Açıköğretim Ders Notları

İstatistik 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden İstatistik 1 Dersi 3. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Olasılık I

1. Soru

Rassal deneyin en temel sonucuna ne ad verilir?

Cevap

“Örnek nokta” olarak adlandırılır.


2. Soru

Olay nedir?

Cevap

Örnek uzayın her alt kümesine “olay” denir ve olaylar örnek noktalardan oluşur. Olaylar genellikle A, B ve C gibi büyük harflerle gösterilir.


3. Soru

Olasılık nedir?

Cevap

Bir olayın gerçekleşebilirliğinin sayısal bir ölçüsüdür.


4. Soru

Rassal deney nedir?

Cevap

İyi tanımlanmış çeşitli gözlemler üreten eylem veya sürece “rassal deney” denir.


5. Soru

Hilesiz bir zarın atılması deneyinde, deneyin olası sonuçları nelerdir?

Cevap

Hilesiz bir zar atılması deneyinin olası altı sonucu vardır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’dır. Bu olası sonuçlar 1,2,3,4,5,6 şeklinde de gösterilir.


6. Soru

İmkansız olayın olasılığı kaçtır?

Cevap

İmkansız olayın olasılığı 0’dır.


7. Soru

Önceden sonucu bilinmeyen olaylara ne denir?

Cevap

“Rassal olay” denir.


8. Soru

A şehrinden B şehrine 2, B şehrinden de C şehrine 3 farklı yol vardır. Bu durumda A’dan C’ye, B’ye uğramak koşuluyla kaç farklı yolla gidilebilir?

Cevap

Deney iki aşamadan oluşmaktadır: • Deneyin ilk aşamasında A şehrinden B şehrine 2 yol seçeneği (sonuç sayısı 2), • Benzer olarak ikinci aşamasında B’den C’ye 3 yol seçeneği (sonuç sayısı 3) olduğuna göre Toplam gidilebilecek farklı yol sayısı, sayma kuralı yardımıyla 2 x 3 = 6’dır.


9. Soru

Havaya atılan hilesiz bir paranın yazı veya tura gelmesi nasıl bir olaydır?

Cevap

Havaya atılan hilesiz bir paranın sonucunun ne olacağı önceden bilinmediğinden rassal bir olaydır.


10. Soru

Hilesiz bir paranın iki kez atılması deneyinin örnek uzayı nedir?

Cevap

Cevap: Deneyin dört olası sonucu vardır: • YY = Birinci ve ikinci atışta yazı gelmesi • YT = Birinci atışta yazı ve ikinci atışta tura gelmesi • TY = Birinci atışta tura ve ikinci atışta yazı gelmesi • TT = Birinci ve ikinci atışta tura gelmesi şeklinde gösterilirse örnek uzay S= {YY, YT,TY,TT} olur.


11. Soru

S örnek uzayı, A ve B iki olay olmak üzere A ve B olaylarının her ikisine birden ait olan örnek noktalarının oluşturduğu kümeye ne denir ve nasıl gösterilir?

Cevap

Cevap: A ve B olaylarının her ikisine birden ait olan örnek noktalarının oluşturduğu kümeye A ve B olayının kesişimi denir ve A ? B şeklinde gösterilir.


12. Soru

Bir A olayı yazı gelmesi şeklinde verilmiştir. Bu olay nasıl bir olaydır.?

Cevap

Olay tek bir örnek noktadan oluştuğundan basit bir olaydır.


13. Soru

Olasılık kuramında olaylar kaç grup altında toplanır?

Cevap

Olaylar üç grup altında toplanır: • Kesin olaylar, • İmkânsız olaylar ve • Rassal olaylar.


14. Soru

Suya atılan bir demir külçesinin suya batmaması nasıl bir olaydır?

Cevap

Fizik kanunları doğrultusunda demirin yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için demir külçesinin suya battığı bilinmektedir. Bu bir fizik kanunudur ve suya batması kesindir. Buna göre demir külçesinin suya batmaması imkânsız bir olaydır.


