının yapılabilmesi için doğrudan internet kanalının kullanılmasıdır. Internet reklamcılığı ücreti karşılığında her tür reklamı web ortamında ya da elektronik posta üzerinden dijital formlarda da pazarlama yöntemidir.


8. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Farkındalık sağlamak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir ürün ya da hizmetin satılabilmesi için gerekli ilk ihtiyaç, hedef kitlenin o ürün veya hizmetin farkında olmasıdır. Günümüzdeki açık ekonomik düzende aynı ürünü üreten ve satan birçok marka vardır. Biz tüketiciler bu ürün çeşitliliği içerisinde farkında olmadığımız bir ürünü satın alamayız. Reklamlar tüketicilerin yeni çıkan ürünlerden haberdar olmalarını sağlar.


9. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Ölçülebilir olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığının reklam veren firmalara yönelik sağlamış olduğu en önemli avantajlardan biride, diğer reklam mecralarına göre internet reklamcılığının ölçümlenebilir olmasıdır. Firma uygun olan internet reklamı ile istediği anda gerçek zamanlı raporlama elde edebilmekte, vermiş olduğu reklamın kaç kişi tarafından görüldüğünü, kaç kişinin reklama ilgi gösterdiğini, kaç kişinin web sitesini ziyaret ettiğini, reklama ilgi gösteren kitlenin demografik yapısını kolayca elde edebilmektedir.


10. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Artan tiraj” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternetin giderek artan bir kitleye hitap etmesi, reklamcılığın temelinde yatan daha fazla kitleye erişimi kolayca sağlamaktadır. Bu firmaların internet reklamcılığını tercih etmesinde önemli etken olmaktadır.


11. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Ekonomik olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığında diğer reklam mecralarına oranla daha az maliyetlidir. Birim kişiye ulaşma maliyeti daha düşük olmasının yanında birim kişiye ulaşma süresi daha hızlıdır.


12. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Hedef kitleye uygunluğu göstermek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamların yapılma amaçlarından biri de ürünün hedef kitleye en uygun ürün olduğunun anlatmaktadır. Hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürünün tüketicinin zihninde doğru bir şekilde konumlandırılması gerekmektedir.


13. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “İzleme başı ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bu tip bir ücretlendirme de kullanıcıların reklam ile aktif olarak ilgilenip ilgilenmedikleri dikkate alınmaz; bunun yerine kaç kullanıcının maruz kaldığı ölçülür. Örneğin bir reklam veren olarak web sitesine banner yerleştirdiğimiz sayfa kaç kez kullanıcılar tarafından görüntülenmişse birim maliyetin o kadar katını ödersiniz. (Birim ücret X Sayfa görüntülenme sayısı)


14. Soru

İnternet reklam türleri nelerdir?

Cevap

Geleneksel reklamların açık hava, radyo, televizyon basın ilanı vb. Birçok türleri olduğu gibi internet reklamlarının da çeşitli türleri vardır. Her bir internet reklamı türünün kendine has özellikleri ve etkileri vardır. İnternet reklam türlerinin başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Banner reklamlar, • Elektronik posta reklamları, • Arama motoru reklamları, • İçerik sponsorlukları, • Açılır pencere reklamları, • Sohbet odaları ve sosyal ağ reklamları, • Sıcak köşe reklamları, • Bağlantılı reklamlar, • Haber reklamlar (Advertorial), • Ara reklamlar, • Zengin medya (Rich Media) reklamları.


15. Soru

Sıcak köşe reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığının yeni bir yüzü olan sıcak köşe reklamları ağırlıklı olarak web sayfasının üst köşelerinde yer alacak şekilde tasarlanmaktadır. İmleç ile üzerine gelindiğinde yeni bir sayfa açılıyormuş gibi çok az açılıp reklam gösterilir ve imleç çekildiğinde reklam kapanır. Kullanıcıda adeta dergi sayfasını çeviriyormuş hissi yaratır; bu nedenle bu reklamlar oldukça ilgi çekmektedirler. İleriye dönük olarak özellikle haber sitelerinin bu yapıya dönmesi beklenmektedir. Böylece haberlere bağlantılara basarak değil aynı gazete okur gibi sayfaları çevirerek okumak mümkün olacaktır.


16. Soru

Arama motoru reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Arama motorları aracılığıyla sitelerinin içeriklerinde yapılan anahtar kelime sorgulamaları ile kullanıcıların aradıkları bilgi ile ilgili siteye erişmesi sağlanmaktadır. Arama motorları internetin uçsuz bucaksız dünyasında bir tür rehber hizmeti görürler. Bu nedenle intertte sörf yapanların veya bir şey arayanların ilk başvurdukları nokta bir arama motorudur. Bu arama motorlarında yayınlanan reklamların bu gerekçe ile popüler olduğu ifade edilmektedir. Arama motoru reklamları “Text links” reklam olarak da isimlendirilmektedir. Arama motoru reklamları, aranan sözcüklere ilişkin olduğu için, doğrudan hedef kitlenize ulaşabileceğiniz bir reklam türüdür.


17. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “Tıklama başı ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tıklama başı ödeme; temel olarak kullanıcıların reklam uygulamalarına tıklama sayısının baz alındığı bir ücretlendirme modelidir. Örneğin bir reklam veren olarak web sitesine kullandığınız banner reklama kaç kullanıcı tıklamışsa birim maliyetin o kadar katını ödersiniz. (Birim ücret X Tıklama sayısı)


18. Soru

İnternet reklamcılığının gelişimi nasıldır?

Cevap

80’li yıllarda halk tarafından internetin daha yeni kullanılmaya başladığı dönemlerde, internet bir reklam aracı olmaktan çok, bilgi ve iletişimi sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Web sayfaları sadece basit tanıtımlar içeriyordu ve genellikle oluşturulma amaçlarına yönelik bilgiler sunarlardı. Bu dönemlerde en çok kullanılan tanıtım metodu ise ekranın bir kenarında görüşe sunulan hareketli metinler idi. İnternet üzerinde ilk reklam 27 Ekim 1994 tarihinde yayınlanmıştır. Bu tarihte, Wired Magazin’inin online versiyonu olan Hotwired, internete ilk reklam getiren site olarak bilinmektedir. Derginin yöneticileri bile Hotwired’ın online olarak ilk başlangıcı esnasında reklamcılığa yaptığı büyük etkiyi asla hayal etmemişlerdir. İlk web reklamları Hotwired’da Rima Club Med ve AT&T markaları için yayımlanmıştır. Bu reklam oldukça basit bir yapıya sahip ve üzerine tıklanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Karmaşık bir ögeye sahip olmayan bu ilk reklam, mini açık hava reklamlarına benzemekteydi. İlerleyen zamanda bugünde hala en sık kullanılan internet reklamı türü olan “banner“ reklamı adını verdikleri yeni bir uygulamayı keşfetmişlerdir


19. Soru

Reklamın işlevleri nelerdir?

Cevap

Genelde reklamın tek işlevinin ürünü sattırmak olduğunu sanılmaktadır, oysa reklamın bunun dışında da farklı işlevleri vardır. Bu işlevlerden başlıcaları kısaca şöyle açıklanabilir: • Bilgi vermek: Reklamlar Tüketicileri ürünler, ürünlerin kullanım şekli, fiyat ve dağıtım gibi birçok konuda bilgilendirmektedir. • Etkilemek: Reklamı yapılan marka ile ürün veya hizmet kategorisinin kişilerin algısında birleşmesini sağlar. Bu şekilde hedef kitle üzerinde etki bırakır. • Hatırlatmak ve dikkat çekmek: Markaya veya ürüne yönelik oluşan anlık olumlu tutumun reklamlar ile tüketiciler tarafından hatırlanması sağlanır. İstenilen davranış değişikliğinin sürekliliği sağlanır. Reklamlarda kullanılan ünlü kişiler ile hedef kitlenin dikkati marka ve ürüne yöneltilir. • Markaya veya ürüne değer eklemek: Reklamların bir diğer işlevi de markalara değer eklemektir. Reklamlarda çağrışımlar ve metaforlar kullanılarak markalara tüketiciler için anlamlı olan özellikler, meziyetler yüklenmektedir. Örneğin bu çağrışımlar özelinde bir markayı daha yenilikçi, çevreci, geleneksel gibi sıfatlarla beraber zihnimizde konumlandırırız.


