Açıköğretim Ders Notları

Osmanlı Türkçesi 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim

Açıköğretim ders notları öğrenciler tarafından ders çalışma esnasında hazırlanmakta olup diğer ders çalışacak öğrenciler için paylaşılmaktadır. Sizlerde hazırladığınız ders notlarını paylaşmak istiyorsanız bizlere iletebilirsiniz.

Açıköğretim derslerinden Osmanlı Türkçesi 2 Dersi 5. Ünite Sorularla Öğrenelim için hazırlanan  ders çalışma dokümanına (ders özeti / sorularla öğrenelim) aşağıdan erişebilirsiniz. AÖF Ders Notları ile sınavlara çok daha etkili bir şekilde çalışabilirsiniz. Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Farsça’Da Kelime Yapımı: İsim Ve Sıfatlar

1. Soru

Farsçada kelimeler kaç grupta incelenebilir?

Cevap

Farsçada kelimeler isim, sıfat, fiil ve edat olarak incelenebilir.


2. Soru

Farsça bir ismin sonunda güzel he harfi varsa o kelimenin çoğulu nasıl yapılır?

Cevap

Farsça bir ismin sonunda güzel he harfi varsa o kelimenin çoğulu -gân ekiyle yapılır.


3. Soru

Cevap

Üç adet fonksiyonu vardır. Bunlar; aidiyet ismi yapma, alet ismi yapma ve mücerred(soyut) isim yapma şeklindedir. 


4. Soru

Farsçada -gede addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -gede eki yer ismi yapar.


5. Soru

Farsçada -şen addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -şen addan ad yapma ekinin işlevi yer ismi yapmaktır.


6. Soru

Farsçada olumsuz sıfatlar hangi eklerle yapılır?

Cevap

Farsçada olumsuz sıfatlar nâ- ve bî- ekleriyle yapılır.


7. Soru

Farsçada isimler tekillik ve çoğulluk bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Farsçada isimler tekillik ve çoğulluk bakımından ikiye ayrılır: Tekil (müfred) ve çoğul (cem).


8. Soru

Farsça bir kelime uzun a ile bitiyorsa o kelimenin çoğulu nasıl yapılır?

Cevap

Farsça bir kelime uzun a ile bitiyorsa -ân ekinden önce bir ye harfi konur.


9. Soru

Farsçada toptan sayıların ifadesinde ne kullanılır?

Cevap

Farsçada toptan sayıların ifadesinde -gâne ve -e eki kullanılır.


10. Soru

Farsçada -gâh addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -gâh eki zaman ve yer bildiren edatlar yapar. Yer ve zaman isimlerinin yapımında kullanılır.


11. Soru

Farsçada -sâr addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -sâr addan ad yapma ekinin işlevi yer ismi yapmaktır.


12. Soru

Farsçada -gâr, -ger, -kâr addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -gâr, -ger, -kâr eki ismin sonuna eklenerek bir iş yapmayı adet edinmiş veya meslek edinmiş kişileri ifade eder.


13. Soru

Farsçada isimler kaç gruba ayrılır?

Cevap

Farsçada isimler özel ve cins isim olmak üzere iki gruba ayrılır


14. Soru

Farsçada cansızlara ait isimlerin çoğulları nasıl yapılır?

Cevap

Farsçada cansızlara ait isimlerin çoğulları -hâ ekiyle yapılır.


15. Soru

Farsçada sıra sayıları nasıl yapılır?

Cevap

Farsçada sıra sayıları asıl sayılara -üm, -ümî veya -mîn ekleri getirilerek yapılır.


16. Soru

Farsçada kadarlık edatı nedir?

Cevap

Farsçada kadarlık edatı ta-’dır ve çoğu zaman beedatıyla beraber kullanılmıştır.


17. Soru

Farsçada -zâr addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -şen addan ad yapma ekinin işlevi yer ismi yapmaktır.


18. Soru

Farsçada -bân addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -bân eki meslek sahibi ismi ve muhafazalık ismi yapmakta kullanılır.


19. Soru

Farsçada canlı ya da canlılara mahsus özellikler gösteren kelimelerin çoğulları nasıl yapılır?

Cevap

Farsçadacanlı ve canlılara mahsus özellikler gösterenlere ve zamana ait ise kelimenin sonuna -ân eki eklenir.


20. Soru

Türkçe’de  zaman dilimini ifade eden “Hafta” kelimesinin anlam bakımından en önemli özelliği hangisidir?

Cevap

Farsça sıra sayılarından 7= ??? Heft‘ten türemiştir. 7 günlük zaman dilimini ifade eder.