15. Soru

Hilesiz bir zar atışında gelen sayının tek olma olasılığı kaçtır?

Cevap

Bu deneyde 6 tane sonuç, bir başka deyişle, 6 örnek nokta vardır. Bu durumda, n = 6’dır. Tüm örnek noktalar eşit olasılıklıdır; çünkü her bir örnek noktanın ortaya çıkma olasılığı n = 1/6 ’dır. A = {1,3,5} olup, A olayı 3 örnek noktadan oluşmaktadır. A olayının olasılığı P(A)=1/6+1/6+1/6=3/6=1/2=0,5 olur.


16. Soru

Sürekli örnek uzay genellikle hangi deneylerde ortaya çıkar?

Cevap

Sürekli örnek uzaylar, genellikle uzunluk, ağırlık ve hız gibi ölçüm deneylerinde ortaya çıkar.


17. Soru

Sayma kuralı nedir?

Cevap

Eğer bir deneyde birden fazla aşama (adım) varsa bu deneydeki toplam sonuç sayısı, her bir aşamadaki sonuç sayılarının çarpımına eşittir.


18. Soru

Ayrık olaylar nedir?

Cevap

Cevap: İki olayın ortak örnek noktası yok ise bu olaylara “ayrık olaylar” denir. Yani A ? B = Ø dir.


19. Soru

Hilesiz bir paranın atılması deneyinde, deneyin olası sonuçları nelerdir?

Cevap

Deneyin olası sonuçları; • Yazı ve • Tura’dır.


20. Soru

Örnek noktaların oluşturduğu kümeye ne ad verilir ve hangi sembol ile gösterilir?

Cevap

Tüm örnek noktaların oluşturduğu kümeye örnek (örneklem) uzay olarak adlandırılır ve “S” ile gösterilir.


21. Soru

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyi için tanımlanan B olayı, üste gelen sayının en az 5 olması şeklinde tanımlansın. Bu olayın ifadesi nasıl yazılır?

Cevap

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyinden üste gelen sayı 5 veya 6 örnek noktalarıdır. Bu noktaların kümesi B= 5,6 dır.


22. Soru

Sürekli örnek uzay nedir?

Cevap

Örnek uzay, (a, b) aralığı yada bu aralıkların birleşimi gibi ise uzaya “sürekli örnek uzay” denir.


23. Soru

Bir deneyin örnek uzayının grafiksel gösterimleri nelerdir?

Cevap

Bir .deneyin örnek uzayının grafiksel iki gösterimi vardır. Bunlardan biri Venn şeması, diğeri ağaç diyagramıdır.


24. Soru

Kesikli örnek uzay nedir?

Cevap

Örnek uzay, sonlu ya da sayılabilir sayıda örnek noktadan oluşuyorsa uzaya “kesikli örnek uzay” denir.


25. Soru

Basit olay nedir?

Cevap

Olay tek bir örnek noktadan oluşuyorsa “basit olay” denir.


26. Soru

Olasılık kuramı hangi tür olaylarla ilgilenen bilim dalıdır?

Cevap

Olasılık kuramı rassal olaylarla ilgilenen bir bilim dalıdır.


27. Soru

Bileşik olay nedir?

Cevap

Olay birden çok örnek noktadan oluşuyorsa “bileşik olay” denir.


28. Soru

Faktöriyelin özellikleri nelerdir?

Cevap

Faktöryelin özellikleri şunlardır: • n!=n.(n-1)! • 0!=1 • 1!=1


29. Soru

Kesin olayın olasılığı kaçtır?

Cevap

Kesin olayın olasılığı 1’dir.


30. Soru

Olasılığın klasik tanımı nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Klasik olasılık tanımı, tüm örnek noktaları (sonuçları) eşit olasılıklı olan deneylerde olasılık hesaplamalarında kullanır. Eğer bir deneyde n sayıda örnek nokta varsa, her örnek noktanın olasılığı 1/n dir.