20. Soru

Sohbet odaları ve sosyal ağ reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Günümüzde özellikle gençler internette ağırlıklı olarak sohbet odalarında veya artık onların yerini almaya başlayan facebook, twitter gibi sosyal ağlarda vakit geçirmektedir. Bu mecralarda da markalar artık reklam verenler olarak yerlerini aldılar. Bu mecralar reklamcılık açısından ele alındığında; • Hedef kitle ile temas kurma ve doğru hedeflere ulaşma, • Viral pazarlama, • Sorumluluk projelerini geniş kitlelere yayma, • Ölçümleme ve • Segmentasyon gibi avantajlar sunmaktadır.


21. Soru

Ara reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir anlamda televizyon reklamlarına benzeyen bu ara reklamlar, tıpkı televizyonda iki program arasında reklam kuşaklarının yer alması gibi, kullanıcının web sitesi içinde bir sayfadan diğerine geçerken maruz kaldığı reklamlardır. Bu reklamlar ziyaretçilerin karşısına sayfada yaptıkları her tıklamada çıkmazlar. Ziyaretçi site içerisinde bir başka sayfaya geçmek için yaptığı, örneğin 10-15 tıklamadan birisinde tüm sayfayı kaplayan bir reklamla karşılaşır. Bu reklamların ekranda sabit bir kalma süresi yoktur ve ziyaretçiye reklamı geçmek için tıklayabileceği bir düğme sunulur. Araştırmalar bu tür reklamların marka farkındalığı yaratmada banner reklamlara göre iki kat daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bir web sitesi içerisinde ara reklamların fazlaca kullanılması kullanıcılar üzerinde web sitesi açısından olumsuz bir etki yaratabilir; çünkü ara reklamlar kullanıcıların zorla maruz bırakıldıkları bir reklam türüdür.


22. Soru

Bağlantılı reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bağlantılı reklamlar ağırlıklı olarak metin şeklindedir. Yapılarında bağlantı içeren bu metinler, üzerlerine tıklandığında kullanıcıları doğrudan başka sitelere yönlendirmektedir. Bu tür reklam yöntemi iki sitenin karşılıklı ücretsiz birebirin reklamını yapması ya da ücret karşılığı konulması yöntemi ile uygulanmaktadır. Bağlantılı reklamların bilinirliği Google Adwords yapısının oluşması ile daha da artmıştır. Ağırlıklı olarak çok ziyaretçi çeken sitelerde uygulanan bu yöntemin geri dönüşleri de oldukça verimlidir.


23. Soru

Pazarlama iletişimi açısından internetin önemi nedir?

Cevap

Pazarlama iletişimi açısından internetin özellikleri kısaca şöyle açıklanabilir: • Her zaman açıktır: İnternette mesai kavramı yoktur. Teknik zorluklar olmadığı sürece 7 gün 24 saat erişilebilirdir. • Kişiseldir: Geniş kitlelere hitap edip de bu kadar kişisel olan başka bir iletişim aracı daha yoktur. • Dinamiktir: Sadece yazı ve resimle sınırlı değildir. Görüntü, animasyon, ses, kullanıcının bir ürünü çevirerek her yönden görmesini sağlayan üç boyutlu uygulamalar gibi pek çok zengin içeriğin kullanımına olanak sağlar. • Bir ağdır: Bağlantılar kullanıcıları pazarlama ortaklarına ait web sitelerine ya da çapraz satış yapmak için diğer ürünlere kolayca yönlendirebilir. • Kampanyalar için uygundur: Web sitesi bir kampanyanın merkezi haline getirilip, diğer araçlar aracılığıyla mesajlar duyurulabilir. • Veri madenidir: Siteyi kimlerin ziyaret ettiği, gerek kullanıcıların bilinçli sağladığı verilerden, gerekse çeşitli araştırma yöntemleri ile toplanan veriler sayesinde öğrenilebilmektedir. • Hemen hemen herkes internete bağlıdır: Giderek ucuzlayan servis sağlama bedelleri ve yaygınlaşan bilgisayar kullanımı her geçen gün daha çok insanın internete bağlı olmasını ve kalmasını sağlamaktadır. • Tam anlamıyla etkileşimlidir: Başka hiçbir kitle iletişim aracında olmadığı kadar, kullanıcıların reklamcıyla doğrudan etkileşime girmesini sağlayarak daha güçlü bir ilişki yaratır. Reklam mesajlarına anında tepki alınabilir, bu durum reklamın kaç kişiye ve etkiyle ulaştığının gösterir. • Hedefe ulaşır: Arama motorları aracılığı ile ya da belirli ilgi alanlarına dair çok ziyaret edilen web sitelerini kullanarak doğru hedef kitleye ulaşma imkânı verir. • Çoklu medya kullanımı söz konusudur: Hareketli görüntü, metin, ses ve animasyon gibi çoklu medya uygulamalarına olanak sağlar. • Ucuzdur: Diğer araçlarla kıyaslandığında oldukça ucuzdur. • Araştırma yapılabilir: Hedef kitle ve pazar konusunda araştırma yapma olanağı sağlar.


24. Soru

Reklamcılık nedir?

Cevap

Reklam, belirli bir reklam veren tarafından çeşitli iletişim mecralarında yer ve zaman satın alınarak kurum, hizmet veya ürünlerin mesajlarından oluşan bir iletişim biçimidir. Bu iletişimde kimi zaman amaç bir ürünü tanıtmakken kimi zaman bir markanın istendik yönde bir imaj oluşturmak olabilir. Reklam pazarlamada kullanılan tutundurma çabalarından biridir. Bir tüketici olarak hepimiz her gün yüzlerce reklama maruz kalıyoruz. Sabah işe veya okula giderken yollarda açık hava reklamlarına, gazetemizi okurken basın ilanlarına, arabada radyo reklamlarına, akşamları sevdiğimiz televizyon programını seyrederken reklam filmlerine, internette sörf yaparken banner’lara ister de istemez de maruz kalıyoruz. Bize ulaşmaya çalışan markalar ve kurumlar bu mesaj kalabalığı içerisinden sıyrılarak kendi mesajlarını bize ulaştırmaya ve biz tüketicilerini bu mesajla ikna etmeye çalışıyorlar. Reklamcılık bu anlamda ikna edici bir iletişim çabasıdır.


25. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Arzu uyandırmak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamın amaçlarından bir diğeri ise hedef kitle üzerinde arzu oluşturmaktır. Hedef kitle reklamı yapılan ürünü hiç olmazsa bir sefer almalı ve deneme arzusu kazanmalıdır. Ürünü bir kez kullanmaya ikna olan tüketici kullanım deneyimlerine göre sonrasında ürünü kullanmaya veya kullanmamaya karar verecektir. Ancak hiç kullanmadığı bir ürün ile ilgili olumlu deneyime sahip olması mümkün olamayacaktır.


26. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Üründe yapılan değişiklikleri göstermek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ürünlerde yapılan değişiklikler, ürüne ilave edilen özellikler, arttırılan etkiler gibi konularda hedef kitleyi bilgilendirmek amacıyla da markalar reklamları kullanırlar.


27. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Marka imajı oluşturmak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Markalar var olan marka imajını pekiştirmek, güçlendirmek veya değiştirmek amaçlarıyla da reklamı kullanırlar. Günümüzde ürünlerin birbiriyle giderek daha çok benzeşmeye başlaması, aralarındaki farkların azalması nedeniyle markaların bu farkları imaj ile yaratmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu nedenle imaj reklamların önemi ve kullanım oranı giderek daha çok artmaktadır.


28. Soru

İnternetin dünyadaki önemi nedir?

