Açıköğretim Ders Notları

İstatistik 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İstatistik 1 Dersi 1. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Temel Kavramlar Ve Seriler

1. Soru

İstatistik birimi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Sayılabilir veya ölçülebilir özellikleri içeren, aralarında bir çok benzerlikler olmakla beraber farklılıklarda bulunan nesnelere veya olaylara “istatistik birimi” denir.


2. Soru

Anakütleyi tanımlayınız.

Cevap

Araştırmaya ilişkin tanımlanan istatistik birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa anakütle denir.


3. Soru

Somut anakütleyi örnekleyiniz.

Cevap

“2011 – 2012 öğretim yılında Eskişehir’de ikamet eden AÖF öğrencilerinin oluşturduğu topluluk”


4. Soru

”Doğum, evlenme, ölüm oranı” ve ”öğrenci, tarla ” gibi topluluklar neden birbirinden farklıdır?

Cevap

İlk verilen örnekler değişkendir, dolayısıyla hareketli anakütle olarak adlandırılır. İkinci grup ise hazır anakütledir.


5. Soru

Çubuk grafik nasıl oluşturulur?

Cevap

Çubuk grafik, yatay eksende gözlem değerleri ve düşey eksende gözlem de¤erlerinin kaç kez tekrar ettiğini gösteren frekanslar yardımıyla oluşturulur.


6. Soru

Maddesel değişkenlere örnek veriniz.

Cevap

Boy, kilo gibi değişkenler bu grupta olabilir.


7. Soru

Histogram nedir? Açıklayınız.

Cevap

Histogram,gruplandırılmış seride ilgili sınıf aralarında bulunan frekansları alanlar yardımıyla
gösteren ve dikdörtgenlerden oluşan bir grafiktir.


8. Soru

Frekans poligonu nedir? Açıklayınız.

Cevap

Histogram çizildikten sonra her sınıf aralığındaki dikdörtgenlerin üst orta noktaları belirlenir. Daha sonra, ilk sınıf aralığındaki dikdörtgenin sol orta noktası ve son sınıf aralığındaki dikdörtgenin sağ orta noktası belirlenir. Belirlenen tüm noktalar birleştirilerek oluşturulan eğriye frekans poligonu denir.


9. Soru

Serpilme grafiği nedir? Açıklayınız.

Cevap

Birleşik serilerde değişkenler arsındaki ilişkiyi gösteren grafiğe serpilme grafiği denir.


10. Soru

Dairesel grafikler nedir? Açıklayınız.

Cevap

Araştırmalarda sınıflayıcı ya da sıralayıcı ölçeklendirilmiş sözel değişkenler için kullanılan bir grafiktir.


11. Soru

Basit seri nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlgilenilen değişkenin almış olduğu değerlerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanmasıyla oluşan seriye denir.


12. Soru

Gruplandırılmış seri nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlgilenilen değişken değerlerinin, belirlenen sınıflara (aralıklara) ayrılması ve bu sınıflara giren gözlem sayısının ayrı bir sütuna yerleştirilmesiyle oluşan seriye “gruplandırılmış seri” denir.


13. Soru

Frekans seri nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlgilenilen değişkenin almış olduğu farklı değerlerin küçükten büyüğe sıralanması
ve bu değerlerin karşısına kaç kez tekrar ettiğinin (frekans›) yazılmasıyla oluşturulan istatistik serisine “frekans serisi” denir.


1. Soru

İstatistik birimi nedir? Açıklayınız.

Cevap

Sayılabilir veya ölçülebilir özellikleri içeren, aralarında bir çok benzerlikler olmakla beraber farklılıklarda bulunan nesnelere veya olaylara “istatistik birimi” denir.

2. Soru

Anakütleyi tanımlayınız.

Cevap

Araştırmaya ilişkin tanımlanan istatistik birimlerin tümünün oluşturduğu topluluğa anakütle denir.

3. Soru

Somut anakütleyi örnekleyiniz.

Cevap

“2011 – 2012 öğretim yılında Eskişehir’de ikamet eden AÖF öğrencilerinin oluşturduğu topluluk”

4. Soru

”Doğum, evlenme, ölüm oranı” ve ”öğrenci, tarla ” gibi topluluklar neden birbirinden farklıdır?

Cevap

İlk verilen örnekler değişkendir, dolayısıyla hareketli anakütle olarak adlandırılır. İkinci grup ise hazır anakütledir.

5. Soru

Çubuk grafik nasıl oluşturulur?

Cevap

Çubuk grafik, yatay eksende gözlem değerleri ve düşey eksende gözlem de¤erlerinin kaç kez tekrar ettiğini gösteren frekanslar yardımıyla oluşturulur.

6. Soru

Maddesel değişkenlere örnek veriniz.

Cevap

Boy, kilo gibi değişkenler bu grupta olabilir.

7. Soru

Histogram nedir? Açıklayınız.

Cevap

Histogram,gruplandırılmış seride ilgili sınıf aralarında bulunan frekansları alanlar yardımıyla
gösteren ve dikdörtgenlerden oluşan bir grafiktir.

8. Soru

Frekans poligonu nedir? Açıklayınız.

Cevap

Histogram çizildikten sonra her sınıf aralığındaki dikdörtgenlerin üst orta noktaları belirlenir. Daha sonra, ilk sınıf aralığındaki dikdörtgenin sol orta noktası ve son sınıf aralığındaki dikdörtgenin sağ orta noktası belirlenir. Belirlenen tüm noktalar birleştirilerek oluşturulan eğriye frekans poligonu denir.

9. Soru

Serpilme grafiği nedir? Açıklayınız.

Cevap

Birleşik serilerde değişkenler arsındaki ilişkiyi gösteren grafiğe serpilme grafiği denir.

10. Soru

Dairesel grafikler nedir? Açıklayınız.

Cevap

Araştırmalarda sınıflayıcı ya da sıralayıcı ölçeklendirilmiş sözel değişkenler için kullanılan bir grafiktir.

11. Soru

Basit seri nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlgilenilen değişkenin almış olduğu değerlerin küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralanmasıyla oluşan seriye denir.

12. Soru

Gruplandırılmış seri nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlgilenilen değişken değerlerinin, belirlenen sınıflara (aralıklara) ayrılması ve bu sınıflara giren gözlem sayısının ayrı bir sütuna yerleştirilmesiyle oluşan seriye “gruplandırılmış seri” denir.

13. Soru

Frekans seri nedir? Açıklayınız.

Cevap

İlgilenilen değişkenin almış olduğu farklı değerlerin küçükten büyüğe sıralanması
ve bu değerlerin karşısına kaç kez tekrar ettiğinin (frekans›) yazılmasıyla oluşturulan istatistik serisine “frekans serisi” denir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.