31. Soru

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyi için tanımlanan A olayı, üste gelen sayının çift olması şeklinde tanımlansın. Bu olayın ifadesi nasıl yazılır?

Cevap

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyinden üste gelen çift sayılar 2,4 ve 6 örnek noktalarıdır. Bu noktaların kümesi A= 2,4,6 dır.


32. Soru

Faktöriyelin tanımı nedir?

Cevap

1’den n’ye kadar olan pozitif tamsayıların çarpımına “n faktöriyel” denir ve n!=1.2…n şeklinde gösterilir.


33. Soru

Bir kutuda 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10 kart vardır. Kutudan rastgele seçilen bir kartın 6 numaralı kart olması olasılığı kaçtır?

Cevap

Bu deneyde 10 tane sonuç, bir başka deyişle, 10 örnek nokta vardır. Bu durumda, n=10’dur. Tüm örnek noktalar eşit olasılıklıdır. Buna göre klasik olasılık tanımına göre her bir örnek noktanın ortaya çıkma olasılığı 1/10 ’dur. Yani seçilen kartın 6 numaralı olma olasılığı ! 1/10″ olur.


34. Soru

Bir olayın olasılığı hangi değerler arasında değişir?

Cevap

Bir olasılığın değeri 0 ile 1 arasında değişir.


35. Soru

Olasılık kuramı hangi konularda bize yardımcı olur? 

Cevap

çeşitli sonuçlara ilişkin belirsizlikleri ölçmek için metotlar sağlamasının yanısıra, belirsiz bir durum altında doğru ve sağlıklı kararlar verebilmede yardımcı olur.


36. Soru

“Çeşitli sonuçlara ilişkin belirsizlikleri ölçmek için metotlar sağlamasının yanısıra, belirsiz bir durum altında doğru ve sağlıklı kararlar verebilmede yardımcı olur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Olasılık kuramı 


37. Soru

Rastgelelik ve belirsizli çağrıştıran kavram hangisi olabilir?

Cevap

ihtimal, olasılık


38. Soru

“Suya atılan bir demir parçasının suya batması olasılığı yüksektir.” şeklindeki bir ifade neden  doğru olmayacaktır?Çünkü fizik kanunları doğrultusunda, demirin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan fazla olması nedeniyle demirin suya battığı bilinmektedir.

Cevap

Çünkü fizik kanunları doğrultusunda, demirin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan fazla olması nedeniyle demirin suya battığı bilinmektedir.


39. Soru

“Suya atılan bir demir parçasının suya batması olasılığı yüksektir.” şeklindeki bir ifade doğrumudur? 

Cevap

Değildir çünkü fizik kanunları doğrultusunda, demirin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan fazla olması nedeniyle demirin suya battığı bilinmektedir.


40. Soru

Bir olayın olasılığı hesaplanırken,  temel zorluklardan birisi nedir?

Cevap

örnek uzayın eleman sayısının bulunması


41. Soru

“n” sayıda farklı eleman arasından “k” elemanlı farklı grup oluşturma işlemine ne denir? kombinasyon denir.

Cevap

kombinasyon denir.


42. Soru

 kombinasyon nedir?

Cevap

“n” sayıda farklı eleman arasından “k” elemanlı farklı grup oluşturma işleminidir.


43. Soru

A, B, C elemanlarından oluşabilecek iki elemanlı farklı gruplar ne şekilde sıralanmaktadır?

Cevap

AB, AC, BC 


44. Soru

3 elemanlı bir kümeden seçilen 2 elemanlı birbirinden farklı grupların sayısı kaçtır?

Cevap

 3’tür.


45. Soru

Bir firma yetkilisi 4 kişi arasından 2 kişiyi üretimi denetlemesi için seçmek istemektedir. Firma yetkilisi 2 kişilik kaç farklı grup oluşturabilir?