Cevap

Dünyadaki yeni iletişim teknolojilerinden en hızlı yayılanı internet olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerindeki insanların %25’ine telefon teknolojisinin ulaşması tam 35 yıl sürmüştür. Bununla birlikte televizyon söz konusu olduğunda bu 26 yıl sürmüştür. Daha yeni teknolojilerden olan cep telefonunun teknolojisinin insanların %25’ine ulaşması ise sadece 7 yıl sürmüştür. İnsanlar tarafından hızla benimsenen bu teknoloji günümüzde vazgeçilmez bir hal almıştır. Özellikle şehirleşmiş, açık ekonomilere sahip toplumlarda gençlerin günlük internet kullanım saatleri televizyon seyretme saatlerinin üzerindedir.


29. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamlarının yapılış amaçlarından belki de en temeli bilgi vermektir. Bilgiyi en anlaşılır, en kısa ve ağızlardan düşmeyecek ifadelerle veren reklam, müşteri açısından da tüketici açısından da çok verimli olacak ve satışları artıracaktır. Söz konusu bilgi ile ürün ve hizmetler tanıtılabilir, özellikleri ve fiyatları ile ilgili olarak tüketiciler bilinçlendirilebilir.


30. Soru

Reklamın yapılış amaçları nelerdir?

Cevap

Reklamın yapılış amaçları şöyle sıralanabilir: • Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek, • Farkındalık sağlamak, • Arzu uyandırmak, • Hedef kitleye uygunluğu göstermek, • Üründe yapılan değişiklikleri göstermek, • Marka imajı oluşturmak.


31. Soru

Haber reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamlar genellikle farklı, kendine özgü görünümleriyle web sitesinin içeriğinden kolayca ayrışırlar. Ancak reklamların sayfanın geri kalanı ile benzer bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlanmaları bu ayrışmayı ortadan kaldırarak reklam içeriğin birbirinden ayırt edilmesini ilk bakışta imkansız hale getirebilir. İnternetin insanların reklam değil, bilgiye ulaşmak için kullandıkları bir ortam olduğu düşünülürse, site içeriği arasında kaybolan reklamlar aslında ziyaretçilerin dikkatini çekmenin iyi bir yolu olabilir.


32. Soru

Banner reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bannerlar internet reklamcılığının en eski, en yaygın ve en temel formudur. Banner sayfanın üst ya da altında yatay olarak veya sağ ya da sol kenarında dikey olarak uzanan bir reklam panosu gibi yer alabilir. Çok uzun ve ince olan bannerlara “gökdelen” adı verilir. Ayrıca üzerine gelindiğinde boyutu büyüyen bannerlar da vardır, bu bannerlar üzerinde kalındığı sure boyunca ya da belirlenen bir “kapat” düğmesine tıklanıncaya kadar sayfada daha geniş bir alan kaplamaktadırlar. Kullanıcı bir banner’a tıkladığında o ürün ya da kurum ile ilgili web sitesine yönlendirilir.


33. Soru

Açılır pencere reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Açılır pencere reklamları internet reklamcılığının başlarından beri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Reklam metin ve grafiklerinin içerisinde barındıran ve özellikle birden görünen ve ortaya çıkan bu kutu şeklindeki ayrı sayfalar genellikle belli bir süre aynı televizyondaki bir reklamın gösterilip bitmesi gibi kendiliğinden yok olurlar. Ancak son zamanlarda açılır pencere reklamlarının yok olması yerine kullanıcının kapatmasını bekleyen ve yok olmayan bir pazarlamacılık stratejisi de kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde kullanıcıların reklam içeren bu pencereyi kesinlikle görmesi sağlanmaktadır.


34. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “Sabit ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Geleneksel mecraya benzeyen bu ücretlendirme biçiminde ölçümlemeler dikkate alınmaz. Süre bazlı reklam alanı kiralanır. Örneğin reklam veren olarak 30 gün boyunca bir web sitesinde belirli boyutlar ile banner alanı satın alırsınız. (Birim fiyat X Süre)


35. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirilmesi nasıldır?

Cevap

Geleneksel mecralarda reklamlar yer ve zaman üzerinden ücretlendirilmektedir. Ancak internette ölçümlemeler çok daha kolay ve detaylı olarak yapılabildiği için ücretlendirme yöntemleri de geleneksel mecralara göre farklıdır. İnternet mecrası için reklamların ücretlendirmesinde uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Tıklama başı ödeme • İzleme başı ödeme • Satış başı ödeme • Sabit ödeme


36. Soru

İçerik sponsorlukları nasıl açıklanabilir?

Cevap

İçerik sponsorlukları, belirli biz dönem içerisinde web sitelerine reklam amaçlı içerik sağlayarak yapılır; yani içerik sponsorluğu, ürün ya da hizmetin sunulduğu web sitesine bir ücret ödenerek o siteye sponsor olunmasıdır. Bir sponsor kendi sitesinden daha fazla trafik alan bir alana destek verir. Tıpkı geleneksel sponsorlukta yapılan desteğin müşteri zihninde oluşturduğu pozitif etkinin, online sponsorlukta da geçerli olması ve kullanıcının ziyaretini sponsorun web sitesine yönlendirmeyi hedeflemektedir.


37. Soru

Amerika Birleşik Devletlerinde İnternet teknolojisinin insanların %25’ine ulaşması kaç yıl  sürmüştür?

Cevap

Amerika Birleşik Devletlerinde internet teknolojisinin insanların %25’ine ulaşması sadece 7 yıl sürmüştür. 


38. Soru

Reklamın yapılış amaçları nelerdir?

Cevap

Ürün ya da Hizmet Hakkında Bilgi Vermek

Farkındalık Sağlamak

Arzu Uyandırmak

Hedef Kitleye Uygunluğu Göstermek

Üründe Yapılan Değişiklikleri Göstermek

Marka İmajı Oluşturmak  


39. Soru

İmaj reklamların öneminin ve kullanım oranının giderek daha çok artmasının sebebi nedir?

Cevap

Günümüzde ürünlerin birbiriyle giderek daha çok benzeşmeye başlaması, aralarındaki farkların azalması nedeniyle markaların bu farkları imaj ile yaratmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu nedenle imaj reklamların önemi ve kullanım oranı giderek daha çok artmaktadır. 


40. Soru

Reklamın işlevleri nelerdir?

Cevap

Genelde reklamın tek işlevinin ürünü sattırmak olduğunu sanılmaktadır, oysa reklamın bunun dışında da farklı işlevleri vardır. Bu işlevlerden başlıcaları şunlardır: Bilgi Vermek,  Etkilemek, Hatırlatmak ve Dikkat Çekmek, Markaya veya Ürüne Değer Eklemek.


41. Soru

Pazarlama İletişimi odağından bakıldığında İnternetin özellikleri nelerdir?

Cevap

Pazarlama İletişimi odağından bakıldığında internetin özellikleri şu şekilde açıklanabilir:

Her Zaman Açıktır

Kişiseldir

Dinamiktir

Bir Ağdır

Kampanyalar için Uygundur

Veri Madenidir

Hemen Hemen Herkes İnternete Bağlıdır

Tam Anlamıyla Etkileşimlidir

Hedefe Ulaşır

Çoklu Medya Kullanımı Söz Konusudur

Ucuzdur

Araştırma Yapılabilir  


42. Soru

İnternet reklamcılığı kavramını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

İnternet reklamcılığı, satıcı ile alıcıyı bir araya getirmeye yönelik her türlü bilginin internet yoluyla erişilebilir tarzda internet kullanıcılarına sunulmasıdır. İnternet reklamcılığı, ürün objelerinin reklamının yapılabilmesi için doğrudan internet kanalının kullanılmasıdır. Internet reklamcılığı ücreti karşılığında her tür reklamı web ortamında ya da elektronik posta üzerinden dijital formlarda da pazarlama yöntemidir.


43. Soru

İnternet üzerinde ilk reklam ne zaman yayınlanmıştır?

Cevap

İnternet üzerinde ilk reklam 27 Ekim 1994 tarihinde yayınlanmıştır. 


44. Soru

İnternet reklamcılığının en eski, en yaygın ve en temel formu hangisidir?

Cevap

Bannerlar internet reklamcılığının en eski, en yaygın ve en temel formudur. 


45. Soru

Bannerların boyutları, dosya büyüklükleri ve yaklaşık yüklenme süreleri nasıl saptanır?

