Açıköğretim Ders Notları

İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İslam Tarihi ve Medeniyeti 2 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Abbasiler Döneminde İslam Dünyası

1. Soru

Büveyhîler’in Abbasî halifesi üzerindeki baskısını kim durdurmuştur ?

Cevap

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Bağdat’a gelerek Abbasî halifesini Büveyhî baskısından kurtardı ve ona eski itibarını iade etti.


2. Soru

Abbasî siyasi varlığına hangi devlet son vermiştir ?

Cevap

İlhanlılar


3. Soru

Hangi Sâmânî hükümdarı ülkesini batıdaki en geniş sınırlarına ulaştırmıştır ?

Cevap

II. Nasr


4. Soru

Horasan bölgesini Sâmânîler’den hangi devlet almıştır ?

Cevap

Gazneliler


5. Soru

Sâmânîler Devleti’nin siyasi varlığı hangi olayla sona ermiş oldu ?

Cevap

İsmail b. Nuh 1005’te Merv civarında Arap kabileleri tarafından öldürülünce Sâmânîler Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiş oldu.


6. Soru

Sahibü’ş-şurta ne demektir ?

Cevap

İslâm devletlerinde emniyet ve asayişi sağlamakla görevli teşkilata şurta adı verilmişti. Kökeni Hz. Peygamber devrine kadar uzanan şurtanın idari ve adli görevleri Abbasîler döneminde oldukça genişletilmiş, sahib-i şurta unvanını taşıyanlar hilafet merkezi Bağdat’ta emir ve valilere denk sayılmışlardı. Halife, en sadık dostu ve yardımcısı durumundaki sahib-i şurta ile önemli meseleleri müzakere eder, resmî yazışmaları ona okuturdu.


7. Soru

Abbasîler Devleti içerisinde müstakil olarak ilk devlet hangi devlet kurulmuştur ?

Cevap

Tahirîler


8. Soru

Saffârîler Devleti nerede kim tarafından kurulmuştur ?

Cevap

İran’ın doğusundaki Sistan bölgesinde hüküm süren Saffârî hanedanı Yakub b. Leys es-Saffâr tarafından kurulmuştur.


9. Soru

Sâmânîler ile Saffârîler’in arasında savaş çıkmasının sebebi nedir ?

Cevap

Sâmânî emiri İsmail b. Ahmed’i azledilerek yerine Amr Maveraünnehir valisi tayin edilmesi.


10. Soru

Saffârîlerin hakimiyetine kim son vermiştir ?

Cevap

Gazneli Mahmud


11. Soru

Büveyhîlerin en güçlü ve parlak devri hangi hükümdar zamanındadır ?

Cevap

Adüdüddevle


12. Soru

Büveyhîler’i tamamen ortadan kaldırarak bütün Büveyhî topraklarını ele geçiren Türk Hükümdar kimdir ?

Cevap

Tuğrul Bey


13. Soru

Hamdânî Devleti kimler tarafından ortadan kaldırıldı ?

Cevap

Fâtımîler


14. Soru

İhşid ne demektir ?

Cevap

Soğd ve Fergana bölgesi hükümdarlarının İslâm öncesi dönemden beri kullandıkları bir hükümdarlık unvanıdır. İslâmiyet
devrinde ise İhşidî Devleti hükümdarlarına verilmiştir. Araplar’ın Maveraünnehir bölgesine yaptıkları seferler sırasında Soğd bölgesindeki hükümdarların bu unvanı kullandıkları coğrafyacı Makdisî tarafından ifade edilir.


15. Soru

İhşidîler Devleti’nin kurucusu kimdir ?

Cevap

Türk asıllı Muhammed b. Tuğc


16. Soru

Haricîlik nedir ?

Cevap

Hz. Ali ile Muaviye arasında yapılan barış gayretleri bir sonuç vermeyince iki tarafın ordusu Sıffîn’de karşılaşmış, fakat savaştan kesin bir sonuç elde edilemeyince, ihtilafı hakemlerin gidermesine karar verilmişti. Ancak hakemler bu anlaşmazlığı çözemedikleri
gibi, ayrıca ‘Hüküm Allah’ındır’ görüşünü benimseyen bir üçüncü grup ortaya çıkmıştı. Hükmü belli olan bir konuda hakemlere başvurmayı küfür kabul eden bu gruba Haricîler denildi.


17. Soru

Rüstemîler hangi mezhebi yaymayı amaçlamışlardır ?

Cevap

İbaziyye mezhebi


18. Soru

Rüstemîlerin en parlak devri hangi hükümdar dönemindedir ?

Cevap

Eflâh’ın imamet döneminde


19. Soru

Midrarîler’e kim son vermiştir ?

Cevap

Endülüs Emevîleri


20. Soru

Halifelik idaresinde Türk bir yönetici tarafından kurulan ilk müstakil devlet hangisidir ?