Cevap

cevap 6 dır.


46. Soru

Sayma kuralı nedir? 

Cevap

“Eğer bir deneyde birden fazla aşama (adım) varsa bu deneydeki toplam sonuç sayısı, her bir aşamadaki sonuç sayılarının çarpımına eşittir.” şeklinde ifade edilir.


47. Soru

bir deneyde ilk aşamada n1, ikinci aşamada n2 ve üçüncü aşamada n3 tane sonuç olmak üzere üç aşama bulunuyorsa bu deneyin toplam sonuç sayısı kaçtır?

Cevap

n1.n2.n3 tür.


48. Soru

A şehrinden B şehrine 2, B şehrinden de C şehrine 3 farklı yol vardır. Bu durumda A’dan C’ye, B’ye uğramak koşuluyla kaç farklı yolla gidilebilir?

Cevap

6


49. Soru

“Olasılık, bir olayın …………….. sayısal bir ölçüsüdür.”Boşluğu en uygun şekilde doldurunuz?

Cevap

Gerçekleştirilebilirliğinin


50. Soru

Olasılık değeri, hangi rakamlar arasında değişir?

Cevap

0 ve 1


51. Soru

“Olasılık değeri , ……… arasında değişir.” Boşluğu en uygun şekilde dolduunuz?

Cevap

0 ve 1


52. Soru

Eğer bir deneyde n sayıda örnek nokta varsa, her örnek noktanın olasılığı nedir?

Cevap

1/n dir.


53. Soru

hilesiz bir para deneyinde yazı gelmesi ve tura gelmesi örnek noktaları olasılığı ne şekildedir? 

Cevap

Eşit olasılığa sahip ve 1/2 dir.


54. Soru

Bir kutuda 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10 kart vardır. Kutudan rastgele seçilen bir kartın 6 numaralı kart olması olasılığı kaçtır?

Cevap

0.1


1. Soru

Rassal deneyin en temel sonucuna ne ad verilir?

Cevap

“Örnek nokta” olarak adlandırılır.

2. Soru

Olay nedir?

Cevap

Örnek uzayın her alt kümesine “olay” denir ve olaylar örnek noktalardan oluşur. Olaylar genellikle A, B ve C gibi büyük harflerle gösterilir.

3. Soru

Olasılık nedir?

Cevap

Bir olayın gerçekleşebilirliğinin sayısal bir ölçüsüdür.

4. Soru

Rassal deney nedir?

Cevap

İyi tanımlanmış çeşitli gözlemler üreten eylem veya sürece “rassal deney” denir.

5. Soru

Hilesiz bir zarın atılması deneyinde, deneyin olası sonuçları nelerdir?

Cevap

Hilesiz bir zar atılması deneyinin olası altı sonucu vardır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 5 ve 6’dır. Bu olası sonuçlar 1,2,3,4,5,6 şeklinde de gösterilir.

6. Soru

İmkansız olayın olasılığı kaçtır?

Cevap

İmkansız olayın olasılığı 0’dır.

7. Soru

Önceden sonucu bilinmeyen olaylara ne denir?

Cevap

“Rassal olay” denir.

8. Soru

A şehrinden B şehrine 2, B şehrinden de C şehrine 3 farklı yol vardır. Bu durumda A’dan C’ye, B’ye uğramak koşuluyla kaç farklı yolla gidilebilir?

Cevap

Deney iki aşamadan oluşmaktadır: • Deneyin ilk aşamasında A şehrinden B şehrine 2 yol seçeneği (sonuç sayısı 2), • Benzer olarak ikinci aşamasında B’den C’ye 3 yol seçeneği (sonuç sayısı 3) olduğuna göre Toplam gidilebilecek farklı yol sayısı, sayma kuralı yardımıyla 2 x 3 = 6’dır.

9. Soru

Havaya atılan hilesiz bir paranın yazı veya tura gelmesi nasıl bir olaydır?