Cevap

Bannerların boyutları, dosya büyüklükleri ve yaklaşık yüklenme süreleri İnternet Reklam Bürosu (I.A.B.–Internet Advertising Bureau) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde saptanmaktadır. 


46. Soru

Çok uzun ve ince olan bannerlara ne ad verilir?

Cevap

Çok uzun ve ince olan bannerlara “gökdelen” adı verilir. 


47. Soru

Banner reklamlarının en önemli özelliği nedir?

Cevap

Banner reklamlarının en önemli özelliği istenilen hedef kitleye uygun reklamların yayımlanabilir olmasıdır. Bannerın yerleştirileceği web sitesi, hedef kitlenin yapısına (sosyal statüsü, gelir düzeyi, iş durumu, eğitim düzeyi, tüketim alışkanlıkları vb.) göre seçilmekte, web sitesinin içeriğine göre reklam tasarımı yapılabilmekte ve bu sitelere giriş yapan farklı nitelikteki kişilere farklı reklamların gösterilmesi mümkün olabilmektedir. Hem uygulaması hem de yayınlaması açısından ekonomik bir reklam türüdür. Ayrıca Banner reklamları ile elde edilecek başarının ölçümlemesi oldukça kolaydır. Elde edilen tıklama sayısı banner’ın başarısı ile doğru orantılı olacaktır.


48. Soru

Etkili bir banner uygulaması gerçekleştirmek için tasarım öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Etkili bir banner uygulaması gerçekleştirmek için tasarım öncesi hedeflerin analizini yapmak faydalı olacaktır. Bu aşamada, banner’ın ne amaçla yapılacağı, hangi hedef kitlenin hedeflendiği, banner’da öne çıkacak öğelerin neler olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca banner’ın konulması planlanan web sitelerinin incelenmesi de önemli bir bileşendir. Banner’ın yayınlanacağı sitenin renk şeması, yazı, resim, diğer reklamlar gibi özellikleri, reklamın sitede kaplayacağı alan, kullanıcının dikkatini farklı yöne çekecek animasyon ve eğer varsa diğer bannerların sayfadaki pozisyonları gibi bilgilerin önceden saptanması tasarım üstünde etkili olacaktır. 


49. Soru

Tüm dünyadaki internet kullanıcıları incelendiğinde, ortalama bir kullanıcı gün içerisinde kaç tane elektronik posta okumaktadır?

Cevap

Tüm dünyadaki internet kullanıcıları incelendiğinde, ortalama bir kullanıcı gün içerisinde beş adet elektronik posta okumaktadır?


50. Soru

Elektronik postaların reklam amaçlı kullanımında diğer iletişim araçlarına göre üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Elektronik postaların reklam amaçlı kullanımında diğer iletişim araçlarına göre birçok üstünlüğü vardır. Bu özellikler daha hızlı, daha ekonomik, geri dönüş alma oranı yüksek, hedef kitle ayrıştırması kolay olan, ölçülebilir olması, dağıtımı kolay olmasıdır. 


51. Soru

Arama motoru reklamları nasıl isimlendirilir?

Cevap

Arama motoru reklamları “Text links” reklam olarak da isimlendirilmektedir. 


52. Soru

İçerik sponsorluğu nedir?

Cevap

İçerik sponsorluğu, ürün ya da hizmetin sunulduğu web sitesine bir ücret ödenerek o siteye sponsor olunmasıdır. Bir sponsor kendi sitesinden daha fazla trafik alan bir alana destek verir. 


53. Soru

Sohbet Odaları ve Sosyal Ağların reklamcılık açısından avantajları nelerdir?

Cevap

Sohbet Odaları ve Sosyal Ağlar reklamcılık açısından ele alındığında; hedef kitle ile temas kurma ve doğru hedeflere ulaşma, viral pazarlama, sorumluluk projelerini geniş kitlelere yayma, ölçümleme ve segmentasyon gibi avantajlar sunmaktadır.


54. Soru

İnternette ara reklam nedir?

Cevap

Kullanıcının web sitesi içinde bir sayfadan diğerine geçerken maruz kaldığı reklamlardır.


55. Soru

Zengin Medya (Rich Media) Reklamları ne demektir?

Cevap

Zengin Medya yüksek interaktifliğe verilen genel bir isimdir. Burada vektör bazlı grafikler, ses ve video işlemleri, java desteği gibi unsurlar bulunmakta ve zengin etkileşimi desteklemektedir. Kullanıcıların çoğunluğu zengin medya uygulamalarını isteyerek izlemektedir ve çok boyutlu algılamayı sağlayan bu yöntem tek veya daha az algılanan sistemlerden daha kaliteli mesaj sunmaktadır. 


56. Soru

Zengin medya reklamlarının daha fazla dikkat çekmesinin  temelinde yatan sebep nedir?

Cevap

Zengin medya reklamlarının animasyon, ses veya herhangi bir formatta interaktiflik kullanması nedeniyle daha fazla dikkat çekmekte ve bunun temelinde de bir fizyopsikolojik kavram olan “harekete duyarlılık” algısı yatmaktadır. 


57. Soru

İnternet mecrası için reklamların ücretlendirmesinde uygulanan başlıca  yöntemler nelerdir?

Cevap

İnternet mecrası için reklamların ücretlendirmesinde uygulanan başlıca  yöntemler:  Tıklama Başı Ödeme, İzleme Başı Ödeme, Satış Başı Ödeme ve Sabit Ödemedir.


1. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “İnteraktif olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığında, internetin sağlamış olduğu en önemli avantaj olan interaktif iletişimdir. Bu sayede kullanıcılar doğrudan iletişim kurabilmekte ve karşı tepki alabilmekte, kullanıcıların bilgilenme isteğini ortaya çıkarabilme, kullanıcı talepleri doğrultusunda tüketici ile firma arasında sanal bir diyalog geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Gerek firma açısından gerekse tüketiciler açısından markanın hedef kitlesine yönelik verileri toplama imkânı elde edilmektedir. İnternet reklamcılığı ile istenen detayda internet kullanıcı profili, hedef kitle oluşturulabilmekte, reklam içerikleri hedef kitleye göre hazırlanabilmekte ve ağ üzerinde günde milyonlarca kez reklam gösterme imkanı sağlanabilmektedir.

2. Soru

Zengin medya reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Zengin medya (Rich Media) yüksek interaktifliğe verilen genel bir isimdir. Burada vektör bazlı grafikler, ses ve video işlemleri, java desteği gibi unsurlar bulunmakta ve zengin etkileşimi desteklemektedir. Zengin medya etkili ve geliştirilmiş kullanıcı etkileşimi sağlamaktadır. Kullanıcıların çoğunluğu zengin medya uygulamalarını isteyerek izlemektedir ve çok boyutlu algılamayı sağlayan bu yöntem tek veya daha az algılanan sistemlerden daha kaliteli mesaj sunmaktadır. Tüm bu özellikleri nedeniyle daha etkin kullanılmaktadır. Zengin medya, yüksek kaliteli animasyon reklamlarını ses ya da video yazılım gibi özellikleri içeren özellikler için kullanılmaktadır. Küçük reklam dosyalarıyla (oyunlar, kayıt formları ve detaylı pazar bilgileri) birleştirilme ve kullanıcının reklamdaki bu özelliklerin hepsini reklamın göründüğü sayfayı terk etmeden inceleyebilmesi gibi özellikleri bulunmaktadır.

3. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “Satış başı ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Kullanıcıların reklamlar ile doğrudan satın almaya yönlendirildiği uygulamalarda satışın gerçekleşme oranına göre de ücretlendirilme yöntemi kullanılmaktadır. Reklam veren satışın gerçekleşmemesi durumunda ödeme yapmaz, sadece satıştan pay vermiş olur. (Birim ücret X Gerçekleşen satış sayısı)

4. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Esnek olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığında, diğer reklam mecralarında olanın aksine reklama etki edebilme süresi oldukça kısadır. Reklamın yayına hazırlanış sürecinin kısa olması, reklam veya içeriğinin hızlı müdahale ile değiştirilebilmesi, reklamın yayında olduğu siteler dışında başka sitelerde de yayın yapılmasının kolaylıkla sağlanabilmesi internet reklamcılığının esnek olan yapısını ortaya koymaktadır.