Cevap

Tolunoğulları


1. Soru

Büveyhîler’in Abbasî halifesi üzerindeki baskısını kim durdurmuştur ?

Cevap

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Bağdat’a gelerek Abbasî halifesini Büveyhî baskısından kurtardı ve ona eski itibarını iade etti.

2. Soru

Abbasî siyasi varlığına hangi devlet son vermiştir ?

Cevap

İlhanlılar

3. Soru

Hangi Sâmânî hükümdarı ülkesini batıdaki en geniş sınırlarına ulaştırmıştır ?

Cevap

II. Nasr

4. Soru

Horasan bölgesini Sâmânîler’den hangi devlet almıştır ?

Cevap

Gazneliler

5. Soru

Sâmânîler Devleti’nin siyasi varlığı hangi olayla sona ermiş oldu ?

Cevap

İsmail b. Nuh 1005’te Merv civarında Arap kabileleri tarafından öldürülünce Sâmânîler Devleti’nin siyasi varlığı sona ermiş oldu.

6. Soru

Sahibü’ş-şurta ne demektir ?

Cevap

İslâm devletlerinde emniyet ve asayişi sağlamakla görevli teşkilata şurta adı verilmişti. Kökeni Hz. Peygamber devrine kadar uzanan şurtanın idari ve adli görevleri Abbasîler döneminde oldukça genişletilmiş, sahib-i şurta unvanını taşıyanlar hilafet merkezi Bağdat’ta emir ve valilere denk sayılmışlardı. Halife, en sadık dostu ve yardımcısı durumundaki sahib-i şurta ile önemli meseleleri müzakere eder, resmî yazışmaları ona okuturdu.

7. Soru

Abbasîler Devleti içerisinde müstakil olarak ilk devlet hangi devlet kurulmuştur ?

Cevap

Tahirîler

8. Soru

Saffârîler Devleti nerede kim tarafından kurulmuştur ?

Cevap

İran’ın doğusundaki Sistan bölgesinde hüküm süren Saffârî hanedanı Yakub b. Leys es-Saffâr tarafından kurulmuştur.

9. Soru

Sâmânîler ile Saffârîler’in arasında savaş çıkmasının sebebi nedir ?

Cevap

Sâmânî emiri İsmail b. Ahmed’i azledilerek yerine Amr Maveraünnehir valisi tayin edilmesi.

10. Soru

Saffârîlerin hakimiyetine kim son vermiştir ?

Cevap

Gazneli Mahmud

11. Soru

Büveyhîlerin en güçlü ve parlak devri hangi hükümdar zamanındadır ?

Cevap

Adüdüddevle

12. Soru

Büveyhîler’i tamamen ortadan kaldırarak bütün Büveyhî topraklarını ele geçiren Türk Hükümdar kimdir ?

Cevap

Tuğrul Bey

13. Soru

Hamdânî Devleti kimler tarafından ortadan kaldırıldı ?

Cevap

Fâtımîler

14. Soru

İhşid ne demektir ?

Cevap

Soğd ve Fergana bölgesi hükümdarlarının İslâm öncesi dönemden beri kullandıkları bir hükümdarlık unvanıdır. İslâmiyet
devrinde ise İhşidî Devleti hükümdarlarına verilmiştir. Araplar’ın Maveraünnehir bölgesine yaptıkları seferler sırasında Soğd bölgesindeki hükümdarların bu unvanı kullandıkları coğrafyacı Makdisî tarafından ifade edilir.

15. Soru

İhşidîler Devleti’nin kurucusu kimdir ?

Cevap

Türk asıllı Muhammed b. Tuğc

16. Soru

Haricîlik nedir ?

Cevap

Hz. Ali ile Muaviye arasında yapılan barış gayretleri bir sonuç vermeyince iki tarafın ordusu Sıffîn’de karşılaşmış, fakat savaştan kesin bir sonuç elde edilemeyince, ihtilafı hakemlerin gidermesine karar verilmişti. Ancak hakemler bu anlaşmazlığı çözemedikleri
gibi, ayrıca ‘Hüküm Allah’ındır’ görüşünü benimseyen bir üçüncü grup ortaya çıkmıştı. Hükmü belli olan bir konuda hakemlere başvurmayı küfür kabul eden bu gruba Haricîler denildi.

17. Soru

Rüstemîler hangi mezhebi yaymayı amaçlamışlardır ?

Cevap

İbaziyye mezhebi

18. Soru

Rüstemîlerin en parlak devri hangi hükümdar dönemindedir ?

Cevap

Eflâh’ın imamet döneminde

19. Soru

Midrarîler’e kim son vermiştir ?

Cevap

Endülüs Emevîleri

20. Soru

Halifelik idaresinde Türk bir yönetici tarafından kurulan ilk müstakil devlet hangisidir ?

Cevap

Tolunoğulları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.