Cevap

Havaya atılan hilesiz bir paranın sonucunun ne olacağı önceden bilinmediğinden rassal bir olaydır.

10. Soru

Hilesiz bir paranın iki kez atılması deneyinin örnek uzayı nedir?

Cevap

Cevap: Deneyin dört olası sonucu vardır: • YY = Birinci ve ikinci atışta yazı gelmesi • YT = Birinci atışta yazı ve ikinci atışta tura gelmesi • TY = Birinci atışta tura ve ikinci atışta yazı gelmesi • TT = Birinci ve ikinci atışta tura gelmesi şeklinde gösterilirse örnek uzay S= {YY, YT,TY,TT} olur.

11. Soru

S örnek uzayı, A ve B iki olay olmak üzere A ve B olaylarının her ikisine birden ait olan örnek noktalarının oluşturduğu kümeye ne denir ve nasıl gösterilir?

Cevap

Cevap: A ve B olaylarının her ikisine birden ait olan örnek noktalarının oluşturduğu kümeye A ve B olayının kesişimi denir ve A ? B şeklinde gösterilir.

12. Soru

Bir A olayı yazı gelmesi şeklinde verilmiştir. Bu olay nasıl bir olaydır.?

Cevap

Olay tek bir örnek noktadan oluştuğundan basit bir olaydır.

13. Soru

Olasılık kuramında olaylar kaç grup altında toplanır?

Cevap

Olaylar üç grup altında toplanır: • Kesin olaylar, • İmkânsız olaylar ve • Rassal olaylar.

14. Soru

Suya atılan bir demir külçesinin suya batmaması nasıl bir olaydır?

Cevap

Fizik kanunları doğrultusunda demirin yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olduğu için demir külçesinin suya battığı bilinmektedir. Bu bir fizik kanunudur ve suya batması kesindir. Buna göre demir külçesinin suya batmaması imkânsız bir olaydır.

15. Soru

Hilesiz bir zar atışında gelen sayının tek olma olasılığı kaçtır?

Cevap

Bu deneyde 6 tane sonuç, bir başka deyişle, 6 örnek nokta vardır. Bu durumda, n = 6’dır. Tüm örnek noktalar eşit olasılıklıdır; çünkü her bir örnek noktanın ortaya çıkma olasılığı n = 1/6 ’dır. A = {1,3,5} olup, A olayı 3 örnek noktadan oluşmaktadır. A olayının olasılığı P(A)=1/6+1/6+1/6=3/6=1/2=0,5 olur.

16. Soru

Sürekli örnek uzay genellikle hangi deneylerde ortaya çıkar?

Cevap

Sürekli örnek uzaylar, genellikle uzunluk, ağırlık ve hız gibi ölçüm deneylerinde ortaya çıkar.

17. Soru

Sayma kuralı nedir?

Cevap

Eğer bir deneyde birden fazla aşama (adım) varsa bu deneydeki toplam sonuç sayısı, her bir aşamadaki sonuç sayılarının çarpımına eşittir.

18. Soru

Ayrık olaylar nedir?

Cevap

Cevap: İki olayın ortak örnek noktası yok ise bu olaylara “ayrık olaylar” denir. Yani A ? B = Ø dir.

19. Soru

Hilesiz bir paranın atılması deneyinde, deneyin olası sonuçları nelerdir?

Cevap

Deneyin olası sonuçları; • Yazı ve • Tura’dır.

20. Soru

Örnek noktaların oluşturduğu kümeye ne ad verilir ve hangi sembol ile gösterilir?

Cevap

Tüm örnek noktaların oluşturduğu kümeye örnek (örneklem) uzay olarak adlandırılır ve “S” ile gösterilir.

21. Soru

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyi için tanımlanan B olayı, üste gelen sayının en az 5 olması şeklinde tanımlansın. Bu olayın ifadesi nasıl yazılır?