21. Soru

Farsçada ber- ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada ber- eki önüne geldiği kelimelere, üzere, üzeri anlamları veren bir sıfat yapma ekidir. Bazı durumlarda kelimeleri zarf da yapar.


22. Soru

Farsçada -dân addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -dân eki alet ismi yapar. Bir eşyanın konulduğu veya muhafaza edildiği nesneyi ifade eder.


23. Soru

Farsça Elifba kaç harften oluşur. Kendine özgü harfleri hangileridir?

Cevap

Farsça Elifba 32(otuz iki) harften oluşur. Kendine özgü harfleri,

Bunlar ? ,? ,? ve ? harfleridir.


24. Soru

Farsçada sıfatlar cümlede hangi konumda bulunur?

Cevap

Farsçada sıfatlar ismin başında değil, sonunda bulunur.


25. Soru

Farsça bir kelime uzun u ile bitiyorsa o kelimenin çoğulu nasıl yapılır?

Cevap

Farsça bir kelime uzun u ile bitiyorsa -ân ekinden önce bir vav harfi konur.


26. Soru

Farsçada hem- ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada hem- eki birlik, beraberlik ve yakınlık bildirir.


27. Soru

Farsçada -î addan ad yapma ekinin işlevleri nedir?

Cevap

Farsçada -î addan ad yapma ekinin işlevleri ülke, millet, aile isimlerinin sonuna konduğunda mensubiyet bildirmek; alet isimlerinin sonuna geldiğinde o aleti kullananı belirtmek ve mücerred (soyut) isim yapmaktır.


28. Soru

Küçük kapı anlamına gelen ismin Farsça karşılığı nedir?

Cevap

Deriçe ?????= küçük kapı anlamında Farsça bir isimdir.


29. Soru

Farsçada kelimelere -lı, -li anlamı veren ekler hangisidir?

Cevap

Farsçada kelimelere -lı, -li anlamı veren ek be- ve bâ- ekleridir.


30. Soru

Farsçada benzerlik sıfatları kuran ekler hangileridir?

Cevap

Farsçada benzerlik sıfatı yapan ekler -âsâ, – mânend, -sân, -sâr, -vâr, -veş ekleridir.


31. Soru

Farsçada bir işe yakışırlık, uygunluk belirten sıfatlar hangi ekle yapılır?

Cevap

Farsçada bir işe yakışırlık, uygunluk belirten sıfatlar -vâr, -âne ekleriyle yapılır.


32. Soru

Farsçada sıfat yapan son ekler hangileridir?

Cevap

Farsçada sıfat yapan son ekler -ân, -î, -în, -gîn, -mend, -nâk, -vâr, -ver, -yâr ekleridir


33. Soru

Farsça’da sıfatlar isimle nasıl ilişkilidir?

Cevap

Farsçada sıfat ismin sonuna getirilir.


34. Soru

Farsçada -çe, -içe addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -çe, -içe addan ad yapma ekinin işlevi küçültme ismi yapmaktır.


35. Soru

Farsçada -kâr, -gâr, -ger ekinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Farsçada sıfat yapan son ekler -ân, -î, -în, -gîn, -mend, -nâk, -vâr, -ver, -yâr ekleridir.


36. Soru

Farsça’da cansız varlıklar nasıl yapılır? Örnekleri nelerdir?

Cevap

İsim cansızlara ait ise çoğul yapılırken o ismin sonuna ?? getirilir.  ???? -?? sular;  ?????- ??? taşlar; ?????- ??? = mumlar; ?????- ??? = bağlar bu duruma uygun örneklerdir.


37. Soru

Farsçada renk bildiren sıfatlar hangi eklerle yapılır?

Cevap

Farsçada renk bildiren sıfatlar -gûn, -fâm, -î, – e ekleriyle yapılır.


38. Soru

Canlılık, zindelik anlamlarına gelen isim hangisidir? Nasıl isim olmuştur?

Cevap

 ?????(zindegî) canlılık, zindelik anlamlarında Farsça bir isimdir. ?????(Zinde) kelimesi “? (he) düşer ve yerini ?? (-gî) şekli alır.” kuralıya  ?????(zindegî) ismine dönüşmüştür.


39. Soru

Farsça’da Liyâkat Sıfatı Yapan Ekler hangileridir?

Cevap

-vâr, : ??? ve -âne, : ??? ekleri Farsça’da Liyâkat Sıfatı Yapan Eklerdir.


40. Soru

Ruh gibi anlamına gelen Farsça sıfat hangisidir?