5. Soru

İnternet reklamlarının diğer reklam araçlarına göre avantajları nelerdir?

Cevap

İnternet ülkemizde son on yılda yükselişe geçen ve o günden itibaren sürekli olarak hızlı bir yükseliş trendi yakalayan ve giderek reklam verenler tarafından tercih edilen bir reklam mecrası olmuştur. Kolay ölçümlenebilir olması, düşük maliyet ile yüksek görüntülenme oranına sahip olması ve direkt olarak hedeflenen kitleye ulaşması reklam verenler tarafından tercih edilmesinin başlıca sebepleri olmuştur. İnternet reklamlarının diğer reklam araçlarına göre; • İnteraktif, • Bireysel, • Ölçülebilir, • Ekonomik, • Esnek ve • Giderek artan tiraj olmak üzere avantajları söz konusudur.

6. Soru

Elektronik posta reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tüm dünyadaki internet kullanıcıları incelendiğinde, ortalama bir kullanıcı gün içerisinde beş adet elektronik posta okumaktadır. Bu sebeple internet reklam aracı olarak da sıkça kullanılmaktadır. Ücretsiz bir şekilde üretilebilecek olan elektronik postaların gönderimi ile gerçekleşen bu reklam türü, istenmeyen postalar nedeniyle tüketicilerin üzerinde zaman zaman olumsuz etkiler de yaratmaktadır.

7. Soru

İnternet reklamcılık kavramı Nedir?

Cevap

İnternette gerçekleştirilen her türlü reklam faaliyetlerinin genel adı internet reklamı olarak anılmaktadır. İnternet reklamcılığı, satıcı ile alıcıyı bir araya getirmeye yönelik her türlü bilginin internet yoluyla erişilebilir tarzda internet kullanıcılarına sunulmasıdır. İnternet reklamcılığı, ürün objelerinin reklamının yapılabilmesi için doğrudan internet kanalının kullanılmasıdır. Internet reklamcılığı ücreti karşılığında her tür reklamı web ortamında ya da elektronik posta üzerinden dijital formlarda da pazarlama yöntemidir.

8. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Farkındalık sağlamak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir ürün ya da hizmetin satılabilmesi için gerekli ilk ihtiyaç, hedef kitlenin o ürün veya hizmetin farkında olmasıdır. Günümüzdeki açık ekonomik düzende aynı ürünü üreten ve satan birçok marka vardır. Biz tüketiciler bu ürün çeşitliliği içerisinde farkında olmadığımız bir ürünü satın alamayız. Reklamlar tüketicilerin yeni çıkan ürünlerden haberdar olmalarını sağlar.

9. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Ölçülebilir olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığının reklam veren firmalara yönelik sağlamış olduğu en önemli avantajlardan biride, diğer reklam mecralarına göre internet reklamcılığının ölçümlenebilir olmasıdır. Firma uygun olan internet reklamı ile istediği anda gerçek zamanlı raporlama elde edebilmekte, vermiş olduğu reklamın kaç kişi tarafından görüldüğünü, kaç kişinin reklama ilgi gösterdiğini, kaç kişinin web sitesini ziyaret ettiğini, reklama ilgi gösteren kitlenin demografik yapısını kolayca elde edebilmektedir.

10. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Artan tiraj” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternetin giderek artan bir kitleye hitap etmesi, reklamcılığın temelinde yatan daha fazla kitleye erişimi kolayca sağlamaktadır. Bu firmaların internet reklamcılığını tercih etmesinde önemli etken olmaktadır.

11. Soru

İnternet reklamlarının avantajlarından “Ekonomik olması” nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığında diğer reklam mecralarına oranla daha az maliyetlidir. Birim kişiye ulaşma maliyeti daha düşük olmasının yanında birim kişiye ulaşma süresi daha hızlıdır.

12. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Hedef kitleye uygunluğu göstermek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamların yapılma amaçlarından biri de ürünün hedef kitleye en uygun ürün olduğunun anlatmaktadır. Hedef kitlenin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürünün tüketicinin zihninde doğru bir şekilde konumlandırılması gerekmektedir.

13. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “İzleme başı ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bu tip bir ücretlendirme de kullanıcıların reklam ile aktif olarak ilgilenip ilgilenmedikleri dikkate alınmaz; bunun yerine kaç kullanıcının maruz kaldığı ölçülür. Örneğin bir reklam veren olarak web sitesine banner yerleştirdiğimiz sayfa kaç kez kullanıcılar tarafından görüntülenmişse birim maliyetin o kadar katını ödersiniz. (Birim ücret X Sayfa görüntülenme sayısı)

14. Soru

İnternet reklam türleri nelerdir?

Cevap

Geleneksel reklamların açık hava, radyo, televizyon basın ilanı vb. Birçok türleri olduğu gibi internet reklamlarının da çeşitli türleri vardır. Her bir internet reklamı türünün kendine has özellikleri ve etkileri vardır. İnternet reklam türlerinin başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Banner reklamlar, • Elektronik posta reklamları, • Arama motoru reklamları, • İçerik sponsorlukları, • Açılır pencere reklamları, • Sohbet odaları ve sosyal ağ reklamları, • Sıcak köşe reklamları, • Bağlantılı reklamlar, • Haber reklamlar (Advertorial), • Ara reklamlar, • Zengin medya (Rich Media) reklamları.

15. Soru

Sıcak köşe reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

İnternet reklamcılığının yeni bir yüzü olan sıcak köşe reklamları ağırlıklı olarak web sayfasının üst köşelerinde yer alacak şekilde tasarlanmaktadır. İmleç ile üzerine gelindiğinde yeni bir sayfa açılıyormuş gibi çok az açılıp reklam gösterilir ve imleç çekildiğinde reklam kapanır. Kullanıcıda adeta dergi sayfasını çeviriyormuş hissi yaratır; bu nedenle bu reklamlar oldukça ilgi çekmektedirler. İleriye dönük olarak özellikle haber sitelerinin bu yapıya dönmesi beklenmektedir. Böylece haberlere bağlantılara basarak değil aynı gazete okur gibi sayfaları çevirerek okumak mümkün olacaktır.

16. Soru

Arama motoru reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Arama motorları aracılığıyla sitelerinin içeriklerinde yapılan anahtar kelime sorgulamaları ile kullanıcıların aradıkları bilgi ile ilgili siteye erişmesi sağlanmaktadır. Arama motorları internetin uçsuz bucaksız dünyasında bir tür rehber hizmeti görürler. Bu nedenle intertte sörf yapanların veya bir şey arayanların ilk başvurdukları nokta bir arama motorudur. Bu arama motorlarında yayınlanan reklamların bu gerekçe ile popüler olduğu ifade edilmektedir. Arama motoru reklamları “Text links” reklam olarak da isimlendirilmektedir. Arama motoru reklamları, aranan sözcüklere ilişkin olduğu için, doğrudan hedef kitlenize ulaşabileceğiniz bir reklam türüdür.

17. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “Tıklama başı ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Tıklama başı ödeme; temel olarak kullanıcıların reklam uygulamalarına tıklama sayısının baz alındığı bir ücretlendirme modelidir. Örneğin bir reklam veren olarak web sitesine kullandığınız banner reklama kaç kullanıcı tıklamışsa birim maliyetin o kadar katını ödersiniz. (Birim ücret X Tıklama sayısı)

18. Soru

İnternet reklamcılığının gelişimi nasıldır?