Cevap

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyinden üste gelen sayı 5 veya 6 örnek noktalarıdır. Bu noktaların kümesi B= 5,6 dır.

22. Soru

Sürekli örnek uzay nedir?

Cevap

Örnek uzay, (a, b) aralığı yada bu aralıkların birleşimi gibi ise uzaya “sürekli örnek uzay” denir.

23. Soru

Bir deneyin örnek uzayının grafiksel gösterimleri nelerdir?

Cevap

Bir .deneyin örnek uzayının grafiksel iki gösterimi vardır. Bunlardan biri Venn şeması, diğeri ağaç diyagramıdır.

24. Soru

Kesikli örnek uzay nedir?

Cevap

Örnek uzay, sonlu ya da sayılabilir sayıda örnek noktadan oluşuyorsa uzaya “kesikli örnek uzay” denir.

25. Soru

Basit olay nedir?

Cevap

Olay tek bir örnek noktadan oluşuyorsa “basit olay” denir.

26. Soru

Olasılık kuramı hangi tür olaylarla ilgilenen bilim dalıdır?

Cevap

Olasılık kuramı rassal olaylarla ilgilenen bir bilim dalıdır.

27. Soru

Bileşik olay nedir?

Cevap

Olay birden çok örnek noktadan oluşuyorsa “bileşik olay” denir.

28. Soru

Faktöriyelin özellikleri nelerdir?

Cevap

Faktöryelin özellikleri şunlardır: • n!=n.(n-1)! • 0!=1 • 1!=1

29. Soru

Kesin olayın olasılığı kaçtır?

Cevap

Kesin olayın olasılığı 1’dir.

30. Soru

Olasılığın klasik tanımı nedir ve nasıl hesaplanır?

Cevap

Klasik olasılık tanımı, tüm örnek noktaları (sonuçları) eşit olasılıklı olan deneylerde olasılık hesaplamalarında kullanır. Eğer bir deneyde n sayıda örnek nokta varsa, her örnek noktanın olasılığı 1/n dir.

31. Soru

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyi için tanımlanan A olayı, üste gelen sayının çift olması şeklinde tanımlansın. Bu olayın ifadesi nasıl yazılır?

Cevap

Havaya atılan hilesiz bir zar deneyinden üste gelen çift sayılar 2,4 ve 6 örnek noktalarıdır. Bu noktaların kümesi A= 2,4,6 dır.

32. Soru

Faktöriyelin tanımı nedir?

Cevap

1’den n’ye kadar olan pozitif tamsayıların çarpımına “n faktöriyel” denir ve n!=1.2…n şeklinde gösterilir.

33. Soru

Bir kutuda 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10 kart vardır. Kutudan rastgele seçilen bir kartın 6 numaralı kart olması olasılığı kaçtır?

Cevap

Bu deneyde 10 tane sonuç, bir başka deyişle, 10 örnek nokta vardır. Bu durumda, n=10’dur. Tüm örnek noktalar eşit olasılıklıdır. Buna göre klasik olasılık tanımına göre her bir örnek noktanın ortaya çıkma olasılığı 1/10 ’dur. Yani seçilen kartın 6 numaralı olma olasılığı ! 1/10″ olur.

34. Soru

Bir olayın olasılığı hangi değerler arasında değişir?

Cevap

Bir olasılığın değeri 0 ile 1 arasında değişir.

35. Soru

Olasılık kuramı hangi konularda bize yardımcı olur? 

Cevap

çeşitli sonuçlara ilişkin belirsizlikleri ölçmek için metotlar sağlamasının yanısıra, belirsiz bir durum altında doğru ve sağlıklı kararlar verebilmede yardımcı olur.

36. Soru

“Çeşitli sonuçlara ilişkin belirsizlikleri ölçmek için metotlar sağlamasının yanısıra, belirsiz bir durum altında doğru ve sağlıklı kararlar verebilmede yardımcı olur.” Tanım hangi başlığa aittir?