Cevap

??????(Ruh-sar)


41. Soru

Farsça’da sıfat yapan ön ekler hangileridir?

Cevap

Ön ekler: Nâ- ??, Bî- ??, Be- ?, Bâ- ??, Tâ-be ?? -?, Ber-??, Hem-?? şeklindedir.


1. Soru

Farsçada kelimeler kaç grupta incelenebilir?

Cevap

Farsçada kelimeler isim, sıfat, fiil ve edat olarak incelenebilir.

2. Soru

Farsça bir ismin sonunda güzel he harfi varsa o kelimenin çoğulu nasıl yapılır?

Cevap

Farsça bir ismin sonunda güzel he harfi varsa o kelimenin çoğulu -gân ekiyle yapılır.

3. Soru

Cevap

Üç adet fonksiyonu vardır. Bunlar; aidiyet ismi yapma, alet ismi yapma ve mücerred(soyut) isim yapma şeklindedir. 

4. Soru

Farsçada -gede addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -gede eki yer ismi yapar.

5. Soru

Farsçada -şen addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -şen addan ad yapma ekinin işlevi yer ismi yapmaktır.

6. Soru

Farsçada olumsuz sıfatlar hangi eklerle yapılır?

Cevap

Farsçada olumsuz sıfatlar nâ- ve bî- ekleriyle yapılır.

7. Soru

Farsçada isimler tekillik ve çoğulluk bakımından kaça ayrılır?

Cevap

Farsçada isimler tekillik ve çoğulluk bakımından ikiye ayrılır: Tekil (müfred) ve çoğul (cem).

8. Soru

Farsça bir kelime uzun a ile bitiyorsa o kelimenin çoğulu nasıl yapılır?

Cevap

Farsça bir kelime uzun a ile bitiyorsa -ân ekinden önce bir ye harfi konur.

9. Soru

Farsçada toptan sayıların ifadesinde ne kullanılır?

Cevap

Farsçada toptan sayıların ifadesinde -gâne ve -e eki kullanılır.

10. Soru

Farsçada -gâh addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -gâh eki zaman ve yer bildiren edatlar yapar. Yer ve zaman isimlerinin yapımında kullanılır.

11. Soru

Farsçada -sâr addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -sâr addan ad yapma ekinin işlevi yer ismi yapmaktır.

12. Soru

Farsçada -gâr, -ger, -kâr addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -gâr, -ger, -kâr eki ismin sonuna eklenerek bir iş yapmayı adet edinmiş veya meslek edinmiş kişileri ifade eder.

13. Soru

Farsçada isimler kaç gruba ayrılır?

Cevap

Farsçada isimler özel ve cins isim olmak üzere iki gruba ayrılır

14. Soru

Farsçada cansızlara ait isimlerin çoğulları nasıl yapılır?

Cevap

Farsçada cansızlara ait isimlerin çoğulları -hâ ekiyle yapılır.

15. Soru

Farsçada sıra sayıları nasıl yapılır?

Cevap

Farsçada sıra sayıları asıl sayılara -üm, -ümî veya -mîn ekleri getirilerek yapılır.

16. Soru

Farsçada kadarlık edatı nedir?

Cevap

Farsçada kadarlık edatı ta-’dır ve çoğu zaman beedatıyla beraber kullanılmıştır.

17. Soru

Farsçada -zâr addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -şen addan ad yapma ekinin işlevi yer ismi yapmaktır.

18. Soru

Farsçada -bân addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -bân eki meslek sahibi ismi ve muhafazalık ismi yapmakta kullanılır.

19. Soru

Farsçada canlı ya da canlılara mahsus özellikler gösteren kelimelerin çoğulları nasıl yapılır?

Cevap

Farsçadacanlı ve canlılara mahsus özellikler gösterenlere ve zamana ait ise kelimenin sonuna -ân eki eklenir.

20. Soru

Türkçe’de  zaman dilimini ifade eden “Hafta” kelimesinin anlam bakımından en önemli özelliği hangisidir?

Cevap

Farsça sıra sayılarından 7= ??? Heft‘ten türemiştir. 7 günlük zaman dilimini ifade eder.

21. Soru

Farsçada ber- ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada ber- eki önüne geldiği kelimelere, üzere, üzeri anlamları veren bir sıfat yapma ekidir. Bazı durumlarda kelimeleri zarf da yapar.

22. Soru

Farsçada -dân addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -dân eki alet ismi yapar. Bir eşyanın konulduğu veya muhafaza edildiği nesneyi ifade eder.