Cevap

80’li yıllarda halk tarafından internetin daha yeni kullanılmaya başladığı dönemlerde, internet bir reklam aracı olmaktan çok, bilgi ve iletişimi sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Web sayfaları sadece basit tanıtımlar içeriyordu ve genellikle oluşturulma amaçlarına yönelik bilgiler sunarlardı. Bu dönemlerde en çok kullanılan tanıtım metodu ise ekranın bir kenarında görüşe sunulan hareketli metinler idi. İnternet üzerinde ilk reklam 27 Ekim 1994 tarihinde yayınlanmıştır. Bu tarihte, Wired Magazin’inin online versiyonu olan Hotwired, internete ilk reklam getiren site olarak bilinmektedir. Derginin yöneticileri bile Hotwired’ın online olarak ilk başlangıcı esnasında reklamcılığa yaptığı büyük etkiyi asla hayal etmemişlerdir. İlk web reklamları Hotwired’da Rima Club Med ve AT&T markaları için yayımlanmıştır. Bu reklam oldukça basit bir yapıya sahip ve üzerine tıklanmasını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Karmaşık bir ögeye sahip olmayan bu ilk reklam, mini açık hava reklamlarına benzemekteydi. İlerleyen zamanda bugünde hala en sık kullanılan internet reklamı türü olan “banner“ reklamı adını verdikleri yeni bir uygulamayı keşfetmişlerdir

19. Soru

Reklamın işlevleri nelerdir?

Cevap

Genelde reklamın tek işlevinin ürünü sattırmak olduğunu sanılmaktadır, oysa reklamın bunun dışında da farklı işlevleri vardır. Bu işlevlerden başlıcaları kısaca şöyle açıklanabilir: • Bilgi vermek: Reklamlar Tüketicileri ürünler, ürünlerin kullanım şekli, fiyat ve dağıtım gibi birçok konuda bilgilendirmektedir. • Etkilemek: Reklamı yapılan marka ile ürün veya hizmet kategorisinin kişilerin algısında birleşmesini sağlar. Bu şekilde hedef kitle üzerinde etki bırakır. • Hatırlatmak ve dikkat çekmek: Markaya veya ürüne yönelik oluşan anlık olumlu tutumun reklamlar ile tüketiciler tarafından hatırlanması sağlanır. İstenilen davranış değişikliğinin sürekliliği sağlanır. Reklamlarda kullanılan ünlü kişiler ile hedef kitlenin dikkati marka ve ürüne yöneltilir. • Markaya veya ürüne değer eklemek: Reklamların bir diğer işlevi de markalara değer eklemektir. Reklamlarda çağrışımlar ve metaforlar kullanılarak markalara tüketiciler için anlamlı olan özellikler, meziyetler yüklenmektedir. Örneğin bu çağrışımlar özelinde bir markayı daha yenilikçi, çevreci, geleneksel gibi sıfatlarla beraber zihnimizde konumlandırırız.

20. Soru

Sohbet odaları ve sosyal ağ reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Günümüzde özellikle gençler internette ağırlıklı olarak sohbet odalarında veya artık onların yerini almaya başlayan facebook, twitter gibi sosyal ağlarda vakit geçirmektedir. Bu mecralarda da markalar artık reklam verenler olarak yerlerini aldılar. Bu mecralar reklamcılık açısından ele alındığında; • Hedef kitle ile temas kurma ve doğru hedeflere ulaşma, • Viral pazarlama, • Sorumluluk projelerini geniş kitlelere yayma, • Ölçümleme ve • Segmentasyon gibi avantajlar sunmaktadır.

21. Soru

Ara reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bir anlamda televizyon reklamlarına benzeyen bu ara reklamlar, tıpkı televizyonda iki program arasında reklam kuşaklarının yer alması gibi, kullanıcının web sitesi içinde bir sayfadan diğerine geçerken maruz kaldığı reklamlardır. Bu reklamlar ziyaretçilerin karşısına sayfada yaptıkları her tıklamada çıkmazlar. Ziyaretçi site içerisinde bir başka sayfaya geçmek için yaptığı, örneğin 10-15 tıklamadan birisinde tüm sayfayı kaplayan bir reklamla karşılaşır. Bu reklamların ekranda sabit bir kalma süresi yoktur ve ziyaretçiye reklamı geçmek için tıklayabileceği bir düğme sunulur. Araştırmalar bu tür reklamların marka farkındalığı yaratmada banner reklamlara göre iki kat daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bir web sitesi içerisinde ara reklamların fazlaca kullanılması kullanıcılar üzerinde web sitesi açısından olumsuz bir etki yaratabilir; çünkü ara reklamlar kullanıcıların zorla maruz bırakıldıkları bir reklam türüdür.

22. Soru

Bağlantılı reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bağlantılı reklamlar ağırlıklı olarak metin şeklindedir. Yapılarında bağlantı içeren bu metinler, üzerlerine tıklandığında kullanıcıları doğrudan başka sitelere yönlendirmektedir. Bu tür reklam yöntemi iki sitenin karşılıklı ücretsiz birebirin reklamını yapması ya da ücret karşılığı konulması yöntemi ile uygulanmaktadır. Bağlantılı reklamların bilinirliği Google Adwords yapısının oluşması ile daha da artmıştır. Ağırlıklı olarak çok ziyaretçi çeken sitelerde uygulanan bu yöntemin geri dönüşleri de oldukça verimlidir.

23. Soru

Pazarlama iletişimi açısından internetin önemi nedir?

Cevap

Pazarlama iletişimi açısından internetin özellikleri kısaca şöyle açıklanabilir: • Her zaman açıktır: İnternette mesai kavramı yoktur. Teknik zorluklar olmadığı sürece 7 gün 24 saat erişilebilirdir. • Kişiseldir: Geniş kitlelere hitap edip de bu kadar kişisel olan başka bir iletişim aracı daha yoktur. • Dinamiktir: Sadece yazı ve resimle sınırlı değildir. Görüntü, animasyon, ses, kullanıcının bir ürünü çevirerek her yönden görmesini sağlayan üç boyutlu uygulamalar gibi pek çok zengin içeriğin kullanımına olanak sağlar. • Bir ağdır: Bağlantılar kullanıcıları pazarlama ortaklarına ait web sitelerine ya da çapraz satış yapmak için diğer ürünlere kolayca yönlendirebilir. • Kampanyalar için uygundur: Web sitesi bir kampanyanın merkezi haline getirilip, diğer araçlar aracılığıyla mesajlar duyurulabilir. • Veri madenidir: Siteyi kimlerin ziyaret ettiği, gerek kullanıcıların bilinçli sağladığı verilerden, gerekse çeşitli araştırma yöntemleri ile toplanan veriler sayesinde öğrenilebilmektedir. • Hemen hemen herkes internete bağlıdır: Giderek ucuzlayan servis sağlama bedelleri ve yaygınlaşan bilgisayar kullanımı her geçen gün daha çok insanın internete bağlı olmasını ve kalmasını sağlamaktadır. • Tam anlamıyla etkileşimlidir: Başka hiçbir kitle iletişim aracında olmadığı kadar, kullanıcıların reklamcıyla doğrudan etkileşime girmesini sağlayarak daha güçlü bir ilişki yaratır. Reklam mesajlarına anında tepki alınabilir, bu durum reklamın kaç kişiye ve etkiyle ulaştığının gösterir. • Hedefe ulaşır: Arama motorları aracılığı ile ya da belirli ilgi alanlarına dair çok ziyaret edilen web sitelerini kullanarak doğru hedef kitleye ulaşma imkânı verir. • Çoklu medya kullanımı söz konusudur: Hareketli görüntü, metin, ses ve animasyon gibi çoklu medya uygulamalarına olanak sağlar. • Ucuzdur: Diğer araçlarla kıyaslandığında oldukça ucuzdur. • Araştırma yapılabilir: Hedef kitle ve pazar konusunda araştırma yapma olanağı sağlar.

24. Soru

Reklamcılık nedir?

Cevap

Reklam, belirli bir reklam veren tarafından çeşitli iletişim mecralarında yer ve zaman satın alınarak kurum, hizmet veya ürünlerin mesajlarından oluşan bir iletişim biçimidir. Bu iletişimde kimi zaman amaç bir ürünü tanıtmakken kimi zaman bir markanın istendik yönde bir imaj oluşturmak olabilir. Reklam pazarlamada kullanılan tutundurma çabalarından biridir. Bir tüketici olarak hepimiz her gün yüzlerce reklama maruz kalıyoruz. Sabah işe veya okula giderken yollarda açık hava reklamlarına, gazetemizi okurken basın ilanlarına, arabada radyo reklamlarına, akşamları sevdiğimiz televizyon programını seyrederken reklam filmlerine, internette sörf yaparken banner’lara ister de istemez de maruz kalıyoruz. Bize ulaşmaya çalışan markalar ve kurumlar bu mesaj kalabalığı içerisinden sıyrılarak kendi mesajlarını bize ulaştırmaya ve biz tüketicilerini bu mesajla ikna etmeye çalışıyorlar. Reklamcılık bu anlamda ikna edici bir iletişim çabasıdır.

25. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Arzu uyandırmak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamın amaçlarından bir diğeri ise hedef kitle üzerinde arzu oluşturmaktır. Hedef kitle reklamı yapılan ürünü hiç olmazsa bir sefer almalı ve deneme arzusu kazanmalıdır. Ürünü bir kez kullanmaya ikna olan tüketici kullanım deneyimlerine göre sonrasında ürünü kullanmaya veya kullanmamaya karar verecektir. Ancak hiç kullanmadığı bir ürün ile ilgili olumlu deneyime sahip olması mümkün olamayacaktır.

26. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Üründe yapılan değişiklikleri göstermek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Ürünlerde yapılan değişiklikler, ürüne ilave edilen özellikler, arttırılan etkiler gibi konularda hedef kitleyi bilgilendirmek amacıyla da markalar reklamları kullanırlar.

27. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Marka imajı oluşturmak” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Markalar var olan marka imajını pekiştirmek, güçlendirmek veya değiştirmek amaçlarıyla da reklamı kullanırlar. Günümüzde ürünlerin birbiriyle giderek daha çok benzeşmeye başlaması, aralarındaki farkların azalması nedeniyle markaların bu farkları imaj ile yaratmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu nedenle imaj reklamların önemi ve kullanım oranı giderek daha çok artmaktadır.

28. Soru

İnternetin dünyadaki önemi nedir?

Cevap

Dünyadaki yeni iletişim teknolojilerinden en hızlı yayılanı internet olmuştur. Amerika Birleşik Devletlerindeki insanların %25’ine telefon teknolojisinin ulaşması tam 35 yıl sürmüştür. Bununla birlikte televizyon söz konusu olduğunda bu 26 yıl sürmüştür. Daha yeni teknolojilerden olan cep telefonunun teknolojisinin insanların %25’ine ulaşması ise sadece 7 yıl sürmüştür. İnsanlar tarafından hızla benimsenen bu teknoloji günümüzde vazgeçilmez bir hal almıştır. Özellikle şehirleşmiş, açık ekonomilere sahip toplumlarda gençlerin günlük internet kullanım saatleri televizyon seyretme saatlerinin üzerindedir.

29. Soru

Reklamın yapılış amaçlarından “Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamlarının yapılış amaçlarından belki de en temeli bilgi vermektir. Bilgiyi en anlaşılır, en kısa ve ağızlardan düşmeyecek ifadelerle veren reklam, müşteri açısından da tüketici açısından da çok verimli olacak ve satışları artıracaktır. Söz konusu bilgi ile ürün ve hizmetler tanıtılabilir, özellikleri ve fiyatları ile ilgili olarak tüketiciler bilinçlendirilebilir.

30. Soru

Reklamın yapılış amaçları nelerdir?

Cevap

Reklamın yapılış amaçları şöyle sıralanabilir: • Ürün ya da hizmet hakkında bilgi vermek, • Farkındalık sağlamak, • Arzu uyandırmak, • Hedef kitleye uygunluğu göstermek, • Üründe yapılan değişiklikleri göstermek, • Marka imajı oluşturmak.

31. Soru

Haber reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Reklamlar genellikle farklı, kendine özgü görünümleriyle web sitesinin içeriğinden kolayca ayrışırlar. Ancak reklamların sayfanın geri kalanı ile benzer bir görünüme sahip olacak şekilde tasarlanmaları bu ayrışmayı ortadan kaldırarak reklam içeriğin birbirinden ayırt edilmesini ilk bakışta imkansız hale getirebilir. İnternetin insanların reklam değil, bilgiye ulaşmak için kullandıkları bir ortam olduğu düşünülürse, site içeriği arasında kaybolan reklamlar aslında ziyaretçilerin dikkatini çekmenin iyi bir yolu olabilir.

32. Soru

Banner reklamlar nasıl açıklanabilir?

Cevap

Bannerlar internet reklamcılığının en eski, en yaygın ve en temel formudur. Banner sayfanın üst ya da altında yatay olarak veya sağ ya da sol kenarında dikey olarak uzanan bir reklam panosu gibi yer alabilir. Çok uzun ve ince olan bannerlara “gökdelen” adı verilir. Ayrıca üzerine gelindiğinde boyutu büyüyen bannerlar da vardır, bu bannerlar üzerinde kalındığı sure boyunca ya da belirlenen bir “kapat” düğmesine tıklanıncaya kadar sayfada daha geniş bir alan kaplamaktadırlar. Kullanıcı bir banner’a tıkladığında o ürün ya da kurum ile ilgili web sitesine yönlendirilir.

33. Soru

Açılır pencere reklamları nasıl açıklanabilir?

Cevap

Açılır pencere reklamları internet reklamcılığının başlarından beri etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Reklam metin ve grafiklerinin içerisinde barındıran ve özellikle birden görünen ve ortaya çıkan bu kutu şeklindeki ayrı sayfalar genellikle belli bir süre aynı televizyondaki bir reklamın gösterilip bitmesi gibi kendiliğinden yok olurlar. Ancak son zamanlarda açılır pencere reklamlarının yok olması yerine kullanıcının kapatmasını bekleyen ve yok olmayan bir pazarlamacılık stratejisi de kullanılmaya başlanmıştır. Bu şekilde kullanıcıların reklam içeren bu pencereyi kesinlikle görmesi sağlanmaktadır.

34. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirmelerinden biri olan “Sabit ödeme” nasıl açıklanabilir?

Cevap

Geleneksel mecraya benzeyen bu ücretlendirme biçiminde ölçümlemeler dikkate alınmaz. Süre bazlı reklam alanı kiralanır. Örneğin reklam veren olarak 30 gün boyunca bir web sitesinde belirli boyutlar ile banner alanı satın alırsınız. (Birim fiyat X Süre)

35. Soru

İnternet reklamlarının ücretlendirilmesi nasıldır?

Cevap

Geleneksel mecralarda reklamlar yer ve zaman üzerinden ücretlendirilmektedir. Ancak internette ölçümlemeler çok daha kolay ve detaylı olarak yapılabildiği için ücretlendirme yöntemleri de geleneksel mecralara göre farklıdır. İnternet mecrası için reklamların ücretlendirmesinde uygulanan çeşitli yöntemler vardır. Bunların başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Tıklama başı ödeme • İzleme başı ödeme • Satış başı ödeme • Sabit ödeme

36. Soru

İçerik sponsorlukları nasıl açıklanabilir?

Cevap

İçerik sponsorlukları, belirli biz dönem içerisinde web sitelerine reklam amaçlı içerik sağlayarak yapılır; yani içerik sponsorluğu, ürün ya da hizmetin sunulduğu web sitesine bir ücret ödenerek o siteye sponsor olunmasıdır. Bir sponsor kendi sitesinden daha fazla trafik alan bir alana destek verir. Tıpkı geleneksel sponsorlukta yapılan desteğin müşteri zihninde oluşturduğu pozitif etkinin, online sponsorlukta da geçerli olması ve kullanıcının ziyaretini sponsorun web sitesine yönlendirmeyi hedeflemektedir.

37. Soru

Amerika Birleşik Devletlerinde İnternet teknolojisinin insanların %25’ine ulaşması kaç yıl  sürmüştür?

Cevap

Amerika Birleşik Devletlerinde internet teknolojisinin insanların %25’ine ulaşması sadece 7 yıl sürmüştür. 

38. Soru

Reklamın yapılış amaçları nelerdir?

Cevap

Ürün ya da Hizmet Hakkında Bilgi Vermek

Farkındalık Sağlamak

Arzu Uyandırmak

Hedef Kitleye Uygunluğu Göstermek

Üründe Yapılan Değişiklikleri Göstermek

Marka İmajı Oluşturmak  

39. Soru

İmaj reklamların öneminin ve kullanım oranının giderek daha çok artmasının sebebi nedir?