Cevap

Olasılık kuramı 

37. Soru

Rastgelelik ve belirsizli çağrıştıran kavram hangisi olabilir?

Cevap

ihtimal, olasılık

38. Soru

“Suya atılan bir demir parçasının suya batması olasılığı yüksektir.” şeklindeki bir ifade neden  doğru olmayacaktır?Çünkü fizik kanunları doğrultusunda, demirin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan fazla olması nedeniyle demirin suya battığı bilinmektedir.

Cevap

Çünkü fizik kanunları doğrultusunda, demirin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan fazla olması nedeniyle demirin suya battığı bilinmektedir.

39. Soru

“Suya atılan bir demir parçasının suya batması olasılığı yüksektir.” şeklindeki bir ifade doğrumudur? 

Cevap

Değildir çünkü fizik kanunları doğrultusunda, demirin yoğunluğunun suyun yoğunluğundan fazla olması nedeniyle demirin suya battığı bilinmektedir.

40. Soru

Bir olayın olasılığı hesaplanırken,  temel zorluklardan birisi nedir?

Cevap

örnek uzayın eleman sayısının bulunması

41. Soru

“n” sayıda farklı eleman arasından “k” elemanlı farklı grup oluşturma işlemine ne denir? kombinasyon denir.

Cevap

kombinasyon denir.

42. Soru

 kombinasyon nedir?

Cevap

“n” sayıda farklı eleman arasından “k” elemanlı farklı grup oluşturma işleminidir.

43. Soru

A, B, C elemanlarından oluşabilecek iki elemanlı farklı gruplar ne şekilde sıralanmaktadır?

Cevap

AB, AC, BC 

44. Soru

3 elemanlı bir kümeden seçilen 2 elemanlı birbirinden farklı grupların sayısı kaçtır?

Cevap

 3’tür.

45. Soru

Bir firma yetkilisi 4 kişi arasından 2 kişiyi üretimi denetlemesi için seçmek istemektedir. Firma yetkilisi 2 kişilik kaç farklı grup oluşturabilir?

Cevap

cevap 6 dır.

46. Soru

Sayma kuralı nedir? 

Cevap

“Eğer bir deneyde birden fazla aşama (adım) varsa bu deneydeki toplam sonuç sayısı, her bir aşamadaki sonuç sayılarının çarpımına eşittir.” şeklinde ifade edilir.

47. Soru

bir deneyde ilk aşamada n1, ikinci aşamada n2 ve üçüncü aşamada n3 tane sonuç olmak üzere üç aşama bulunuyorsa bu deneyin toplam sonuç sayısı kaçtır?

Cevap

n1.n2.n3 tür.

48. Soru

A şehrinden B şehrine 2, B şehrinden de C şehrine 3 farklı yol vardır. Bu durumda A’dan C’ye, B’ye uğramak koşuluyla kaç farklı yolla gidilebilir?

Cevap

6

49. Soru

“Olasılık, bir olayın …………….. sayısal bir ölçüsüdür.”Boşluğu en uygun şekilde doldurunuz?

Cevap

Gerçekleştirilebilirliğinin

50. Soru

Olasılık değeri, hangi rakamlar arasında değişir?

Cevap

0 ve 1

51. Soru

“Olasılık değeri , ……… arasında değişir.” Boşluğu en uygun şekilde dolduunuz?

Cevap

0 ve 1

52. Soru

Eğer bir deneyde n sayıda örnek nokta varsa, her örnek noktanın olasılığı nedir?

Cevap

1/n dir.

53. Soru

hilesiz bir para deneyinde yazı gelmesi ve tura gelmesi örnek noktaları olasılığı ne şekildedir? 

Cevap

Eşit olasılığa sahip ve 1/2 dir.

54. Soru

Bir kutuda 1’den 10’a kadar numaralandırılmış 10 kart vardır. Kutudan rastgele seçilen bir kartın 6 numaralı kart olması olasılığı kaçtır?

Cevap

0.1

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.