23. Soru

Farsça Elifba kaç harften oluşur. Kendine özgü harfleri hangileridir?

Cevap

Farsça Elifba 32(otuz iki) harften oluşur. Kendine özgü harfleri,

Bunlar ? ,? ,? ve ? harfleridir.

24. Soru

Farsçada sıfatlar cümlede hangi konumda bulunur?

Cevap

Farsçada sıfatlar ismin başında değil, sonunda bulunur.

25. Soru

Farsça bir kelime uzun u ile bitiyorsa o kelimenin çoğulu nasıl yapılır?

Cevap

Farsça bir kelime uzun u ile bitiyorsa -ân ekinden önce bir vav harfi konur.

26. Soru

Farsçada hem- ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada hem- eki birlik, beraberlik ve yakınlık bildirir.

27. Soru

Farsçada -î addan ad yapma ekinin işlevleri nedir?

Cevap

Farsçada -î addan ad yapma ekinin işlevleri ülke, millet, aile isimlerinin sonuna konduğunda mensubiyet bildirmek; alet isimlerinin sonuna geldiğinde o aleti kullananı belirtmek ve mücerred (soyut) isim yapmaktır.

28. Soru

Küçük kapı anlamına gelen ismin Farsça karşılığı nedir?

Cevap

Deriçe ?????= küçük kapı anlamında Farsça bir isimdir.

29. Soru

Farsçada kelimelere -lı, -li anlamı veren ekler hangisidir?

Cevap

Farsçada kelimelere -lı, -li anlamı veren ek be- ve bâ- ekleridir.

30. Soru

Farsçada benzerlik sıfatları kuran ekler hangileridir?

Cevap

Farsçada benzerlik sıfatı yapan ekler -âsâ, – mânend, -sân, -sâr, -vâr, -veş ekleridir.

31. Soru

Farsçada bir işe yakışırlık, uygunluk belirten sıfatlar hangi ekle yapılır?

Cevap

Farsçada bir işe yakışırlık, uygunluk belirten sıfatlar -vâr, -âne ekleriyle yapılır.

32. Soru

Farsçada sıfat yapan son ekler hangileridir?

Cevap

Farsçada sıfat yapan son ekler -ân, -î, -în, -gîn, -mend, -nâk, -vâr, -ver, -yâr ekleridir

33. Soru

Farsça’da sıfatlar isimle nasıl ilişkilidir?

Cevap

Farsçada sıfat ismin sonuna getirilir.

34. Soru

Farsçada -çe, -içe addan ad yapma ekinin işlevi nedir?

Cevap

Farsçada -çe, -içe addan ad yapma ekinin işlevi küçültme ismi yapmaktır.

35. Soru

Farsçada -kâr, -gâr, -ger ekinin işlevleri nelerdir?

Cevap

Farsçada sıfat yapan son ekler -ân, -î, -în, -gîn, -mend, -nâk, -vâr, -ver, -yâr ekleridir.

36. Soru

Farsça’da cansız varlıklar nasıl yapılır? Örnekleri nelerdir?

Cevap

İsim cansızlara ait ise çoğul yapılırken o ismin sonuna ?? getirilir.  ???? -?? sular;  ?????- ??? taşlar; ?????- ??? = mumlar; ?????- ??? = bağlar bu duruma uygun örneklerdir.

37. Soru

Farsçada renk bildiren sıfatlar hangi eklerle yapılır?

Cevap

Farsçada renk bildiren sıfatlar -gûn, -fâm, -î, – e ekleriyle yapılır.

38. Soru

Canlılık, zindelik anlamlarına gelen isim hangisidir? Nasıl isim olmuştur?

Cevap

 ?????(zindegî) canlılık, zindelik anlamlarında Farsça bir isimdir. ?????(Zinde) kelimesi “? (he) düşer ve yerini ?? (-gî) şekli alır.” kuralıya  ?????(zindegî) ismine dönüşmüştür.

39. Soru

Farsça’da Liyâkat Sıfatı Yapan Ekler hangileridir?

Cevap

-vâr, : ??? ve -âne, : ??? ekleri Farsça’da Liyâkat Sıfatı Yapan Eklerdir.

40. Soru

Ruh gibi anlamına gelen Farsça sıfat hangisidir?

Cevap

??????(Ruh-sar)

41. Soru

Farsça’da sıfat yapan ön ekler hangileridir?

Cevap

Ön ekler: Nâ- ??, Bî- ??, Be- ?, Bâ- ??, Tâ-be ?? -?, Ber-??, Hem-?? şeklindedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.