Cevap

Günümüzde ürünlerin birbiriyle giderek daha çok benzeşmeye başlaması, aralarındaki farkların azalması nedeniyle markaların bu farkları imaj ile yaratmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu nedenle imaj reklamların önemi ve kullanım oranı giderek daha çok artmaktadır. 

40. Soru

Reklamın işlevleri nelerdir?

Cevap

Genelde reklamın tek işlevinin ürünü sattırmak olduğunu sanılmaktadır, oysa reklamın bunun dışında da farklı işlevleri vardır. Bu işlevlerden başlıcaları şunlardır: Bilgi Vermek,  Etkilemek, Hatırlatmak ve Dikkat Çekmek, Markaya veya Ürüne Değer Eklemek.

41. Soru

Pazarlama İletişimi odağından bakıldığında İnternetin özellikleri nelerdir?

Cevap

Pazarlama İletişimi odağından bakıldığında internetin özellikleri şu şekilde açıklanabilir:

Her Zaman Açıktır

Kişiseldir

Dinamiktir

Bir Ağdır

Kampanyalar için Uygundur

Veri Madenidir

Hemen Hemen Herkes İnternete Bağlıdır

Tam Anlamıyla Etkileşimlidir

Hedefe Ulaşır

Çoklu Medya Kullanımı Söz Konusudur

Ucuzdur

Araştırma Yapılabilir  

42. Soru

İnternet reklamcılığı kavramını nasıl tanımlarsınız?

Cevap

İnternet reklamcılığı, satıcı ile alıcıyı bir araya getirmeye yönelik her türlü bilginin internet yoluyla erişilebilir tarzda internet kullanıcılarına sunulmasıdır. İnternet reklamcılığı, ürün objelerinin reklamının yapılabilmesi için doğrudan internet kanalının kullanılmasıdır. Internet reklamcılığı ücreti karşılığında her tür reklamı web ortamında ya da elektronik posta üzerinden dijital formlarda da pazarlama yöntemidir.

43. Soru

İnternet üzerinde ilk reklam ne zaman yayınlanmıştır?

Cevap

İnternet üzerinde ilk reklam 27 Ekim 1994 tarihinde yayınlanmıştır. 

44. Soru

İnternet reklamcılığının en eski, en yaygın ve en temel formu hangisidir?

Cevap

Bannerlar internet reklamcılığının en eski, en yaygın ve en temel formudur. 

45. Soru

Bannerların boyutları, dosya büyüklükleri ve yaklaşık yüklenme süreleri nasıl saptanır?

Cevap

Bannerların boyutları, dosya büyüklükleri ve yaklaşık yüklenme süreleri İnternet Reklam Bürosu (I.A.B.–Internet Advertising Bureau) tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde saptanmaktadır. 

46. Soru

Çok uzun ve ince olan bannerlara ne ad verilir?

Cevap

Çok uzun ve ince olan bannerlara “gökdelen” adı verilir. 

47. Soru

Banner reklamlarının en önemli özelliği nedir?

Cevap

Banner reklamlarının en önemli özelliği istenilen hedef kitleye uygun reklamların yayımlanabilir olmasıdır. Bannerın yerleştirileceği web sitesi, hedef kitlenin yapısına (sosyal statüsü, gelir düzeyi, iş durumu, eğitim düzeyi, tüketim alışkanlıkları vb.) göre seçilmekte, web sitesinin içeriğine göre reklam tasarımı yapılabilmekte ve bu sitelere giriş yapan farklı nitelikteki kişilere farklı reklamların gösterilmesi mümkün olabilmektedir. Hem uygulaması hem de yayınlaması açısından ekonomik bir reklam türüdür. Ayrıca Banner reklamları ile elde edilecek başarının ölçümlemesi oldukça kolaydır. Elde edilen tıklama sayısı banner’ın başarısı ile doğru orantılı olacaktır.

48. Soru

Etkili bir banner uygulaması gerçekleştirmek için tasarım öncesi yapılması gerekenler nelerdir?

Cevap

Etkili bir banner uygulaması gerçekleştirmek için tasarım öncesi hedeflerin analizini yapmak faydalı olacaktır. Bu aşamada, banner’ın ne amaçla yapılacağı, hangi hedef kitlenin hedeflendiği, banner’da öne çıkacak öğelerin neler olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca banner’ın konulması planlanan web sitelerinin incelenmesi de önemli bir bileşendir. Banner’ın yayınlanacağı sitenin renk şeması, yazı, resim, diğer reklamlar gibi özellikleri, reklamın sitede kaplayacağı alan, kullanıcının dikkatini farklı yöne çekecek animasyon ve eğer varsa diğer bannerların sayfadaki pozisyonları gibi bilgilerin önceden saptanması tasarım üstünde etkili olacaktır. 

49. Soru

Tüm dünyadaki internet kullanıcıları incelendiğinde, ortalama bir kullanıcı gün içerisinde kaç tane elektronik posta okumaktadır?

Cevap

Tüm dünyadaki internet kullanıcıları incelendiğinde, ortalama bir kullanıcı gün içerisinde beş adet elektronik posta okumaktadır?

50. Soru

Elektronik postaların reklam amaçlı kullanımında diğer iletişim araçlarına göre üstünlükleri nelerdir?

Cevap

Elektronik postaların reklam amaçlı kullanımında diğer iletişim araçlarına göre birçok üstünlüğü vardır. Bu özellikler daha hızlı, daha ekonomik, geri dönüş alma oranı yüksek, hedef kitle ayrıştırması kolay olan, ölçülebilir olması, dağıtımı kolay olmasıdır. 

51. Soru

Arama motoru reklamları nasıl isimlendirilir?

Cevap

Arama motoru reklamları “Text links” reklam olarak da isimlendirilmektedir. 

52. Soru

İçerik sponsorluğu nedir?

Cevap

İçerik sponsorluğu, ürün ya da hizmetin sunulduğu web sitesine bir ücret ödenerek o siteye sponsor olunmasıdır. Bir sponsor kendi sitesinden daha fazla trafik alan bir alana destek verir. 

53. Soru

Sohbet Odaları ve Sosyal Ağların reklamcılık açısından avantajları nelerdir?

Cevap

Sohbet Odaları ve Sosyal Ağlar reklamcılık açısından ele alındığında; hedef kitle ile temas kurma ve doğru hedeflere ulaşma, viral pazarlama, sorumluluk projelerini geniş kitlelere yayma, ölçümleme ve segmentasyon gibi avantajlar sunmaktadır.

54. Soru

İnternette ara reklam nedir?

Cevap

Kullanıcının web sitesi içinde bir sayfadan diğerine geçerken maruz kaldığı reklamlardır.

55. Soru

Zengin Medya (Rich Media) Reklamları ne demektir?

Cevap

Zengin Medya yüksek interaktifliğe verilen genel bir isimdir. Burada vektör bazlı grafikler, ses ve video işlemleri, java desteği gibi unsurlar bulunmakta ve zengin etkileşimi desteklemektedir. Kullanıcıların çoğunluğu zengin medya uygulamalarını isteyerek izlemektedir ve çok boyutlu algılamayı sağlayan bu yöntem tek veya daha az algılanan sistemlerden daha kaliteli mesaj sunmaktadır. 

56. Soru

Zengin medya reklamlarının daha fazla dikkat çekmesinin  temelinde yatan sebep nedir?

Cevap

Zengin medya reklamlarının animasyon, ses veya herhangi bir formatta interaktiflik kullanması nedeniyle daha fazla dikkat çekmekte ve bunun temelinde de bir fizyopsikolojik kavram olan “harekete duyarlılık” algısı yatmaktadır. 

57. Soru

İnternet mecrası için reklamların ücretlendirmesinde uygulanan başlıca  yöntemler nelerdir?

Cevap

İnternet mecrası için reklamların ücretlendirmesinde uygulanan başlıca  yöntemler:  Tıklama Başı Ödeme, İzleme Başı Ödeme, Satış Başı Ödeme ve Sabit Ödemedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.